web analytics

Genetische Oorlogvoering, in den beginne…

Genetische strijd

e299d9cd7219fb5195f8d333772cce4a via Angel-Wings

Genetische Oorlogvoering

1Pe 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft
tot Zijn wonderbaar licht;
Geslacht, zie Strongs = 1085 genos {ghen’-os}= afkomst, ras.

De Schepper heeft ons als het vrouwenzaad geheel apart geschapen, eigensoortig, voorzien met geheel aparte genen, aan Zijn BEELD gelijk,

Gen. 1:27.

En hoe zou Jahweh nu Zijn vrouwenzaad(?) heilig en zuiver weten te bewaren tegen alle inmenging, vermenging en bevuiling van buitenaf of van
binnenuit? Er was een grote tegenstander van Elohim, namelijk de ”gevallen” hoofdengel Lucifer, samen met een heel leger, die op de loer lagen om Elohim in Zijn werken aan te vallen.

Op welke unieke wijze heeft Elohim Zijn mens(en) gemaakt en in Zijn
mens(en) allerlei beveiligingen ingebouwd zodat zij zich konden
vermenigvuldigen, vreemde invloeden weer opgeheven konden worden en
Zijn zaad onvernietigbaar zou zijn?

Wij weten allemaal dat de voortplanting geschiedt via het geslachtsverkeer
tussen man en vrouw.

Over de vraag wie of het eerst geschapen werd hoeven wij niet lang na te
denken, want de Schrift zegt ons dat Adam éérst geschapen werd en daarna
de vrouw uit hem is gemaakt. (via dna – Adam betekend overigens mens. Was diegene dan mannelijk of vrouwelijk?)

Bij de mens is er geen sprake van evolutie,
maar van schepping.

Toch is het een vaststaand feit dat de oorsprong van
man en vrouw gemeenschappelijk is. Mannen en vrouwen ( jongetjes en
meisjes) beginnen hun baarmoederlijk bestaan met dezelfde seksuele
anatomie.

Het mannelijke en vrouwelijke geslachtsorgaan ontstaan beide
uit hetzelfde orgaantje.

En er zijn meer dingen die een gemeenschappelijke
oorsprong hebben, denk aan de borsten bij man en vrouw (bij de man niet
ontwikkeld).

Daarmee wist Darwin geen raad, hij suggereerde dat mannen
ooit zoogden.

Na een week of tien begint het embryo in de baarmoeder uit te groeien tot
jongen of meisje. Dit feit is pas in onze eeuw ontdekt!

5634fe02c33d6997707873ddb57a232a via Angel-Wings

2 Genetische strijd No.128

In de menselijke lichaamscellen zitten (mitochondriën) onderdeeltjes die
ooit zelfstandige organismen zijn geweest, doordat ze een eigen DNA
hebben.

Het leven vergt continue verandering om stabiel te blijven. Ons
lichaam wordt constant vernieuwd.

Elk jaar wordt 98% van onze atomen
vervangen.

En toch verouderen wij. Het leven is dus uiterst kwetsbaar en
gevaarlijk.

Om te bestaan en voort te bestaan hebben wij stoffen van buitenaf nodig,
en die állen vormen tevens een bedreiging voor ons. Kijk maar naar
zuurstof.

Zuurstof is een chemische stof die bijvoorbeeld ijzer doet roesten, en ook
via de zogenaamde vrije radicalen allerlei onderdelen van het lichaam
beschadigt.

Toch kan onze ademhaling niet zonder zuurstof, want zuurstof
verschaft ons leven.

Na ongeveer 300 miljoen keer ademhalen is het leven
van mens en dier ten einde.

Een mens heeft reparatie-enzymen in het lichaam (super oxide-dismutase)
en aan de hand van de concentratie daarvan kan men ongeveer onze
levensduur voorspellen.

Lichaamscellen delen zich waardoor nieuwe cellen ontstaan, maar na
ongeveer 70 delingen is het over.

Sommige cellen (o.a. de zaad- en eicellen) hebben enzymen die de eindjes
van de chromosomen (de telomeren) beschermen.

Die cellen gaan dan óver
de 70-delingenstreep heen.

Het leven, en vooral de voortplanting, is een groot geheim. Veel raadselen
zijn in onze eeuw opgelost, maar bij elke oplossing ontstaat wel weer een
nieuw raadsel.

Het DNA-molecuul bevat in een chemische code de informatie waarmee
ons lichaam wordt opgebouwd.

Die chemische code is gebaseerd op de
volgorde van vier stoffen, –

respectievelijk afgekort A,T,C,G, ….

Merkwaardig is dat meer dan 90% van ons DNA uit een soort bestaat
waarmee het lichaam schijnbaar niets doet (Junk-DNA).

Slechts een klein
deel van het DNA wordt omgezet in eiwitten, en dat zijn de bouwstenen
van het lichaam. De rest heeft zover wij weten geen voor ons verklaarbare
functie. Wij weten nog niet waar dat voor zou kunnen dienen, zeggen de
wetenschappers. Maar waarschijnlijk heeft dit soort “nutteloze” DNA toch
een geheime betekenis, alleen kunnen wij die nog niet lezen of ontcijferen.
Het leven en het sterven blijft mysterieus, vol met geheimen.

b36ef0ddcc455eca3c79cc2d0dce6f37 via Angel-Wings

Adam is eerst geschapen. Door de Anunnaki de buitenaardsen die de aarde bezochten ooit.

Sommige wetenschappers stellen dat het leven
ooit eenslachtig is geweest, zodat er geen sprake was van mannelijk en
vrouwelijk. -Dat klopt de Anunnaki maakten van de aardse aapachtigen een mix met hun eigen dna hieruit ontstonden de mensen, die zij gebruikten uiteindelijk als een soort slavenvolk.
Na enige tijd bleek het handiger te zijn voor deze zeer geavanceerde Anunnaki om de mens zo te bewerken dat zij zelf kinderen konden verwekken.-

Denk eens in wanneer wij mensen ongeslachtelijk waren.

Dan was er geen seks, en dan zouden er heel wat ”zonden” niet zijn, denk aan
overspel, ontucht, hoererij, echtbreuk. Maar dan zou er ook geen liefde
zijn, geen huwelijk, geen gezin, etc.

De Schepper heeft er voor gekozen dat de meeste levens op deze aarde zich
voortplanten via het geslachtsverkeer, de seksuele gemeenschap. Maar het
kan ook anders, denk aan de paardenbloem met zijn steriele stuifmeel.
Wanneer wij het doel kennen van de geslachtelijke voortplanting, dan
heeft onze Schepper het toch wel zéér knap gedaan!

In het voortbestaan en bij de ontwikkeling van alle leven en soorten, draait
álles om het doorgeven van de eigen genen, om de soort zuiver te houden.

En om dát proces zo feilloos mogelijk te laten verlopen zou men geneigd
zijn te stellen dat de Schepper dan maar beter de mensen ongeslachtelijk
had kunnen maken.

4a6cce704f44d86b9f82c4f09fef0a2c via Angel-Wings

Bij ongeslachtelijke voortplanting geeft een individu
namelijk 100% van haar genen door! Immers, bij geslachtsverkeer worden
de genetische eigenschappen van man en vrouw “gemengd”.

Voeg daarbij dat seks maar half zo effectief is, omdat er bij geslachtelijke voortplanting
twee individuen nodig zijn, in plaats van één zoals bij ongeslachtelijke
voortplanting. Dus moet de reden waarom de Schepper ons tóch
tweeslachtig maakte, een doel hebben.

Niet omdat Hij of wij dat zo leuk vinden, of om ons bezig te houden. Nee, Hij gaf het geslachtsverkeer
omdat er een groot belang op het spel staat. Er zijn immers wel meer leuke
dingen in het leven, maar dat is niet de reden van hun bestaan.

Eten is ook leuk, maar het doel ervan is, om ons in het leven te houden.

Een paar redenen waarom de Schepper aan ons mensen, en ook aan de
meeste dieren en planten, de tweeslachtigheid gaf zullen wij u noemen:

1. Het geslachtsverkeer biedt een bescherming tegen schadelijke
wijzigingen (mutaties) van onze genen.
De Schepper wist wat er met ons mensen zou kunnen gebeuren in een
wereld waarin Zijn tegenstander op de loer lag om Zijn producten in de
kiem te smoren, te vernietigen.

Men zou kunnen proberen onze genetische
code te wijzigen, of totaal te ruïneren. (Bill Gates bv en MRNA Vaccinaties wat gaat dat doen met onze genen en ons nageslacht, niet wat zij voor ogen hadden want ons design is zga perfectie en Bill Gates is dat zeer zeker niet…ze doen maar wat gepruts dus!)
Door het geslachtsverkeer van Eva met Nachash (De slang in de bijbel…was dat een persoon misschien?) is er een schadelijke mutatie ontstaan. (Als zij seks had met een Anunnaki wat dus niet mocht -gevallen engelen of misschien bedoelde men wel neergedaalde engelen… buitenaardsen met hun ufo’s richting de aarde-waarom mocht dit niet, omdat ze niet samen mochten paren omdat dit niet zo gemaakt was… later is dit toch gebeurd toen zij -de gevallen engelen- wat dat ook moge betekenen zich toch de aardse vrouwen tot partner namen omdat zij ze mooi vonden)

Bij elke celdeling wordt ons DNA-molecuul, dat miljarden letters bevat,
gekopieerd. Tijdens dat kopiëren kunnen foutjes worden gemaakt. (Denk aan dat vaccin hoe gevaarlijk dat kan zijn!!!!) Er is via Eva foutieve informatie in het vrouwenzaad (Vrouwelijke eicellen?) gekomen die wordt
doorgegeven, en die fouten leiden tot ziekten. Wanneer de fouten zich
als maar door opstapelen, sterft de soort langzaam uit.

Het unieke van de geslachtelijke voortplanting is, dat daardoor mutaties kunnen
worden uitgefilterd (weggewerkt).

38f6d6d2e86b1015c8759306de7bfe2b via Angel-Wings

Sommige kinderen erven dan nog wél de mutaties, maar anderen niet. En de eersten hebben dan ook de
beste overlevingskansen.

Als voorbeeld van deze uit filtering geldt Ezau en zijn nageslacht, dat na drie geslachten weer in Israël mocht
worden opgnomen, zie:

Lees ook:   Leeuwenrots- Fortress in the Rock, gebouwd 477-495

Deut.23:7 Den Edomiet zult gij voor geen gruwel houden, want hij is uw broeder; den Egyptenaar zult
gij voor geen gruwel houden want gij zijt een vreemdeling geweest in zijn land.

8 Aangaande de kinderen, die hun zullen geboren worden
in het derde geslacht, elk van die zal in de
vergadering des HEEREN komen…

2. De geslachtelijke voortplanting is ook een wapen tegen parasieten
(virussen en bacteriën). Wanneer een virus of bacterie eenmaal is
binnengedrongen en het afweersysteem is gepasseerd van het lichaam van
een vader of moeder, dan lukt hem dat evenzeer bij een genetisch identiek
nageslacht.

e827a44c4d66d795210e8903b0a69020 via Angel-Wings

Vandaar dat de Schepper zorgde voor steeds nieuwe variaties.
En dat geschiedt door via de geslachtelijke voortplanting het zaad steeds te
mengen (de genetische kaarten te schudden). Daardoor worden sommige kinderen van de ouders volledig immuun voor het virus of de bacterie.

Dus is het huwelijk (het geslachtsverkeer) een teken van hoop in deze schepping, van overlevingsmogelijkheden, van herstel na aanslagen.
Volmaakte wezens kunnen ongeslachtelijk zijn en zijn dat waarschijnlijk
ook, denk aan de Engelen. (Anunnaki)

Maar wij, die nog op weg zijn naar de volmaaktheid, trekken juist grote voordelen uit de geslachtelijke
voortplanting. Hieruit blijkt dat onze Schepper Zijn tegenstanders en ónze belagers altijd vér vooruit is!

Genen sturen ons gedrag

Wanneer vrouwen – en dit geldt ook voor elke diersoort, wetend dat dieren veel kieskeuriger zijn dan mensen – ruiken aan kleren van mannen om hun
geur op te nemen, kiezen vrouwen instinctmatig voor de geur van mannen
met een ánder immuunstelsel dan zijzelf hebben. Op die wijze heeft de
Schepper ervoor gezorgd dat twee mensen van eenzelfde soort kiezen voor
verschillende afweerstelsels om daarna kinderen te verwekken, zodat de
kinderen de afweer van beide ouders krijgen en dus minder kans op ziekte
hebben.

Tevens is gebleken dat mannen en vrouwen voorkeur hebben voor
bilaterale symmetrie bij hun partnerkeuze.

Dat wil zeggen dat de linker- en
rechterhelften van het gezicht en van het gehele lichaam liefst gelijk
moeten zijn. En symmetrie houdt blijkbaar weer verband met gezondheid,
met evenwicht. Dus krijgt men daardoor een beter nageslacht en worden
alle afwijkingen door de natuur zelf weg geselecteerd.

Want waarom vallen mensen op elkaar, waarom worden mensen verliefd
op elkaar. Men zegt wel dat soort altijd de soort opzoekt. Daar zit iets in.

d756f8263cdeae8961c31f04eaa2ffa8 via Angel-Wings

Ezau zocht ook twee vrouwen op die bij hem pasten, en uit Ezau’s keuze
blijkt tevens zijn eigen afkomst.

Die vrouwen waren echter een kwelling
voor Izaak en Rebekka. Zie Gen. 26:34 Als Ezau veertig jaren oud is,
nam hij tot vrouw, Judith, de dochter van Beeri, den Hethiet, en Basmath, de
dochter van Elon, den Hethiet.

Ge 28:9 Zo ging Ezau tot Ismael, en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen,
Mahalath, de dochter van Ismael, den zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth.

Iedere cel in de natuur heeft een karakteristiek herkenningsteken.
Men kan vragen hoe afzonderlijke cellen uitgerust kunnen zijn met deze karakteristieke herkenningstekenen, wanneer alle cellen in het lichaam
immers van één eicel afstammen.

Dat komt doordat het systeem van de celdeling zélf langs chemische weg
een aantal chemische sondes kent in haar ontwikkeling, en daarbij van het
organisme gedeeltelijke informatie weghaalt uit één bron. Veel cellen
bevatten dergelijke herkenningstekenen in de vorm van receptoren of
antilichamen die elke cel zelf produceert.

Deze antilichamen zijn van
belang voor ons immuunsysteem. En dat immuunsysteem is zó veelzijdig,
dat een indringer (antigen) weinig kans heeft binnen te kunnen dringen. De
indringer zal direct herkend worden en door chemische bindingen
onschadelijk worden gemaakt. Alleen bij een massale invasie hebben
indringers kans van slagen.

Via het lymfesysteem wordt dan snel een grote
groep speciale antilichamen opgeroepen om de indringers de pas af te
snijden. En wanneer dit proces succes heeft, spreken wij van immuniteit.

Momenteel wil men via allerlei inentingen de mensen immuun maken,
maar daardoor werkt men de natuur juist tegen en maakt men onze eigen
immuniteitssystemen minder actief.

Cellen volgen een streng disciplinair systeem bij de celdeling en worden
compleet gereproduceerd. Daarna wordt er pas beslist welke cel
gemobiliseerd moet worden en welke niet. Kunstmatig kan men een heel
organisme reproduceren door de kern van een lichaamscel in te planten in
een eicel waarvan men de kern verwijderd heeft. Dat zien wij bij
genetische manipulatie en klonen.

Moleculen kennen geen individuele trouw. Alle bouwstenen (de eiwitten)
van kleine moleculen zijn, in de gehele organische wereld,
linksdraaiend.

Eiwitten vormen linksdraaiende spiralen.

Dat is bij nucleïnezuren precies omgekeerd, deze zijn rechtsdraaiend.
Dus zijn in één molecuul twee spiralen waar te nemen, waarvan de ene
linksom- en de andere rechtsdraaiend is.

Het lijkt ons zeer merkwaardig dat in één molecuul twee tegengestelde
draairichtingen aanwezig zijn. Dat moet toch een reden hebben en kan niet
berusten op blind toeval. Blind toeval bestaat niet. De natuurwetten
bepalen het “toeval”. Toeval én wet zijn dé twee basisbestanddelen van het
scheppings”spel”. Natuurwetten fungeren als spelregels, en deze regels
leggen het toeval dus aan vaste banden, waardoor er natuurlijk evenwicht
is, selectie en groei, met daarbij de overlevingskansen voor de soorten.
Een fabel zal toelichten wat de oorzaak is van de disharmonie (gebroken
symmetrie) in de schepping en schepselen. Daaruit blijkt dat het in de
genen zit.

De fabel luidt als volgt: Er was eens een schorpioen die een grote rivier
over wilde steken. Dat kon hij niet omdat hij niet kon zwemmen. Toen zag
hij een schildpad en vroeg beleefd of deze hem een lift wilde geven naar de
overkant. De schildpad dacht bij zichzelf: dat doe ik niet, want als ik
onderweg een steek krijg ben ik er geweest. Nee, zei de schorpioen, hoe
kun je dat nu denken, want als ik dat zou doen ga ik er zelf ook aan. Ja,
dacht de schildpad, dat is nog al logisch, dus laat ik het maar doen. De
schorpioen klom op de rug van de schildpad, en daar gingen ze samen op
weg naar de overzijde. Halverwege gaf de schorpioen de schildpad tóch
een steek. De schildpad voelde dat hij ging sterven en kon nog net vragen:
Maar waarom heb je mij nu tóch nog gestoken, ondanks je belofte? Dat
komt, zei de schorpioen, dat ik het niet kan helpen dat ik zo’n rot karakter
heb! Beiden verdronken.

Op gelijke wijze kwam er bij Kain uit wat erin zat, nml. de moord op Abel,
omdat Kain een vrucht was van zijn vader, die een moordenaar was van
den beginne.

Joh 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, (Was Adam de duivel???) en wilt de begeerten uws vaders doen;
die was een mensenmoordenaar van den beginne, en is in de waarheid niet staande
gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt
hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve [leugen]. (De ”gevallen” engel Lucifer schijnt ook Enki te zijn geweest, ENKI die in opstand kwam tegen zijn broer Enlil die de mensheid wilde vernietigen, en ENKI die de mens had gemaakt met dna technieken etc. wilde dat dus niet, die had zijn schepping lief…door de ruzie met zijn broer Enlil, noemde men hem (Enki) een gevallen engel… ze werden uit de hemel gegooid… ja richting de aarde, waar ze dus al waren geweest.
Hierna namen zij aardse vrouwen tot hun vrouwen! Wat dus niet mocht, omdat ze niet wisten wat dit zou doen met het dna dat samengebracht was in de mensheid… ) (Waarschijnlijk zijn de mensen met rhesus negatieve bloedgroepen daar afstammelingen van, en zijn zij met de O – bloedgroepen nazaten van de Anunnaki zelf… men noemde dat in die tijden wel Half Goden!
Of halve engelen… O negatieve bloedgroepen kunnen overigens aan iedereen bloed geven maar zelf van niemand krijgen)

Ook Ezau en Saul, en vele anderen kunnen zich niet bekeren of veranderen,
daar een luipaard zijn vlekken niet kan wijzigen. Slechts het goede zaad
(Jakob/Israel) is voor bekering vatbaar.

52906b6b5915a8e61fd87572cf92ec71 via Angel-Wings

Veel biologen herleiden de gebroken symmetrie terug tot één voorval in het
verleden. En dat is ook zo. Het is door de val in de engelenwereld ontstaan,
alleen erkennen de meeste biologen dit niet.

(De val in de engelenwereld betekend dat Enlil boos was dat Enki zijn soldaten(engelen hemelse wezens, wezens komend vanuit de hemel, zie vorige artikelen over Annunaki etc) intiem liet zijn met de aardse vrouwen…waardoor zij gezamenlijk ook kinderen kregen wat eigenlijk niet mocht, want welk effect zou dat hebben als de mensen halve engelen werden? Dat wisten zij niet, de mens was zo geschapen dat zij alleen met elkaar mochten paren en kinderen krijgen, niet met die engelen wezens uit de hemel, -buitenaardsen dus 🙂 – waarvan zij een deel dna in zich hadden gekregen.

Lees ook:   Triest, tieners met 'detransitionering' onthullen hoe ze zich voelen na 'geslachtsverandering' en het verliezen van organen

Stel je eens voor dat wij apen wat dna van de mensen gaan meegeven, om hen productief te maken voor de mensheid en aan het werk te zetten voor ons? Wat als de apen dan zo knap zouden worden dat de mensen denken goh daar wil ik wel seks mee die lekkere knappe aap 🙂 en zij krijgen dan kinderen van de mensen, terwijl ze al bewerkt zijn met ons dna…welke effecten dat heeft weet dan niemand nog! Worden de kinderen van die apen dan nog slimmer en knapper of worden het gestoorden… Daarom mocht dat waarschijnlijk niet. Dat noemden zij de val van de engelenwereld, op zich wel mooi verwoord de val-waar zij intrapten…of de val…die zij maakten qua respect?

Ontwikkeling van het leven in haar beginfase is het gevolg van reproductie,
mutatie en selectie. Bij de selectie is het álles of niets. Dus kan één ding
zich slechts handhaven, en het andere niet. Welk ding er gekozen wordt
scheen toeval te zijn. Of geldt hier het recht van de sterkste?

Van deze selectiefase hebben alle chemische reacties in de schepping
gebruikgemaakt. Dus werkt selectie (uitverkiezing) als een soort filter,
waardoor er uiteindelijk één systeem, keten of soort overblijft, waarnaar
alle leven is terug te brengen als zijnde de gemeenschappelijke bron ervan.
De gebroken symmetrie is dus niet ontstaan doordat er alleen maar
linksdraaiende bouwstenen waren. Wél heeft een eiwitmolecule een
bepaalde vorm en structuur, maar ook deze is verre van symmetrisch.

01025e144f2acc63cf44451efeb9f608 via Angel-Wings

Eiwitten zijn net als machines die kunnen lassen, snijden, boren, sorteren,
wisselen, transformeren en transporteren, elk met een eigen kwaliteit en
taak, die niet gehoorzamen aan de ethische principes. Evenwel blijken
symmetrie en doelmatigheid in nauw verband met elkaar te staan.

Bij de symmetrie in de schepping is het net als bij een viertakt
verbrandingsmotor. De zuigers drijven de kruk-as aan waarop tandwielen
zitten die het kleppenmechanisme aandrijven. Alles verloopt gesmeerd en
harmonisch.

Toch is doelmatigheid niet altijd het doel van symmetrie. In de
ontwikkeling van het leven krijgen slechts de mutanten (de gewijzigde
vormen) overwicht als zij een selectief voordeel hebben.

Wil nu een mutant
worden uitgekozen voor reproductie, dan moet hij een voordeel bezitten
om uitgekozen te worden. Er zijn echter onder de mutanten niet veel
exemplaren die een voorkeur hebben voor symmetrie, dus vallen de
meesten af.

Regelmatige structuren in de schepping hebben een hogere
ontwikkelingssnelheid, daar een mutant immers op meerdere sub eenheden
tegelijk moet inwerken, en dus meer tijd nodig heeft. Vandaar dus dat er in
de biologie veel meer symmetrische dan asymmetrische figuren zijn. De
symmetrische kunnen efficiënter hun werk doen en winnen de
concurrentiestrijd. De natuur duldt wel asymmetrie zolang deze geen
afbreuk doet aan de functionaliteit. Nu nog schrikt het leven terug voor het
volmaakt perfecte.

3e749dd3b57e1eb319af4ea6b2ef6fb4 via Angel-Wings

Nu nog mag het slangenzaad (? D N A ?) tesamen opgroeien tot de
voleinding of oogst.
De schorpioen en schildpad leven nog samen, werken soms samen en gaan
soms samen ten onder. De Schepper echter heeft gezegd dat Zijn zaad zal
overleven en overheersen, Gen.3:15.

Ezau moge Jakob jarenlang achtervolgen, maar Jakob/Israël krijgt de
algehele zegen. De eindoverwinning staat in het begin reeds vast, Gen.3:15.

Wij vragen ons af waarom Elohim in het begin met de aartsvaders geen
haast maakte om Zijn vrouwenzaad zo snel mogelijk te laten uitgroeien tot
een overgrote meerderheid, om overwoekering door het slangenzaad te
voorkomen?

Oh, wat gaat het toch langzaam, zouden wij zeggen! Elohim stelt zich
volgens ons oh zo kwetsbaar op. De lijn van het vrouwenzaad hangt voor
ons gevoel telkens aan het zijden draadje van een enkel gezin, ja van een
enkele man (Abraham en Izaak).

Was bij Noach het koord reeds dun, bij Abraham en Izaak is het op z’n
dunst. En dan gelet op de wijze hoe Elohim Zijn zaadlijn voortzet. Als door
het onmogelijke heen. Abraham moet jarenlang wachten, zelfs totdat zijn
voortplantingsvermogen – en ook dat van Sara – verstorven is en er
menselijkerwijze geen nageslacht meer kan komen op natuurlijke wijze.
Hoe uiterst wankel en onstabiel lijkt ons dit werk! De zaak lijkt hopeloos
vast te zitten!

En ook als Izaak er eenmaal is, verloopt Elohims weg zo wonderlijk.
Abraham moet Izaak gaan offeren en krijgt hem als uit de dood terug.

En
Izaak huwt Rebekka, en moet wel twintig jaar wachten op nageslacht. Dan
rijst een nieuw en groot probleem.

Ezau en Jakob. Jakob ontvangt via
allerlei manoeuvres de eerstgeboortezegen. Maar ook hij heeft blijkbaar
niet veel haast om een gezin op te bouwen.

Hij huwt met Lea en Rachal.
Dan schijnt er meer schot in de zaak te komen. Nu pas gaat er zich een volk
vormen en komt er enige tekening in het vrouwenzaad, namelijk het volk
Israël.

49d4946fb64d80ab9af27897e2725c53 via Angel-Wings

En dan nog maar goed en wel als familieclan in Kanaän, en daar
breekt de honger uit en gaat de familie naar Jozef in Egypte. Dan beginnen
400 bange jaren.

Maar dat alles heeft een wijze bedoeling van de Allerhoogste. Wij zullen
straks zien waarom het in het begin zo langzaam ging en dat er grenzen
zijn aan de groei (der wereldbevolking).

Zie eens hoe de bevolkingsexplosie in onze eeuw heeft plaatsgevonden.
Wij zouden bang worden dat het onkruid de tarwe zou overwoekeren.
Elohim is daar in het geheel niet bang voor. Hij kent Zijn schapen en Zijn
schapen kennen Zijn stem en zullen géén ander volgen!

In de genen van Zijn schapen zit iets ingebouwd dat onvernietigbaar is.
Er zijn grenzen aan groei, en ook aan menselijke kennis.

Geleerden als Konrad Lorentz zeggen dat de menselijke samenleving de
meest ingewikkelde van alle systemen op aarde is. En dat onze totale
menselijke kennis nog maar net iets van de buitenste schil weet.

De
menselijke soort bevindt zich volgens hem op dit moment op een keerpunt
in de tijd. Op dat keerpunt staan wij òf voor een ongekende hógere
menselijke ontwikkeling, òf wij staan voor een terugval.

Wij zijn op dit
moment als mensheid aangekomen op een punt waarop géén terugkeer
mogelijk is, gezien groei, bevolkingsaanwas, kennisexplosie, etc. Dus
leven wij in een hoogstgevaarlijke tijd. Dan.12:4.

71716b0bfefee6c520f99b7912a632fe via Angel-Wings

Via de natuurwetenschappelijke kennis denkt de mensheid vandaag de dag
in staat te zijn om de ondergang, waaraan tot nog toe alle hogere culturen
niet zijn ontkomen, te kunnen ontvlieden. Dit zou dan voor de allereerste
keer in de wereldgeschiedenis het geval zijn! Dat is uniek!

De mens(heid) zou door gezamenlijke inspanning, hoogwaardige
technologische kennis, vereende krachten, in staat zijn, via één
wereldregering, één wereldwijd netwerk van controle, om te overleven en
tot een véél hoger levensplan te komen. Dat is de heilstaat die men zich
indenkt via de Antichrist en New Age.

Maar wat is Elohims werkwijze in dezen?
Ik kan geen beter woord bedenken om Elohims werkwijze uit te drukken
dan, dat Hij via terugkoppeling met Zijn vrouwenzaad (?Zal dit het zaad zijn waaruit de mens zichzelf eindelijk kon voortplanten?  ) Zijn Koninkrijk en
heerschappij over en op deze aarde gaat terugwinnen en herstellen.

En daarmee bedoel ik dat Elohim geregeld éérst Zijn zaad laat uitgroeien,
maar dan terugkoppelt, en het zaad sorteert op kwaliteit (noem dit selectie
of uitverkiezen), waarbij allerlei kwade eigenschappen en varianten
uitgefilterd worden.

Als voorbeelden daarvan zien wij de mensheid van voor de zondvloed,
waarvan alleen Noach en zijn gezin het overleefden. (Waarschijnlijk was de ark een UFO en alle paren, dna van mens en dier…!)

De weg werd eerst
verbreed, en daarna weer versmald tot één enkel gezin. Na Noach weer de
uitzaaiing (!!DNA) , waar de hoofdlijn wordt aangegeven in Sem. En daarna alleen
Abraham, Izaak en Jakob.

Met Israël begint de volkskerk, gemeente, de kahal. En dan zien wij dat de
bevolkingsaanwas een vlucht gaat nemen. Maar ook daar treedt regelmatig
terugkoppeling op. Kijk maar hoe in de woestijn de hele oude generatie
achterblijft, en alleen de jonge generatie Kanaän inkomt.

Er treedt regelmatig een selectie op van het vrouwenzaad, waarbij gelet
wordt op de levenswijze. Aan de vrucht kent men immers de boom. Zo
blijft er altijd slechts een OVERBLIJFSEL naar de verkiezing bestaan.

Lees ook:   Atlantis, Anunnaki, Ancient Egypt and Akashic Record | Edgar Cayce

Gen 45:7 Doch God heeft mij voor uw aangezicht henen gezonden, om u een
overblijfsel te stellen op de aarde, en om u bij het leven te behouden, door een
grote verlossing.

Isa 10:21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den
sterken God!

Isa 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israel! is gelijk het zand der zee, zo zal toch
maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten,
overvloeiende met gerechtigheid.

Isa 11:11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten anderen male
Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns(? Zijn volk rh negatieven?) volks,
hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van
Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der
zee.

Isa 11:16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat
overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israel geschiedde ten dage, toen het uit
Egypte-land optoog.

Strongs overblijfsel = 7605 [email protected]’ar {sheh-awr’}
from 7604; TWOT -2307a; n m
1) rest, residue, remnant, remainder

Jer 23:3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de
landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien,
en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.

Jer 31:7 Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob [met] vreugde, en juicht
vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O HEERE!
behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël.

Eze 6:8 ¶ Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij [enigen] zult hebben, die het
zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid
worden.

Mic 2:12¶ Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israels
overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een
kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

Mic 4:7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die
verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over
hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.

8c42abdc9d2e9aadf84ce26809c55715 via Angel-Wings

Mic 5:7¶ (5:6) En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als
een dauw van den HEERE, als droppelen op het kruid, dat naar geen man wacht,
noch mensenkinderen verbeidt.

Mic 5:8 (5:7) Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen, in het
midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge
leeuw onder de schaapskudden; dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en
verscheurt hij, dat niemand redde.

Ro 9:27 En Jesaja roept over Israel: Al ware het getal der kinderen Israels gelijk
het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

Ro 11:5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel
geworden, naar de verkiezing der genade.Met dit overblijfsel gaat Elohim Zijn koninkrijk op aarde vestigen,
beginnend met het Messiaans Vrederijk aan het begin van het
duizendjarige rijk. Israël is er, hoewel verborgen en als het ware opgelost
onder de heidenvolkeren, dus aan de heidenen gelijk geworden, vervreemd
van de beloften en verbonden, waaraan zij eerder deelhadden.

Elohims werkwijze ligt afgebeeld in de biologie, in de genetica. Daar
gebeurt precies hetzelfde als in het groot met Zijn volk.
Het vrouwenzaad en het slangenzaad zijn tesamen opgegroeid. Het onkruid
en de tarwe staan tesamen in de akker van deze wereld. Alles wacht op de
voleinding, de oogst. Dan zullen de engelen uitgaan en eerst het onkruid
bijeen vergaderen om verbrand te worden, en daarna wordt de tarwe in de
schuur verzameld.

Op aarde hebben alle menselijke wezens, zowel vrouwen- als slangenzaad
zich ontwikkeld, in kennis, in taal, in wetenschap, in technologie, etc. Via
de taal kunnen mensen de ervaringen en gedachten doorgeven, uitwisselen
en in praktijk brengen.

De spraakverwarring bij Babel was dan ook een
stok die Elohim als blokkade op de weg der te snelle ontwikkeling legde,
ter voorkoming dat het slangenzaad het vrouwenzaad zou overwoekeren.
Dit is ook weer een terugkoppelingsproces.

82a9e420fb7146130e3eca2f087aedfc via Angel-Wings

Bezien wij hoe dat biologisch eraan toe gaat:
Door simpele vermenigvuldiging via celdeling is het geslachtelijk recombinatieve voortplantingsmechanisme ontstaan. Recombinatie is in de
genetica de vereniging van het genetische materiaal van beide ouders,
waaruit een nieuw genoom ontstaat.
Bij celdeling profiteert alleen de directe nakomelingschap van een
ontwikkelingsvoordeel (de cellijn). Maar bij het recombinatieve
mechanisme profiteert de gehele soort.
Recombinatie is in de genetica de vereniging van het genetisch materiaal
van beide ouders en de vorming van een nieuw volledig genoom door de
geslachtelijke voortplanting.
Er zijn dan van één soort een reusachtig aantal varianten, waardoor de
horizon verbreed werd (het uitzaaiingsprincipe). Die uitzaaiing der
mensheid kwam op gang na de Babylonische spraakverwarring. Daar werd
de éénwereld-geest de kop ingedrukt.

Het gevaar dat de kennis en de snelle ontwikkeling van de mens met zich
brengt is zeer groot tot misbruik leidt. En dat misbruik houdt
zelfvernietiging in. Daarom is er een gedegen ethiek nodig om ons
daarvoor te behoeden. Die ethiek of leer der zede moet op het voortbestaan
van de menselijke soort zijn gericht. En dat is het bij het slangenzaad
bewust niet. Het slangenzaad wil het vrouwenzaad vernietigen.
Wat de theologie ons tot op heden heeft geleverd is slechts een ethiek die
berust op overleveringen, op heel oude documenten waaraan veel
twijfelachtige zaken kleven. De ethiek der theologen is gebaseerd op
historisch gedachtegoed, gebaseerd op de eeuwenoude opvatting van het
ontstaan van het leven.

De theologie betrekt in haar studie zelden of nooit de biologische- en
andere wetenschappen. Vandaar is de kerk geen lichtend licht en zoutend
zout. Het zicht op het vrouwenzaad, op Israël, op het Koninkrijk Gods en
vele dingen meer, is zoek. De gezichtskring der theologen is beperkt, en
wat achter hun horizon ligt houden zij voor verdacht.

Ook Israël kwam in de verstrooiing, in de diaspora, met als doel uitzaaiing.

Strongs 1290 diaspora {dee-as-por-ah’}
from 1289; TDNT -2:98,156; n f
AV -dispersed (1)
-scatter abroad (1)
-scattered (1) [3]

1) a scattering, dispersion; used of Israelites dispersed among
foreign nations, used of the Christians scattered abroad among
the Gentiles
Israël kon zich in eigen land niet volledig ontwikkelen tot een volle
menigte volkeren.
Israël moest in de diaspora vanwege haar zonden, maar …. in hetgeen zij
trots handelen, stond Jahweh boven hen, Ex.18:11 Nu weet ik, dat de HEERE
groter is dan alle goden; want in de zaak, waarin zij trotselijk gehandeld hebben,
was Hij boven hen.

En uit dat immense grote volk en volkeren van Israël gaat het om een
OVERBLIJFSEL, een rest, zoals wij hierboven zagen. De anderen
worden afgesneden, of als schuim van het goud en zilver weggedaan.

Wij kunnen -ook in onze tijd- Kain en Ezau niet vertrouwen, gelijk de
schorpioen niet te vertrouwen was en de schildpad een steek gaf.

Nu nog parasiteren nazaten van Kain en Ezau op onze rug en maken van
onze diensten gretig (mis)gebruik. Als puntje bij paaltje komt dan zullen zij
ons naar de vernietiging willen sturen, ook al gaan zij er eveneens
aan.

Zij niets, dan wij ook niets, zo redeneren zij.

Dat zit achter het een wereld-streven, de One World, onder een leider, de Antichrist.

Wij als Israel in het Westen zijn uit Abraham en Sara, genetisch
voortgebracht via Izaak.

Indien wij geloven hebben wij niet te vrezen voor
het Slangenzaad, of voor een steek van de schorpioen, van Kain en Ezau,
zie Jes.51:2 en vers 12-15.

Alle instrument dat tegen ons bereid wordt, mislukt. Jes.54:17.

Het gaat echter ook bij Israel alleen om de recht(v)aardigen.

Wij kunnen genetisch wel van Abraham/Izaak afstammen, maar daarin kan
de mix aanwezig zijn van het kwade.

Het gaat eerst om het natuurlijke,
daarna om het geestelijke, het karakter en de eigenschappen. De boom kent
men aan de vrucht. En de rechtvaardigen zullen het nieuwe aardrijk
beërven.

Ex 18:11 Nu weet ik, dat de HEERE groter is dan alle goden; want in de zaak,
waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was Hij boven hen. (SVV)

Gerelateerde artikelen

Back to top button