web analytics
11:11 Dubbele getallen
BuitenaardsGeschiedenisPolitiek-EliteRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

Het Heilige Zaad

Het Heilige Zaad

(Jesaja 6:13) No. 476

Twee soorten zaad
Het onkruid verschilt van het goede kruid.

Onkruid is in feite geen
goede benaming, het is een andersoortig kruid.

Zo is er in het Oude Testament sprake
van ‘vrouwenzaad’ en van ‘slangenzaad’, als van een geheel
ándersoortig zaad, afwijkend van het Goddelijk zaad.

In het NT is er
sprake van tarwe en onkruid (zizanion).

Het verkeerde of gemengde
zaad stamt o.a. af van de Nefilim. (Dat is het nageslacht van de mens en de engelen…buitenaardsen, -Anunnaki, wat dus eigenlijk niet mocht)

Het zaad dat van de Godenzonen
(Nefilim) uit Genesis 6 afkomstig is, mist in hun DNA de werking van
implosie (oplaadstraling) voor de klieren.

Dat is een bloedprobleem
waardoor zij een zonne-maximum niet kunnen overleven (volgens Dan
Winter).

Implosie in ons bloed is ons enige overlevingswapen tijdens
een komende poolwisseling (tijdens de driedaagse duisternis.

De Illuminati weten waarmee zij ons (het vrouwenzaad)
zouden kunnen vernietigen, o.a. via ons voedsel
(Codex Alimentarius), via elektro-smog, via
chemtrails, via angst te kweken in ons DNA, via een
laag zuurstofgehalte op de aarde te scheppen(!!!!!!!!!!!!), via
een hoog frequentie bombardement. Ook via
gevaarlijke gekweekte virussen, via fluor, aids,
vaccinaties, rasvermenging (?) en andere middelen.

Daarmee zijn ze dan ook hard bezig om ons te
vernietigen. De angst die zij in ons kweken verloopt
via hun zogenaamde ‘strijd tegen het terrorisme’, de onzichtbare vijand.

Angst werkt verlammend, wat ons immuunsysteem beïnvloed.

Ons
voedsel en onze medicijnen wordt(en) in december 2009 door middel
van de nieuwe wetgeving, die Codex Alimentarius heet, geregeld.

Daarmee laat men ons een langzame vergiftigingsdood
sterven.

De elektro-smog is zeer gevaarlijk, via alle zenders en
ontvangers, mobiele telefoons, Tesla-torens, etc. De chemtrails met hun
barium-gif, wat speciale vliegtuigen dagelijks over ons uitstrooien, valt
op het gewas, op mens en dier, en heeft een dodelijke uitwerking.

Wanneer, door middel van overmatige boskap wereldwijd het
zuurstofniveau beneden de 21% zakt, zullen de Draco’s onder de
illuminatihet slachtoffer ervan worden en hun aura verliezen. Alleen

2 Het Heilige Zaad (Jesaja 6:13) No. 476
het volk of zaad waarin de liefde van JHWH in de harten(DNA-code van God staat in het dna nb!) woont, zal alle
aanslagen en misère op aarde overleven. Zie:

Jesaja 54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken,
en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de
erve der knechten van JHWH, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt
JHWH.

De oorsprong van de Draco’s ligt in het sterrenbeeld Orion. Daar
kwamen de oude goden vandaan, de ‘Shining Ones’ of lichtgoden.
Orion komt van Or of Ur, dat betekent ‘licht’. Hiervandaan komt de
naam ‘witgoudpoeder’ of ‘Ormus’. Mus is
voedsel, moeskruid.
De illuminaten hebben het Kerstfeest ingesteld om hun herkomst van de
ster Sirius te gedenken. Christenen zijn onwetend en volgen hen hierin
klakkeloos. De illuminati geven voor dat dit feest een herdenking dat is
van de geboorte van de Jezus der christenen.

De drie magiërs of wijzen
uit het Oosten, wijzen naar de drie middelste sterren van Orion. Hiervan
is de leer der drie-eenheid afgeleid. Het is de
Sol Invictus-verering, met de zon-sterrendrieheid.

Vandaar dat de paus in de nacht van
25 december vanaf het balkon van het Vaticaan
het publiek op het Sint Pietersplein toespreekt,
met recht voor hem het sterrenbeeld Orion.

Erboven staat dan het sterrenbeeld de Pleiaden
(Zevengesternte), met de blinkende ster Sirius.
Sirius is de zogenaamde ster van Bethlehem, Sirius is de X-ster of kruisster.

Het kruis dat
Rome heeft, is dan ook niet een kruis waaraan Jezus zou gestorven zijn,
maar is het kruis van Sirius, de Hondsster.

Augustinus beleed dan ook
tot aan het eind van zijn leven, dat het christendom een religie was van
dreigementen en omkoping, onwaardig voor verstandige mensen (zie
Tony Bushby in Bible Fraud).

Mitochondrium

Mitochondrium is een levensredder. Dan moeten we wel weten wat dat
voor iets is. Wikipedia zegt er het volgende over in het Zuid Afrikaans:

3 Het Heilige Zaad (Jesaja 6:13) No. 476
Mitochondria is cilindervormige, hol stafies wat oral in die
sitoplasma van alle selle, behalwe bakterieë, blou-groen wiere en
rooibloedliggame, aangetref word. Hulle kom in wisselende
hoeveelhede voor, maar hul getalle vermeerder as die
energiebehoeftes van ’n sel toeneem. Daar kan tot 500.000
mitochondria in een sel aanwesig wees. Hulle vertoon ‘n
verskeidenheid groottes en vorme, selfs in dieselfde sel. Dit is
gewoonlik ’n dubbelwandige struktuur waarvan die buitewand uit ‘n
gladde membraan bestaan. Die binnewand vertoon egter in ‘n
dwarssnee ’n groot aantal voue wat na binne gerig is. Dit word kristas
genoem. Die holte van die mitochondria is met ’n halfvloeibare
materiaal aangevul.
Plantselle besit minder mitochondria as dierselle, aangesien hul
energiebehoeftes laer is en die metaboliese prosesse ’n stadiger tempo
handhaaf.
Funksie : Hierdie organelle vorm die middelpunt van selrespirasie,
dit wil sê die proses wat selle in staat stel om die energie wat hulle
nodig het uit organiese voedingstowwe, byvoorbeeld glukose, te
verkry, en bevat al die ensieme en ander stowwe at betrokke is by die
belangrikste en finale deel van selrespirasie. Daar is ongeveer
sewentig van hierdie soort ensieme aanwesig. Mitochondria kan met
reg as die kragsentrales van ’n sel beskou word.
Tot zover Wikipedia.

4 Het Heilige Zaad (Jesaja 6:13) No. 476
Dankzij de plantenwereld blijven wij in leven. De planten maken via
fotosynthese zuurstof aan. Fotosynthese is en blijft een mysterie.

Planten gebruiken licht om zuurstof aan te maken. Deze zuurstof
hebben wij nodig, zoals wij wel weten, om in leven te blijven. Op een
zeer efficiënte wijze zetten planten zonlicht om in zuurstof, waarbij vele
moleculaire complexen betrokken zijn. Het is een proces dat
wetenschappers nog niet geheel begrijpen. Een kleine verstoring in deze
kringloop levert al spoedig gebrek aan zuurstof op.

Met onze huidige
verbrandingsmotoren slorpen wij al heel veel zuurstof op.

Ons ecosysteem staat echter op instorten, en wat doen wij eraan?

Nieuwe
technieken en uitvindingen op het gebied van vrije of schone energie
worden geheim gehouden of weggewerkt door de grote maatschappijen.
In de natuur (de mensen- de dieren- en plantenwereld) zien w i j  b e p a a l d e c y c l i , kringlopen, wisselwerkingen.

De planten zorgen voor zuurstof, terwijl wij en de dieren weer zorgen voor
kooldioxide.

Wij hebben
zuurstof nodig dat van de
planten afkomstig is, en de
planten hebben kooldioxide
nodig dat van ons en de dieren
afkomstig is.

Door te snelle
boskap ontstaat niet alleen
erosie, maar ook gebrek aan
zuurstof.

De oerwouden worden wel de ‘longen van de aarde’
genoemd. Het zuurstofgehalte van onze huidige atmosfeer moet
ongeveer 21% zijn.

Daardoor wordt het leven in stand gehouden. Met
minder of met meer zuurstof is het leven niet langer mogelijk.

Onze
Schepper heeft gezorgd dat via de natuurwetten het zuurstofgehalte 21%
blijft.

Wanneer wij de natuurwetten overtreden vanwege onze hebzucht
en onkunde, graven wij ons eigen graf.

Er hebben ooit wel microben
bestaan, bacteriën of levenscellen die zonder zuurstof konden leven.

Toen er bacteriën waren die zuurstof konden omzetten in energie was
dit voor hen een grote uitkomst en uitdaging om samen te gaan werken.

De nieuwe bacteriën ontwikkelden zich tot het mitochondrium met een
eigen DNA. Tussen ons DNA en het mitochondrium bestaat een goede
samenwerking. In onze lichaamscellen is het DNA aanwezig. In onze
c e l ke r n e n  z i j n c h r o m o s o m e n p a a r v o r m i g
aanwezig, nml.. 23 p a r e n . De c h r o m o s o m e n bestaan uit lange ketens, waarin vier
basenparen, nml:

GC, AT, CG en TA.

Ons DNA bevat o n g e v e e r  d r i e miljard basenparen en 80.000 genen.
Het DNA van het mitochondrium is cirkelvormig. Het DNA van onze
celkernen is echter spiraalvormig.

Nu is het wonderlijke van ons mensen, dat wij het mitochondrium
alleen erven van onze biologische moeder.

Mitochondrium bevindt zich nooit in de celkern, waarin het cytoplasma zit, dat is het deel van de cel
dat buiten de kern zit.

Hierop moet Nachash zich hebben gericht bij Eva. Bij Adam had Nachash geen kans van slagen, om in hem diens
nageslacht te raken. Via Eva kon haar nageslacht wel gemuteerd en
bezoedeld worden.

Het cytoplasma bestaat grotendeels uit cytosol, en
zit vol eiwit-aanmakers, als enzymen en ribosomen. In het cytoplasma
zit dus het mitochondrium, wat behoort tot de organellen.

Alleen de vrouwelijke chromosomen maken organellen aan in het cytoplasma.
Wanneer een man eveneens organellen zou aanmaken, zou dat conflict
geven wanneer de sex-chromosomen van man en vrouw bij elkaar
zouden komen.

Mitochondriën zijn deswege heel gevaarlijk en komen
alleen bij de vrouw voor.

Het mannelijke Y-chromosoom maakt geen
organellen aan, waarin mitochondriën zijn.

Een bevruchte eicel van de
moeder bevat daarom alleen mitochondriën die komen uit het
cytoplasma van de eicel.

Het mannelijke Y-chromosoom zorgt o.a. voor
het ontstaan van de mannelijke geslachtsorganen.

In de staart van de
zaadcellen van het sperma van de man zitten wel enkele mitochondriën,
maar deze komen niet in de eicel van de vrouw.

Een wijziging (mutatie) in de mitochondriën kan dan ook alleen via
de moeder op het nageslacht worden overgedragen.

Dat moet alzo
het geval zijn geweest bij Eva en haar nageslacht. Vandaar de
uitdrukking ‘vrouwenzaad’. (Denk eerder dat dit te maken heeft met een bepaalde bloedlijn, bv die van de Annunaki met menselijke vrouwen en daar de kinderen van… maar ik las ook dat adam betekende de eerste mens-die geschapen is- en Eva de mens die daarna geschapen is die zichzelf kon voortplanten! Vermoedelijk heeft het daar dus mee te maken)

Lees ook eens:   Is it a Trojan Horse

De wijziging in Eva door haar inlating met
Nachash heeft de christelijke kerk op g r o n d  van A u g u s t i n u s uitlatingen  d e ‘ e r f z o n d e ’
genoemd.

Alleen de vrouw
geeft dus een mitochondrium-mutatie aan het nageslacht door!

Hoe komt het overigens dat wij mensen geen vitamine C aan kunnen maken, terwijl in
ons lichaam wel alle bestanddelen ervoor aanwezig zijn? Komt dit
eveneens vanwege de mutaties in Eva?

In het mitochondrium wordt zuurstof in energie omgezet, waarbij vrije
radicalen (gifstoffen) vrijkomen.

Deze gifstoffen zijn op de duur
dodelijk, ze beschadigen onze cellen, waardoor aftakeling plaatsheeft.

Een vrije radicaal is een atoom of molecuul dat nog ongebonden is.

Uit zijn omgeving trekt het een elektron naar zich toe. Het vernietigt op
deze wijze de moleculen waaruit het een elektron aan zich verbindt. De
moleculen die vervolgens één elektron missen gaan op zoek en pakken
in hún omgeving weer van iets anders een elektron af.

Via deze repeterende breuk of kettingreactie worden uiteindelijk al onze levende
cellen vernietigd. De vrije radicalen zorgen voor een groot aantal
ziekten, waaraan wij mensen tenslotte sterven. Hieraan zien wij dat
leven en dood samen optrekken. Het lijkt erop dat de dood uiteindelijk
overwint. Aan de dood is echter niet het laatste woord, het leven herrijst
steeds weer opnieuw!

Dat wijst naar vernieuwing, opnieuw geboren
worden, zoals een rups zich in een cocon wikkelt en zich later ontpopt
als vlinder.

Australische verouderingsonderzoekers hebben ontdekt dat co-enzym
Q10 en nicotinamide oude weefsels laten functioneren als jonge.

Q10 bleek wel een vervelende bijwerking te hebben:
het verkortte de levensduur van de fruitvliegjes
waarop de onderzoekers experimenteerden.

Als mensen verouderen gaan hun mitochondria
minder goed werken. Mitochondria zijn de
fabriekjes in de cellen die voedingsstoffen
omzetten in het energiemolecuul ATP.

De verslechtering is waarschijnlijk het werk van het
wegvallen van stukjes erfelijk materiaal in het
mitochondrium door veroudering.

Daardoor
hebben de mitochondria steeds meer moeite om de
enzymen aan te maken die nodig zijn voor de
ATP-productie.

Q10 verhelpt dat, ontdekten de onderzoekers. Nicotinamide, een vorm
van vitamine B3, ook.

Megadoses van deze stoffen lieten de cellen van
oude fruitvliegjes functioneren als de cellen van jonge.

Q10
verminderde daarbij echter de maximale levensduur van de
fruitvliegjes. Ze functioneerden dan wel op een hoger niveau, maar
brandden vervroegd op.

Nicotinamide verlengde daarentegen de
levensduur van de insecten.

Oorzaak van het verschil zijn waarschijnlijk de zuurstofradicalen, die in
cellen ontstaan als er veel Q10 aanwezig is. De radicalen beschadigen
erfelijk materiaal en versnellen zo de veroudering.

Volgens de onderzoekers blijkt uit hun studie dat het revitaliseren van
de mitochondria een strategie is om verouderingsverschijnselen te
bestrijden. Maar niet met megadoses Q10.

Cellen leven langer door nicotinamide

Menselijke cellen zijn langer in staat zich te delen als ze veel
nicotinamide krijgen. Dat ontdekten biochemici van het Amerikaanse
Virginia Tech. In een artikel, dat binnenkort verschijnt in Mechanisms
of Ageing and Development, beschrijven ze hun reageerbuisproeven
met menselijke huidcellen.

Normaliter kunnen de huidcellen (eigenlijk: primary human neonatal skin
fibroblasts) zich veertig keer delen. Dan zijn ze ‘op’. Maar toen de
onderzoekers nicotinamide toevoegden aan de cellen, zagen ze hoe het
aantal delingen toenam. Hoe meer nicotinamide, des te meer delingen.
De optimale concentratie was tien millimol.

Wat nicotinamide precies doet weten de onderzoekers niet. Ze
onderzoeken het ‘anti-verouderings-enzym’ SIRT1, maar ze denken niet
dat het effect daar iets mee van doen heeft.

Bloed
Er wordt door verschillende wetenschappers gezegd dat de Annunaki’s
(de oude goden uit Sumerië) apenbloed(Dat was hun eigen dna dat zij toevoegden waardoor de mensheid intelligenter werd en waardoor zij zich konden ontwikkelen zoals de Annunaki konden, de mens kon dat blijkbaar niet van nature)
toevoegden aan het bloed van mensen, zodat zij hartstocht ontvingen. Het
b e t r e f t  h i e r  d e  Rhesusfactor, die twee z i j d e n h e e f t : e e n
n e g a t i e v e  e n  e e n
positieve. (De vermenging van de Anunnaki met de mensheid veroorzaakte de rh negatieve factor)

Bloedtypen van het mensdom zien er als volgt uit:

V a n m e n s e n m e t

bloedgroep O zijn er op
aarde 37% Rh-positief en 7% negatief.

Van bloedgroep A zijn er op aarde 36% Rh-positief en 6%
negatief.

Van bloedgroep B zijn er 9% Rh-positief en 1% negatief.

Van bloedgroep AB zijn er 3% Rh-positief, en 1% negatief.

De Resusfactor zegt ons of we wel of geen eiwit bezitten aan het
oppervlak van onze rode bloedcellen.

Wanneer iemand geen Rh-factor
bezit wordt dat aangegeven als Rh-negatief.

Iemand die wél de Rhfactor bezit is Rh-positief.

Ongeveer 85% van de
mensheid heeft Rh-positief,
ondanks de verschillende
rassen.

Rh-negatief is vrij
zeldzaam. Iemand die
bloedtype O Rh-negatief
heeft kan zijn bloed aan elk
ander type doneren zonder
reacties.

Deze factor is
ontstaan in Europa als een
mutatie van onbekende
afkomst. De herkomst was waarschijnlijk de farao’s uit het oude Egypte en Jezus.

De negatieve bloedgroepen waren intelligenter door de vermenging met de Anunnaki (engelen) met aardse vrouwen, de zondeval dus in principe, later werden dat de koningshuizen en de heersers, omdat de mensheid heersers nodig had om te kunnen overleven, leiders die overzicht hadden en voor hen konden zorgen, en ervoor konden zorgen dat niet alles in het honderd zou lopen, daarom zijn zij aangesteld door de Anunnaki als heersers en koningshuizen, blue bloods etc. Mocht je een Rhesus negatieve bloedgroep hebben dan stam je eigenlijk af van het nageslacht van de buitenaardsen die met de aardse vrouwen kinderen kregen, de mannen van naam in de bijbel later.
Daarom trouwen koningshuizen ook altijd met koningshuizen omdat de bloedlijnen zuiver moeten blijven dit stamt eigenlijk vanuit een oud geheimzinnig weten dat ergens doorgegeven wordt van eeuw tot eeuw…

Er is een proces dat er tijdens de zwangerschap enkele bloedcellen van
het ongeboren kind ontsnappen en in de bloedstroom van de moeder
terechtkomen.

Dat proces noemt men: ‘rode cel alloimmunizatie. Voor
de moeder zijn deze cellen vreemde indringers wanneer de moeder een
ánder bloedtype heeft. Via een natuurlijk afweerproces worden deze
indringers alsdan verwijderd.

Merkwaardig is verder dat er twee typen Rh-positieve mannen zijn.

Voor 55% zijn de mannen heterozygote, waardoor zij in staat zijn om
voor 50% Rh-negatieve nazaten te produceren.

In de overige 50% van
de Rh-positieve nazaten kan alleen een conditie ontstaan die men
homozygote noemt.

Rh-negatieve vrouwen die een Rh-positieve man
hebben krijgen soms een spontane miskraam.(!)

Rh-negatieve mannen en
vrouwen hebben wel enkele merkwaardige kentekens, die men wel
‘reptiel’-kenmerken’ noemt, als:

a. Een extra stuitbeen, waarvan sommigen zelfs een staartje hebben.
b. Een lagere lichaamstemperatuur.
c. Een lagere bloeddruk dan normaal.
d. Hogere mentale eigenschappen.
e. Een hoger negatieve ionen-schild rondom het lichaam
f. Hogere gevoeligheid voor Elektromagnetische en ELF-velden
g. Hyper gevoeligheid.

De Rh-factor wijst dus naar de Rhesus-aap, en Rh-positief bloed bezit
eiwitten van de Rhesus-aap.

De oude Farao’s en latere Europese
vorstenhuizen willen geen bloed met de Rh-positieve factor.

Zij willen zich niet vermengen. Zij beweren blauw bloed te bezitten. Samaritanen
en veel joden zijn Rh-negatief.

De Farao werd gezien als de God in
Egypte, als de grote boer en bedrijfsleider die het land exploiteerde
vanwege de productiviteit.

In die tijd fokte men reeds vanwege de
productie op witte beesten.

Het ging
om witte koeien, witte kippen, witte
geiten en schapen, etc.

Dat kon men
reeds zien bij Laban toen Jakob daar
kwam.
Het kan zijn dat onder invloed van de
Farao’s de vermenging van de lagere
soorten mensen hand over hand
toenam.

Kaïn (Buitenaardse) zou zich met
vriendschappelijke vrouwtjesapen (Waren dus vrouwelijke mensen, die geschapen waren naar het evenbeeld van de Anunnaki dus niet echt een aapvrouwtje oid! 😉 )
hebben ingelaten, volgens Laurence Gardner.

Genetisch zijn de zwarte
volkeren, Indianen(Indianen zijn juist merendeels rh negatief!!), Aziaten, Zuid Amerikanen, etc. allemaal Rh- positief, wat terug kan wijzen naar Kaïn. Kaïn had het op met de
landbouw, niet met de veeteelt van Abel.

De Rh-negatief volkeren zijn over het algemeen heersers, agressors,
leiders, koningshuizen die hun afkomst hebben van de Nephilim, vermengd met de
vrouwen van de Adam-zaadlijn. (Of Eva zaadlijn?! Adam is de eerstgeschapen mens door de Anunnaki middels dna! Eva is de 2e mensheid geschapen die zichzelf kon voortplanten)

Nephilim betekent zoveel als:  Zij die
oorzaak zijn van andermans val, neerval wegens vermenging.

(Dat betekend het dus niet, ze hebben zich bezondigd door vermenging met de aardse vrouwen die kinderen van hen kregen wat ten strengste verboden was volgens de leider van hen…Enlil!)

Wij laten het toe dat een paar procent van deze – illuminati- de
hele wereld regeren. Zij willen ruim 90% van de Rh-positief-mensen
ombrengen oa. via griepvaccinaties, stralingen, fluor, abortus,
chemtrails, etc.

In brochure 520 over ‘Het Boze Oog’ zullen wij hierop
verder ingaan.

Lees ook eens:   De nazi bel

Oude goden en de Messias

Otto Rank heeft een boek geschreven, met als titel: ‘Myth of the Birth
of the Hero’. (De mythe van de geboorte van de Heerser).
Hij beschrijft dat de Bijbelse God-mensen als Izaak, Mozes en Jezus
verwekt werden door de ET’s (extraterrestrials of Annunaki’s, de oude
Sumerische goden (KLOPT)). De ET’s waren genen-mengers, omdat zij het
magische wonderkind wilden laten voortkomen via kruisingen, iemand
die vol liefde en hartstocht zou zijn, dus een gezalfde of Messias.

Onder de ET’s waren er Ophanim en Seraphim, die nazaten verwekten
in afwachting of daar een Messias tussen zou zitten. Het woord Messias
komt van zalven.

Iemand die met olie, bloed of vet van de heilige
krokodil (messa) werd gezalfd noemde men
een Messias (christos).

Het Hebreeuwse mashiach betekent gezalfde.

De Annunaki’s hadden grote voorliefde voor
de lelie (fleur-de-lis Frankrijk, waar Jezus later met Maria naartoe ging), die men ook wel de
‘roos van Saron’ noemt, of ‘Lelie der dalen’. (?)
Sharon of sha is oogkas of oogrand. Ra en On
is de tempel van het licht. Het gaat om het
‘verlichte derde oog’-Eye of horus. Salomo spreekt hiervan
in het Hooglied.

Ons derde oog is de
pijnappelklier, die op het zonlicht reageert,
(zie brochures 407-409).

Wanneer het donker is gaat de pijnappelklier
melatonine afscheiden. Melatonine wordt daarom ook wel het ‘hormoon
der duisternis’ genoemd. Dus duisternis verhoogd de activiteit van de
pijnappelklier, en dat verhoogd op z’n beurt de intuïtieve kennis van
onze hersenen. (Dus nachtbrakers! 🙂 ) Melatonine wordt dan ook wel ‘sterrenvuur’ genoemd.
Zij die dit in hoge mate bezaten, achtte men oudtijds bekwaam om
regeerders te zijn, koningen.

Deze koningen werden Dragons of
Pendragons genoemd, dat betekent zoveel als ‘Prins der duisternis’. De
Graalridders (Sangreal) van de Draken-koningen werden door Rome
tijdens de Inquisitie vervolgd. De draco’s zijn nachtwerkers.

Melatonine komt van melos en tosos, dat betekent nachtwerkers. Zij
dronken graag het menstruatiebloed van maagden, wat veel melatonine
bevat.

De nieuwe farao werd door zijn zus/bruid gezalfd tot echtgenoot met het
vet van de ‘heilige krokodil’.

Alle koningen uit David werden gezalfd,
dus waren het messiassen.

De heilige zalfolie was een speciaal mengsel.

De Merovingers als nazaten van de Annunaki’s worden gezalfd met
reptilian-olie, dat is een aftreksel uit de hersenen van reptielen of
draken.

Reptielen waren in oud-Egypte dan ook het symbool van
goddelijkheid. De Egyptische Therapeuten, de Essenen in Qumran, en
anderen vereerden de zeedraak (Bistea Neptunis), waarvan de
Merovingers (Europese vorstenhuizen) afstammen.

De ziel
Onze Ka (Egyptische voor ziel) draagt onze perceptie en ons geheugen
buiten ons lichaam in de vorm van een elektrisch veld, wat meetbaar is.

Zie van S. Bosman artikel: www.spiralsofevolution.nl

Ons bewustzijn en ons geheugen bestaat uit een elektrisch domein, dat
aan bepaalde wetten is gebonden, n.l.:

1. Het moet de vorm hebben van een noot
2. Het moet symmetrisch zijn
3. Haar overleving staat in verhouding tot haar samenhang
4. Haar straling staat in verhouding tot haar fractatility (een fractal is
een vorm die steeds terugkeert in grotere of kleinere afmeting), omdat
de perfecte druk altijd zorgt voor perfecte straling

De Russische doctor Korotkov heeft foto’s gemaakt van deze vorm van
elektriciteit tijdens het sterven van een persoon. Men zou het het
elektrische veld van de ziel kunnen noemen. Ongeveer na 10 uur en na
36 uur van iemands sterven ontstaan er ontladingspieken. Dat is na drie
dagen.

In het oude Israël werd iemand
pas officieel dood-verklaard na 3 volle
dagen, in verband met schijndood.

In Egypte was het hart de zetel van de
onstoffelijke ziel, de intelligentie. Het
hart werd dan ook tijdens de
mummificatie in het lichaam gelaten,
t e r w i j l  de  a n d e r e  o r g a n e n verwijderd werden. De vier zonen van
Horus bewaakten deze verwijderde organen.

De overledene werd
gedacht te verschijnen voor een rechtbank, waar 14 rechters zitting
hebben. Zij beoordeelden de daden van de overledene. Anubis bracht de
overledene naar een weegschaal en legde diens hart in de linkerschaal.
In de rechterschaal lag de veer van de godin Ma’at, de godin van de
rechtspraak en waarheid. Wanneer het hart zwaarder woog dan de veer,
was dat het bewijs dat de
overledene veel kwaad in zijn
leven had gedaan.

De God
Anuit (krokodil kop) wachtte
op het moment van het wegen
en op het resultaat ervan.
Wanneer het hart te zwaar
was kreeg hij toestemming het
hart op te eten, zodat de
overledene in vergetelheid
raakte.

De God Thoth maakte
hiervan schriftelijk melding.
Horus bracht vervolgens de overledene voor de God Osiris, om daarna
voorgoed het dodenrijk in te gaan.

Wij zien hieruit dat het hart in veel
religies een hoofdrol speelt. In het Egyptisch is het woord voor hart
‘ab’, dat wil zeggen, van de moeder afkomstig. In het Hebreeuws
daarentegen is ‘ab’ vader, waar men het hart van de vader laat afkomen.

De Bijbel spreekt van het hart, als waar vanuit de uitgangen des levens
voortkomen, zie Spreuken 4:23
Toch wordt het hart en al onze daden aangestuurd door onze hersenen.
In ons hart zit echter een klein gebied dat men de ‘hersenen van het
hart’ zou kunnen noemen. De Duitse geleerden Kornhuber en Deecke
toonden in 1964 aan dat er in onze hersenen, voordat er iets door ons
wordt uitgevoerd, reeds een voorbereidende actie plaatsheeft, binnen
500 milliseconden. In die zin is er dus geen sprake van een vrije wil. Er
is een wezenlijk voorgevoel in ons mensen, wat zelfs meetbaar is. Zie
onze brochure 359 over het geheugen van het hart.

DNA en bewustzijn
De wetenschap gaat er van uit dat de genen -de codes in het DNA- de
commando’s geven aan de cel en aan het gehele lichaam. Onze genen
zouden alles bepalen. Wij zouden dus materialistisch geprogrammeerd
zijn. De cel heeft een kern, en men is er lange tijd vanuit gegaan dat
hierin het brein zat. Dat klopt niet, want wanneer men de celkern
verwijdert, blijft de cel nog ruim twee maanden leven.

Het is dus niet
het DNA of de cel en celmembraan, maar het is de omgeving die de
gen-activiteit stuurt. Onze genen vangen signalen op uit hun omgeving

w a a r o p  z e reageren. Onze cel is een soort biocomputer. Door stress kunnen
signalen ontstaan waardoor o n s D N A w o r d t
gemuteerd, zodat er nieuwe soorten genen worden
aangemaakt. Ons DNA kan ook
door straling of andere oorzaken
worden gewijzigd. Wij zijn dus in staat ons DNA gericht te wijzigen, waardoor we ons
aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Het is van belang hoe wij
onze omgeving waarnemen, met het oog op onze aanpassing. Onze
eigen geest is de bron van stress. Ons lichaam bestaat uit miljoenen
cellen, en de info die de cellen uit de omgeving ontvangen wordt
verwerkt in ons zenuwstelsel.

Daar worden ongeveer vier miljoen
signalen uit de omgeving per seconde
verwerkt!

De hypofyse maakt bij stress het
hormoon CRF aan (corticotropine
releasing factor), om weer hypofysecellen
aan te zetten tot ACTH-aanmaak. Onze
geest kent bewustzijn en onbewustzijn.

Bewustzijn is ons denken, wat door het
onderbewustzijn wordt gesteund.

Positief
denken is dan ook heel waardevol en
helend.

Ook het onderbewustzijn moet
positief ingesteld zijn, anders worden we
foutief aangestuurd in onze denkwereld.

Liefde en vrede is nodig in ons
onderbewustzijn, en dát is nu juist wat zo
velen missen.

Met zekerheid kan men
stellen dat de (bepaalde)  illuminati die liefde en vrede missen, gezien hun
oorlogvoerend karakter.

De Khazaren of Askenazen bezitten speciale
genetische missers, waaruit ziekten als Tay-Sachs en dergelijke alleen
onder hen voorkomen.

Ons DNA is dus het resonantie-apparaat voor het ontvangen van
energieën uit de ons omringende wereld (het Unified Field). De ons
omringende wereld bestaat uit stralingsvelden, uit energielijnen (grids).

Er bevindt zich o.a. rond de aarde een veld dat uit pentagons is
opgebouwd, als een gordel. Ons DNA bevat zowel de vijfhoek of penta,
als de zeshoek.

In onze celkern bevinden zich de chromosomen, dat zijn
de dragers van de erfelijke eigenschappen.

Wij als blanken bezitten per
cel 23 paar chromosomen. Die chromosomen bestaan uit lange ketens
van basen, nl. het DNA. Die basen zijn de bouwstenen van ons DNA,
dat lijkt op de twee spiralen die aan elkaar verbonden zijn.

DNA stuurt het leven, hetwelk door de wetenschap werd vastgesteld. De
maan speelt een hele belangrijke rol bij de instandhouding van het leven
op aarde. Zonder DNA is geen leven mogelijk. Wat de exacte oorsprong van
DNA is blijft een raadsel.

De maan zorgt voor getijden, voor eb en vloed,
voor de levering van z o u t c o n c e n t r a t i e s ,
w a a r d o o r  d e fosfaatladingen van het D N A w o r d e n geneutraliseerd.

Het leven
is onverklaarbaar. Het
leven is niet één of ander
natuurlijk of biologisch
toeval.

Er is volgens grote
geleerden een voor ons
onzienlijke grootheid aan
het werk geweest.

Een toevalligheid zal nooit intelligent leven
voortbrengen.

Er is een levensprincipe dat door een superieur
intelligente Schepper is gegeven.

Er is in de Adam-mens in zijn DNA
een plaats aanwezig waar de Schepper-God
aanwezig is.

Zelfs de Godsnaam is in ons DNA
aanwezig en veiliggesteld.

Lees ook eens:   Meerdere UFO's gezien boven de piramides in Gizeh, Egypte, 3 december 2020

Elke cel getuigt van Zijn
grootheid.

Het DNA heeft een vier letterige code,
zoals ook de Godsnaam JHWH vier letters heeft, en
in wezen onuitsprekelijk is.

De tegenstanders van
de evolutietheorie als levensvisie worden dan ook
steeds meer gevonden onder wetenschappers. Er is
soms wel evolutie, maar dan gestuurd door onze
Schepper.

Eiwitten kunnen alleen aangemaakt
worden via speciale codes in de cellen.

Zonder dat
is leven onmogelijk.

De Schepper bevindt zich in Zijn schepselen, aldus
Jakob Boehme, en is niet ver van ons verwijderd.

Hij is overal en
ontwaakt in ons menselijk bewustzijn. Wie de werken van Jakob
Boehme gelezen heeft, kan zien dat deze man zijn tijd ver vooruit was.

In ons DNA kan geheugen worden opgeslagen. Op ons DNA zitten
chemische kapjes die verantwoordelijk zijn voor ons geheugen. Het
lange-termijn geheugenproces noemt men DNA-methylation. Veel
genen zijn reeds gecoat met kapjes van de methylgroep. Het kortetermijn geheugen zou in de hippocampus worden gevormd.

In de Nag Hammadi-geschriften staan onthullingen over de schepping
die wij op die wijze niet in de Bijbel kunnen terugvinden. Genesis zou
niet het allereerste begin van de Schepping zijn, maar een latere fase.
De oorspronkelijke eerste schepping is voortgekomen uit de
Scheppergod. Die schepping moet stralend mooi geweest zijn.

Dat is de
volheid van Hem, het pleroma genoemd. Genesis beschrijft de herschepping, waarbij de Schepper in de ontstane chaos herscheppend
spreekt en werkt.

De aarde was woest en chaotisch geworden vanwege (Het nageslacht van)
de gevallen engelen. Adam werd als androgeen geschapen, waarvan Eva
afgesplitst werd. Adam was een licht-mens, omgeven door een
lichtkleed, wat ziet op zijn maagdelijke geest. De Schepper is met Zijn
schepselen verbonden, en die verbinding wordt in het Grieks ‘pistis’
genoemd, dat is ‘geloof’. Geloof is deswege niet het verstandelijk voor
waar houden van een aantal kerkelijke regels. Door de verbintenis aan
onze Schepper moet er ontwikkeling bestaan en op gang komen, dat
geeft groei, interactie,
waaruit levenswijsheid dient
te ontstaan (sofia in het
Grieks).

Het ware geloof is
dan ook verbonden met
JHWH en aan de wijsheid.
De gevallen engelen hadden
hun standplaats verlaten, de
band van geloof verbroken
en vervielen van wijsheid in
dwaasheid.

Zij hebben de grote zeemonsters bezet, om (Ze creerden ook van alles in die tijd met dna splitsingen dus al die rare beesten e,d hebben vast ooit bestaan)
rebellie tegen JHWH uit te voeren. Zij incorporeerden zich in de grote
zeemonsters Leviathan en Behemoth, die in de grote wateren choas
schiepen. Die chaos dient niet te blijven. JHWH spreekt een aantal
machtspreuken, en ziedaar, er verschijnt een nieuwe schepping, of her- schepping.

In de staat Israël hebben wetenschappers vastgesteld dat het mogelijk is
om DNA en saliva-delen te fabriceren. Wanneer men DNA uit een
database neemt, kan men het
exact namaken.

Dr. Fumkin is de
oprichter van Nucleix in Tel
Aviv, die een test ontwikkelde
om écht DNA te onderscheiden
van namaak DNA. Wij mogen
wel bevreesd zijn voor deze
lieden (paparazzi) en hun
technieken. Op deze wijze
kunnen zij als Kaïn-Edomieten
het DNA van het Jakobsnageslacht namaken en zichzelf
ervan voorzien, om op die wijze de eerstgeboorte-zegen alsnog binnen
te halen.

Pastor Hoggard heeft een DVD waarop hij uiteenzet hoe men via ‘triple
helix’ genetisch van mensen beesten maakt. Onze Schepper schiep ons
met een dubbele Helix DNA. Via een extra DNA-streng erbij te doen,
maakt men van mensen beesten, dat wil zeggen dat mensen zich als
beesten gaan gedragen.

De moderne wetenschappers willen aan de
Global Elite (illuminati) onsterfelijkheid geven, en via de Triple Helix
van de gewone Adam- mensen beestachtigen te maken. Volgens pastor
Hoggard is het in de symboliek van de vrijmetselaren te zien wat hun
uiteindelijke doelstellingen zijn.

Zij gebruiken in hun symboliek veel
het getal drie, de drie graden, drie pilaren, etc., wat wijst op de Triple
Helix. Men laat Jezus ook sterven tussen twee
moordenaren, tezamen drie kruizen.

Als
voorbeeld hebben de illuminati wat in Genesis 6
geschiedde, hoe door middel van de kruising der
godenzonen met de dochters der mensen er
reuzen, beestmensen ontstonden.

Vandaar dat de
antichrist en de valse profeet in het boek Openbaringen ook ‘beesten’
worden genoemd. zie: www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID-2088
Het ‘heilige zaad’ zal overleven en zal de gezegende nieuwe aarde
beërven. Dat zingen we in Psalm 25 berijmd: en zijn Godgeheiligd zaad,
zal ‘t gezegend aardrijk erven ….

Moge die tijd spoedig er zijn! Geprezen zij JHWH!
Over de ‘Triple Helix”: ” G e n e t i c G e n o c i d e :

Annihilating Entire Races of People – The Prophetic Future of the World!”
Subtitle: “… scientists in their laboratories trying to devise certain types of
pathogens that would be ethnic-specific so that they could just eliminate certain
ethnic groups and races” (Defense Secretary William Cohen, addressing the
Conference on Terrorism, “Terrorism, Weapons of Mass Destruction, and U.S.
Strategy Sam Nunn Policy Forum”, on 4/28/1997)
https://www.cuttingedge.org/news/n2382.cfm
“Sons of God & The Antichrist” – DVD
Did you know that Fallen Angels have their own DNA? And, did you know
that plans are in place to start mixing Fallen Angels DNA with human DNA?
Nephilim are among us, just as in Genesis 6 and are marrying and cohabitating
with human women. When that happens, Satan will be corrupting the human
race just as it was corrupted in Genesis 6
Research is also going forward to make human DNA into a viral substance so
humans can be implanted through VACCINATIONS!!
Insights into world events which only a former witch could provide! On Sale!
https://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1289
“DNA – Mother of All Secrets” “Most Deadly Secret Concealed by Mankind
Now Revealed In the Holy Bible” Best DVD EVER from Pastor Hoggard!
Regularly $29.99, On Sale For $14.99 – You Save $15.00!
Pastor Hoggard’s introduction to this material uses Deut 18:9-12 and Psalm 2:
1-3 to establish the Biblical reality that men who worship the occult regularly
consult with familiar spirits so they can take counsel against God. Therefore,
the conspiracy by which they seek to overthrow God is demonic to its core.
Hoggard also speaks about this carefully hidden secret all throughout the video
and states that he will show this secret manifesting itself through Freemasonry,
Rosicrucianism, the New Age Movement, plus modern movies and advertising.
20 Het Heilige Zaad (Jesaja 6:13) No. 476
Pastor delves into Daniel chapter 2 to explain the secret revealed to Daniel
about the 4th Kingdom,. with the mingling of the sons of God and the
daughters of men as the miry clay. From here he proceeds into the Masonic
Square and Compass and other Masonic symbols, showing how this Satanic
mingling is secretly hidden in those symbols.
Then Hoggard brings us to our Modern Era, showing that we are now seeing
animal/man DNA beasts that have come from scientific experiments. He then
introduces the idea of the Triple Helix in modified DNA which is the subject of
the final DVD in this series.
This DVD is Part 2 of the DNA series – Part 1 is “Jesus Christ, DNA and the
Holy Bible” — https://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1982
This video is full of images and illustrations, his best single effort ever.-
https://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2086
“Triple Helix: Genetically Changing Mankind Into Beasts” by Pastor Hoggard
God created man with a Double Helix DNA strand. But modern genetic
scientists have created a Triple Helix DNA strand, a change which transforms
the man God created into a Beast! Hoggard takes us through a study of the
Bible, demonstrating that God gave us a perfect picture of a Double Helix
within Scripture. Modern day scientists are trying to give the Global Elite
immortality so that they will have no need for the Savior’s Cross.
Hoggard then shows many symbols within Freemasonry depicting the Triple
Helix. To illustrate this helix, Masonry uses 3 degrees, 3 pillars and many other
threes in their symbolism.
This Triple Helix also symbolizes the mating of the ‘Sons of God’
(Devils/Beasts) with the Daughters of Men, which produced ‘Giants In The
Earth’ – Beasts
Illuminati scientists intend to turn the Global Elite from humans created in
God’s image to Beasts through genetic engineering. It is highly significant that
this transition of the Elite to beasts is occurring just before the two Beasts of
Revelation appear on the world stage: Antichrist (First Beast) and his False
Prophet (Second Beast). Hoggard really hits the nail on the head with this
DVD! https://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2088
This DVD is Part 3 of the DNA series – Part 1 is “Jesus Christ, DNA and the
Holy Bible” — https://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=198

Neem deze informatie mee in je zoektocht naar de antwoorden op vragen die je hebt over het leven an sich, het is niet zomaar iets…
Niet iedereen weet alles over dit, en wie gelijk heeft is nog steeds de vraag, maar uit al die verhalen kun je uiteindelijk wel de informatie verkrijgen die je nodig hebt.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥