...

19 juli 2021

 

Koninginnedag 2009 in Apeldoorn was een valse-vlag-aanslag, deel 1

Koninginnedag 2009 in Apeldoorn was een valse-vlag-aanslag, deel 1

by ELLA STER

Zou het zo kunnen zijn dat de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 een valse-vlag-aanslag was? Dat de koninklijke familie zichzelf gecontroleerd heeft laten ‘aanvallen’ om er voordeel uit te halen? Dat Karst T. niet alleen de dader was, maar ook slachtoffer? Het lijkt ondenkbaar, maar er zijn meerdere signalen die wijzen in die richting.

Wat is een valse-vlag-aanval?
Het concept valse-vlag-aanval is al duizenden jaren oud. In de oudheid liet men zichzelf gecontroleerd ‘aanvallen’ door de vijand. Deze ‘aanval’ werd opgezet door de partij die werd aangevallen. De machthebbers liepen hierbij zelf nooit gevaar. Alleen burgers werden opgeofferd. De ‘aanvaller’ voerde de vlag van de vijand. De aangevallen partij had dan een excuus om vergeldingsmaatregelen te nemen. Dit is cruciaal om te begrijpen waarom men zichzelf, of liever gezegd de eigen groep, zou kunnen aanvallen. Het gaat om het voordeel dat met de aanval kan worden behaald. Door een gecontroleerde aanval lopen de sleutelfiguren geen écht gevaar.

Vandaag de dag is het niet anders. Een valse-vlag-aanslag is een aanval van binnenuit, waarbij een ander de schuld krijgt. Vaak is dat een ‘moslimterrorist’, of een eenzame gek die het zogenaamd op iemand heeft gemunt. Deze ‘dader’ is een stroman en vindt bij een valse-vlag-aanslag vrijwel altijd de dood. Want doden kunnen niet spreken.

De aanval wordt opgezet om één of meerdere, doorgaans controversiële maatregelen, zonder al te veel weerstand te kunnen invoeren. Bijvoorbeeld de verhoging van het beveiligingsbudget of de aanscherping van veiligheidsmaatregelen. Na een aanslag — in dit geval een aanval op de koninklijke familie — krijgen dergelijke maatregelen meteen brede steun vanuit de bevolking.

Het is een voorbeeld van probleem-reactie-oplossing; een probleem wordt gecreëerd, dit veroorzaakt een heftige emotionele reactie en vervolgens komt men met de ‘oplossing’. Vaak gaat het om maatregelen die onder normale omstandigheden als absurd worden ervaren. Door de hoog opgelopen emoties accepteert het volk de maatregelen nu zonder tegenspraak.

De vaste ingrediënten in de blauwdruk van valse-vlag-aanslagen
Op 8 april 2018 was Ole Dammegard in Breda en sprak hierover tijdens het Studium Generale. Ole is een gerespecteerd onderzoeksjournalist en expert in het analyseren van valse-vlag-aanslagen en politieke moorden. Hij doet er al vijfendertig jaar onderzoek naar en heeft ontdekt dat ze altijd volgens een vast stramien worden uitgevoerd. Een valse-vlag-aanval bevat vaak dezelfde ingrediënten. Dit stramien en de ingrediënten staan grotendeels beschreven in het artikel “De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen.”

In alle gevallen klopt het officiële verhaal niet met de werkelijkheid. Met zijn kennis en ervaring neemt Ole de aanslag in Apeldoorn onder de loep, waarbij een bestuurder van een Suzuki Swift in 2009 inreed op een menigte, om uiteindelijk tegen het monument ‘de Naald’ aan te botsen. Dit gebeurde negen jaar geleden op Koninginnedag. Op basis van Ole Dammegard’s bevindingen en mijn eigen analyse, ontstaan er ernstige twijfels over het officiële verhaal van de gebeurtenissen die dag.

Opvallende hiaten in de beveiliging
In het onderzoeksrapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding staat, dat men vooraf had besloten om drie beveiligers in de bus te plaatsen en een aantal beveiligers achter de bus aan te laten rijden. Dit omdat de bus te snel zou rijden om ‘waardig’ naast de bus te kunnen lopen. [1] Als je naar de televisiebeelden kijkt, valt echter op dat de bus extreem langzaam rijdt. Als de bus de kruising nadert waar even later de Suzuki Swift overheen scheurt, rijdt de bus nóg langzamer. Net of de bus wacht op de auto en moeite doet om niet te snel langs de Naald te rijden.

Vlak daarvoor houdt een politie-agent alle fotografen tegen (op 0:58 seconden in de video van de live televisiebeelden). De bus is dan een open doelwit, terwijl men op een kruising juist extra beveiliging zou verwachten, omdat het daar per definitie minder overzichtelijk is. Volgens Ole Dammegard is het een vast patroon dat bij valse-vlag-aanslagen de beveiliging hapert. Beveiligingscamera’s zijn vrijwel standaard uitgeschakeld op het moment van een aanslag. Ook in Apeldoorn schitteren de beveiligers in afwezigheid op het moment van de aanslag. De undercoveragenten (in burgerkleding of verkleed in oranje outfit) staan op het moment supreme aan de andere kant van de Naald.

In plaats van te bukken gaan ze staan
Wanneer de koninklijke familie de zwarte Suzuki Swift ziet, staat een deel op en pakt de railing van de bus vast. Pas na de crash zie je de beveiligers van achter de bus naar voren rennen, rond 1:12 in de NOS-video. Niemand van de beveiliging geeft de koninklijke familie de instructie om te gaan zitten en te bukken, terwijl ze in het geval van een échte aanslag op dat moment extreem kwetsbaar waren. Stel dat er nóg een auto was, of dat de autocrash een afleidingsmanoeuvre was voor een verdekt opgestelde schutter?

Op het moment van de crash was de linkerkant van de bus vogelvrij. Pas daarna komen de beveiligers van achter de bus naar voren rennen.

Er zaten drie beveiligers in de bus, één voorin en twee achterin. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de beveiligers in de bus op dat moment al de melding hadden gemaakt dat er een aanslag was gepleegd. [2] Waarom gaven zij geen opdracht om dekking te zoeken? Was het wellicht de bedóeling dat er aangrijpende filmbeelden werden gemaakt, van een aangeslagen Maxima die verschrikt haar hand voor de mond slaat?

Als de bus om het monument de Naald is gedraaid, gaan de beveiligers naast de bus lopen (te zien rond 1:20 in de NOS-video). De koninklijke familie staat dan nog steeds rechtop. Pas 15 seconden na de crash gaan ze zitten. Dit lijkt me een absurd groot veiligheidsrisico dat in het geval van een échte aanslag nooit genomen had mogen worden.

Toegangswegen geblokkeerd met bussen en vrachtwagens
Ole Dammegard legt tijdens zijn presentatie in Breda uit, dat tijdens valse-vlag-aanslagen vaak allerlei bussen of andere voertuigen staan opgesteld die de doorgang van hulpdiensten belemmeren. Deze voertuigen dienen om het zicht op een bepaald gebied te blokkeren, zodat men ongezien de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen, voordat het event zelf plaatsvindt.

Als je naar de beelden van de reconstructie kijkt, staan er langs de weg waar de zwarte Suzuki Swift vandaan komt, een hele rij bussen en twee vrachtwagens opgesteld. [3] Door de opstelling van deze voertuigen wordt het zicht op de kruising weggenomen. De bestuurder van de Suzuki moet om de vrachtwagens en wegbarricade heen. Aan het einde van de weg staat een menigte mensen tussen de dranghekken, waardoor de bestuurder ook op dat punt totaal geen zicht heeft op de kruising, laat staan op de positie van de koninklijke bus.

Er stond een hele rij bussen en een aantal vrachtwagens aan het einde van de Jachtlaan. Achter de geparkeerde voortuigen stond de mensenmenigte rijendik. De bestuurder had daardoor geen zicht op de bus op de kruising.
In de reconstructie van de aanslag wordt een vertekend beeld getoond, zonder mensenmenigte. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de bestuurder van de auto zicht had op de koninklijke bus, terwijl het praktisch onmogelijk was vanwege de opgestelde voertuigen en de mensenmenigte die zich voor het kruispunt bevond.

De bus was 20 minuten vertraagd en kwam pas veel later de kruising oprijden, dan was voorzien. [4] Hoe groot is dan de kans dat de auto precies op het juiste moment langs de bus scheurt als deze in de buurt van de Naald rijdt? De bestuurder kon dit onmogelijk berekenen, ook omdat het onoverzichtelijk was en dingen niet verliepen volgens plan. Dit roept de vraag op of Karst T. wel echt de bestuurder was van de zwarte Suzuki.

Suzuki lijkt geprepareerd te zijn
Wanneer je naar de close-up beelden van de bestuurder kijkt die op dat moment richting de Naald scheurt, zie je dat zijn hoofd voorover hangt. Het lijkt er sterk op dat hij dan al (grotendeels) buiten bewustzijn is. Hoe groot is dan de kans dat hij nog vol op het gaspedaal kan drukken? Wanneer iemand buiten bewustzijn raakt, verslappen de spieren en zou de auto vaart moeten minderen. Ook omdat de auto eerder tegen de dranghekken was aangereden en verschillende mensen had geraakt. De media vermeldt echter dat de bestuurder op het laatste moment nog extra gas gaf. Dat lijkt in strijd met elkaar te zijn.

Lees ook:   Hoe ik op school voor mijn kind een gewetensvolle vrijstelling kreeg van het dragen van een masker

aanslag koninginnedag 2009 - Lisanne

Koninginnedag_Apeldoorn_carcrash_24

Op de foto is te zien dat de handgreep is afgebroken. Rechts daarvan zit een gat dat lijkt op een kogelgat. Foto van Suzuki terwijl deze richting de Naald scheurt, waarbij het hoofd van de bestuurder voorover hangt. Het lijk er sterk op dat hij dan al bewusteloos is. Opname van vlak voor de crash tegen de Naald. Karts is dan al buiten bewustzijn. Hoe kan hij dan extra gas gegeven hebben?
Wat is er vooraf met de Suzuki gebeurd?
Dit werpt het vermoeden op dat de auto mogelijk is geprepareerd en op afstand werd bestuurd. Dat klinkt als science fiction, maar de technologie om een auto te hacken bestaat al lang en is een onopvallende methode om politieke tegenstanders uit te schakelen. Kijken we naar de close-up van vlak na de crash tegen de Naald, dan zien we dat de handgreep in het portier is afgebroken. Ook zit er rechts van deze plek een gat dat erg lijkt op een kogelgat. Het beeld van de binnenzijde van de auto, toont twee losse draadjes waar de autoradio aan vast zat. Ook ontbreekt de airbag. Waarom zat die niet meer in de auto? Het raam staat wagenwijd open. Ook al niet de meest logische keuze voor iemand die een aanslag wil plegen.

Politie-agenten zijn geïnstrueerd om de andere kant op te kijken
Wanneer je de serie beelden bekijkt waarop de Suzuki de mensen aanrijdt, zie je twee politie-agenten in beeld. Na een klap (tegen de dranghekken) komt er luid toeterend een auto voorbij, die daar niet hoort. Op een paar meter afstand worden drie mensen geschept. Het publiek gilt. De gewonden rollen over de grond, maar de agenten blijven stoïcijns één kant opkijken en slaan geen acht op het schouwspel. (bron: Snips.nl) Volgens Ole zijn dit duidelijke signalen dat het hier gaat om een gecontroleerde operatie.

Politie-agenten blijven stoïcijns één kant opkijken, terwijl er voor hun neus drie mensen aangereden worden, een auto voorbij scheurt en het publiek gilt. 2_kdag_31B
Hoe groot is de kans dat in deze extreme situatie een agent op deze manier reageert, tenzij hij dusdanig geïnstrueerd is?
De Koninklijke familie liep geen écht gevaar
In de media wordt voortdurend benadrukt dat de bestuurder het had gemunt op de koninklijke bus. Dit zou blijken uit wat hij zei tegen de agent die vlak na de botsing bij hem stond. Ten eerste is het, gezien de beelden van na de botsing, twijfelachtig dat Karst toen nog aanspreekbaar was. Deze claim is in ieder geval niet te bewijzen, ook al staat het in het officiële onderzoeksrapport. Als grotere belangen een rol spelen, worden onderzoeksrapporten gemanipuleerd. Dat zien we ook bij de zaak Baybasin.

Ten tweede kon Karst T, vanaf de weg waaruit hij met hoge snelheid vandaan kwam, onmogelijk het exacte moment berekenen dat de bus precies bij het kruispunt voor de Naald zou zijn. En ten derde had de Suzuki weliswaar enige schade aan de bus kunnen veroorzaken, maar zelfs bij een botsing zou die voor de koninklijke familie nauwelijks tot een levensbedreigende situatie hebben geleid. Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat de kleine Suzuki de bus had kunnen laten kantelen.

Het draaiboek van de festiviteiten op Koninginnedag dat in de auto is gevonden, zou aantonen dat het om een aanslag gaat met voorbedachte rade en niet om een impulsieve daad. Het lijkt me onlogisch dat iemand enerzijds de moeite neemt om een plan te beramen om de bus op een bepaald punt op de route te rammen, maar zich niet afvraagt hoe effectief zo’n aanrijding eigenlijk is. De claim dat het om een aanslag op de koninklijke familie gaat, staat daarom wat mij betreft op heel losse schroeven. Ondanks het feit dat dit het verhaal is, dat men ons wil doen geloven.

De aanslag was wél gepland, maar waarschijnlijk niet door Karst
Kritische berichten over de aanslag en de officiële verhaallijn zijn alleen in de alternatieve media te vinden. De mainstream media zal in ieder geval nooit berichten over aspecten die bedreigend zijn voor de machtspositie van het establishment en de kroon. In dat opzicht hebben we ook in Nederland geen échte persvrijheid, alleen vrijheid binnen de (voor de elite) veilige kaders. De mainstream media heeft de aanname dat het ging om een aanslag op de koninklijke familie, klakkeloos overgenomen en eindeloos herhaald. Dat de aanslag door een heel andere partij zou kunnen zijn beraamd en dat er zelfs satanische motieven aan ten grondslag kunnen liggen, zullen zij nooit ter sprake brengen.

Om de achterliggende agenda te begrijpen moet men deze aanslag plaatsen binnen een groter perspectief. Daarbij vallen patronen op die ook kenmerkend zijn voor andere valse-vlag-aanslagen. Als men de aanslag bekijkt met de wetenschap over de modus operandi van de Illuminati, zien we diverse occulte symbolen, die duiden op een satanisch ritueel.

Dat standpunt is voor sommige mensen moeilijk te accepteren, zeker voor mensen die een positief beeld hebben van de koninklijke familie. De overtuiging overheerst dat men zoiets nooit zal doen. Maar als men bereid is de aanslag te analyseren met een open mind en zonder vooroordelen, komt iets heel anders naar voren dan de officiële verhaallijn ons wil doen geloven.

Koninginnedag 2009 in Apeldoorn was een valse-vlag-aanslag, deel 1 - Ellaster

Valt Beatrix hier uit haar rol? De bus is op weg naar Paleis het Loo. Men heeft zojuist het drama waargenomen toen men langs de Naald reed. Vanwaar dan deze blik?

Waarom zou men dit doen?
Voor veel mensen gaat het hun voorstellingsvermogen te boven dat de elite in staat is om een dergelijke aanslag op zichzelf te beramen. Zeker omdat er mogelijk échte slachtoffers vallen. Toch zijn valse vlag-aanslagen meestal aanleiding tot het invoeren van extra controlemaatregelen, zoals bodyscanners op het vliegveld, het zonder opsporingsbevel mogen afluisteren of het opslaan van dataverkeer. Kijk maar naar de vele ‘veiligheids’maatregelen die zijn ingevoerd na 9/11.

De gebeurtenis in Apeldoorn staat niet op zichzelf en moet worden gezien binnen een breder perspectief. Volgens Ole Dammegard zijn aanslagen met voertuigen al enkele jaren een trend. Daardoor kunnen er maatregelen worden getroffen die nodig zijn om smart cities te bouwen. Beleidsmakers zullen eisen dat wegen en pleinen met elektronische paaltjes kunnen worden afgesloten. Na de schietpartijen in Florida en Las Vegas plaatst men nu bodyscanners bij evenementen. Het zijn twee voorbeelden van maatregelen die zijn genomen om de bevolking volledig elektronisch te kunnen controleren.

Na de aanslag werden strengere veiligheidsmaatregelen ingevoerd
Een aanslag heeft altijd een verborgen agenda, zoals strengere wetgeving, vergaande veiligheidsmaatregelen en hogere beveiligings- en defensiebudgetten. Allemaal ‘om de bevolking te beschermen’. In werkelijkheid zijn het maatregelen die elite beschermen zodat ze hun Nieuwe Wereldorde kunnen invoeren.

Na de aanslag in Apeldoorn zijn er vergaande veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot de Koninklijke familie. Bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen door de gemeente Amsterdam. Op 29 april 2010 was er een herdenking van de aanslag bij het monument De Naald, en was er eveneens sprake van vergaande veiligheidsmaatregelen. “Bij deze gelegenheid waren strenge veiligheidsmaatregelen van kracht; zó streng, dat burgemeester De Graaf ze ‘absurd’ noemde.” (bron: Wikipedia)

Er ligt naar mijn mening een nóg een diepere laag ten grondslag aan de gebeurtenissen in Apeldoorn. Dat brengt ons in de wereld van occulte symbolen en rituelen en zeer duistere motieven.

Bron: www.ellaster.nl


Lijkt eerder op een onbestuurbare auto…Hij kon de bus wel raken zo te zien, (maar al zou hij opzettelijk die bus raken, dan nog zou het niets aanrichten…dus onzinnig immers om zo’n actie te ondernemen?)
En ook ondanks de aanrijdingen,… de naald was het doel door wie of wat…


https://www.pateo.nl/HTML/NL/index.htm

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com