web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11

11:11 decodeer jezelf

Decodeer Jezelf 

In onze Lichthoedanigheid , bestaan we uit symbolen en getallen,
waardoor we hier kunnen zijn op de manier waarop het vanuit het Goddelijke bedoeld werd. De symbolen die je op je Weg tegenkomt ,helpen je jezelf te ontcijferen, je trillingshoedanigheid beter te begrijpen.

Nummers en betekenis
11
Geboorte en vast ankeren van het Nieuwe.
22
Bouwen op het Nieuwe ,nieuwe levens en wereld bouwen.
33
Universele service door het versnellen van ons één- zijn.
44
Balans tussen spiritueel en fysisch , het her-configureren van ons
evolutionnaire labyrint zoals boven , zo beneden , de creatie van het fundament
van onze Nieuwe levens
55
Bereiken van onze persoonlijke vrijheid door onze liefde te leven.
66
Volbrenging van onze verantwoordelijkheden op een vreugdevolle, creatieve manier.
77
Diepe inzichten en openbaringen.Onszelf aanzetten tot ons innerlijke zijn.
88
Meesterschap in overvloed .
99
de vervolmaking van de grote evolutiecyclus

Je kan van tijd tot tijd getriggered worden door getallen, meestal zijn het dubbele getallen. Deze getallen hebben voor ieder een andere betekenis, het gaat weer om jezelf te ervaren wanneer getallen op je Weg komen.
De dubbele Meester Getallen zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 behoren tot een Grotere Realiteit dan de Dualiteit van onze Lager wereld.

Ervaar ze dan ook vanuit een Groter Perspectief : ervaar ze in Eenheid met alles om je heen.
Elk getal dat tijdelijk blijft terugkomen,luidt een nieuw niveau aan,ze duiden ons op inititaies in onze evolutie op aarde. De getallen op zich zijn niet zo belangrijk, wel hetgeen ze losmaken in ons.
Soms kunnen we ook geactiveerd worden door Super Meester Getallen zoals 111,222..
Deze getallen hebben een unieke frequentie welke ons zal beroeren en activeren op diep cellulair niveau.
Hier kunnen we soms helemaal geen betekenis aan geven ,maar je zal wel de veranderingen voelen, en herinneringen uit vorige levens weer integreren ,als zijnde verloren krachten weer op te halen om in het Nu te kunnen gebruiken bij je missie.
De Getallen 11:11 of 22:22 hebben weer een andere functie, en zullen een afstemming in je teweegbrengen tussen het Lagere en het Hogere .
Het zijn overbruggingen, of ook wel Poorten genoemd.
bron: de lightworkerstempel
IK VOEL ME EEN NUMMER 
(Excerpt from 11:11:11 Portal of Light Book)

Meester getallen accentueren energetisch de betekenis van eenvoudige digitale getallen. Ze worden beschouwd als één van de meest krachtige vibraties ooit gekend. Ze werden geleerd rauw ongetapt materiaal te symbolizeren en ons te helpen in het bereiken van verlichting.Deze energie wacht om geoogst te worden voor hen die ogen hebben om te zien

00, 000, of 0000
De grote Leegte, het ongekende van wat moet komen, dat nog niet geboren is.Naar een hoger dimensionele flux bewegend, shift het de tijdmatrixen. De poort van creatie voor de creatie.
11, 111, or 11:11
De Doorweg naar alles dat is. Binnen de onmiddelijke manifestatie. Loslaten van mensgemaakte manifestaties en naar de Christus Schepping komende.Deuren gaan open en deuren sluiten en jij bent daar tussen in alles. Bewuste schepping met een 13seconden gedachten interval . Een worden met de overziel in overvloedige schepping van een iemands aangeboren Harts Verlangen.

22,222, or 22:22
De hogere sequentie van manifestatie/schepping zonder de frustratie. Alle woorden ,gedachten, daden en intenties zullen de zaden laten kiemen en met of zonder regen hen helpen te groeien. Beweeg uit de omgeving van polariteit. Tijd gaat vooruit met of zonder jou. Creeer niet zomaar, heb iets te zeggen in je leven.

33,333 of 33:33
Dit nummer schenkt je een keuze. In dit ben je niet toegelaten om het scherpe mes van niet kunnen beslissen af te gaan. De drie-eenheid is de heiligheid in al je keuzes. Je lichaam, verstand, geest in overeenstemming met je Ziels evolutie. Connectie met de wijsheid van de Overziel. De heiligheid zien in al je keuzes eender wat de uitkomsten zijn.

44,444 or 44:44
Een fundament van licht werd rondom je gecementeerd. Nieuwe kansen komen zonder gevraagd te worden.Bouw je toekomst gedachte per gedachte, steen per steen. Sta niet toe dat diegenen met veel wind je dromen in het negatieve blazen. Geloof diep tot je het bewijs gezien hebt. Zet door, doorheen alle keuzes en veranderingen.

55, 555, 55:55
Het universum verandert jou richting met je zielstoestemming. Hou de visie tot je land aan de oevers van je nieuwe zelf. Deze verandering kan het antwoord zijn op een zo’n lang vergeten gebed. De toekomst is verborgen zodat je het zou zien in je verstandsoog zoals je zou zoeken naar een droom. . (555 escorteert ons in het jaar 2004 wat een # 6 is. 5+5+5=15 (1+5=6)
66,666 or 66:66
In het jaar 2004 zal de vibratie van 6 veranderen in een licht vibratie die gevoeld wordt als een heilige emanantie. Te lang nu werd de mensheid gebrandmerkt met de gedachte dat alles geassocieerd met een “6” van een negativiteit, duisternis, kwaad, densiteit en aarde is .Kijk eens naar de schoonheid van een planeet die je het leven gegeven sinds je geboren werd. Het nummer 6 vraagt je terug te komen naar het originele zaadgedachte/blauwdruk van het leven met een referentie naar zijn numerieke uitleg. 6 is van de aarde maar er is een prachtige heiligheid in de aarde en in hen van de aarde. Moeder Aarde begint zich terug te bewegen naar haar originele vorm in 2004 en wacht niet op haar kinderen om hierin toe te stemmen. Door je terug af te stemmen op de ware essentie van het nummer 6 zal je de zachtheid en harmonie vinden terwijl je op een aarde-weg rijdt waarop ze aan het werken zijn.

77, 777 or 77:77
Dit is de vibratie van een spiritueel krijger. Een die het smalle pad in zichze en ziel bewandelt. Zeven werken voor het licht, door het licht en met het licht. Zeven eten,drinken, denken en spreken het licht. Zeven zijn niet toegestaan om buiten die verbintenissen van licht te gaan, al was het maar een vluchtige gedachte. Zeven brengt je thuis, de plaats waar wonderen elke minuut gebeuren, waar je kan vliegen en dansen in de sterren in alle vormen. Zeven is een plaats waar wonder, magie en wonderen gezien worden als natuurlijke gebeurtenissen. Zeven is je natuurlijke staat van zijn.

88, 888 or 88:88
ZO BOVEN ZO BENEDEN EN BINNENIN.
Deze configuratie geeft je de eeuwige poort en escorteert je doorheen alle vroegere beperkingen. Het is een nummer van gaan voorbij wat je kent als je normale begrenzing. Het vraagt je te vliegen naar de maan en te stoppen bij de Melkweg op je terugweg. Het is pure spirituele atoomenergie, een pure krachtbron. Het is succes, welvaart en grootse zaken met een toegevoegde smaak van universele zegeningen.Het herinnert je uiteindelijk aan je goddelijke erfenis ,die je beloofd werd door de Heilige Schepper. Haal je neus op voor aardse beperkingen en loop vooruit en naar boven naar de plaats van rijkdom en gulheid.

99, 999 or 99:99
Cosmische en persoonlijke vervulling. THE END! Het volgende level van liefde ,van hart, van ziel en dienst aan de planetaire evolutie doorheen zelf heling. Vrije val vanuit de hoogte van de negen naar het volgende level van Licht. Ingang en uitgang in één en dezelfde adem. Een quantum sprong naar de onbekende geschenken, komen doorheen de negen. Ben je klaar om meer te zien en meer te zijn dan dat je nu op dit moment bent? Negen is de foto afwerker op een hemelse lijn van meervoudige keuzes. Als je gelooft dat je gewonnen hebt,heb je gewonnen.

ELF IS HET GETAL VAN LICHT
“Elf is het nummer van nieuwe beginnen”
Wanneer de kracht van Elf volledig geactiveerd wordt op aarde, heeft ze de kracht om de in de maak zijnde verleden te veranderen. Binnen het getal en de sequenties van Elf (29, 47, 38, 92, 83, 74, 56, 65) leven alle antwoorden en vragen. Elf leert ons elk probleem te zien als een kans om te leren. Het toont ons hoe voorbij alledaagse en saaie dingen te zien. Het probeert en test ons geloof . Het forceert ons te luisteren naar die kleine stille stem binnenin de stille getuige. Het herinnert ons eraan dat we geen slachtoffers zijn maar winnaars en we allen vaste wezens zijn die naar de aarde gekomen zijn om haar te helpen met het ascensie proces door met onszelf te beginnen. Het vraagt uiteindelijk van jou het licht in jezelf te plaatsen en het het te delen met alle anderen. Elf is onze Beste Vriend en Leraar .

CHANNELING
Jullie kregen het geschenk de expressies van Nummers doorheen elke dimensie van zelf, van ziel, van geboorte ,van dood . Nummers identificieren jullie gaan en komsn, jullie terugtrekkingen en stortingen, jullie datums,jullie tijden, en jullie uitleg van het zelf in jaartallen, gewichte, hoogte en breedte. De essentie en vibraties van numerieke verhoudingen zijn binnen ieders ziel handtekening. Jullie hebben allen een zielsnummer dat niet met je gewicht, geboortedatum of sociaal nummer te maken heeft.
in de opkomende condensaties en stretches van tijd, kan je jezelf terugvinden met weten dat je niet meer kan uitleggen . Je zal jezelf ondergedompeld worden in numerieke gedachten die je niet kan wet cijferen. Jullie zijn heel beperkt op aarde over hoe jullie jezelf definieren,jullie woorden en jullie wereld. Op andere plaatsen voorbij ruimte en tijd zijn er talen van licht die zichzelf beschikbaar maken door middel van numerieke sequenties. Het kan een Hallo zijn vanuit de ster Antaras met een numerieke handtekening van 2113 . voor jou , betekent het niets, maar ze nemen hun geluid en plaatsen het in een taal van het Universum,welke wiskunde is . Aanvaard deze downloads van numerieke groeten, numerieke tegenstemmen, van wezens ver voorbij jullie gekende universum. Aanvaard deze recepten voor heling,voor het zoeken, het vinden en het weten.

Jullie computer legt alle jullie woorden en symbolen uit door het gebruik van nummers.Jullie menselijke brein is een computer. Dus je in -huis biologische computer als een numerieke vergelijking ontcijfert dan alles dat aan jou wordt gegeven in woord, gedachte en actie. Deze numerieke vergelijking wordt dan getransfereerd in de vibratie van je energie veld en trekt dan moleculen aan met dezelfde numerieke codering.
Stel je het element van water voor. Het heeft twee delen waterstof en 1 deell zuurstof . Het is een 2/1 configuratie. Wanneer een gedachte vanuit het verstand wordt losgelaten ,wordt het energetisch verspreid als een jelly over je aura veld, en staat toe dat deze getallen binnenkomen. Je kan vibreren met een grootse vreugde en die vreugde magnetiseert op zijn beurt elementen die hetzelfde atoompatroon hebben, hetzelfde nummer van electronen en neutronen en protonen. Die vreugde kan teweeggebracht worden bij een pindanootje, een sandwich confituur of een glimlach van een baby of een vogel die dicht bij je landt terwijl je zit.
In de atomische structuur van leven, spelen nummers een continue in en uit springen, in en uit de logica, in en uit je denkapparaat. Alle gedachten kunnen numeriek verklaard worden. Alle verlangens kunnen verklaard en uitgeroepen worden in getallen. Alle energieen passen in de numerieke coderingen binnen jullie eigen veld van gedachten. Het electron, de atomen, de protonen, en de neutronen passen in de externe situaties die heel snel migreren naar je centrum van zwaartekracht. Dit is waarom negatieve gedachten ongeluk worden .

Begrijp dit over jezelf , jij bent een numerieke codering in vlees. Elk orgaan, elke druppel bloed,elk atoom in je lichaam kan numeriek verklaard worden. Jullie zitten in een vergelijking van evolutionaire proportie dat zichzelf elke dag opnieuw herdefinieert en re-evalueert wat er in die dag zat. Jullie zijn nooit twee dagen achtereen dezelfde componenten . Dit is waar we jullie aandacht op willen vestigen.
Wij zijn numeriek in waarde ook. We rijden een stroom van de 13-13-26-28 energie. Jullie zullen merken dat de nummers die je definieren langer en langer worden elke dag terwijl je meer en meer van je hemelse tegenpunten gaat leren in alle situaties en energieen van de aarde. Op dit moment verlaten we jullie aanwezigheid. Verwelkom wat naar je toe komt. Kijk ernaar met andere ogen. Sta het optische universum , dat jij bent , toe om zichzelf aanwezig te zien in al je gedachten. Dit zal de negativiteit verminderen elke dag wanneer de energieen verklaard worden in energieen en nummerb en niet meer door de omstandigheden voorbij je eigen controle. We verlaten jullie op dit punt

Bron: https://groups.msn.com/jeeigenkrachtzijn/meestergetallen.msnw

Alles over 11:11
Geplaatst op 26.05.2006 | Spiritueel | WWW.NIBURU.NL |

I have been seeing the 11.11 number combination everywhere ,on digital clocks , hotel rooms and tickets.For me it was always when the beings called the Zeta were around. Every time I saw this number combination, my energy would change and shortly after the zeta would appear to my consciousness. They told me that it was a creative doorway that allowed my brain waves, to change frequency and I would be open to their energy inserting itself into my consciousness. Four years later many of my friends too saw this number combination and it was talk of the town. So what is it all about ? so I searched the net and found these interesting articles.

Taken from Uri Geller’s website :uri-geller

“Scientists have found a gene on chromosome number 11, in mice, which may be involved in DNA repair. This ties in with the theory that stem cells (found in bone marrow, for example) are responsible for the ageing process when they become ‘useless’ and non-resistant to DNA damage. So by making stem cells more hardy, longevity can be increased. That this gene could be involved in DNA repair would be a major discovery, and the fact that it is located on chromosome number 11 and the correlation with the prolongation of life is incredible. The 11:11 enigma has been here for a while now and has affected the lives of countless thousands of people. Is it really a phenomenon, or is it our internal body clocks playing tricks on us? For
many people seeing the 11s in such abundance makes them certain that this goes far beyond the realms of coincidence. If this is a message then four ones would be the most noticeable of all numbers to have appear on a digital clock.

The major question is what can be gleaned from this ‘message’.

One and one is also the beginning of the Fibonacci curve, a universal pattern of nature found in everything from conch shells to galaxy spirals. If you times 1111 x 1111 you get 1234321, representing a pyramid, and number 11 is a sacred number of the pyramid with the proportions of the great pyramid being of the ratio 7:11. Eleven is also a number harmonious with Pi. Therefore, it seems that number eleven is of central importance in understanding the mathematical infrastructure of the universe. This appearance of an abundance of 11:11 sightings on clocks seems to be is about thinking out of your box and letting your mind stretch outside it’s comfort zone.”

Link:nvisible

Taken from : Solara’s website

The endless reoccurrence of these hours 11:11, 11:01, 11:10, 10:01, 10:11, 10:10,
1:01 represents a positive connection and a gateway to the mysteries of the universe
and beyond. A trigger of remembrance.For many years the numbers 11:11 have been mysteriously appearing to people all over the world. Often appearing on digital clocks, the sightings of 11:11 tend to occur during times of heightened awareness, having a most powerful effect on the people involved. This causes a reactivation of our cellular memory banks. There’s a stirring deep inside, a hint of remembrance of something long forgotten. The appearance of 11:11 is also a powerful confirmation that we are on the right track, aligned with our highest Truth. Throughout the years, I have personally encountered thousands of people all over the world who, have experienced repeated sightings of 11:11. They all want to
know what is happening to them and why. What does the 11:11 signify?

11:11 is a pre-encoded trigger placed into our cellular memory banks prior to our descent into matter which, when activated, signifies that our time of completion is near. This refers to the completion of duality. When the 11:11 appears to you, it is your wake-up call. A direct channel opens up between you and the Invisible. When this happens, it is time to reflect on whatever you are doing for a moment and Look Larger. A transfer is in position. You can enter the Greater Reality if you wish pray or meditate and seed your future and also, you can be seeded by the Invisible. You can ask for help in some specific area of your life or simply listen quietly and receive a revelation. The appearance of 11:11 is an always beneficial act of Divine Intervention, telling you that it is time to take a good look around you and see what is really happening. It’s time to pierce the veils of illusion that keep us bound to an unreal world.

You have been chosen, because you are ready, to step into the Greater Reality. To lead the way for others into a new way of living, into a Greater Love. To ascend from duality into Oneness. The 11.11 is the bridge our vitality and oneness. It is our pathway into the positive unknown and beyond.

The Doorway the 11: 11

This can presently be perceived as a crack between two worlds.

The 11:11 is the bridge To an entirely different spiral of evolution. The symbol of 11:11 was pre-encoded into our cellular memory banks long ago. Returning our cycle of incarnations upon the Earth. The 11.11 has rested dormant within us since that faraway position under time-release mechanization, combined with sealed orders which would only open
when the 11.11 was fully activated. It has been gently sleeping, awaiting the moment of triggering. And now the 11:11 is finally activated…

Some of you have recognized this symbol as something of significance, yet have been unaware of its true meaning. With the advent of digital clocks many years ago, the significance of 11:11 began to make itself felt, often appearing on clocks at times of accelerated awareness. For those of you who have know that 11:11 was something special, we now need you to come forth into positions of leadership. For you are important parts of the key.

To my amazement the tragedy in New York and Washington happened on the 11 of September, flight number 11, and the twin towers from a distance looked like the number 11. So please pay attention to the line in my article that says that it is time to take a good look around you and what is really happening.

I believe we are all connected with an invisible spiritual thread through which we can transmit information, thoughts and feelings to each other, even if we never met. Use this channel to send health, prayers, love and positivity to humanity and all our animals.11:11 is a pre-encoded trigger placed into our cellular memory banks prior to our descent into matter.
The 11:11 is hereby being activated.

“Something IS happening and it’s more real than any of us can imagine.” A Greater Reality is being inserted into our everyday lives. The earthworm finally looks up to the stars and is
forever transformed. A merger is taking place between our vast cosmic Selves and our physical bodies. This transforms our DNA and allows us to finally become vibrantly alive and totally real.
The next time you see the 11:11, stop and feel the subtle energies around you. The 11:11 is a wake-up call you sent to yourself. A reminder of a moment. The revelations you receive will not come in the form of mental concepts. Rather, it will be an enhanced state of being in which you will see everything as if with new eyes. A deeper understanding of what is truly real will surround you.

The appearance of 11:11 is an always beneficial act of Divine Intervention. It tells you that it is time to take a good look around you and see what is real and what is illusory. It’s time to
pierce the veils of illusion which keep us bound to an unreal world. You have been chosen, because you are ready, to step into a Greater Reality. To lead the way for others into a new way of living, into a Greater Love.

To ascend from duality into Oneness.

The 11:11 is the bridge between duality and Oneness. It is our pathway into the Unknown.
Taken from www.crystalinks.comDouble digits also represent the names of different grids in which our souls are currently experiencing. Your soul is multi-dimensional – experiencing in many forms – in many grid programs. Grids form the matrix that hold the illusions of reality together..

The grids have numbers – as all things in our reality are based on something called Sacred Geometry. The physical Earth grid is 553. Many people see us moving to grid 555. Those numbers may be part of your trigger – wake-up – numbers.

The most popular double digits are:

10:10 – Moving into a new beginning 1(one) – and moving into the pattern of the Great Void 0 (zero)

111 – 11:11 – 111 – Merging DNA – Energy flow enhancing whatever level you are in presently

12:12 – Stargate – Clocks – Measurements of Time – Calendars – 12 ethereal pyramids around One=The
Great Pyramid – The Illusion of Time is Ending

222 – Duality – Polarity – Recognition that we are created by an electromagnetic energy grid. Our polarities
that are now merging.

333 – Three into One – 12 pyramids each containing 3 entities =36

432 – 432:Cosmic Key

444 – Completion of a cycle – 44:44 Stargate

553 – The Physical Earth plane

555 – Fifth dimension – higher frequency energy often associated with Christ Consciousness – – The Quest for 555 Chronicles
666 = 18 = 9 = completion of this cycle of time

777 and 888 – return to higher consciousness

999 – Completion

October 10th – 1010 Digital Code

Bron:alloya.com

Hopi Elders talk
08.05.2006 Spiritueel WWW.NIBURU.NL
During the past week there have been a few events that deserve our attention, thought, and examination.

In an unprecedented and totally unexpected way, Hopi Elders for the first time in history have openly shared their sacred, and heretofore secret prophecies with the world. Robert Ghost Wolf, noted Native American Prophet and author arranged for two Hopi Elders to appear for three hours on the nationally aired Art Bell show (out of Pahrump, NV) and freely discuss their sacred, and heretofore secret prophecies.
It has been said by many who have had limited access to the prophecies in the past, that the Hopi prophecies of the coming earth changes are among the most ancient and accurate available.

The Elders have come forth at this time because they believe that we have passed the point of no return and major changes are imminent, beginning within the next few months.

It is their hope to “soften” the effects by appealing to all to return to a simpler, more spiritual way of life.

Last month at Spiritual Endeavors (and returning again this coming month) noted author, environmentalist, and channeler, Rev. Fred Sterling carried much the same message. Rev. Sterling emphasized that “The Great Shift” has already begun.

It is happening now. In other related recent events, Gordon Michael Scallion, Robert Ghost Wolf, and other modern day prophets began predicting major Earth Changes, especially noticeable in the state of California among other places, beginning this summer. And now the Hopi Elders have gone on national radio with the same message.

So, the Earth is changing? The Great Shift is upon us? What is one to do? I offer the following in reply.

First of all, if you are in denial – get over it. Open up your eyes. Take a look around.

How’s the weather in your neck of the woods?

Perhaps it’s a little different than it’s ever been for your locality?

Try to find out what’s really going on. You won’t find out by watching Hard Copy, or even the Evening News. Try Nexus magazine at your newsagent. Read back copies.

You’ll have to get away from the latest political scandal of who is sleeping with whom and dig just a little deeper to find the things of real importance.

Did you know that tornadoes have been spotted, for the first time in history, that are spinning the wrong way?

Did you know that there are places in Mexico where the ground temperature is heating up in excess of 200 degrees?

Did you know that during a seven day period in early June there were 772 earthquakes recorded on the California – Nevada border near Mammoth Lake? (Gordon Michele Scallion and others are predicting a volcanic eruption there this summer.)

Did you know that on May 31st, the jet stream (an extremely fast wind current that flows through the upper atmosphere) touched ground for the first time in recorded history?

Did you know that all over North America, migratory birds have stopped returning to their nesting grounds? And that salmon are no longer returning to their spawning grounds? And indigenous tribes throughout the world have stopped having children?

OK, so much for denial.

Once you accept that change is happening, LET GO OF FEAR.

Realize that it is a time of change and not necessarily a time of fear. Fear clouds good judgement and put heavy blocks between the inner intuition, which will be so important during this time, and your conscious mind. The earth changing will not kill you; it changes all the time! But fear, denial, and not being open to your Inner -Self and your intuition may.

Once accepted, and FEAR IS NOT AN ISSUE, investigate.

Learn all you can about what is happening. The Internet can be an invaluable tool here. Through the Internet, you’ll be able to discover what you’ll never hear on the six o’clock news. You will no longer be at the mercy of news programs governed and determined by entertainment ratings.

When one steps out from under the umbrella of mainstream media and begins to learn what is really happening in the world, there is often the tendency towards anger.

“Why hasn’t anyone told me this before?”
“Why isn’t this on the News?”
“There’s a conspiracy going on to keep us in the dark!”

My advice here is to let it pass. Finding out who’s responsible and the inner workings of the government or large conglomerations is a tangent that will not only waste your time, but probably lead you into deeper anger and fear and further away from love and truth.

Instead, take the path advised by the Hopi Elders and offered to the world on June 15 over national radio.

Rediscover your spirituality! “If you change now, and change your life around, it will help in the alleviation of much of the terrible outcome from the cataclysms. There is a lot in store for all of us. And the intensity of this will be a lot less if we can all settle down and behave, and not be in the actions that we are right now.”

The Hopi Elder went on to explain that it makes no difference whether your spirituality falls in line with an organized philosophy or religion, or if it is something that you have come up with and practice on your own.
“Practice your spirituality, whatever it may be, like you have never practiced it before.” And realize that your consciousness affects the outcome.

Your consciousness effects everything.

Realize that your thoughts, words and actions of today contribute to what the world will be like tomorrow. There you have it.

Four easy steps to surviving the earth changes and all the prophecies.
1. Keep your eyes open.
2. Let go of fear.
3. Learn all you can.
4. Live your spirituality.
It all sounds pretty simple. It almost sounds like it could even be fun. And that’s a very important point to keep in mind. Fun. True spirituality is fun. Very big fun. Joy is probably a better word; bliss perhaps even better. If your spiritual path is not leading you on a path of joy, I would suggest that it’s perhaps time to start shopping around. I have come to the understanding (and it has taken a lot of sorrow to get here) that experiencing joy is the most spiritual thing that one can do in the course of their day.

Joy is infectious. It changes and charges the very air that you walk through. It lightens the hearts of those around you. And in these troubled times I can think of no better healing energy to saturate the Earth with. Joy! Why not take a few moments during each day just to pause and think of something that makes you very happy? Try it. You’ll like it.

It might even become a habit.

Well, I guess there’s only one more point that need to be addressed here. It’s usually the position adopted by most skeptics and those in denial as a justification for their position.

“What if the Hopi Elders are wrong?” “What if Gordon Michael Scallion, Robert Ghost Wolf, Edgar Cayce, and all those other modern day prophets are wrong?”

“What if the weather changes back to the way it has been in the past?”

“What if the birds, and the fish and babies come back?”

“What if there are no big earth changes?”

“What if absolutely nothing happens at all?”

To this I can only reply, “Wouldn’t that be nice?”

We’d all be able to breathe a collective sigh of relief and joy, take a look around at the Heaven we’ve created here on Earth, and take great satisfaction in the fact that we didn’t have to go through Hell to get there.

Yes indeed, “WOULDN’T THAT BE NICE?”
2012 Unlimited philosophy

1. Humanity and Planet Earth are currently going through a huge change shift in consciousness and reality perception.

2. The Mayan civilization of Central America was and is the most advanced in relation to time-science knowledge. Their main calendar is the most accurate on the planet. It has never erred. They actually have 22 calendars in total, covering the many timing cycles in the Universe and Solar System. Some of these calendars are yet to be revealed.

3. The Mayan fifth world finished in 1987. The sixth world starts in 2012.
So we are currently “between worlds”. This time is called the “Apocalypse” or revealing. This means the real truth will be revealed. It is also the time for us to work through “our stuff” individually and collectively.

4. The Mayan sixth world is actually blank. This means it is up to us, as
co-creators, to start creating the new world and civilization we want now.

5. The Mayans also say that by 2012- we will have gone beyond technology, as we know it. We will have gone beyond time and money. We will have entered the fifth dimension after passing through the fourth dimension Planet Earth and the Solar System will come into galactic synchronization with the rest of the Universe. Our DNA will be “upgraded” (or reprogrammed) from the centre of our galaxy. (Hunab Ku) “Everbody on this planet is mutating. Some are more conscious of it than others. But everyone is doing it” –

6. In 2012 the plane of our Solar System will line up exactly with the plane of our Galaxy, the Milky Way. This cycle has taken 26,000 years to complete. Virgil Armstrong also says that two other galaxies will line up with ours at the same time. A cosmic event!

7. Time is actually speeding up (or collapsing). For thousands of years the Schumann Resonance or pulse (heartbeat) of Earth has been 7.83 cycles per second, The military have used this as a very reliable reference. However, since 1980 this resonance has been slowly rising. It is now over 12 cycles per second! This mean there is the equivalent of less than 16 hours per day instead of the old 24 hours. Another interpretation is, we, or rather Consciousness have been down this same road seven times before over the last 16 billion years. Each of these cycles of Creation runs 20 times faster than the last one. The same amount of Creation is paced 20 times tighter. This is why time seems to be going so fast. It is not “time” but Creation itself that is accelerating.

8. During the Apocalypse or the time “between worlds” many people will be going through many personal changes. The changes will be many and varied. It is all part of what we came here to learn or experience. Examples of change could be- relationships coming to an end, change of residence or location, change of job or work, shift in attitude or thinking etc.

9. Remember, in any given moment we are making small and large decisions. Each decision is based on LOVE or FEAR. Choose love, follow your intuition, not intellect and follow your passion or “burning inner desire.” Go with the flow.

10. Thought forms are very important and affect our everyday life. We create our reality with thought forms. If we think negative thoughts of others this is what we attract. If we think positive thoughts, we will attract positive people and events.
So be aware of your thoughts and eliminate the unnecessary negative or judgmental ones.

11. Be aware that most of the media is controlled by just a few. Use discernment! Look for the hidden agendas. Why is this information being presented to you? What is “their” real agenda? Is it a case of problem reaction solution? Do “they” create a problem so that “we” react and ask for a fix, then “they” offer their solution? The “solution is what “they” really wanted in the first place.

12. Remember , almost nothing happens by accident. Almost all “events” are planned by some agency or other. Despite this, it is a very exciting time to be alive!

snoedel.nl
You Are at a Crossroads: Choose Empowerment
Geplaatst op 11.04.2006 om 08:50:31 uur | 950 bekeken | Spiritueel | WWW.NIBURU.NL | print
Belong to your souls. Be as close to your own being
as the world is to its own atmosphere. Be free of
notions that do not sustain your being as a whole

These notions are not meant to empower you and
keep you from knowing yourselves as the healing beings you
are. Let go of the manifestations that exist on your planet
that inhibit your growth and keep your spirit in chains. I
cannot stress this enough. It is time to let go of old notions!
Use your critical thinking powers to hear what I am saying to
you. Feel with the truth and power of your soul what I am
conveying to you. Does it not ring true?

You are at the crossroads of manifesting healing powers for
your planet and other worlds. Many people are channeling
works that will teach others that other energies exist in the
universe. Works are being created in fiction, nonfiction,
poetry, painting, creative movement and revisiting the old
religions and arts that have manifested on your planet eons
ago as healing devices. You belong to a planet that creates
new healing energies derived from the old. Energies built on
the old arts act as magnets for new energy from the universe
to enter your plane and develop creativity.

Do not fear these energies. They are here on your behalf
and may manifest as voices that direct you or visions that
communicate to you that their existence is indeed real and
that you have the sense modalities to recognize their reality.
Many people are being guided by these beings and sense their
communication; however, they are not fully open to their
presence due to fear. Breathe in this fear, see the color of it in
your third eye and release that color through your mouth.
You will have cleared the fear. Ask your guides to connect
you with the truth of your soul and trust your ability to connect.
Your guides are there for you. Ask for their help.

YOU EXIST BECAUSE OF THE CREATIVE GENIUS OF
OTHER ENERGIES IN THE UNIVERSE

Be aware that these forces exist not only for your benefit
but also for their own. They serve you with great enjoyment
and leadership. They are fundamental to your well-being and
self-knowledge. Ask for the energy of your guide to be transmitted
to you through the breath. Breathe in your guide’s
energy. Allow the energy to circulate through you and visualize
your guide’s energy encircling your heart chakra. Go
through the heart chakra into the knowledge, the soul, of
your being. Feel the warmth of the connection between you
and your soul guide. Keep breathing the warmth of this connection
in and out through your breath. Feel the energy
travel down to your feet. Let the energy out through your
breath. Surround yourself with the energy as you let out your
breath. Notice the color that you are surrounding yourself
with. Feel it in front of you. Feel the color and the energy
surrounding the back of you. You are enveloped in this
cocoon of warmth and love. It is yours. You are entitled to
love. Do not doubt it.

You are the continuum of energies on this planet that formalized
with the first gasses, molten rock and water that
formed your planet. These elements became the physical and
emotional makeup of people and all life on your planet. You
exist due to the creation of these elements and the creation
of elements in the universe that formed energies to interact
with one another to create life. How could you deny the
importance of your own existence when so many life forms
helped form your existence?

The elements that created your Earth continue to live and
re-create themselves to formulate new energy and life. These
life forms coincide with other life forms, which continue to
generate existence in the universe. You belong to the genetic
makeup of the universe that is subject and privy to the laws of
the universe that create life. Your existence is due to the creative
genius of other energies in the universe. These energies
communicate with one another through incorporating energies
into their own sphere of energy. These energies are allencompassing
in their scope and can transmit knowledge to
millions of modalities simultaneously while recognizing past,
future and current consequences of their present existence.
They are simultaneously able to create new life forms through
their current communication of knowledge. Communication
is instantaneous. Each energy communicates what it wishes
to communicate in totality. This communication is beyond
the knowledge base of your sciences.

YOU ARE MADE UP OF YOUR PHYSICAL BEING AND YOUR ETHEREAL BODIES

It is important to understand the basis of your creation to
help you rethink the creation of your existence on the physical
plane as well as recognize the multidimensional tasks that
engineered your coming into form. The form you inhabit is made up of
your physical
being as well as your ethereal bodies. The ethereal bodies
have been recognized by your ancient spiritual practices that
rely on deep meditation and out-of-body experiences. At one
time, all religious practices relied on meditation to impart
knowledge to you of your existence, until fear manifested itself
into religious practice. Fear was and is used as a political
weapon to keep you disenfranchised and under external,
rather than internal, control. You must question these practices
and wonder what would make you believe in something
or someone that is not providing you with self-knowledge from
within to empower you. Recognize that you not only have the
ability but the obligation to know yourself from within in
order to reach spiritual fulfillment. How can you rely on anything
other than yourself to teach you about you?

Breathe in and know that you have the ability to teach
yourself fulfillment and to provide yourself with answers
about yourself that have, up until now, eluded you. Sit quietly
and feel the peace of your breath as you breathe in and
out. You breathe in peace, and you breathe out peace. Who
are you? What is your love? What makes your heart sing
with joy? Your answers are what you are-not what your
society tells you what you are, not what your churches tell
you that you are, not what your parents tell you that you are.
You are none of those things. Breathe in and out, in and out,
and know who you are.

YOU ARE OPENING DOORS TO NEW KNOWLEDGE

You belong to the universal soul of the Source that regulates
your spiritual growth on this plane at a pace that is not
disruptive to the equilibrium of your planet and to your emotional
state of awareness. However, you as a race are currently,
in this millennium, opening your doors to knowledge
that has not yet been a part of your collective spiritual knowledge
upon this planet. Pockets of individuals who are becoming
systematically aware of the consciousness of their
existence as well as the universal consciousness are gathering
on your planet to create new forces of energy that will form a
wave of energy across the physical plane of your Earth, which
will attract people to certain centers. The places on your
physical planet are worldwide. They exist as power centers
and gathering places for energies that are in existence for the
purpose of creating harmonic growth on your planet without
creating a disruptive and potentially harmful disequilibrium.

The natural disasters that some people have predicted for
your planet are a recognition of these forces, which are potentially
harmful, coming together. The focus of energy coming
together has been incorrectly translated into forces that will
occur in natural disasters for the planet Earth. This is incorrect.
However, what is correct is recognition of the potential
disequilibrium that could occur due to the influx and awareness
of the knowledge of the soul and the existence of entities
within the universe. You are not alone. Again, this is not an
intellectual exercise. It is an emotional awareness that your
existence among universal existences is gathering momentum
and recognition upon your planet. What will occur when this
knowledge becomes recognized worldwide?

© 2006 by Rochelle Sparrow

Source: April 2006 SEDONA Journal of EMERGENCE

Vertaald door Brigitta Bos

Miljoenen mensen hebben één ding gemeen: ze blijven de getallen 11:11 zien. Deze mensen komen van alle landen, alle rassen, elke rang en stand, en niveau’s van bewustzijn.

Zelfs schoolkinderen weten dat, wanneer ze 11:11 zien, het tijd is een wens te doen.

Eerst lijkt het een pure toevalligheid; dan wordt het geheimzinnig. “Ik startte mijn auto om precies 11:11.” “Waarom wordt ik altijd wakker om 11:11?”

Uiteindelijk wordt het onontkenbaar: “Al mijn klokken stonden stil om 11:11.”

Er is inderdaad iets vreemds aan de hand.

In het boek “How to LIVE LARGE on a Small Planet”, verklaart Solara:

“Er IS iets aan het gebeuren en het is meer reëel dan iemand van ons zich kan inbeelden.”

Er wordt een Grotere Realiteit in onze dagelijkse levens ingebracht. De regenworm kijkt eindelijk op naar de sterren en wordt voor eeuwig getransformeerd. Er vindt een fusie plaats tussen onze oneindige kosmische Zelven en onze fysieke lichamen. Dit transformeert ons DNA en staat ons eindelijk toe om levendig levend en geheel reëel te worden.

De volgende keer dat je de 11:11 ziet, stop en voel de subtiele energieën om je heen. De 11:11 is een Wake-Up Call die je naar jezelf hebt gestuurd. Een geheugensteuntje van je werkelijke doel hier op Aarde.

Meestal gedurende tijden van verhoogde energie of versnelde persoonlijke veranderingen zal je de 11:11 meer regelmatig merken.

De Hoofdnummers 11:11 zien is ALTIJD een bevestiging dat je op het juiste pad bent.

HOOFDNUMMERS

Je kan op soms ook op gang gebracht worden door andere veelvoudige Hoofdnummers. Hoofdnummers zijn veelvoudige nummers zoals 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Deze getallen behoren tot de Grotere Realiteit, wat de realiteit is die gebaseerd is op Eenheid liever dan op dualiteit.

11 = geboorte en verankering van het Nieuwe.

22 = op het Nieuwe bouwen. Nieuwe Levens en een Nieuwe Wereld bouwen.

33 = universele service door de versnelling van ons Eénwezen.

44 = de balans tussen het spirituele en het fysieke, de herconfiguratie van ons evolutionaire doolhof. Zo Boven, zo Beneden. De creatie van de fundering van ons Nieuwe Leven.

55 = persoonlijke vrijheid verkrijgen door vrij te zijn van het verleden en geheel reëel te zijn.

66 = onze verantwoordelijkheden uitvoeren op een heuglijke, creatieve manier.

77 = grondige inzichten en openbaringen. Onszelf tot onze Kernwezens slijpen.

88 = meesterschap verkrijgen over weelde in alle werelden.

99 = de voltooiing van een grootse evolutionaire cyclus. Tijd voor een andere spectaculaire stap vooruit.

Elk Hoofdnummer is een niveau van inwijding waar we allemaal doorheen moeten gedurende onze evolutionaire reis op Aarde.

Soms kunnen we zelfs geactiveerd worden door Superhoofdnummers zoals: 111, 222, 333, 444, 555, etc. Elk van deze nummers heeft een unieke resonantie die ons op een diep cellulair niveau beïnvloedt en activeert.

https://www.nvisible.com/Dutch/1111introne.html

Hoe vaak zie je 11:11, 22:22, 12:34, 4:44 of 15:51 verschijnen?, deze reeksen verschijnen niet alleen op klokken maar ook op displays van andere elektronische apparaten, ook kunnen reeksen als 333, 555, 1111 op je pad komen. Is dit toeval? Of zie je deze nummers te vaak om toeval te zijn en zijn ze niet meer willekeurig? Misschien ben je verbaasd of geamuseerd door dit fenomeen? Misschien zelfs een beetje zenuwachtig? De vraag die iedereen zich stelt is: “Wat betekend 11:11?” en “Is er een verklaring voor?” En er is zeker een verklaring…Miljoenen mensen over de hele wereld zien nu deze verbazingwekkende 11:11 signalen. Zij zijn mensen van alle kleuren, alle godsdiensten, alle overtuigingen. Het is de verspreiding van een belangrijk fenomeen. Iemand of iets zorgt er voor dat al deze mensen op de klok kijken, naar nummerplaten op auto’s, telefoonnummers of wat voor een bron van nummers dan ook, zelfs als je niet zelf de moeite neemt om naar deze reeksen te kijken. Je kan zelfs je klokken in huis veranderen en je zal deze signalen nog steeds ervaren, op de verkeerde tijd! je kan het niet stoppen, omdat JIJ het niet veroorzaakt. Soms zal je zelfs nummers op je klok zien na een stroomstoring, terwijl klokken zich zouden moeten resetten op 12:00 of 0:00 maar niet 11:11 of 12:12!Deze 11:11 ‘wekservice’ op je digitale klokken, mobiele telefoons, video’s en magnetrons zijn het handelsmerk van een groep van bijna 1111 spirituele gidsen of engelen. Zodra zij je aandacht hebben, zullen ze andere cijfers gebruiken, zoals 12:34, of 2:22 om je te herinneren aan hun aanwezigheid. Onzichtbaar voor onze ogen, maar ze zijn zeer reëel.Onze 1111 aardse Beschermengelen vaak Middenwezens genoemd, staan mensen bij vanuit alle niveaus van de samenleving, al vele eeuwen lang. George Barnard, het oorspronkelijke menselijke lid van de 11:11 Progress Group, is bevoorrecht hun zijn familie te noemen, zijn collega’s, vrienden en leraren, al meer dan 60 jaar lang. Krijg een inleiding in enkele van George’s ervaringen in; From the Desk of George BarnardSommige mensen ervaren andere fenomenen, lichten die aan en uit gaan, straatverlichting die aan en uit gaat als men een lantaarnpaal passeert. Ze kunnen aan je deurbel bellen. Ze kunnen vrijwel elk elektronisch apparaat bedienen om je aandacht te vragen. Ze kunnen verkeerslichten bedienen, maar we hebben ervaren dat dat de elektronische circuits beschadigd dus we adviseren daar niet naar te vragen.Schrijf je in voor de 11:11 mailing list en ontvang berichten van verschillende soorten Hemelse wezens, leden van de 11:11 Progress Group ontvangen deze berichten dagelijks. Nieuwe berichten ontvangt men per email, en worden op ons forum gepost, een selectie van berichten plaatsen we op de Celestial Message pagina’s en op onze zuster sites. Je kan ook naar de 11:11 Message Board surfen en contact maken met andere 11’ers, en je ervaringen delen. Er is ook een specifieke 11:11 forum dat gaat over de Akashic Construct, een cd die een revolutie heeft veroorzaakt in hoe men contact maakt met zijn gidsen.Een nieuw tijdperk van ‘spirituele opwaardering’ is begonnen op onze planeet. Er zijn nu letterlijk miljarden Hemelse wezens aanwezig, die speciaal zijn opgeleid om te helpen bij het veranderen van de loop van deze planeet. Vele van deze Engelen zijn nu klaar om ieder te helpen die hun hulp vraagt. Als eerbetoon aan de eeuwenlange ambtstermijn van de oorspronkelijke 1111 Middenwezens, hebben ze vastgehouden aan de gebruikelijke 11:11 signalen. Ons wordt verteld dat meer dan 70 miljoen mensen deze getallen zien, en een kort rondje op het web zal je vertellen dat er iets groots gebeurt, Welkom 11’er.Kunnen jullie me meer vertellen over deze wezens?Zeker, lees dit als voorgerecht: Our Midwayer friendsWat zijn Middenwezens?Technisch gezien heten ze Middenwezens, omdat ze leven in een wereld tussen ons en het volgende niveau dat we na de dood zullen bereiken. Zij zijn de spirituele entiteiten die het dichtst bij ons staan. Ze zijn materiële wezens, maar van een materiaal dat onzichtbaar is voor de meesten van ons. Het was niet de bedoeling dat het zo zou zijn, we werden verondersteld ze te kunnen zien, en op normale werelden is dat ook zo. George noemt ze liever spirituele voogden of simpelweg engelen.Welk bewijs heb je?George communiceert al meer dan 50 jaar met deze wezens. Hij ziet hen en praat met hen. Meestal ziet hij ze met zijn geestelijke ogen, maar er zijn gevallen waar fysieke manifestatie plaatsvindt. Je kan niet verwachten dat een psychiater (George) geloofd in de stemmen in zijn hoofd als zij niet fysiek verschijnen, jij wel? Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in zijn hele leven, en sommige van zijn ervaringen zijn beschreven in zijn boeken The Search for 11:11 en In the Service of 11:11. In feite zijn er nog drie boeken in de maak. Je kunt enkele hoofdstukken online lezen van In the Service of 11:11 in pdf-form.Een extern bewijs van hun bestaan vind je in het Urantia Boek, een groot spiritueel werk van 2000 gedrukte pagina’s welke in 1950 voor het eerst is gepubliceerd;Het Urantia boek, Paper 77: “De 1.111 getrouwe secundaire middenwezens zijn bezig met belangrijke missies op aarde. Vergeleken met hun primaire metgezellen zijn zij ontegenzeggelijk materieel. Zij bestaan net buiten het bereik van het gezichtsvermogen van stervelingen en bezitten voldoende aanpassingsvermogen om, indien zij dat willen, lichamelijk contact te maken met wat mensen ‘materiële dingen’ noemen. Deze uitzonderlijke schepselen hebben een bepaalde welomlijnde macht over de zaken van tijd en ruimte, inclusief de dieren van dit gebied.”Het Urantia Boek, Paper 37: “De Middenschepselen. In de vroege perioden van de meeste bewoonde werelden zijn daar bepaalde bovenmenselijke doch gematerialiseerde wezens aangesteld, maar dezen trekken zich gewoonlijk terug na de aankomst van de Planetaire Adams. De verrichtingen van deze wezens en de inspanningen van de Materiële Zonen om de evolutionaire volkeren vooruit te brengen, resulteren dikwijls in de verschijning van een beperkt aantal schepselen die moeilijk te classificeren zijn. Deze unieke wezens liggen vaak halverwege tussen de Materiële Zonen en de evolutionaire schepselen in, vandaar hun naam, middenschepselen. In relatieve zin zijn deze middenwezens de permanente burgers van de evolutionaire werelden. Van de eerste dagen na de komst van een Planetaire Vorst tot de bestendiging van de planeet in licht en leven in de verre toekomst, vormen zij de enige groep intelligente wezens die voortdurend op die wereld blijft. Op Urantia zijn de dienende middenwezens in werkelijkheid de eigenlijke behoeders van de planeet; zij zijn praktisch gesproken de burgers van Urantia. Stervelingen zijn weliswaar de fysische, materiële bewoners van een evolutionaire wereld, doch ge leeft allen slechts zo kort: ge verblijft slechts zo’n korte tijd op uw geboorte planeet. Ge wordt geboren, leeft en sterft en gaat verder naar andere werelden van evolutionaire voortgang. Zelfs de bovenmenselijke wezens die als hemelse dienaren op de planeten verblijven, worden slechts tijdelijk aangesteld; lang verbonden met een gegeven wereld zijn er slechts weinigen. De middenschepselen geven echter continuïteit aan het planetair bestuur ondanks steeds wisselende vormen van hemelse hulpverlening en ondanks sterfelijke bewoners die voortdurend plaats maken voor elkaar. Tijdens al deze onophoudelijke veranderingen en wisselingen blijven de middenschepselen op de planeet en gaan zij daar zonder onderbrekingen door met hun werk.”Het Urantia boek is online beschikbaar voor inzage; https://www.urantia.nlEn dan is er Courtney Brown, een professor op een Amerikaanse universiteit en sociaal wetenschapper en auteur van “Cosmic Voyage” gepubliceerd in 1997, Hij zegt, op pagina 124:“De ontdekking dat Middenwezens daadwerkelijk bestaan was een schok dat het bewustzijn van van het leger van de SRV (Wetenschappelijk Remote Viewing ook Coördinatenstelsel Remote Viewing genoemd) gedurende een paar jaar behoorlijk door elkaar gooide. De informatie van hun bestaan was ongelooflijk belangrijk – voor allerlei redenen. Maar aan de andere kant, het was nooit duidelijk hoe men dit kan verklaren aan de generaals die zich meer zorgen maakten over het aantal kernkoppen in de raket silo’s.De Middenwezens zijn zelf niet buitenaards, omdat ze blijkbaar permanent hier op Aarde aanwezig zijn. Maar ze zijn niet menselijk, noch kunnen ze de menselijke vorm aannemen in een fysieke zin. Ze zijn subruimte wezens die leven en werken in een menselijke omgeving.De Middenwezens werken hier op aarde, maar de commandostructuur is niet afkomstig van deze planeet. Blijkbaar zijn ze één van de subruimte groepen die een verscheidenheid van taken heeft. De Middenwezens werken samen als een eenheid, zoals een militair team samen werkt. Maar ze zijn niet militaristisch. Zij werken met de subruimte aspecten van de mens ter bevordering van het menselijke evolutionair potentieel.”In de 1111angels.com archieven zul je veel berichten vinden, niet alleen van George, maar ook van contribuanten. Je zal zien dat George het al lang over zijn platoon heeft, lang voordat Courtney Brown beschreef hoe ze werken.Waarom ik?Nou we hebben slechts theorieën op dit punt. Ze hebben nog niet uitgelegd wie ze uitkiezen, en waarom. Het zou zo simpel kunnen zijn als:a) omdat ze je instaat bent hun signalen te ontvangen en anderen zijn niet ontvankelijk. Het lijkt dat de meeste mensen waarmee contact gemaakt wordt uitstekende latente paranormale capaciteiten hebben. Indien zij je kunnen prikkelen kunnen ze je hersenen aansturen om je ergens naar te laten kijken zoals op het juiste moment op een klok kijken, dan kunnen ze ook een breder scala van gedachten in je geest projecteren.b) of omdat je unieke vaardigheden hebt die ze zouden willen gebruiken.c) of omdat je reeds een belangrijke rol hebt, of in de toekomst zal krijgen. Je kan een leraar zijn, of een schilder, of een muzikant – iemand die van invloed zal zijn op veel mensen. Het Tijdperk van Herstel zal een tijd zijn waarin de orthodoxie mislukt, en de mensen zullen op zoek gaan naar antwoorden en ze worden mogelijk angstig. Zij zullen moeten worden gerustgesteld. Dit is een mogelijkheid, jij kunt het verschil maken, je bent waarschijnlijk een early adopter van nieuwe paradigma’s.https://www.1111engelen.com/

 

https://xandernieuws.punt.nl/content/2009/05/11-11–waarom-zien-miljoenen-mensen-over-de-hele-wereld-overal-elven

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥