web analytics
...

Je Relatie Paranormaal Bekeken

Paranormale blik op je relatie,

Je Relatie Paranormaal Bekeken.

Niets is meer beschreven in de literatuur dan relaties. In de huidige opgang van het grotere spirituele bewustzijn is ook het thema relaties meegegroeid. Door dit grotere bewustzijn zijn wij als mensen onze relaties in diepere verbanden gaan beschouwen. De boeken en publicaties die de afgelopen decennia zijn verschenen spreken hier boekdelen over. Boeken als “Mars en Venus” vliegen als warme broodjes over de toonbank en zorgen ervoor dat de beroepsgroep van therapeuten die zich met relaties bezig houden aanzienlijk is gegroeid.

In het spirituele is het onderwerp relaties ook het meest voorkomend, 6 van de 10 vragen die aan ons Spirituele Raadgevers wordt gesteld gaat over dit thema.

Bekeken door de bril van de paragnost komen wij de volgende thema’s tegen:

– kennen wij elkaar uit vorige levens
– wat hebben wij met elkaar uit te werken
– bestaat er wederzijds karma
– bestaat er liefde op het eerste gezicht en hoe is ons wederzijds “trillingsgetal”
– is de mens monogaam en is dit spiritueel bepaald
– bestaat de ware en wanneer kom ik hem of haar tegen
– “de prins of prinses op het witte paard”
– tweelingzielen en de liefde
– waarom gaat hij of zij vreemd
– scheidingen, waarom zijn kinderen de dupe en hoe is hun rol bezien vanuit een spiritueel kader
– het geheim van samen oud worden en hoe te bereiken dat je bij elkaar blijft

Kennen wij elkaar uit vorige levens?

Een ieder komt wel eens iemand tegen waarbij direct de vonken overspringen en de chemische verwardheid toeslaat. Dit verliefd worden kennen we natuurlijk allemaal. Spiritueel bekeken voelen wij dan “ik heb jou eerder ontmoet of ik ken jou al mijn hele leven” allemaal hebben wij dit gevoel wel eens. Dit gevoel komt niet alleen bij relaties maar ook bij anderen bij wie niet direct een vonk overspringt maar wel een gevoel wordt opgeroepen dat je de ander al langer kent. Waar wordt dit gevoel door veroorzaakt?

Op basis van de vele therapeutische gesprekken die ik met mensen in wat voor vorm ook heb gehad ben ik tot de ontdekking gekomen dat dergelijke gevoelens inderdaad niet zomaar ontstaan. Om dit wat nader uit te leggen ga ik terug naar het begrip reïncarnatie. Reïncarnatie is het steeds weer terugkeren van de ziel in een stoffelijk lichaam hier op aarde of een andere planeet in onze grote kosmos (er zijn 125 miljard zonnestelsels dus de alom heersende gedachte dat er op meerdere planeten leven moet zijn is dus niet een gekke gedachte). In mijn waarheid zie ik het zo dat wij als extra dimensionale energie incarneren in zogenaamde groepen. Deze gedachte wordt aangehangen door een meerderheid van spiritueel bewuste mensen. Hoe werkt dit dan is de vraag die mij dan altijd wordt gesteld. Ik ga er van uit dat we allemaal ons verblijf hebben in die dimensie die wij Gene Zijde noemen. In veel groeperingen heerst de gedachte dat die andere dimensies lichtsferen zijn waarin onze kosmische evolutie plaats vindt en van waaruit wij reïncarneren naar een aards bestaan om op die manier verder invulling te geven aan onze spirituele evolutie. In de vele levens die wij aards hebben (het kunnen er wel honderden zijn) komen wij natuurlijk vele mensen tegen en hebben wij op wat voor manier dan ook iets met elkaar te maken. De diepere contacten die hier uit ontstaan hebben natuurlijk ook een intense betekenis, immers niets gebeurt voor niets en alles heeft een reden. Allen hebben wij van elkaar iets te leren of kunnen wij op wat voor wijze dan ook iets op positieve en helaas ook op negatieve wijze van elkaar leren. In de loop van de talloze incarnaties vorm je samen zogenaamde groepen aan Gene Zijde. Deze zielengroepen hebben ieder een eigen doel die weer in verband staat met het spiritueel bewustwordingsproces en je kosmische evolutie.

Bij elk aards leven dat wij weer aanvangen hoort een hoofddoel en vele subdoelen die wij ons zelf stellen en waar wij mee aan het werk gaan in een nieuwe incarnatie. Deze blauwdruk zien wij, voor wij weer een nieuw leven in gaan. Bij dit nieuwe leven horen ook de mensen die wij gaan ontmoeten om deel uit maken van de invulling van die doelen. Uiteraard hoort het aangaan van een relatie daar natuurlijk bij met als belangrijkste vorm de liefdesrelatie. Door deze hernieuwde ontmoetingen in een aards zijn kan het dus voorkomen dat we iemand tegenkomen waarbij we direct dat gevoel krijgen elkaar al langer te kennen. We voelen een gelijke energie en de uitwisseling verloopt transparant en een intiem zijn ontstaat. Dit afstemmen op elkaar en invoelen bij elkaar noem ik het richten van het wederzijds trillingsgetal.

Wat hebben we met elkaar uit te werken ?

In het vorige stuk heb ik reeds een aanzet gegeven over het hoe en waarom we elkaar in eerdere levens tegen komen. De vraag die dan meteen bij ons opkomt is wat we met elkaar hebben uit te werken en waarom dat zonodig in relationele bindingen plaats vindt. Nu wil ik daar dieper op ingaan waarbij het thema karma ook aan de orde komt en eigenlijk wezenlijk iets zegt van het hoe en waarom.

In de sessies die ik als Paragnost met mensen heb komt het thema relaties veelvuldig naar voren (60%) en dit is natuurlijk volkomen logisch, immers gaat het toch in het leven over de liefde en alles wat daar bij hoort.
In onze relatie(s) zijn duidelijk verbanden en patronen te herkennen waarin we belangrijke aspecten voor ons zelf (en soms voor de ander) dienen uit te werken. Enerzijds zijn die aspecten gerelateerd aan onze blauwdruk -ons levensdoel – en anderzijds is het bekend dat we elkaar in dit leven niet voor niets tegenkomen (zie deel 1). Algemeen wordt aangenomen dat we groepsgewijze incarneren d.w.z. we kennen elkaar vaak al vanuit vorige levens. Zo een ontmoeting kan honderden jaren terug liggen of vrij recent. Daar de mens in zijn menselijke staat niet monogaam is (vaak hebben we meerdere relaties in ons leven, alleen hopelijk niet tegelijkertijd), is de relatie de meest aangewezen structuur om bepaalde aspecten die we willen vervolmaken via anderen uit te werken. Enerzijds is het de bedoeling om onopgeloste zaken, problematieken, en trauma’s vanuit vorige levens opnieuw te aspecteren, anderzijds kan het zijn dat we nog iets naar elkaar hebben goed te maken of verder uit te werken.

Om dit wat nader toe te lichten een praktijkvoorbeeld: een vrouw had relatieproblemen met haar partner en kwam bij mij om raad en bevestiging. Zij vertelde mij het volgende verhaal: Ze was al 12 jaar getrouwd met haar partner en vond dat hij te weinig tijd voor haar had. De man was 3 avonden per week aan het werk, sportte 2 avonden en ging op vrijdag met zijn vrienden op stap, de zaterdagavond stortte hij in en ging vroeg naar bed, sliep op zondag lang uit en ging daarna sleutelen aan zijn motor of auto. Tijdens het gesprek bleek dat de vrouw natuurlijk veel liefde en vooral aandacht te kort kwam, nu was de vrouw al eens eerder in regressie geweest waarbij vast kwam te staan dat zij in een vorig leven ook met dezelfde man was samen geweest en haar in de steek had gelaten toen zij van haar derde kind in verwachting was. Mij werd duidelijk dat deze twee mensen iets met elkaar hadden uit te werken wat zich al in vorige levens had aangediend en kennelijk nog niet was ingelost. In deze nieuwe incarnatie waren ze elkaar opnieuw tegengekomen en diende een gelijksoortig aspect zich opnieuw aan. Mijn uiteindelijke conclusie was dat er een karma was ontstaan waarbij haar man de kans had om dat in dit leven in te lossen (goed te maken dus) en opnieuw dit aan het versterken was. Uiteraard heb ik de vrouw kunnen aangeven hoe hier in dit leven mee om te gaan en heb haar hier mee kunnen helpen.

Wat was er in dit praktijkvoorbeeld eigenlijk aan de hand? In mijn waarneming moest de man in dit leven er voor zorgen niet alleen met zichzelf bezig te zijn maar ook om er voor anderen te zijn, misschien was dit ook in zijn vorig leven zo maar in ieder geval speelde dit nu heel duidelijk en wel zo duidelijk dat het in een karmisch kader diende te worden uitgewerkt, het besef dat de man in dit leven heel egoïstisch was is alleen niet genoeg, hij diende te leren dat je diepe en intieme banden niet zomaar kan verbreken en dat je vanuit diepte en intimiteit ook verantwoordelijkheden naar elkaar (of naar andere mensen) niet zo maar kon loslaten. De vrouw diende in dit leven te leren om haar leven niet aan een ander alleen op te hangen maar vooral voor zichzelf op te leren komen en niet alleen gevend (pleasing) bezig te zijn, ze diende te eisen wat haar toekwam en vooral haar eigen koers te varen. In haar vorig leven was het niet anders maar in dit leven was ze een zelfbewuste jonge vrouw die precies wist waarom het ging maar toch niet krachtig genoeg voor zichzelf kon op komen om te krijgen wat ze verdiende.
Nu is dit voorbeeld nog een simpele vorm, er zijn echter ook andere en heftiger voorbeelden waarin hetgeen dat we met elkaar hebben uit te werken nog niet is afgerond, neem het voorbeeld van de vrouw die jong in het kraambed stierf en die haar partner in een nieuw leven tegenkwam waarna ze 50 jaar bij elkaar zijn geweest, of het voorbeeld van de man die net nadat hij in het huwelijk was getreden werd opgeroepen voor militaire dienst en sneuvelde in de oorlog en in het volgend leven zijn partner opnieuw tegenkwam om alsnog hun relatie te voleinden. Het moge duidelijk zijn dat je elkaar niet voor niets tegenkomt en onafgemaakte relaties toch een vervolg krijgen in een volgend leven omdat het lerend aspect nog niet is afgemaakt.

Lees ook:   Geest bij ongeval

Traumatische verbindingen en relaties hebben niet voor niets plaats, wat te denken van de onbeantwoorde liefdes in een leven van iemand of het elkaar steeds mislopen in het ene leven en het vinden van elkaar in dit leven.

Uiteraard zijn er ook positieve situaties, een daarvan is mij altijd bijgebleven: een man had in dit leven steeds dezelfde droom van een mooie blonde vrouw in een prachtige jurk uit begin achttiende eeuw, in zijn droom had hij een uiterst gepassioneerde liefdesrelatie met haar maar wist dat ze een ander toebehoorde, hijzelf was een ondergeschikte en zij de vrouw van zijn baas. Uiteraard vond hij het een onzinnige droom met een romantisch sausje overgoten, maar omdat hij de droom bleef terugkrijgen (repeteerdroom) kwam hij bij mij voor een verklaring, door ziekte mijnerzijds moest ik de eerste afspraak afzeggen en kwam de man na een maand alsnog op consult. In dat consult vertelde hij mij opnieuw de droom die hij mij al eerder telefonisch had verteld toen hij de eerder geannuleerde afspraak met mij maakte, en wat bleek: in de maand waarin de afspraak was uitgesteld was hij een vrouw (in de supermarkt notabene) tegengekomen die precies leek op de vrouw van zijn dromen (het bestaat dus letterlijk), hij was bijna flauwgevallen, zij zag dat en schoot hem te hulp, en het eerste wat hij haar vroeg was of zij een relatie had. De vrouw was single maar snapte niets van zijn commotie, hij vroeg haar om samen een kopje koffie te drinken als dank voor haar hulp en dat hij haar zijn vraag aan haar wilde uitleggen. Tijdens het koffiedrinken vertelde hij haar van zijn droom en zij bekende hem direct ook een diepe herkenning ter hebben gehad toen zij hem voor het eerst zag. Voor zover ik weet zijn ze nog gelukkig met elkaar en hebben ze twee kinderen.

Je zou ook kunnen zeggen dat hij helderziend de vrouw in zijn droom al had gezien maar juist het feit van de jurk en de tijdzetting waarin de droom zich afspeelde gaf mij duidelijk aan dat zij elkaar al eerder hadden ontmoet en dat hun relatie uit hun vorig leven nog een vervolg moest worden gegeven. Je kan ook zeggen dat liefde op het eerste gezicht zoals in dit voorbeeld dus niet zo maar iets chemisch is maar misschien een vervolg op een leven waarin de liefde niet volledig uitgewerkt heeft kunnen worden.

Dat liefde op het eerste gezicht ook echt de eerste keer kan zijn vertel ik in het volgende deel over dit thema over relaties waarin ik dit onderwerp centraal behandel.

Paranormale blik op je relatie, deel 2

Je relatie Paranormaal bekeken (2)
In het eerste artikel heb ik reeds een aanzet gegeven over het onderwerp relaties over het hoe en waarom we elkaar in eerdere levens tegen komen. De vraag die dan meteen bij ons opkomt is wat we met elkaar hebben uit te werken en waarom dat zonodig in relationele bindingen plaats vindt.
In dit nummer wil ik daar dieper op ingaan waarbij het thema karma ook aan de orde komt en eigenlijk wezenlijk iets zegt van het hoe en waarom.

In de sessies die ik als Paragnost met mensen heb komt het thema relaties veelvuldig naar voren (60%) en dit is natuurlijk volkomen logisch, immers gaat het toch in het leven over de liefde en alles wat daar bij hoort. In onze relatie(s) zijn duidelijk verbanden en patronen te herkennen waarin we belangrijke aspecten voor ons zelf (en soms voor de ander) dienen uit te werken. Enerzijds zijn die aspecten gerelateerd aan onze blauwdruk -ons levensdoel – en anderzijds is het bekend dat we elkaar in dit leven niet voor niets tegenkomen (zie deel 1).

Algemeen wordt aangenomen dat we groepsgewijze incarneren d.w.z. we kennen elkaar vaak al vanuit vorige levens. Zo een ontmoeting kan honderden jaren terug liggen of vrij recent. Daar de mens in zijn menselijke staat niet monogaam is (vaak hebben we meerdere relaties in ons leven, alleen hopelijk niet tegelijkertijd), is de relatie de meest aangewezen structuur om bepaalde aspecten die we willen vervolmaken via anderen uit te werken. Enerzijds is het de bedoeling om onopgeloste zaken, problematieken, en trauma’s vanuit vorige levens opnieuw te aspecteren, anderzijds kan het zijn dat we nog iets naar elkaar hebben goed te maken of verder uit te werken.

Om dit wat nader toe te lichten een praktijkvoorbeeld: een vrouw had relatieproblemen met haar partner en kwam bij mij om raad en bevestiging. Zij vertelde mij het volgende verhaal: Ze was al 12 jaar getrouwd met haar partner en vond dat hij te weinig tijd voor haar had. De man was 3 avonden per week aan het werk, sportte 2 avonden en ging op vrijdag met zijn vrienden op stap, de zaterdagavond stortte hij in en ging vroeg naar bed, sliep op zondag lang uit en ging daarna sleutelen aan zijn motor of auto. Tijdens het gesprek bleek dat de vrouw natuurlijk veel liefde en vooral aandacht te kort kwam, nu was de vrouw al eens eerder in regressie geweest waarbij vast kwam te staan dat zij in een vorig leven ook met dezelfde man was samen geweest en haar in de steek had gelaten toen zij van haar derde kind in verwachting was. Mij werd duidelijk dat deze twee mensen iets met elkaar hadden uit te werken wat zich al in vorige levens had aangediend en kennelijk nog niet was ingelost. In deze nieuwe incarnatie waren ze elkaar opnieuw tegengekomen en diende een gelijksoortig aspect zich opnieuw aan. Mijn uiteindelijke conclusie was dat er een karma was ontstaan waarbij haar man de kans had om dat in dit leven in te lossen (goed te maken dus) en opnieuw dit aan het versterken was. Uiteraard heb ik de vrouw kunnen aangeven hoe hier in dit leven mee om te gaan en heb haar hier mee kunnen helpen.

Wat was er in dit praktijkvoorbeeld eigenlijk aan de hand? In mijn waarneming moest de man in dit leven er voor zorgen niet alleen met zichzelf bezig te zijn maar ook om er voor anderen te zijn, misschien was dit ook in zijn vorig leven zo maar in ieder geval speelde dit nu heel duidelijk en wel zo duidelijk dat het in een karmisch kader diende te worden uitgewerkt, het besef dat de man in dit leven heel egoïstisch was is alleen niet genoeg, hij diende te leren dat je diepe en intieme banden niet zomaar kan verbreken en dat je vanuit diepte en intimiteit ook verantwoordelijkheden naar elkaar (of naar andere mensen) niet zo maar kon loslaten. De vrouw diende in dit leven te leren om haar leven niet aan een ander alleen op te hangen maar vooral voor zichzelf op te leren komen en niet alleen gevend (pleasing) bezig te zijn, ze diende te eisen wat haar toekwam en vooral haar eigen koers te varen. In haar vorig leven was het niet anders maar in dit leven was ze een zelfbewuste jonge vrouw die precies wist waarom het ging maar toch niet krachtig genoeg voor zichzelf kon op komen om te krijgen wat ze verdiende.

Nu is dit voorbeeld nog een simpele vorm, er zijn echter ook andere en heftiger voorbeelden waarin hetgeen dat we met elkaar hebben uit te werken nog niet is afgerond, neem het voorbeeld van de vrouw die jong in het kraambed stierf en die haar partner in een nieuw leven tegenkwam waarna ze 50 jaar bij elkaar zijn geweest, of het voorbeeld van de man die net nadat hij in het huwelijk was getreden werd opgeroepen voor militaire dienst en sneuvelde in de oorlog en in het volgend leven zijn partner opnieuw tegenkwam om alsnog hun relatie te voleinden. Het moge duidelijk zijn dat je elkaar niet voor niets tegenkomt en onafgemaakte relaties toch een vervolg krijgen in een volgend leven omdat het lerend aspect nog niet is afgemaakt.

Traumatische verbindingen en relaties hebben niet voor niets plaats, wat te denken van de onbeantwoorde liefdes in een leven van iemand of het elkaar steeds mislopen in het ene leven en het vinden van elkaar in dit leven.
Uiteraard zijn er ook positieve situaties, een daarvan is mij altijd bijgebleven: een man had in dit leven steeds dezelfde droom van een mooie blonde vrouw in een prachtige jurk uit begin achttiende eeuw, in zijn droom had hij een uiterst gepassioneerde liefdesrelatie met haar maar wist dat ze een ander toebehoorde, hijzelf was een ondergeschikte en zij de vrouw van zijn baas. Uiteraard vond hij het een onzinnige droom met een romantisch sausje overgoten, maar omdat hij de droom bleef terugkrijgen (repeteerdroom) kwam hij bij mij voor een verklaring, door ziekte mijnerzijds moest ik de eerste afspraak afzeggen en kwam de man na een maand alsnog op consult. In dat consult vertelde hij mij opnieuw de droom die hij mij al eerder telefonisch had verteld toen hij de eerder geannuleerde afspraak met mij maakte, en wat bleek: in de maand waarin de afspraak was uitgesteld was hij een vrouw (in de supermarkt notabene) tegengekomen die precies leek op de vrouw van zijn dromen (het bestaat dus letterlijk), hij was bijna flauwgevallen, zij zag dat en schoot hem te hulp, en het eerste wat hij haar vroeg was of zij een relatie had. De vrouw was single maar snapte niets van zijn commotie, hij vroeg haar om samen een kopje koffie te drinken als dank voor haar hulp en dat hij haar zijn vraag aan haar wilde uitleggen. Tijdens het koffiedrinken vertelde hij haar van zijn droom en zij bekende hem direct ook een diepe herkenning ter hebben gehad toen zij hem voor het eerst zag. Voor zover ik weet zijn ze nog gelukkig met elkaar en hebben ze twee kinderen.

Lees ook:   Het celgeheugen onthult de geheimen van vorige levens

Je zou ook kunnen zeggen dat hij helderziend de vrouw in zijn droom al had gezien maar juist het feit van de jurk en de tijdzetting waarin de droom zich afspeelde gaf mij duidelijk aan dat zij elkaar al eerder hadden ontmoet en dat hun relatie uit hun vorig leven nog een vervolg moest worden gegeven. Je kan ook zeggen dat liefde op het eerste gezicht zoals in dit voorbeeld dus niet zo maar iets chemisch is maar misschien een vervolg op een leven waarin de liefde niet volledig uitgewerkt heeft kunnen worden.

Je Relatie Paranormaal Bekeken (3).

Liefde op het eerste gezicht.

“Struck by Lightning” ofwel door de bliksem getroffen, engelse termen om aan te geven wat er gebeurt als liefde op het eerste gezicht ons overkomt. Wat betekent dit eigenlijk? Niet iedereen maakt dit in het leven mee. Zij die dit wel meegemaakt hebben weten hoe dit voelt. Je komt willekeurig op welke locatie dan ook iemand tegen en je bent verliefd. Het door de bliksem getroffen zijn betekent feitelijk dat je tegelijkertijd “op elkaar valt”; jij op hem of haar en zij of hij op jou. De “vlinders” vliegen door je lijf en nestelen zich in je zonnevlecht, je functioneert niet meer normaal en je bent stapelverliefd, er vinden geen ingewikkelde kennismakingen plaats en eigenlijk is het contact direct daar en wil je alleen nog maar bij elkaar zijn.

Welke processen spelen zich af? Bezie je dit vanuit een spiritueel kader, los van de door wetenschappers allang aangetoonde chemische reactie, ferromonen (lokstoffen) die zich verspreiden en instinctief worden opgepikt, is er ook sprake van een geestelijke verbinding die (weer) tot stand komt. Er is sprake van gelijke trillingsgetallen die elkaar vinden in de nieuwe verbinding. Om deze geestelijke verbinding nader te verklaren eerst een uitleg over trillingsgetallen. Ieder wezen zend op een bepaalde frequentie vanuit de aura bepaalde signalen, trillingen, uit. Het zijn deze trillingen die we van elkaar oppikken, Ieder heeft hierin een eigen frequentie, als jouw frequentie en die van je eventuele a.s. nieuwe liefde overeen stemmen, heb je dus een verbinding. Bij liefde op het eerste gezicht is het alsof die frequenties direct elkaar vinden en de verbinding als het ware direct inslaat. Is dit het enige? Eigenlijk niet. Het verbinden van wederzijdse trillingen komt bijna dagelijks voor, je komt nieuwe mensen tegen en gaat verbinden op basis van overeenstemming in trillingsgetal. Is er echter sprake van meerdere processen die gelijktijdig plaats vinden dan pas is er liefde op het eerste gezicht. Die meerdere processen zijn, zoals hierboven al omschreven, ; ferromonen die lokken, de eerste aanblik, en de overeenstemming van trillingsgetal. Echter er speelt zich nog een proces af; je komt elkaar niet voor niets tegen (zie het vorige nummer van Paraview). Het kan zijn dat je als ziel voor de eerste keer op deze wijze een verbinding krijgt maar het komt meer voor dat we elkaar niet voor niets tegen komen. Meestal kennen we elkaar al vanuit vorige levens en hebben we iets uit werken met elkaar zoals in het vorige nummer beschreven.

Indien je voor het eerst in al je incarnaties een aardse partner binding met die nieuwe liefde aangaat heb je dit van te voren (dit geld voor beiden) al in je blauwdruk geschouwd en kan er zelfs sprake zijn van kosmische “overeenstemming” vooraf. Dan nog kun je aards spreken over liefde op het eerste gezicht omdat je hier op aarde nog niet eerder deze verbinding hebt gehad. Wel is het dan vanuit spiritueel opzicht helder waarom de bliksem inslaat, je hebt al kosmisch een “date” gemaakt en vult dat in het aardse leven in.
Liefde op het eerste gezicht is niet kieskeurig, het kan zijn dat het je overkomt terwijl je al een relatie hebt. Betekent dit dan dat je direct in de armen van je nieuwe liefde mag vliegen en je huidige partner direct kunt dumpen? Uiteraard niet en daar zijn vele redenen voor te bedenken, want ook met deze partner heb je iets uit te werken. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat wanneer je “open” staat voor een nieuwe liefde er in je huidige relatie structureel iets aan de hand is. Werk dit eerst uit voordat je jezelf in de armen stort van je nieuwe geliefde, immers misschien was het wel geen liefde op het eerste gezicht maar een vlucht naar het nieuwe, het onbekende!

Is een “bliksem geleide” liefde de ware bestemming in je leven en betekent dit, dat je samen oud wordt? Zoals alles in het leven waarin het om gevoel gaat is er geen garantie, een dergelijke liefde geeft meer het noodzakelijke aspect aan van het elkaar in dit leven mogen tegenkomen om iets uit te werken. Kennelijk is er haast bij en liggen elkaars bestemmingen op een lijn. Kom je in liefde in het aardse elkaar voor het eerst tegen dan is er vaak sprake van wederzijdse ongebondenheid en kun je vrijelijk (!) de verbinding aangaan. Jij komt de ander in deze bliksem geleide liefde tegen omdat je elkaar iets te keren hebt wat in dit specifieke leven ook deel uitmaakt van je levensdoel en bestemming. Het wil niet zeggen dat je dan tweelingzielen van elkaar bent. Het is zeker wel mogelijk dat een dergelijke liefde niet een heel leven duurt omdat het wederzijds “leeraspect” voor het samen oud worden, is bereikt en dat je elkaar voortijdig om wat voor reden dan ook loslaat.

Een praktijkvoorbeeld.

Een vrouw van 33 had een “los vast” relatie met een ex collega, tijdens een bedrijfsseminar en viel zij als een blok voor de docent en hij voor haar. Een klassieke situatie dus. De dag na het seminar hadden ze telefonisch contact en werd onuitgesproken bevestigd dat de vonk was overgesprongen. De docent had op dat moment ook een relatie die aan het doven was. Uiteindelijk kwamen de twee bij elkaar nadat hun relaties op een natuurlijke wijze waren beëindigd. Een relatie kwam tot stand en de twee trouwden na ongeveer een jaar met elkaar. Binnen het jaar na het huwelijk was de relatie weer voorbij, zij omdat ze er niet mee om kon gaan dat haar “docent” door zijn beroep altijd veel belangstelling van andere vrouwen had. Voor hem was het voorbij omdat hij niet “geclaimd” wilde worden. Het leeraspect was hier duidelijk; de vrouw mag in haar leven leren omgaan met jaloezie en had dit ook als levensdoel in haar blauwdruk opgenomen. De docent mag leren omgaan met het feit dat niet alle vrouwelijke aandacht voor hem, een relationeel vervolg hoeft te hebben.

Waar het om gaat in dit voorbeeld ligt voor de hand, om in een later stadium van hun leven op andere wijze met hun relaties om te gaan, was er zowel voor de man als de vrouw een acuut leermoment nodig. De bliksem was hier kennelijk nodig omdat er een polaire verbinding tot stand moest komen.

Hert tweede praktijkgeval is een voorbeeld van hoe een dergelijke relatie wel een langdurig karakter kan hebben:

Een jongen van 18 jaar zag op zijn eerste schooldag na de zomervakantie een nieuwe leerlinge het klaslokaal binnenkomen, ze keken elkaar aan en in een streep liep ze op hem af en kwam naast hem zitten. Dit was heel apart omdat in die tijd (1974) het niet vaak voorkwam dat jongens en meisjes naast elkaar in de klas gingen zitten en al hellemaal niet als ze elkaar niet kenden. Uiteraard kregen ze direct een relatie en nu 30 jaar later zijn ze nog steeds gelukkig met elkaar. In mijn waarneming waren ze echt voor elkaar bestemd en is er behalve het wederzijds leerproces, de duidelijke kosmische wens om een heel leven met elkaar te delen en op die manier reeds ingezette processen uit vorige levens met elkaar uit te werken.

Of het spiritueel bepaald is dat we in de liefde echt monogaam zijn en waarom we in het aardse leven meerdere relaties kunnen hebben, vertel ik in het volgend deel van: Je Relatie Paranormaal Bekeken” waarin ik dit onderwerp centraal behandel.
https://www.paraview.nl/content.php?id=38

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button