web analytics
...
SpiritueelReincarnatie

Waarom er veel HSP érs op aarde zijn

Sommige HSP-ers (Gevoelige mensen) zijn zielen die al klaar waren met hun aardse leerschool. Die zijn toch terug gekomen naar de aarde en dat voelt alsof je vanuit de hemel in de modder valt

De mensheid als geheel ontwikkelt zich hier op aarde van aap-achtigen die elkaar de hersens inslaan tot liefdevolle wezens die in harmonie leven. Iedere ziel op aarde legt deze weg zelf ook af, door steeds opnieuw te reïncarneren. In elk leven dat je leidde leerde je je lessen. Alsof elk leven een schooljaar is. Daarna heb je even vakantie en dan begint het volgende ‘schooljaar’, je nieuwe leven, met herkansingen of nieuwe lessen. En als je klaar bent met al je aardse lessen, als je geleerd hebt vanuit je hartchakra te leven, dan mag je naar de volgende plek. Vervolgonderwijs in de sferen.

Is het je wel eens opgevallen dat elk individueel mens dezelfde ontwikkeling doormaakt als de hele mensheid?
We zijn ontstaan als eencelligen in het water, na 9 maanden komen we aan land, we leren lopen en praten, we worden sociaal, we leren onszelf onder controle te houden en machines te bedienen. Een kind van nu kan direct met een computer omgaan. In die paar jaar dat een kind leeft heeft het de hele ontstaansgeschiedenis van de mensheid even overgedaan.

Die hele ontwikkeling bestaat uit het ontwikkelen van steeds ‘hoger’ bewustzijn
Ongeveer iedere 7 jaar verbindt de ziel zich met een volgend chakra, waardoor er een steeds groter deel van de ziel met het lichaam verbonden is.
De eerste 7 jaar is een kind vooral bezig met het ontwikkelen van het aardse, materiële bewustzijn dat samenhangt met het eerste chakra. Hierbij gaat het om het overleven. Daarbij is het soms nodig vijanden te verslaan en alles te pakken wat je nodig hebt. Maar omdat wij als mensheid al veel verder ontwikkeld zijn leren we onze kinderen dat ze niet mogen slaan of afpakken.
De tweede 7 jaar is een kind vooral bezig met het ontwikkelen van het tweede chakra: emoties en sociale relaties. We leren hoe we met anderen omgaan en hoe we op een acceptabele manier kunnen krijgen wat we nodig hebben. We zijn groepsdieren en vooral op deze leeftijd vinden kinderen het belangrijk in de groep te passen. Wie niet in de groep past wordt verstoten. Maar omdat we als mensheid al verder ontwikkeld zijn leren we onze kinderen dat iedereen erbij hoort en dat pesten niet mag.

De derde 7 jaar, van 14 tot 21 jaar, verbindt de ziel zich met het derde chakra en ontwikkelt het kind het rationele denken, zelfbewustzijn, zelfstandigheid, eigenheid. In deze periode leer je voor jezelf te zorgen, en liefst net een beetje mooier/rijker/sneller/beter te zijn dan de rest. Het ego ontwikkelt zich, en we leren omgaan met dominantie, angst en macht. Maar omdat wij als mensheid al verder zijn met onze ontwikkeling leren we onze kinderen dat ze aardig moeten zijn en dat ze moeten delen.

Lees ook:   Hoe de kerk leringen over het hiernamaals uit de bijbel verwijderde

“Je hart volgen” betekent niet dat je moet doen waar je zin in hebt, en ook niet dat je open en kwetsbaar moet zijn
Vanaf ongeveer 21 jaar verbindt de ziel zich met het hartchakra, en ontwikkelt het bewustzijn van het hart. “Je hart volgen” betekent dat je luistert naar de stem van je ziel. Als je leeft vanuit je hartchakra heb je je ego overwonnen en leef je vanuit een gevoel van eenheid en verbondenheid met de wereld. In harmonie.

In onze ontwikkeling als mensheid zijn we bezig het hartchakra te ontwikkelen
Denk aan de flowerpower beweging, de New Age die daarna opkwam, het millieubewustzijn, goede doelen, vegetarisme, idealisme op allerlei terreinen. Het gaat nu om de keuze tussen ego en ziel, tussen eigenbelang en maatschappelijk belang, tussen ikke en wij, tussen angst/macht en liefde. Bij elke keuze die je maakt kun je kiezen vanuit je derde chakra, of vanuit het vierde. Misschien is dit wel de strijd tussen goed en kwaad.

Het doel van onze ontwikkeling hier op aarde is het volledig ontplooien van het hartchakra
Als je volledig leeft vanuit het hartchakra ben je een liefdevol mens dat leeft in harmonie. Als je zover bent, dan hoef je niet terug te komen maar ga je verder met je ontwikkeling in andere sferen. Dat is iets anders dan de plek waar je tussen je aardse levens was. (Tussen je aardse levens in was je in een soort rustplaats waar eigenlijk weinig gebeurt. Ik zie het als mistig, slaperig, met af en toe een helder moment en daarna weer minder bewust.) Als je klaar bent op aarde dan ga je naar een plek waar licht en liefde is, waar iedereen gelijk is, waar iedereen zich met iedereen verbonden voelt, waar zielen communiceren via telepathie. Onbegrip of leugens zijn hier niet omdat je op een heel andere manier communiceert. Alles is hier direct duidelijk. Als je iets wilt weten dan zie je het en als je ergens wilt zijn dan ben je er direct. Daar gaan we allemaal naar toe als we zover zijn.

Maar nou is er een probleem. Als alle zielen die vanuit hun hart leven vertrekken naar de sferen, wie blijven er hier dan achter op aarde?
In de wereld om ons heen zie je dat de discussies oplaaien over zorg, multinationals, politiek, oorlogen, vluchtelingen, sociale zekerheid, milieu, dierenleed, terrorisme, criminaliteit, enz. Wij moeten met zijn allen beslissen hoe we hier mee omgaan. En steeds gaat het om de keuze vanuit het derde of het vierde chakra. Vanuit het ego of vanuit de ziel. Als alle zielen die uit liefde zouden kiezen vertrokken zijn, dan worden beslissingen genomen door mensen die nog verstrikt zitten in hun ego, en zij nemen beslissingen uit eigenbelang. Dat zijn meestal slechte beslissingen voor de aarde, voor de natuur en voor de mensheid.

Lees ook:   Lijdt u aan een posttraumatische stressstoornis uit een vorig leven?

Dat is de reden dat heel veel zielen die eigenlijk niet meer hoefden te reïncarneren, toch weer terug kwamen naar de aarde
Om hier te helpen met bewustwording, opvoeding, zorg, enz. Dat zijn zielen die al een poosje in de sferen waren, die hoogsensitief zijn, open en eerlijk. Zij kwamen niet om iets te leren, maar om aan het werk te gaan. Idealisten, mensen met een missie. En dat kan ook heel klein zijn: bijvoorbeeld optimisme uitstralen en zo een voorbeeld zijn voor anderen. Een vriendelijk mens verlicht zijn omgeving.

Voor veel hoogsensitieve zielen die op deze manier terugkomen valt het behoorlijk tegen
Zij waren zoveel liefde en harmonie gewend, en hier op aarde lijkt alles zo kil en afstandelijk. Hoewel zij geen karma hadden in de zin van problemen die moesten worden opgelost, was het aanpassen aan de aardse omstandigheden een probleem op zich. Veel van hen voelen zich niet thuis op aarde, en hebben heimwee naar de sferen waar ze vandaan kwamen. Veel van hen zijn zo overprikkeld dat ze niet in staat zijn normaal te functioneren. De aarde is zwaarder, pijnlijker, negatiever dan ze zich herinnerden. En daardoor kunnen ze allerlei lichamelijke en psychische klachten hebben.

Als jij zo’n ziel bent, dan herken je je in dit verhaal. Je voelt dat het waar is
Je begrijpt nu waarom je je voelt zoals je je voelt. Maar dan weet je nu ook wat je kunt doen: Laat je niet meer afleiden door de waarheden van anderen, luister alleen naar je eigen waarheid. Besteed niet teveel aandacht aan je moeilijkheden, maar ga doen waarvoor je gekomen bent. Volg de stem van je ziel. Breng liefde, vrede, inzicht, wijsheid, zorg, kracht, vrijheid, waarheid, begrip, zuiverheid of vriendelijkheid in de wereld, gewoon door het in je dagelijkse leven te delen in je omgeving. Iedere glimlach maakt de wereld mooier. Je bent niet de enige, je bent geen buitenbeentje. Misschien ben je de enige in je familie of op je werkplek. Maar misschien zit je juist op die plek om het daar beter te maken. Volg je hart. Je zult merken dat je geïnspireerd bent als je gaat doen waarvoor je gekomen bent. Want jij bent nu op aarde maar veel van je zielsverwanten staan achter je en helpen je vanuit de sferen. Dat weet je wel. Je voelt het. Je bent niet alleen.

https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-zijn-er-juist-nu-zoveel-hsp-ers-op-aarde-2/

Gerelateerde artikelen

Back to top button