web analytics

De Taal van het Licht. De Engelen taal

In de voorbereiding op onze 12.12.12 missie in Zuid Amerika stuitte ik op vele overeenkomsten tussen Egypte, Mesopotamië en de landen rond het Titicaca meer.

Thor Heyerdahl, die ik in de jaren 70 van de vorige eeuw als een held vereerde, vond niet minder dan 130 parallellen tussen de Oude en de Nieuwe Wereld. Er zijn twee constanten voorkomen, namelijk de rieten boten en goden met vogelkoppen.

In de Andes wordt gebouwd met het zogenaamde totora-riet dat genetisch verwant is aan de Egyptische papyrus en het Berdi-riet uit het oude Mesopotamië van de Sumeriërs.

Daarnaast zijn er de megalithische stenenstructuren die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn opgetrokken met een technologie waar wij nog steeds niets van begrijpen.

De Taal van het Licht.
Vlak na de Zondvloed, in de dageraad van onze huidige cyclus, verscheen een mysterieuze groep goden om de overlevenden van die ramp in te wijden in de beginselen van beschaving. Van Thoth en Osiris in Egypte tot Quetzalcoatl en Viracocha in de Amerika’s, wereldwijd wordt traditioneel de oorsprong van onze hedendaagse beschaving toegeschreven aan deze geavanceerde groep goden.

Sporen over de hele wereld bewijzen dat deze mensen de hi-tech overlevenden waren van een vroegere mensheid. Net zo goed als er nu overlevingsbunkers en geheime ondergrondse laboratoria en onderzoeksfaciliteiten zijn, kwamen er mensen uit de ondergrondse ‘steden der goden’ nadat de woedende wateren waren gezakt.

Het waren pre-diluviaanse patriarchen als Enoch en Methusalem, de ‘reuzen en helden van weleer’ zoals de Genesis ze omschrijft. De raadselachtige goden van het oude Sumerië, Egypte, India en Peru kwamen alle voort uit mythische tijden van vóór de Zondvloed.

Sinds de opheffing van geheimhouding over de nieuwe grond binnendringende radar, is er een verbijsterende hoeveelheid gegevens aan het licht gekomen over complexe labyrintachtige ondergrondse systemen in diverse delen van de wereld.

Op locaties als het tempelcomplex van Sacsayhuamán in Peru en de Maya piramiden van Tikal in Guatemala, zijn uitgestrekte tunnelsystemen ontdekt. Nu kunnen we ons voorstellen hoe zo’n miljoen Inca’s en Maya’s aan genocide en vernietiging van hun cultuur konden ontkomen.

Op identieke wijze heeft de SIRA radar in 1978 een buitengewoon ondergronds complex onder het plateau van Giza in kaart gebracht, wat resulteerde in meer dan 30 jaar geheime opgravingen en onderzoek om het systeem te kennen.

Australië.
Niet zo lang geleden maakte een van de belangrijkste wetenschappers van het geheime Giza project de ontdekking bekend van een onvoorstelbaar uitgestrekt megalithische metropool van 15.000 jaar oud die nog dieper gaat dan de diepste niveaus onder het Giza plateau. Terwijl de rest van de wereld nog speculeert over een verborgen ruimte onder de linkerpoot van de Sfinx, ligt de legendarische stad der goden wijd uitgestrekt onder het Giza plateau inclusief hydraulische ondergrondse kanalen. Opmerkelijke bergplaatsen met archieven en artefacten moeten er gevonden zijn.

Deze erfenis van een beschaving welke die van ons verre overtrof, was in staat een enorme ondergrondse stad te bouwen waarvan de Sfinx en de Piramiden slechts wegwijzers waren aan de oppervlakte. Dit werd vergeleken met een botsing en/of een contact met een geavanceerde buitenaardse cultuur en werd omschreven als de ontdekking van het Vierde Wortel Ras; de zogenaamde Atlantis Beschaving die verwoest werd door de Zondvloed.

Als dit juist is dan vertegenwoordigt deze ontdekking het ondubbelzinnige bewijs dat alle talen, culturen en religies terug te voeren zijn tot één bron; de ‘Ouder Beschaving’. Het was een cultuur die de genetische code kraakte en over de sleutels van het fysieke spectrum beschikte, de Hoger Licht Fysica van de Ouden. Alles waarnaar Gilgamesh op zoek ging in de Enuma Elish verhalen. Hij zocht naar de stad der goden en de tunnels onder Mt. Mashu in de woestijnlanden.

Enoch.
Enoch, de grote priester en spirituele wetenschapper van de vorige cyclus, beschreef een genetische trap naar de sterren die we de Jacobs Ladder noemen.

Enoch, de pre-diluviaanse patriarch was de zevende aartsvader uit de lijn van Adam. Hij was de vader van Methusalem, de overgrootvader van Noach en volgens de Bijbel was Enoch ook de architect van het oorspronkelijke Zion, de legendarische “Stad van Yahweh”.

Er staat geschreven dat Enoch de bedenker is van het alfabet en de kalender, hij was tevens de eerste astronaut in de geschiedenis die ‘opwaartse werd gevoerd door de Heer’ en daarbij de ‘geheimen van hemel en aarde kreeg te zien, voordat hij weer thuis werd gebracht met ‘maten en gewichten’ voor de hele mensheid.

Bij de Egyptenaren uit Zep Tepi of Eerste Tijd was hij bekend als Thoth, ‘Heer van Magie en Tijd’. De Grieken noemden hem Hermes de ‘Boodschapper der Goden’, en de Kelten herinneren hem als de raadselachtige tovenaar Merlijn die in een appelboom in Avalon verdween om het geheim van onsterfelijkheid te zoeken met de belofte terug te komen…

Als iemand die onsterfelijkheid verkreeg, het geheim hoe wij als ‘goden kunnen worden’ beloofde Thoth/Enoch/Merlijn aan het einde der tijden terug te komen ‘met de sleutels van de poorten van het gewijde land’.

Lees ook:   The Dark Ages - History Channel

De controversiële Dode Zee Rollen openbaren het verloren boek van Enoch dat door de eerste kerkvaders uit de Bijbel is geschrapt. Enoch beschrijft in dat boek een wonderbaarlijke beschaving in het verleden die de sleutels van hogere kennis misbruikten en niet in staat waren zich voor de laatste ramp te redden.

Toen ze de sleutels, letterlijk en figuurlijk verloren, verloren ze ook alle hogere wijsheid. Maar Enoch, samen met Quetzalcoatl van de Maya en Viracocha van de Inca’s, beloven een terugkeer van die wijsheid aan het einde der tijden, het einde van onze huidige cyclus.

Het Bijbelse boek van Openbaringen belooft eveneens dat alles aan het einde van deze wereld bekend zal worden gemaakt. De buitengewone ontdekkingen in Egypte en andere delen van de wereld beschrijven niet alleen een geavanceerde technologie maar tevens een evolutionair pad dat onze huidige evolutie te boven gaat.

Zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek van de bekendste piramides op Aarde concludeert dat ze verfijnde harmonische structuren zijn die niet alleen de posities van sterren en planeten op Aarde reflecteren, maar ook de chakra’s en de harmonische lichaamsholtes nabootsen.

Elke steen binnen de Grote Piramide is harmonisch afgestemd op een specifieke frequentie of muziektoon. De sarcofaag in de Koningskamer is afgestemd op de menselijke hartslag.

De Intihuatana op Machu Picchu in Peru is afgestemd op de frequentie van de Zon veroorzaakt door menselijke uitwisseling. Verbazingwekkende experimenten die men bij de Grote Piramide en andere locaties in beide Amerika’s uitvoerde tonen ons dat de piramides geofsysieke computers zijn die door de stem worden geactiveerd.

Dit heb ik in juni 2002 al geschreven nadat ik kans zag een krachtige Hebreeuwse ‘mantra’ te zingen bij de sarcofaag in de Koningskamer van de Grote Piramide. In oktober 2008 heb ik dit nog een keer kunnen doen, beide keren schiepen een uitzonderlijke reactie in de wereld van vorm.

Bij het tonen van specifieke oeroude klanken en mantra´s worden lichtgolven zichtbaar boven en binnen de tempels, die tot in ontoegankelijke ruimten in de stenen structuur doordringen. Daaropvolgende ontdekkingen tonen ons dat de oude priester/priesteres/wetenschappers harmonische geluidstechnologie gebruikten om oeroude codes vrij te maken.

De verloren Enochiaanse wijsheid onthult dat de Moedertaal der mensheid een Taal van Licht is, die bekend bij de Ouden was als “Hibiru”, de oorspronkelijke zaadtaal die in het begin van onze cyclus werd geïntroduceerd. Modern onderzoek bevestigt dat de aller-oudste vorm van het Hebreeuws een natuurlijke taal is, waarvan de alfabetische vormen uit lichtflits patronen van de hersens ontstaan.

Het zijn dezelfde vormen overigens die ook uit een draaiende vortex of diabolo ontstaan… Het is een werkelijke lichttaal die door ons zenuwstelsel koerst. Met het coderen van natuurlijke geometrische golfvormen in de stoffelijke werkelijkheid is Hibiru een harmonische taal die de golfvorm eigenschappen van licht nabootst.

De ‘sleutels’ waarover Enoch spreekt, blijken geluidssleutels te zijn, sleutels voor de frequentionele matrix van deze werkelijkheid; de mythische ‘Macht van de Wereld’. De wijsheid van Enoch beschrijft sonische gelijkschakelingen die in oeroude mantra’s en godnamen zijn gecodeerd welke het vermogen hebben het zenuwstelsel te beïnvloeden om zodoende diepgaande healing en een hoger bewustzijn te scheppen.

Het is net zoals de oeroude teksten verklaren; “Als je met de goden wilt spreken, moet je eerst de taal der goden leren.” DNA of de oude kabbalistische Levensboom zoals die in de Bijbelse Torah wordt voorgesteld, wordt thans eerder gezien als een levende vibrerende structuur dan als een vaste geluidsopname.

Dit heb ik zo vaak getracht uit te leggen als ik zeg dat het DNA in het woord verandering (verANDering) is gecodeerd als je het van rechts naar links leest zoals een Hebreeër het zou lezen!

Veel moderne wetenschappers beschouwen DNA als een glinsterende/flakkerende

Golfvorm configuratie die in staat is verandert te worden door licht, straling, magnetische velden of geluidsgolven.

De erfenis van Thoth/Enoch/Viracocha suggereert dat deze Taal van Licht, de harmonische wetenschap van de Ouden, in feite het DNA kan beïnvloeden.

Het materiaal verwijst naar het grote 6000 jaar durende genetische experiment dat de oude Egyptenaren ondernamen. Het is de zoektocht naar onsterfelijkheid en naar de sterren, een queeste die tekenend was voor de Groten uit de Oudheid die door Gilgamesh werd geïnitieerd.

De Oude Egyptenaren waren niet geobsedeerd voor het leven na de dood, zoals vroege christelijke vertalers dachten, maar ze waren gefocust op het creëren van een hoger bewust mensensoort. Zij geloofden dat DNA van de sterren afkomstig was en voorbestemd om terug naar de sterren te keren.

De kennis van Thoth/Enoch/Viracocha impliceert dat de mensheid is bedoeld om voorbij onze huidige aardse vorm te evolueren. De Bijbel zegt dat: “Wij wel eens groter kunnen worden dan Engelen.” In Egyptische verslagen lezen we over de “Star Walkers”, zeldzame individuen die net als Enoch voor bij het Oog van Orion reisden en terugkwamen om als goden tussen de mensen te verkeren.

Lees ook:   Dikke laag boter is oké

Zou het mogelijk zijn dat wij, ondanks de ontkenning van semi-goddelijke wezens door het moderne denken, zoals oude teksten volhouden, voorbestemd zijn om ‘als goden te worden’? Zijn de “Heren van Licht” uit de Maya en Inca tradities en de “Schitterende Goden” van de Egyptenaren en Tibetanen werkelijk een hogere vorm van de mensheid vertegenwoordigen?

Volgens legende op Aarde worden dergelijke wezens verondersteld regelmatig terug te komen aan het einde en het begin van elke cyclus. Dit is het 13.000 jaar halfweg punt van de 26.000 jaar durende zodiakale omloop om het Galactische Centrum. Door omstandigheden in onze galactische orbit lijken de 13.000 jarige intervallen of “werelden” gescheiden te zijn door rampzalige omwentelingen.

Volgens de stenen kalender van de Grote Piramide, die de zogeheten “Phoenix Cyclus” van onze galactische orbit beschrijft, eindigt de cyclus op onze eigen kalender telling dit jaar. En dat correspondeert met de Maya kalender.

Het Griekse Phoenix stamt van het Egyptische PA-HANOK wat vertaald kan worden met Huis van Enoch. De Enochiaanse kennis suggereert dat deze regelmatige rampzalige veranderingen dienen als een evolutionaire provocatie om de inwonende levensvormen, voorafgaand aan de exodus van de moederplaneet, sneller naar het volgende evolutie niveau te brengen.

Zou dat de reden zijn waarom wij gehoor gaven aan het dringende verzoek van ‘hierboven’ om de Tabernakel, de Heilige Tenttempel uit de Exodus van Mozes, dit jaar in de Negev woestijn te bezoeken?

De menselijke evolutie zou wel eens sneller gaan dan vroeger werd gedacht. Bewijsmateriaal dat nu boven water komt maakt gewag van beschavingen voor die van ons welke het fysieke continuüm meester werden, in eigendom namen, en deze wereld overstegen. Er zijn er ook die daarin faalden, en ook wij hebben de kans om het te halen of te falen.

Bekend gemaakte ontdekkingen beschrijven het bestaan van een wereldwijd prehistorisch tempelsysteem dat als antennes is gebouwd op de belangrijkste meridianen. Die tempels werden gebruikt door priester/wetenschappers als een muzikaal systeem om de tektonische platen van de Aarde te stabiliseren. Dit is exact wat Nora en ik deden in 2002. Naderhand hoorden we ongelooflijk harde knallen, maar het was kennelijk alleen voor onze oren bedoeld…

Het woord JEDAIAH uit de Moedertaal, dat vertaald kan worden met “de Weg van de Wereld”of met “de Macht van de Wereld”, werd ook gebruikt voor de Jedai priesters die de Taal van Licht gebruikten om de planeet als een gigantisch harmonische bel/klok te stemmen.

Er wordt heel veel opnieuw ontdekt in de laatste dagen van de huidige cyclus, en zelfs als we het niet durven benoemen, is er een algemeen gevoel dat er iets staat te gebeuren op het wereldtoneel…

ArjunA’s commentaar.
Sharhzad Awyan, die tegenover de Sfinx woont, schreef me vóór onze 11.11.11 missie dat er, na sluitingstijd, colonnes legervoertuigen op Giza verschenen die beladen werden met onbekende zaken en dan weer in colonne vertrokken. Niemand weet waarheen, niemand vraagt ernaar. Is er weer een kleine kliek die ons wil overheersen met de kennis die op of onder Giza wordt gestolen?

Op 11.11.11 was de vlakte van Giza omsingeld door tanks en soldaten. Iedereen met spirituele intenties werd buiten het plateau gehouden. Nora was de enige buitenlandse vrouw die er om 11:11 uur heeft gemediteerd terwijl er groepen uit Japan, Amerika, Australië en Nederland zich opmaakten om in of bij de Grote Piramide Licht te verankeren…

Begin deze maand was er een oproep om de Piramides van Egypte te vernietigen. Volgens verslagen in Arabische media zijn moslim geestelijken begonnen met een oproep om de Piramides op Giza te vernietigen. Sheikh Ali bin Said al-Rabi’I, een geestelijke fundamentalist noemde de piramiden in Egypte heidense symbolen, die bij de Salafisten al lang op het lijstje staan om met de grond gelijk gemaakt te worden.

Het zijn altijd mensen met een minderwaardigheidscomplex en/of minder wijsheid die dergelijke ideeën hebben. Dat is de reden waarom ik vaak de nadruk leg op de laatste drie letters van mensdom en christendom. Ook voor de gelovigen die de woorden van de Profeet voor eigen doeleinden misbruiken heb ik een uitdrukking: “Het denken is lam.”

De donkere kliek die deze onnadenkende groepen van achter de Sluier aansturen willen juist de SterrenPoorten op Aarde vernietigen dan wel misbruiken.

Cyclus.
Volgens een bekend woordenboek is een cyclus één ronde uit een kringloop van zich herhalende verschijnselen of gebeurtenissen. Het is aan ons of die herhaling een negatief effect heeft of een positieve Verlichting genereert. We verbreken de ketenen van onderdrukking en creëren met de schakels een nieuwe Verbinding.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Gerelateerde artikelen

Back to top button