web analytics
...

De Annunaki “Die van koninklijk bloed zijn”

DIE VAN KONINKLIJK BLOEDE ZIJN


De Annunaki “Die van koninklijke bloed zijn” worden verondersteld onsterfelijke goden te zijn die de aarde bewoonden tijdens de oude Sumerische tijd in Mesopotamië.

De Sumerische beschaving ontwikkelde zich aan de Perzische Golf en groeide in kracht rond 4 – 3.000 v.Chr. De ‘Vlakte van het Land van Shinar’ is het gebied dat na 2.000 v.Chr. Babylon werd genoemd. De Grieken noemden de regio Mesopotamië (het land tussen twee rivieren), waarvan het grootste deel in de moderne staat Irak ligt.

De eerste geregistreerde beschaving van de mensheid en ze waren gevorderd met valuta, astronomie en landbouw.

Zoroastrianism and the Cathars.

Het oorspronkelijke thuisland van de Sumeriërs is ook onbekend. (Rode planeet Mars)

Er wordt aangenomen dat ze uit het oosten kwamen, maar of het over zee of uit de hooglanden is, is onbekend.

We weten dat het geen lokale mensen zijn, omdat hun taal tot een geïsoleerde taalgroep behoort.

(Ze waren buitenaardsen!)

Tijdens het 5e millennium voor Christus vestigde een volk dat bekend staat als de Ubaidiërs nederzettingen in de regio die later bekend werd als Sumer (Mesopotamië). Er is opgemerkt dat er zeer duidelijke overeenkomsten zijn tussen het Ubaid-kunstwerk en dat van de ‘Oude Europa’ Vinca Cultuur die floreerde c. 6.000 – 3.500 v.Chr.

Music is as ancient as humanity.
Rond 3.250 v.Chr. Migreerde een ander volk uit zijn thuisland, waarschijnlijk ten noordoosten van Mesopotamië, en begon te trouwen met de inheemse bevolking.

De nieuwkomers, die bekend werden als Sumeriërs, spraken een agglutinatieve taal die kennelijk geen verband hield met een andere bekende taal.

Tegen 3.100 voor Christus was de bevolking van Sumer toegenomen tot het punt waarop mensen in steden woonden.

De eerste Sumerische heerser van historisch record, Etana, koning van Kish (bloeide rond 2.800 v.Chr.), Werd beschreven in een document dat eeuwen later werd geschreven als de ‘man die alle landen stabiliseerde’. De vroege dynastieke periode van Sumer omvat het deel van de derde millennium van 2.800 tot 2.400 voor Christus, en eindigt met de verovering van Sumer door een Semitische koning van het noorden, Sargon I van Akkad.

Nadat het koningschap uit de hemel neerdaalde, was het koningschap in Eridug. In Eridug werd Alulim koning; hij regeerde 28.800 jaar.

https://www.wereldvanmorgen.nl/antwoord.php?id=45

De Bijbel zegt ons, dat er zowel voor als na de vloed wezens van reusachtige fysieke gestalte leefden. (Genesis 6:4; Deuteronomium 2:10-12, 20-23. Na de Vloed komen er in de Bijbel reuzen voor als de afstammelingen van de zoon van Ham, Kanaän; zij woonden in Kanaän, toen Mozes waarnemers uitzond om het land te bespieden. (Numeri 13:1-2, 32-33)

Sommigen wijzen naar een passage in Genesis als bewijs, dat deze reuzen nakomelingen waren van engelen, die zich met menselijke vrouwen hebben voortgeplant: “Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen”. (Genesis 6:1-2)


Alaljar regeerde 36.000 jaar. 2 koningen; zij regeerden 64.800 jaar.
Toen viel Eridug en het koningschap werd naar Bad-tibira gebracht.
In Bad-tibira regeerde En-men-lu-ana 43.200 jaar. En-men-gal-ana regeerde 28.800 jaar. Dumuzid, de herder, regeerde 36.000 jaar. 3 koningen; zij regeerden 108.000 jaar. Toen viel Bad-tibira en werd het koningschap naar Larag gebracht. In Larag regeerde En-sipad-zid-ana 28.800 jaar. 1 koning; hij regeerde 28.800 jaar.

Lees ook:   Napoleon had een microchip in zijn hoofd

Toen viel Larag en het koningschap werd naar Zimbir gebracht. In Zimbir werd En-men-dur-ana koning; hij regeerde 21.000 jaar. 1 koning; hij regeerde 21.000 jaar.

Toen viel Zimbir en het koningschap werd naar Curuppag gebracht. In Curuppag werd Ubara-Tutu koning; hij regeerde 18.600 jaar. 1 koning; hij regeerde 18.600 jaar. In 5 steden 8 koningen; zij regeerden 241.200 jaar.

(Hoe kon men zo absurd lang leven…wie weet via het overbrengen van een ziel van een mens in dat van een nieuw lichaam of een soort computer?!!!)

Toen kwam de vloed.
(Daarna werd de mensheid minder oud! (Zwaartekracht op aarde kan hierna veranderd zijn!)

De Sumeriërs zijn een van de eerste mensen die geavanceerde archieven van hun astronomische waarnemingen hebben achtergelaten.
Hun fascinatie voor de hemel is zichtbaar in het grote aantal  spijkerschrifttabletten die van astronomische aard zijn opgegraven. De Sumeriërs waren de eersten die zowel ruimte als tijd delen door eenheden van zes. (666? Of satan is eigenlijk 616…was foutje in de vertaling 😉
Satan was overigens een gevallen engel, wat betekend een gevallen engel, een gevallen koning die Noach vertelde over het plan om alle mensen te doden die afstamden van de kruising mens Anunnaki… dus de hybriden, Enki was diegene die Noach dit vertelde en Enki zijn halfbroer Enlil die ook macht had en verkregen had, door een soort koningschap aan te gaan op aarde en dus heerser werd over mensen…Enlil vertelde dus dat Enki een gevallen engel wa s en noemde hem Satan! Blijkbaar was diegene Jezus zelve… dus Enki schijnt Jezus te zijn geweest????? Of dat waar is, geen idee, verklaart wel waarom het Vaticaan soms vreemde dingen roept tijdens hun gebeden in het Latijn! Alsof zij dat niet weten! Geheime kennis ter beschikking)

De moderne verdeling van het jaar in 12 maanden-2×6, de 24 uur van elke dag 4×6, de verdeling van uren in 60 minuten en 60 seconden 10 x 6, en de verdeling van de cirkel / bol door 360 graden 60x 6, elk samengesteld uit 60 minuten en 60 seconden van een boog, zijn alle Sumerische ontwikkelingen.

Deze zelfde verdeling door eenheden van zes is waargenomen bij verschillende prominente Britse megalieten.

Annunaki bloedlijn
De Sumeriërs waren zich ook bewust van het belang van de Pleiaden en toonden het in verschillende zegels en afbeeldingen.

„The seven sisters. Taken with sigma 150-600. #pleiades #plejade #gostosevci #stars #nebula #space…“

Naast het feit dat de zeven grote goden zich verzamelden, werd de ochtendomgeving van Pleiaden gebruikt om het begin en het einde van het landbouwjaar te markeren. Deze cilinderzegel (VA / 243 – Staatsmuseum, Oost-Berlijn) toont een ‘ster’ met verschillende (elf) planeten eromheen. Omdat er echter geen gegevens bekend zijn over de Sumeriërs die kennis hebben van meer dan vijf planeten in ons zonnestelsel, is de jury er niet zeker van wat het vertegenwoordigt.

Deze wezens waren niet van deze wereld en hadden een speciale bloedlijn.

De Nephilim , nakomelingen van de Annunaki en mensen, waren in die dagen op aarde.

“De Nephilim waren in die dagen op aarde – en ook daarna – toen de zonen van God naar de dochters van mensen gingen en kinderen bij zich hadden. Ze waren de helden van weleer, mannen van naam. ‘-. Genesis 6: 4

Lees ook:   The Haunting Of The Salem Witch Trials

Zecharia Sitchin gelooft dat de Annunaki moderne mensen genetisch heeft gemodificeerd door kruising met homo erectus. Ze deden dit om mensen als slavenras te gebruiken om goud van de aarde te winnen.

Volgens de interpretatie van Sitchin van de Sumerische kosmologie, is er een hypothetische planeet die een lange, elliptische baan volgt en ongeveer om de 3.600 jaar het binnenste zonnestelsel bereikt.

Deze planeet wordt Nibiru genoemd (de planeet geassocieerd met Marduk in de Babylonische kosmologie).

Nibiru

Nibiru botste catastrofaal met Tiamat, een andere hypothetische planeet die zich tussen Mars en Jupiter bevond.
De botsing vormde de planeet Aarde, de asteroïdengordel en de kometen.

Tiamat, zoals geschetst in de Enûma Elish, is een godin. Volgens Sitchin is Tiamat echter misschien wat we nu kennen als de Aarde. Toen hij werd geraakt door een van de manen van planeet Nibiru, splitste Tiamat zich in tweeën.

Bij een tweede pass sloeg Nibiru zelf de gebroken fragmenten en de helft van Tiamat werd de asteroïdengordel. De tweede helft, opnieuw getroffen door een van Nibiru’s manen, werd in een nieuwe baan geduwd en werd de planeet Aarde van vandaag. Dit scenario wordt wetenschappelijk betwist.
De aanhangers van Sitchin beweren echter dat het de eigenaardige vroege geografie van de aarde zou verklaren als gevolg van het afsnijden van de hemelse botsing – dwz vaste continenten aan de ene kant en een gigantische oceaan aan de andere kant – en zou ook verklaren waarom de aarde in sedimenten is gelaagd.

Volgens Sitchin was Nibiru de thuisbasis van een technologisch geavanceerd mensachtig buitenaards ras (in de Sumerische mythe de Anunnaki genoemd) die in de Bijbel de Nephilim werden genoemd.

The Anunnaki Chronicles van Zecharia Sitchin

Hij beweert dat ze waarschijnlijk 450.000 jaar geleden op aarde zijn aangekomen, op zoek naar mineralen, vooral goud, die ze in Afrika hebben gevonden en gedolven. Deze ‘goden’ van de Anunnaki waren de achterban van de koloniale expeditie naar de aarde vanaf planeet Nibiru.

Zijn mensen een genetisch gemanipuleerde slavenras?

Werden mensen geschapen als een slavenras. (Ja blijkbaar wel)

Sitchin gelooft dat de Anunnaki genetisch gemanipuleerde Homo sapiens als slavenwezens creëerden om aardse goudmijnen te bewerken door buitenaardse genen te kruisen met die van de Homo erectus.

Sitchin beweert oude inscripties dat de menselijke beschaving in Sumer van Mesopotamië werd opgericht onder leiding van deze ‘goden’, en het menselijke koningschap werd ingehuldigd om te dienen als tussenpersoon tussen de Anunnaki en de mensheid. Sitchin gelooft dat fall-out van nucleaire wapens gebruikt tijdens een oorlog tussen fracties van de buitenaardse wezens die de ‘kwade wind’ is die Ur rond 2000 voor Christus vernietigde (Sitchin zelf beweert dat het exacte jaar 2024 voor Christus is), zoals vastgelegd in de Lament voor Ur.

Sitchin beweert dat zijn onderzoek samenvalt met veel bijbelse teksten, en dat de bijbelse teksten oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Sumerische geschriften uit hun geschiedenis.

(Vergaat onze wereld of was dat die van hen? Was Atlantis op hun planeet of hier… zijn enkele vragen die mij altijd nog bezighouden)

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!