...
Reincarnatie

Zielsleeftijden

Zielsleeftijden

door Jill van Maasdijk

Inhoud
Het Grote Spel
De Lancering
Soul Age
Infant Soul
Baby Soul
Young Soul
Mature Soul
Old Soul
Ascended Soul
Infinite Soul
Zeven Klassen per School

Het Grote Spel

We gaan er aan het begin van deze artikelen vanuit dat je bekend bent met het feit dat we
als Goddelijke deeltjes uit de Bron gelanceerd zijn, dat we deelnemen aan een groot
Goddelijk Spel, waarin God zichzelf wil leren kennen in alle omstandigheden die mogelijk
zijn, dat we binnen dit spel karma oplopen en weer uit moeten werken, en dat we in
clusters, families gelanceerd zijn, die weer deel uitmaken van grotere families en dat er één
andere Ziel is waar we in dit spel het nauwst bij betrokken zijn: de Essence Twin, of
Tweeling Ziel. We weten ook dat we eerst, via alle dimensies, naar beneden gekomen zijn in
3-D en dat we nu weer, via alle niveaus, naar boven gaan om uiteindelijk te versmelten met
de Bron.

Dit was geen éénmalige operatie maar een doorgaand proces. Dus, waar er aan de ene kant
van de bron – de Tao – hoge zielen vol ervaringen binnenkomen om zich te versmelten, zo
worden er aan de andere kant weer nieuwe zielendeeltjes gelanceerd om aan een
avontuurlijke ontdekkingsreis te beginnen. Deze zielen gaan niet allemaal maar de Aarde;
het Aarde Spel van Vrije keuze was een hel speciaal experiment waar nu een einde aan
komt; er worden hier op dit moment dus niet of nauwelijks nog gloednieuwe zielen geboren!
Wat er hier nu in incarnatie binnenkomt zijn allemaal zielen met veel ervaring, die door hun
hogere frequentie onmiddellijk de gemiddelde frequentie van de hele Aarde omhoog
brengen.

De Lancering
Over de lancering is een hele boel te vertellen; het is namelijk niet zo dat we met zijn allen
op de rand van de Bron staan en hup, God geeft ons een zetje en daar gaan we. Nee, we
gaan in ordelijke groepen. de grotere groep (een Kader genaamd) waartoe je behoort telt
ongeveer 7000 zielen, met deze groep zul je leven na leven het grootste deel van je relaties,
lessen en taken delen. Een kader is onderverdeeld in 7 Entiteiten (ook wel Overzielen
genoemd) waarin ongeveer 900 – 1100 individuele zielen huizen. Iedere entiteit is weer
onderverdeeld in groepjes van 7, het is net een gezelschapsspelletje; jij ben een 1, jij bent
een 2 etc. Je plaatsing binnen de Entiteit en binnen het Kader geeft al bepaalde
zielseigenschappen aan. Zo hebben alle enen bijvoorbeeld Doelbewustheid’ gemeen, alle
tweeën ‘Stabiliteit’ etc. Om het hele verhaal niet al te ingewikkeld te maken, word dit hier
alleen maar even aangestipt en verder gelaten voor wat het is.

Die plaatsing binnen je
grotere groep blijft hetzelfde tijdens de hele rit. Er is nog een gegeven dat gelijk blijft tijdens
de gehele rit, de Zielenrol, je Kernkleur. Met andere woorden je wordt gelanceerd met een
bepaalde rol (kernkleur) die je hebt gekozen, en deze rol blijft bij je totdat je de hele reis,
vanaf de lancering naar beneden en weer naar boven, tot je versmelting hebt afgelegd. De
Zielenrol geeft de individuele ziel bepaalde eigenschappen en een bepaalde manier waarop
hij/zij de wereld ziet. De zeven zielenrollen, die we op Aarde kennen worden in het volgende
artikel uitgebreid behandeld, maar het is belangrijk te weten dat dit het enige is wat niet
veranderd. Je Zielsleeftijd schuift steeds op, en de andere attributen die we gaan
behandelen kies je specifiek voor een bepaalde incarnatie. Na de lancering en voor de eerste
incarnatie gaan we nog door 7 bewustzijnssferen, maar het voert te ver om die hier ook te
behandelen.

Soul Age

Ondanks de verschillen die er onderling tussen zielen en persoonlijkheden mogelijk zijn, we
gaan allemaal door de volgende zeven cycli;

Infant Soul (Zuigeling Ziel)
Baby Soul (Baby Ziel)
Young Soul (Jonge Ziel)
Mature Soul (Volwassen Ziel)
Old Soul (Oude Ziel)
Transcendant Soul (Opgestegen Ziel)
Infinite Soul (Oneindige Ziel)

Het is merkbaar dat het gehele systeem van de zevens aan elkaar hangt, dit geldt ook voor
de Soul Ages. De eerste vijf worden op aarde ervaren, de laatste twee zijn niet meer aan
een lichaam gebonden. De zeven Soul Ages zijn te vergelijken met zeven opeenvolgende
scholen, waarbinnen zich in iedere school weer zeven klassen bevinden. Die klassen worden
hier niet afzonderlijk behandeld: laat het gezegd zijn dat ze bestaan en iedere zijn eigen
ervaringen met zich meebrengt. Onze aardse scholen zijn een goede vergelijking; toen je
voor het eerst in de eerste klas lagere school kwam was je nog heel schuchter en wist je nog
niets, toen je in de zesde klas zat was je een hele piet, die dacht de zaakjes goed door te
hebben. Maar, oh wee, je ging naar de middelbare school en werd plotseling een
‘brugpieper’, die van niets wist en schuchter en verlegen om zich heen keek; en dan
diezelfde ervaring maar dan op een hoger niveau!

De vijf zielsleeftijden die je op Aarde vindt hebben ieder hun eigen focus om de wereld te
zien:Voor de Zuigeling Ziel is dat: Waar ben ik? En wie ben jij! De Baby Ziel denkt: Dit zijn
de regels en die moeten gevolgd worden! De Jonge Ziel vindt: Ik kan alles krijgen wat ik wil!
De Volwassen Ziel ervaart: Mijn leven en mijn relaties zijn intens en dramatisch! De Oude
Ziel overpeinst: Jij leeft je leven op jouw manier en ik mijn leven op de mijne! De oriëntatie
van de Zuigeling en Baby Zielen is gericht op ‘IK’. De oriëntatie van de Jonge en Volwassen
Zielen is gericht op ‘IK en JIJ’ en de oriëntatie van de Oude Zielen is ‘JIJ en IK zijn WIJ’.

Infant Soul

les: fysiek overleven

Goed het is dus tijd voor je allereerste incarnatie en je komt binnen als een ‘1e niveau
Zuigeling Ziel’ en je schrikt je rot! Al heb je er voor gezorgd dat je zou incarneren in een
prettig klimaat, waar kleding niet zo noodzakelijk is, het voedsel gewoon aan de bomen om
je heen groeit, en in een stam met een paar aardige Volwassen en Oude Zielen als
voorbeeld – het is nog steeds behoorlijk beangstigend. Als grote beesten je niet proberen op
te eten, proberen kleine kruipertjes je bloed weg te zuigen, je eet de verkeerde bessen en
hup je bent ziek! De hele ‘Infant’ cyclus is gericht op het leren om als individu in een
lichaam te overleven! Daarom zijn die eerste serie levens meestal maar kort. Voor de hele
‘Infant Soul Age’ school kun je wel 60 – 70 levens nodig hebben.
Aan de positieve kant staat echter dat je zo vers uit de Bron bent, dat je je nog steeds sterk
verbonden voelt met God, de natuur en je collega-zielen in incarnatie.

De Zuigeling vermijdt
onze moderne
complexe culturen; die kunnen ze gewoon nog niet aan. Je vindt Infant Souls dan ook
meestal in afgelegen gebieden zoals het Amazone gebied, Borneo, Centraal Afrika etc. Voor
de verandering kiest een Infant Soul soms voor een eenzaam leven in een grote wereldstad,
maar door hun veel te beperkte sociale vaardigheden om zich in onze ingewikkelde
samenleving te kunnen handhaven, worden ze gezien als psychopaat. Richard Ramirez, de
Californische seriemoordenaar, was er zo één. Als we door de Infant Soul niveaus heen
klimmen leren we onderweg hoe we moeten koken, voedsel of geld als ruilmiddel gebruiken,
met andere omgaan, voedsel kleding en behuizing voor ons zelf verzorgen en we zullen
uiteindelijk een primair sociaal systeem opzetten met zijn eigen wetten en taboes. We zijn
klaar om over te gaan naar de Baby Soul
school.

Baby Soul

les; maatschappelijk overleven

Baby Zielen houden nog steeds van die clan-sfeer, maar het wordt al wat subtieler, ze
vertalen het meestal in grotere groeperingen zoals een kerkgenootschap, of een politieke
partij. Baby Zielen hebben structuur om zich heen nodig en houden ervan dat iemand ze
verteld wat te doen. Dus fundamentalistische kerken zitten er vol mee. Ze vinden het prettig
om in kleinere gemeenschappen te leven met strengere regels, waar iedereen iedereen kent
en waar iedereen precies weet wat er van hem/haar verlangt wordt.
De ‘Amish’ gemeenschappen in de V.S. zijn hier een goed voorbeeld van. Ook TV
evangelisten, de anti-abortus lobby, en extreem rechtse politici zijn allemaal voorbeelden
van Baby Zielen. We moeten ze echter wel lof toezwaaien dat ze proberen alles netjes en op
het rechte pad te houden. Ik bedoel maar, als de Baby Zielen geen regels zouden maken,
zouden de Infant Zielen ongestraft hun buren de kop afhakken, de Jonge Zielen zouden ons
financieel allemaal uitkleden, de Volwassen Zielen zouden te veel met elkaar ruziën om zich
van de rest iets aan te trekken en de Oude Zielen zouden niet de moeite nemen om iets
anders te doen dan in hun achtertuin rondhangen! Baby Zielen creëren de structuren van de
samenleving.

De belangrijkste kwestie voor de Baby Ziel is Goed versus kwaad. Ze komen net uit een
nogal amoreel zielstijdperk (Infant) en beginnen te leren iets geciviliseerder te worden. Je
vindt in deze groep dan ook vele pijlers van de samenleving, die verdedigen wat ze zien als
de basis van de samenleving, zoals georganiseerde religie, het gezin en de gemeenschap.
Maar oh wee als ze zelf iets vreselijks doen ( Incest is een typisch Baby karma-stuk) dan is
het: ‘Satan dwong me!’ Je ziet dat Baby Zielen nog niet zo goed om kunnen gaan met
persoonlijke verantwoordelijkheid en omdat ze er zo van houden dat iemand anders ze
verteld wat te doen, zijn ze al snel rijp voor een dictatuur. En omdat er één Zielerol is die
altijd klaar staat om andere te vertellen hoe ze zich moeten gedragen – namelijk ‘de Priester’
– zullen de namen van de volgende ‘Baby Priesters’ je niet verbazen: Adolf Hitler, Idi Amin,
Khadafy, Khomeini, Sadam Hoessein. Op het moment zijn India, Ierland, Irak en Iran
voornamelijk Baby Soul landen. Voor de hele Baby Soul cyclus zijn zo’n 30 tot 40 levens
nodig.

 

Young Soul

les: materieel overleven

Goed je hebt in je vorige cyclus geleerd hoe de maatschappij in elkaar zit en nu zul je er dan
ook alles uithalen wat er in zit. Het doel van de Jonge Ziel is om het helemaal te maken! De
Jonge Ziel gaat er helemaal alleen voor, gemeenschapszin vliegt het raam uit en het is ‘Ik’,
‘Ik’, en nog eens ‘Ik’. Grotere huizen, betere banen, duurdere auto’s, merkkleding, de
grootste stereotorens zijn het helemaal. Tegen de tijd dat je een ‘4e niveau Jonge Ziel’ bent,
ben je verder van de Tao-God verwijdert dan ooit en spiritualiteit betekent helemaal niets
meer. God is dood en het materialisme viert hoogtij.

De Jonge Ziel gaat voor het grote geld,
roem en macht. Ze zijn de ultieme yuppies. Ze zijn geobsedeerd door jeugd en er jong
uitzien, het is zowat heiligschennis om er oud uit te zien, dus gaan ze en masse naar de
plastische chirurg om van alles te laten verkleinen, vergroten of weg te laten zuigen en
tussendoor vind je ze in de sportzaal of op de aerobicsvloer. Ambitie is belangrijk en de
instelling is: Hier ben jij en hier ben ik, en ik ga winnen! Ongeacht op wie ze trappen.

Tot voor kort werd de V.S. voornamelijk gedomineerd door Jonge Zielen met een grote
gemeenschap Baby Zielen. Als land zijn ze recentelijk het ‘Volwassen’ tijdperk binnen
gestapt, vandaar dat milieubewegingen, Greenpeace en de roep om sociale rechtvaardigheid
en vredelievende oplossingen sterker worden. Er zijn heel veel beroemde Jonge Zielen; dat
is per slot van rekening waar ze voor gaan, hier volgen er enkele: John F Kennedy, Jackie
Kennedy, Teddy Kennedy, Raisa en Mickhail Gorbatchov, Aristoteles Onassis, Donald Trump,
J.P. Getty, Mick Jagger, Ringo Starr, Mohammed Ali, Eddy Murphy, Sylvester Stalone, Cher
en Alexander de Grote, om er maar een paar te noemen.

Japan is een prachtig voorbeeld
van een Young Soul land. We hebben ongeveer 15 – 25 levens nodig om door de ‘Jonge’
levensschool te komen.Het zal je niet verbazen, gezien de natuur van de eerste drie Soul
Ages, dat er gedurende deze levens veel karma gecreëerd wordt. Het werkelijke zware
karma zoals moord, verkrachting, bloedbaden, marteling e.d. wordt in deze drie cycli
gecreëerd en meestal ook weer voor de overgang naar ‘Mature’ terugbetaald.

Zodra je opschuift naar de Volwassen cyclus, zul je er de voorkeur aan geven dat iemand je
leven redt, als afwerking van een genomen leven i.p.v. dat je een moord met gelijke munt
moet terugbetalen. Of neem kannibalisme: een typisch Infant Soul karma-stuk, je zult niet
zo gauw een Oude Ziel z’n buurman zien opeten. Wat er recent gebeurd is in Bosnië is een
heleboel Baby Zielen die karma uitwerkten voor dingen die in de Tweede Wereld Oorlog
gebeurt zijn. De slachtpartijen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s was terugbetaling voor leven
na leven Infant Soul karma. Nu de wereld als geheel in het Volwassen bewustzijn begint te
stappen, zal er minder en minder ruimte zijn voor gewelddadige uitwerking van karma; de
wereldgemeenschap zal het niet accepteren. Dus alle zielen die dit soort karma nog moeten
ervaren verzamelen zich op een paar ‘hot spots’ op de Aarde.

Lees ook:   Vorige levens en METOO

Mature Soul

les: emotioneel overleven

Aan het einde van de Jonge cyclus begint er iets te knagen: er mist iets! Als we ons in de
Volwassen cyclus bewegen gaan we meer en meer naar binnen om uit te vinden wie we
werkelijk zijn. De Volwassen cyclus draait om intensiteit en intermenselijke relaties. Wie ben
jij en wie ben ik, en wat is onze relatie samen; ligt aan de grondslag van deze levens. En het
draait niet alleen om onze interpersoonlijke relaties maar ook om onze relatie met Moeder
Aarde, het milieu en andere schepselen. We beginnen op te kijken naar de sterren en ons af
te vragen of daar ook leven is. Greenpeace, WNF en Milieudefensie zijn typische Mature
organisaties. Omdat relaties de focus van onze intentie is, zullen psychoanalyse, primal
scream therapie, gestalt therapie etc. heel populair zijn.

Een uitstekend voorbeeld voor de
intensiteit van deze cyclus is het stuk ‘Who’s afraid of Virginia Woolf’ gespeeld door het
‘Mature Essence Twin’ (Tweeling Ziel) koppel Richard Burton and Elisabeth Taylor. De Flower
Power beweging van de zestiger jaren was erg Mature Age, en vergemakkelijkte de
verschuiving voor een groot deel van de Amerikaanse bevolking naar ‘Mature’ in het midden
van de jaren tachtig. Dit zijn moeilijke, intense tijden, emoties komen naar buiten, grenzen
tussen mensen vallen weg, en plotseling is het duidelijk dat iedereen gevoelens heeft en dat
die gevoelens interessant en/of onvermijdelijk zijn. De vraag ‘Wil je erover praten!’ is
uitgevonden door Volwassen Zielen!

Deze fase wordt gekenmerkt door innerlijke onrust, neuroses en psychoses. Het materiële
bestaan is minder belangrijk geworden en de interesse gaat meer uit naar literatuur,
kunsten en filosofie. Het verschijnsel ‘Soap Opera’ is puur Mature. Volwassen Zielen houden
er van bij elkaar in de buurt te leven, zo wonen er heel veel in het Mekka van de
alternatieve therapie Californië, en natuurlijk in Amsterdam. Hier een aantal voorbeelden om
te zien hoe een Volwassen Ziel eruit ziet: Vincent van Gogh, Marilyn Monroe, Woody Allen,
Prince Charles en Lady Di, Jimi Hendrix, Ophra Winfrey, Sigmund Freud, Mozart, William
Shakespeare en Galileo.
De meeste West Europese landen hebben een grote populatie Volwassen Zielen en een
regering die dat bewustzijnsniveau reflecteert. West Europa heeft de grootste enclave
Mature en Old Souls van de wereld en loopt dus voorop wat betreft sociale veranderingen.
Voor de Mature Age cyclus heb je ongeveer 20 levens nodig.

Old Soul

les: spiritueel overleven

Dan, uitgeput door leven na leven vol emotionele intensiteit, trek je je omhoog uit de put
en laat je je dankbaar in de Oude Ziels cyclus glijden, waar we proberen van het leven één
lange vakantie te maken. De prioriteit van de Oude Ziel is spiritualiteit; ESP, meditatie, en
iedere vorm van paranormaal bewustzijn is hun speeltje. Hun focus is op eenheid, ze zien
zichzelf en alles om zich heen als een deel van een groter geheel, dus je zult ze niet lang in
een georganiseerde religie zien blijven.

Hun zoektocht naar spiritueel bewustzijn zal dan ook
een individualistische vorm aannemen. Ze combineren Oosterse, Westerse, Noordelijke,
Zuidelijke en buitenaardse filosofieën om te komen tot, een voor hen, zeer persoonlijke
vorm. Oude Zielen trekken zich er in het algemeen niets van aan wat andere van hen
vinden. Ze weten dat ze hun zaakjes aan het afwikkelen zijn en op bewust/onbewust niveau
beginnen ze al naar de uitgang te lopen.

Dit betekent dat persoonlijke integriteit
en niet-veroordelend zijn heel belangrijk voor ze is, en ze zullen proberen te voorkomen dat
nieuw karma aangemaakt wordt terwijl ze vlijtig al hun oude karma afwerken.

Oude Zielen groeien meestal rond hun 35ste in hun volle Oude Ziels bewustzijn, maar voor
die tijd zullen ze al een volledige set motivaties en ideeën hebben die totaal verschilt van de
mensen om hen heen, vooral als dat Jonge Zielen zijn.

Een Jonge Ziel echtpaar met een
Oude Ziel puber zullen hun haren uit hun hoofd trekken omdat het kind gewoon niet
geïnteresseerd is in een carrière of een degelijke opleiding. Het focus van de Oude Ziel is: Jij
leeft je leven op jouw manier en ik op de mijne, dit is een vrij land met ruimte voor ons
allemaal, zolang je maar niemand kwaad doet. Al voelen Oude Zielen weinig voor een
reguliere opleiding, toch zijn ze dol op studeren, maar dan die dingen die bijdragen aan hun
innerlijke groei. Dus tarot, astrologie, kristalwerk, energiewerk en andere vormen van
alternatieve geneeskunde, sjamanisme, ufologie, hypnotherapie, zijn allemaal dingen waar
Oude Zielen als vanzelf naar toe getrokken worden. Omdat ze al zo lang in het Aardse
schuitje zitten blijken ze in het algemeen goed te zijn in wat ze ook doen, en dit
compenseert voor hun gebrek aan ambitie.

Enkele beroemde Oude Zielen zijn; Dalai Lama, Rajneesh, Carlos Castenada, Leonardo da
Vinci, Bach, Carl Jung, Nostradamus, Mother Theresa, Abraham Lincoln, Albert Schweizer,
Eric Clapton, Gurdjieff, John Lennon en Yoko Ono en Walt Disney.
Er zijn op het moment drie plaatsen op Aarde met een grote concentratie Oude Zielen:
IJsland, Tjechië/Slovakije en de grootste concentratie Oude Zielen woont in Nederland. De
Oude Ziels cyclus kenmerkt zich door grote flexibiliteit. Zo kan iemand in vier a vijf levens
door deze hele school heen fietsen of hij kan er 30 tot 40 levens over doen, dit is de keuze
van de individuele ziel.

Een Oude Ziel kan er dus voor kiezen om vele levens terug te komen
als energetisch voorbeeld en leraar en z’n eigen promotie tot Transcendente Ziel uitstellen.
Er zijn gemiddeld zo’n 180 levens nodig voor het hele traject op Aarde, maar er zijn
uitschieters met zo weinig als 35, of zoveel als 400 levens.

Transcendental Soul

De Opgestegen Ziel is klaar met z’n aardse lessen, maar komt soms terug in incarnatie puur
uit Liefde, als hoger voorbeeld en leraar. In de Boeddhistische traditie noemen we ze
Bodhisattva. Enkele voorbeelden: Meher Baba, Mahatma Gandhi, Moeder Cabrini,
Mohammed, Socrates, St.Fransiscus van Assisië, Zarathustra, Paramahansa Yogananda.

Infinite Soul

De Oneindige Ziel is een rechtstreekse uitdrukking van de Tao (God) en manifesteert zich op
Aarde tijdens grote veranderingen. ze overvleugelen dan, en kanaliseren zich door, het
lichaam en de geest van een 7e Niveau Oude Ziel. Zo was Gautama een ‘7e Niveau Oude
Priester’, die overvleugeld werd door de Boeddha energie, en Jesus werd geboren als ‘7e
Niveau Oude Koning’, die overvleugeld werd door de Christus energie. We noemen ze
Avatars.

Zeven klassen per school

Nu begrijp je best dat er een enorm verschil is tussen je allereerste leven binnen een
bepaalde Soul Age, en je laatste, als je op het punt staat te promoveren naar een Hogere
Ziele school. Zeg, je bent door de hele Baby Soul Age gegaan en je hebt daar 35 levens voor
nodig gehad; in 35 levens doe je een immense hoeveelheid ervaring op! Dus per Soul Age
zijn er 7 Niveaus, die ieder hun eigen kleuring, lessen en obstakels kennen. Zoals je al snel
iemands Soul Age zult leren kennen, kijk een beetje dieper en je ziet de specifieke klas,
binnen die Ziele School, waar iemand mee bezig is.

Het 1e Niveau wordt gekarakteriseerd door veelvuldige terugval naar de vorige Soul Age.
Zoals een ‘brugpieper’ het nog best prettig vindt om te spelen met z’n oude makkers, die in
de 6e klas lagere school zitten. Je spendeert meestal maar een derde van je tijd echt in je
nieuwe Zielen School. Prins Charles is hier een goed voorbeeld van. Hij is een 1e Niveau
Mature Ziel. Hij heeft geprobeerd enorme stukken emotioneel drama aan te gaan, maar
voelde zich daar heel oncomfortabel bij. Vandaar al die uitstapjes naar Young Age spelletjes
zoals polo, jagen, en paardrijden met een 7e Niveau Young Soul, Camilla Parker Bowles (een
goed zielenmaatje overigens)* Z’n beeldige vrouw Lady Diana was een goed voorbeeld van
een 2e Niveau Mature Soul.

Het 2e Niveau is waar je je werkelijk helemaal onderdompelt in de nieuwe Ziele School, (in
dit geval de Dramaschool van Mature) waarbij je een grote hoeveelheid Zelf Karma creëert.
Met Zelf Karma creëer je een enorme hoeveelheid persoonlijk lijden – zie bij Diana haar
ervaringen met anorexia, boulimia en haar suïcidale neigingen – die je met niemand anders
kunt uitwerken; alleen met jezelf! Al zijn Diana en Charles Essence Twins (Tweeling Zielen)
ze konden elkaar niet helpen; hun persoonlijke lessen waren te verschillend. Ze konden
elkaar alleen de gelegenheid geven om hun persoonlijke lessen gestalte te geven; want dat
is wat Essence Twins voor elkaar doen! Dus denk niet dat als je je Tweelingziel alleen maar
gevonden hebt, dat alles prachtig en heerlijk wordt! Vaak is het het tegendeel; waar je

Tweelingziel zorgt voor je zwaarste lessen – realiseer je: alléén mensen die intens van je
houden op zielsniveau willen het aangaan om je de zwaarste lessen, met het grootste leed,
aan te kijken. (niet mee eens zie tweelingzielen meer als elkaar bijstaan ondersteunen en als troost en rustpunt in het leven)

Op het 3e Niveau wordt je heel introvert, deze persoon zal heel kluizenaarachtig gaan leven,
om zo de kans te krijgen om deze nieuwe Ziele School op een dieper innerlijk niveau uit te
werken, Howard Hughes en Greta Garbo zijn goede voorbeelden van dit niveau.

Op het 4e Niveau heb je eindelijk door waar de Ziele School waar in je zit over gaat. Je
voelt je eindelijk comfortabel in die zielsleeftijd. Dit is een heel extrovert niveau, waar een
heleboel karma met anderen gecreëerd wordt. Napoleon was bijvoorbeeld een 4e Niveau
Jonge Priester. Hij deed dus, heel comfortabel, wat alle Jonge Zielen willen doen; hij
veroverde de wereld – en daarmee enorme hoeveelheden karma scheppend.

Het 5e Niveau is het excentrieke niveau. Je hebt al uitgevogeld waar deze zielsleeftijd over
gaat; nu ga je de uiterste grenzen er van aftasten. Sommige zielenrollen, zoals ‘Warrior’ en
‘King’ vinden dit niveau heel onaangenaam, maar b.v. de ‘Artisan’ heeft de tijd van zijn
leven. Hanenkammen, body-painting, piercings, uitbundige gay en transseksuele shows zijn
helemaal in. Flamboyant is het streven. Je begrijpt dus dat Amsterdam het Mekka is voor 5e
Niveau Mature Souls. Jimi Hendrix, David Bowie, Boy George en Cher zijn voorbeelden van
het 5e Niveau in verschillende zielsleeftijden.

Het 6e Niveau draait om afwerking van karma voor deze hele zielenschool cyclus. Alles wat
je in de eerste 5 niveaus hebt geïnitieerd aan karma zul je nu moeten afwerken, c.q. terug
betalen. Daarom heb je vaak de meeste levens nodig voor dit niveau. Herinner je je Richard
Ramirez, de seriemoordenaar? Hij was een 6e niveau Infant Soul. Moeder Theresa was een
6e Niveau Old Soul. Zie je het verschil in de afwerking van karma voor een Infant Soul en
een Old Soul?

Het 7e Niveau is het einde van de ene zielsleeftijd en de voorbereiding voor de volgende. Dit
is de tijd om op je lauweren te rusten. De 7e Niveau Ziel is de beste leraar voor de Soul Age
waar hij net mee klaar is.

Oude Zielen namen vroeger vaak één leerling om alles aan over te
dragen, als ze zelf op het 7e Niveau waren: Don Juan Matos, die Carlos Castenada alles
leerde wat hij wist, voordat hij zelf ascendeerde, was daar een goed voorbeeld van.

De meeste van ons – Lichtwerkers – zijn 1e tot en met 7e niveau Oude Zielen. We schuiven
snel op in deze nieuwe energie, wat betekent dat we allemaal leraren worden voor de
niveaus die na ons komen. Mensen kunnen en mogen gigantische sprongen maken in hun
evolutie – door simpelweg hun Intentie eraan te geven – maar hun iets Oudere broers en
zusters zullen bij de hand moeten zijn, om deze enthousiastelingen de weg te wijzen. Denk
dus niet dat je het al weet – check met een oudere broer/zus in incarnatie !!!!

© Jill van Maasdijk – Shield of the Command

Gerelateerde artikelen

Back to top button