Leed van grootouders

http://www.grootoudersleed.nl/

Het doel van deze site is om aandacht te vragen voor een probleem waar duizenden en wellicht tienduizenden grootouders/ouders mee te maken hebben, of mee te maken zullen krijgen. Ruzie in de familie!! Ruzie, om VAAK de meest idiote en onbenullige zaken.

TV programma’s als “Familie diner” – “Het spijt me” etc. hebben er een dagtaak aan. Om er maar enkele te noemen. Zelfs de politiek bemoeit zich ermee.

In algemeenheid blijkt dat ouderen steeds vaker lichamelijk of geestelijk mishandeld, getreiterd, of financieel uitgebuit worden. Meestal door kinderen, aangetrouwde kinderen, of kleinkinderen. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is enorm gestegen, aldus diverse rapporten. Op deze site kunt u in Ervaringen lezen hoe dat in zijn werk gaat! Naast ervaringen van buitenstaanders kan onze ervaring als voorbeeld voor deze site worden gebruikt! Het meest toegepaste zeer dapper “dwangmiddel” is grootouders mogen hun kleinkinderen niet meer zien en bij ouders blijkt een zoon, of dochter niet meer thuis te komen veelal onder dwang van een aangetrouwd familielid. Aangezien we inmiddels zelf deze ervaring hebben, is besloten tot deze site.
Trouwens ook bij echtscheiding worden de kinderen vaak als “dwangmiddel” ingezet. Om kinderen als “munitie” te gebruiken, om je eigen gelijk te halen, is “laf” en getuigt van weinig respect voor je kinderen. Ouders, die dit op hun geweten hebben, kunnen er zeker van zijn, dat op een later tijdstip de kinderen het als een “boemerang” tegen hun zullen gebruiken.

Ruzies binnen de familie komen veel vaker voor dan u denkt. Als er objectief naar wordt gekeken blijkt vaak, dat het bij goede wil simpel is op te lossen.
Het blijkt, dat een conflict meestal wordt veroorzaakt door een “aangetrouwd” familie lid. Jalousie ten opzichte van een ander familielid, of het idee achtergesteld te worden blijkt vaak de oorzaak van het conflict.

Interessante website.

Gerelateerde Berichten