web analytics

TWEELING ZIELEN. KARMISCHE TWEELINGEN VOLGENS KABBALAH

TWEELING ZIELEN. KARMISCHE TWEELINGEN VOLGENS KABBALAH

29e7109da4289f52d8889457019c12b0 AnGel-WinGs.nl

Dit is hoe de Tweelingvlam-theorie eruit ziet, volgens de oude Joodse leringen van Kabbalah.

 

De Shekhin besprekend, de uitmuntende Kabbalist A.E. Waite merkt op: “Ik heb al gezegd dat er in de oosterse leringen (wat India betekent) indicaties zijn van transformaties als polariteiten en elementen van gender, het Joodse volk heeft één geheime doctrine en het is ook gerelateerd aan gender.” Het universum bestaat uit een positieve en negatieve vereniging van de emanaties van de sefiroth, die de kabbalisten in drie “zuilen” of “bomen” verdelen. Aan de rechterkant is de bijbelse Boom van het Goede (Pijler van Jachin); in Kabbalah is het “Vader” of “Pijler van Barmhartigheid”. Aan de linkerkant is de bijbelse Boom van het Kwaad (Boaz); dit is “Moeder” of “Pijler van Gerechtigheid”. Tussen hen in staat de Boom des Levens, die onsterfelijkheid schenkt. Dit is de kruising van de pilaren van Jachin en Boaz, die Kabbalisten Shekhinah noemen. Het genderprincipe is hier duidelijk. Geslacht is enorm belangrijk. Een man kan alleen door vereniging het hoogste vrouwelijke principe bereiken. Deze perfecte vereniging is de Shekinah. Alleen door de Shekinah kan de mensheid dichter bij het Absolute komen. Mensen met een onzuivere geest en grove hartstochten kunnen niet betrokken zijn bij de Shekinah, want dit is de Boom des Levens. Nadat ze de vruchten van deze Boom heeft geproefd, komt de mensheid oog in oog te staan ​​met Adonai en treedt zo het Goddelijke Bewustzijn binnen.

 

Zielen differentiëren in paren, bestaan ​​vóór materiële geboorte en scheiden vóór incarnatie. Het is deze verdeling die ‘erfzonde’ kan worden genoemd. Maar door een puur en spiritueel leven op aarde te leiden, worden ze geleidelijk aangetrokken en kunnen ze elkaar zelfs ontmoeten. Deze ontmoeting is de Shekinah, die te zijner tijd alle zielenparen in de hemel zal verenigen. Hier lijkt het gepast om te vermelden dat Kabbalah reïncarnatie erkent, maar alleen voor degenen die hun werk niet konden voltooien, en nooit meer dan drie keer. En zelfs in deze gevallen heeft één fysiek lichaam, om het kracht te geven, vaak meer dan één ziel nodig. De leringen van de Zohar zijn dus in tegenspraak met de leer van reïncarnatie in de vorm waarin deze in het oosten wordt gepredikt. Deze theorie, het samenvoegen van een reeds ontlichaamde ziel met een ziel die nog in het lichaam is,

 

De Zohar zegt duidelijk: zij die de wetten van de Heer gehoorzamen, zullen hun ware tweelingziel ontmoeten en trouwen; degenen die de wet verdraaien zal zo’n bondgenootschap worden ontzegd. De onzuivere staat van de Geest houdt tweelingzielen gescheiden, maar zuiverheid en moreel leven brengen ze samen. En als ze verenigd zijn, zullen ze na de dood een eeuwige hemelse vereniging hebben. God Zelf is zowel Vader als Moeder. Het woord Elohim, in Genesis vertaald als “God”, is een vrouwelijk, meervoudig zelfstandig naamwoord. Maar de vertalers van de Bijbel, die niet wilden dat vrouwen op de een of andere manier deelnamen aan het Goddelijke, vertaalden het in een mannelijk zelfstandig naamwoord, enkelvoud. Echter, aan het boek Genesis is er één onzorgvuldige erkenning van het vader-moeder-principe: “En God (Elohim) schiep de mens naar Zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hem; mannelijk en vrouwelijk, hij schiep ze”[Gen. 1:27.] Joodse geleerden zeggen dat het woord Eloh vrouwelijk is, enkelvoud, en dat het einde typisch is voor mannelijk, meervoud. Beide zijn gecombineerd in één woord om de vrouwelijke kracht aan te geven in combinatie met het mannelijke idee. Door de hele Kabbalah heen worden “Oude dagen” beschouwd als zowel mannelijk als vrouwelijk, en de tien emanaties zijn onderverdeeld in 5 positieve en 5 negatieve eigenschappen.

 

Met deze nadruk begint het concept van de “Karmische Tweeling”, die ook de Tweelingziel wordt genoemd, waarvan de Tweelingvlam Eén is. Als je naar de mythologie van het oude Egypte kijkt, kun je de neiging tot incest in het huwelijk zien. Op het eerste gezicht lijkt het walgelijk en onnatuurlijk. Maar de Ouden bezaten wijsheid en geheime kennis die niet voor de profane en gewone mensen waren. Hun taal is een spel van vormen en woorden, symbolische puzzels, waarvan de oplossing bekend was bij de magiër, priester, en ingewijd in geheime kennis. De legende dat Osiris en Isis broer en zus zijn, die een heilig huwelijk zijn aangegaan, zegt iets heel anders. Nut is de moeder van Osiris en Isis (evenals Set en Nephthys), de belichaming van de hemel, en de allegorie van Nus is kennis die verborgen is. Het is ook het universum en de wereld waaruit het voortkomt. 

Lees ook:   Uitleg Tweelingzielen

Dat waar Osiris en Isis verliefd op werden toen ze in de schoot van de Moeder waren, suggereert dat dit tweelingzielen zijn, die vóór incarnatie worden gescheiden. Hier gebruikten ze het symbool van “bloedbanden” om de zuiverheid te tonen van de kennis die ze dragen voor de belichaamde wereld en ook, om zich te concentreren op de zuiverheid van bloed en huwelijksbanden, die moeten overeenkomen met de zuiverheid van bloed, vermijden om zich te mengen met degenen die het niet waard zijn. Deze mythe toont twee symbolen. De eerste is de tweelingziel, die zich herenigt met haar tweelingzus en haar persoonlijke climax bereikt, waar de volledige persoonlijkheid de vereniging is van zielen die gescheiden zijn. De Ene is verdeeld om zichzelf te leren kennen door liefde, en toen de delen van deze Ene werden herenigd, vond de Ene Zichzelf door incarnaties te kennen. Het heilige huwelijk (of karmisch huwelijk) is een symbool van hereniging, Osiris en Isis zijn tweelingzielen die hun hereniging hebben gewenst, liefde in Zichzelf kennen, als een attribuut van de Ene Godheid (Neter). Na de geboorte zijn ze op zoek, na de hereniging streven ze er altijd naar om de tweede tweeling van de andere af te pakken. Het lot, als een attribuut van de materiële belichaamde wereld, die getest en getest wil worden. Maar wat in de hemel vooraf is bepaald, kan het lot niet overmeesteren. Zelfs na de dood van Osiris worden zij, samen met Isis, en zelfs meer, de Ene de Drie-enige in de incarnatie van Horus – de zoon van Isis en Osiris. Tweelingzielen vinden zichzelf alleen als beide kanten in zichzelf geloven. Geloof is belichaamde energie in de wereld van de materie. Het tweede is wat er wordt gezegd over de zuiverheid van bloed. Het symbool “broer – zus”, degenen die gelijkgestemde mensen zijn, of de erfgenamen van oude clans die geheime kennis hebben. Tot nu toe wordt het adres “broer of zus” gebruikt in de bestellingen, ook door christenen en sektariërs, als onderdeel van de aanduiding van gelijkheid voor traditie, erkenning. Evenzo zijn de karmische tweelingen, ze zijn altijd “raszuiver”, omdat in de hemel geen waardeloze daden zijn toegestaan.

 

Het idee van tweelingzielen is zeer overtuigend. Het is echter potentieel behoorlijk gevaarlijk, omdat het op zo’n manier kan worden geïnterpreteerd dat het de pijn van de geboorte en emotionele afhankelijkheid van elkaar zal vergroten in plaats van het te verlichten. Dit gebeurt wanneer het wordt gezien als een concept van tweelingzielen op zo’n manier dat er een andere persoon is, perfect geschikt, die “eenheid” maakt met de andere tweeling. Dit is het concept van een tweelingziel als een ’tweede helft’. Tweelingzielen bestaan; letterlijk, ze zijn wat dat woord betekent: ze zijn een tweeling. Dit zijn zielen met dezelfde “gevoelige toon” of vibratie, of je zou kunnen zeggen, tegelijkertijd geboren, zoals het geval is bij biologische tweelingen. Een bepaalde geboortetijd, dit is een uniek moment in tijd en ruimte, vormt een uniek geladen gevoelige toon binnen geboren zielen. Ze zijn van elkaar afhankelijk. Ze zijn noch mannelijk noch vrouwelijk. Maar als geestverwanten zijn ze wel degelijk op elkaar afgestemd. Er is een diepe innerlijke verbinding tussen tweelingzielen, maar dat verandert niets aan het feit dat ze op zichzelf complete eenheden zijn. Hun verbinding roept liefde en vreugde op, hun ontmoeting bevordert creativiteit en zelfrealisatie. Ze steunen elkaar zonder in de val te lopen van emotionele afhankelijkheid of gehechtheid. Liefde tussen tweelingzielen is niet bedoeld om elkaar heel te maken, maar om iets nieuws te creëren: in plaats van dat twee één worden, worden twee drie. Degenen die in veel leringen en esoterische literatuur tweelingzielen of tweelingvlammen worden genoemd, het is de ziel geboren uit de oceaan van de gedachten van de Schepper. Denk niet dat dit een bepaalde groep zielen is, nee, dat is het niet. Elke Tweelingvlam splitst zich bij de geboorte in twee helften, mannelijk en vrouwelijk. Hoewel de vlam in twee helften was verdeeld, draagt ​​elk van hen zowel mannelijke als vrouwelijke principes.

 

En daarom kan elke ziel in zowel het mannelijke als het vrouwelijke lichaam incarneren. Het hangt van elke ziel individueel af, volgens haar Keuze, wat voor soort ervaring ze nodig heeft. Tweelingzielen voelen de behoefte aan elkaar heel sterk, omdat zijn één geheel, maar deze verbinding begint zich niet onmiddellijk te manifesteren. Veel Incarnaties kunnen op verschillende niveaus van Zijn plaatsvinden, zowel in de vurige werelden als in de dichte wereld (de fysieke wereld). Na een bepaalde tijd, hoewel het concept van tijd erg voorwaardelijk is. Elk van hen voelt dat het moment is aangebroken om zich te herenigen, maar tegelijkertijd behoudt elk individueel de individualiteit van zijn bewustzijn. Dit verwijst naar het niveau van volwassen en oude zielen, degenen die al ervaring hebben opgedaan, in afgescheidenheid zijn en weer één willen worden, en hand in hand gaan (figuurlijke uitdrukking), maar verenigd zijn betekent niet dat de een door de ander wordt opgenomen. We hebben het hier over een heel andere eenheid. Eenheid op het niveau van het Hoger Zelf of Gouden Engel. Wat in wezen hetzelfde is. Naarmate de tijd komt, zal de Tweelingvlam zich weer verenigen in een nieuwe vorm van partnerschap, de twee helften die op Moeder Aarde worden geïncarneerd. Maar dit is nog maar het allereerste begin van hun zoektocht naar elkaar, noemen mensen zo’n zoektocht, de zoektocht naar hun soulmate of hun Ware Liefde. Hoewel de ware betekenis door veel van deze woorden verloren is gegaan en vergeten is, hebben de woorden zelf de ware betekenis behouden van wat ze in zich dragen. De integratie van het Innerlijke Licht veronderstelt de volledige ontbinding van de subjectieve persoonlijke bewustzijnen van Man en Vrouw en de creatie van een objectief super-essentieel bewustzijn van een volledig nieuwe kwalitatieve staat, want het is gebaseerd op de Goddelijke integriteit van de Grote Eenheid. De gecreëerde perfecte geleider van energieën, het “Stellar-paar”, heeft de kracht,

Lees ook:   Tweelingzielen en hun verjaardagen

 

De betekenis ervan is dat volledige verlichting alleen kan worden bereikt door je te verenigen met je goddelijke complement (mannelijk of vrouwelijk) en dan samen de bediening van reiniging te leiden. God bevat immers beide principes – hij is vader – moeder. Door kracht, gedachten, woorden (speciale meditaties, het lezen van decreten, oproepen), verenigen met de kracht van het hoogste koninkrijk van licht van de Opgestegen Meesters, Elohim en omhoog naar God.

 

Alles samen vormt in meditatie een Magneet van Licht voor de Aarde en al haar koninkrijken, levensstromen en andere bevolkingsgroepen. Dankzij deze Magneet wordt een krachtige stroom van de energie van Liefde gefocust en komt alle verbonden Goddelijke energie vrij, die zowel door het Mannelijke als het Vrouwelijke niet werd gebruikt voor creatie in Liefde. De bevrijde energie dient juist om haar goddelijke aanvulling en versnelde vooruitgang naar verlichting en ascentie te vinden. Energie vrijmaken. Roep je tweelingziel op. Na zo’n dienst te hebben doorstaan, heeft iedereen de mogelijkheid om zich te verenigen met hun echte zielsverwant en, liefdevol, te verlichten en te ascenderen.

 

Maar er zijn ook concepten van verwante zielen. Ze verschillen van tweelingzielen doordat ze zich verenigen omwille van heilige arbeid op het pad van zelfbeheersing, chakra voor chakra. Tweelingvlammen zijn de hoogste polariteit van Vader-Moeder God. Ze lijken een evenwicht te bewaren in de hele kosmos. Door hun energie te vervormen, bewegen ze zich steeds verder van elkaar af. Zielsverwanten zijn twee zielen van dezelfde polariteit, zij het in mannelijke en vrouwelijke lichamen. Ze verenigen zich omdat ze tegelijkertijd werken aan hetzelfde type karma en aan het beheersen van dezelfde chakra’s. Een zielsverwant huwelijk is een huwelijk op aarde tussen een man en een vrouw die zich willen verenigen voor gezamenlijke dienstbaarheid vanwege gedeeld karma en dharma.

 

Een beroemd voorbeeld van zo’n huwelijk was de verbintenis van Saint Germain (in zijn incarnatie door Jozef) en Moeder Maria. De tweelingvlammen van beide waren geascendeerde wezens. De tweelingvlam van Moeder Maria is Aartsengel Raphael, en de tweelingvlam van Jozef, dat wil zeggen Saint Germain, is Portia, de Godin van Gerechtigheid (rechtvaardigheid is de andere kant van vrijheid).

 

Volgens het niveau van inwijdingen zijn de hoogste huwelijken de vereniging van tweelingzielen, gevolgd door de vereniging van geestverwanten. Meestal kunnen beide huwelijken mogelijk worden door actief gebruik te maken van de violette vlam om karmische tekeningen te verwijderen.

 

Het vermogen van zielen om hun energie te delen heeft invloed op vele aspecten van het leven van een ziel. Misschien zou de uitdrukking “expansie van de ziel” nauwkeuriger zijn. Het percentage van de zielsenergie dat in de Zielenwereld achterblijft kan variëren, maar alle deeltjes van haar licht zijn een exacte kopie van elkaar en herhalen de hele persoonlijkheid. Dit fenomeen is analoog aan hoe lichtbeelden worden “gebroken” en herhaald in een hologram. Er zijn echter enkele verschillen (van het hologram). Als er nog maar een klein percentage van de zielsenergie in de Zielenwereld achterblijft, dan is dit deeltje van het individuele ik in een meer “slapende” toestand, omdat het minder geconcentreerd is. Maar omdat deze energie puur en onbesmet blijft, is ze ook gevuld met kracht. Karmische tweelingen ondergaan altijd veel beproevingen en het lot treft hen veel slagen, die ofwel de Gemini temperen, of eenvoudigweg verwijdert uit de gemanifesteerde materiële wereld, als een zwakke schakel. Tweelingzielen worden vaak gestraft omdat ze tegen hun wil ingaan, niet in zichzelf en in hun eigen sterke punten geloven. Nadat ze een fout hebben gemaakt in hun keuze, wordt hun keuze die niet “schoon” is gestraft, en de tweeling lijdt. Ook worden deze tweelingen in de occulte wereld de Boodschappers van Geloof en Macht genoemd. In meerdere gevallen is het lot van deze tweeling bijna hetzelfde. Heel vaak bevindt iemand zich in een wereld van illusies en lijdt hij, omdat hij zich niet kan herenigen met een andere tweeling, terwijl de andere tweeling bang is om zijn waarheid te bereiken, maar gewoon bang is om geen fout te maken en de trieste ervaring niet te herhalen , die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken. Tweelingzielen worden vaak gestraft omdat ze tegen hun wil ingaan, niet in zichzelf en in hun eigen sterke punten geloven. Nadat ze een fout hebben gemaakt in hun keuze, wordt hun keuze die niet “schoon” is gestraft, en de tweeling lijdt. Ook worden deze tweelingen in de occulte wereld de Boodschappers van Geloof en Macht genoemd. In meerdere gevallen is het lot van deze tweeling bijna hetzelfde. Heel vaak bevindt iemand zich in een wereld van illusies en lijdt hij, omdat hij zich niet kan herenigen met een andere tweeling, terwijl de andere tweeling bang is om zijn waarheid te bereiken, maar gewoon bang is om geen fout te maken en de trieste ervaring niet te herhalen , die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken. 

Lees ook:   Tweelingvlam: 23 tekenen van een ontmoeting die het leven verandert

Tweelingzielen worden vaak gestraft omdat ze tegen hun wil ingaan, niet in zichzelf en in hun eigen sterke punten geloven. Nadat ze een fout hebben gemaakt in hun keuze, wordt hun keuze die niet “schoon” is gestraft, en de tweeling lijdt. Ook worden deze tweelingen in de occulte wereld de Boodschappers van Geloof en Macht genoemd. In meerdere gevallen is het lot van deze tweeling bijna hetzelfde. Heel vaak bevindt iemand zich in een wereld van illusies en lijdt hij, omdat hij zich niet kan herenigen met een andere tweeling, terwijl de andere tweeling bang is om zijn waarheid te bereiken, maar gewoon bang is om geen fout te maken en de trieste ervaring niet te herhalen , die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken. Ook worden deze tweelingen in de occulte wereld de Boodschappers van Geloof en Macht genoemd. In meerdere gevallen is het lot van deze tweeling bijna hetzelfde. Heel vaak bevindt iemand zich in een wereld van illusies en lijdt hij, omdat hij zich niet kan herenigen met een andere tweeling, terwijl de andere tweeling bang is om zijn waarheid te bereiken, maar gewoon bang is om geen fout te maken en de trieste ervaring niet te herhalen , die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken. Ook worden deze tweelingen in de occulte wereld de Boodschappers van Geloof en Macht genoemd. In meerdere gevallen is het lot van deze tweeling bijna hetzelfde. Heel vaak bevindt iemand zich in een wereld van illusies en lijdt hij, omdat hij zich niet kan herenigen met een andere tweeling, terwijl de andere tweeling bang is om zijn waarheid te bereiken, maar gewoon bang is om geen fout te maken en de trieste ervaring niet te herhalen , die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken. en niet de trieste ervaring te herhalen die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken. en niet de trieste ervaring te herhalen die de ziel doodt en het fysieke lichaam ziek maakt. Maar de prestatie van de Shekinah is om zielen te verheffen en hun bestaan ​​zalig te maken.

 

© Valeria Sedova

Gerelateerde artikelen

Back to top button