...

04 december 2021

 

Tweelingziel of karmische relatie?

‘Tweelingzielen en Karmische relaties’

cats, zen

Een karmische ontmoeting herken je doordat de ander je eigenlijk onmiddellijk bekend of vertrouwt voorkomt. Vaak is er ook een wederzijdse aantrekkingskracht, iets dwingends ‘in de lucht’ waardoor je bij elkaar wilt zijn en elkaar wilt ontdekken. Als de gelegenheid zich voordoet bij beide partners, kan deze sterke aantrekkingskracht uitgroeien tot een liefdesrelatie of een hevige verliefdheid. De gevoelens kunnen zo heftig zijn dat je denkt de tweelingziel of soulmate te hebben ontmoet. Toch zit er verschil in de beleving van deze relaties in de zin van karmische verbinding. Hiermee wordt bedoeld relaties van mensen, die elkaar kennen van een vorig leven, waarin zij in relatie tot elkaar intense emoties hebben ervaren. Deze emoties hadden iets onopgelost in zich; er was sprake van schuld, angst, afhankelijkheid, ontrouw, kwaadheid of iets dergelijks. Vanwege deze onopgeloste emotionele lading trekken zij elkaar weer aan in een andere incarnatie. Het doel van de hernieuwde ontmoeting is dat de onopgeloste emotionele kwestie alsnog wordt opgelost. Dit gebeurt doordat de oude manier van met elkaar omgaan eerst in korte tijd weer tot leven komt (herhaling van de oude situatie) en er vervolgens bij beide partners de keuzemogelijkheid is er nu op een andere manier mee om te gaan. Het spirituele doel van de hernieuwde ontmoeting is dus dat je nu andere keuzes maakt dan in dat vorige leven.

 

Karma is a bitch if you don't play by the rules.

Tweelingzielen hebben weinig (of helemaal geen) karma uit te werken, zij ontmoeten elkaar in eerste instantie om aan hun eigen individuele reis naar binnen te kunnen beginnen opdat zij elkaar – vanuit gelijkwaardigheid en heelheid – opnieuw mogen ontdekken. De romantiek tussen Twins mag er natuurlijk zijn, maar uiteindelijk zullen zij elkaar weer aantrekken om de mensheid te dienen, om liefde uit te zenden.

 • Reminders (bevestigingen dat jij je tweelingziel hebt ontmoet):
  • Een sterk ontwikkelt – Telepathisch contact
  •Fysieke verschijnselen van de ander oppikken (niet te onderscheiden van je eigen lichamelijke ongemakken)
  •Dichtklappen – emotioneel – zoals een klein kind
  •Alles even prachtig en mooi aan je twin vinden, je voelt je (seksueel) enorm aangetrokken
  •Strijd, onbegrip, verzet, heftige ‘ruzies’, ontkenning, verwarring, eenzaamheid, concentratieverlies, slapeloosheid, hartenpijn (lichamelijk en geestelijk)
  •Spirituele ontwikkeling (in vogelvlucht) bij 1 van de twins, de ander zit (vaak) nog in zijn/haar ego
  •Mensen om je heen loslaten/verliezen omdat ze niet meer bij ‘je passen’
  •Extreme zielenpijn (wanneer je fysiek gescheiden bent van elkaar of wanneer je twin je afstoot)
  •Je wordt enorm getest op je geduld en niet zomaar ‘even’, dit kan jaren duren
  •Er bestaat geen enkel woord om het diepe gevoel (voor je TZ) te omschrijven
  •Geen intieme binding met een ander kunnen aangaan (zelfs de bereidheid om alleen te blijven wanneer hij/zij niet in je leven durft te komen)
 • *Veel op elkaar lijken. Gezichtsvorm, blik, manier van kijken…. enzovoorts.

* Veel dingen hetzelfde doen (bijvoorbeeld dezelfde zithouding hebben of loop) of ineens lekker gaan vinden
•Polariteiten (grote verschillen in karakter)
•Je omgeving begrijpt je niet (of niet meer)
•Symbolieken (bijv. de naam van je twin komt overal tevoorschijn), het Universum bevestigt je keer op keer

Herkenning

Don't ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance and my kindness for weakness.

Is de herkenning van de tweelingziel wederzijds? Op zielsniveau in ieder geval wel. Maar toch kunnen er praktische en emotionele omstandigheden zijn die maken dat één van beiden zich tegen de herkenning verzet.

Hoe kan je weten dat het je tweelingziel is? Het weten is sterk voelbaar en allesomvattend. Het is een liefde, zo groots en ontwrichtend, dat je er bijna niet omheen kunt. Het raakt je diep in je ziel. Uiteraard kun je het laten bevestigen door een tweelingziel-coach of een medium met specialisatie in zielsliefde. Naar je twin verlangen schept alleen maar verwarring. Niet iedereen ontmoet namelijk zijn of haar twin in dit leven. Tweelingziel-liefde is ultiem en de meest hoog haalbare vorm van liefde, zoiets overkomt je. Ernaar op zoek gaan heeft geen enkel nut.

Aantrekken & afstoten

This quote sums it up and makes me smile......LOL. If it's any of those girls, you'll make it far in life......not really.....

Bij tweelingzielen is er altijd (een eeuwigdurend) aantrekken en afstoten. We staan allemaal onder een telepathische verbinding van de maan. Hoewel dat geen planeet is, heb je er wel degelijk mee te maken. Het aantrekken en afstoten wordt erdoor bestuurd en gereguleerd. Je kunt dat vergelijken met het symbool van het yin en yang. Het aantrekken is het yin en het afstoten is het yang, zoals de dag en de nacht, man en vrouw, positief en negatief. Tweelingzielschap wordt versterkt in het proces van terugtrekken en weerkeren.

Aangezien tweelingzielen het Yin & Yang symboliseren kan het aantrekken en afstoten altijd blijven (voort)bestaan, een karakter verander je niet. De mens is niet maakbaar! Het transformatieproces gaat veel dieper dan ‘wij ons kunnen bedenken’. Het heeft niets te maken met verandering van de ‘persoonlijkheid’ (het karakter, dat wordt gevormd vanaf het derde levensjaar). Het gaat in feite om het streven naar heelwording, van binnenuit. Het is de weg naar zelfliefde en zelfrespect op een heel hoog niveau.

Tweelingzielen kunnen door welk conflict dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Uiteindelijk zal de magnetische aantrekkingskracht tussen tweelingzielen zo sterk zijn dat alle hindernissen zullen worden overwonnen / omver geworpen.

From the book Winnie the Pooh - A.A. Milne (maybe put together a booklet with children book quotes)

 • Kenmerken
  •De liefde voor elkaar lijkt ‘magnetisch’ tot stand te komen, je hoeft er niets voor te doen
  •Je voelt je heel sterk één
  •Je voelt onvoorwaardelijke liefde voor elkaar
  •Je hebt nog nooit zo’n sterk gevoel van liefde ervaren
  •Het voelt alsof je ‘thuiskomt’
  •Je weet dat dit ultieme liefde is
  •Al het andere dan liefde in je leven wordt minder belangrijk en relatiever
  •Je begrijpt aspecten van het leven die je nooit eerder begrepen hebt
  •Het voelt alsof je elkaar altijd al hebt gekend
  •Je voelt je helemaal compleet
  •Je bent elkaars ultieme spiegel
  •Je weet exact hoe de ander zich voelt.
  •Je weet dingen van elkaar die je eigenlijk niet kunt weten
  •Je hoeft niets tegen elkaar te zeggen om te communiceren.
  •Je hebt een sterk gevoel van herkenning bij elkaar
  •Je voelt energie dansen tussen elkaar
  •Je kunt voelen dat je samen een opdracht hebt in het leven
  •Je weet dat er iets heel bijzonders aan de hand is
  •Alles ‘valt op zijn plaats’ in je leven en je ziet meer verbanden
  •Het kan een ingang, doorkijk of sneak-preview zijn naar het niet-stoffelijke leven
  •Je hebt altijd het gevoel gehad dat je ‘iets’ miste in je leven, nu weet je wat dat was
  •Het is een sleutel die de deur naar jezelf opent
  •Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op
  •Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar
 • Je weet dingen van elkaar die je eigenlijk niet kan weten
 • Altijd het gevoel hebbend dat hij of zij dichtbij je is.
  •Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid en/of bezinning doorgemaakt
  •Ieder telefoontje, ieder weerzien en afspraak met haar/hem lijkt op de eerste en bezorgt je steeds weer kriebels in je buik
  •Als magneten naar elkaar toe getrokken worden, elkaar constant aan willen raken of bij elkaar willen zitten
  •Telepathisch contact is groot, je bent regelmatig met elkaar via telepathie in contact – een bijzondere verbinding
  •Je ontmoet elkaar in dromen
  •Je voelt elkaars stemming/gevoel heel sterk aan, in elkaars bijzijn maar juist ook op afstand (kilometers maken niet uit!) …. Je ziet en hoort elkaar ook…. (Zo krijg ik mijn twin helder in visioen)
  •Wat je samen deelt met je tweelingziel is niet te vergelijken met welke relatie en vriendschap dan ook. Het gevoel dat je bij elkaar ervaart zal je ook niet zo snel bij een ander voelen
  •Het is aantrekken en afstoten
  •Het is maatjes zijn door dik en dun en elkaar vergeven ondanks de vele moeilijke momenten die naar boven komen tijdens het afstoten. Net als de relatie tussen ouders en kinderen is er eigenlijk vanaf het begin al een soort onvoorwaardelijke liefde
  •De onvoorwaardelijkheid verdwijnt alleen wanneer het ego te sterk wordt en vanuit angst gaat handelen en denken
  •Verschrikkelijk veel conflicten, het kan jullie uit elkaar drijven maar tweelingzielen komen altijd weer bij elkaar terug
  •Elke ontmoeting, kus, aanraking, blik etc. voelt als de eerste, het blijft leuk en spannend
  •Je bent vaak, zonder het te weten, altijd in elkaars buurt geweest (woning, school etc.)
  •Hoe hard de één ook trekt of de ander ook duwt, tweelingzielen zijn te allen tijde met elkaar verbonden en daar kan niemand tussenkomen
  •Je kunt de ander ook ontzettend missen, het voelt dan net alsof je geamputeerd bent
  •Tweelingzielen komen steeds op elkaars pad terug zodra men geen angst meer voelt maar het gemis van de andere weer naar boven komt
  •Je kunt je onbegrepen voelen, je omgeving zal niets (meer) van je begrijpen
 • Paris Photography Romantic Paris Louvre Print Eros by KathyFornal, $18.00
 • In deze opstijgende tijdsdimensie ontmoeten steeds meer mensen hun tweelingziel, om hun incarnatiecyclus af te ronden en weer samen te smelten. Deze relaties kunnen hevige emoties losmaken en een groot impact hebben op je leven. De specifieke problemen, die deze relaties met zich meebrengen, maken het vaak moeilijk om bij elkaar te komen.Het kan zijn dat er bij één van de twee of bij beiden veel angst is om samen te komen, door onverwerkte trauma’s uit vorige levens. Door deze angst kan het moeilijk zijn om zich open te stellen voor elkaar. Er kan aantrek- en afstootgedrag ontstaan, wat veel verdriet en onzekerheid kan veroorzaken.Hieronder zullen wij dieper ingaan op tweelingzielen, tweelingzielrelaties en de hulp die wij daarbij kunnen bieden. De tekst zal in de toekomst steeds worden aangepast, na mate er nieuwe informatie doorkomt.

  Het Verschil Tussen Tweelingzielen En Soulmates

  Een tweelingziel is ontstaan uit één ziel, die gesplitst is in een mannelijk en vrouwelijk deel.
  Een soulmate is een ziel, die een onderdeel is van een grotere groep zielen, die we de zielsfamilie noemen. Met verschillende leden van jouw zielsfamilie heb je één of meerdere levens gedeeld. Daardoor heb je vaak een diepe, onderlinge band opgebouwd. Een soulmate hoeft niet alleen een levenspartner te zijn, maar kan ook een vriendin, vriend, familielid of kennis zijn, waartoe je je vaak direct aangetrokken voelt of waarbij je een gevoel van herkenning hebt. Met een tweelingziel heb je ook vaak meerdere levens gedeeld, waardoor je dit gevoel ook met je tweelingziel kan hebben. Alleen is deze aantrekkingskracht sterker, omdat je samen één ziel bent geweest.
  De emoties die los kunnen komen bij de ontmoeting van tweelingzielen, kunnen hevig zijn, net als bij de ontmoeting tussen soulmates. Het verschil tussen een tweelingziel- en soulmateverbinding is daardoor soms moeilijk te herkennen.
  Met soulmates heb je vaak, door steeds terug te keren naar de Aarde en samen ervaringen op te doen, een geestelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het verschil met tweelingzielen is, dat het door omstandigheden vaak niet mogelijk was, om in vorige levens lang bij elkaar te blijven. Hierdoor heeft de ontwikkeling los van elkaar plaats gevonden. Door deze scheiding kunnen er emoties zijn ontstaan van verlatings- en bindingsangst. In wezen hebben deze angsten hun oorsprong gevonden in het afgescheiden worden, bij de splitsing van één ziel in twee delen; het mannelijke en vrouwelijke deel.
  Deze angst kan ook bestaan tussen soulmates, maar is sterker tussen tweelingzielen.
  Door deze splitsing kan men door de levens heen een sterk gevoel van eenzaamheid en “zich afgescheiden voelen” hebben ervaren. O.a. worden deze emoties uitgewerkt bij de hereniging van tweelingzielen. De angst om elkaar weer te verliezen kan groot zijn, wat het samenkomen kan bemoeilijken. Na het samenkomen van tweelingzielen, ontstaat er vaak een periode van (tijdelijke) verwijdering. De emoties, behorende bij de splitsing, kunnen zo dan gevoeld en verwerkt worden.

  Kenmerken Van Een Tweelingzielrelatie:

  Je kunt vanuit het universum tekens krijgen over je tweelingziel, voordat je elkaar ontmoet hebt. Zo kun je bijv. zijn of haar naam telkens tegenkomen.

  Je kunt emotioneel in de war zijn. Dit komt, doordat je in een hogere trilling komt na de ontmoeting met je tweelingziel, wat emotionele blokkades los kan maken. Deze blokkades hebben vaak te maken met vorige levens, Vaak heb je veel levens samen doorgemaakt, waarin het bijv. door uiterlijke omstandigheden moeilijk was om bij elkaar te komen, zoals door standsverschil, vroegtijdig overlijden van één van twee, fysieke afstand, oorlog enz.
  De verschillen in karakter worden meer in balans gebracht na de ontmoeting. Zo kan iemand die rustig is, uitbundiger worden als zijn of haar tweelingziel een uitbundig karakter heeft en degene met het uitbundige karakter juist rustiger worden. Fysieke gelijkenis, die sterker wordt, naarmate je langer bij elkaar bent.

  Je wordt liefdevoller, gevoeliger en je kunt je kwetsbaarder voelen.
  Sterke fysieke aantrekkingskracht en verliefdheid, terwijl uiterlijk, afkomst of leeftijd geen rol speelt. Het kan echter ook zijn dat de verliefdheid pas in een later stadium ontstaat. Je kunt ook je tweelingziel al ontmoet hebben, terwijl het besef daarvan er nog niet is, maar wel alle fysieke en emotionele veranderingen ervaren.

  Je kunt last hebben van hormonale veranderingen en daardoor kun je chagrijnig en prikkelbaar zijn.
  Liedjes die zomaar in je hoofd komen en waarvan de tekst betrekking heeft op de relatie met je tweelingziel.
  Je hebt vaak telepathisch contact met je tweelingziel.

  Niet meer tevreden zijn met je huidige leven en/of relatie na de ontmoeting, omdat je voelt dat het ook anders kan.
  Een sterke gelijkenis van je tweelingziel met een van je ouders.
  Je “omgeving” begrijpt niet altijd wat je in hem/haar ziet, door de vele verschillen en problemen die er kunnen zijn.
  Je intuïtie wordt sterker en paranormale gaven worden in versnelde mate ontwikkeld.
  Je kunt last krijgen van elkaars lichamelijke klachten. Als bij de een bijv. zijn of haar weerstand minder is, kan dat bij de ander ook het geval zijn.

  Je “een” voelen met de ander.
  Vaak kan je tweelingziel iemand zijn, die al langere tijd in je leven is. Het kan bijv. een oude jeugdliefde zijn, die je nu weer opnieuw ontmoet. Of een persoon, die je al langer kent, maar je nooit direct is opgevallen.
  Vaak heb je, als voorbereiding op de ontmoeting met je tweelingziel, een voorbereidingsfase meegemaakt. Dit kan zijn een periode, waarin je intensief aan jezelf hebt gewerkt, of een periode, waarin je een of meer relaties hebt gehad met anderen.
  Ook kan het zijn, dat tweelingzielen gedwongen bij elkaar komen, omdat ze door bijv. een te grote angst, er zelf niet voor kiezen de relatie aan te gaan.
  Vaak hebben tweelingzielen een gemeenschappelijk doel, waar ze zich voor gaan inzetten in hun leven.

  De Problemen, Die Kunnen Voorkomen Tussen Tweelingzielen

  Het samenkomen van tweelingzielen kan verwarrend zijn, doordat je niet altijd direct een aantrekkingskracht voelt, maar toch door “het universum” bij elkaar bent gebracht, maar eigenlijk met een ander persoon, een soulmate, een veel diepere band voelt. Het kan zijn dat je weinig of geen vorige levens met elkaar hebt doorgemaakt of maar een korte tijd bij elkaar bent geweest en daardoor geen band hebt opgebouwd. De band moet dan nog groeien.
  Ook kan het zijn, dat de een hevig verliefd wordt op de ander, terwijl de ander dit niet is. De verliefdheid komt dan later, naarmate de band sterker wordt.
  Er komen teveel emoties los uit vorige levens en een van de twee of beiden zijn er nog niet aan toe om deze te gaan verwerken of hebben het gevoel het nog niet aan te kunnen.
  Er zijn vaak veel onverwerkte emoties naar elkaar toe, vanuit vorige levens. Als een van de twee al verder is in het verwerken van deze emoties, kunnen er problemen ontstaan, doordat er een verschil is in bewustzijn. Het vergt dan veel geduld van de persoon die hier al verder in is.
  Het kan ook zijn dat een van de twee of beiden zich moeilijk kan binden, door slechte ervaringen uit het verleden.
  Een van de twee of beiden zitten nog in een relatie en zijn er nog niet aan toe deze los te laten, doordat ze met hun huidige partner nog dingen moeten uitwerken.
  In het begin van het samenkomen van tweelingzielen, kan dat erg vermoeiend zijn, omdat de energie op elkaar moet worden afgestemd. Dit houdt in, dat het lichaam in een steeds hogere trilling wordt gebracht. Dit gebeurt in fases, omdat je dat lichamelijk en geestelijk het anders niet aan zou kunnen, als dit te snel zou gebeuren. Daarom zul je in de beginfase elkaar niet zoveel zien. Wanneer je helemaal niet fysiek bij elkaar kunt zijn, omdat je bijv. tijdelijk uit elkaar bent, gebeurt dit “afstemmen” ‘s nachts, tijdens de droomsfeer. Ondersteuning van extra vitamines en bepaalde soorten voeding, kan helpen bij deze vermoeidheid. Ook is het belangrijk om veel te rusten.
  Verdere problemen kunnen er zijn als er grote verschillen zijn tussen tweelingzielen, zoals een groot verschil in leeftijd, cultuur, klasse en geloofsovertuiging en doordat je ver uit elkaar kunt wonen. Je hebt het gevoel, dat je niet bij elkaar past; de ander is je “type” niet.

  Aantrek- Afstootgedrag

  Een van de problemen, horende bij tweelingzielrelaties, is het aantrekken en afstoten van elkaar. Vaak is er een magnetische aantrekkingskracht tussen tweelingzielen en is er een diepe emotionele band, die ervoor zorgt dat tweelingzielen bij elkaar komen. Je voelt dan een diepe, onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en je kunt hevig verliefd worden. Maar dit samenkomen zorgt ervoor, dat er onverwerkte emoties uit vorige levens naar boven kunnen komen, zoals boosheid, angst en verdriet. Deze emoties kunnen zo hevig zijn, dat tweelingzielen elkaar dan weer willen afstoten. Hoe gebeurt dit aantrekken en afstoten nu precies?
  Er kan bijv. bij een van de twee, zo’n grote angst zijn, om deze emoties te voelen, dat deze persoon wegvlucht uit de situatie. Of er is een grote angst, om elkaar (weer) te verliezen, waardoor er een te grote bindings- en/of verlatingsangst is. Boosheid, uit vorige levens, kan nog in de weg zitten en tot uiting komen of onverwerkt verdriet.
  Dit vluchtgedrag kan zich uiten in o.a.. het boycotten van de relatie, door in zijn of haar bestaande relatie te blijven (iemand anders dan je tweelingziel), een relatie met een ander aan te gaan, vreemd te gaan, contact met de ander te vermijden enz.
  Wanneer een van de twee vlucht, doordat hij of zij veel last heeft van deze onverwerkte emoties, kan dat frustrerend zijn voor de ander, omdat die ander dan het gevoel heeft, niet verder te kunnen met de relatie of het gevoel kan hebben, hem of haar niet te kunnen bereiken op emotioneel gebied. Maar dit heeft zijn doel; bij diegene die niet vlucht, kan dat vluchtgedrag van de ander dan weer emoties losmaken van boosheid, verdriet of angst, door bijv. het gevoel in de steek gelaten te worden door de ander. Vervolgens stoot je, door deze emoties, de ander ook weer af. Je wilt de ander bijv. even niet zien, omdat je boos bent of omdat je niet geconfronteerd wilt worden met nog meer pijnlijke emoties.
  Nadat deze emoties verwerkt zijn en je jezelf weer mild voelt naar de ander toe, voel je vaak weer de behoefte om samen te komen. Dit weer samen willen komen gebeurt vaak intuïtief bij beiden tweelingzielen. Je voelt van elkaar aan, dat je niet meer boos bent op elkaar en je wilt elkaar weer zien.
  Deze periodes van aantrekken en afstoten wisselen elkaar af en kan maanden tot jaren duren, totdat een groot deel van de emoties verwerkt is en er een harmonie is bereikt.
  In de perioden, dat tweelingzielen elkaar afstoten, kan het zijn dat ze (tijdelijk) geen contact hebben met elkaar. Er is dan ruimte om te kunnen reflecteren, de naar boven komende emoties te verwerken of is het nodig om rust te kunnen nemen. Het is belangrijk dat het samenkomen van tweelingzielen in een rustig tempo gebeurt, zodat het lichaam de tijd krijgt zich aan te passen, aan de veranderende energie en de steeds hoger wordende trilling. Het energieveld van beiden wordt zo steeds meer hetzelfde. Dit hele proces is “het samensmelten” van tweelingzielen. En hierin heeft seksualiteit een belangrijke functie.

Deel & let's open the minds!

Lees ook:   Tweelingzielen en zielsverwanten -c

Gerelateerde berichten