web analytics
...

Zeven kenmerken van een tweelingziel-relatie

#WANDeringOutLoud
Zeven kenmerken van een tweelingziel-relatie
1 Onverwachte ontmoeting
Allereerst vindt er vaak een ontmoeting plaats, op een onverwacht moment en op een speciale dag. Tijdens deze ontmoeting kunnen jouw chakra’s meer open gaan staan en komt er een kundalinistroom op gang. Je kunt je euforisch en blij voelen. Een ontmoeting met je tweelingziel kan soms heel heftig zijn. Vaak is de herkenning direct. Deze ontmoeting is niet toevallig, heeft een bedoeling en zet een proces in gang, dat gepaard gaat met verwerkingen van oude, ongeheelde wonden, wat voor veel aantrek- en afstootgedrag kan zorgen.

2 Overeenkomsten met je tweelingziel
Er zijn veel overeenkomsten in naam, geboortedatum, gewoontes, beroepen of interesses. Je kunt bijvoorbeeld altijd al bij elkaar in de buurt hebben gewoond of op dezelfde school hebben gezeten. Jullie hebben vaak dezelfde humor. Er kan ook een fysieke gelijkenis zijn.

3 Tekens zien
Je kunt veel tekens krijgen van “de Kosmos”, zodat jij weet dat hij of zij een tweelingziel is. Je kunt veel dubbele getallen zien. Ook kom je zijn of haar naam vaak tegen. Er kunnen liedjes in je hoofd opkomen met een speciale boodschap. Je ziet regelmatig jouw twin’s (??) auto rijden enz. Hij of zij is steeds in jouw gedachten. Ook kan jij jouw tweelingziel tegenkomen op onverwachte momenten of een berichtje krijgen van hem of haar, als het contact moeizaam gaat. Jouw Hogere Zelf (een hoger bewustzijn dat jou aanstuurt) en gidsen communiceren met jou, om jou te begeleiden in dit proces.

4 Rustig tempo
Vaak zijn er door jouw Hogere Zelf omstandigheden gecreëerd, waardoor jullie relatie op een rustig tempo verloopt. Het kan zijn dat één van jullie of beiden in een andere relatie zitten. De zorg voor kinderen kan een belemmering zijn. Jullie kunnen op een grote afstand van elkaar wonen. Jouw twin vlucht in een relatie met iemand anders. Zelfs een groot leeftijdsverschil kan meespelen. Jullie afstemming vindt dan op een rustig tempo plaats.

5 Angst
Er is vaak nog veel angst om de relatie aan te gaan. Er kan veel angst zijn om elkaar te verliezen. Andere emoties kunnen in de weg staan of slechte ervaringen met eerdere relaties of trauma’s uit jouw jeugd of vorige levens. Het kan voelen alsof je in een emotionele rollercoaster terecht bent gekomen. Dit kan ervoor zorgen, dat tweelingzielen elkaar weer afstoten en ieder voor zichzelf een stuk ontwikkeling moeten doormaken.

6 Fysieke afstemming
Na de ontmoeting vindt er een afstemming op elkaar plaats. Energiekoorden worden aangelegd (is aangelegd het juiste woord?) waardoor je last kunt krijgen van fysieke klachten. Je kunt onder andere last krijgen van hartkloppingen, veel dromen, slecht slapen, je moe voelen of juist meer energie hebben. Jouw intuïtie kan sterker worden. Er vinden ook hormonale veranderingen plaats en veranderingen van het DNA. Zelfs uiterlijke veranderingen kunnen plaatsvinden en is het mogelijk dat jij steeds meer op jouw twin gaat lijken.

7 Emoties delen met je tweelingziel en op één lijn komen te zitten
Jullie energie loopt in elkaar over en je kunt elkaars emoties voelen, gedachtes opvangen en fysieke klachten overnemen. Er vindt een fysieke samensmelting plaats, waarin je steeds meer een eenheid gaat worden in voelen en denken. Hierdoor gaan jullie steeds meer op een lijn zitten en kunnen jullie in de toekomst aan een gezamenlijke taak beginnen.

Lees ook:   Telepathische communicatie tussen geliefden | 14 tekens 

www.healingcentrumisis.com

Wat is nu een tweelingziel?
wat is een tweelingzielEen tweelingziel betekent letterlijk: één ziel gesplitst in twee lichamen.
Bij de incarnatie of geboorte wordt de ziel over twee verschillende fysieke lichamen verdeeld.
Die hoeven zelfs geen familieband te hebben en het is best mogelijk dat ze fysiek ver van elkaar verwijderd zijn.

De meeste mensen die hiermee te kampen hebben, voelen al op vrij jonge leeftijd dat het ‘ontbrekend’ stukje ergens op de wereld rondloopt.

Dit uit zich heel dikwijls in hoogsensitiviteit, spiritualiteit en zelfs helderziendheid.

Het is niet zo dat beide tweelingzielen op exact hetzelfde moment hetzelfde voelen of ervaren, vaak ontstaat de bewustwording bij de een, waarop jaren later de ontdekking volgt bij de ander.

Dat is een geleidelijk proces, dat door liefde wordt gestimuleerd of aangemoedigd. Tweelingzielen voelen zich meestal incompleet en gaan onbewust op zoek naar dat ‘andere stukje’. Wanneer ze elkaar dan uiteindelijk ontmoeten, ontstaat er een symbiose. Dat laatste kunnen ze nergens anders ter wereld vinden dan bij elkaar.Dit alles gaat gepaard met een gevoel van gemis, een gevoel van leegte. Er is onbegrip, want voor de omgeving blijft dit alles een raadsel.

De ontmoeting
Tweelingziel ontmoetingTweelingzielen die mekaar ontmoeten, ervaren een totale eenheid van gevoel en emoties, iets wat ze nooit eerder hebben meegemaakt.

Een dergelijke ontmoeting gaat niet zonder slag of stoot, want enerzijds willen ze op zielenniveau bij elkaar zijn, terwijl anderzijds het ego steeds de bovenhand probeert te nemen.

Niet zelden slaat een van beide op de vlucht, ook al omdat er sprake is van angst en onzekerheid.

De reden hiervoor is, dat de ratio (verstand/ego) in conflict geraakt met het wetende gevoel van het hart.
Het ego wilt de controle handhaven, terwijl het hart de complete overgave wil. Door dat conflict ontstaat er een spiraal van aantrekken en afstoten.

Tweelingzielen worden als het ware ‘verplicht’ om bewust en onvoorwaardelijk om te gaan met de andere twin. Willen of niet, ze kunnen er niet omheen.

Het doel achter deze ontmoeting is, dat beide harten elkaars bestaan moeten ontdekken om zo, los van elkaar, elk aan hun eigen stuk te werken. Tweelingzielen hebben ALTIJD een aantal taken die ze moeten volbrengen.

Het ego versus onvoorwaardelijke liefde
Zoals we al geschreven hebben, is het ego een gedachte die niet wil geconfronteerd worden met de liefde die je voelt voor je twin.

Het ego wil je blijven overheersen en wil je allerlei irrationele gedachten inprenten.
Onvoorwaardelijke liefde wil je, net ondanks de pijn die je voelt, bewust maken van het feit dat jullie samen horen.

De amputatie die je ervaart, komt vanuit het ego, want je ziel en je twin zijn met mekaar verbonden en daarvoor hoeft zelfs geen fysiek contact nodig te zijn. Het gevoel, de energetische band, jullie karma en jullie liefde volstaan om te berusten en te vertrouwen.

Het ego bestaat uit:
angst
onzekerheid
boosheid
controle
aantrekken en afstoten
losbandig gedrag
ontkenning

Al deze factoren (en er zijn er vast nog meer) zijn nu net de typische kenmerken of verschijnselen die zich bij elke ontmoeting tussen tweelingzielen aandienen.

Iedereen zal ongetwijfeld het aantrekken en afstoten kennen.
Toch zijn er twee types van mensen: de bewuste mens (de volger) en de onbewuste (de wegloper).

Lees ook:   Een staat van onvoorwaardelijke liefde

Hij/zij die zich bewust is:
heeft het het moeilijkst
is zich bewust van de connectie
is degene die ook meer angst ervaart, de angst om te verliezen
is spiritueel
bindt zich niet aan anderen
blijft trouw aan zijn/haar gevoel
voelt zich onbegrepen en eenzaam
het ego bestaat uit angst, onzekerheid, controle…

De onbewuste:
vlucht weg
heeft bindingsangst
spiritueel nog niet ontwikkeld
voelt innerlijk wel een connectie, maar is zich verder niet bewust van het proces
zal dikwijls extreem gaan daten en seksuele contacten opzoeken (vluchtgedrag)
heeft de neiging om teveel alcohol te consumeren
storten zich heel dikwijls op het werk
het ego bestaat uit ontkenning, koppigheid en aantrekken en afstoten.

De weg naar onvoorwaardelijke liefde
onvoorwaardelijke liefdeHet doel is dat je leert liefhebben zonder voorwaarden. Je wordt door het universum verplicht om met je hart te denken en te voelen en je krijgt zolang de lessen voorgeschoteld tot je geleerd hebt om anders te kijken naar je twin. Je hebt hem of haar ook niet ‘zomaar’ op je pad gekregen.

Onvoorwaardelijkheid betekent ook: niet over je heen laten lopen.
Je moet vooral eigenliefde ontwikkelen en je mag en moet je grenzen op een constructieve manier leren aangeven.
Je zegt niet:”Ik hou van jou als…”. Neen, “Ik hou van jou!”, punt.

Het is een weg die op veel onbegrip stuit en vaak pijn doet, maar eens je de manier gevonden hebt om met je hart te denken, dan heb je de extase al deels bereikt en zodoende zal je twin de motivatie vinden om hetzelfde te doen.

De praktijk
Zelf heb ik mijn tweelingziel mogen ontmoeten. Wij hebben bovenstaande gebeurtenissen stuk voor stuk meegemaakt en doorleefd. Het is gepaard gegaan met strijd, verdriet en veel pijn.

Wij zijn op een punt gekomen van volledige overgave, waardoor we nu in symbiose leven.
We voelen mekaar in alle vormen aan en onze liefde is dieper dan de liefde die wij voor mekaar voelen.
Dagelijks leren we om bij ons gevoel te blijven en we leven momenteel een gelukkig leven, maar ook wij hebben deze ‘never ending story’ gekend.

Als je wat op het internet surft, lees je een heleboel over dit onderwerp. Sommige mensen zijn van mening dat niet alle tweelingzielen een liefdesrelatie kunnen onderhouden en dat het iets kan zijn voor een volgend leven als het nu niet lukt. Daar geloof ik niet in. En waarom niet? Wel, het feit dat je hem/haar in dit leven tegenkomt, is een teken dat je er in dit leven mee moet handelen, dat je in dit leven herenigd moet worden. Bij de een gaat dat vlug, bij de ander kan dat maanden tot zelfs jaren duren.

Ik begeleid dagelijks mensen in mijn praktijk die dit proces doorplopen. Het is frappant hoeveel mensen hiermee worstelen.

Velen zie ik samen komen, anderen weer niet, omdat ze nog bepaalde fases moeten doormaken, maar op het einde van de rit belanden ze altijd samen.

Laat je niet ontmoedigen, want tenslotte is het JOUW gevoel die ertoe doet.
Jij weet en voelt hoe het werkelijk zit, ook al zegt een medium iets anders.

https://www.artofmediums.be/blog/alle-blogartikelen/tweelingzielen

Gerelateerde artikelen

Back to top button