web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsychePolitiek-EliteWetenschap & Ontwikkeling

Orgaan donatie sta er eens bij stil!

good times mice GIF

https://www.orgaandonatiealert.nl/Pdf/Notitie-hersendood.pdf

Lees de PDF eens door…

Ook de mensen die ermee werken, met zga (zg) dood zijnde mensenlichamen..aub, geef deze lichamen een enorm zware narcose voor je in hen gaat snijden!
Is dat nog teveel gevraagd dan?

Als ik die PDF doorlees word ik echt kotsmisselijk, te bedenken dat de mensheid te stom is om na te denken over dat nog levende lichaam…die nog reflexen heeft en in feite gewoon nog leeft!!!
Werkelijk?

Waarom denken mensen niet meer na over dit?

20. Een inconsistentie in de reflextheorie?
Wanneer de donor niet reageert op pijnprikkels, draagt dat bij aan de vaststelling dat
hij hersendood is. Maar als hij op ingrepen zoals snijden en zagen reageert nadat hij
hersendood is verklaard, worden die reacties beschouwd als reflexen die niets met
pijnbeleving te maken zouden hebben.
Hier lijkt sprake van een inconsistentie.
Omgekeerd: dat de donor niet reageert op pijnprikkels, wil niet automatisch zeggen
dat hij ze niet voelt.

21 Déjà vu?
Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was de algemene opvatting in de medische
wereld dat pasgeboren baby’s geen pijn voelden. Daarom werden pasgeboren baby’s
geopereerd zonder verdoving.
Een citaat uit het artikel in de Volkskrant van 1998 over pijnbeleving bij baby’s:
“Pioniersonderzoek van de (…..) in Amerika werkende kinderarts prof. dr. Kanwaljeet
Anand legde halverwege de jaren tachtig een heel nieuw onderzoeksterrein bloot. En de
resultaten daarvan roepen een gevoel van plaatsvervangende schaamte op over zoveel
naïviteit van de medici.” (Onderstreping door F.S.) 109
Zijn de medici nu wederom naïef?


 

22 Samenvatting en conclusies
1. Het begrip hersendood
— gaat er vanuit dat iemand dood is terwijl 96% van het lichaam nog functioneert,
— is alleen in het leven geroepen om orgaandonaties mogelijk te maken,
— wordt ook in neurologische kringen gezien als “iets kunstmatigs”.
2. Er is internationaal een stroom aan wetenschappelijke publicaties waarin
“hersendood” als juist criterium voor het vaststellen van de dood in twijfel wordt
getrokken of zelfs bestreden.
3. Bij uitneemoperaties kunnen de reacties van de donor overeenkomen met die van
een patiënt die tijdens een operatie te weinig narcose ontvangt.
4. Er zijn veel beschreven ervaringen van patiënten die hersendood zijn geweest en
daaraan herinneringen hebben.
Gelet op dit alles kan niet – en zeker niet ten volle – worden uitgesloten dat de
orgaandonor voelt en/of begrijpt dat bij hem organen worden uitgenomen.

 

https://www.orgaandonatiealert.nl/OrgaandonatieAlert/Start.html

Ik ben niet tegen orgaandonatie… maar zou het liever anders zien dan dit… als opgekweekte organen dankzij dna oid.
Ik ben zeer tegen lijkenpikkers rondom een bijna overlijden van mensen, waarbij men familie manipuleert en zga eist & dramt dat de overledene, althans bijna overledene, nu toch wel wat (bot gezegd)  ”slachtafval” kan meegeven voor het goede doel(GELD —Heel veel geld wordt er verdiend…geef dat geld bv. aan nabestaanden… aub!? Zodat medici er niet aan kunnen en mogen verdienen, zodat het geen verdienmodel wordt!!! Wat het misschien al is)
En zeker ben ik voor een zeerrrrrrrrrrr heftige narcose voor het zg bijna overleden lichaam… want zeker is het niet en zeker is het ook niet of iemand nog bijkomt wat ook vaak gebeurde nml!
Hoe kun je leven met de gedachte dat jij organen uit een lichaam hebt gehaald wetende dat diegene dat wel heeft gevoeld zonder narcose nb!????????????????
Want helaas die kans is groot…diegene is nog niet dood nml…maar als een lichaam niet dood is dan is er nog sprake van gevoel!

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥