web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

De rechten van leerlingen en leerkrachten ivm het vaccinatiegebeuren op school

Even deze boodschap van algemeen nut meegeven. Er staan belangrijke dingen in ivm de rechten van leerlingen en leerkrachten ivm het vaccinatiegebeuren op school. Rechtstreeks uit de pen van minister Weyts, in navolging van onze petitie

Onze jeugd gaat vandaag terug naar school

 


Wij, van de pas opgerichte stichting ‘Factor V’, maken ons zorgen over mogelijke vaccinatiedruk op kinderen bij het hernemen van de scholen, en over de kans op discriminatie in functie van hun vaccinatiestatus.
Daarom stuurden we een open brief aan minister van onderwijs, Ben Weyts. Daarin vroegen we om garanties dat noch vaccinatiedruk, noch discriminatie in scholen een kans zouden krijgen.
Tegelijkertijd startten we een petitie, die inmiddels meer dan 11.000 x werd ondertekend, o.a door talloze BV’s, wetenschappers, zaakvoerders, leraren, ouders en grootouders. De bezorgdheid leeft dus bij een wezenlijk deel van de maatschappij.

Inmiddels kregen we ook een duidelijk antwoord van de minister op onze vragen.

Daarin schrijft hij onder andere:

“Scholen mogen leerlingen en personeel niet onder druk zetten om zich te laten vaccineren. Het al dan niet gevaccineerd zijn kan dan ook nooit een criterium zijn om een onderscheid te maken tussen leerlingen/personeel binnen de onderwijscontext, bijvoorbeeld om de toegang tot de school te ontzeggen of de deelname aan een schooluitstap…”
en:

“Leerlingen kunnen niet verplicht worden om mee te delen aan de school of aan de klas of ze gevaccineerd zijn”.
Geruststellende woorden van de minister, die met deze antwoorden de garantie biedt dat er geen vaccinatiedruk zal worden uitgeoefend op school, en dat scholen kinderen nooit zullen kunnen discrimineren aan de hand van hun vaccinatiestatus, aangezien deze status niet door de ouders dient te worden meegedeeld aan de school.
Toch blijkt uit de praktijk dat, ondanks de integere bedoelingen van de minister, verdere oplettendheid geboden zal blijven bij het bewaken van de vrijheden van onze kinderen, want intussen hebben diverse scholen en/of steden al brieven gestuurd aan ouders van hun leerlingen waaruit blijkt dat ze het advies van de minister (nog?) niet goed kennen of deels naast zich neerleggen.
Zo schrijft een scholengemeenschap uit Mechelen/St. Katelijne-Waver dit aan de ouders van haar leerlingen (compleet met dt-fout): “Vaccineren via de school. Omdat vaccinaties de beste/enige manier lijken om de coronacrisis definitief achter ons te laten, vragen we al onze leerlingen zich te laten vaccineren (tenzij de huisarts om medische redenen anders adviseert). Voor sommige activiteiten zal het kunnen voorleggen van een volledige vaccinatie of een recente negatieve test noodzakelijk zijn.

Denk daarbij aan de watersportstage, de driedaagse, de buitenlandse reizen en verschillende uitstappen. De vaccinatiegraad op school bepaald (sic) in verregaande mate hoe ver en hoe snel er verdere versoepelingen mogelijk zijn. Om hierbij te helpen werken we samen met de stad om de mogelijkheid te bieden leerlingen op school te laten vaccineren.

Hiervoor is toestemming van de ouders noodzakelijk tot en met 15 jaar. Het exacte moment (ergens in de eerste weken van september) en de procedure delen we later mee. Wij hopen een maximale vaccinatiegraad in de school te bereiken. Het is de beste garantie op een vlot schooljaar voor onze leerlingen zonder corona-lesuitval. Alvast bedankt om hier aan mee te werken!”

Iedereen die het beslissingsrecht over de eigen gezondheid en de garantie op gelijke behandeling van kinderen wil gerespecteerd zien, zal dit is een zorgwekkend schrijven vinden. Zo ook wij, van ‘Factor V’
Ook het bericht dat gisteren in de DS verscheen, is niet bepaald geruststellend van aard (foto).

Kan een afbeelding zijn van tekst
Gelet op deze zorgwekkende berichten, stuurde Factor V dan ook vandaag de volgende reactie aan minister Weyts:

“Beste minister Weyts, hartelijk dank voor uw antwoord. Wij zullen deze boodschap verder uitdragen naar de scholengemeenschappen… De oproep van – bijvoorbeeld – de scholen in het Mechelse toont intussen echter aan dat waakzaamheid tegenover discriminatie nog altijd nodig is.

Zo’n onderscheid maken is overigens ook vanuit medisch/epidemiologisch oogpunt zinloos. Het beschermingspercentage van het vaccin tegen besmetting door de delta-variant is immers gedaald en bovendien kunnen gevaccineerden, eenmaal besmet, evengoed de besmetting doorgeven als niet-gevaccineerden”.
‘Factor V’ rekent er ten stelligste op dat schooldirecties en -besturen, scholengemeenschappen en steden de visie van de minister onverminderd respecteren, wat betekent dat ze zich onthouden van alle dwang tot vaccineren en erop toezien dat ieder kind een gelijke behandeling geniet, ongeacht zijn of haar vaccinatiestatus.
We zijn benieuwd….en houden het in de gaten.’’

Nota: ‘Factor V’ is een stichting, opgericht door een groep bezorgde burgers (zie namen onderaan), die tot doel heeft de vrijheid van de burger, in de breedste betekenis van het begrip, te vrijwaren, en ervoor te zorgen dat de maatregelen, genomen ter bestrijding van het Coronavirus, geen ondemocratische of anderszins nadelige gevolgen hebben voor de samenleving. Factor V wil daarom toezien op de noodzakelijkheid en wetenschappelijke verantwoording van genomen maatregelen, en een alerte bewaker zijn van het gelijkheidsprincipe, waarbij segregatie op basis van gezondheid te allen prijze moet worden geweerd.

Binnenkort zullen de doelstellingen van de stichting hier nader worden toegelicht.

Stichtende leden ‘Factor V’:

– Steven Arrazola de Onate
– Wim Vermeulen
– Luc De Wandel
– Lieven Annemans
– Hilde Van Liefferinge
– Katrien Haesendonck
– Dirk Theuns
– Eric Lahey
– Greet Verbruggen
– Tom Van Heffen
– Paul Neefs
– Christel De Jonghe

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥