web analytics
11:11 Dubbele getallen
Energetica, entiteiten, geestenSpiritueel

Energetische koorden

Energetische koorden

Liefde is het verlangen tot verbinding en eenwording. Er wordt wel gezegd dat als je een relatie met iemand aangaat, dat je dan een band krijgt. We denken daar meestal niet verder over na, maar dit is letterlijk zo: als je een relatie aan gaat met iemand, ontstaat er een band op energetisch niveau die je kunt voelen en soms ook zien.

Deze banden worden energetische koorden genoemd en ze lopen van jouw chakra’s naar de chakra’s van degenen met wie je verbonden bent en andersom. Anders dan sommige mensen denken, zijn deze koorden een wezenlijk onderdeel van je aura. Je hebt ze nodig. Zonder deze koorden zou je volledig op jezelf staan en energetisch ondervoed raken. Via deze koorden ben je niet alleen verbonden met andere mensen, maar ook met de aarde en de kosmos, ja, met alles waarmee je een connectie voelt.

De koorden zijn niet gebonden aan tijd en plaats. Ze gaan niet kapot als je ver weg bent van degene met wie je verbonden bent. Het kan zijn dat je de afstand tot iemand te groot vindt worden. Dan voelt het als het ware alsof er aan jullie band wordt getrokken, alsof hij is uitgerekt. Je natuurlijke reactie is dan het verkleinen van de afstand, zodat je weer bij elkaar kunt zijn. Sterke, gezonde liefdeskoorden kunnen grote afstanden aan en zijn voedend onder alle omstandigheden.

Via de koorden wissel je van alles uit. Er loopt een constante stroom van boodschappen, emoties, energetische voeding en liefde tussen jullie via deze koorden. Koorden vormen zich tussen de chakra’s die het meeste betrokken zijn bij jullie uitwisseling. Als je intellectueel met iemand bent verbonden, loopt er een koord tussen jullie vijfde en zesde chakra. Dat zijn de chakra’s die voeding geven aan je denken en je spraak en verbale en mentale communicatie. Vind je elkaar op spiritueel niveau, dan loopt er een koord tussen jullie zevende chakra’s. Als je met iemand vrijt, loopt er een koord tussen jullie tweede chakra’s. Ben je met iemand verbonden voor (wederzijdse) verzorging en/of bevestiging, dan loopt er een koord tussen jullie derde chakra’s. Als je elkaar veiligheid biedt en vertrouwen in het leven deelt, loopt er een koord tussen jullie eerste chakra’s. En last but not least: als je écht van iemand houdt, loopt er een koord tussen jullie hartchakra’s.

Er zijn in ieder geval twee soorten koorden die zich met meer verbinden dan met andere mensen: koorden vanuit je kruinchakra kunnen zich verbinden met iets Hogers, of God. Dat geldt ook voor koorden van je andere chakra’s als je een intensieve relatie hebt met een Hogere Ziel, of de Kosmos. Koorden vanuit je wortelchakra kunnen zich verbinden met Moeder Aarde. Dan ben je goed geaard.

Koorden die volkomen eenzijdig zijn kunnen meestal niet aanhaken in de aura van de ander. Als een koord tot stand komt, is er altijd wederzijdse interactie, zelfs al is die negatief. Het is dus niet zo dat je via energetische koorden een ander ‘aan de haak kunt slaan’ zonder dat diegene dat wil. Wel is het zo dat je onbewust open kunt staan voor ongezonde ‘vraagkoorden’. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een belangrijke oorzaak is de behoefte aan aandacht en bevestiging. Dat uit zich vaak onder andere in een onvermogen om nee te zeggen.

Ongezonde energetische koorden

We zijn allemaal maar mensen en de meesten van ons hebben wel eens moeite met relaties. Energetische koorden kunnen ongezond zijn of worden, doordat de verbinding niet is gericht op een gelijkwaardige, voedende uitwisseling. Ongezonde koorden kunnen zich op verschillende manieren uiten:

Wortelchakra

Als de koorden tussen je eerste chakra en de aarde ongezond zijn, voel je je niet welkom op aarde. Je hebt het gevoel dat je een buitenaards wezen bent en hier niet thuis hoort. De aarde kan je zelfs vijandig toeschijnen, of gewoon als een zinloze, lege plek. Als de koorden tussen jouw eerste chakra en die van een ander ongezond zijn, is jullie invloed op elkaar ont-aardend: je wordt bedreigd in je bestaansrecht, je wekt angst in elkaar op. En dan bedoel ik echte bestaansangst. Je ziet dit in gewelddadige relaties het duidelijkst. Je kunt in je stuitje de angst grip voelen krijgen op je aarde-chakra als je daar gevoelig voor bent. Dit gebeurt vooral als de ander je fysiek bedreigt.

Tweede chakra

Als de koorden tussen jouw tweede chakra en die van de ander ongezond zijn, kan er geen fysiek voedend contact plaatsvinden tussen jullie. Het kan zijn dat er een groot verschil is in behoefte aan knuffelen en/of seks. Het kan ook zijn dat je elkaar gewoon tegen staat en er op andere gebieden wel een klik is, maar niet op het niveau van fysiek aanraken. Het kan ook zijn dat dit aangeeft dat er een groot verschil is tussen jullie voorkeuren. Je voorkeur voor eten en drinken kan bijvoorbeeld ver uiteen lopen. Het is verder mogelijk dat één van jullie (of beiden) een blokkade heeft op seksueel gebied, waardoor ook de stroom tussen jullie wordt geblokkeerd.

Derde chakra

Ongezonde koorden tussen jullie derde chakra’s worden bijvoorbeeld veroorzaakt door het beroemde ‘vampiergedrag’, of energetisch ‘zuigen’. De één vraagt alleen maar aandacht en geeft niets terug. Dat is heel uitputtend voor de ander. Elke gedraging die voortkomt uit onzekerheid en een (verkapt) minderwaardigheidsgevoel, zorgt voor ongezonde koorden van de derde chakra. Gevoelens van verwaarlozing, eenzaamheid en ‘niet goed genoeg zijn’ voor iemand komen hieruit voort. Trauma’s of oude pijn die is veroorzaakt in de relatie met je ouders kunnen zorgen voor een ongezonde hechting via de derde chakra.

Lees ook:   Seks en Aura Energie
Hartchakra

Als de koorden tussen jullie vierde chakra’s niet gezond zijn, is het koud in de relatie. De liefde kan niet vrij stromen en moet worden gecompenseerd door andere dingen, zoals zorg voor elkaar uit verplichting, of vriendelijk zijn uit principe, omdat je vindt dat dat zo hoort. De verbinding tussen harten wordt meestal geblokkeerd door woede, verraad, onbetrouwbaarheid en jaloezie.

Vijfde chakra

Koorden tussen jullie vijfde chakra’s zijn ongezond als je je niet vrij kunt uiten naar elkaar, of als je niet goed naar elkaar kunt luisteren. De wil kan er wel zijn, maar je begrijpt elkaar verkeerd, of je hebt gewoon geen aandacht voor elkaar. Als je je erg onbegrepen voelt, kan het zijn dat je naar elkaar gaat schreeuwen. Schreeuwen is altijd een teken dat de koorden tussen jullie keelchakra’s zijn gestoord. Schreeuwen beschadigt de koorden bovendien nog meer.

Zesde chakra

Als je elkaar niet kunt begrijpen, elkaars gedachtengang niet kunt volgen, zijn de koorden tussen jullie zesde chakra’s niet in orde. Je snapt niet waarom iemand denkt zoals hij of zij denkt, of je bent het steeds op een fundamenteel niveau oneens met elkaar. Je wereldbeeld verschilt heel erg. Het kan ook zijn dat de één zijn of haar wereldbeeld of denkbeelden aan de ander wil opdringen, of juist dat de één weigert zelf na te denken en ‘meelift’ op het denken van de ander, waardoor je geen verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Je blijft daardoor steken in het afstemmen op elkaar en komt niet toe aan gezamenlijke doelen.

Kruinchakra

Wanneer je elkaars spirituele leven remt, zijn de koorden tussen jullie zevende chakra’s niet gezond. Dit komt vaak voor als de één zich heel graag spiritueel wil ontwikkelen en de ander voelt zich daardoor bedreigd. Het komt ook wel voor dat de zevende chakra-koorden van beiden niet zo sterk ontwikkeld zijn, waardoor zich hier gewoon helemaal geen verbinding vormt. Koorden tussen jouw zevende chakra en een Hoger Bewustzijn kunnen ook ongezond zijn, of onderontwikkeld. Je kunt je afkeren van een geestelijk leven doordat je is verteld dat je zondig bent bijvoorbeeld, of minderwaardig als sterveling. Het kan ook zijn dat je er gewoon (nog) niet aan toe bent en je liever met andere dingen in je leven bezig houdt.

Energetische koorden schoon, gezond en sterk maken

Er bestaan rituelen om koorden door te snijden, bijvoorbeeld koorden met je ex, of met je ouders. Deze rituelen hebben zeker een symbolische waarde, omdat je emotioneel nog erg afhankelijk kunt zijn. Door te visualiseren hoe je de koorden doorsnijdt, kun je soms meer in je kracht komen te staan en een ongezonde binding loslaten.

Het is echter niet mogelijk om koorden door te snijden of te laten verdwijnen als ze eenmaal gemaakt zijn. Liefde is eeuwig. Verbindingen die ontstaan zijn eeuwig. Als de koorden gezond zijn en de relaties je gelukkig maken, is dat goed nieuws….

Je kunt bestaande koorden niet ‘weg maken’, maar je kunt ze wel gezond maken. Je kunt je relaties genezen. Soms betekent dat dat je afscheid van iemand neemt, omdat je binnen de fysieke uitingsvorm van jullie relatie niet gelukkig bent en dat ook niet kunt of wilt worden. Dan neem je afscheid van de relatievorm waar je op dat moment in zit. Dat is niet het doorsnijden van een koord. Het betekent niets anders dan dat je je leven voortzet zonder dat je de ander vaak ziet. Of zelfs dat je je leven voortzet zonder dat je de ander ooit nog ziet. Van binnen, energetisch, vindt er net zo lang een uitwisseling tussen jullie plaats, totdat jullie relatie genezen is. Het verhaal zet zich net zo lang voort, totdat je er voor jezelf vrede mee hebt. Deze vrede is voelbaar op afstand. Als jij vrede hebt met het verleden, met je heden, met het afscheid, zal de ander dat ook voelen en een kracht voelen om datzelfde proces door te maken.

Als je bent herstelt van een scheiding, ervaar je vaak dat je nog steeds van iemand houdt, maar je zou niet meer samen willen leven. Jullie verhaal is ‘af’, er zit een einde aan. De verbinding zal altijd blijven bestaan, maar je kunt elkaar in liefde los laten, terwijl je de Liefde vasthoudt.

Dit proces is hetzelfde als je de relatie niet beëndigt. Ook dan maak je de koorden die je met elkaar verbinden, gezond. De dwang verdwijnt uit de verbinding. Vrijheid komt daarvoor in de plaats. Geslotenheid maakt plaats voor openheid, verdedigingsmuren vallen weg en laten ruimte voor kwetsbaarheid.

Je kunt energetische koorden genezen door healing, visualisatie of oefeningen. Dat kan bij een therapeut die gewend is ermee te werken, of je doet het zelf. Een visualisatie-oefening om de koorden tussen jou en een ander te genezen, kan heel eenvoudig zijn. Stel je voor dat je de koorden kunt zien. Stel het je zo levendig mogelijk voor. Zie en voel waar ze aanhechten, welke kleur ze hebben, of ze helder zijn of donker. Dan ga je ze één voor één bij langs. Stel je voor hoe je ze zuivert, ontdoet van rotzooi, ballast die er niet hoort. Hoe je ze helderder maakt. Dan maak je ze sterker, krachtiger, elastischer. Stel je voor hoe de energie vrij kan stromen, daarna. Hoe die energie in jullie beiden wordt opgenomen en verder je lichaam en ziel in stroomt, waar het je voedt en sterker maakt.

Lees ook:   Heb je letter X op je handpalm? Slechts 3% van de wereld heeft het

Het is hierbij heel belangrijk om te beseffen dat energie niet eindig is. In de Celestijnse Belofte wordt het zo mooi neergezet: Liefde wordt meer als je het weggeeft. Er ontstaat een situatie waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Liefde vermenigvuldigt zich door het te delen. Dus als je de visualisatie-oefening doet: realiseer je dan dat voor alle energie die je weggeeft, je het dubbele terug krijgt, of meer!

Welke manier je ook kiest, je zult altijd merken dat het echte werk in je dagelijks leven wordt gedaan, gevoed vanuit je zielsniveau. Je gaat je anders voelen en reageert anders op elkaar. Het mooie is dat het voldoende is als de verandering zich in één van jullie voltrekt. Doordat je in een relatie altijd in meer of mindere mate een eenheid bent, zal de ander niet anders kunnen dan reageren en het proces met jou aangaan. Wees niet bang voor de storm die dat kan veroorzaken. Als je goed naar de natuur kijkt, zie je dat de hemel nooit zo schoon en helder is als na een goede storm.

Gezonde energetische koorden

Gezonde energetische koorden verbinden mensen met elkaar en voeden je. Voor elke chakra en elk levensgebied uit zich dat op een eigen manier.

Wortelchakra

Een gezonde verbinding met de aarde uit zich in sterke energetische koorden tussen jou en het energieveld van de aarde zelf. Je voelt je thuis op aarde en voelt een verbinding met alles dat leeft, zelfs met alles dat officieel niet levend is: ook rotsen en water hebben voor jou een ziel en je voelt je verbonden met alles dat bestaat. Je weet dat je een unieke plek inneemt op aarde en voelt je veilig en levend. Gezonde verbindingen tussen de eerste chakra’s van jou en een ander ontstaan als je elkaar kunt vertrouwen, elkaar bevestigt in je bestaan en veilig bent bij elkaar. Het is het fundament waarop je je relatie kunt bouwen en uitbouwen.

Tweede chakra

Als je samen kunt genieten van het leven, heb je sterke verbindingen tussen jullie tweede chakra’s. Jullie seksuele energie stroomt vrijelijk, of als jullie relatie niet van die aard is, kunnen jullie elkaar vrij-uit je affectie tonen met knuffels en liefkozingen. Je geniet van alles wat het leven de moeite waard maakt en gunt elkaar je eigen voorkeuren, ook als die niet helemaal overeen komen. Je kunt je gevoelens delen en als je écht goed op elkaar bent afgestemd, kun je elkaars gevoelens voelen, ook op afstand.

Derde chakra

Een sterke verbinding tussen jullie derde chakra’s zorgt voor een goede hechting. Je bent in vrijheid verbonden. Je kunt elkaar vrij laten, maar bent ook voedend aanwezig, zorgt goed voor jezelf én de ander. Je vrijheidsdrang is in evenwicht met je behoefte aan hechting aan elkaar en je hebt een evenwicht gevonden in de tijd die je samen wilt doorbrengen en alleen. Je bouwt elkaars zelfbeeld op, je voelt je goed over jezelf in de verbinding met de ander en in jullie onafhankelijkheid. De paradox is hier dat juist een sterke, gezonde hechting, je onafhankelijkheid en zelfstandigheid bevordert. (Naarmate de hechting onzekerder is, vertoon je afhankelijker gedrag!) Je kunt intuïtief aanvoelen of het goed gaat met de ander.

Hartchakra

Een gezonde, liefdevolle en voedende verbinding tussen jullie hartchakra’s laat je hart zingen! Je hele wereld is mooi en de Liefde die je voelt wil maar één ding: verder stromen naar alle mensen die je leven raken. Een goede hartsverbinding zorgt ervoor dat je ten diepste naar elkaar blijft verlangen en zorgt voor de daadwerkelijke eenwording op zielsniveau. Een volledige hartsverbinding betrekt alle andere chakra’s erbij: de Liefde voor de ander is allesomvattend en slecht alle barrières tussen jullie. Een gezonde hartsverbinding geeft je moed. Je durft je kwetsbaar op te stellen en laat alle muren vallen. Je bent volkomen open naar elkaar toe. Op hartsniveau wil je alleen maar het goede voor jou en de ander. Op hartsniveau is het goede voor de ander, het goede voor jou. Ware Eenheid is hier een feit, zelfs als dat op alle andere niveaus (nog) niet mogelijk is. In je hart vallen alle grenzen weg. Een diepe hartsverbinding uit zich in volledige overgave. Het maakt niet uit of je bij elkaar weg bent, of je elkaar nu begrijpt of niet, of je van dezelfde dingen houdt of niet, als je op hartsniveau zo sterk verbonden bent, ben je altijd één. Daar komt niemand tussen. Het komt niet eens in je op je geliefde te verraden voor een ander. Dat zou je niet eens kunnen. Er is geen enkele werkelijke bedreiging voor jullie relatie, want de Liefde tussen jullie is daar te sterk voor. De eenheid op hartsniveau overstijgt het voelen wat de ander voelt, of denken wat de ander denkt. Je bént ten diepste de ander en de ander is jou. Om bij elkaar te kunnen zijn, neem je alle hindernissen die er nog zouden kunnen zijn. Als je een seksuele relatie hebt, beleef je deze voluit vanuit je hart en kun je je volledig aan elkaar overgeven.

Lees ook:   Kwetsen
Vijfde chakra

Een gezonde verbinding tussen jullie vijfde chakra’s betekent dat je je vrij kunt uiten naar elkaar zonder elkaar te kwetsen én je kunt goed naar elkaar luisteren. Je woorden bouwen de ander op, vertellen altijd de waarheid, omdat je voelt dat de waarheid het enige is dat past, dat jou en de ander recht doet. Als je een gezonde verbinding hebt op het niveau van de vijfde chakra, wil je de ander recht doen. Je bent oprecht en waarachtig. Je bent volledig jezelf en hebt ruimte voor de eigenheid van de ander. Je komt voor elkaar uit, staat achter elkaar, ook achter elkaars ambities. De creatieve energie in jullie relatie is groot. Je kunt wonderen verrichten samen, je kunt jullie wereld scheppen en de wereld van anderen mooier maken met je creaties.

Zesde chakra

Sterke verbindingen tussen jullie zesde chakra’s kunnen het gemakkelijkste ontstaan als je gelijkende wereldbeelden hebt, in ieder geval in grote lijnen. Het belangrijkste is echter dat jullie uitwisseling inspirerend is: je hebt respect of zelfs bewondering voor de visie van de ander en voelt je gekend en gewaardeerd in de jouwe. Je kunt samen verder kijken, je ziet samenhangen en begrijpt elkaars manier van denken. Je geniet van de grappen die iemand maakt, wordt geraakt door elkaars humor. Je vindt elkaars innerlijke wereld mooi. Je kunt elkaar nieuwe vergezichten laten zien, of wijst elkaar op details. Je wereldbeeld wordt rijker en vollediger doordat je met elkaar in verbinding bent. Als je daar allebei aan toe bent en je verbinding is sterk genoeg, kun je elkaars gedachten lezen. Je pikt hele zinnen letterlijk op uit elkaars geest. De één spreekt uit wat de ander denkt. Je weet al van elkaars plannen nog voordat je ze hebt uitgesproken, of werkt tegelijkertijd aan hetzelfde plan of idee, soms vanuit verschillende invalshoeken. Je groeit dezelfde kant op, jullie wereld vormt zich als het ware automatisch in je en om je heen. Jullie verbinding inspireert anderen.

Kruinchakra

Een sterke verbinding tussen je zevende chakra en datgene dat jij als het Hogere beschouwt, zorgt voor vertrouwen in het Universum, of God. Je hebt de behoefte spiritueel bezig te zijn en voelt je evengoed een kind van de hemel als een mens die op aarde thuis hoort. Als er tussen mensen een gezonde verbinding is met hun zevende chakra’s, versterken en bevestigen ze elkaar in hun spiritualiteit, of religieuze beleving. Als je beiden een sterk spiritueel verlangen hebt, een sterke verbinding met het Hogere én je hebt een sterke spirituele verbinding met elkaar, kun je een allesomvattende eenwording beleven. Je vertoeft in elkaars geest, in elkaars wezen, alsof het de jouwe was. Het is volkomen woordenloos, zelfs woorden bevatten de grenzen van de taal. Je kunt samen de stilte delen, van binnen uit. Grenzen tussen jullie en het Universum vallen volkomen weg. Als je een seksuele relatie hebt, kan seks transcendent zijn en een verlichtende ervaring, zoals wel bij Tantra of een tak van Taoïsme wordt omschreven (hoewel het beoefenen van Tantra als leerweg of cursus niet per se nodig is en soms zelfs in de weg staat).

Durf je het aan?

Een liefdevolle relatie zorgt voor energetische koorden tussen al je chakra’s. Je wordt gelukkig van elkaar. Niet omdat je niet gelukkig kunt zijn in je eentje, maar omdat Liefde altijd beide kanten op werkt als ze vrij kan stromen. In een wereld waar overal mensen om je heen te vinden zijn, is alleen zijn een keuze. Je bent altijd in verbinding met mensen. Het is aan jou om die verbinding zuiver en voedend te maken of niet. Als je besluit die stap te wagen, kan er een wereld voor je open gaan. Het vergt moed. In het engels betekent moed vatten ’to take heart’. Het hart geeft je de moed om je grenzen te laten vallen en je open te stellen voor anderen. Het is niet de makkelijkste weg. Je moet uit je ivoren toren, van je meditatie-berg of uit je comfort zone en zult vaak in de modder terecht komen van verwarring, egoïsme en pijn. Maar er is geen enkele andere manier om de Liefde ten volle te beleven. De hele Schepping bestaat alleen maar om één reden: Liefde geven en ontvangen. Het hele Leven is een uitnodiging om die uitdaging aan te gaan….

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Check ook
Close
Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥