web analytics
...

Gezonde energetische koorden

Gezonde energetische koorden

Gezonde energetische koorden verbinden mensen met elkaar en voeden je. Voor elke chakra en elk levensgebied uit zich dat op een eigen manier.

Wortelchakra

Een gezonde verbinding met de aarde uit zich in sterke energetische koorden tussen jou en het energieveld van de aarde zelf. Je voelt je thuis op aarde en voelt een verbinding met alles dat leeft, zelfs met alles dat officieel niet levend is: ook rotsen en water hebben voor jou een ziel en je voelt je verbonden met alles dat bestaat. Je weet dat je een unieke plek inneemt op aarde en voelt je veilig en levend. Gezonde verbindingen tussen de eerste chakra’s van jou en een ander ontstaan als je elkaar kunt vertrouwen, elkaar bevestigt in je bestaan en veilig bent bij elkaar. Het is het fundament waarop je je relatie kunt bouwen en uitbouwen.

Tweede chakra

Als je samen kunt genieten van het leven, heb je sterke verbindingen tussen jullie tweede chakra’s. Jullie seksuele energie stroomt vrijelijk, of als jullie relatie niet van die aard is, kunnen jullie elkaar vrij-uit je affectie tonen met knuffels en liefkozingen. Je geniet van alles wat het leven de moeite waard maakt en gunt elkaar je eigen voorkeuren, ook als die niet helemaal overeen komen. Je kunt je gevoelens delen en als je écht goed op elkaar bent afgestemd, kun je elkaars gevoelens voelen, ook op afstand.

Derde chakra

Een sterke verbinding tussen jullie derde chakra’s zorgt voor een goede hechting. Je bent in vrijheid verbonden. Je kunt elkaar vrij laten, maar bent ook voedend aanwezig, zorgt goed voor jezelf én de ander. Je vrijheidsdrang is in evenwicht met je behoefte aan hechting aan elkaar en je hebt een evenwicht gevonden in de tijd die je samen wilt doorbrengen en alleen. Je bouwt elkaars zelfbeeld op, je voelt je goed over jezelf in de verbinding met de ander en in jullie onafhankelijkheid. De paradox is hier dat juist een sterke, gezonde hechting, je onafhankelijkheid en zelfstandigheid bevordert. (Naarmate de hechting onzekerder is, vertoon je afhankelijker gedrag!) Je kunt intuïtief aanvoelen of het goed gaat met de ander.

Hartchakra

Een gezonde, liefdevolle en voedende verbinding tussen jullie hartchakra’s laat je hart zingen! Je hele wereld is mooi en de Liefde die je voelt wil maar één ding: verder stromen naar alle mensen die je leven raken. Een goede hartsverbinding zorgt ervoor dat je ten diepste naar elkaar blijft verlangen en zorgt voor de daadwerkelijke eenwording op zielsniveau. Een volledige hartsverbinding betrekt alle andere chakra’s erbij: de Liefde voor de ander is allesomvattend en slecht alle barrières tussen jullie. Een gezonde hartsverbinding geeft je moed. Je durft je kwetsbaar op te stellen en laat alle muren vallen. Je bent volkomen open naar elkaar toe. Op hartsniveau wil je alleen maar het goede voor jou en de ander. Op hartsniveau is het goede voor de ander, het goede voor jou. Ware Eenheid is hier een feit, zelfs als dat op alle andere niveaus (nog) niet mogelijk is. In je hart vallen alle grenzen weg. Een diepe hartsverbinding uit zich in volledige overgave. Het maakt niet uit of je bij elkaar weg bent, of je elkaar nu begrijpt of niet, of je van dezelfde dingen houdt of niet, als je op hartsniveau zo sterk verbonden bent, ben je altijd één. Daar komt niemand tussen. Het komt niet eens in je op je geliefde te verraden voor een ander. Dat zou je niet eens kunnen. Er is geen enkele werkelijke bedreiging voor jullie relatie, want de Liefde tussen jullie is daar te sterk voor. De eenheid op hartsniveau overstijgt het voelen wat de ander voelt, of denken wat de ander denkt. Je bént ten diepste de ander en de ander is jou. Om bij elkaar te kunnen zijn, neem je alle hindernissen die er nog zouden kunnen zijn. Als je een seksuele relatie hebt, beleef je deze voluit vanuit je hart en kun je je volledig aan elkaar overgeven.

Lees ook:   Waarom hebben engelen geen vleugels?
Vijfde chakra

Een gezonde verbinding tussen jullie vijfde chakra’s betekent dat je je vrij kunt uiten naar elkaar zonder elkaar te kwetsen én je kunt goed naar elkaar luisteren. Je woorden bouwen de ander op, vertellen altijd de waarheid, omdat je voelt dat de waarheid het enige is dat past, dat jou en de ander recht doet. Als je een gezonde verbinding hebt op het niveau van de vijfde chakra, wil je de ander recht doen. Je bent oprecht en waarachtig. Je bent volledig jezelf en hebt ruimte voor de eigenheid van de ander. Je komt voor elkaar uit, staat achter elkaar, ook achter elkaars ambities. De creatieve energie in jullie relatie is groot. Je kunt wonderen verrichten samen, je kunt jullie wereld scheppen en de wereld van anderen mooier maken met je creaties.

Zesde chakra

Sterke verbindingen tussen jullie zesde chakra’s kunnen het gemakkelijkste ontstaan als je gelijkende wereldbeelden hebt, in ieder geval in grote lijnen. Het belangrijkste is echter dat jullie uitwisseling inspirerend is: je hebt respect of zelfs bewondering voor de visie van de ander en voelt je gekend en gewaardeerd in de jouwe. Je kunt samen verder kijken, je ziet samenhangen en begrijpt elkaars manier van denken. Je geniet van de grappen die iemand maakt, wordt geraakt door elkaars humor. Je vindt elkaars innerlijke wereld mooi. Je kunt elkaar nieuwe vergezichten laten zien, of wijst elkaar op details. Je wereldbeeld wordt rijker en vollediger doordat je met elkaar in verbinding bent. Als je daar allebei aan toe bent en je verbinding is sterk genoeg, kun je elkaars gedachten lezen. Je pikt hele zinnen letterlijk op uit elkaars geest. De één spreekt uit wat de ander denkt. Je weet al van elkaars plannen nog voordat je ze hebt uitgesproken, of werkt tegelijkertijd aan hetzelfde plan of idee, soms vanuit verschillende invalshoeken. Je groeit dezelfde kant op, jullie wereld vormt zich als het ware automatisch in je en om je heen. Jullie verbinding inspireert anderen.

Lees ook:   Uitvinder maakt apparaten die 'geesten opsporen'
Kruinchakra

Een sterke verbinding tussen je zevende chakra en datgene dat jij als het Hogere beschouwt, zorgt voor vertrouwen in het Universum, of God. Je hebt de behoefte spiritueel bezig te zijn en voelt je evengoed een kind van de hemel als een mens die op aarde thuis hoort. Als er tussen mensen een gezonde verbinding is met hun zevende chakra’s, versterken en bevestigen ze elkaar in hun spiritualiteit, of religieuze beleving. Als je beiden een sterk spiritueel verlangen hebt, een sterke verbinding met het Hogere én je hebt een sterke spirituele verbinding met elkaar, kun je een allesomvattende eenwording beleven. Je vertoeft in elkaars geest, in elkaars wezen, alsof het de jouwe was. Het is volkomen woordenloos, zelfs woorden bevatten de grenzen van de taal. Je kunt samen de stilte delen, van binnen uit. Grenzen tussen jullie en het Universum vallen volkomen weg. Als je een seksuele relatie hebt, kan seks transcendent zijn en een verlichtende ervaring, zoals wel bij Tantra of een tak van Taoïsme wordt omschreven (hoewel het beoefenen van Tantra als leerweg of cursus niet per se nodig is en soms zelfs in de weg staat).

 

https://www.liedvandemerel.nl/koorden.html

Gerelateerde artikelen

Back to top button