web analytics
11:11 Dubbele getallen
Corona & VirussenPolitiek-Elite

Covid feitelijk grafeenoxidevergiftiging…

Onderzoekers tonen aan dat coronavaccins en verplichte coronamaatregelen de wereldbevolking structureel blootstellen aan grafeenoxide nanodeeltjes.

Spaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de Pfizer vaccinvloeistof voor minstens 99 procent bestaat uit grafeenoxide.

In 2010 ontvingen Andre Geim en Konstantin Novoselov de Nobelprijs doordat ze er in 2004 als eerste in slaagden om een laag grafeen te isoleren en de eigenschappen van grafeen verder onderzochten. Zo kan de geleidbaarheid van grafeen verhoogd worden door te doteren (is het opzettelijk inbrengen van onzuiverheden in het materiaal) of kan het zelfs gemodificeerd worden bij kamertemperatuur tot supergeleider. Uit onderzoek in 2012 aan de Universiteit van Edinburgh blijkt dat mensen die betrokken zijn bij de productie van wondermateriaal, dat gebruikt wordt om computers en touchscreens te verbeteren, het risico lopen op longschade door het inhaleren van nanodeeltjes grafeen. Terwijl grafeen al vele toepassingen kent, blijkt het makkelijk door te dringen door het menselijke celmembraan, bevestigt ook een andere studie uit 2013. 

Het kan ongewenst geïnhaleerd, bewust geïnjecteerd of geïmplanteerd worden in biomedische technologie, terwijl we mogelijk nog onvoldoende weten over de interactie tussen menselijke cellen en grafeen. In grondwater zou grafeen zich minder stabiel gedragen en daarmee al snel afbreken, maar in oppervlaktewater zou dat niet het geval zijn. 

Nanomaterialen

Het RIVM schrijft over nanomaterialen in het algemeen op haar website: Er is nog relatief weinig bekend of werken met nanomaterialen gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Dit komt onder andere doordat een goed overzicht ontbreekt van bedrijven die met nanomaterialen werken. Wel weten we dat het risico op blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek vooral afhangt van de kans dat nanodeeltjes kunnen worden ingeademd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het werken met nanomaterialen in poedervorm, in spray-toepassingen (zoals spuitverf) en bij het bewerken van materialen waar nanodeeltjes in verwerkt zitten.

Het is niet eenvoudig om blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek te meten en te karakteriseren. Daarvoor is vaak een combinatie van verschillende meetapparaten nodig. Daarnaast is slechts van een beperkt aantal nanodeeltjes de schadelijkheid onderzocht. Het risico van nanodeeltjes kan niet zonder meer worden afgeleid uit gegevens van dezelfde stof in niet-nanovorm. Een chemische stof kan in nanovorm uit verschillende groottes en vormen bestaan, elk met unieke eigenschappen en specifieke risico’s. Dit maakt het moeilijker om gezondheidskundige grenswaarden te bepalen voor beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes. Slechts voor een klein aantal nanomaterialen zijn nanospecifieke gezondheidskundige grenswaarden beschikbaar. De meeste hiervan hebben geen wettelijke status. Een overzicht van gezondheidskundige grenswaarden is te vinden in de WHO-richtlijn “WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials“.

Feitelijk stelt het RIVM hiermee dat er maar weinig valt te zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s die nanomaterialen met zich mee kunnen brengen en dat richtlijnen ook moeilijk vast te stellen zijn door de uiteenlopende unieke eigenschappen. Binnen de huidige wettelijke kaders moeten producenten en importeurs van stoffen ‘veilige producten’ op de markt brengen, maar wat dit precies betekent voor nanomaterialen is niet gedefinieerd.

Grootschalige blootstelling grafeenoxide

De Spaanse onderzoekers vermoeden dat een deel van de wereldbevolking reeds sinds het griepseizoen van 2019 is blootgesteld aan grafeenoxide in het griepvaccin als hulpstof. Ook wordt grafeen toegepast in niet-medische mondkapjes volgens het RIVM. Allereerst door vrijwillige griepvaccinatie en later verplichte coronamaatregelen werd volgens de onderzoekers dus kunstmatig een wereldwijde SARS-CoV-2 pandemie gecreëerd. 

De Spaanse onderzoekers en professoren hebben samen met La Quinta Columna bevestigd dat alle COVID vaccins (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson,…) opmerkelijke hoeveelheden nanodeeltjes grafeenoxide bevatten. De intranasale COVID vaccins die pharmabedrijven aan het voorbereiden zijn zouden ook enorme dosissen grafeenoxide nanodeeltjes bevatten. Grafeenoxide nanodeeltjes zouden tevens zijn toegepast in PCR swabs en antigeentesten. Doordat mondkapjes op straat belan(d)den, blijven ook grafeenoxide nanodeeltjes in het milieu en mogelijk ook oppervlaktewater achter. Of en in welke mate hierdoor (langdurige) milieuschade optreedt is onduidelijk.

Lees ook eens:  Weer een boer die het niet meer zag zitten!

Grafeenoxide is volgens de onderzoekers een giftige chemische stof die trombose en bloedklonters kan veroorzaken, het immuunsysteem kan ondermijnen en zou kunnen leiden tot een cytokinestorm. Als er in korte tijd veel cytokine, ontstekingseiwitten, worden uitgescheiden kan dit leiden tot orgaanfalen en daarmee de dood. Grafeenoxide zou zich opstapelen in de longen en zo een dubbele longontsteking triggeren. Vergiftiging door grafeenoxide kan zorgen voor een metaalachtige smaak in de mond en kan leiden tot geur- en smaakverlies. 

Grafeenoxide is extreem krachtig en sterk in aerosolen, net als het vermeende SARS-CoV-2, stellen de onderzoekers. Zoals elk materiaal zou ook grafeenoxide een ‘elektronische absorptieband’ hebben. Dit betekent dat grafeenoxide boven een bepaalde frequentie onze natuurlijke glutathionreserves kan afbreken. 

Glutathion

Over glutathion wordt beweerd, dat het de meest krachtige antioxidant in ons lichaam is. Dit houdt in dat glutathion beschadiging van onze cellen tegengaat die door vrije radicalen wordt veroorzaakt. Vrije radicalen zijn bijproducten die ons lichaam aanmaakt bij het neutraliseren van giftige stoffen. Een teveel hiervan kan schade aan de weefsels van het lichaam toebrengen, wat dus voorkomen wordt door deze antioxidant. 

Juist de frequentieband die grafeenoxide zeer schadelijk zou maken voor mensen wordt, volgens de onderzoekers, uitgezonden in de emissiebandbreedtes van de nieuwe 5G draadloze technologie, die in Nederland in 2020 beschikbaar werden gesteld voor gebruik. Toch geen toeval dat de Chinese miljoenenstad Wuhan eind 2019 een van de eerste steden ter wereld was waar 5G werd uitgerold, terwijl daar ook op dat moment de zogenaamd wereldwijde SARS-CoV-2 pandemie uitbrak? 

Op basis van deze nieuwe informatie lijkt het er op dat we alles dienen te vergeten van wat we dachten over COVID-19 vaccins te weten. Uitgaande hiervan is er geen verband te verwachten tussen de effecten op proefdieren die destijds naar voren kwamen tijdens onderzoek en mogelijke nadelige gezondheidseffecten bij mensen door coronavaccinatie op basis van spike-eiwit. Wat in die zin goed nieuws zou zijn voor mensen die gevaccineerd zijn.

Waarom kinderen niet ontvankelijk lijken te zijn voor grafeenoxidevergiftiging, wordt verklaard door de zeer hoge waarden glutathion die de meesten van hen van nature zouden bezitten. Ook topsporters hebben zeer hoge waarden van deze antioxidant in hun lichaam, waardoor slechts 0,22 procent ziek werd. De waarden van deze antioxidant zouden daarentegen opmerkelijk dalen bij 65-plussers. Dit alles verklaart ook waarom een behandeling met N-acetylcysteine, waarbij de aanmaak van deze antioxidant wordt gestimuleerd, tot snel herstel van patiënten leid(de)(t). 

Bioterrorisme?

Dit alles maakt de verplichte coronamaatregelen en het met ‘drang en dwang’ gekunstelde vaccinatieprogramma dat werd uitgerold over de wereldbevolking door overheden zeer bedenkelijk. Als hier opzet in het spel is, is dit mogelijk bioterrorisme gefaciliteerd door overheden stellen de onderzoekers en kan dit bestempeld worden als misdaden tegen de mensheid. 

Uitgaand van deze onderzoeksresultaten is het dan van belang dat u uw immuunsysteem niet langer verzwakt, maar juist versterkt door het gewone leven weer op te pakken en elke vorm van blootstelling aan grafeenoxide te vermijden c.q. weigeren. Dit alles kunt u voor uzelf makkelijker maken door uw omgeving te informeren over de bevindingen van deze onderzoekers, wat de onderzoekers aanbevelen. 

Lees ook eens:  Vakantietijd en aanslagen?

Tijdelijke coronawet

De Tijdelijke coronawet mag door de Nederlandse overheid niet gebruikt worden om u te vergiftigen met grafeenoxide of met welke stof en/of op welke manier dan ook. Sterker nog, als het hier gaat om op grote schaal ziek worden door opzettelijke vergiftiging, dan is er geen sprake meer van een pandemie. Daarmee vervalt elke juridische basis en kan je je ernstig afvragen of deze wet eigenlijk nog wel rechtsgeldig is, ook al zou de Nederlandse overheid deze in stand houden. U mag uw recht op een gezond leven voor u en uw medemensen dan zonder twijfel uitoefenen. Als overheden claimen dat deze Spaanse onderzoekers het bij het foute eind hebben, wordt het hoog tijd dat zij met onomstotelijk feitelijk bewijs gaan aantonen dat SARS-CoV-2 werd geïsoleerd en een ziekte is in plaats van een giftige stof, dat mensen massaal ziek worden door ziekte in plaats van een gif, dat de PCR test op betrouwbare wijze kan gebruikt worden voor diagnostisch onderzoek en dat de PCR test daadwerkelijk SARS-CoV-2 aantoont en niet iets anders. 

Vele vragen

Daarnaast zijn er vele vragen waar deze bevindingen rond ‘grafeenoxide’ geen antwoord op geven. Hoe zijn de Fauci mails uit te leggen in dit geheel? Is er wel of niet door middel van gain-of-function onderzoek een kunstmatig virus ontwikkeld (dat HIV-deeltjes bevat)? Zo ja, is dat virus dan ziekmakend? Worden mensen niet alleen ziek gemaakt door blootstelling aan een giftige chemische stof, maar ook een kunstmatig voortgebracht virus? En wat maakt dan dat men massaal ziek wordt: het virus en/of het gif? Allemaal vragen, waarbij we ons kunnen afvragen of we daar ooit allemaal antwoord op gaan krijgen? 

De bevindingen van deze onderzoekers geven in ieder geval een plausibele verklaring waarom het aantal besmettingen veelal gelijk oploopt met de COVID vaccinatieprogramma’s die in landen wereldwijd zijn uitgerold, maar ook waarom het aantal besmettingen duidelijk fors opliep nadat de niet-medische mondkapjes op 1 december 2020 in Nederland verplicht werden. 

Eliminatie toxines

Het lichaam heeft een natuurlijke aanleg om toxische stoffen te elimineren, vandaar niet ondenkbaar de media- en overheidscampagne voor boostervaccins, zodat de aanwezigheid van grafeenoxide in het lichaam op peil blijft. Wie dus spijt heeft het vaccin genomen te hebben, kan er nu voor kiezen geen herhaalvaccin te nemen, maar in plaats daarvan zijn immuunsysteem te boosten zodat meer gluthation wordt aangemaakt en daarmee de grafeenoxide toxine in het lichaam wordt afgebroken en uitgescheiden. Want als deze vaccins grotendeels bestaan uit gif, is dat in ieder geval niet de oplossing voor de bestrijding van een eventueel virus.

Ebola A-lijst

Met dit alles in het achterhoofd is het zeer bedenkelijk dat de Nederlandse bevolking zit opgescheept met politici die in groten getale deze week het zogenaamde SARS-CoV-2 virus met een mondiale IFR van 0,15 procent op de A-lijst hebben geplaatst naast het vele malen dodelijkere ebolavirus. Kan je überhaupt nog spreken in termen van IFR als blijkt dat het hier om de gevolgen van grootschalige vergiftiging gaat in plaats van ziekte!? 

Duidelijk is in ieder geval dat de gezondheid van 17 miljoen mensen hen niet interesseert als je de mogelijkheid tot zeer vergaande maatregelen ten allen tijde wil openhouden, voor een risico ter grote van hooguit een mild griepvirus of mogelijk zelfs vergiftigingssymptomen? Waarom komen er anders slechts drie Tweede Kamerleden opdagen tijdens het debat over de vraag of COVID-19 thuishoort op de A-lijst infectieziekten? Waarom stemmen 130 van hen anders voor de motie om corona op de A-lijst te plaatsen en blijven prominente politici bij de belangrijkste stemming tot nu toe dit jaar gewoon weg? Bij motie Hugo de Jonge, die afgelopen jaar meer dan bewezen heeft ‘Minister van Ongezondheid’ te zijn en geen enkele maar dan ook geen enkele bereidheid toont om maar enigszins met respect te luisteren naar deugdelijk onderbouwde input van zelfs medische experts, volledig mandaat geven zodat hij nu te allen tijde bij complete willekeur kan bepalen dat 17 miljoen mensen 24/7 worden opgesloten voor een snotneus! Een snottebel… dit getuigt ervan dat ook degenen die het volk vertegenwoordigen compleet ongeschikt zijn! Of is het crimineel? Nederland bestaat bovenal bij de gratie van de mensen die er wonen en ten aanzien van hen is nu land- c.q. hoogverraad gepleegd. Deze politici hebben de Nederlandse bevolking uitgeleverd aan BigPharma en overgeleverd aan onwetenschappelijk onmedische kwakzalverij, waarbij het eerder op basis van de bevindingen van de onderzoekers begint te lijken op opzettelijke grootschalige vergiftiging van mensen. 

Lees ook eens:  Gaypride drammerige acceptatie

En ook jongeren in Nederland worden nu door De Jonge vanaf 12 jaar ten prooi gegooid aan dit Pfizer ‘vergif’.

Overheids- en mediaterreur

Deze heersende overheids- en mediaterreur dient per direct te stoppen en BigPharma en alle medeplichtigen ter verantwoording geroepen en onder ede om verklaringen gevraagd! Als niemand deze bevindingen van deze onderzoekers kan weerleggen, heeft dit alles naast (poging tot) vergiftiging geresulteerd in een werkelijkheid van mensen die nog meer angstig zijn om te leven dan om dood te gaan.

Het heeft geleid tot de huidige samenleving waarin er wordt gestuurd met modellen die aan alle kanten rammelen, maar deze alsnog koste wat het kost leidend blijven, ook al vernietig je daarmee de gehele Nederlandse samenleving.

Hoeveel van deze malafide praktijken moet de Nederlandse bevolking nog slikken voordat politiek Den Haag stopt met haar terreur? Grootschalige vergiftiging valt op geen enkele manier recht te praten of ze moeten met snoeihard onweerlegbaar bewijs komen dat het niet zo is. En wat als er sprake is van opzettelijke vergiftiging én een kunstmatig gecreëerd virus…

Je wilt er niet eens aan denken dat er iemand op deze wereld in staat is om dergelijke waanzin te bedenken, laat staan dat er velen rondlopen die hiertoe in staat zijn. In wat voor wereld leven wij?

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

Columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Bron

Zeer goed artikel
Van Jammer dat dit soort dingen niet sneller naar buiten komen of ontdekt worden door mensen om mn te verspreiden want dit is zo belangrijk nml.
Ik deel het in de hoop dat meer mensen het gaan delen, ik deel om te delen!
Deel jij mee?

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥