...

29 november 2021

 

Angela Merkel dochter van Hitler (Engels / Nederlands)

Afbeelding

According to the Stasi GDR File, Hitler’s daughter is now holding the same office as her father, Chancellor of Germany…said to be the most powerful human on Earth since she’s also President of European Union & head of the Western Economic Block known as the G-8

In 1954, a baby girl was born, whom the Stasi File identifies as Angela Merkel, today’s Chancellor of Germany. Her official birthday is July 17, 1954. However, the Stasi file which is currently in the Soviet KGB archives, records her birth as April 20, 1954.

Hitler’s father, who took the name Hitler, was the illegitimate son of Solomon Rothschild’s mistress Anna Maria Schicklgruber.

Upon receipt of the Nazi files on artificial insemination, along with Hitler’s frozen sperm, the Soviet Politicheskoye Buro (Politburo) authorized the experiments to ‘resurrect’, ‘if possible’, a child bearing the ‘genetic markers’ of Adolph Hitler.

Soon after the birth of Hitler’s baby girl, an agreement between the Soviets, the Americans and the Vatican was arranged. Hitler’s baby was placed under the ‘control’ of the Catholic Church through its ‘connections’ with the GDR Lutheran Church which took custody of the baby.

She was given a false date of birth, July 17, and the name Angela Dorothea Kasner, daughter of Horst Kasner, a Lutheran pastor, and his wife, Herlind – an English and Latin teacher.

Afbeelding

There in the countryside at Templin in East Germany, Angela Merkel was raised about 50 miles north of Berlin, the capital of the socialist German Democratic Republic (GDR).

The “agreement” of the Western Allied Powers, the Vatican, and the Soviets was that Hitler’s daughter would be elevated to international power…but her ascendancy to power would not come until “the Vatican also brought to power a German Pope”.

After the death of Pope John Paul II, the former German Nazi Joseph Ratzinger was nominated. He took the name of Pope Benedict XVI on April 20, 2005, as Vicar of Rome. Is it a coincidence that this date was the anniversary of Adolf Hitler’s birthday?

In 1977, Angela Dorothea Kasner became Angela Merkel with her marriage to physicist Ulrich Merkel, but the marriage ended in divorce in 1982

Vlag van DuitslandShe was elected Chancellor of Germany shortly after Pope Ratzinger assumed the Leadership of the Roman Church … on Hitler’s birthday

If the Soviet record is true, and the evidence is strong, it opens up some amazing possibilities. The undeniable fact is that Angela Merkel came from obscurity to triumviral power as German Chancellor, President of the European Union, and head of the powerful G-8 economic cartel.

Afbeelding

Except for the little moustache, Merkel has a striking resemblance to Adolph Hitler. She is also a dead ringer for her mother – Gretl Braun

 

Afbeelding

 

According to the Stasi GDR File, Hitler’s daughter is now holding the same office as her father, Chancellor of Germany…said to be the most powerful human on Earth since she’s also President of European Union & head of the Western Economic Block known as the G-8 #thestorm #qanon pic.twitter.com/HOkvaxaCD6

— Reasonable Doubt (@Reasons4Thought) March 11, 2018

Stasis files report that Hitlers sperm was frozen and used years later Stasi File identified Hitlers daughter as Angela Merkel. Her official birthday is July 17, 1954. However, the Stasi file which is currently in the Soviet KGB archives, records her birth as April 20, 1954.

——-

Volgens het Stasi DDR-dossier bekleedt Hitlers dochter nu hetzelfde ambt als haar vader, bondskanselier van Duitsland … waarvan wordt gezegd dat ze de machtigste mens op aarde is, aangezien ze ook voorzitter is van de Europese Unie en hoofd van het Westerse Economische Blok dat bekend staat als de G-8

Lees ook:   Tijdschema van klimaatbeheersing en ondergrondse geo-engineering!

In 1954 werd een dochtertje geboren, dat door het Stasi-dossier wordt geïdentificeerd als Angela Merkel, de huidige bondskanselier van Duitsland. Haar officiële geboortedatum is 17 juli 1954. In het Stasi-bestand dat zich momenteel in de Sovjet-KGB-archieven bevindt, wordt haar geboorte echter op 20 april 1954 vermeld.

Hitlers vader, die de naam Hitler aannam, was de onwettige zoon van de minnares van Solomon Rothschild, Anna Maria Schicklgruber.

Na ontvangst van de nazi-dossiers over kunstmatige inseminatie, samen met Hitlers bevroren sperma, gaf het Sovjet Politicheskoye Buro (Politburo) toestemming voor de experimenten om een ​​kind met de ‘genetische merkers’ van Adolf Hitler ‘tot leven te wekken’, ‘indien mogelijk’.

Kort na de geboorte van Hitlers dochtertje kwam er een overeenkomst tussen de Sovjets, de Amerikanen en het Vaticaan. Hitlers baby werd onder de ‘controle’ van de katholieke kerk geplaatst door haar ‘connecties’ met de DDR Lutheran Church, die de voogdij over de baby nam.

Ze kreeg een valse geboortedatum, 17 juli, en de naam Angela Dorothea Kasner, dochter van Horst Kasner, een lutherse predikant, en zijn vrouw, Herlind – een lerares Engels en Latijn.

Afbeelding

Daar op het platteland bij Templin in Oost-Duitsland groeide Angela Merkel ongeveer 80 kilometer ten noorden van Berlijn op, de hoofdstad van de socialistische Duitse Democratische Republiek (DDR).

De “overeenkomst” van de westerse geallieerde mogendheden, het Vaticaan en de Sovjets was dat Hitlers dochter tot internationale macht zou worden verheven … maar haar machtsovername zou pas komen als “het Vaticaan ook een Duitse paus aan de macht bracht”.

Na de dood van paus Johannes Paulus II werd de voormalige Duitse nazi Joseph Ratzinger genomineerd. Hij nam op 20 april 2005 de naam van paus Benedictus XVI aan als vicaris van Rome. Is het toeval dat deze datum de verjaardag was van de verjaardag van Adolf Hitler?

In 1977 werd Angela Dorothea Kasner Angela Merkel met haar huwelijk met natuurkundige Ulrich Merkel, maar het huwelijk eindigde in een scheiding in 1982.

Vlag van Duitsland Ze werd verkozen tot bondskanselier van Duitsland kort nadat paus Ratzinger het leiderschap van de Roomse Kerk op zich had genomen … op Hitlers verjaardag

Als het Sovjetrecord waar is en het bewijs sterk is, opent dat verbazingwekkende mogelijkheden. Het onmiskenbare feit is dat Angela Merkel vanuit de vergetelheid in driemanschap kwam als Duitse bondskanselier, president van de Europese Unie en hoofd van het machtige economische kartel G-8.

Afbeelding

Afgezien van het kleine snorretje heeft Merkel een opvallende gelijkenis met Adolf Hitler. Ze is ook een dead ringtone voor haar moeder – Gretl Braun

 

Afbeelding

 

Volgens het Stasi DDR-dossier bekleedt Hitlers dochter nu hetzelfde ambt als haar vader, bondskanselier van Duitsland … waarvan wordt gezegd dat ze de machtigste mens op aarde is, aangezien ze ook voorzitter is van de Europese Unie en hoofd van het Westerse Economische Blok dat bekend staat als de G-8 #thestorm #qanon pic.twitter.com/HOkvaxaCD6

– Redelijke twijfel (@ Reasons4Thought) 11 maart 2018

Afbeelding
Stasis-bestanden melden dat Hitlers sperma jaren later werd ingevroren en gebruikt Stasi File identificeerde de dochter van Hitler als Angela Merkel. Haar officiële verjaardag is 17 juli 1954. In het Stasi-bestand dat zich momenteel in de Sovjet-KGB-archieven bevindt, wordt haar geboorte echter op 20 april 1954 vermeld.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten