web analytics
11:11 Dubbele getallen
MysterieParanormaal

Letterlijke betekenis van telepathie is vervoelen

Pamela Kribbe-Jeshua over relaties in de nieuwe tijd en tweelingzielenLetterlijke betekenis van telepathie is vervoelen. We verstaan hieronder het overdragen van bewustzijnsinhouden ( gedachtekracht) van de ene mens op de andere mens die niet in de buurt is, zonder gebruik te maken van de zintuigen. Telepathie behoort tot de buiten – zintuiglijke – waarneming (BZW).

We leven in een zee van energieën, waarin voortdurend informatie op ons wordt afgestuurd. Als we ons openstellen voor telepathisch contact (communicatie op afstand), vervagen we afstanden. Wanneer twee geliefden samen zijn, dan kunnen ze praten, gevoelens uitwisselen, gedachten overbrengen, etc. Via telepathie bestaat de mogelijkheid om op afstand liefde te beleven, mits de juiste afstemming. Je kan de andere bereiken, je gevoelens overbrengen, je gedachten uitsturen en capteren.

Communicatie op afstand

Tussen twee geesten is er communicatie mogelijk. De informatie die je uitstuurt kunnen gevoelens, ideeën, sensaties, mentale beelden betreffen. In alle culturen werd en wordt telepathische overdracht van gegevens toegepast. Bij de Aboriginals in Australië aanvaardt men telepathie als een normale menselijke eigenschap, terwijl in Europa telepathische overdracht afgeschilderd wordt als ‘paranormaal’ of ‘mystiek’.

Het woord telepathie is afgeleid van het Griekse tele (afstand) en pathe (gevoel). De wetenschappelijke interesse in telepathie begon na de ontdekking van het mesmerisme. Bij magnetisme bleek dat de gemagnetiseerde gevoelens en gedachten kon overnemen van de magnetiseur. De gemagnetiseerde voerde de opdrachten van de magnetiseur uit zonder dat ze werden uitgesproken. Ook de psychologie toonde interesse voor dit fenomeen, vooral Sigmund Freud was zeer gefascineerd. Hij zag het als een primitieve faciliteit van de diersoorten, maar die eigenschap is gedurende de evolutie van de mens hoofdzakelijk verloren gegaan. Toen de American Society for Psychical Research (ASPR) in 1985 werd gesticht, werd telepathie als studierichting aanvaard. De procedure was heel eenvoudig. Een persoon die zich in de ene kamer bevond, moest getallen, die uit twee cijfers bestonden, overbrengen naar een ontvanger die in een andere kamer plaatsnam.

Experimentele resultaten

Telepathie wordt heel dikwijls op een spontane manier tot stand gebracht. Het aantal gesignaleerde gevallen van het contact bij een overlijden is overweldigend. De ontvanger krijgt deze informatie door via een gevoel. Ze ervaren een slecht gevoel en deze weet dat er iets negatiefs aan de hand is met degene die overlijdt. Dit kan via dromen, visioenen, stemmen of hallucinaties tot stand gebracht worden. Diegene die het bericht ontvangt, zal plots zijn routinetaken onderbreken, zijn reisplannen veranderen of zelfs totaal annuleren. Er zijn veel gevallen gekend van telepathie tussen mens en dier. Bovendien hangt veel af van de emotionele toestand van de individuen. Uit studie blijkt dat de ontvangers meestal vrouwen zijn, omdat ze dichter bij hun emoties staan en meer op hun intuïtie vertrouwen. Telepathische ontvangst kan in de droomstaat gestimuleerd worden, waardoor een verandering in de hersengolven optreedt.

Telepathie en verbondenheid

Als twee individuen op dezelfde golflengte zitten en een hechte band hebben, dan zal de telepathische overdracht beter lukken. De beste kans om te slagen in je telepathische overdracht is als er een affectieve band is tussen de zender en de ontvanger. Wanneer van een tweeling de ene overlijdt, voelt de andere dit onmiddelijk aan. Dit fenomeen wordt aanzien als ‘de synchroniciteit van de dood’. Dit bewijst dat er informatie-overdracht is tussen twee zeer gelijke wezens zoals tweelingen, die op de koop toe een heel nauwe band hebben.

De Franse tweeling Hacquart is een heel gekend voorbeeld. Jerome Haquart stierf op 3 februari waarna zijn tweelingbroer Emile, die honderden kilometers verderop leefde, ogenblikkelijk getroffen werd door een ziekte en 48 uren later overleed. Het bizarre is dat Emile nooit op de hoogte werd gebracht, maar het overlijden van zijn broer toch aanvoelde. Energiedraden verbinden ons met diegenen die we liefhebben, en dit kunnen we aantonen met het volgende voorbeeld. Er bestond een tweeling, waarvan de ene in Engeland woonde en de andere in Zuid-Afrika. Ze stierven allebei op 20 april 1961 op zeventigjarige leeftijd. Er werden en worden allerlei vreemde fenomenen vastgesteld bij tweelingen. Zo blijkt als de ene een verdoving ondergaat, de andere ogenblikkelijk in slaap valt. Als de ene zich met een scherp voorwerp prikt of snijdt, dan zal de andere op dezelfde plaats op het lichaam een rode vlek ontdekken.

Telepathie tussen moeder en kind

Motherandchildbond

 

Volgens psychiater Jan Ehrenwald komt telepathisch contact tussen moeder en kind veel voor. Deze vorm van telepathie is dikwijls zeer uitgesproken bij het kind, want telepathie is de eerste mogelijkheid om te communiceren. Telepathie tussen moeder en kind wordt aanzien als een zeer efficiënte manier om informatie over te dragen, vooral als het kind in problemen geraakt. Op het moment dat een kind een taal beheerst, verdwijnt het telepathisch contact. Deze thesis werd onderbouwd door laboratoriumexperimenten aan de universiteit van Montana. De onderzoekers spitsten zich toe op de fysieke reacties van de moeders, terwijl het kind aan angstige situaties werd blootgesteld. De moeder moest melden wanneer ze het gevoel kreeg dat haar kind in levensgevaar was. En inderdaad, er werden voortdurend extreme emotionele reacties bij de moeder bemerkt. Dit wijst opnieuw op een nauwe contact dat bestaat tussen twee personen, die zich verbonden voelen met mekaar.

Telepathisch contact met je geliefde

Derde oog

Hoe is het mogelijk om met je geliefde te communiceren op afstand zonder dat je fysiek enig contact hebt? Twee personen kunnen gedachten en gevoelens zenden en ontvangen door middel van een energiebrug. Wanneer twee individuen dichtbij mekaar staan, is dit vrij makkelijk uit te voeren. Bij telepathische overdracht zijn er twee richtingen: de zender en de ontvanger. Om tot telepathisch contact te komen, is de verbondenheid (empathie) tussen twee personen noodzakelijk. De mens heeft een schild rondom zich, zodat gedachten en gevoelens voor anderen verborgen blijven. De telepathische overdracht zal niet louter met woorden zijn, maar ook met gevoelens, beelden of verlangens. Het is mogelijk om bepaalde zaken te weten te komen (paracognitie) door te horen (helderhorigheid) te voelen (heldervoelendheid) of door beelden die je binnenkrijgt (helderziendheid). Als een persoon tot telepathisch contact overgaat, dan voelt hij/zij iets wat de andere ook ervaart. De ene kan een beeld of gevoel doorkrijgen dat het type van de ervaring van de andere weergeeft. Het blijft niet bij fantasie, want de mogelijkheid bestaat om een onderscheid te maken tussen fantasie en telepathische overdracht, omdat deze laatste een innerlijk gevoel van werkelijkheid teweegbrengt.

Als je tot een telepathische overdracht wil komen, dan moet je erin geloven. Zonder geloof lukt het niet. Je moet drie stappen doorlopen om telepathisch contact te hebben nl. inductieve visualisatie en jouw ‘wil’. Inductie staat voor ‘emotie opwekken’. Je moet je voorstellen dat de andere bij jou is en dat je zijn/haar gevoelens kan voelen. Een foto kan je hierbij helpen. Trek je terug in een rustige plaats. Bekijk de foto van je geliefde en laat je gevoelens en herinneringen de vrije loop. Hierna kom je tot visualisatie, hetgeen je wil overbrengen. Maak een duidelijk beeld in je geest van hetgeen je aan je geliefde wil verkondigen. De derde fase is dat je moet willen dat het gebeurt. Geloof erin en stuur jou wil uit. Noteer even dat de telepathie nooit faalt. Als het mislukt, dan betekent dit dat je één of meerdere van de drie stappen verkeerd of niet gedaan hebt. Als de boodschap verkeerd overkomt, dan wijst dit op een tegenwerking of gebrek aan gezamelijk contact. De intenties liggen uit mekaar. Het is onmogelijk om liefdesgevoelens naar een bepaalde persoon, die voor jou liefde niet openstaat, te sturen. Wees oprecht in je telepathische boodschappen. Indien er een goede telepathische connectie is, is het zeer eenvoudig om tot een overdracht te komen. Stuur geen misleidende gevoelens of gedachten naar een persoon, waarmee je een goede band hebt, want die zou uiteindelijk de telepathische connectie tussen jullie schade kunnen betrokkenen of zelfs breken. Als je jouw liefde, je bekommernissen, je gedachten en steun wil sturen, dan is het aangewezen om met beelden te werken. Stel je een beeld voor het geestesoog en doorspek dat met jouw emoties… (Nootje van Wings, het lijkt me niet ok om dit bewust te gaan doen, zo maak je inbreuk op iemands spirituele privacy. Niet dat je zomaar invloed kunt hebben op anderen door middel van telepathie natuurlijk, maar toch. )

 

Telepathie

Telepathie is het vermogen om op bovennatuurlijke ook wel bovenzintuiglijke manier kennis te nemen van belevenissen van andere mensen of boodschappen door te geven aan anderen.
Dat klinkt magisch maar iedereen heeft het wel eens meegemaakt en onbewust communiceren we veel meer met elkaar via telepathie dan we beseffen. Denk maar eens aan de momenten dat je ineens aan iemand moest denken en dat deze persoon je vervolgens opbelt. Soms weten mensen dat er iets met hun geliefde aan de hand is of hebben een onbestemd gevoel en blijkt later dat er op dat moment iets ernstig is gebeurt of iemand in nood is. Je krijgt ineens een drang om iemand te bellen en die persoon heeft echt even een bemoediging nodig.

Mensen zijn vanuit een hogere dimensie met elkaar verbonden en delen op dat niveau onbewust informatie aan elkaar uit. Door telepathie kunnen gevoelens, gedachtes, beelden, emoties, reuk en smaak worden doorgegeven. Telepathie is niet gebonden aan afstand en zelfs niet aan tijd.

Telepathie wordt in de parapsychologie een vorm van ESP (= Extra Sensory Perception, buiten zintuiglijke waarneming) genoemd. Het wordt een paranormaal ook wel psi verschijnsel genoemd.

Telepathie is in de parapsychologie wetenschappelijk onderzocht en daar wel waargenomen en aangetoond maar nog nooit voldoende bewezen voor de wetenschap. Toch zijn er voldoende resultaten om aannemelijk te maken dat er en vorm van communicatie bestaat die niet te verklaren is met de huidige wetenschap.

Telepathie gaat niet via radiogolven of elektrische stroompje die de hersenen uitzenden wat mensen wel eens denken. Dat zou namelijk betekenen dat de signalen afnemen door afstand en dat er tijd overeen gaat. Onderzoek wijst uit dat nog afstand nog tijd invloed heeft op de telepathie. Het is dan ook aannemelijker dat telepathie gaat via een vierde dimensie die los staat van afstand en tijd. Het is dan ook mogelijk boodschappen te ontvangen uit verleden of toekomst. Voor de wetenschap is dat onbegrijpelijk maar in de spirituele wereld is dat een bekend verschijnsel. We komen het in de Bijbel en in het Christendom ook veelvuldig tegen.

Telepathie is je vermogen om intuïtief te communiceren. Communicatie via je gevoel. Een hartverbinding die je kunt maken met elke vorm van leven dat er is. Deze hartverbinding is er altijd en altijd al geweest. Telepathie is ons “vergeten” zesde zintuig.

Zo zijn er tal van intuïtieve boodschappen die wij op een bepaalde laag van ons bewust zijn de gehele dag door krijgen. Vaak zijn we hier ons niet bewust van. Terwijl we bij alles wat we mee maken seintjes krijgen. Die seintjes komen op alle mogelijke manieren bij ons. Door situaties, door wat mensen zeggen, door hoe het voelt, door fysieke boodschappen. Alles wat er gebeurt vertelt jou wat. En aan de hand van hoe iets of iemand op jou over komt handel je. Dit is telepathie.

Kind

Voor kinderen is het vermogen om telepathisch te spreken van zelf sprekend. Kinderen kunnen door hun fysieke leeftijd niet in onze mensentaal duidelijk maken wat ze willen. Kinderen doen dit daarom telepathisch. Zij ervaren dit als niet anders dan normaal en snappen er niks van als wij “volwassenen” hen niet begrijpen. Vanaf jongs af aan leren we van onze omgeving. Regels, patronen, gedragingen. Telepathie is geen gebruikelijke taal meer. Als kind kun je plaatjes en gevoelens blijven sturen, maar als niemand naar je luistert, besluit je de taal die je word aangeboden te leren. Dit houdt niet in dat we niet meer telepathisch met elkaar praten. We doen het altijd, je kunt het niet uitzetten, het gaat alleen onbewust.

Zo is het uiteindelijk met iedereen en alles in het leven. We worden wat de wereld om ons heen van ons maakt. En hoe we ons zelf zien en maken, laten maken. We leren allemaal fysiek praten, terwijl de woorden ons beperken in wat we werkelijk willen zeggen, woorden lang niet evenaren wat we voelen.

Telepathie is onze oertaal, die zich niet in woorden laat uitdrukken, maar in puur gevoel. Het is de taal die iedereen verstaat, de taal van het hart. Telepathisch communiceren kan iedereen vanuit zijn natuur.Wanneer je daar weer bewust van gaat worden kun je daarmee oefenen. Door stil te staan bij alle keuzes die je maakt. Kies een keer wat je gevoel zegt, ook al zegt je hoofd dat je het beter kan laten. Voel wanneer de telefoon gaat wie het is, voordat je opneemt. Speel ermee. En Leer. Je zult ervaren dat niets voor niets is, dat je voor gevoel werkelijk klopt. Je kunt weer bewust gebruik gaan maken van jou zintuig. Hoe meer je er gebruik van maakt hoe sterker je jouw telepathische vermogen weer kunt gaan ontwikkelen.

Onze sprekende taal belemmert ons om met dieren, andere levensvormen, maar zelfs met andere mensen te praten. Telepathie is je vermogen om met elkander levenswezen te delen. Het is niets paranormaals, het is de weg die ons laat ervaren wie we werkelijk zijn!

Hoe vind telepathie plaats?

Telepathie vindt plaats, doormiddel van het grote energie veld. Energie is overal om ons heen. Een lege ruimte is werkelijk niet leeg. Overal zit energie, wat alles met elkaar verbind. Wat door gaat in alle lagen van het leven. Uiteindelijk is alles energie wanneer je het bekijkt onder een microscoop. ( Interessante films hierover zijn “what the bleep do we know, Down to the rabbit hole.”)

Mensen noemen het een morfogenetisch veld, anderen een bibliotheek (Akasha kronieken), wetenschappers vertellen er over in hun kwantumfysica. Ik zelf benoem het als de levensenergie waar iedereen en alles uit bestaat. Ik geloof dat wanneer je met de levensenergie mee stroomt en je er mee verbindt, je steeds weer dichter bij jouw werkelijke natuur komt. Onze werkelijke natuur bestaat niet uit dualiteit, gescheidenheid, angst, eenzaamheid en illusie. Maar uit liefde, licht, verbondenheid, respect, vreugde, vertrouwen en geloof. Het gaat erom waar je voor kiest, al lijkt het nu dat er voor ons wordt gekozen. We zijn zoveel groter dan dat we zelf denken. De wereld, onze wereld is zo veel mooier dan dat we ons zelf durven denken/schenken. Telepathie laat zien dat er geen buiten en binnen is. We zijn allemaal hetzelfde, energie.

Dieren communiceren vanuit deze levensenergie. Denk maar eens aan de vogels die vliegen door de lucht in de meest mooiste formaties. Ze trekken erop uit wanneer het slechter weer wordt, als of zij een kalender hebben waarop staat, nu komt de kou. De meeste menselijke weerverwachters zitten er dikwijls naast. Denk ook aan natuur rampen, lang voor dat er een natuurramp plaats vindt, weten de dieren dat al. Ze trekken naar hogere gebieden of laten mensen zien, doormiddel van hun gedrag, dat er iets aan de hand is. Wanneer wij mensen weer gaan geloven in ons zelf en in onze natuur, dan begint de weg terug naar “huis”, daar waar alles en iedereen all-een is.

Telepathie vindt plaats via deze energie verbinding. Het maakt niet uit waar op de wereld je woont of dat het dier misschien vermist of overleden is. Energie verbindt ons alle met elkaar. Denk maar eens aan een verjaardag waar je binnen loopt en je beseft na een paar seconden dat het er eigenlijk helemaal niet zo gezellig is …. Of juist wel natuurlijk! Dit voel je aan door de energie die er hangt. Energie is oneindig en zal er altijd en overal zijn.Wanneer wij ons verbinden met ons zelf. En vanuit deze verbinding in liefde contact maken met dieren, zal iedereen horen wat elk levend wezen vertelt.

Wat kun je met je vermogen om telepathisch te communiceren ?

Je kunt door middel van je telepathische vermogen communiceren met alle levensvormen, dus niet alleen dieren, maar ook met mensen. Het communiceren gaat via je zintuigen, horen, zien ruiken, proeven, voelen en fysieke boodschappen. Doormiddel van de verbinding door energie kun je dus voelen wat een ander voelt, ruiken en proeven, zien. Eigenlijk gebeurt dit ons elke dag.

Telepathisch kun je dus een gevoel zenden of via je gedachten een plaatje laten zien. Wanneer je aan een dier vraagt; “Hoe ziet jouw huis eruit?” Dan kan een dier bijvoorbeeld een plaatje van zijn huis naar jou sturen. Als je in voelt op een dier, kun je voelen of het dier verdrietig is of blij. Bijvoorbeeld met de vraag: “Vind je het leuk om in de auto te rijden?” Een dier kan je dus ook laten voelen waar hij pijn heeft in het lichaam. Door telepathisch te spreken met dieren komen we allemaal achter de wel bekende vraag: “Wat gaat er in jouw koppie om? Waarom doe je dat toch steeds? Zit je lekker in je vel?” Je kunt het gesprek vergelijken met een gesprek tussen ons mensen. En kan dus werkelijk over van alles gaan.

Praten met dieren is meer…als het antwoord op jouw vraag.

Dieren laten via hun gedrag ons eigen gedrag zien. Ze zijn dan als een spiegelbeeld van Ons-zelf. Ze spiegelen wat er diep in ons leeft. Dieren reageren vanuit hun natuur op energie. Zij voelen wanneer er gevaar dreigt. Daarom weten honden wanneer je bang voor ze bent. De reden waarom een paard niet wil luisteren naar wat je vraagt, heeft misschien wel te maken met het stuk, in hoeverre jezelf naar jezelf luistert. In welke maten luister jij naar je eigen hart. En de hond die zo enorm aan de lijn trekt, vraagt jou misschien wel leiding te nemen over je eigen leven. Voor dieren bestaan geen geheimen, en eigenlijk voor niemand… Wanneer je verbonden bent met alles om je heen. Dieren voelen haarfijn aan wat er met ons is en als dat wat zij voelen niet in overeenstemming komt, met jouw gedragingen zullen ze je dat vertellen. Dat is de reden waarom we dieren zo lief hebben. Bij dieren hoef je niet te vertellen wat er is, of blij bent of boos. Bij dieren hoef je alleen maar te zijn wie je bent en dat zullen ze met je delen.

 

bron: http://bewustleven.web-log.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥