...

24 juni 2021

 

Stoned by grass

Amazing how what seems to be a simple picture can capture so much. Really makes me miss where I grew up.:

 

De zomer kwam entree
De gemeente werkte mee
En maaide zich suf
Dag in dag uit
In elke wijk
Wel 4 x in de week
Men deed plots aan gratis werkverschaffing en had
Zo weinig te doen
Dat men maar wat verzon
Dus ipv 1 x in de twee weken
Was het bijna dagelijks raak
De subsidies raakten zo
nooit meer op
Zo had men wat meer te besteden
Tijdens de nieuwjaarsborrel
En ander gefeest
En mochten uitkeringsgerechtigden
Werken voor zga nop
Een hele zomer stoned
Dankzij grass
Wat een strop

(Gemaaid gras geeft een noodsignaal af aan de omgeving met  bepaalde paniek (Of is het pijn?) stofjes.
Fijn als je daar enorm allergisch voor bent…

Minder maaien, minder sproeien - Adri Terhoeve, specialist beheer Cluster Waterkeringen en wegen, legt uit dat je je gras het beste wat minder kunt maaien.:

Gras dat net gemaaid is, geeft een bijzonder geurtje af. Recent onderzoek toonde aan dat het gras met die geur laat weten dat het in nood verkeert. Maar nieuw onderzoek laat nu zien dat het gras met die geur ook hulptroepen rekruteert.

Wanneer een plant aangevallen wordt – door een insect of een grasmaaier – begint deze direct te communiceren: de plant gaat stofjes afgeven. Bijvoorbeeld stofjes die erop gericht zijn om de aanvallende insecten af te stoten.

Bescherming
Zodra je jouw grasveldje gaat maaien, raakt het gras ook in paniek en gaat het eveneens beschermende stofjes produceren. Zogenoemde GLV (Green Leaf Volatiles). Deze stofjes nemen wij mensen waar als de ‘heerlijke geur van pas gemaaid gras’. Eerder stelden onderzoekers al vast dat het gras met die geur laat weten in nood te zijn. Maar dat is niet alles, zo hebben onderzoekers nu ontdekt. Met de stofjes roept het gras ook hulptroepen op. “Wanneer er behoefte is aan bescherming, laat de plant dat aan de omgeving weten door een organisch stofje af te geven,” vertelt onderzoeker Michael Kolomiets.

Experiment
Kolomiets en zijn collega’s trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze pasten een maïsplant zo aan dat deze geen GLV kon produceren. Vervolgens beschadigden ze deze maïsplant. Hetzelfde deden ze met maïsplanten die wel GLV kon aanmaken. De resultaten waren opmerkelijk. Zodra de beschadigde maïsplanten GLV gingen aanmaken, snelden parasitaire wespen toe. De planten die geen GLV konden aanmaken, lieten de parasitaire wespen links liggen.

Het wijst erop dat de GLV twee functies hebben. Eerst activeren de stofjes een hormoon dat een aantal maatregelen treft om de plant tegen de insecten die deze aanvallen, te beschermen. Vervolgens trekken de stofjes ook nog parasitaire wespen aan. De wespen haasten zich naar de plant, leggen hun eitjes in de lichamen van de rupsen die de plant aanvallen en helpen zo om de plant tegen toekomstige schade te beschermen. “We hebben bewezen dat wanneer je deze stofjes verwijdert, parasitaire wespen zich niet langer aangetrokken voelen tot een plant, zelfs niet wanneer een insect op de bladeren van de plant kauwt. Dus deze stofjes zijn nodig om parasieten aan te trekken. GLV hebben twee functies: in de plant activeren ze de productie van insectenbestrijdende stofjes, maar ze zenden ook een SOS-signaal uit dat resulteert in de komst van parasitaire wespen.”

https://www.scientias.nl/geur-van-pas-gemaaid-gras-heeft-twee-functies/

Lees ook:   Paternalistische behandeling van vluchtelingen

Gerelateerde berichten