...

23 juni 2021

 

Maximum snelheid hoe zat dat ook alweer?

Verkeersborden in je klas. Laat kinderen de betekenis van verkeersborden zelf ervaren, door er een aantal op te hangen in je klas.Op 1 november 1957 werd een maximumsnelheid van 50 km/u ingesteld binnen de bebouwde kom.

Een maximumsnelheid van 100 km/u op autowegen en autosnelwegen en van 80 km/u op alle andere wegen buiten de bebouwde kom werd ingevoerd op 6 februari 1974.

Daarvoor gold op deze wegen geen maximumsnelheid.

De officiële reden was de wens het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Officieus speelde ook de oliecrisis van 1973 een belangrijke rol.[1]

overigens werd er vrijwel nooit op snelheid gecontroleerd, waardoor men tot ver in de jaren tachtig, ook in de randstad, zo hard kon rijden als men wilde.

Op 1 mei 1988 werd de standaardlimiet op autosnelwegen verhoogd naar 120 km/u. Hoewel die snelheid vooral in het begin nog lang niet overal toegestaan was, werd zij langzaam maar zeker de norm. Alleen op trajecten met een hoge verkeersdruk en op plaatsen waar de hogere snelheid veel overlast veroorzaakte, bleven lagere maximumsnelheden gelden. Nieuw was wel, dat de maximumsnelheid streng werd gecontroleerd.

Uit het regeerakkoord van VVD en CDA, dat op 30 september 2010 werd gepresenteerd, bleek dat het nieuwe kabinet de standaardsnelheidslimiet op autosnelwegen wilde verhogen naar 130 km/u.

Vanaf 1 maart 2011 mocht men bij wijze van proef 130 km/u rijden op een gedeelte van de Afsluitdijk.[2] Op 17 mei werd daar het traject op de A6 tussen Almere Buiten-Oost en het Knooppunt Joure aan toegevoegd (uitgezonderd de stukken vlak voor en na de Ketelbrug en het Knooppunt Emmeloord en met de beperking dat dit alleen gold tussen 19 en 6 uur).[3] Proeftrajecten op de A2, A7, A16, A17, A32, A37 en A58 werden tussen mei en juli 2011 opgeleverd. Op al deze trajecten werd de (hogere) maximumsnelheid aangegeven met verkeersbord A-1.

Sinds 1 september 2012 is de standaardlimiet op Nederlandse snelwegen 130 km/u.[4][5] Op sommige snelwegen, vooral rondom steden, wordt een lagere maximumsnelheid gehanteerd, die aangegeven wordt met verkeersborden (vaak vergezeld van geheugensteuntjes op hectometerpaaltjes).

Lees ook:   Wie regeert de wereld (Amerika) etc

Met behulp van onderborden kan aangegeven worden dat zo’n afwijkende maximumsnelheid, die meestal varieert tussen 70 en 120 km/u, niet altijd geldt, maar bijvoorbeeld alleen tussen 6 en 19 uur of bij een nat wegdek. Buiten de genoemde tijden of bij een droog wegdek geldt dan weer de standaardlimiet van 130 km/u. Met behulp van matrixborden kan een dynamische snelheidslimiet aangegeven worden. Dit wordt onder meer gebruikt bij wegwerkzaamheden en files.

Tot 1 januari 2012 gold voor snelheden boven 130 km/u de standaard ondergrens voor vervolging (de zogenaamde ‘flitsmarge’). Dat wil zeggen een ondergrens van 4 km/u te snel.[6] Omdat gemeten snelheden boven de 100 km/u nog met de wettelijke 3% gecorrigeerd dienen te worden resulteerde dat dan in een geconstateerde snelheid van 9 km/u te snel. Voor snelheden boven 130 km/u is vanaf 1 januari 2012 een uitzondering gemaakt op aandringen van de Tweede Kamer, die vond dat met de flitsmarge de snelheidslimiet meer werd verhoogd dan de bedoeling was.[7] De marge is daarom verlaagd van 4 naar 1 km/u wat, inclusief de wettelijke correctie neerkomt op een ondergrens voor vervolging van 6 km/u (gemeten).[8]

In 2019 werd de maximumsnelheid op de Nederlandse wegen weer een issue, in verband met het klimaatbeleid. [9] [10] [11]

Op 13 november 2019 kondigde het kabinet aan spoedig de maximumsnelheid op snelwegen overdag te limiteren tot 100 km/u. Dit als een maatregel voor de stikstofcrisis.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maximumsnelheid_in_Nederland

Dus maak je eens niet zo druk aub! Niks aan de hand… gewoon nieuwe wet dat ooit een oude wet was… so what…minder slachtoffers in het verkeer is ook niets mis mee want het wordt steeds drukker op de weg!

Gerelateerde berichten