20 september 2020

 

Relaties en chakra’s

1st Chakra - Root Chakra by Lori A Andrus

Wortelchakra
Dit chakra komt overeen met het fysieke lichaam en het onderbewuste en vertegenwoordigt het eerste niveau van je bewustzijn. De wortelchakra bevat problemen met betrekking tot overleving, angst en seks.

Mensen met onopgeloste problemen in hun eerste chakra zullen angsten ervaren zoals de angst om geen liefde te vinden, de angst om niet geliefd te zijn, de angst om niet goed genoeg te zijn, de angst voor verlating, angst voor verraad, etc. Deze angsten zullen zijn geprojecteerd op hun holografische realiteit en zullen hun relaties negatief beïnvloeden of een manifestatie hiervan zelfs voorkomen.

°Sacral Chakra Goddess 'Svadhisthana' by SoulBirdArt

Sacraal Chakra
Dit chakra komt overeen met het emotionele lichaam en de instinctuele geest. De sacrale chakra bevat problemen met betrekking tot pijn, lijden en overvloed.

Mensen met onopgeloste problemen in hun eerste chakra hebben de neiging om een ​​dicht emotioneel pijnlichaam te hebben, dat hen naar iemand met een vergelijkbare pijnfrequentie in het lichaam zal aantrekken. Hun onverwerkte pijn uit het verleden zal blijven spelen in hun relaties en ze zullen blijven vastzitten in een karmische kringloop waarin dezelfde soort pijnlijke gebeurtenissen steeds opnieuw plaatsvinden.

Solar Plexus Chakra Goddess / 'Manipuraka' Yellow Goddess / Wall Art ~ Art Print from original artwork by Roberta Orpwood

Solar Plexus Chakra
Dit chakra komt overeen met het mentale lichaam en de analytische geest. De solar plexus chakra bevat kwesties met betrekking tot zelfvertrouwen, zelfachting, controle, macht en slachtofferschap.

Mensen met onopgeloste problemen in hun derde chakra zullen worstelen met een laag zelfbeeld en een laag zelfvertrouwen. Je zelfrespect bepaalt de kwaliteit van je relatie en wat voor soort relatiedynamiek je tolereert.

~~~~

Mensen die zich bewust of onbewust identificeren met het slachtofferarchetype zullen hun partners de schuld geven van hun eigen ongeluk en hun onderbewustzijn zal dit zien als een verlies van persoonlijke macht. Om het verlies van persoonlijke kracht te compenseren, zal de persoon zich bezighouden met controledynamiek~, die zal resulteren in veel relatiedrama.

Deze drie chakra’s komen overeen met ons driedimensionale zelf of het ego. Ze zijn een fundamenteel onderdeel van wie we zijn MAAR het is niet onze bedoeling om ons hele leven vanuit deze lagere chakra’s te ervaren.

In plaats daarvan zijn we bestemd om de chakra’s te activeren die corresponderen met ons Hogere Zelf (vierde chakra en hoger) en geleidelijk aspecten van onze hogere multidimensionale anatomie / bewustzijn te ervaren.

Zodra we ons kunnen afstemmen op en leven vanuit de hogere chakra’s, zullen we onvermijdelijk relaties ervaren, die worden gevoed door de energie die wordt voortgebracht door deze energiecentra met een hogere vibratie.

Id. Ego. Superego. A Freud infographic by Manu Melwin Joy. #ego, #psychology, #personality

Helaas zijn de meeste relaties alleen gebaseerd op de behoeften van het ego en zijn verlangens er om te controleren, manipuleren, pijn te creëren en te ‘overleven’. Het ego – zich niet bewust van zijn oneindige verbinding met de Bron – is voortdurend op zoek naar liefde, goedkeuring en waardering buiten zichzelf, waardoor een onuitblusbaar gevoel van gemis en tekort ontstaat.

Co-afhankelijke relaties vieren hoogtij in onze samenleving met individuen die proberen de liefde te zoeken, omdat  ze denken dat ze niet krijgen van hun partners. Dit leidt tot energievampieren- en controlekwesties, waardoor veel mensen in ego-gestuurde relaties blijven.

Hartchakra-relaties

Heart Chakra - Loved by CarlyMarie

Wanneer de eerste 3 chakra’s worden beheerst en getranscendeerd, kunnen we beginnen met het activeren en ervaren van de frequenties van de hartchakra.

De manier waarop we de eerste drie chakra’s beheersen, is door alle energieblokkades die aan deze chakra’s gehecht zijn, te transmuteren en te helen, blokkades zoals:

– Relatie angsten

– Eerdere pijnlijke relatie-ervaringen en het emotionele pijnlichaam

– Gebrek, beperking, armoedebewustzijn

– Schaduw zelfarchetypen en persona’s zoals slachtofferschap, de redder, de martelaar, de tiran, etc.

– Kracht en controle kwesties, inclusief eigengerechtigheid

Terwijl je deze energetische blokkades transmuteert en je schaduwzelf integreert, kun je meer licht ontvangen in de eerste 3 frequentiebanden waaruit je aura veld bestaat. Dit proces van lichte accretie VERANDERT en verhoogt je vibratie.

Zodra dit gebeurt, begint onze frequentie overeen te komen met de volgende hogere dimensionale frequentiebanden, waarbij de eerste het vierde chakra of het hartchakra is.

4th Chakra - Heart Chakra by Lori A Andrus www.shivohamyoga.nl/ #mindful #energy #zen #flow #health #chakra #yoga

In het hartchakra ligt de vibrationele staat van onvoorwaardelijke zelfliefde. Wanneer je in staat bent om een ​​staat van onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen volledig te belichamen, kun je onvoorwaardelijk van anderen houden en alle oordelen overstijgen.

Toch begint het allemaal met eigenliefde, want je kunt een ander niet echt volledig liefhebben als je niet eerst écht van jezelf houdt. Daarom is het heel belangrijk om alle zielefragmenten, karmische indrukken en andere energetische blokkades in verband met oordeel, angst om niet geliefd te worden, verraad, liefdesverdriet, haat, etc. te verwijderen.

Dit zijn de blokkades die voorkomen dat je hartchakra tot bloei komt en je  de ervaring van onvoorwaardelijke eigenliefde kunt ervaren.

Genees je hart
Elke keer kwetsingen van je hartchakra  die je hebt ervaren in deze of vorige levens zal zielefragmenten creëren en je hartchakra sluiten. Om ervoor te zorgen dat je hartchakra volledig open is, moet je alle eerdere analoge ervaringen, karmische indrukken en disharmonische overtuigingen over liefde en vertrouwen wissen. Een hartchakra is niet voor niets gesloten die heeft healing nodig.
Een chakra zomaar openen is niet goed, dit moet vanzelf gaan en dat gebeurd o.a door genezing en acceptatie van jezelf en liefde voor jezelf.

Лето, солнце, цветы....
De belichaming van onvoorwaardelijke eigenliefde leidt tot de ervaring van omni-liefde of de liefde voor ALLE(s)N. Deze fase markeert de volledige activering van de hartchakra en je kunt eindelijk het bewustzijn belichamen dat liefde de essentie is van alles, inclusief jezelf.

Al je beslissingen worden afgestemd op onvoorwaardelijke -eigen-liefde en omni-liefde, angst om niet geliefd te zijn verdwijnt en een diep gevoel van veiligheid neemt het individu over.

Uiteindelijk ga je een relatie ervaren vanuit een staat van GROOTHEID en vanuit deze staat kun je echt liefde geven en ontvangen.

Je hebt vertrouwen in wat je meebrengt in de relatie en je voelt oprecht dat je de BESTE liefde van je huidige of toekomstige partner verdient.

Hoe een 5-dimensionale relatie te creëren-5D is leven vanuit een bepaalde frequentie op 5D niveau op aarde. In feite al een gevorderde zielen frequentie die velen nog niet kunnen begrijpen omdat zij zover nog niet zijn. Dit soort relaties is alleen mogelijk als de ander ook op eenzelfde frequentie zit.

Zodra je vanuit je hartchakra kunt leven, zul je in staat zijn om naar het 5e chakra te ascenderen. Het keelchakra of 5de chakra komt overeen met de frequenties van het spreken en leven vanuit je eigen waarheid.

Door toegang te krijgen tot de wijsheid in je hart, zal je innerlijke waarheid zich met absolute duidelijkheid openbaren en zul je een drijvende kracht voelen die je zal voortstuwen om die waarheid te spreken.

Maar in plaats van alleen maar uw waarheid te spreken met woorden, zult u uw waarheid belichamen en het ook zijn. Je zult je waarheid doen en je waarheid spreken door je daden, je aanwezigheid en zelfs wanneer je in stilte bent.

De noodzaak om anderen te prediken of “overtuigen” van uw waarheid is niet langer vereist, want u weet dat degenen die er klaar voor zijn naar u toekomen.

5th Chakra - Throat Chakra by Lori A Andrus

(Bij keelpijn is een sjaal om je hals in deze kleur helend)

De helderheid van je keelchakra zal op je relatie worden geprojecteerd. Duidelijke communicatie is een van de pijlers van elke bloeiende relatie en wanneer je een 5-dimensionale relatie begint, zul je communiceren met je geliefde zonder woorden en rechtstreeks vanuit je ziel. (Telepathie)

Wanneer het 5de chakra volledig is geactiveerd, gebruik je een taal van persoonlijke kracht en laat je alle woorden vallen die resoneren met slachtofferschap, schuld, beperking en gebrek. In plaats daarvan bent u afgestemd op de kracht van het universele OM, de ultieme scheppingskracht.

Je beseft dat je woorden wiskundige programma’s zijn die naar het universum kunnen worden gestuurd om je gewenste realiteit te creëren. En je weet intuïtief dat vragen de sleutel zijn tot grotere wijsheid en dat gesproken commando’s je manifestatievaardigheden ontketenen.

Wat uiteindelijk de belichaming van 5-dimensionale frequenties binnen je morfogenetische veld bepaalt, is de vervulling van het doel van je Ziel.

Dat klopt, gestationeerd in de dimensies 4, 5 en 6 is wat bekend staat als je ”Soul Identity”. Dit deel van je Hogere Zelf houdt het bewustzijn en de wijsheid vast voor het doel van je Ziel evenals alle noodzakelijke stappen die je moet nemen om het elke dag te vervullen.

Om een ​​5D-relatie te manifesteren, moet je jezelf afstemmen op het doel van je Ziel en alle energetische blokkades verwijderen die je hiervan weerhouden.

5D Relaties zijn NU mogelijk
Om in een 5D-relatie te kunnen opstijgen, moet je je frequentie wijzigen en verhogen. (Mits mogelijk) Er is een specifieke methode waarmee je, je frequentie kunt afstemmen om nu de frequenties van een 5D-relatie te belichamen. Dit zal een toestand van harmonische resonantie creëren die je magnetiseert naar een persoon die klaar staat om je te ontmoeten in die frequentie.

Throat Chakra you fill my spirit with a sky of infinite blue opening all that I am holding back helping me trust and express what is true so I can speak up for myself and others, too. Your healing energy reaches deep inside to a silent place where I can hear my inner voice telling me I have a choice. To whisper, to cry, to shout. To sing and rejoice and say all that is in my heart. Healing Lotus - Throat Chakra prose by Carol Cavalaris
Wat veroorzaakt 5e Chakra blokkades?

Het 5e chakra vertegenwoordigt één van de grootste uitdagingen als het gaat om relaties. In de oudheid hebben door mannen gedomineerde religies bewust vervormde overtuigingen over vrouwen gecreëerd en gepromoot om de mensheid te beheersen.

Vrouwen werden gezegd zielloos en slecht te zijn, daarom konden ze geen directe verbinding met God hebben. Emoties werden als een vrouwelijk aspect beschouwd en mannen als krijgers, werden belachelijk gemaakt, gestraft en soms zelfs gedood als ze enige zogenaamde ‘vrouwenemoties’ toonden.

Dit zorgde ervoor dat miljarden mannen hun emoties onderdrukten en er ontstond veel onverwerkte woede. De reden waarom zoveel mannen geweld gebruiken is vaak vanwege hun onvermogen om emoties te voelen en te verwerken.

Keel Chakra problemen
Duizenden jaren en zelfs vandaag in sommige delen van de wereld mochten vrouwen geen beroep, opleiding, stem of mening hebben.

Mannen zouden neerkijken op vrouwen en hun waarheid negeren. Emotionele expressie werd als zwakte gezien. Hierdoor hebben veel vrouwen (ook mannen) ernstige blokkades in hun keelchakra.

Deze blokkades worden vervolgens geprojecteerd op de relatie en creëren nutteloze patronen van problemen met controle, dominantie, concurrentie en vertrouwen. Is het je opgevallen dat mannen de neiging hebben zich terug te trekken wanneer vrouwen hun emoties uiten? Elke keer als een man zich terugtrekt van zijn partner als hij ruzie heeft of als hij het over een kwestie heeft, verliest de vrouw het vertrouwen in haar man.

°Chakra Energy Centers with Flowers by Spielarts Prints. Beautiful, crown chakra third eye chakra throat chakra heart chakra solar chakra sacral chakra root chakra lotus flower

Om mannen en vrouwen een 5 dimensionale relatie te laten manifesteren, is het volgende vereist:

– Voor mannen om de vrouwelijke essentie toe te staan, te ondersteunen en te omhelzen (in zichzelf en door vrouwen)

Lees ook:   Fantoommobiel

– Voor mannen om zich over te geven aan het Goddelijke Vrouwelijke en vrouwen te ondersteunen om hun eigen waarheid te spreken

– Voor vrouwen om op te klimmen en hun eigen waarheid te bewandelen

– Voor vrouwen om zich over te geven aan het Goddelijke mannelijke

– Zowel mannen als vrouwen moeten de mannelijk-vrouwelijke splitsing genezen en hun innerlijke mannelijke en vrouwelijke energieën in balans brengen

– Zowel mannen als vrouwen moeten controle, dominantie en eigengerechtigheid loslaten.

Deze stappen zullen de kracht van de 5e chakra ontketenen. Door frequentieresonantie zullen de individuen die er bewust voor kiezen de splitsing te helen, een partner aantrekken die ook op deze frequentie trilt of er heel dicht bij zit.

Soms moeten mannen zich in de aanwezigheid van een bewuste vrouw bevinden om zich over te geven aan het Goddelijke Vrouwelijke en een wedergeboorte te ervaren. Vrouwen kunnen ook een wedergeboorte ervaren wanneer ze zich in de aanwezigheid van een bewuste man bevinden.

En wanneer deze wedergeboorte plaatsvindt, wordt een 5e dimensionale relatie geboren. Beide partners belichamen hun Soul Identity (het deel van je Hogere Zelf dat zich bevindt in de dimensies 4-6) en als gevolg hiervan vervullen ze hier hun Zielenmissie of Ziels Doel op Aarde.

Hun tantrische energieën kunnen nu stijgen van het eerste chakra naar het vijfde chakra en hoger om te worden gebruikt als healing- en manifestatie-energieën.

Hoe de 5e dimensie ervaren?

Om te begrijpen wat een 5D-relatie tot een realiteit maakt, moeten we eerst begrijpen wat een dimensie werkelijk is. Wanneer de meeste mensen denken aan de 5e dimensie of een andere hogere dimensie, denken ze dat het ergens “daarboven” en “buiten” is van hun huidige realiteit.

Alle dimensies zijn “overal”, zelfs binnenin je. Wat bepaalt welke dimensie je ervaart, is het deeltjespulsatieritme, de snelheid en rotatie van de deeltjes waaruit je auraveld en DNA-sjabloon bestaan.

Als je de vibratie, rotatie en snelheid van de deeltjes die je auraveld maken, zou kunnen veranderen, zou je letterlijk een nieuwe dimensie van de werkelijkheid gaan ervaren zonder “overal” te hoeven gaan, maar eerder zou je die hogere dimensie hier en nu belichamen. Het grootste deel van de mensheid is echter gefaseerd in de frequentiebanden van de dimensies 1-3 en kan daarom slechts een beperkt aspect van de werkelijkheid ervaren.

De reden waarom meer dan 90% van de mensheid leeft binnen een frequentieomheining is te wijten aan blokkades in hun DNA, met name de 4e DNA-streng.

Alle dimensies en je chakra’s zijn verbonden met je DNA-sjabloon en als je blokkades hebt in je 4de DNA-streng, dan betekent dat dat je niet in staat zult zijn om je hartchakra volledig te activeren en het licht toe te voegen dat overeenkomt met je hogere zelf.

Daarom is het noodzakelijk om DNA-blokkades op te heffen en geleidelijk je hogere DNA-strengen te activeren, zodat je kunt beginnen met het belichamen van je Hogere Zelf en een hogere frequentie-relatie kunt aantrekken.

Het probleem met de verhoudingsfrequentie

c9ee67389e798b43257616803805eb9c

Iedereen heeft een bepaalde frequentie (de trillingsoscillatiesnelheid van de atoom- en subatomaire deeltjes in jouw veld) die varieert tussen 50-150 Ghz.

Frequentie is extreem belangrijk vanwege de Law of Resonance die stelt dat, afhankelijk van de frequentie die je hebt, je zult resoneren met mensen, plaatsen, tijden, dingen en gebeurtenissen die een vergelijkbare frequentie hebben, zo niet dezelfde frequentie. (Misschien reden bv van het Mandela effect?)

Twee mensen komen niet samen en blijven bij elkaar, tenzij ze dezelfde of zeer vergelijkbare frequentie hebben. Om een ​​5D-relatie te manifesteren MOET je frequentie overeenkomen met een 5-dimensionale frequentie.

Maar als je energetische blokkades hebt in je auraveld, chakra’s en DNA dan zullen deze blokkades je ervan weerhouden te trillen op een hogere frequentie en zullen je afstoten van het manifesteren van een hogere-frequentie relatie.

Alles wat in je vakgebied is gecodeerd, zoals eerdere pijnlijke ervaringen, karmische afdrukken, het emotionele pijnlichaam, overtuigingen, enz., Zal een effect hebben op je frequentie en je aantrekken voor mensen die dezelfde of zeer vergelijkbare laagfrequente afdrukken hebben gecodeerd in hun vakgebied .

De ultieme oplossing voor frequentieresonantie

Je moet ALLE energetische blokkades en onderbewuste overtuigingen op het kwantumniveau van je gewaarzijn wissen om je frequentie te verhogen en een meer harmonieus raster van mensen, plaatsen, tijden, dingen en gebeurtenissen aan te trekken.

Dit omvat soulmates en twinflames evenals andere gewenste levenservaringen.

De sleutel is om deze energetische blokkades permanent te transmuteren op ALLE niveaus van je bewustzijn. Helaas werken veel helende modaliteiten daar alleen op de lagere niveaus van je bewustzijn

Wanneer een energetische blokkade alleen wordt opgeheven op het fysieke, emotionele en mentale niveau van je multidimensionale anatomie, maar het wordt niet opgeruimd op meer etherische niveaus van je gewaarzijn, zullen de disharmonische energieën opnieuw genereren.

Carol Cavalaris

Daarom is het uitermate belangrijk om alle energetische blokkades van deze en vorige levens, incarnaties en zelfs parallelle universums op het kwantumniveau van je gewaarzijn te verwijderen.

Wanneer iets op het kwantumniveau wordt gewist, kan het niet opnieuw genereren, alle energie is teruggegaan naar de VOID en is geen ding geworden. Zelfs de neurale netverbindingen in je hersenen die verband houden met de traumatische gebeurtenissen worden getransmuteerd.

1) Zelfliefde
Het hartchakra is de sleutel tot het manifesteren van een hogere vibrationele relatie. Een van de GROOTSTE blokkades die verhindert dat de hartchakra volledig opent, is het onvermogen om onvoorwaardelijke liefde te cultiveren en te ervaren. Als je niet volledig van jezelf houdt, zul je nooit in staat zijn om volledig van iemand anders te houden, je kunt niet geven wat je denkt dat je niet hebt. Verwijder blokkades zoals schuldgevoel, verraad, zelfveroordeling en vroegere hartpauzes om je hartchakra te zien bloeien.

2) Karma-verwijdering
Duidelijke karmische afdrukken van dit en vorige levens die ervoor zorgen dat je blijft steken en die je relatiedoelen en algehele evolutionaire vooruitgang belemmeren. Wis de karmische afdrukken die je bij de geboorte van je ouders hebt geërfd, zodat je HUN-relatie-karma niet hoeft te lopen en je je eigen lot kunt laten bepalen. Bevrijd jezelf van onwaardigheid, onverdiendheid, armoedebewustzijn, schaamte, schuld en slachtofferschap. Verhelder uw karmische relatie tussen relaties en transcendeer de karmische loops met de meest saboterende relaties.

3) Verleden leeft relaties
Bedenk hoeveel relaties je in dit leven hebt gehad en ALLE karma en pijnlijke ervaringen die je tijdens elk leven hebt gehad. Verveelvoudig dat nu voor honderden, zo niet duizenden levens. Veel van de karmische kringlooprelaties die je relaties saboteren, zijn in vorige levens gemaakt en ze liggen diep begraven in het geheugen en het onderbewustzijn van je ziel. Bevrijd jezelf van vroegere karmische banden en contracten die je nog steeds binden aan vorige geliefden, partners en echtgenoten.

4) Angst Transmutatie
Twee van de grootste angsten die mensen in relaties treffen zijn de ANGST VAN NIET LIEFDE ZIJN en de ANGST OM NIET GOED GENOEG TE ZIJN. Deze angsten trekken je vaak naar partners die resoneren met die angsten en je zult uiteindelijk een self-fulfilling prophecy ervaren. Overstijg de karmische loop van het aantrekken van partners die niet klaar zijn om hun harten te openen en je te overladen met oneindige golven van liefde. Bevrijd jezelf van de beperkingen van een laag eigenwaarde en onwaardigheid die voortkomen uit de angst om niet goed genoeg te zijn.

5) Doorsnijden van paranormale koorden
Het opruimen van koorden van gehechtheid is de eerste stap naar vrijheid. Snijd koorden van gehechtheid aan energievampiers die je levenskracht-energie sifoneren en uitputten. Breng tenslotte een hogere resolutie naar de niet-opgeloste relatiedynamiek en gebeurtenissen uit het verleden die je blijven achtervolgen. Het wegsnijden van paranormale koorden is de enige manier om te stoppen met het projecteren van de relatiebagage uit het verleden op je nieuwe relaties. Zodra deze koorden zijn opgeruimd, zul je de ware spirituele banden tussen jou en andere mensen laten bloeien. (Pas hier wel voor op omdat het soms belangrijk is dat die koorden er zijn ze ontstaan ook niet voor niets)

6) Het pijnlichaam transcenderen
Laat eens en voor altijd de geaccumuleerde pijn uit je verleden los. Het emotionele pijnlichaam is als een parasitaire entiteit die je mentale en emotionele lichamen overneemt om meer pijn en lijden te veroorzaken door je partner te triggeren of door hem / haar geactiveerd te worden. De frequentie van het pijnlichaam trekt je aan bij mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen die resoneren met je pijn. Wis het pijnlichaam zodat je een staat van gelijkmoedigheid en bewuste aanwezigheid in je relatie kunt belichamen.

7) Co-afhankelijkheid overstijgen
Co-afhankelijkheid is de meest voorkomende sabotagedynamiek in relaties. Mensen in co-afhankelijke relaties proberen constant liefde, goedkeuring en waardering uit elkaar te halen. Dit type energie vampiering komt voort uit een verlies van persoonlijke kracht en resulteert in controleproblemen. Wanneer u in een co-afhankelijke relatie bent, maakt u uw partner verantwoordelijk voor UW geluk en probeert u ze vervolgens onder controle te houden zodat ze u gelukkig kunnen maken. Dit werkt natuurlijk nooit en resulteert in eindeloze DRAMA. Bevrijd jezelf van co-afhankelijkheid en creëer een onderling afhankelijke relatie op basis van hoger geven van liefde.

8) Genezing van de man-vrouwsplitsing
De man-vrouw breuk is de oorzaak van de diepgewortelde boosheid, de nutteloze concurrentie en machtsstrijd die mensen in relaties ervaren. Zelfs lichaamsbeeldvervormingen en obsessies zijn terug te voeren tot de man-vrouw-breuklijn. Balans en belichaam je innerlijke Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke energieën om de TOTALITEIT van wie je bent te ervaren en toegang te krijgen tot je ware innerlijke goddelijkheid.

9) Heilig spiegelbewustzijn
Je bent je er waarschijnlijk van bewust dat je partner een van de helderste spiegels wordt, en laat je zien waaraan je moet werken, genezen en ontspannen. Deze activering helpt je innerlijke zichthelderheid te verkrijgen, zodat je getuige kunt zijn van de ware bron van de emotionele reacties die door je partner worden geactiveerd. Eindelijk ontsnappen aan de Verwachting – Teleurstelling – Geef de schuld aan het spel en neem de volledige leiding over je emotionele toestand. Door het spiegelbewustzijn te activeren, stop je met het projecteren van je eigen onopgeloste problemen naar je partner en zie je uiteindelijk zijn / haar ware essentie.

10) Transcendentale relatie
Activeer de principes die een transcendentale relatie vormen en ontvang de wijsheid en leiding van je Hogere Zelf over hoe je een relatie co-creëert die doordrenkt is met de frequenties van: hoger geven van liefde, vertrouwen, intimiteit, vreugde, veiligheid, avontuur, groei en bijdrage.

Gerelateerde berichten