web analytics
11:11 Dubbele getallen
GeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - Elohim - Geloof

De verboden geschiedenis van de Anunnaki: 14 tabletten van Enki onthullen fascinerende details

5a1f50065f24cd3956a4c2b8a0a766b4 AnGel-WinGs.nl

Velen geloven dat ongeveer 445.000 jaar geleden oude astronauten van een andere planeet in de kosmos op aarde geland zijn op zoek naar goud.

De veertien tabletten van Lord Enki (een van de oude Annunaki-goden) zijn verfraaid met details over de geschiedenis van de Anunnaki.

Deze veertien tabletten van Lord Enki geven ook een overzicht van het ontstaan ​​van leven.
In de tabletten van Lord Enki wordt ook vermeld hoe de beschaving op aarde is ontstaan. 
Deze oude astronauten landden op één van de zeeën van de aarde en richtten Eridu op, “Home in the Faraway”.

Volgens de vertalingen en transcripties van auteur en onderzoeker Zecharia Sitchin, veranderde de verkenningsmissie die op aarde begon, in een volwaardige missie waar de Anunnaki operationele centra vestigden op aarde, de maan en zelfs Mars.
Geleidelijk aan hadden de Anunnaki een tekort aan mankracht, dus gebruikten ze genetische manipulatie om prehistorische aapachtige mensen in arbeiders om te vormen, ook wel bekend als Homo sapiens (mensen).

 En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis: en laat ze heersen over de vissen van de zee…

Genesis 1:26

We lijken dus op hen en niet op grijze aliens bv…dat zijn waarschijnlijk mensen uit een zeer verre toekomst.
De verboden geschiedenis van de Anunnaki: 14 tabletten van Enki onthullen fascinerende details - AnGel-WinGs.nl

Er is veel scepsis aanwezig wanneer de Anunnaki wordt besproken en velen verwerpen het idee dat oude astronauten, de Anunnaki genaamd, duizenden jaren geleden op aarde landden voordat de geschiedenis werd geschreven.

Verschillende onderzoekers en theologen hebben echter erkend dat de bijbelse verhalen over de schepping van Adam en Eva, de Hof van Eden, de grote overstroming, de Toren van Babel gespecificeerd zijn in oude teksten die duizenden jaren geleden in het oude Sumerië zijn opgeschreven door de oude Sumeriërs.
De oude Sumeriërs beweren dat ze hun kennis van het verre verleden hebben gehaald uit de leringen en geschriften van de Anunnaki. (Spijkerschrift)

De eerste tablet van Lord Enki

De eerste tablet van de veertien tablets van heer Enki vertelt over de atoomoorlog.

(De Anunnaki waren toen al veel verder ontwikkeld dan wij nu zijn zelfs)

Hoofdstuk 1.1 – De eerste tablet van Lord Enki legt uit wat ons lijkt, op een atoomoorlog op aarde tussen de Anunnaki.
De kwade en catastrofale wind wordt beschreven als een radioactieve wolk die iedereen op zijn pad doodt, goden en de mensheid.
Interessant is dat er in de tablet staat dat dit het ergste is dat is gebeurd sinds de zondvloed (grote overstroming).

Hoofdstuk 1.2 – De thuisplaneet van de Anunnaki, Nibiru, wordt genoemd in het tweede hoofdstuk van de eerste tablet.

185057b5d4dd074af3ac6fd2abfa8d3a AnGel-WinGs.nl

Ze lijken te denken dat ze tot leven zijn gekomen uit wat onze evolutionisten geloven als de oersoep.
Hoewel het voor ons onmogelijk is, geloofden ze dat ze het wel konden.
Het gaat over de dikke atmosfeer en vegetatie van de planeet.
Ook worden de cycli van de planeet rond de zon met de warme en koude periodes genoemd. Tijdens het koude weer houdt de innerlijke warmte van de planeet het warm.

Er begonnen conflicten die eindigden in het gebruik van wat wij beschouwen als atoombommen.
Het vernietigde hun planeet.

Toen werd er vrede gesloten en werd het koningschap gevestigd voor de hele planeet (One World Government).

Hoofdstuk 1.3 – Deze tablet van Lord Enki vertelt de koningschapshiërarchie op Nibiru.
Er staat beschreven over de huwelijken van de koning en hij trouwde zelfs met de dochter van zijn broer. (Blijkbaar normaal in die tijden)

5b02f5d5035d9cec55d0a44274f900cf AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 1.4 – Deze tabletv suggereert dat de thuisplaneet van de Anunnaki problemen had met hun atmosfeer.
Het antwoord op dit probleem volgens de tablet is fijn verpoederd goud in de bovenste atmosfeer te verspreiden (net als chemtrails nu) om een ​​reparatie uit te voeren op die atmosfeer.
Deze beslissing werd pas genomen toen een gevecht tussen hen eindigde in de moord op de koning. (Broer doodt broer – net zoals Kaïn en Abel).

Hoofdstuk 1.5 – Deze tablet vermeldt de Anunnaki-raad die besliste over het lot van de Anunnaki die de koning vermoordde, van wie hij een verwant was.
Er wordt besloten dat hij de troon moet krijgen.
Er wordt geen straf gegeven voor het doden van de koning. (¿)

1725215f9d23f9f9d2d7c47e0d804b31 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 1.6 – Deze tablet beschrijft hoe de koning de atmosfeer van de planeet probeert te genezen door atoombommen in vulkanen tot ontploffing te brengen.
(Je ziet dat de elite ook bepaalde kennis tot zich heeft genomen en dingen weet via de oude informatie dus zijn er bronnen bekend)

Het helpt dan niet en de Anunnaki waren ontevreden.
De volgende persoon in de rij voor de troon daagde de koning uit en versloeg hem in een worstelwedstrijd.
De koning ontsnapte aan de Anunnaki door op een ruimtevaartuig te stappen en richting de aarde te gaan. (Het was bijna als het neerwerpen van satan).

De tweede tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 2.1 – Deze tablet vertelt over de ontsnapping van de verslagen koning uit Nibiru met het plan om naar de met sneeuw bedekte aarde te gaan.
Het ruimteschip dat hij meenam had atoombommen erop en zijn plan was om een ​​pad door de asteroïdengordel te blazen, die de Anunnaki ervan had weerhouden naar de aarde te gaan. (Dus om die reden waren ze nog nooit naar de aarde gegaan)

df922ba7d2582988efaf024e9e896dd4 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 2.2 – Het beschrijft de aankomst van de verslagen koning op aarde.

Hoofdstuk 2.3 – Deze tablet vertelt over de eerste dagen van de verslagen koning op aarde en het vinden van zuurstof, fruit, voedsel en vissen.
Hij vond ook sporen van het goud dat de Nibiru-planeet nodig had om de atmosfeer te herstellen.
Hij nam contact op met de nieuwe koning van de planeet Nibiru en stelde een deal voor.

De derde tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 3.1 – Deze tablet geeft uitleg over de pogingen van de verslagen koning om de nieuwe koning om te kopen met zijn kennis van het goud op aarde en zijn status te laten herstellen.

Hoofdstuk 3.2 – In dit hoofdstuk wordt gesproken over het beëindigen van onderhandelingen.
Er zou een team naar de aarde worden gestuurd om te controleren of er inderdaad een grote hoeveelheid goud op aarde aanwezig was.
Zo ja, dan zou de verslagen koning nog een kans krijgen om de troon van de koning te veroveren.

7f81af6005a63a9956ec634f36255c90 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 3.3 -De volgende tablet laat de Anunnaki naar de aarde reizen.
Ze stopten kort op Mars voor water.
Hun ruimtevaartuig loopt blijkbaar op water.
Toen gingen ze verder naar de aarde en landden hier.

Hoofdstuk 3.4 – Dit deel vertelt over de eerste 6 dagen op aarde van het vooruitgegane  team van de Anunnaki.
Er werden voldoende voedsel, water, vissen en dieren geobserveerd door het vooruitgegane team dat door de Anunnaki was gestuurd.

Hoofdstuk 3.5 – Dit gedeelte beschrijft de Anunnaki-teamleider die de zevende dag als een rustdag verklaart. (God bijbel)
Metalen werden uit de wateren verwerkt.
De dag, maand, jaar kregen hun namen.

bf16b68316dc43849e2af66bc0ad2ba0 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 3.6 – Dit deel van tablet vertelt over het zoeken en vinden van goud, maar niet in grote hoeveelheden.
De resterende atoombommen op het ruimtevaartuig van de verslagen koning werden uit het ruimtevaartuig gehaald en in een grot verborgen.
Ze waren van plan de verslagen koning het gebruik van atoombommen te ontnemen om zich een weg door de asteroïdengordel te banen.
Een Anunnaki-teamlid verliet de aarde om de eerste manden vol goud naar Nibiru te brengen.

De vierde tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 4.1 – Deze tablet begint met de aankomst van het ruimteschip met daarin de eerste mand met goud.
Er was bericht van de aarde dat de grotere goudafzettingen ondergronds waren.
Een hooggeplaatste Anunnaki kreeg de leiding over de operaties op aarde.
Hij verliet Nibiru en kwam op aarde aan.

Hoofdstuk 4.2 – In dit deel van de tablet komt de Anunnaki naar de aarde om zelf te zien waar het goud ondergronds zou moeten zijn.
Er werd een plan gemaakt om te beslissen welke van zijn koningszonen terug zal gaan naar Nibiru en welke zal blijven en de operaties op aarde zal leiden.
Dit was nodig vanwege de vijandschap tussen zijn twee zonen voor het volgende koningschap.

0fc89a11e1aae516a46727bf7d5a887b AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 4.3 – In dit deel waren de nieuwe koning en zijn twee zonen aan het loten om te zien welke taken ze zouden uitvoeren.

Toen de beslissingen werden aangekondigd, herhaalde de verslagen koning zijn pleidooi voor de tweede worstelwedstrijd om de troon.
De worstelwedstrijd eindigde toen de nieuwe Anunnaki koning de al eens verslagen koning versloeg.

Toen de wedstrijd was afgelopen, beet de verslagen koning de penis van de nieuwe koning af en slikte hem door.

(Dat was vast een kleintje (de top) en ze vechten dus bloot…? )
Hij is daarna vastgebonden.
Terwijl de nieuwe koning zijn buik aan het genezen was, gezwollen door het sperma van de konings penis.
Werd er besloten wat te doen met de verslagen koning.
De nieuwe konings wilde de verslagen koning doden.

Hoofdstuk 4.4 – In dit deel van de tablet besluit de nieuwe koning om de verslagen koning te verplaatsen, van wie werd verwacht dat hij zou sterven door het inslikken van de penis van de nieuwe koning.
Er werd besloten hem in ballingschap naar Mars te sturen terwijl hij stervende was.
De nieuwe koning keerde terug naar Nibiru en maakte plannen om het goud op aarde te oogsten. De plannen omvatten onder meer het maken van relaisstations op Mars en mogelijk op de maan.
De aarde werd opnieuw aangeduid als Eden.

2b4dadd58125def2a1c3ae720a36c503 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 4.5 – Dit gedeelte beschrijft de bouw van specifieke grondverzetapparatuur, ruimteschepen en raketten op Nibiru voor gebruik op aarde.
De kortere cycli en atmosfeer van de aarde hadden invloed op de Anunnaki.
Een groep van meer Anunnaki, waaronder een paar vrouwen met genezende vaardigheden(artsen en verpleegsters), verlieten Nibiru naar de aarde.
Ze stopten op Mars om te kijken of de verslagen koning dood was en om daar een relaisstation te starten.
De rest van de groep ging verder naar de aarde.

De vijfde tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 5.1 – Deze tablet begint met de laatste groep die op aarde landt.
De zoon die het bevel had gekregen over de goudwinning, begroette zijn zus, die een van de genezers was.
Ze vlogen naar de woonruimten van de koningszonen die hij op een berg had gebouwd. Ze drukten hun liefde voor elkaar uit en bespraken hun zoon op Nibiru die naar de aarde wilde komen (we hebben het hier over een broer en een zus).
Ze vlogen terug naar Eden en hij vloog haar rond en vertelde haar over zijn plannen.
Er kwamen steeds meer Anunnaki uit Nibiru.

b71d9bc72c09cf06d1152b7714fc6b49 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 5.2 – Er waren nu 300 Anunnaki op Mars en 600 op aarde.
Dit gedeelte van de tablet spreekt over dezelfde ongekunstelde beslissingen en immoraliteit door sommige Anunnaki.

De dochter van de koning die de liefde bedrijft met de zoon van de koning werd beloofd aan de andere zoon van de koning.
Toen bleek dat de andere zoon en dochter samen sliepen, mocht de dochter met niemand trouwen.

De koningszoon die de liefde bedreef met zijn zus, verkrachtte een jonge genezeres, die werkte onder het bevel van de zus met wie hij sliep.
De zoon van de koning werd verbannen naar een dorre plek op aarde, maar de Anunnaki die hem naar ballingschap brachten, brachten hem met opzet naar een plek waar de zeven atoombommen verborgen waren, gehaald uit het ruimteschip van de verslagen koning.
De atoombommen waren verborgen in een grot.

Lees ook eens:  Sumerian Civilization Documentary 2018

0e4f4b25ae9f823a30819804f13ac112 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 5.3 – De verkrachte jonge genezeres werd voor de zeven rechters gebracht en ze vertelde hen dat ze zwanger was.
Ze vroegen haar of ze de koningszoon die haar verkrachtte als haar echtgenoot wilde accepteren.
Daar stemde ze mee in.
De zoon van de verbannen koning werd teruggebracht naar Eden.
De zoon van de andere koning, die de leiding had over het ondergronds halen van het goud, woonde in dat deel van de aarde.
Zijn vader, de koning, had hem zijn dochter ten huwelijk beloofd, maar in plaats daarvan verbood hij haar van het huwelijk toen bleek dat zij en zijn andere zoon samen sliepen.
De koningszoon die verantwoordelijk was voor het verkrijgen van het goud, vroeg haar echter om bij hem in zijn woning te komen.
Hij en zijn halfzus hadden een pasgeboren dochter.
Hij wilde een zoon.
Ze had nog een dochter.

cdc01960bd65874227741d08e6380e6e AnGel-WinGs.nl
Hij riep dat hij een zoon met haar wilde, maar ze vervloekte hem, een echte vloek.
Hij begon te lijden aan vreselijke gezondheidsproblemen.
Pas nadat hij haar had bezworen dat hij uit haar geslachtsdeel weg zou blijven, verloste ze hem van haar vloek.
Ze keerde terug naar Eden.

Hij contacteerde zijn vrouw en kind op Nibiru en vroeg hen om naar de aarde te komen.
Hij had vijf zonen bij zijn vrouw en andere Anunnaki-vrouwen.
De andere zoon van de koning ”verkrachtte”, nadat hij afscheid had genomen van zijn zus, een jonge genezer en trouwde later met haar.
De zoon van de koning en zijn dochter die een zoon op Nibiru hadden, wilden hem naar de aarde brengen.
Maar hij was nu getrouwd en had een zoon met zijn vrouw.
Dit veroorzaakte rivaliteit tussen de twee zonen van de koning op aarde, wat leidde tot oorlog.
Het goud werd naar Nibiru getransporteerd en tot fijn stof gemaakt dat in de atmosfeer werd geplaatst.
De sfeer herstelde langzaam.

Er waren nu vijf Anunnaki-steden op aarde.
De Igigi begonnen te klagen over de werkdruk.
De Igigi op Mars klaagden het meest.
De commandant van mars werd naar de aarde gebracht om hem de werking daar te laten zien.

0eb359c875970c8bcdf6042d2b86a153 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 5.4 – Deze tablet vertelt over de commandant van mars die de werking op aarde liet zien.

Hij verlangde er stiekem naar om koning te worden, dus stal hij de tabletten van het lot uit Eden.
Hij geloofde dat hij niet verslagen kon worden terwijl hij de tabletten van het lot had, maar hij werd verslagen en ter dood veroordeeld.
Hij stierf in de vijfentwintigste shar (aangenomen wordt dat een shar 3.600 aardse jaren is, de lengte van een Nibiru-baan rond de zon).

Ongeveer 90.000 jaar nadat de Anunnaki naar de aarde kwamen.
De Anunnaki-leiders van de aarde kwamen met een plan om het goud op aarde te verfijnen en alleen geraffineerd goud naar Nibiru te brengen om ruimte op het vaartuig vrij te maken voor Igigi om naar Nibiru te reizen voor rust.
De koning was het daarmee eens.

443056e699c102691349a8bf26fd16ca AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 5.5 – De koningszoon die verantwoordelijk was voor de mijnbouw leidde zijn aandacht af naar het leven en de dieren op aarde en hoe deze verschilt van Nibiru.
Op het tablet stond dat die dieren in de hoge bomen hun voorpoten als handen gebruikten.
Andere wezens werden gezien in hoog gras dat rechtop liep (mensachtigen).
De Igigi in de mijnen kwamen in opstand.
De twee zonen van de koning en anderen bedenken een plan om de rebellerende Igigi Anunnaki terug te sturen naar Nibiru en hen te vervangen door nieuwe Anunnaki-arbeiders.
Ze besloten ook om een ​​Lulu te creëren, een primitieve werker.

De zesde tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 6.1 – Deze tablet vertelt over de oorsprong van de primitieve arbeider.
Er was veel discussie over het vormen van een primitieve arbeider.
Een van de zonen van de koning verklaarde dat de “vader van alle begin” de enige scheppingsmacht heeft.
De andere zoon van de koning verklaarde dat zo’n wezen al bestaat en dat ze geen slaven zouden zijn, maar helpers.

De andere zoon van de koning zei dat het tegen de regels van de planeet is.
Hij verklaarde dat het ook tegen de regels was om zelfs maar naar de aarde te komen.
Na veel discussie besloot de koning de primitieve slaaf te creëren.
Velen geloven dat Anunnaki, vooral de koningszoon die verantwoordelijk was voor de genetica , de mythische wezens van oude fabeldieren zoals draken, zeemeerminnen, eenhoorns, enz. hebben gemaakt.
(Om alles te testen natuurlijk! Hoe leuk is het om op een andere planeet alles opnieuw te scheppen en je echt een God te voelen, stel dat wij ooit zover zijn en een bepaalde planeet tegenkomen waar leven mogelijk is en al is… en we komen daar, geweldig toch, dna gepruts, wezentjes maken, niet leuk, weg ermee, leuk bewaren verhaal…Dat hebben zij ooit ook vast gedacht en zelfs gedaan omdat ze dat konden)

f8d21e09b6101b7693ca4b72f1f0c808 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 6.2 – In dit deel van de tablet staat dat ze delen van de rug van het ene dier hebben genomen en die hebben gecombineerd met de voorkant van een ander dier.
Met andere woorden, ze hadden geëxperimenteerd met DNA.
(Denk aan een centaur bv half mens half paard…het bestond ooit echt.)

De zoon van deze koning had wezens gemaakt van DNA en de regels overtreden voordat de argumenten zelfs maar waren begonnen om een ​​primitieve werker te creëren.
Gezien het recht om door te gaan door de koning probeerden ze het DNA van de tweebenige wezens (hominoïden) van de aarde te vermengen met dat van hen en het in de baarmoeder van het tweebenige vrouwelijke aardschepsel te plaatsen.
Er waren veel opvattingen, maar de resultaten waren niet goed.
Veel wezens zijn in den beginne gemaakt met misvormingen.

Hoofdstuk 6.3 – Alle pogingen mislukten, maar uiteindelijk besloten ze om niet opnieuw een tweebenige vrouw van de aarde te impregneren, maar een Anunnaki-vrouw.
De Anunnaki-vrouw die de DNA-splitsing had gedaan, stemde ermee in om zelf geïmpregneerd te worden.

Ze werd zwanger en baarde een jongenskind.
Ze noemde hem Adam.

Toen besloten ze de jonge vrouwelijke Anunnaki-genezers uit Nibiru te vragen of ze zwanger wilden worden.
Zeven van hen meldden zich vrijwillig aan.

ee9506db62d568e9392e3532fce586dc AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 6.4 – De zeven Anunnaki vrouwelijke genezers waren geïmpregneerd (Onbevlekte ontvangenis) met een combinatie eicel zaadcel vermenging van het tweebenige vrouwelijke wezen van de aarde (hominoïde) en Adam. De zeven baarden zeven mannelijke kinderen.

Toen ze het probleem van de vraag naar Anunnaki-vrouwen beseften, besloten ze om vrouwelijke kinderen te maken en ze zichzelf te laten voortplanten.
De vrouw van een Anunnaki werd gevraagd en er werd toestemming gegeven om zwanger te worden. De geboorte was niet normaal, (keizersnee?) maar het vrouwelijke kind was goed.

Hoofdstuk 6.5 – In dit hoofdstuk zijn er nog zeven vrouwtjes gemaakt voor de zeven mannetjes.
Adam en Eva werden verplaatst naar Eden (de belangrijkste stad van de Annunaki–laboratorium?) en de zeven mannetjes en vrouwtjes werden in kooien tussen de bomen geplaatst.
De tijd voor hen om zich voort te planten was gekomen en gegaan.
Er werden geen concepties gegeven.
Er werd wat DNA genomen van de zoon van de koning en de vrouw die de DNA-splitsing deed en dat werd in Adam en Eva geplaatst.
Adam en Eva werden vervolgens achtergelaten om door Eden te dwalen zoals ze wilden.

Hoofdstuk 6.6 – In dit deel van de tablet merkte de koningszoon over Eden op dat Adam en Eva  zijn vertrokken.
Hij was van streek en riep de zoon van de andere koning, die deel uitmaakte van de schepping, op om het uit te leggen.
De zoon van de andere koning riep zijn medeplichtigen bij de schepping.
Ze legden allemaal het ontbrekende DNA uit, waardoor de zoon die de leiding had over Eden meer van streek was.
Hij had gewaarschuwd voor de dwaasheid.

Een van degenen in de schepping verklaarde dat het lange leven van de Anunnaki, hen niet was gegeven. (De mensen op aarde werden later ook nooit zo oud als zij de Anunnaki-dat heeft alles te maken met luchtdruk op een planeet, tijd, eb-vloed name it)
De zoon die de leiding had over Eden beval hen om hun creaties uit Eden te halen.
Adam en Eva verlieten Eden niet, omdat ze van de vrucht van de verboden boom aten. (Boom der kennis… of verkregen zij kennis die ze niet mochten weten?)
Ze werden verdreven omdat de Anunnaki-wetenschappers hun het DNA gaven om zich voort te planten en de commandant van Eden was gek.
Eva kwam niet in de verleiding. Niets daarvan had Adam en Eva in de hand.

d615a9f8c98e69bd86e095354db7120a AnGel-WinGs.nl

De zevende tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 7.1 – Adam en Eva werden in een omheining geplaatst buiten de stad Eden.
Ze baarden veel kinderen.
De Anunnaki hadden nu drie generaties op aarde.
De Adams (mens) werkten in de velden en in de mijnen.
Het goud vloeide.
De aarde was aan het opwarmen.
De toestand was ongunstig.
De sneeuw was aan het smelten.
De vulkaanuitbarstingen deden het terrein schudden.
De Igigi klaagden over harde wind en stofstormen op Mars.
De asteroïdengordel was in beroering.
Op aarde vielen zwavelstenen.
Een grote asteroïde raakte de maan(!!!!!)

38b81388a9167c68404434a5c5ec7a3a AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 7.2 – In dit gedeelte overwegen ze het relaisstation op Mars te verlaten.
Het was nu 80 shars of 288.000 aardse jaren op aarde geweest.
Hoofdstuk 7.3 – Aangezien het Mars-relais zou worden verlaten, moest er een nieuwe ruimteschippoort op aarde worden gecreëerd voor direct transport van het goud naar Nibiru.
De koning kwam naar de aarde om de nieuw gecreëerde ruimtehaven te zien.

Hoofdstuk 7.4 – De verdeeldheid begint opnieuw tussen de zonen van de koning en hun nakomelingen.
De primitieve arbeiders (Adams en Eva’s, werden buiten de stad Eden gevangengenomen en naar de stad gebracht).
Ze kregen klusjes en opdrachten om te doen.
In die tijd werden granen en schapen nog niet naar de aarde gebracht.
De koningszoon die de mensheid schiep, had een nieuw plan, maar hij merkte dat de mensheid achteruitging.

10db1577778edf95b1570211983dc993 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 7.5 – De koningszoon die Adam en Eva schiep, observeerde hen.
Op een dag zag hij verschillende mooie jonge Eva’s en besloot ze te impregneren met zijn sperma.
Ze zijn bevallen.
Het was nu de tweeënnegentigste Shar, 331.200 jaar dat de Anunnaki op aarde zijn geweest.
De koningszoon was extatisch over de geboorten en zei dat hij beschaafde mannen had geschapen.
Hij wilde dat dit geheim bleef.

Hij zei tegen zijn vizier dat hij de twee kinderen in het geheim naar zijn huis moest sturen en zei dat ze in rieten manden in de biezen waren gevonden. (Mozes)
De zoon van de koning en zijn vrouw voedden ze op.
De koningszoon deed ze zeer bedrieglijk voor, niet als zijn nageslacht, maar als een nieuwe, intelligentere generatie van Adam en Eva.
Hij riep op om granen en ooien naar de aarde te brengen, zodat ze de schapen kunnen hoeden en graan kunnen oogsten.
Toen de mannelijke en vrouwelijke kinderen zich eenmaal hadden voortgeplant (bevallen van twee zonen Cain en Abel), wilde de koning op Nibiru dat het aardse mannetje naar Nibiru zou komen voor een bezoek.

38df3ad231fa0225bcd6c6fa36f9d766 AnGel-WinGs.nl

De achtste tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 8.1 – In de achtste tablet van de veertien tablets van heer Enki kwam het ruimtevaartuig het mannetje ophalen.
De koningszoon stuurde zijn andere nakomelingen mee om het mannetje te vergezellen.
De koningszoon bedroog de man door hem te vertellen dat hij zijn hele leven niets mocht eten of drinken, aangezien het vergif was dat hem zou doden.
Het ruimtevaartuig vertrok en ze kwamen aan op Nibiru.
De koning zag voor het eerst zijn kleinkinderen en een aardbewoner.

Lees ook eens:  Video van de dag waarop het graf van GILGAMESH werd gevonden in Uruk, Irak

Hoofdstuk 8.2 – Op Nibiru kreeg de aardbewoner het levenslange brood en elixer aangeboden om te consumeren.
Hij at of dronk niet.
De koning raakte beledigd en vroeg hem waarom hij niets accepteerde?
Hij zei dat hij zal sterven.
Een van de kleinzonen van de koning gaf de koning een tablet die zijn vader hem op bevel van zijn vader had gegeven.
De koning las de tablet en begreep dat het aardse mannetje het nageslacht van zijn zoon was.
De koningszoon wilde dat de aardbewoner naar de aarde zou terugkeren en het is zijn lot om op aarde te leven en te sterven.
De echte reden waarom de koningszoon niet wilde dat hij het voedsel met een lange levensduur at en dronk, was vanwege zijn bezorgdheid over toekomstige geschillen over het koningschap sinds hij zijn zoon was.
De aardbewoner en een van de twee kleinzonen keerden terug naar de aarde.

b893bd8dd54d56c4fee2f4476d167fb1 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 8.3 – De tweelingzonen, Kaïn en Abel, werd getoond hoe ze waterkanalen moesten graven en graan moesten oogsten, terwijl de andere werd geleerd schapen te hoeden en wol te spinnen.
Bij de eerste oogst was er een feest en de twee aardse tweelingmannen brachten hun offers aan de twee zonen van de koning.
Er vond een feest plaats.
Later was Kaïn ongelukkig dat een van de zonen van de koning hem niet prees voor zijn inspanningen.
Kaïn en Able vechten hierdoor en Abel wordt gedood.

Hoofdstuk 8.4 – Dit gedeelte van de tablet vertelt het verhaal van de gebeurtenissen na de moord op Abel.
Kaïn werd verbannen.

Hoofdstuk 8.5 – Deze tablet vertelt in detail de leer aan de aardse nakomelingen van de koningszoon.
Andere leringen aan andere nakomelingen werden ook genoemd.
De aanbidding van de Anunnaki begon.
Dit was in de achtennegentig shar, of 352.800 jaar sinds de Annunaki op aarde landden.
In de honderdvierde shar, of 374.400 aardse jaren, kreeg de koningschapslijn op aarde verschillende generaties later nog steeds baby’s met hun halfzussen.

Hoofdstuk 8.6 – Dit tabletgedeelte vertelt het verhaal van het einde van het leven van de eerste aardse man die de koningszoon door Eva had gemaakt.
De aardse man (vader van Kaïn en Abel) wordt Adam genoemd.
Hij werd geboren in de drieënnegentigste Shar (334.800) en hij stierf in de honderdachtste Shar (388.800), waardoor hij 54.000 aardse jaren oud was toen hij stierf.
(Ik speelde ooit de sims met een hack en inderdaad die ouders hadden talloze kinderen,… die ouder werden dan de ouders zelf :P)
Gedurende deze tijd zouden de Anunnaki en aardse mensen met elkaar trouwen.

cc87b70aad6d57dcad00941ec00c7b01 AnGel-WinGs.nl

De negende tablet : Anunnaki en Earthling zouden onderling trouwen

Van de 14 tabletten van Lord Enki, spreekt de 9e over het huwelijk van aardbewoners en Anunnaki.

Hoofdstuk 9.1 – Tegen die tijd zouden de Anunnaki en aardse mensen met elkaar trouwen.
Door de hitte van de zon waren er ontberingen op aarde en Mars.
Een van de zoons van de koning wilde met een aardse vrouw trouwen.
Er was een bezwaar.
Het debat ging over de stelling dat het een gewoonte is om in de lijn van het koningschap te trouwen met halfzussen.
Het probleem met het huwelijk is de afstamming van het koningschap (de Rh negatief bloedgroepen).
Als de afstammelingvan het koningschap met een aardse vrouw trouwt, kan de koning van  Nibiru uiteindelijk een aardbewoner worden.
De koning verordende dat als de mannelijke nakomelingen van de koningszoon met een aardling trouwen, hij niet kan terugkeren naar Nibiru en zijn prinsstatus eindigde.
De koningszoon die de commandant van de aarde is, verklaarde ook dat hij en zijn nieuwe vrouw niet in Eden zullen kunnen blijven.
Het mannelijke nageslacht van de koningszoon trouwt met een aardse vrouw.

adbb771ef39c73c50996e599d53b1113 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 9.2 – Tweehonderd van de Igigi van mars kwamen naar de bruiloft. Zonder dat de leiders van Eden het wisten, hadden de tweehonderd Igigi van Mars besloten aardse vrouwen te ontvoeren om hun echtgenotes te worden.
Na de bruiloft namen ze hen stiekem mee.

De commandant (Enlil) van de aarde, die altijd tegen de schepping van de mensheid was geweest, was bedroefd dat ze hun oorspronkelijke missie hadden vernietigd.
Eens veranderde een heilige missie in een kwaadaardige.
(Gevallen engelen remember!!!)
Nu zou de aarde door de mensheid worden overspoeld.
De mannelijke nakomelingen van de koningszoon die net getrouwd waren, werden in feite verbannen naar een ander land aan de andere kant van de zee.
Daar nodigde hij de Igigi uit die aardse vrouwen hadden genomen.
De koningszoon die de mensheid schiep, bezocht het nieuwe land vaak en bekeek en verleidde de vrouw (bijbelverhaal van David en Bathseba).

Hoofdstuk 9.3 – Bathseba werd zwanger en kreeg een kind.
De eerste aardbewoner met een blank lichaam, blond haar en blauwe ogen.
Geboren in de honderdste en tiende Shar, of 396.000 aardse jaren na de komst van de Anunnaki.

Er waren plagen en hongersnood op aarde.
De commandant van de aarde vond dat de missie van de aarde pervers was geworden en haatte de aardse mensheid.
De kreten van de aardbewoners waren luid geworden.
Zo luid dat de commandant van de aarde niet kon slapen.
(Onopgevoed, ordinair etc.)
Een Anunnaki wilde de aardbewoners de kunst van het genezen leren.
De Earth Anunnaki-commandant heeft dat geweigerd.
Water zou niet komen uit de bronnen waar de aardbewoners leefden.
Vegetatie groeide niet.
De commandant van de aarde verbood elke les of hulp aan de aardbewoners.
Hij wilde dat de aardbewoners omkwamen.
Gedurende één Shar (3600 jaar) aten de aardbewoners zelfs grassen.
Dit duurde ongeveer vijf Shars.
Er waren zwarte vlekken op de zon.
De geleerden op Nibiru verklaarden dat planeten bewogen tijdens de volgende passage van de zon door Nibiru.

 

2bb6b2c7202006abc74251ad56c221f0 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 9.4 – In dit gedeelte vertelden de geleerden op Nibiru dat de gletsjers op aarde aan het smelten waren en dat ze hun houvast zouden verliezen.
Het verschuiven van de gletsjers zou een grote golf veroorzaken die het land zal overspoelen. (Zondvloed?)
De aarde zal overweldigd zijn.
De koning op Nibiru verklaarde Mars en de aarde voor te bereiden op evacuatie.
Een hoofdsavant kwam naar de aarde met een bericht van de koning.
Hij vertelde hen dat de terugkeer van Anunnaki naar Nibiru gekweld was geraakt door gewend te raken aan aardse cycli en niet in staat te zijn zich weer aan te passen aan Nibiru’s langere cycli.
Ze stierven sneller.

Een van de zoons van de koning wist hiervan, maar de zoon van de andere koning, die de commandant van de aarde was, was boos.
Hij was boos dat de aardbewoners werden zoals zij en zij werden als aardbewoners.
Hij voelde dat ze gevangen zaten op planeet Aarde en dat ze slaven van meesters waren geworden.
De savant vertelde hen dat ze op aarde moesten blijven.
Ze zouden in ruimteschepen de lucht in gaan om de ramp af te wachten. (Ark van Noach was ook een ruimteschip met dna van alle dieren 2 paar)

De andere Anunnaki kregen de keuze om terug te keren of de ramp af te wachten.
De Anunnaki die met aardse vrouwen trouwden, moeten kiezen tussen hun vrouw en vertrek.
Deze tablet suggereerde dat de grote overstroming een natuurlijke gebeurtenis was.
In de bijbel beloofde God dat de mensheid niet opnieuw door de zondvloed zou worden vernietigd. De Anunnaki waren bijeengekomen en vertelden over de gebeurtenis die zou plaatsvinden en hun keuzes.
Elk besloot voor zichzelf om te blijven of te vertrekken.

3b9697a2298df172bea497b8167fe088 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 9.5 – In deze tablet staat dat de Anunnaki hun keuzes hebben gemaakt.
Daarna informeerden ze naar het lot van de mensheid.
De commandant van de aarde verklaarde dat ze zullen omkomen.
De Anunnaki schreeuwen terug dat ze niet mogen sterven.
De commandant van de aarde waarschuwde zijn broer dat hij ze in de eerste plaats tegen zijn wil had gemaakt.
Dat hij achter zijn rug ging en zich bemoeide met zijn eigen creatie.
De commandant van de aarde liet elke Anunnaki een eed zweren.
Er werden voorbereidingsopdrachten gegeven.
Ruimtevaartuigen werden toegewezen.
De koningszoon (Enki) die de mensheid heeft geschapen, gaat weer achter zijn broer aan en besluit het DNA van de dieren te verzamelen.
Het gerommel van de aarde nam toe.

De tiende tablet : hulp van Noach

Hoofdstuk 10.1 – Deze tablet vertelt over de koningszoon (Enki), die de aardbewoners schiep door middel van dna, droomde dat aangaf dat hij Noach moest informeren over de komende waterramp.
Noah moest een sterke en geloofwaardige (Ark UFO)boot bouwen om zijn gezin te redden bij de komende overstroming.

Hoofdstuk 10.2 – Noach misleidde mensen om hem te helpen een stevige Ark-arc-boot te bouwen.
Op de zesde dag arriveerde de navigator met een bak vol met dierlijk DNA.
De tijd van de grote overstroming was honderdtwintig Shar (432.000 jaar).
Noach was tien Shar (36.000 jaar) oud.
De zondvloed was een combinatie van golven en regen.
Aangenomen wordt dat de golven afkomstig waren van de losgeraakte zuidelijke poolijskap.

Dagenlang regende het hevig.
Dit alles kwam tot stand doordat Nibiru, in zijn baan, dicht langs de aarde kwam.

Hoofdstuk 10.3 – Dit deel van de tablet vertelt over de grote overstroming en de vestiging van de boot van Noach op de berg naast Ararat.
De Anunnaki komen terug naar de aarde.
De commandant (Enlil) van de aarde vond Noah en was klaar om zijn broer te vermoorden vanwege zijn bedrieglijke daad.
(Satan, Lucifer een gevallen engel die niet luisterde! Zo noemde hij hem)
Het enige dat nog niet in hun steden was begraven, was het landingsplatform voor het ruimtevaartuig.

00d9752e0d85cc595f61b1149ec2385b AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 10.4 – Bij de Anunnaki, die terugkeren naar de aarde, zien ze een totale verwoesting.
Mars had zijn atmosfeer verloren en het water droogde daar op.
Op aarde organiseerden de Anunnaki klusjes om alles weer op te bouwen.

Hoofdstuk 10.5 – Dit hoofdstuk begint met ons te vertellen dat Nibiru was beschadigd door de aantrekkingskracht van Mars en de aarde.

De atmosfeer op Nibiru was ook beschadigd.
Nibiru had meer goud van de aarde nodig.
Aardbewoners vertelden de koning dat er geen goud meer kan worden gewonnen.
De mijnen waren weg.
Maar een Anunnaki die de oceaan inspecteerde, vond goudklompjes op de grond.
Hij ontdekte ook dat enkele van Kaïns mensen het hadden overleefd.
Er werden verbouwingen en voorbereidingen voor nieuwe landingsplatforms uitgevoerd.

Hoofdstuk 10.6 – In dit hoofdstuk had de plaats om ruimteschepen te laten landen twee bergen nodig.
Geen plek was ideaal genoeg.
Ze bouwen de piramides als bergen voor hun ruimtehaven.

Lees ook eens:  Ivoren figuren uit de 17e eeuw

Hoofdstuk 10.7 – In dit laatste deel van de tablet is de Anunnaki opnieuw egoïstisch, verlangend naar macht en titel.
Ze verdeelden het land onder hen.

8691c55c9fe5c1eac92be36fd8cb33d3 AnGel-WinGs.nl

De elfde tablet

Hoofdstuk 11.1 – Gedurende de volgende Shar (3.600 jaar) werd de vrede bewaard.
Maar het duurde niet lang.
Een van de zoons van de koning had twee zonen.
De een woonde landinwaarts met zijn vader en de ander woonde bij de ruimtehaven.
De zoon bij de ruimtehaven werd jaloers en hebzuchtig.
Hij dacht dat zijn vader zijn land zou nalaten aan de zoon die bij hem woonde.
Dus planden hij en zijn vrouw om de broer te vermoorden zodat hij het land zou erven. Ze gaven een feest en toen zijn broer in slaap viel van de drank, stopten ze hem in een doodskist en gooiden hem in zee.
Hij werd pas gevonden toen hij dood was.
De door verdriet overmande vrouw zwoer wraak en nam het zaad van haar overleden echtgenoot en maakte zichzelf zwanger door middel van inseminatie.
Ze voedde hierna een zoon op om wraak te nemen.
De zoon groeide en werd opgeleid.

Hij bracht een leger op de been.
De dag kwam en haar zoon werd geraakt met een vergiftigde pijl.

ce7639428d4c86aeebe4c879d875a908 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 11.2 – In dit deel van de tablet versloeg haar zoon de oom die zijn vader vermoordde.

Hij was op aarde gevallen vanuit zijn vaartuig.
Hij was verblind en zijn testikels waren geplet.
De gemeente liet hem in leven.
De commandant van de aarde besefte dat dit de eerste keer was dat een aardbewoner een leger op de been bracht.
Hij onderzocht zijn positie van het hebben van ruimtehavens op plaatsen en op landen die hij niet onder controle had.
Hij riep zijn drie zonen bijeen en heeft een ruimtehaven gebouwd die de andere Anunnaki niet kennen.
Er is weer een liefdesbelang ontstaan.
Deze keer was het tussen afstammelingen van elk van de zonen van de koning.
Op één na keken ze er allemaal naar uit dat het vrede zou brengen.

Hoofdstuk 11.4 – Dit deel verklaarde een deel van de verwarring van het laatste deel.

De bruid was naar de onderwereld gegaan op zoek naar het lichaam van de bruidegom.
De onderwereld was vroeger de plaats van de doden.

De twee afgezanten brachten haar weer tot leven en verlieten samen met het lichaam van de bruidegom de onderwereld.
De bruid wilde wraak en eiste de dood van de vader van de bruidegom, ook al had hij zijn zoon niet vermoord.
De bruid zocht wraak door een oorlog te beginnen.
Het eindigde met de vader van de bruidegom die zichzelf opsloot in een kamer van de piramide.

Hij had zichzelf begraven en zou daar sterven als er niets was gedaan. Zijn vader sloot een deal waarbij hij verbannen zou worden en gaf de afstamming van het koningschap op.

b4f3cc5fb8afcb8e863ecadab69f9ed4 AnGel-WinGs.nl

Voor alles wat deze Anunnaki deden en hadden gedaan, leek dit oneerlijk.
Maar de commandant van de Aarde speelde met de politiek en had de overhand gekregen. Zijn broer, die ouder is, zou de volgende koning moeten zijn, maar door deze gebeurtenis zorgde de afstamming van het koningschap er bijna voor dat het koningschap nooit de afstamming van zijn broer zal zijn.

Hoofdstuk 11.5 – Dit gedeelte ging over het redden van de vader uit het grafkamer en de schade die in de piramide werd aangericht aan de stenen, balken en het baken. De commandant van de aarde wees ook land opnieuw toe.
Dit bracht een andere vraag naar voren die hij had voor zijn vader, de koning.
De aardbewoners vermenigvuldigden zich sneller dan de Anunnaki.
Hoe zouden de Anunnaki de aardbewoners ertoe brengen hen te gehoorzamen en te dienen?
De koning besloot nog een keer naar de aarde te komen.

Hoofdstuk 11.6 – Het baken van het ruimteschip is verplaatst.
De bruid wilde nog steeds weten welk land ze zou hebben gehad als het huwelijk was voltrokken.
Er werd haar niets gegeven.

750986bab9f3df1007f49896cc3df6b3 AnGel-WinGs.nl

De twaalfde tablet

Hoofdstuk 12.1 – De koning besloot naar de aarde te komen.
De wederopbouw ging door, ook al was het twee Shars geleden sinds de overstroming (7.200 jaar).
(Er werd hier iets heel merkwaardigs genoemd).

Het hijsoog dat de landen afspeurde, hij hief de balk op die alles doorboorde”. Het doet me denken aan het alziende oog bovenop de piramide. Zoals op het dollarbiljet.

(Eye of horus
All seeing eye
Akasha kronieken)

Hoofdstuk 12.2 – Dit is het meest interessante gedeelte.
De koning arriveerde en iedereen had een groot feestmaal.
De koning en zijn vrouw sliepen daarna enkele dagen en nachten.
Op de zesde dag riep de koning de twee zonen en dochter bijeen.
Ze legden hem de lay-out uit van de nieuwe goudvondst en het ruimteblok, enz. Daarna spraken ze over de afgezant die hij hen voor de vloed had gestuurd.
Degene die in een ruimteschip kwam en met hen sprak over de overstroming en hun levenscyclusverandering op aarde.
Over hoe ze zouden sterven als ze terugkeerden naar Nibiru.
Dan verschijnt dezelfde afgezant in een droom aan een van de zonen.
De koning verklaarde dat hij geen afgezant had gestuurd.
Ze zijn allemaal verbijsterd.

2562f64b757e739f0eba13255d15d58f AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 12.3 – Er zijn veel wijzigingen aangebracht na het bezoek van de koning.
Sommige reorganisatie van de landen en een nieuwe benadering van de aardbewoners.
Ze zouden worden vermengd met de Anunnaki in de steden.
Ze kregen ook een eigen stad met hun eigen koning, aangesteld door de commandant van de Aarde.

Een puntensysteem voor koningschap en autoriteit werd bedacht en gegeven.
De bruid was nog steeds vervuld van wraak en eiste haar eigen land op.
Ze bedacht een plan en stuurde het naar de grootvader (koningszoon) van haar overleden bruidegom.
Hij had de leiding over iets dat ME’s heette.
Ze bedacht een plan om ze van hem te stelen.
Ze kwam schaars gekleed naar zijn verblijfplaats en verleidde hem met zang en wijn.
Tot nu toe viel hij voor het bedrog.

657ed9858b0a6de9b0a0dc9e25ff7497 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 12.4 – De bruid werd betrapt maar had de ME’s niet bij zich.
De commandant van de Aarde leek zijn broer van de verantwoordelijkheid te hebben ontdaan.
De zoon van de broer, terug uit ballingschap, werd erg woedend.
Hij eiste een eigen heilige stad.
De oom van de commandant van de aarde wilde hem er geen geven.
Hij nam het op zich en verzamelde wat Igigi om hem te helpen.
Ze gingen verder met de bouw van de toren van Babel.

‘S Nachts vernietigden de troepen van de commandant van de aarde het en verspreidden de mensen. Hierdoor konden ze elkaar niet beinvloeden) Vervolgens gaf hij elke regio een andere taal en alfabet om te gebruiken.
Stadskoningen kwamen en gingen weg.
De mensen zongen liedjes over de bruid die nu de leiding had over de ME’s.

cf59ab9715a2a3a1261a1f6a9ee2684b AnGel-WinGs.nl

e6ab2746da135b36afe0ea9746ebec76 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 12.5 – De ooit verbannen zoon van de koningszoon kreeg het domein over een land waarover zijn broer heerste.
650 aardse jaren lang maakten ze ruzie.
De jongere broer vertrok uiteindelijk op aandringen van de koningszoon (zijn vader). Hij vertrok naar nieuw land over de oceaan.
Interessant is dat de ooit verbannen zoon van de zoon van de koning die de aardbewoners schiep, nu Ra heet (Ra werd in Egypte de zonnegod genoemd).
Ra verving nu het gezicht van de leeuw (Sfinx)naast de piramide door het gezicht van zijn zoon. Verwijzingen naar zijn jongere broer werden gewist.
Er leek in Egypte een geschiedenis te zijn van dit soort vernietiging van de overblijfselen van oude koningen.
De Anunnaki hadden een nauwkeurig systeem van tellen met 60 Ra en vervingen dit door tellen met 10 seconden.

b0c809ea0bccffec028690c94a19e861 AnGel-WinGs.nl

1befeb6787944492d4367f37001a4f8a AnGel-WinGs.nl

 

Hoofdstuk 12.6 – Dit deel van de tablet begon met de vader die Ra wat ME’s gaf.
Hij gaf hem alle kennis behalve hoe de doden te doen herleven.
Er werd een derde regio opgericht en de bruid kreeg er beheer over.
De zoon van de koning die ze verleidde en de ME’s die ze zo stal, hield nu ME’s van haar vast waarmee ze haar land moest regeren.
Haar land kreeg ook een totaal nieuwe taal.
De derde regio kon niet communiceren vanwege de taal en voerde er bijna oorlog over.
Handel kwam niet tot stand vanwege de taal.
De derde regio kwam niet tot bloei vanwege deze barrière.

cbf5873129d14dd4867d2754d245c39a AnGel-WinGs.nl

De Dertiende Tablet

Hoofdstuk 13.1 – De derde regio bloeide niet.
De bruid verwaarloosde haar streek.
Andere regio’s werden haar niet gegeven.
Uiteindelijk werd het haar afgenomen.
Ze werd achtervolgd door haar dode bruidegom.
Ze bouwde een huis voor nachtelijk plezier.
Ze lokte mannen naar haar bed en doodde ze.
Gilgamesj was een koning en verlangde naar een lang leven.
Hij probeerde het maar bereikte het niet en stierf.

Hoofdstuk 13.2 – Ra had last van het reilen en zeilen van de bruid.
Hij was nu bezig met het bereiken van onsterfelijkheid.
Hij instrueerde mensen om op zoek te gaan naar goud.
Ze vielen het land van zijn broer binnen en werden woedend.
Ra wilde de hele aarde regeren.
De bruid reisde en vond mensen in het land dat ze leuk vond.
Aardbewoners werd astrologie geleerd.

21aeeb9bb6f16338e065968ad0b24f57 AnGel-WinGs.nl

Hoofdstuk 13.3 – Deze tablet van Lord Enki vertelt over de aartsvijanden die zich voorbereidden op oorlog.
De bruid en Ra.
De oorlog begon tussen de families van de twee koningszonen.
De commandant van de aarde had een droom met dezelfde afgezant als de droom van zijn broer.

Hoofdstuk 13.4 – De oorlog vorderde en de zoon van de koningszoon die aardbewoners creëerde, was aan de winnende hand.
Hij schreeuwde naar de commandant van de aarde en zijn volgelingen dat hij de enige heerser was en dat ze zich moesten overgeven.
Maar de commandant van de aarde had een voorsprong.
Hij wist waar de terreurwapens verborgen waren.
Hij stuurde er twee om ze te laden en tegelijkertijd te gebruiken om ervoor te zorgen dat de mensen geen schade opliepen.

UFO%252C%2BUFOs%252C%2Bsighting%252C%2Bsightings%252C%2BJustin%2BBieber%252C%2BNibiru%252C%2Balien%252C%2Baliens%252C%2BET%252C%2Bspace%252C%2Bastronomy%252C%2Bvenus%252C%2Bsaturn%252C%2Bjupiter%252C%2Bpluto%252C%2Banomaly%252C%2Bnasa%252C%2Bsecret%252C%2Bmoon%252C%2Bmayan%252C%2Bmaya%252C%2Bstatue%252C%2Bq%252C%2Bsurface%252C%2Bbase%252C%2Bbuilding%252C%2B41 AnGel-WinGs.nlbe81c4f5bd1bef38791bd54d71eaf7d1 AnGel-WinGs.nl

Link info

Hoofdstuk 13.5 – De terreurwapens werden losgelaten.
Het was 1736 jaar geleden sinds de zondvloed.
Alles werd vernietigd door Ra-troepen en volgelingen.
Toen blies de wind een kwaadaardige donkere wolk die alles op zijn pad doodde.

Hoofdstuk 13.6 – Deze tablet is een voortzetting van de vorige tablet.

De veertiende tablet

Hoofdstuk 14.1 – Deze laatste tafel van de veertien tabletten van Lord Enki heeft het verhaal van de twee zonen van de koning.
Enki en Enlil vliegen rond en onderzoeken de schade van de terreurwapens. De twee broers bespraken de betekenis van dit alles.
Het koninkrijk waar RA zo naar verlangde, was nu een woestenij.
De commandant van de aarde vertelde zijn broer dat  Ra kan hebben wat hij wil.
Wat hij zaaide, kan hij nu oogsten (het radioactieve land).
Wat de commandant van de aarde betreft, hij ging westwaarts naar waar het goudveld was om de oorspronkelijke missie te voltooien.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥