...
BuitenaardsEgypteGeschiedenisRH Negatief - Anunnaki - GeloofU.F.O

De geschiedenis van de Anunnaki: de 14 tabletten van Enki

De geschiedenis van de Anunnaki: de 14 tabletten van Enki

Tekst is  vertaald vanuit het oorspronkelijke spijkerschrift

***Bhagavad Gita 10.17*** O Krishna, O supreme mystic, how shall I constantly think of You, and how shall I know You? In what various forms are You to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? #BhagavadGita #LordKrishna #Spirituality #Quotes
Anunnaki-goden

Men gaat ervan uit dat ongeveer 445.000 jaar geleden astronauten van een andere planeet in de kosmos naar de aarde kwamen op zoek naar goud. In de veertien vertaalde tabletten van Enki (één van de oude Annunaki Goden) wordt de geschiedenis van de Anunnaki uitgebreid uitgelegd. De tabletten bieden ook inzicht in de oorsprong van ‘het leven’ en hoe de beschaving op aarde is ontstaan.

Deze ‘oude astronauten’ kwamen aan in een van de zeeën van de aarde en vestigden Eridu, ‘Home in the Faraway’.

Volgens de vertalingen van auteur en onderzoeker Zecharia Sitchin breidde de eerste verkenningsmissie op aarde zich uit naar een volwaardige missie waar de zogenaamde Anunnaki operationele centra op Aarde, de maan en zelfs Mars vestigden.

Uiteindelijk hadden de Anunnaki een tekort aan mankracht de Igigi die met hen meekwamen als hun werkers waren te licht om het zware werk te verrichten dat ze moesten doen nml goud delven uit de aarde, dus gebruikten ze genetische manipulatie om de primitieve aardse arbeiders, oftewel Homo sapiens, te modelleren.

 

 

5c1b3afe095b6d618e783e8ae4cd3816 via Angel-Wings

Waren zij misschien de eerste pr. mensen op aarde?

Genesis 1:26 En God zei: Laten wij de mens naar ons beeld maken, naar onze gelijkenis: en laat hen heersen over de vissen van de zee …etc.

Vandaag, wanneer we het hebben over de Anunnaki, is er veel scepticisme en velen verwerpen het idee dat astronauten uit de oudheid die ruimtevarenden de Anunnaki genoemden duizenden jaren geleden vóór de geschreven geschiedenis op aarde waren gekomen.

Talrijke geleerden en theologen zijn echter begonnen te erkennen dat de bijbelse verhalen over de schepping, over Adam en Eva, de hof van Eden, de vloed, de toren van Babel, in feite het product zijn van oude teksten die millennia eerder in het oude Mesopotamië waren opgeschreven. De oude Sumeriërs.

De oude Sumeriërs beweren echter dat zij hun kennis van gebeurtenissen in het verleden hebben verkregen uit de leringen en geschriften van de Anunnaki (“Zij die van de hemel tot de aarde kwamen”).!!!

De eerste tablet van Lord Enki

Hoofdstuk 1.1 – Deze Tablet legt uit wat voor ons een atomaire oorlog op aarde lijkt te zijn tussen de Anunnaki. De kwade wind waarvan gesproken werd, lijkt een radioactieve wolk te zijn die iedereen op zijn weg doodt, goden en de mensheid. Een heel interessant onderdeel is dat het, het ergste is dat er sinds de zondvloed (overstroming) is.

Hoofdstuk 1.2 – Deze tablet heeft het over lang geleden, over de thuisplaneet Nibiru van de Anunnaki. Ze lijken te denken dat ze tot leven zijn gekomen vanuit wat onze evolutionisten als oersoep geloven. Hoewel we weten dat het niet kan, denken ze dat het kan. Het noemt de planeten een dikke atmosfeer en vegetatie. Zijn cycli rond de zon met de hete en koude periodes. Tijdens de koude periodes houdt de innerlijke warmte van de planeten Nibiru warm. Geschillen begonnen met het gebruik van wat we beschouwen als atoombommen. Het verwoestte hun planeet(!). Toen werd vrede gesloten en een koningschap gevestigd voor de hele planeet (One World Government).

Hoofdstuk 1.3 – Deze tablet vertelt over de koningschaps(bloed?)lijn op Nibiru. Het vertelt over de koningen huwelijken. O was zelfs getrouwd met zijn broers dochter.

Hoofdstuk 1.4 – Deze tablet lijkt aan te geven dat de thuisplaneet van de Anunnaki problemen heeft met een ligging in hun atmosfeer. Het antwoord is om fijn gepoederd goud in de bovenste atmosfeer te plaatsen om een ​​reparatie uit te voeren. (Denk aan chemtrails nu en zwavel in de atmosfeer die kennis is eigenlijk van de Anunnaki alleen met andere stoffen dan zij gebruikten) Deze beslissing was pas toen een gevecht onder hen eindigde in het doden van de koning. (Broeder doodt broer, zoals Kaïn).

Krishna and Arjuna at the Battlefield of Kurukshetra - Hindu Posters (Reprint on…

Hoofdstuk 1.5 – Deze tablet bevat de Anunnaki raad, die besluit de Anunnaki die de koning heeft gedood, waarvan hij een verre verwant is, de troon zou moeten geven. Er wordt zelfs geen enkele straf overwogen voor het doden van de koning.

Hoofdstuk 1.6 – Deze tablet beschrijft hoe de koning probeert de atmosfeer van de planeten te helen door atoombommen in vulkanen te laten ontploffen (zwavel! afkoeling dus). Het gaat niet goed en de Anunnaki zijn ontstemd. De volgende persoon in de rij voor de troon, daagt de koning uit en verslaat hem in een worstelwedstrijd. De koning ontsnapt aan de Anunnaki door in een ruimtevaartuig te springen en op weg te gaan naar de aarde. (Het lijkt bijna op het afwerpen van satan, fallen angel!).

De tweede tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 2.1 – Deze tablet vertelt over de verslagen koningen die ontsnapten van Nibiru met het plan om naar de met sneeuw bedekte aarde te gaan. Het ruimteschip dat hij nam had atoombommen en zijn plan was om zich een ​​pad door de asteroïdengordel te blazen, waardoor de Anunnaki voorheen niet naar de aarde waren gegaan.

Hoofdstuk 2.2 – Beschrijft de aankomst van de verslagen koning op aarde.

Introduction - BHAGWAT GEETA

Hoofdstuk 2.3 – Deze tablet vertelt de eerste dagen op aarde over de verslagen koningen en zij vindt de lucht, het fruit en de vissen goed. Ook vonden we sporen van het goud dat de Nibiru-planeet nodig heeft voor het herstel van de atmosfeer. Hij roept(telefoon oid?) de nieuwe koning van Nibiru en wil een deal sluiten.

De derde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 3.1 – Deze tablet vertelt over de verslagen koning die probeert de nieuwe koning om te kopen met zijn kennis van het goud op aarde en zijn koningschap te laten herstellen.

Hoofdstuk 3.2 – Dit deel heeft het einde van de onderhandelingen. Er zal een team naar de aarde worden gestuurd om te kijken of er goud is. Als er goud is, zal de verslagen koning nog een worstelwedstrijd hebben met de nieuwe koning voor de troon.

“A gift is pure when it is given from the heart to the right person at the right time and at the right place, and when we expect nothing in return” - Bhagavad Gita

Hoofdstuk 3.3 -De volgende tablet heeft de Anunnaki naar de aarde gebracht. Ze stoppen even op Mars voor water. Hun ruimteschip draait blijkbaar op water. Daarna gaan ze verder naar de aarde en landen daar.

Hoofdstuk 3.4 – Dit gedeelte vertelt over de eerste 6 dagen op aarde van het vooruitgangsteam van Anunnaki. Genoeg eten, water, vissen en dieren.

Hoofdstuk 3.5 – Dit gedeelte beschrijft de Anunnaki-teamleider die de zevende dag als een rustdag beschouwt. Metalen werden verwerkt uit de wateren. De dag, de maand en het jaar kregen hun namen.

Hoofdstuk 3.6 – Dit gedeelte van de tablet vertelt over zoeken en vinden van goud, maar niet in grote hoeveelheden. De resterende atoombommen op het ruimteschip van de verslagen koningen werden uit het ruimtevaartuig gehaald en in een grot verborgen. Ze mogen niet opnieuw worden gebruikt om een ​​weg te banen door de asteroïdengordel. Een teamlid van Anunnaki verlaat de aarde om de eerste mand vol goud naar Nibiru te brengen.

🙏🙏🙏Bhagavad Gita Chapter 17.18🙏🙏🙏 satkāra-māna-pūjārthaḿ tapo dambhena caiva yat kriyate tad iha proktaḿ rājasaḿ calam adhruvam Meaning: Penance performed out of pride and for the sake of gaining respect, honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. #BhagavatGita #LordKrishna #Spituality #Quotes

De vierde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 4.1 – Deze tablet begint met het ruimteschip waarbij de eerste manden met goud aankomen. Het werd van de aarde ontvangen, de grotere goudafzettingen zijn ondergronds. Een hooggeplaatste Anunnaki kreeg de leiding over de aardse operaties. Hij vertrok van Nibiru en arriveerde op aarde.

Hoofdstuk 4.2 – Dit deel van de tablet laat de nieuwe koning op Nibiru naar de aarde komen om zelf te zien waar het goud ondergronds is. Er is een plan aan het ontwikkelen om te zien wie van zijn zoons terug zal gaan naar Nibiru en welke zal blijven en commando’s op aarde zal uitvoeren. Dit moet gebeuren vanwege rivaliteiten tussen zijn twee zonen (Halfbroers Enki en Enlil) omdat beide in aanmerking komen voor het volgende koningschap.

Hoofdstuk 4.3 – Dit deel laat de nieuwe koning en zijn twee zonen tekenen om te zien welke banen ze zullen vervullen. Wanneer beslissingen worden aangekondigd, herhaalt de verslagen koning zijn argumenten voor de tweede worstelwedstrijd voor de troon. De worstelwedstrijd eindigt met de nieuwe koning die de al eens verslagen koning verslaat. Na het einde van de wedstrijd bijt de verslagen koning in de penis van de nieuwe koning en slikt het in. Hij wordt vastgebonden en gevangen genomen. Terwijl de nieuwe koning aan het genezen is, zwelt de buik van de verslagen koning door het zaad van de koning zijn-penis. Een rechtbank komt bijeen en beslist wat te doen met de verslagen koning. De nieuwe konings zoon wil hem doden.

(3) #HareKrishna - Twitter Search

Hoofdstuk 4.4 – Op dit gedeelte van de tablet heeft de nieuwe koning besloten om de verslagen koning, die naar verwachting zal sterven na het inslikken van de nieuwe koning zijn-penis, te laten op mars in ballingschap terwijl hij sterft. De nieuwe koning keert terug naar Nibiru en vertelt over alles wat er is gebeurd en over de plannen om het goud op aarde te oogsten. De plannen omvatten het maken van relaisstations van Mars en mogelijk de maan. De aarde wordt opnieuw naar verwezen als zijnde Eden.

Hoofdstuk 4.5 – Dit gedeelte beschrijft de bouw van specifieke grondverzetmaterieel, ruimteschepen en raketten op Nibiru voor gebruik op aarde. De kortere cycli en atmosfeer van de Aarde hebben invloed op de Anunnaki. Een groep van nog meer Anunnaki, inclusief enkele vrouwen die genezende vaardigheden hebben, verlaat Nibiru voor de aarde. Ze stoppen op Mars om te zien of de verslagen koning is overleden en om daar een relaisstation te beginnen. De rest van de groep gaat verder naar de aarde.

De vijfde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 5.1 – Deze tablet begint met de nieuwste groep die op aarde arriveert. De zoon die de leiding heeft gekregen over de goudoogst, begroet zijn zuster die een van de genezers is. Ze vliegen af ​​naar de verblijfplaats van de koningen en zonen die hij op een berg heeft gebouwd. Ze drukken de liefde uit voor elkaar(Hebben dus seks) en bespreken hun zoon op Nibiru die naar de aarde wil komen (dit is dus broer en zus, blijkbaar was incest geen probleem voor hen). Ze vliegen terug naar Eden en hij vliegt haar rond en vertelt haar over zijn plannen. Meer en meer Anunnaki komen van Nibiru richting de aarde.

the-anunnaki-in-world-civilization-history

Hoofdstuk 5.2 – Er zijn nu 300 Anunnaki op Mars en 600 op Aarde. Dit deel van de tablet is meer van dezelfde onwetende beslissingen en immoraliteit door sommige van de Anunnaki. De koningsdochter die één zoon van de koningen de liefde geeft, wordt door de koning aan de andere zoon van de koning beloofd. Als blijkt dat de andere zoon en dochter samen hebben geslapen, is het verboden voor de dochter om met iemand anders te trouwen. De koningszoon die de liefde bedreef met zijn zuster, verkrachtte een jonge vrouwelijke genezer, die onder het bevel staat van de zuster met wie hij sliep. De zoon van de gewraakte koningen wordt verbannen naar een kale plaats op aarde, maar de Anunnaki die hem naar ballingschap brengt, neemt hem met opzet mee naar een plaats waar de zeven atoombommen die het ruimteschip van de koningen heeft meegenomen voorheen, in een grot worden opgeslagen.

Hoofdstuk 5.3 – De verkrachte jonge vrouwelijke genezer wordt voor de zeven rechters gebracht en zij vertelt hen dat ze zwanger is. Ze vragen haar of ze de zoon van de koning zal nemen die haar als een echtgenoot heeft verkracht. Ze zegt dat ze het zal doen. De zoon van de verbannen koning wordt teruggebracht naar Eden. De andere koningszoon die de leiding heeft over het verkrijgen van het goud uit de grond, leeft op dat deel van de aarde. Zijn vader, de koning, had hem zijn dochter uitgehuwelijkt, maar verbood haar in plaats daarvan van het huwelijk, toen de koning te weten kwam over haar en zijn andere zoon die samen sliepen. Nu vraagt ​​de koningszoon die de leiding heeft over het goud, haar om zich bij hem te voegen in zijn woning. Hij en zijn halfzus hebben net een pasgeboren dochter. Hij wilde een zoon. Ze heeft nog een dochter. Hij schreeuwt dat hij een zoon wil, maar ze vervloekt hem (met een echte vloek). Hij heeft nu vreselijke gezondheidsproblemen. Pas bij het vloeken om weg te blijven van haar vagina, geeft ze hem verlichting van haar vloek. Ze keert terug naar Eden. Hij roept zijn vrouw en kind op Nibiru op, om naar de aarde te komen. Hij heeft vijf zonen met zijn vrouw en andere Anunnaki-vrouwen.

De andere zoon van de koning verkrachtte na de schending van zijn zuster, een jonge genezeres en trouwde later met haar. Nu zenden hij en de zuster die hij liefheeft, hun zoon van Nibiru, naar de aarde. Maar hij is getrouwd en heeft ook een zoon bij zijn vrouw.

Dit veroorzaakte rivaliteit tussen de twee zonen van de koningen op aarde. Het leidt tot oorlog.

Het goud gaat naar Nibiru en wordt tot een fijn stof gemaakt dat in de atmosfeer wordt geplaatst. De atmosfeer is langzaam aan het genezen. Er zijn nu vijf Anunnaki-steden op aarde.

De Igigi beginnen te klagen over de werkdruk. De Igigi op Mars klagen het meest. De commandant van Mars wordt naar de aarde gebracht om hen de werking daar te laten zien.

Hoofdstuk 5.4 – De commandant van Mars laat de werking op aarde zien. Hij verlangt heimelijk de koning te zijn, dus steelt hij de tafelen van het lot (onbekend hun ware omvang en macht) uit Eden. Hij gelooft dat hij niet verslagen kan worden terwijl hij de tafelen van het lot heeft.

The Anunnaki and the stolen Tables of Destiny: The source of their wisdom

-In de Sumerische mythologie waren de “Tables of Destiny” of “Tables ME” een computerbibliotheek die bestond uit een set chips met alle informatie over oorlogstactieken, sterrenkaarten, navigatieroutes en ook de sleutel tot activeren of neutraliseren. alle ruimteschepen van Anunnaki.-

Maar hij wordt verslagen en ter dood veroordeeld. Hij stierf in de vijfentwintigste shar (een shar wordt verondersteld 3600 aardse jaren te zijn, de lengte van een Nibiru-baan rond de zon). Vijfentwintig shars zouden zijn executie plaatsen op ongeveer 90.000 jaar nadat de Anunnaki naar de aarde kwamen. De Anunnaki leiders van de Aarde komen met een plan om het goud op aarde te verfijnen en alleen geraffineerd goud naar Nibiru mee te nemen. Dat zal ruimte achterlaten op het vaartuig voor Igigi om hun voor rust naar Nibiru te reizen. De koning is het daarmee eens.

Hoofdstuk 5.5 – De zoon van de koning die de leiding heeft over het mijnen richt nu zijn aandacht op het leven en de dieren op aarde en hoe het verschilt van Nibiru. Genoemd zijn de dieren in de hoge bomen die hun voorpoten als handen gebruiken. Andere wezens werden gezien in hoge grassen die rechtop liepen (hominoïden). De Igigi in de mijnen rebelleren. De koningen, twee zonen en anderen bedenken een plan om de rebellerende Anunnaki terug te brengen naar Nibiru en ze te vervangen door nieuwe Anunnaki-arbeiders. Ze besluiten ook om een ​​Lulu te maken. Een primitieve werker.

Verbotene Archäologie: Atombomben in Babylon und die Anunnaki | PRAVDA TV – Lebe die Rebellion

De zesde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 6.1 – Er is veel discussie over het creëren van een primitieve arbeiders-slavenras van wezens. Eén van de zonen van de koning stelt dat de “vader van alle begin” de enige scheppingskracht heeft. De andere koningszoon die dit streven promoot, zegt dat het al bestaat en dat ze geen slaven zijn, maar helpers. Natuurlijk klinkt dit als een moderne verzinsel van een leugen. De zoon van de andere koning zegt dat het tegen de regels van de planeet is om op reis te gaan. De zoon van de andere koning zegt dat het tegen de regels was om zelfs naar de aarde te komen. Na lang debat besloot de koning dat de primitieve slaaf zou worden geschapen.

Hoofdstuk 6.2 – Hoe meer ik dit heb onderzocht, hoe meer ik heb geloofd dat de Anunnaki, vooral de zoon van de koning die belast is met de mijnbouw, de mythische wezens van weleer hadden geschapen. De dieren draken, centauren, zeemeerminnen, eenhoorns, enz. In dit deel van de tablet staat dat ze delen van de achterkant van een dier hebben genomen en het hebben gecombineerd met de voorzijde van een ander dier. (!!!) Met andere woorden ze hadden geëxperimenteerd met DNA.!!! (Edgar Cayce noemt dit ook in zijn verhalen over Atlantis) De zoon van deze koning had schepsels uit het DNA geschapen en de regels overtreden, voordat de argumenten zelfs begonnen waren een primitieve werker te creëren. Gegeven het recht om door te gaan van de koning probeerden ze het DNA van de twee viervoetige wezens (hominoïden) met het hunne te vermengen en het in de baarmoeder van de twee viervoetige vrouwelijke schepsels te plaatsen. Er waren veel opvattingen maar de resultaten waren niet goed. Veel wezens zijn hierna gemaakt met misvormingen. (Centaurs half paard, half mens?! Varkens schijnen vermengd te zijn met mensen dna, vandaar dat de mens geen varkensvlees mocht eten volgens de geboden!)

Hoofdstuk 6.3 – Alle pogingen faalden, maar uiteindelijk besloten ze om een ​​tweebenige vrouw op aarde niet opnieuw te bevruchten, maar een Anunnaki-vrouw. De Anunnaki-vrouw dat de DNA-splitsing had gedaan, besloot om zelf geïmpregneerd te worden. Ze werd zwanger en baarde een baby. Ze noemde hem Adam. Toen besloten ze om de jonge vrouwelijke Anunnaki-genezers van Nibiru te vragen of ze geïmpregneerd wilden worden. Zeven stapten naar voren.

Pharaoh Mena

Hoofdstuk 6.4 – De zeven Anunnaki vrouwelijke genezers waren geïmpregneerd met een combinatie van het vrouwelijke schepsel met twee benen op de aarde (hominoïde) en Adam de half mens / half Anunnaki (Een halfgod dus) . De zeven baarden zeven mannelijke kinderen. Bij het realiseren van het probleem van de vraag naar Anunnaki-vrouwen, besloten ze om vrouwelijke kinderen te maken en zich te laten voortplanten. De vrouw van een Anunnaki werd gevraagd en toestemming gegeven om te impregneren. De geboorte was niet normaal (keizersnee waarschijnlijk), maar het vrouwelijke kind was goed.

Hoofdstuk 6.5 – Er zijn nog zeven vrouwen gemaakt voor de zeven mannen. Adam en Eva worden verplaatst naar Eden (de belangrijkste stad van Annunaki) en de zeven mannen en vrouwen worden in kooien tussen de bomen geplaatst. (zoveel om niet slaven te zijn). De tijd om zich voort te planten is gekomen. Er wordt wat DNA afgenomen van de koningszoon en de vrouw die de DNA-mengingen deed en in Adam en Eva plaatste. Adam en Eva worden vervolgens overgelaten aan Eden.

nemfrog — Plate XLIII. Winged creatures and other...

Daar komen dus al die sprookjes en fabel dieren vandaan! Ze hebben ooit bestaan, ze waren gemaakt door de Anunnaki door middel van dna vermengingen!

Hoofdstuk 6.6 – In dit deel van het tablet merkt de koningszoon over Eden op dat de Adam en Eva bladeren op zich hebben. Hij is overstuur en roept de zoon van de andere koning op die deel uitmaakte van de schepping om het uit te leggen. Hij roept op zijn beurt zijn medeplichtigen in de schepping op. Ze verklaren allemaal het ontbrekende DNA, waardoor de zoon die de leiding heeft over Eden, nog meer van streek is. Hij had gewaarschuwd voor de dwaasheid. Een van degenen in de schepping spreekt zich uit en zegt dat het Anunnaki’s lange leven niet aan hen is gegeven. De zoon die de leiding heeft over Eden beveelt hen hun creaties uit Eden te halen. Adam en Eva verlieten Eden niet omdat ze de vrucht van de verboden boom aten. Ze werden verdreven omdat de Anunnaki-wetenschappers ze het DNA gaven om zich te laten voortplanten en de commandant van Eden Enlil was boos. Eva was niet in de verleiding. Niets daarvan was binnen Adam en Eves controle.

De zevende tablet van Lord Enki

amarakośa - manuṣyavarga III Vers 22c - 41 (Körperpflege, Schlafzimmereinrichtung)

Hoofdstuk 7.1 – Adam en Eva worden geplaatst in een behuizing buiten de stad Eden. Ze hadden veel kinderen. De Anunnaki hebben nu drie generaties op aarde. De Adams zijn werkzaam in de velden en mijnen. Het goud stroomt. De aarde warmt op. De sneeuw smelt. Vulkanen barsten los en de grond trilt. De Igigi klagen op Mars over harde wind en stofstormen. De asteroïdengordel verkeert in beroering. Op aarde vallen randstenen. Het lijkt erop dat Nibiru op de een of andere manier langs kwam en heel wat problemen veroorzaakte in de lucht. Een grote asteroïde raakte de maan.

Hoofdstuk 7.2 – In dit deel overwegen ze het relaisstation op Mars te verlaten. Het is nu 80 shars, of 288.000 aardse jaren, op aarde geweest. Merk op dat de Anunnaki-mensen die 288.000 jaar geleden voor het eerst op Aarde kwamen nog steeds in leven zijn. Anunnaki gaan naar de maan en bestuderen veel dingen. De drie wegen van de hemel. De twaalf sterrenbeelden, etc.

Hoofdstuk 7.3 – Omdat het relais van Mars verlaten moest worden, moest er een nieuwe ruimteschiphaven op Aarde worden gecreëerd voor direct transport van het goud naar Nibiru. De koning komt naar de aarde om de nieuw gecreëerde ruimtehaven te zien.

Hoofdstuk 7.4 – Divisie begint opnieuw tussen de koningenzonen en hun nakomelingen. De primitieve werkers (Adam’s en Eva’s, worden buiten de stad Eden gevangengenomen en naar de stad gebracht, ze krijgen klusjes en banen om te doen.In die tijd werden granen en schapen niet naar de aarde gebracht.De zoon van de koningen die de mensheid heeft geschapen heeft een nieuw schema, maar hij merkt dat de mens achteruitgaat.

Hoofdstuk 7.5 – De koningenzoon die Adam en Eva schiep, observeerde de Adam en Eva. Op een dag bespioneerde hij verschillende jonge Eva’s en besloot ze te impregneren met zijn sperma. Ze hebben seksueel contact. Ze hebben gebaard. Het is nu  331.200 jaar, dat de Anunnaki zijn op Aarde geweest. De zoon van de koningen is extatisch over de geboorten en zegt dat hij de eerste beschaafde mens heeft geschapen. Hij wil dat dit een geheim is, hij vertelt zijn vizier dat de twee kinderen die  in zijn huis zijn,  te vertellen en te zeggen dat ze in rieten manden in de lisdodde zijn gevonden. De zoon van de koning en zijn vrouw voedden hen op. (Mozes en?) De konings-zoon gaf ze zeer bedrieglijk door, niet als zijn nakomelingen, als een nieuwe meer intelligente generatie van Adam en Eva. Hij roept op dat granen en ooien naar de aarde worden gebracht, zodat ze de schapen kunnen hoeden en graan kunnen oogsten. Zodra de mannelijke en vrouwelijke kinderen kunnen zich voortplanten (twee zonen krijgen, Kaïn en Abel),

Het achtste hoofstuk van Lord Enki
Hoofdstuk 8.1 – Het ruimtevaartuig om het mannetje op te halen arriveert. De koningszoon stuurt zijn andere nakomelingen mee om het mannetje te begeleiden. De zoon van de koning bedriegt het mannetje door hem te vertellen dat hij niet moet eten of drinken van dingen met een lang leven, omdat het vergif is en je zult sterven. Het vaartuig vertrekt en ze komen aan op Nibiru. De koning ziet zijn kleinkinderen en de aardbewoner voor de eerste keer.

Assyrian royal

Hoofdstuk 8.2 – Over Nibiru wordt de aardbewoner het brood met lange levensduur en het elixer aangeboden. Hij eet niet of drinkt niet. De koning wordt beledigd en vraagt ​​hem waarom niet? Hij zegt dat hij zal sterven. Een van de kleinzonen van de koning geeft de koning een tablet die zijn vader hem heeft gegeven om aan zijn vader de koning te geven. De koning leest het en begrijpt dat het aardmannetje het nageslacht van zijn zoon is. De koningszoon wil dat de aardling naar de aarde terugkeert en het is zijn lot om te leven en te sterven op aarde. De echte reden dat de zoon van de koning niet wilde dat hij het voedsel met een lang leven zou eten en drinken, was vanwege zorgen over eventuele toekomstige koningsgeschillen omdat hij zijn zoon was. De aardling en een van de twee kleinzonen keren terug naar de aarde.

Hoofdstuk 8.3 – De tweelingzonen Kaïn en Abel laten zien hoe ze watergrachten graven en graan oogsten, terwijl de andere wordt geleerd schapen te hoeden en wol te spinnen. Bij de eerste oogst is er een viering en de twee tweeling aardse mannen doen hun aanbod aan de koning— twee zonen. Er is een feest gevierd. Later is Kaïn ongelukkig dat een van de zonen van de koning hem niet heeft geprezen voor zijn inspanningen. Kaïn is in staat om te vechten vanwege dit en Abel wordt gedood.

Hoofdstuk 8.4 – Dit gedeelte van de tablet vertelt het verhaal van gebeurtenissen na het doden. Kaïn wordt verbannen.

Hoofdstuk 8.5 – Deze tablet beschrijft de lering voor de aardse nakomelingen van de zoon van de koning. Het vermeldt ook andere leringen voor andere nakomelingen. De aanbidding van de Anunnaki is gemaakt. Dit was in de achtennegentigste eeuw, of 352.800 jaar geleden dat de Annunaki op Aarde landden. In de honderdvierde shar, of 374.400 aardse jaren, hebben de generaties van het koningschap op aarde verschillende generaties verderop nog steeds nageslacht met hun halfzusjes.

Hoofdstuk 8.6 – Dit tabletgedeelte vertelt het verhaal van het einde van het leven van de eerste aardse man die de zoon van de koningen had gemaakt door een Eva. Het aardmannetje (vader van Kaïn en Abel) wordt ons verteld als zijnde Adam. Hij werd geboren in de drie-en-negentigste deel (334.800) en stierf in de achtendertigste (388.800) waardoor hij 54.000 aardse jaren oud was toen hij stierf. (Anunnaki konden enorm oud worden) Op dit moment trouwen de Anunnaki en aardse mensen met elkaar.

Ancient Egyptian History Is Very Interesting

De negende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 9.1 – In deze tijd trouwen de Anunnaki en aardse mensen met elkaar. Ontberingen op aarde en Mars als gevolg van het flakkeren van de zon. Een zoon van de koningszoon wil met een aardse vrouw trouwen. Er is een bezwaar. Het debat houdt de verklaring in dat de koningschapslijn (bloedlijn rh negatief? Royal bloods) )met halfzussen trouwen een gewoonte is. Het probleem met het huwelijk is de koningschapslijn. Als de koningschapslijn met een aardse vrouw trouwt, kan de koning op Nibiru uiteindelijk een aardling worden. De koning besluit dat als de mannelijke zoon van de koningen met een aardling trouwt, hij niet naar Nibiru kan terugkeren en zijn prins-status is geëindigd. De koningszoon die de bevelhebber van de aarde is, beweert ook dat hij en zijn nieuwe vrouw niet in Eden zullen kunnen blijven. De mannelijke zoon van de koningszoon trouwt met een aardse vrouw.

Hoofdstuk 9.2 – Tweehonderd Igigi’s vanaf Mars kwamen naar de bruiloft op aarde. Zonder medeweten van de leiders van Eden hadden de tweehonderd Igigi van Mars besloten aardse vrouwen te ontvoeren als hun vrouw. Na de bruiloft voldeden ze aan deze daad. De bevelhebber van de aarde, die altijd tegen de schepping van de mensheid was, is bedroefd dat ze hun oorspronkelijke missie hebben vernietigd. Eens een heilige missie, is nu de ene slechte daad na de andere. Nu zal de aarde worden overspoeld door de mensheid. De mannelijke nakomelingen van de koningszonen die net getrouwd waren, werden in principe verbannen naar een ander land, aan de overkant van de zee. Daar nodigde hij de Igigi uit die aardse vrouwen had genomen. De koningszoon die de mensheid heeft geschapen, heeft een ;;verbeeldings-kracht;; aan een getrouwde aardse vrouw gegeven. Hij vraagt ​​zijn zoon die getrouwd is met een aardse vrouw, die in het nieuwe land woont om te vragen of de echtgenoot van de aardse vrouw daar wordt overgebracht. De koningszoon die de mensheid heeft geschapen, bezoekt nu vaak het nieuwe land en kijkt toe en verleidt de vrouw (bijbels verhaal van David en Bathseba).

Hoofdstuk 9.3 – Bathseba wordt zwanger en krijgt een kind. De eerste blanke, blondharige, blauwogige aardling. Geboren in de honderdste en tiende shar, oftewel 396.000 aardse jaren na de komst van de Anunnaki. Er zijn dan vele plagen en hongersnood op de aarde. De bevelhebber van de Aarde voelt dat de missie van de Aarde pervers is geworden, waarbij hij  de aardse mensheid verafschuwt. Het geschreeuw van de aardbewoners is luid geworden. De commandant (leider) van de aarde kan niet goed slapen door wat er gaande is. Een Anunnaki wilde de aardbewoners de kunst van het genezen leren. De bevelhebber van de Aarde Anunnaki zei nee. Water zou niet langer komen uit de bronnen waar de aardbewoners woonden. Vegetatie groeide niet meer. Maar de bevelhebber van de Aarde verbood elke lering of hulp aan de aardbewoners. hij wilde dat de aardlingen vergingen. Voor één shar (3600 jaar) aten de aardbewoners grassen. Dit gaat door voor ongeveer vijf shars. Er zijn zwarte vlekken op de zon. De geleerden op Nibiru vertellen over de planeten, die bewegen tijdens de volgende passage van de zon door Nibiru.

Hoofdstuk 9.4 – De geleerden op Nibiru zeggen over de aarde dat gletsjers smelten en dat ze hun houvast verliezen. Het glijden van de gletsjers zal een grote golf veroorzaken die het land zal bederven. De aarde zal overweldigd zijn. De koning op Nibiru vertelt Mars en de aarde om zich voor te bereiden op evacuatie. Een hoofd-savant komt naar de aarde met een boodschap van de koning. Hij informeert hen dat terugkerende Anunnaki naar Nibiru, zijn aangetast door gewend te raken aan cycli van de aarde (zwaartekracht) en zich niet kunnen aanpassen aan de langere cycli van Nibiru. Ze sterven sneller. Een van de zonen van de koningen wist hiervan, maar de andere koningen, die de bevelhebber van de aarde is, zijn boos. Hij is boos dat de aardbewoners net zo werden als zij en zij werden als aardbewoners. (Door zwaartekracht veranderen ook hun lichamen) Hij voelt dat ze gevangen zitten op de planeet Aarde en eens waren ze meesters, nu zijn ze als slaven. De geleerde vertelt hen dat ze op aarde moeten blijven. Ze moeten omhoog gaan in ruimteschepen om de rampspoed af te wachten. De andere Anunnaki krijgen de keuze om terug te keren of te wachten op de rampspoed. De Anunnaki die met aardse vrouwen zijn getrouwd, moeten kiezen tussen hun vrouw en vertrekken. Deze tablet houdt in dat de zondvloed een natuurlijke gebeurtenis is. -In de bijbel belooft God de mensheid niet opnieuw te laten vernietigen door overstroming-. De Anunnaki worden verzameld en verteld over de gebeurtenis die moet gebeuren en hun keuzes. Ieder besluit om of te blijven, of te vertrekken. 

Hoofdstuk 9.5 – De Anunnaki hebben hun keuzes gemaakt. Daarna vragen ze naar het lot van de mensheid. De bevelhebber van de Aarde verklaart dat zij zullen vergaan. De Anunnaki roepen terug dat ze niet moeten sterven. De commandant van de aarde waarschuwt zijn broer die ze in de eerste plaats tegen zijn wensen heeft geschapen. Dat hij achter zijn rug ging en zich bemoeide met zijn eigen creatie. De bevelhebber van de aarde laat elke Anunnaki een eed zweren. Taken voor preparaten worden gegeven. Ruimtevaartuigen zijn toegewezen. De koningszoon die de mensheid heeft geschapen, gaat opnieuw achter zijn broer staan ​​en besluit het DNA van de dieren te verzamelen. 

Philippe Kremer Toutankhamon Exposition Toutankhamon, son tombeau et ses trésors - Brussels Expo au Heysel (2011). | Flickr - Photo Sharing!

De tiende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 10.1 – Deze tablet vertelt over de zoon van de koningen, die aardbewoners heeft geschapen en een droom heeft ontvangen die hem vertelt om Noach te informeren over de komende watersnoodramp. Noach zal een ”vliegende boot”(ruimteschip?) bouwen om zijn gezin te redden tijdens de komende vloed.

Hoofdstuk 10.2 – Noah bedroog de mensen om hem te helpen een vliegende boot te bouwen. De zesde dag arriveerde met de navigator met een doos met dierlijk DNA ( ik wist het!) . De tijd van de overstroming was  honderdtwintig shars (432.000 jaar). Noach was tien shars (36.000 jaar) oud. De zondvloed was een combinatie van golf en regen. Ik vermoed dat de golf uit de losgeraakte zuidelijke poolkap kwam en het regende ook vele dagen. Dit gebeurde allemaal door Nibiru, die in zijn baan, dicht bij de aarde kwam.

Hoofdstuk 10.3 – Dit gedeelte van de tablet vertelt over de vloed en de afwikkeling van Noach’s boot op de berg naast Ararat. De Anunnaki komen terug naar de aarde. De bevelhebber van de Aarde vindt Noach en is klaar om zijn broer te doden vanwege zijn bedrog. Wanneer alles is uitgelegd, is hij gekalmeerd. Het enige dat nog over is van hun steden is het landingsplatform voor het ruimtevaartuig.

Hoofdstuk 10.4 – Wanneer de Anunnaki naar de aarde terugkeren, zien ze de totale verwoesting. Mars heeft zijn atmosfeer verloren (!!!) en het water is opgedroogd. Op aarde organiseren de Anunnaki klusjes om weer opnieuw te bouwen.

Hoofdstuk 10.5 – Nibiru is beschadigd door de aantrekking van Mars en de Aarde. De atmosfeer op Nibiru is ook beschadigd. Nibiru heeft meer goud van de aarde nodig. De vernietiging op aarde vertelt de koning dat er geen goud kan worden gedolven. De mijnen zijn verdwenen. Maar één Anunnaki die over de oceaan landt, vindt goudklompjes op de grond. Hij vindt ook dat sommige van Kaïns mensen het hebben overleefd. Herbouw en voorbereidingen voor nieuwe landingsplatforms worden gedaan.

Hoofdstuk 10.6 – De ruimteschepen hebben twee bergen nodig. Geen plaats was ideaal. Ze bouwen de piramides als bergen voor hun ruimtepoort.

Hoofdstuk 10.7 – Bij dit laatste deel van de tablet is de Anunnaki weer zelfzuchtig en verlangt hij naar macht en titel.

Ze verdelen de landen onder hen.

De elfde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 11.1 – Voor de volgende shar (3.600 jaar) werd vrede gehouden. Maar het is te mooi allemaal om lang mee te gaan. Een van de koningszonen had twee zonen. De een woonde in het land bij zijn vader en de ander woonde bij de haven. De zoon bij de haven werd jaloers en hebzuchtig. Hij dacht dat zijn vader zijn land zou nalaten aan de zoon die bij hem woonde. Dus hij en zijn vrouw waren van plan om de broer te vermoorden, zodat hij het land zou erven. Ze gaven een feestje en toen zijn broer in slaap viel door het drinken, legden ze hem in een kist en gooiden hem in de zee. Hij werd pas gevonden toen hij dood was. De smartelijk getroffen vrouw beloofde wraak en nam sperma van haar overleden echtgenoot en impregneerde zichzelf. Ze heeft een zoon opgevoed om wraak te nemen. De zoon groeide en werd getraind. Hij zette een leger op. De dag kwam en haar zoon werd geraakt met een vergiftigde pijl.

The Ancient Astronauts and a New History of man

Hoofdstuk 11.2 – In dit gedeelte van de tablet verslaat haar zoon de oom die zijn vader heeft vermoord.  Hij is verblind en zijn testikels geplet. De raad staat hem toe om te leven. De bevelhebber van de Aarde realiseert zich dat dit de eerste keer was dat een aardeling een leger grootbracht. Hij onderzoekt zijn positie om ruimtehavens te hebben op plaatsen en op terreinen waar hij geen controle over heeft. Hij roept zijn drie zonen op en heeft een andere haven gebouwd dan de andere Anunnaki. Een andere liefdesbelang is naar voren gekomen. Deze keer is het tussen de afstammelingen van elk van de koningszonen. Op één na ziet iedereen er naar uit om vrede te brengen.

Hoofdstuk 11.3 – Ter voorbereiding op een bruiloft is het de gewoonte dat een vrouwelijk familielid de bruid kleedt. Tijdens haar aankleding vertelt de bruid over haar plannen met haar man. De plannen zijn zo groots dat de vrouwelijke verwant die haar aankleedt, het de vader van de bruid vertelt. De vader is gealarmeerd en vreest dat het de andere koningszonen in de koningschapsbloedlijn het voordeel zal opleveren. Dus zijn plan is om zijn dochter te laten impregneren door haar broer (de bruidegom). Op deze manier blijft de koningschapslijn intact aan hun kant van de familie. Hoe hij zeker zou weten dat het nageslacht mannelijk zou zijn is onbekend misschien wisten zij iets wat wij nog niet weten. Nadat hij- de bruidegom-, zijn zusje heeft bevrucht, valt hij in slaap. Hij heeft een droom over de dood. Wanneer hij wakker wordt, vertelt hij het aan zijn zus, die denkt dat hij ervan zal worden beschuldigd dat hij haar heeft verkracht. Hij rent weg van de stad en komt uit bij een waterval. De rotsen zijn glad en hij valt daar tot zijn dood. Dit laatste deel is verwarrend.

1ANUNNAKI, LA PELÍCULA QUE NUNCA SE ESTRENÓ, ¿POR QUÉ? | Exociencias.com

Het zou de zus zijn die snelt naar de plek waar haar broers=bruidegom- lichaam  lag. Ze wordt door haar -schoon-zus ervan beschuldigd dat ze door haar -broer=bruidegom is bevrucht. De adviseur van de bruid  zegt dat  ze de zuster met zestig plagen moet vervloeken. De koningszoon die de mensheid heeft geschapen en ook de bruidegom-grootvader is, maakt twee bloedloze afgezanten die niet kunnen worden beschadigd door de doodstralen,(?) om de bruid te halen.

De adviseur van de zus van de bruidegom schiet de twee afgezanten met een straal, maar het heeft geen invloed op hen. De adviseur toont ze vervolgens  het levenloze lichaam van de zus van de bruidegom, die aan een paal hangt. De twee afgezanten sturen een pulsar en een uitstraler op haar, plaatsen een plant van leven in haar mond en besprenkelen haar lichaam met het water des levens. 

Hoofdstuk 11.4 – Dit deel verklaart een deel van de verwarring van het laatste deel. De zus van de bruidegom was naar de onderwereld gegaan op zoek naar het lichaam van de bruidegom. De onderwereld was in vroegere tijden de plaats van de dood. De twee afgezanten brengen haar weer tot leven en gaan verder met het verlaten van de onderwereld langs het lichaam van de grooms. De bruid wil wraak en eist de dood van de vader van de bruidegom, ook al heeft hij zijn zoon niet vermoord. De bruid zoekt wraak door een oorlog te beginnen. Het eindigt met de vader van de bruidegom die zichzelf opsluit in een kamer van de piramide. Hij heeft zichzelf ingesloten en zal daar sterven als er niets wordt gedaan. Zijn vader maakt een deal waar hij verbannen zal worden en de koningschap afgeeft.

Voor alles wat deze Anunnaki doen en gedaan hebben, lijkt dit oneerlijk. Maar de bevelhebber van de Aarde speelt in de politiek en heeft de overhand gekregen. Zijn broer, door ouder te zijn, zou de volgende koning moeten zijn, maar door deze gebeurtenis zorgt de koningschaplijn er bijna voor dat het koningschap nooit zijn broerslijn zal zijn.

 

Lees ook:   's Werelds oudste bos heeft 385 miljoen jaar oude boomwortels

Hoofdstuk 11.5 – Dit deel gaat over het redden van de vader van het grafkamer en schade binnen de piramide aan de stenen, balken en baken. De bevelhebber van de aarde wijst ook landen opnieuw toe. Dit roept een andere vraag op die hij heeft voor zijn vader de koning. De aardbewoners vermenigvuldigen zich sneller dan de Anunnaki. Hoe kunnen de Anunnaki de aardbewoners ertoe brengen om hen te gehoorzamen en te dienen. De koning besluit nog een keer naar de aarde te komen.

Significant art :: El Libertario
Hoofdstuk 11.6 – Het ruimteschipbaken is verplaatst. De bruid wil nog steeds welk land ze zou hebben gehad als het huwelijk was voltooid. Er is niets aan haar gegeven. 

De twaalfde tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 12.1 – De koning besluit naar de aarde te komen. De wederopbouw gaat door, ook al zijn er sinds de overstroming twee shars geweest (7.200 jaar). Een zeer merkwaardig ding wordt hier genoemd. Het “opgeheven oog dat de landen aftast, de opgetilde straal die alles doordringt”. (Het doet me denken aan het alziende oog bovenop de piramide. Zoals op het dollarbiljet. Of de Akasha kronieken)

Superconductivity is a quantum mechanical phenomenon. This video is courtesy of the Association of Science-Technology Centers (ASTC), representing the science center and museum field worldwide. Levitation was once relegated to the realms of mystic texts and mountain top yogis, but now thanks to researchers at Tel Aviv University, Israel, objects can…

Hoofdstuk 12.2 – Dit is een zeer interessant gedeelte. De koning komt aan en een groot feest en zang wordt door iedereen verzorgd. De koning en zijn vrouw slapen dan enkele dagen en nachten. Op de zesde dag dagvaardt de koning, de twee zonen en dochter. Ze verklaren hem de lay-out van de nieuwe goudzoeker en het ruimtevak enz. Dan praten ze over de afgezant die hij ze stuurde voor de zondvloed. Degene die in een ruimteschip kwam en met hen sprak over de overstroming en hun levenscyclusverandering op aarde. Over hoe ze zouden sterven als ze terug zouden keren naar Nibiru.

Dan verschijnt dezelfde afgezant aan een van de zonen in een droom. De koning verklaart dat hij geen afgezant heeft gestuurd. Ze zijn allemaal verbijsterd.

HOUSE OF "I" the WRITER: Ancient Aliens

Hoofdstuk 12.3 – Veel veranderingen na het bezoek van de koning. Enige reorganisatie van de landen en een nieuwe benadering van de aardbewoners. Ze moesten worden vermengd met de Anunnaki in de steden. Ze kregen ook een eigen stad met hun eigen koning, aangesteld door de bevelhebber van de aarde. Een puntensysteem voor koningschap en autoriteit werd bedacht en gegeven. De bruid is nog steeds vervuld van wraak en eist haar eigen land. Ze maakt een schema en stuurt het de grootvader (van de koningszoon) -van haar dode bruidegom. Hij heeft de leiding over iets dat ME’s wordt genoemd. Ze maakt een plan om ze van hem te stelen. Ze komt schaars gekleed bij zijn woning aan en verleidt hem met zang en wijn. Tot nu toe valt hij voor het bedrog.

004--15-the-quimbaya-airplanes-261063

Hoofdstuk 12.4 – De bruid werd betrapt maar had de ME’s niet bij zich. De commandant van de Aarde lijkt zijn broer van de verantwoordelijkheid te hebben ontdaan. De broers zoon, terug uit ballingschap, werd erg woedend. Hij eiste een eigen heilige stad. De oom van de commandant van de aarde zou hem er geen geven. Hij nam het op zich en verzamelde igigi om hem te helpen. Ze bouwden vervolgens de toren van Babel. ‘S Nachts vernietigden de krachten van de opperbevelhebbers van de aarde het en verspreidden de mensen. Hij gaf vervolgens elke regio een andere taal en alfabet om te gebruiken. Stadskoningen kwamen en gingen. De mensen zongen liedjes over de bruid die nu de leiding had over de ME’s.

Hoofdstuk 12.5 – De ooit verbannen zoon van de koningszoon kreeg een domein over een land dat zijn broer heerschappij gaf. Gedurende 650 aardse jaren maakten ze ruzie. De jongere broer ging uiteindelijk weg op aandringen van de koningszoon (zijn vader). Hij vertrok naar nieuw land over de oceaan. Interessant is dat de eens verbannen zoon van de konings-zoon die de aardbewoners schiep, nu Ra werd genoemd (Ra werd in Egypte de zonnegod genoemd).

Ra vervangt nu het gezicht van de leeuw naast de piramide met het gezicht van zijn zoon.

Sinds mensenheugenis kon men niet bij zijn poten komen; zij lagen meestal verborgen onder zand. Ooit, heel lang geleden, viel een prinsje op de ondergestoven poten in slaap en droomde dat de Sfinx beloofde hem koning te zullen maken als hij hem bevrijdde van het zand. Het prinsje groeide uit tot koning Thutmosis IV ( 1401-1391). Hij liet zijn droom beitelen in graniet en stelde gedenksteen op tussen de poten van de Sfinx, waar hij sinds kort weer kan worden bekeken.

Dus de Sfinx was ooit een leeuw en kreeg later het gezicht van de zoon. 

Verwijzingen naar zijn jongere broer zijn gewist. Er schijnt in Egypte een geschiedenis te zijn van dit type van het vernietigen van de overblijfselen van oude koningen. De Anunnaki hadden een nauwkeurig systeem van tellen met 60. Ra vervangt het door te tellen met 10s.

The Cathedral of Salamanca has a number of unusual carvings but none so surprising as a modern astronaut. That's because it was put there in 1992 during renovations.

Hoofdstuk 12.6 – Dit deel van de tablet begint met de vader die Ra wat ME’s meegeeft. Hij gaf hem alle kennis, behalve hoe hij de doden kon doen herleven. Er is nu een derde regio gevestigd en de bruid krijgt er beheer over. De koningszoon die ze heeft verleid en de ME’s  die zij heeft gestolen, houdt de  ME aan waarmee ze haar land moet regeren. Haar land krijgt ook een geheel nieuwe taal. De derde regio was niet in staat om te communiceren vanwege de taal en gaat er bijna oorlog over voeren. Handel gebeurt niet vanwege taal. Het derde gebied is vanwege deze barrière niet tot bloei gekomen.

De dertiende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 13.1 – De derde regio is niet tot bloei gekomen. De bruid verwaarloosde haar regio. Andere regio’s zijn haar niet gegeven. Het werd uiteindelijk van haar afgenomen. Ze werd achtervolgd door haar dode bruidegom. Ze bouwde een huis voor nachtelijk plezier. Ze verleidde mannen naar haar bed en doodde ze. Gilgamesj is een koning en verlangt een lang leven. Hij probeert het (met haar?), maar bereikt het niet en sterft.

Hoofdstuk 13.2 – Ra wordt gehinderd door het reilen en zeilen van de bruid. Hij is nu bezig met het bereiken van onsterfelijkheid. Hij instrueert mensen om naar goud te zoeken. Ze vallen het land van zijn broers binnen en worden woedend. Ra wil de hele aarde regeren. De bruid reist en vindt een volk in een land dat ze leuk vindt. Aardbewoners wordt de sterrenbeelden geleerd.

nice (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(); sumerian civilization | Sumerians and the Anunnaki Cuneiform Granger « UFO-Contact News (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(); Read More by jeschou2007 #And, #Anunnaki, #Civilization, #Cuneiform, #Granger, #News, #Sumerian, #Sumerians, #The, #Ufocontact

Hoofdstuk 13.3 – De aartsvijanden bereiden zich voor op oorlog. Met de bruid en Ra. Oorlog begint tussen de families van de twee koningenzonen. De commandant van de aarde heeft een droom met dezelfde afgezant als zijn broers dromen.

Hoofdstuk 13.4 – De oorlogsontwikkeling en de zoon van de koningszoon die aardbewoners heeft geschapen(ENKI) , is aan het winnen. Hij roept zichzelf uit  als de bevelhebber van de aarde  en zegt tegen zijn volgelingen dat hij de enige heerser is en dat ze zich moeten overgeven. Maar de commandant van de Aarde heeft een voorsprong. Hij weet waar de wapens van terreur verborgen zijn. Hij stuurt er twee om ze te laden en te gebruiken, maar zorgt ervoor dat de mensen geen schade ondervinden.

Hoofdstuk 13.5 – De wapens van terreur ontketend. Het is 1736 jaar geleden sinds de zondvloed. Alles wordt vernietigd door Ra-krachten en -zijn volgelingen. Daarna, blies de wind een duistere donkere wolk die alles op zijn pad doodde.

Hoofdstuk 13.6 – Deze tablet is een voortzetting van de vorige tablet.

De veertiende tablet van Lord Enki
Hoofdstuk 14.1 – In deze laatste tablet heeft de koningen twee zonen. Enki en Enlil vliegen rond en onderzoeken de schade van de wapens van terreur. De twee broers praten en bespreken de betekenis ervan. Het koninkrijk dat RA zo graag wilde, is nu een woestenij. De commandant van de aarde vertelt zijn broer dat wat Ra wilde, hij kan krijgen. Wat hij zaaide, kan hij nu (het radioactieve land) oogsten. Wat betreft de bevelhebber van de aarde, hij gaat westwaarts naar waar het gouden veld is om de oorspronkelijke missie te voltooien.

Tot zover de vertalingen van het spijkerschrift

 

 

 

 

 

 

RuinMyWeek.com #funny #funnypictures #funnyphotos #funnypics

Gerelateerde artikelen

Back to top button