web analytics
11:11 Dubbele getallen
Edgar-CayceParanormaalSpiritueel

Citaten en uitreksels uit de Readings van Cayce.

Citaten en uitreksels uit de Readings van Cayce.

Men kan zien dat er plannen gemaakt worden voor een werk dat de gedachte van het mensdom in het algemeen, in verscheidene richtingen, zal veranderen. (254-37)

Een enkeling, of hij zich ervan bewust is of niet, stelt zich idealen in de stoffelijke wereld, in de mentale wereld, in de geestelijke wereld.

Alle kracht of macht komt voort uit de geestelijke wereld. Mentale activiteit bouwt alle dingen in de stoffelijkheid en kan tot die ervaring bijdragen of ze ontsieren. (1011-1)

De belangrijkste ervaring voor elke individu is eerst en vooral zijn geestelijk ideaal te kennen. (357-13)

Want wat er ook bestaat, alles wordt eerst in de geest ontvangen. De gedachte geeft er vorm aan. (Die vorm is) afhankelijk van het ideaal in de gedachte van de mens.

Je kan jezelf zo gelukkig of zo ongelukkig maken als je maar wilt. (2995-3)

afe43572e83863c89c4634ac350b6293 AnGel-WinGs.nl

Liefde is het onfeilbaar, vaste beginsel, de wet. geef de strijd niet op en je zal de  voldoening hebben het ideaal te bereiken. Wees geduldig en. je inspanningen.zullen niet onbeloond blijven. (802-2)

 

Eerst moet je jouw ideaal kennen – spiritueel, mentaal, stoffelijk. Dit betekent niet, wat je zou willen dat anderen zijn, maar wat jouw ideale houding is jegens anderen. Want hij die de grootste is, dient iedereen – dit is de wet van oorzaak en gevolg. (1998-1)

Want het ideaal is niet wat anderen voor jou kunnen doen, maar wel wat jij voor anderen kan doen. (1646-2)

Waar we ook zijn. Zij het in Hartford, of in Sing Sing, of Kalamazoe of Timboektoe, dat heeft geen belang. De Heer is God van het heelal, waar we ook zijn. Want elke ziel vindt het Zelf in de plaats waar ze nu is door de gratie Gods. Gebruik de tijd van vandaag. Als je hem goed gebruikt, zal de volgende stap u getoond worden. (3356-1)

Lees ook:   Jezus in de lucht veroorzaakt paniek in Argentinïe

Gij zult de Here uw God beminnen met geheel uw hart en uw naaste zoals uzelf.” Dat is de volledige wet; het antwoord aan de wereld, aan elke ziel. Dat is het antwoord aan de hedendaagse toestand in de wereld. (3976-8)

 

We zouden onszelf nooit moeten toestaan ons gescheiden en apart te voelen van God en van onze medemensen; want hetgeen onze naaste aangaat aan de andere kant van de wereld gaat ons aan. (Cayce in “A Search For God”)

De neigingen van de mens worden geregeld door de planeten waaronder hij geboren is, want het lot van de mens ligt in de sfeer van de planeten… maar dit moet goed begrepen worden: geen invloed van een planeet, geen fase van de zon, de maan of welk ander hemellichaam ook, gaat boven de heerschapij van de menselijke wil. (3744-3)

 

Over Eenheid

Gedurende zes maanden moet de eerste les zijn Een – Een – Een- Een, Eenheid van God, Eenheid van de verwantschap van de mens, Eenheid van de kracht, Eenheid van tijd, Eenheid van doel, Eenheid van elke inspanning, Eenheid, Eenheid.” (991-1)

 

Wat is het verschil? … De waarheid… komt uit één bron. Zijn er geen eiken, essen, pijnbomen…? Die zijn nodig in een of andere ervaring… Alle hebben hun plaats. Maak geen aanmerkingen over de ene of andere maar toon wat een goede pijnboom je bent, of een goede es, of eik, of wijnrank. (254-87)

 

…Neem een korenveld. In het graan is er leven. De mens plant het in de aarde, bewerkt de aarde en haalt de oogst binnen. Niet iedereen kiest hetzelfde soort graan. Niet iedereen ploegt op dezeflde manier, niet iedereen zaait op dezelfde wijze. Niet iedereen oogst op dezelfde wijze. Toch brengt het in elk geval het beste voort dat er is. Het is de God of het leven in elk graantje dat de mens zoekt. Het voedt zijn lichaam en brengt ook genoeg zaad voort zodat er meer kan groeien. Dat is godsdienst. Dat zijn de kerkgenootschappen.” (1089-3)

Lees ook:   101 Power Thoughts Louise L. Hay

 

“… zet de leerstellingen naast elkaar, de levensopvattingen van het Oosten en het Westen, de nieuwe waarheden en de oude. Breng niet de verschillen in wederkerige betrekking maar wel wat alle godsdiensten gemeen hebben: er is één God. ‘Weet o Israël dat de Heer God één is'”. (991-1)

aad17a582c87dababad350d5a0ae5e6b AnGel-WinGs.nl

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien