web analytics
11:11 Dubbele getallen

Over vaccins en gezondheid en de elite

06ccfc8bb2c299bc96a5dfcec308e32a AnGel-WinGs.nlMobiele Doodseskaders 2015
De komende dappere Nieuwe Wereld Orde kenmerkt euthanasie door de staat. Dit wordt “Quietus” genoemd.

In Nederland worden mobiele medische sterfte-eenheden al gebruikt voor patiënten die voldoen aan de criteria voor euthanasie, maar waarvan de artsen niet bereid zijn om het uit te voeren. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid suggereerde dat niet alleen patiënten zonder hoop op herstel, maar ook gevallen van psychische problemen of een onvermogen om in te stemmen met euthanasie vanwege dementie, kunnen worden ingeschakeld.

200 De staat wil euthanasie zelfs op een bredere basis bieden, inclusief mensen met chronische psychiatrische problemen, met Alzheimer of dementie en mensen die het gevoel hebben dat ze hun leven hebben “voltooid”. Nieuwe richtlijnen zullen rekening houden met factoren zoals inkomen of het sociale leven van een patiënt.

De Nederlandse regering heeft herhaaldelijk gezegd dat euthanasie alleen wordt toegediend op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. 201 Dit zijn loze garanties. Meer dan 4.000 euthanasie sterfgevallen in Nederland per jaar worden gedaan zonder toestemming van de patiënt. Duizenden bange, oudere mensen in Nederland dragen anti-euthanasiekaarten.

De Nederlandse medische professie heeft een smadelijke staat van dienst als het gaat om respect voor het leven. Afgezien van de liberale abortuswetgeving, doden Nederlandse artsen elk jaar tientallen baby’s na de geboorte en rechtvaardigen ze deze kindermoord op de inherent discriminerende basis dat ze kunnen beslissen dat een leven van zo’n lage kwaliteit is dat het niet geleefd zou moeten worden.

202
In de toekomst iedereen die niet meer productief is; zoals ouderen, gehandicapten, etc. zullen op wettige wijze worden gedood!

Besmettelijke ziekten
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe en zeer besmettelijke ziekten opgedoken. Een groot deel van deze ziekten is ontstaan in laboratoria, met voorbeelden als een nieuw type tuberculose dat resistent is tegen antibiotica, een nieuw type cholera, een nieuw en dodelijk type meningitis, ebola en de vogelgriep. Deze ziekten worden gebruikt om de mensheid ongemakkelijk en in constante angst te houden en tegelijkertijd de bevolkingsgroei op onze planeet te verminderen.

In zijn boek Emerging Viruses: AIDS & Ebola, Accident or Intentional? (Tetrahedron 1996), Dr. Leonard G. Horowitz beweert dat onder andere ziekten AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is ontstaan in een laboratorium! Zoals we zullen zien, is er voldoende bewijs dat AIDS een kunstmatig gecreëerde vorm van de zwarte pest is. AIDS verstoort het immuunsysteem van de geïnfecteerde patiënt. Als gevolg van dit verzwakte immuunsysteem zal een aidspatiënt eerder overlijden aan een of andere infectie.

The Patriot , dat wordt uitgegeven in New Delhi, schreef op 4 juli 1984:

“AIDS is een vorm van chemische biologische oorlogsvoering, die is ontwikkeld in het Chemical Biological Warfare Laboratory van het Amerikaanse leger in Fort Detrick (Frederick, Maryland).”
In de New Yorkse krant Native stond in een brief van een anonieme bron dat de schrijver in het betreffende Fort Detrick-laboratorium had gewerkt.

203
In 1986 publiceerden Jacob en Lilly Segal, twee experts op het gebied van virologie en microbiologie, een flyer met de titel AIDS, Not from Africa, But an Evil from America en verspreidden deze in Engelstalige Afrikaanse landen.

De Zuid-Afrikaanse krant Saturday Star uit 1992 verklaarde:

“Aids is een wapen dat door de blanken is vervaardigd om Afrika te verzwakken: een uitvinding van het Westen om het geboortecijfer van de zwarte bevolking op dit continent drastisch te beperken. Aids is de grootste destabiliserende factor van de Afrikaanse economische en politieke situatie.”

De London Times, uitgegeven op 11 mei 1987, meldde op zijn voorpagina: “Pokkenvaccinatie oorzaak van AIDS: Dit specifieke vaccinatieprogramma
werd uitgevoerd in Afrika in de jaren zeventig en werd uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In de exacte gebieden in Afrika waar de vaccinatie plaatsvond, zijn de meeste aidsslachtoffers te vinden.

“Het aantal aidsslachtoffers in Afrika is alarmerend. Tegenwoordig ligt het geschatte aantal hiv-positieve personen in Afrika ergens tussen de zestig en zeventig procent van de totale bevolking! In sommige landen van dit continent bezetten aidspatiënten tachtig procent van alle beschikbare ziekenhuisbedden. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg. Binnen een periode van tien jaar zal het grootste deel van de inwoners van het Afrikaanse continent sterven als gevolg van aids.

In Afrika moedigen de media het gebruik van condooms voortdurend aan.

De publiciteit over het condoom als wapen tegen aids veroorzaakt niet alleen anticonceptie, het heeft ook een misplaatst en tegenstrijdig effect. De levering van condooms is volstrekt onverantwoord
omdat het bijdraagt aan de verspreiding van aids.

Lees ook:   Twee weken leven van 7,14 euro per dag: 'Ik besef nu hoe zwaar dit is'

Condooms geven een misplaatst gevoel van veiligheid en leiden tot meer risicovol seksueel gedrag.

Condooms kunnen niet alleen scheuren of lek raken, ze zijn ook poreus. Statistieken tonen aan dat van de 100 seksuele handelingen met condooms, vijftien falen omdat spermatozoa de latex binnendringen.

204 Gezien het feit dat AIDS-micro-organismen 450 kleiner zijn dan een spermatozoïde, is het vrij duidelijk dat het gebruik van condooms een enorm risico op AIDS-infectie met zich meebrengt.

205 In plaats van het gebruik van condooms te bevorderen, moeten Afrikanen worden verteld over de noodzaak van celibaat en monogamie als de enige mogelijke manier om infectie te voorkomen.

Verschillende virologen ontkennen het bestaan van het hiv-virus. Volgens hen is hiv nooit wetenschappelijk bewezen of gedocumenteerd. Volgens de bekende Duitse viroloog Dr. Lanka is er slechts een algemene consensus over het bestaan van AIDS:
“Dit soort virussen bestaan niet.

Ze worden verkondigd door politici en als een internationale wetenschappelijke consensus erkend als een bewezen feit.” In een interview voegde Dr. Lanka eraan toe: “De verklaring dat er zoiets bestaat als een pathogeen virus is een duidelijk bedrog, een fatale leugen met dramatische gevolgen.

De bacteriën in onze cellen worden chondriosomen genoemd en kunnen de cel niet verlaten omdat ze afhankelijk zijn van het metabolisme in de cel. Virussen zijn in staat om dit te doen. Ze verlaten hun metabolisme achter in de cel. Daarna zijn ze niet meer van nut in de cel en vertrekken ze. Buiten de cel helpen ze andere cellen door ze te voorzien van materialen en energie. Deze wetenschappelijk bewezen virussen hebben een wederzijds opbouwend en ondersteunend effect in het zeer gecompliceerde biochemische proces.

Niet in het minst schadelijk. Ook bij andere ziekten zoals het Vogelgriepvirus heeft men nooit een structuur kunnen ontdekken die als virus kan worden getypeerd. Noch in het zieke orgaan, noch in de lichaamsvloeistoffen.”

De meeste mensen geloven dat de moderne medische wetenschap en alle betrokken wetenschappers willen wat het beste voor ons is. Dit is een ernstig misverstand. We zijn wijsgemaakt dat we artsen en regeringen moeten vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat ze lobbyen voor ons welzijn, een fatale fout van onze kant.

In 2005 was er een wereldwijde waarschuwing voor het gemuteerde griepvirus H5N1, beter bekend als de Vogelgriep. Er wordt beweerd dat dit virus in de nabije toekomst miljoenen slachtoffers zal eisen. Net als bij de ware oorsprong van HIV is het Vogelgriepvirus nooit bewezen en is er nooit een verband geweest tussen de Vogelgriep en de besmetting van vogels of mensen.

De media kwamen echter niet na om het nieuws op de voorpagina’s van kranten af te drukken of op televisie uit te zenden. Zieke trekvogels uit Azië, vermoedelijk besmet met de vogelgriep, reisden duizenden kilometers over de zeeën om lokaal pluimvee in Europa en Afrika te infecteren. Opvallend is dat deze trekvogels geen problemen lijken te hebben met het afleggen van duizenden kilometers. De media meldden dat alle kippen met verdachte symptomen werden getest op het H5N1-virus. De resultaten van deze tests bleven onbeslist.

Noch in het lichaam van mens of dier, noch in plant of vuil is ooit een eiwitstructuur ontdekt die het bestaan van het Vogelgriepvirus bevestigt.

Bewijs voor het Vogelgriepvirus H5N1 onder vogels is eigenlijk schaars. Het catastrofale gevaar ligt geheel elders.

Zoals het geval is met veel gevreesde dodelijke epidemieën, gaat het hier om een zeer zorgvuldig geplande actie met een politiek motief om angst en onzekerheid te creëren onder de burgers van de wereld.

Verder proberen overheden, ondanks het feit dat vaccinaties op grote schaal hun schade aan onze gezondheid hebben bewezen, mensen te overtuigen om jaarlijks griepprikken te halen, die miljarden euro’s en dollars opleveren.

Dezelfde leiders die belangrijke aspecten van onze respectieve samenlevingen beheersen, controleren alle
grote farmaceutische bedrijven in de wereld. In het geval van de vogelgriep zullen we ervaren hoe politici ons zullen overdragen aan hun werkgevers en echte leiders door ons, door het gebruik van angst, te dwingen vaccinaties te ontvangen.

In feite zou er een heel boek geschreven kunnen worden over de vele netwerken en onderlinge afspraken tussen politieke en sociale wereldleiders waarbij degenen die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken.

Lees ook:   Uitleg veelbesproken cover van The Economist

In werkelijkheid is er absoluut geen gevaar voor besmetting met vogelgriep. Volgens deskundigen zijn deze vogels eigenlijk gestorven aan stress, slechte leefomstandigheden en gebrek aan voedsel. Het is waarschijnlijk dat het houden van deze kippen en ander pluimvee in kooien met weinig tot geen ruimte om te bewegen hun dood veroorzaakt.

De media publiceren voortdurend foto’s van het vogelgriepvirus en tonen ze als ronde micro-organismen die zogenaamd virussen zijn. Viroloog Dr. Lanka legde uit:

“Het zijn eigenlijk kunstmatig gefabriceerde delen van eiwitten en vetten.

Elke microbioloog kan dit gemakkelijk herkennen en bevestigen. De foto’s tonen volkomen normale cellen. Elke microbioloog kan dit ook onderzoeken en bevestigen. Wanneer iemand vraagt om een wetenschappelijke verklaring die betrekking heeft op het virus, reageert niemand!

Bij het controleren van persbureaus naar de bron van de ‘veelzeggende’ foto’s, verwijzen ze er altijd een naar de Amerikaanse epidemiologen van de Centers for Disease Control (CDC) van het Pentagon.

De uitbraken van vogelgriep veroorzaakten een toename van angst onder de Europese bevolking. Nederlanders maakten zich bijvoorbeeld meer zorgen over een uitbraak van het virus dan over de economie, veiligheid of criminaliteit.

Mensen werden overspoeld met informatie over virusremmers zoals Tamiflu. Met dit antivirusmiddel zou een pandemie kunnen worden voorkomen. Er wordt gezegd dat Tamiflu de ziekte niet geneest, maar alleen de symptomen verlicht. Onderzoek toont het tegenovergestelde aan. Het is een gegeven feit dat elk anti-virus het lichaam altijd in een kleine of grotere blijvende mate beschadigt.

206

Een groot aantal mensen stierf in feite na het gebruik van Tamiflu. De bijwerkingen van deze virusremmers zijn bijna identiek aan die van de symptomen van een vervelende griep: snel optredende koorts, spierpijn, rillen, keelpijn, hoesten en uitputting.

Wanneer besmette mensen Tamiflu als medicijn gebruiken, zal het meer sterfgevallen veroorzaken dan nodig is.
De boosdoeners van deze ziekte zullen de fatale gevolgen van Tamiflu gebruiken als bewijs dat er ernstig gevaar is met het Vogelgriepvirus.

Veel Turkse mensen waren radeloos toen ze hoorden dat de veertienjarige jongen, Mehmet Ali Koçyigit, en zijn vijftienjarige zus, Fatma, waren overleden aan vogelgriep. De vader van de kinderen zei dat ze in het begin alleen milde symptomen hadden die leken op een gewone griep. Nadat de kinderen Tamiflu hadden ingenomen werden ze veel zieker en stierven uiteindelijk.

Deze kinderen en andere mensen hadden de pech in handen te vallen van de “H5N1-jagers”, wat er vervolgens toe leidde dat ze enorme doseringen van de virusremmers namen om het fantoomvirus te “onderdrukken”. Velen stierven aan orgaanfalen in hermetisch afgesloten plastic tenten.

Al in 2004 kreeg ik informatie over plannen om mensen die een griepje hadden opgelopen aan chemotherapie te onderwerpen. 207 Op 8 maart 2006 was de tijd rijp om te beginnen met de voorbereiding van individuen op de geplande chemotherapie tegen vogelgriep. Het gerenommeerde medische vakblad The Lancet publiceerde voor het eerst dat chemotherapie ook effectief kan zijn bij de behandeling van mensen met vogelgriep. Het tijdschrift beweert:
“De chemotherapie is grotendeels beschikbaar en niet duur.”

208

Vaccinaties

Meer en meer propageert het medische establishment het gebruik van vaccinaties. Politici steunen deze campagnes op alle terreinen. Keer op keer wordt ons verteld dat verschillende infecties en ziekten de grootste menselijke bedreiging vormen. De nadelen van al deze vaccinatieprogramma’s worden geheim gehouden.

Vaccinaties dienen het primaire doel van het injecteren van pathogenen in het lichaam om het lichaam in staat te stellen antilichamen tegen dezelfde pathogenen aan te maken. Vaccinaties blijken echter de belangrijkste oorzaak te zijn voor veel ziekten en voor veel lijden in de wereld van vandaag! Ziekten zoals kanker, syfilis, AIDS,

autisme en andere levensbedreigende aandoeningen zijn direct gerelateerd aan vaccinaties. 209 De medische wereld vermoedt dat vaccinaties tegen de bof en de mazelen onder meer de oorzaak van de ziekte van Crohn kunnen zijn.

Gedwongen vaccinatie tegen pokken, waardoor de menselijke bloedbaan werd vergiftigd met een dierlijke lymfe, was een van de donkerste bladzijden in de geschiedenis van de vorige eeuw! 210 Na nauwgezet onderzoek en bestudering van de feiten en, in verband met de observaties en ervaringen van vele artsen, kan men nu concluderen dat in plaats van bescherming tegen de pokken de vaccinatie slechts vele ziekten veroorzaakte.

211
De meest primaire oorzaken van het ontwikkelen van kanker zijn de carcinogenen die in de bloedbaan terechtkomen. 212 In 1991 voorspelde de American Cancer Society dat tegen het jaar 2010 één op de drie mensen een vorm van kanker zou krijgen. In 1901 was dit één op de vijfentwintig, wat betekent dat we alleen al op het gebied van kanker te maken hebben met een toename van 800 procent.

Lees ook:   Madame Rothschild wie is zij die zegt...

Tegenwoordig zeggen veel regeringen wereldwijd dat kinderen moeten worden gevaccineerd tegen Hepatitis B. Dit is een typisch voorbeeld van hoe onze leiders de medische wereld beheersen. De vaccinatie tegen Hepatitis B wordt beschouwd als zeer gevaarlijk en uiterst controversieel. Veel artsen zijn bezorgd dat het vaccin besmet kan zijn met het micro-organisme dat AIDS veroorzaakt. Toch treffen veel overheden voorbereidingen om elke pasgeborene binnen twaalf uur na de geboorte met het vaccin te injecteren. De grote vraag is: waarom? Hepatitis B is een ziekteverwekker die vooral voorkomt bij intraveneuze drugsgebruikers, prostituees en homoseksuelen.
Voedselvergiftiging

De afgelopen jaren is de wereld keer op keer geconfronteerd met schandalige voedselschandalen, zoals dioxine in eieren, vlees met slechte hormonen, giftige appels, genetisch gemanipuleerde groenten, varkenspest, voet- en mondziekte (MKZ), boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de vogelgriep. De voedingsindustrie blijft negatieve publiciteit krijgen. Wat is er aan de hand met ons voedsel, en waar komen deze rampzalige ontwikkelingen vandaan?

Onze gezondheid hangt sterk af van de kwaliteit van ons voedsel. Als we ooit zouden gaan beseffen hoe de elite de kwaliteit van ons voedsel manipuleert, zouden we bang zijn voor ons verstand. 213 Veel van de voedingsmiddelen die we tegenwoordig in een supermarkt kunnen kopen, zijn niet echt meer voedsel. In plaats daarvan worden ze verwerkt, waardoor ze hun essentiële voedingswaarde hebben verloren.

Hoewel het grootste deel van de voedingswaarde in veel van onze voedingsproducten is uitgeput, wordt ons voortdurend verteld dat de verwerking van de producten gericht is op het verbeteren van de voedingswaarde en de kwaliteit van voedsel. Deze zogenaamde “verfijning” is een grote leugen; synthetische, anorganische vitamines die niet worden getolereerd door onze metabolische systemen hebben essentiële vitamines en mineralen vervangen.

Bijna zeventig procent van alle ziekten en aandoeningen zijn een direct gevolg van verkeerd, ongezond voedsel! De meeste van onze “lichte” producten bevatten aspartaam, een kunstmatige zoetstof die als nitroglycerine voor ons lichaam werkt en de bloed-hersenbarrière en belangrijke orgaanvoeringen wegvreet.

Genetisch verbeterde producten zijn ook in ons dieet geslopen. Genetisch gemanipuleerd voedsel vormt een ernstige bedreiging voor onze gezondheid. Grondig onderzoek heeft aangetoond dat ratten die genetisch gemanipuleerde aardappelen krijgen, ernstige disfuncties in hun orgaansystemen zullen hebben.

214
De laatste stappen zijn al gezet om volledige manipulatie van ons voedsel te bereiken. De laatste stap betreft de straling van ons voedsel met radioactieve isotopen zoals Kobalt-60. Deze isotopen hebben, net als andere radioactieve materialen, het vermogen om genetische mutaties en andere veranderingen bij de mens te initiëren.

Veel wetenschappers hebben nu aangegeven dat straling van voedingsmiddelen de voedingswaarde vermindert en kanker kan veroorzaken. Dieren die uitgestraald voedsel kregen, hebben veranderingen ervaren in hun aantal witte bloedcellen, schade aan hun nieren en schadelijke effecten op hun immuunsysteem. Onderzoek toont ook aan dat deze dieren ook onderhevig waren aan een sterkere groei van tumoren, wat aangeeft dat verschillende soorten kanker kunnen worden gekoppeld aan een veranderde combinatie van onze voedingsmiddelen.

Het consumeren van deze voedingsmiddelen voor een langere periode van tijd kan ook leiden tot bepaalde soorten kanker bij de mens.

Om te voorkomen dat het publieke verzet tegen onze voedselproducten wordt uitgestraald, heeft onze heersende elite ze opzettelijk vergiftigd. Bewust hebben ze angst voor besmet voedsel bij mensen verspreid door bijvoorbeeld salmonellavergiftiging in kipproducten en het E-coli-probleem in rundvleesproducten mogelijk te maken.

Zoals gewoonlijk veroorzaken de samenzweerders het probleem en bieden vervolgens de “beste” oplossing voor het probleem. Vanwege de onverschilligheid en onwetendheid van de wereldbevolking resulteert deze methode van verdeel en heers door de wereldelite altijd in succes en verdere vooruitgang van hun zaak. De opzettelijke verslechtering van de gezondheidstoestand van de wereldbevolking en het gebruik van gif in het milieu en in onze voedselvoorziening biedt onze leiders het gewenste resultaat:

het verminderen van de wereldbevolking door het optreden van ziekten die uiteindelijk tot de dood leiden.

 

Uit het boek:

The 13 Satanic Bloodlines – Paving the Road to Hell Het einde van individuele keuze is nabij – Wereldwijd kwaad en ellende – De antichrist – Redding

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button