Nieuwe maan in Leeuw

New Moon in Leo July 2017 – Renewed Vitality

The New Moon in Leo invites us to feed, nurture, and tend to our light, to fire up our vitality, passion, and creativity. With the New Moon at the first (zero) degree of Leo, and conjunct Mars at 2° Leo, this lunation presents a potent opportunity to rebirth ourselves and our radiance.

Mars in Leo in its most negative form is the tyrant, the bully, the egomaniac. We’re seeing many examples of this shadowy expression living large in the world, and we might look inside ourselves to find our own willfulness, childishness, self-centeredness, and attempts to control others.

The conjunction of the Sun and Mars is the start of a two-year cycle that represents the rebirth of the masculine traits such as vitality, motivation, passion, and assertion. High-vibe Mars in Leo is the Warrior of the Heart. It takes courage to remain openhearted in the face of so much fear and hatred in the world. It takes will, consistent practice, and self-discipline.

Moon conjunct Mars makes us passionate about protecting those we consider our family. At this time everything is about strategy, our instincts are extra-sensitive and we react super-fast to any outside threat. Moon conjunct Mars is very physical, and most useful in competitive sports like tennis or fencing, when one has to anticipate the moves of one’s opponent

Mars square Uranus gives a strong urge to break free from restriction and rebel against authority. A tendency to act rashly without regard for the consequences can lead to problems. Try to find an area of life in which you can tear up the rules and have some fun. You cannot restrain this erratic energy so you find ways to express any excess energy, anger or frustration. Try to apply your creative energies to artwork, or even better sculpture, and other creative pursuits such as dance. Physical activity is preferable but the brain can also burn up a lot of energy.

Mars will gradually regain its strength, and in early September, when Mars separates from the Sun and becomes visible again, we’ll be ready to move forward with renewed energy and clarity. For now, especially at the New Moon, we can tend the subtle sparks within and feel into where our heart’s passion is calling us. When we’re deeply centered in ourselves, we’re strong enough to open to the pain of the world without being destroyed by it. We can then contribute to collective healing, becoming agents of creation instead of victims of tyranny and chaos.

Vertaling door google

 

Nieuwe Maan in Leeuw Juli 2017 – Vernieuwde vitaliteit

De Nieuwe Maan in Leo nodigt ons uit om te voeden, te koesteren en te neigen om ons licht te maken om onze vitaliteit, passie en creativiteit op te schieten. Met de Nieuwe Maan bij de eerste (nul) graad van Leo, en conjunct Mars bij 2 ° Leo, biedt deze lunatie een krachtige kans om onszelf en onze uitstraling te hergeboren.

Mars in Leo in zijn meest negatieve vorm is de tiran, de boelie, de egomania. We zien veel voorbeelden van deze schaduwrijke uitdrukking die groot in de wereld woont, en we zouden in onszelf kunnen kijken om onze eigen wilsvormigheid, kinderlijkheid, zelfgevoeligheid te vinden en pogingen om anderen te controleren.

De conjunctie van de Zon en Mars is het begin van een cyclus van twee jaar die de wedergeboorte van de mannelijke eigenschappen vertegenwoordigt, zoals vitaliteit, motivatie, passie en bewering. High-vibe Mars in Leo is de Warrior of the Heart. Het is moed om openhartig te blijven in het gezicht van zoveel angst en haat in de wereld. Het vereist wil, consistente praktijk en zelfdiscipline.

Maan conjunct Mars maakt ons gepassioneerd over het beschermen van degenen die wij onze familie beschouwen. Op dit moment gaat alles over strategie, onze instincten zijn extra gevoelig en we reageren super snel op elke buitenbedreiging. Maan conjunct Mars is heel fysiek en het meest nuttig in competitieve sporten zoals tennis of hekwerk, wanneer men de bewegingen van zijn tegenstander moet anticiperen

Mars-plein Uranus geeft een sterke drang om zich vrij te maken van beperking en rebel tegen autoriteit. Een neiging om rashly te handelen zonder inachtneming van de gevolgen kan leiden tot problemen. Probeer een gebied van leven te vinden waarin u de regels kunt scheuren en wat leuk kunt hebben. U kunt deze onregelmatige energie niet onderdrukken, zodat u manieren vindt om overmatige energie, woede of frustratie uit te drukken. Probeer je creatieve energieën aan te passen aan kunstwerk, of zelfs beter beeldhouwwerk en andere creatieve activiteiten zoals dans. Fysieke activiteit is de voorkeur maar de hersenen kunnen ook veel energie verbranden.

Mars zal zijn kracht geleidelijk herwinnen, en begin september wanneer Mars van de Zon scheidt en weer zichtbaar wordt, zijn we klaar om vooruit te gaan met vernieuwde energie en helderheid. Vooralsnog, vooral bij de New Moon, kunnen we de subtiele vonken neigen binnen en voelen in waar onze hartstocht ons belt. Als we diep in onszelf centreren, zijn we sterk genoeg om open te staan ​​voor de pijn van de wereld zonder daardoor te worden vernietigd. We kunnen dan bijdragen aan collectieve genezing, creatieagenten worden in plaats van slachtoffers van tirannie en chaos.

 

En nog een leuk artikel over de zonsverduistering en wat dit ons zou brengen allemaal

https://www.nieuwetijdskind.com/zonsverduistering-21-augustus-2017-manuela-van-der-knaap/

Gerelateerde Berichten