web analytics
...

Het neutraliseren van elektromagnetische velden uitvinding radiesthesist van Philips

Het Neutraliseren van elektromagnetische velden. Deze bijzondere man Theo Nooijen heeft een fantastische en natuurkundige uitvinding gedaan voor iedereen die zich wil wapenen tegen inhomogene magnetische velden. Ongelijke velden waaronder o.a wifi, 4G, 5G en overige elektrische apparatuur die invloed op onze geest en lichaam kunnen hebben.

In deze tijden waar elektronica onmisbaar zijn geworden en overal aanwezig zijn heeft Theo een zeer duidelijke en simpele uitvinding uitgevonden die voor iedereen gemakkelijk toe te passen is en direct merkbaar zijn.

Gegevens van Theo Nooijen

E: [email protected]

M: 0615076007

Uitleg over het Neutraliseren van Elektromagnetische velden Elektromagnetische velden EMV bestaan uit 2 componenten, nl : het “elektrisch veld” en het “magnetisch veld”. Van het magnetisch veld, wat juist niks afdoet aan de werking (natuurlijk verschijnsel) heeft ons lichaam het meeste last. Afschermen van beide velden is zeer moeilijk , maar neutraliseren is heel goed mogelijk. De poolsterkte van de noordpool en zuidpool van een “kunstmatige stralingsbron” zijn altijd ongelijk aan elkaar en veroorzaken daardoor een “inhomogeen magnetisch veld” wat een grote belasting vormt voor ons lichaam en waardoor wij allerlei klachten kunnen krijgen. Een sterkere zuidpool laat ons lichaam opstuwen en overmatig reageren en een sterkere noordpool zal bij ons de energie ontnemen.

Principe van Neutraliseren Het principe van “neutraliseren” bestaat uit het gelijk maken van de “magnetische poolsterkten” van een kunstmatige stralingsbron. Hierdoor wordt het inhomogeen magnetisch veld van deze stralingsbron omgezet in een homogeen magnetisch veld. (Inhomogeen betekend ongelijk en homogeen gelijk) ( in natuurkundelessen van de middelbare school wordt al besproken wat homogene en inhomogene velden zijn) Voor mens en natuur zijn homogene magnetische velden nl heel natuurlijk en niet belastend. Door de stralingsbron te neutraliseren gaat de elektromagnetische straling niet weg maar de magnetische poolsterkten worden gelijk gemaakt.

Lees ook:   Het getal 666 van het beest is niet 666 maar 616

Techniek Bij Philips beeldbuizen heeft Theo gedurende 35 jaar met magnetische velden gewerkt en velerlei metingen verricht. Mbv deze kennis en techniek is het mogelijk om op een minuscuul plakje magnetisch materiaal een permanent homogeen magnetisch veld aan te brengen en vervolgens als een kleine sticker uit te voeren. Door deze te plaatsen bij een kunstmatige stralingsbron zal volgens een natuurwet, rondom de stralingsbron, een nieuw magnetisch veld ontstaan met de eigenschappen die worden bepaald door de stralingsneutralisator. Het permanente magnetische veld van de stralingsneutralisator in nl in staat om rondom de stralingsbron het inhomogene magnetische veld om te zetten in een homogeen magnetisch veld met dus gelijke poolsterkten. De sterkte van de te neutraliseren bron is bepalend voor de grote van de sticker.

Wat is EMV Zendantennes, hoogspanningsmasten, allerlei apparaten en draadloze apparatuur zoals wifi, smartphone, dekt telefoon, tv + Dig. Kastje, tablet, laptop, slimme meter, babyfoon, omvormer en Dig. – schoolbord zijn kunstmatige stralingsbronnen die Elektromagnetische velden veroorzaken. Genoemde stralingsbronnen hebben allerlei frequenties van hoog tot laag en die veroorzaken altijd 2 soorten velden nl een Elektrisch veld en een magnetisch veld. Het Elektrisch veld Het Elektrisch veld neemt snel kwadratisch af met de afstand en is voor de meeste mensen minder belastend, want onze huid schermt het meeste af. Echter bij een klein percentage mensen werkt de afweer niet meer en krijgen continu last. Afscherming is niet gemakkelijk. Waarschijnlijk met de komst van 5G zal dit aantal mensen nog groter worden. Het Magnetische veld Het magnetisch veld van genoemde energie bronnen is inhomogeen. inhomogeen magnetische velden hebben ongelijke poolsterkten en homogene magnetische velden hebben gelijke poolsterkten. Ons lichaam is gewend aan homogene magnetische velden die natuurlijk zijn zoals ons “aardmagnetisch veld”

Lees ook:   Nieuwe theorie suggereert dat parallelle universums samenwerken met en invloed hebben op ons eigen universum

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!