web analytics
...

Is het vaccin, het teken van het beest?

a4f2b778df23f30d84ae38123c674dad via Angel-WingsIk las ergens dat Bill Gates de Antichrist zou zijn.

Nu wat is een antichrist… alles dat tegen het geloof is, maar ook de natuur.
Het natuurlijke leven.
En als er iets is (eh mis is) met Bill Gates dan is het wel gaan voor het natuurlijke normale leven,…Hij wil alles het liefst anders en doorprikt met vaccins.
Jaren terug vond ik die absurde vaccinatiedrang ivm HPV dat iedereen krijgt in zijn of haar leven, gewoonweg eng worden…ze wilden nml alle jonge maagden vaccineren…we nemen aan dat het nog maagden waren!
Nu hoor je er niets nog over, hoewel men ook probeerde om zelfs jongens dat HPV vaccin te gaan geven…en dat mislukte toen enorm.
HPV is iets dat mensen zelfs al krijgen van een handdoek,.. bizar idee gewoon alsof het een griepvirus is dat blijft hangen oid.
Maar goed, je hoeft er weinig voor te doen om het te krijgen en er zijn ook enorm veel soorten HPV. En dat vaccin werkt maar tegen 2 soorten.
Tja… goed laten onderzoeken elke keer en je voorkomt al veel leed.
Dus toen had ik al een idee van waarom willen ze alle jongeren eigenlijk vaccineren?
Is dat nodig…niet echt… toch?

Nu hebben ze dan dit Corona virus, dat eigenlijk niet eens een heftig zwaar virus is, wat is dan de rest dat men waarneemt bij mensen in een ziekenhuis?
Is dat wel allemaal real? Ja, want vertrouwen beschaam je maar 1 x… Dan ga je, je wel afvragen of alles wel zuiver is toch?

Nou goed stel dat het vaccin dat volgens Bill iedereen moet krijgen… het teken van het beest bevat?
Ik denk zelf nog steeds dat de bijbel een superoud boek is dat al is gebeurd ooit, in die zin dat ook openbaringen al is gebeurd lang geleden, maar toch ga ik dit even onderzoeken.
Want de geschiedenis herhaalt zich wel eens immers…en wat als er inderdaad iets in dat vaccin zit…wat? En wat overeenkomt is dat ze willen dat alleen mensen met dat ”merkteken van het beest”(vaccinpasje?) ergens naartoe mogen… naar school, naar je werk, naar de bioscoop, uit eten etc… en heb je dat merkteken niet, dan mag je niets meer… het zal je zg. bevrijden, dat vaccin… eenmaal in je lichaam gaat het er niet meer uit zei ik nog…remember…en dat blijft telkens in mij opkomen, het kan er nooit meer uit!

COVID-19 and The Mark of the Beast

Toen ik een paar dagen geleden naar het nieuws keek, zag ik foto’s en video’s van degenen die protesteerden tegen de COVID-19-quarantaine op volledig scherm. Ik word er moe van hoe bepaalde bijbelteksten worden gehecht aan bepaalde politieke bewegingen en demonstraties – teksten die, eerlijk gezegd, misbruikt en verkeerd begrepen worden. Helaas wordt het christendom tijdens het proces verkeerd voorgesteld.

Op het aandringen van mijn vrouw (die vindt dat ik wat meer mondig moet zijn over dit soort dingen), wil ik een paar gedachten geven die nuttig kunnen zijn om in gedachten te houden wanneer je dergelijke foto’s op het nieuws en op sociale media ziet zweven .

Zie ook het vervolgartikel van Dr. Halsted, The Covid Vaccine heeft er 666 over geschreven… en waarom dat volgens Openbaring niet uitmaakt .

58941762e07081ea86358b174905b8f6 via Angel-Wings

Het merkteken van het beest

Ik ken geen gerenommeerde bijbelgeleerde of theoloog die zou onderschrijven dat de COVID-19 quarantaine of een vaccin gerelateerd is aan het “merkteken van het beest”. Om te beginnen is in Openbaring het “merkteken van het beest” geenszins een medische procedure. Hoogstwaarschijnlijk is het helemaal niet eens een fysiek of zichtbaar merkteken. In tegenstelling tot sommige van de meer angstaanjagende theorieën die in het verleden stoom hebben gewonnen in sommige evangelische kringen, is het “merkteken” ook helemaal niet iets dat per ongeluk kan worden genomen.

Waarom? Omdat het merkteken van het beest ( Openbaring 13: 16-18 ) een merkteken is dat nauw verbonden is met de aanbidding van het beest (13:12, 15; vgl. 19:20; 20: 4). Het merkteken van het beest is dus een teken van loyaliteit en toewijding aan het beest.

Bovendien, als je die passages waarin het merkteken van het beest wordt besproken vergelijkt met passages als Openbaring 7 en 14 , is het aannemelijk te denken dat het merkteken van het beest hoogstwaarschijnlijk een teken is dat jou identificeert als iets dat je al bent – namelijk slecht en kwaad, een persoon van de draak. Ik zeg dit omdat wanneer je Openbaring 7: 1-8 en 14: 1 leest (waar het merkteken van het Lam wordt besproken), je zult opmerken dat het een merkteken is dat aan Gods volk, Gods dienstknechten, is gegeven om hen te identificeren als zodanig en natuurlijk om ze te beschermen. Ze krijgen het merkteken van het Lam omdat ze al verenigd zijn met het Lam.

Het lijkt vrij duidelijk dat dit allemaal het geval is, omdat deze twee merktekens – het merkteken van het beest en het merkteken van het Lam – bedoeld zijn om te worden gezien als twee polaire werkelijkheden, twee tegengestelde tekens, die als het ware twee verschillende typen aanduiden. van mensen, namelijk de goddelozen enerzijds en de rechtvaardigen anderzijds.

Dit alles betekent dat het “merkteken van het beest” hoogstwaarschijnlijk een geestelijk, niet-zichtbaar merkteken is; het is een teken van loyaliteit en aanbidding en is daarom niet iets dat je per ongeluk zou kunnen accepteren.

Lees ook:   Een interessante graancirkel met een hartsymbool

U hoeft dus niet bang te zijn om het merkteken van het beest te krijgen door een vaccin te nemen – tenzij u natuurlijk van plan bent het vaccin te behandelen als een soort symbolische uitdrukking of ‘onheilig sacrament’ (sorry voor de oxymoron!) Van uw eigenzinnige en openbare afwijzing van het christelijk geloof dat u veracht. Als u dat bent en als dat uw plan is, dan is het niet het vaccin dat het probleem is.

Over dat beest….

Elke interpretatie van Openbaring die ertoe leidt dat “het beest” de centrale focus (en gevreesde angst) van je eschatologie wordt, suggereert zeker dat je het boek totaal verkeerd hebt begrepen. Het neronische fantoom zou de aandacht die je hem geeft geweldig vinden, maar eerlijk gezegd verdient hij het niet.

Het bewijs dat we teveel aandacht aan hem schenken, wordt misschien duidelijk als we de volgende opmerking maken: de meeste christenen zijn alleen bekend met die teksten die spreken over het “merkteken van het beest” (bijv. Op 13: 16-18 ) en niet over die teksten die spreken over het “merkteken van het Lam” (bijv. Openbaring 14: 1 ).

Dat vind ik interessant. Ik bedoel, het is allemaal begrijpelijk, denk ik. In de populaire cultuur heeft het “merkteken van het beest” tenslotte veel meer aandacht gekregen en is het voor velen een obsessie geworden. (Beesten zijn luidruchtig en trekken de aandacht; lammeren kunnen onopgemerkt en genegeerd blijven.) Ik denk echter dat het misschien beter is om je theologie te halen uit andere plaatsen dan de sensationele films van de popcultuur en de best verkochte fictieve boeken. Slechts een suggestie.

Over sensatiezucht gesproken, het is interessant hoe dingen in en uit lopen zoals ze doen. Zelfs tijdens ons eigen leven werd het ‘merkteken’ bijvoorbeeld eerst aan burgerservicenummers en vervolgens aan creditcards gehecht. Blijkbaar leveren bepaalde interpretaties van de COVID-19-quarantaine nu hun eigen bijdragen aan de evangelische overlevering.

Veel van dit sensatiezucht onthult niet alleen onwetendheid over de bijbelse tekst, niet in de laatste plaats met betrekking tot de historische context, maar als predikant moet ik er ook aan toevoegen dat wat mij bijzonder boos maakt, is hoe een dergelijke onwetendheid dient om onnodige angst te zaaien onder Gods volk – een goede herinnering dat theologie consequenties heeft.

Wiens openbaring is het?

9049b8af9a4f03c0980a369eee45ae71 via Angel-Wings

Populaire interpretaties van “Openbaring” zijn vaak vergeetachtig (nalatig?) Van het feit dat dit boek “De openbaring van Jezus Christus” is ( Openbaring 1: 1 ). Veel mensen (niet het minst op sociale media) behandelen het alsof het de openbaring van de draak en zijn toorn is. De gekke leraren van de eschatologie richten zo veel van hun aandacht op eindeloze speculaties over de Antichrist, het “merkteken van het beest”, enz., Dat ik me echt afvraag of ze denken dat Openbaring in de eerste plaats gaat over het onthullen van het satanische.

Hierover kunnen twee dingen worden gezegd: (1) Dergelijke aannames over Openbaring behandelen Satan als de ster van speculaties in de eindtijd, die wederom onnodige angst zaaien bij goede mensen. En (2), zulke opvattingen zijn gewoon verkeerd: noch de draak, noch het beest zijn de sterren van de show; daarom zouden ze niet de focus van onze obsessies moeten zijn.

Integendeel, het punt van Openbaring is om de overwinning van het Lam en de overwinning die het Lam met zijn volk deelt, te onthullen en bloot te leggen. Jezus is de focus. Dit is eerlijk gezegd nogal oud nieuws. In feite is het 2.000 jaar oud nieuws. Het is basistheologie. En toch wordt het genegeerd.

Ik vermoed echter dat veel van de misleide eschatologische hype weinig te maken heeft met theologie per se en veel meer te maken heeft met bepaalde politieke ambities die kunnen worden bereikt door belangrijke bijbelteksten (bijv. Openbaring 13 ) voor hun eigen doeleinden te bewapenen – eigenlijk een soort neronisch / beestachtig ding om te doen. Dat is echter de politiek van onze tijd.

Laten we het spel spelen

Laten we doen alsof het beest en zijn merkteken in feite verband hielden met de COVID-19-quarantaine of met een gerelateerd vaccin, zoals dit teken insinueert. (PSA: dat is het niet, maar doe gewoon even met mij alsof.) Maar als dat het geval was, heeft het bijbels weinig zin om tegen het beest te vechten met dingen als de Amerikaanse vlag en het 2e amendement (misschien wel geïnteresseerd om te weten dat ik een demonstrant met een pistool zag; wat heeft het voor zin om te protesteren met een pistool?).

Hoe dan ook, protesteren tegen “het beest” en zijn “merkteken” met dreigementen van de wapens van deze wereld is het bestrijden van de vijand op de manieren van de vijand. Maar je kunt Gods agenda niet bevorderen met geweld of met dreiging met geweld. Als je bij het zwaard leeft, nou, weet je …

Wanneer iemand dus probeert het Koninkrijk van God door middel van geweld te bevorderen, ironisch genoeg, tonen ze in veel opzichten dat ze meer gemeen hebben met het beest en de draak dan met het Lam. Ons wordt geleerd dat we daarentegen als christenen de vijand overwinnen “door het bloed van het Lam en door het woord van [ons] getuigenis” ( Openbaring 12:11 ).

Lees ook:   De rare ruimte die buiten ons zonnestelsel ligt

Met andere woorden, we overwinnen door de wegen van Christus, niet door de wegen van caesar. Dus als en / of wanneer je dwaze tekens als deze ziet, laat ze dan geen angst of paniek in je hart of geest veroorzaken. Ik zou ze eerlijk gezegd niet meer geloofwaardigheid geven dan een snelle blik.

De last van de theoloog

Als je een christelijke bijbelgeleerde of theoloog bent, is dit het moment om anderen te helpen bij het navigeren door de massa informatie die er is. Misschien zou je manieren kunnen zoeken om bijbelse begeleiding en theologisch coherente richtlijnen te geven aan degenen die ofwel niet of slecht geïnformeerd zijn als het gaat om eschatologie – niet in de laatste plaats omdat het wordt begrepen in het licht van de COVID-19-pandemie.

Als u een predikant of een plaatselijke kerkleider bent, moedig ik u aan om gebruik te maken van betrouwbare bronnen over eschatologie om door te geven aan uw gemeente. Er zijn zeer respectabele wetenschappers die over dit onderwerp schrijven – wetenschappers die zich inzetten voor zorgvuldig onderzoek, nauwgezette reflectie en tijdige toepassing. Het graven in deze bronnen zal goed besteed zijn.

https://academic.logos.com/covid-19-and-the-mark-of-the-beast/

~*~

Toen zag ik een ander beest uit de aarde opkomen, en hij had twee horens als een lam en sprak als een draak.

En hij oefent al het gezag van het eerste beest in zijn aanwezigheid uit, en zorgt ervoor dat de aarde en degenen die erin wonen het eerste beest aanbidden , wiens dodelijke wond genezen was.

Hij verricht grote tekenen , zodat hij zelfs vuur uit de hemel op aarde laat neerdalen voor de ogen van de mensen.

En hij misleidt degenen die op aarde wonen door de tekenen die hem werden verleend om te doen in de ogen van het beest, door degenen die op de aarde wonen te vertellen een beeld te maken voor het beest dat door het zwaard gewond was en in leven bleef.

Hij kreeg de macht om het beeld van het beest adem te geven, zodat het beeld van het beest zowel zou spreken als ervoor zou zorgen dat zo velen die het beeld van het beest niet aanbidden, zouden worden gedood .

Hij zorgt ervoor dat iedereen, zowel klein als groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd krijgt , en dat niemand mag kopen of verkopen behalve degene die het merkteken of de naam van het beest heeft. , of het nummer van zijn naam.

Hier is wijsheid. Laat hij die verstand heeft, het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een man: zijn getal is 666.

In ons dna staat geschreven dat onze maker God is… dus de Anunnaki…dat is ons DNA!
Het vaccin kan ons DNA aanpassen…dus veranderen…misschien wil Bill wel zijn naam op ons DNA zetten… en denkt hij dat hij God is?

 

https://angel-wings.nl/rh-negatief/2018/01/boodschap-van-god-in-dna/

https://angel-wings.nl/buitenaards/2019/09/het-heilige-zaad/

De Illuminati weten waarmee zij ons (het vrouwenzaad)
zouden kunnen vernietigen, o.a. via ons voedsel
(Codex Alimentarius), via elektro-smog, via
chemtrails, via angst te kweken in ons DNA, via een
laag zuurstofgehalte op de aarde te scheppen(!!!!!!!!!!!!), via
een hoog frequentie bombardement. Ook via
gevaarlijke gekweekte virussen, via fluor, aids,
vaccinaties, rasvermenging (?) en andere middelen.

Daarmee zijn ze dan ook hard bezig om ons te
vernietigen. De angst die zij in ons kweken verloopt
via hun zogenaamde ‘strijd tegen het terrorisme’, de onzichtbare vijand.

Angst werkt verlammend, wat ons immuunsysteem beïnvloed.

Ons
voedsel en onze medicijnen wordt(en) in december 2009 door middel
van de nieuwe wetgeving, die Codex Alimentarius heet, geregeld.

Daarmee laat men ons een langzame vergiftigingsdood
sterven.

zie link van deze website hierboven.

Wanneer, door middel van overmatige boskap wereldwijd het
zuurstofniveau beneden de 21% zakt, zullen de Draco’s onder de
illuminati het slachtoffer ervan worden en hun aura verliezen. Alleen

2 Het Heilige Zaad (Jesaja 6:13) No. 476
het volk van het zaad waarin de liefde van JHWH in de harten(DNA-code van God staat in het dna nb!) woont, zal alle
aanslagen en misère op aarde overleven. Zie:

Jesaja 54:17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken,
en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de
erve der knechten van JHWH, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt
JHWH.

Bedenk wel wat je wilt geloven is aan jou. Het is jouw leven nml. waar jij over mag beslissen, maar die overheid die daar werkt voor ons allen, mag nooit ons dwingen een vaccin te nemen, terwijl er goedkopere medicatie voorhanden is, dankzij bv de arts Rob Elens, en zij mogen ons niets ontzeggen en ons gevangen zetten in ons huis, omdat we hen moeten gehoorzamen, als dat het is moeten wij echt beter gaan stemmen want dit slaat natuurlijk nergens op.
En dat 1 Europa is dan ook een grote ellende.
Hadden we nooit aan moeten beginnen.
Sterkte bij de keuzes die je maakt…om een virus.

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button