05 maart 2021

 

Tweelingzielen …

Tweelingzielen
De onvoorwaardelijke liefde voor iemand valt onder de ‘tweelingzielliefde’. De tweelingziel (tegenpolen) ervaart het gevoel van volmaakte eenheid. Tweelingzielen zijn zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel heel sterk met elkaar verboden. Na een ontmoeting met je tweelingziel verandert je leven voorgoed en zal de aantrekkingskracht tot deze persoon enorm zijn.

Zielsverwant
Bij zielsverwanten (lijken op elkaar) is er sprake van een soort herkenning: “Er is een band die niet tijdelijk is en er is een vertrouwdheid met elkaar.” In tegenstelling tot de tweelingziel kan er bij de zielsverwant wel sprake zijn van liefde op het eerste gezicht. Maar het kan ook het geval zijn dat jouw zielsverwant degene is waarmee je constant overhoop ligt. Het zogenaamde ‘maatjesgevoel’ zal de zielverwant zowel in een ‘gewone’ als in een ‘liefdesrelatie’ ervaren.

Verschillen
Het grote verschil tussen de tweelingziel en de zielsverwant is dat bij tweelingzielen twee mensen uit één ziel komen. De zielsverwant komt voort uit meerdere zielen. Zielsverwanten hebben op de aarde dezelfde les te leren en zijn daarom enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar niet meer nodig hebben, vallen ze uit elkaar.

 

Tweelingzielen

Je voelt onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.

De liefde voor elkaar lijkt ‘magnetisch’ tot stand te komen, je hoeft er niets voor te doen.

Je voelt je heel sterk een.

Je voelt je volledig gelukkig bij elkaar.

Je hebt nog nooit zo’n sterk gevoel van liefde ervaren.

Het voelt alsof je ‘thuiskomt’.

Je weet dat dit ultieme liefde is.

Al het andere dan liefde in je leven wordt minder belangrijk en relatiever.

Je begrijpt aspecten van het leven die je nooit eerder begrepen hebt.

Je voelt als een deel van elkaar.

Het voelt alsof je elkaar altijd al hebt gekend.

Je voelt je helemaal compleet.

Je bent elkaars ultieme spiegel.

Je weet exact hoe de ander zich voelt.

Je weet dingen van elkaar die je niet kunt weten volgens een ‘normale’ manier.

Je hoeft niets tegen elkaar te zeggen om te communiceren.

Je hebt een sterk gevoel van herkenning bij elkaar.

Je voelt energie dansen tussen elkaar.

Je kunt voelen dat je samen een opdracht hebt in het leven.

Je weet dat er iets heel bijzonders aan de hand is.

Alles ‘valt op zijn plaats’ in je leven en je ziet meer verbanden.

Het kan een ingang, doorkijk of sneak-preview zijn naar het niet-stoffelijke leven.

Tweelingzielen hebben vaak een periode van bezinning voor ze elkaar ontmoeten.

Je hebt altijd het gevoel gehad dat je ‘iets’ miste in je leven, nu weet je wat dat was.

Het is een sleutel die de deur naar jezelf opent.

Alles gaat vanzelf alsof het magnetisch is

 

Zielsverwantschappen
De ziels-relatie ontstaat wanneer u uw soulmate ontmoet. De soulmate is iemand die u kent uit een vorig leven waardoor u ongelooflijk vertrouwd bent met deze persoon. In feite lijkt het of u deze persoon al jaren kent, ook al ontmoet u hem/haar pas voor de eerste keer. Tot de fascinerendste resultaten van recent reïncarnatieonderzoek behoort de vaststelling dat mensen door hun liefde voor altijd met elkaar verbonden zijn. We ontmoeten elkaar in onze levens telkens weer, en ook hier is het onze eigen beslissing of we op een ontmoeting met onze zielsverwanten al dan niet reageren. Een gemiste kans kan grotere eenzaamheid en verdriet tot gevolg hebben, maar de juiste keuze kan voor oneindige vreugde en persoonlijk geluk zorgen. Kenmerkend voor een zielsverwantschap is dat die met het hart herkend wordt, maar niet met de illusies en valse voorstellingen van het verstand. Het hart laat zich nooit voor de gek houden. Het hart is in staat door een aanraking of een vertrouwd gebaar de sluier van de tijd weg te rukken en de ander te herkennen als een ziel die het al sinds tijden kent. Dan draait iemands maag zich om, hij of zij krijgt kippenvel op de armen en de omgeving lijkt niet meer te bestaan. Dat ogenblik wordt dan een allesomvattend besef en! is het enige wat nog telt. Iemand weet, herkent en voelt: wij horen bij elkaar! Maar alleen als beiden elkaar herkennen kan er een vulkaan vol hartstocht tot uitbarsting komen. De energie ervan is overweldigend. Zielsverwantschap is het gevoel van vertrouwdheid, het besef dat een vreemde tot in de kern van het eigen ik doordringt, in domeinen die anders alleen met de nauwste verwanten gedeeld worden, het intuïtief weten wat de ander denkt, voelt of zal gaan zeggen en het vertrouwen dat in één enkel ogenblik ontstaat.

Dergelijke ontmoetingen herinneren ons eraan dat we allemaal tot aan het einde der tijden én daarna bij elkaar zullen blijven. De wederherinnering kan een kind of de ouders betreffen, maar het kan ook om een broer of zus gaan, een goede vriend of zelfs een onbekende. En ook dé grote liefde, die we na vele honderden jaren weer terugvinden. De herkenning van een zielsverwant kan ook een kwellend proces worden, vooral als de ander het niet merkt of niet kan accep! teren, omdat hij te sterk aan uiterlijke voorstellingen gebonden is. A ngsten, het verstand en de eigen problemen kunnen de blik zo sterk vertroebelen dat de ander niet meer met het hart herkend kan worden. Dat kan tot veel smart en ellende leiden, zonder dat de ander dat inziet. Niet iedereen kan meteen over een heldere blik beschikken. Als iemand zich een eerder leven herinnert, hoeft hij de zielsverwant slechts in de ogen te kijken om hem te herkennen. De vibrerende energie wordt herkend, de uitstraling van een dierbare wordt ‘herinnerd’ en de achterliggende persoonlijkheid wordt waargenomen. Een gevoel recht uit het hart brengt meteen de verbinding tot stand. Het gaat niet om het fysieke uiterlijk, niet om de gedaante of de verschillen: de ziel is hetzelfde. De zielsvibratie spreekt ons aan en wordt herkend. Bij de universele tijdloze vraag ‘Hoe kunnen we onze dierbaren weer herkennen?’ gaat het uiteraard niet om de fysieke gedaante. De herkenning van een ziel vindt plaats door een innerlijke ‘voelspriet’ voor een heel bijzondere energie, u! itstraling of vibratie van een dierbare. In ons innerlijk beschikken we over een intuïtieve wijsheid die de herkenning mogelijk maakt. Je stuit niet dagelijks op een verwante ziel. Zoiets gebeurt slechts een- en heel soms twee maal in het leven. Wij beslissen zelf of we de roep van het hart willen volgen of niet. Ten slotte kan de ultieme vervulling slechts tot stand komen als beiden zich van de zielsverwantschap bewust zijn en zich die weer herinneren. In dat geval vinden we de hemel op aarde.

Lees ook:   Tweelingzielen en 11:11

 

Geniet meer van zielsliefde en laat het je nooit zielig maken…
7 tips die helpen om meer van zielsliefde te genieten en om zielsliefde een plaats in je leven te geven.

1. Stel je niet afhankelijk op van je zielsliefde (het is jouw leven)
2. Je bepaalt zelf hoe je je voelt, het is jouw keuze (niet anderen bepalen dat)
3. Leer alles los te laten (dan hou je over wat je zelf bent)
4. Kijk naar wat je zelf geleerd hebt en nog leren kunt
5. Besef dat alle liefde die je ziet in jezelf zit (de ander spiegelt dat)
6. Blijf niet hangen in emoties (emoties zijn alleen signalen dat je iets nog moet leren)
7. Onderneem (maak keuzes, creeer je eigen leven, leer, leef, geniet)

 

Zielsverwanten/nevenzielen/zielskameraden

De liefde tussen tweelingzielen is intens en diep. Maar ook de liefde tussen zielsverwanten kan heel innig zijn. Echter is het doel van het samenzijn anders te omschrijven dan bij tweelingzielen. Zielsverwanten werken samen aan hetzelfde karma. Er is een grote mate van herkenning als ze elkaar ontmoeten. Er doen zich veel parallellen voor in het leven waardoor ze elkaar goed kunnen aanvoelen. De onderlinge aantrekkingskracht is hierop gebaseerd. Er is een bekende vertrouwdheid met elkaar, men heeft vaak dezelfde talenten. Veel mensen die bezig zijn met het balanceren van karma en zich begeven op het spirituele pad komen in aanraking met een zielsverwante. Ze kunnen elkaar helpen. De ene is wellicht wat verder dan de ander in zijn of haar ontwikkelingsproces en kan de ander helpen bij zijn of haar proces. De hulp is niet altijd over en weer evenredig aanwezig.

De ervaring van een van de leden van een groep nevenzielen zal, door de wet van de gedeelde ervaring, ten goede komen aan alle leden van deze groep. Op deze manier hoeft niet iedereen alles te ervaren maar leren ze van alles wat iedereen uit de groep meemaakt. De leden van de groep incarneren vaak tegelijk. Zielsverwanten kunnen vrienden, echtgenoten, ouders, kinderen en minnaars van dezelfde en tegengestelde sekse zijn. Je beste vriend is zeer waarschijnlijk een zielsverwante. Sommige zielsverwanten blijven heel je leven bij je, anderen zijn er slechts gedurende een bepaalde periode met een bepaald doel.

 

Tweelingzielen

De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid. Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen.

Tweelingzielen kennen en herkennen elkaar, waarbij ze elkaar liefhebben voor wat ze zijn. Niet dat ze per definitie in perfecte harmonie leven en nooit ruzie maken. Meestal zijn ze erg verschillend, ze zijn namelijk tegengestelde polen van één geheel. Dit kan tot spanningen leiden. Ook het feit dat ze elkaar een spiegel voorhouden kan erg confronterend werken. Maar de basis, het gevoel van eenheid, van één zijn, staat daarboven. Ze laten zich over het algemeen niet meesleuren door hartstocht. De liefde kan zich wel lichamelijk uiten maar wordt meer beleeft op een energetisch niveau. Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel niet aan.

In een relatie van tweelingzielen groeien beiden. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. De groei zal veelal plaatsvinden op verschillende gebieden. Als tweelingzielen allebei willen werken aan een heelheid, zullen ze zich kwetsbaar en open moeten stellen naar zichzelf en naar elkaar. Dit kan een pijnlijk spiegelend proces zijn waarbij sprake kan zijn van een haat-liefde patroon vanwege het confronterend effect. Of dit optreedt ligt eraan of men al in harmonie is met zichzelf als men elkaar ontmoet. Als er nog onopgeloste emotionele problemen aanwezig zijn kan dat voor conflicten zorgen. Zijn beide partners al grotendeels in harmonie met zichzelf zal dat veel minder zijn.

In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven, er treedt een grote mate van helderheid op.
Tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid (de ziel hunkert naar voltooing), zodat ze samen een complete Alfa-Omega cirkel (man/vrouw, Tai Chi, Yin/Yang) kunnen zijn. Ze zitten op dezelfde geestelijke trilling. Tweelingzielen zullen elkaar tijdens een bewustwordingsproces herkennen. Het hoeft niet bij de eerste ontmoeting reeds in het bewuste plaats te vinden. De herkenning kan met een duizelingwekkende klap geschieden of men kan er langzaam naar toe groeien. Op een onbewust niveau vindt de herkenning echter wel direct plaats. Vaak is de hereniging een indrukwekkende gebeurtenis die belemmert lijkt te worden, door de omgeving of door jezelf. Maar meestal zorgt de magnetische aantrekkingskracht voor het overwinnen hiervan. Veel tweelingzielen maken voor ze elkaar ontmoeten vaak een periode van eenzaamheid en bezinning door en voelen aankomen dat er iets bijzonders gaat gebeuren.

Tweelingzielen helpen elkaar in hun groeiprocessen, ze spiegelen elkaar (hoewel er ook sprake kan zijn van een echt haat liefde patroon). Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid. Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielen relaties kunnen heel veel passie bevatten, een relatie op zielsnivo dus.

https://www.paraview.nl/content.php?id=38

https://www.diannebosch.nl/liefde-in-eeuwigheid

Tweelingzielen

https://www.mijngenezing.com/vorig-leven-2ewereldoorlog-vergeving/

https://www.enlighteningmedia.nl/?p=3350

https://www.symbolic.be/?CategoryID=487&ArticleID=2269

https://rustengeluk.nl/soulmates/

 

Gerelateerde berichten