20 januari 2021

 

Tweelingzielen ……

Tweelingzielen

In deze opstijgende tijdsdimensie ontmoeten steeds meer mensen hun tweelingziel, om hun incarnatiecyclus af te ronden en weer samen te smelten. Deze relaties kunnen hevige emoties losmaken en een groot impact hebben op je leven. De specifieke problemen, die deze relaties met zich meebrengen, maken het vaak moeilijk om bij elkaar te komen.
Het kan zijn dat er bij één van de twee of bij beiden veel angst is om samen te komen, door onverwerkte trauma’s uit vorige levens. Door deze angst kan het moeilijk zijn om zich open te stellen voor elkaar. Er kan aantrek- en afstootgedrag ontstaan, wat veel verdriet en onzekerheid kan veroorzaken.

Dare to Meet Your Twin Flame or Twin Soul:

Het verschil tussen tweelingzielen en soulmates

Tweelingzielen zijn ontstaan uit één ziel, die gesplitst is in één of meerdere mannelijke en vrouwelijke delen.
Een soulmate is een ziel, die een onderdeel is van een grotere groep zielen, die we de zielsfamilie noemen. Met verschillende leden van jouw zielsfamilie heb je één of meerdere levens gedeeld. Daardoor heb je vaak een diepe, onderlinge band opgebouwd. Een soulmate hoeft niet alleen een levenspartner te zijn, maar kan ook een vriendin, vriend, familielid of kennis zijn, waartoe je je vaak direct aangetrokken voelt of waarbij je een gevoel van herkenning hebt. Met een tweelingziel heb je ook vaak meerdere levens gedeeld, waardoor je dit gevoel ook met je tweelingziel kan hebben. Alleen is deze aantrekkingskracht sterker, omdat je samen één ziel bent geweest.
De emoties die los kunnen komen bij de ontmoeting van tweelingzielen, kunnen hevig zijn, net als bij de ontmoeting tussen soulmates. Het verschil tussen een tweelingziel- en soulmateverbinding is daardoor soms moeilijk te herkennen.
Met soulmates heb je vaak, door steeds terug te keren naar de Aarde en samen ervaringen op te doen, een geestelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het verschil met tweelingzielen is, dat het door omstandigheden vaak niet mogelijk was, om in vorige levens lang bij elkaar te blijven. Hierdoor heeft de ontwikkeling los van elkaar plaats gevonden. Door deze scheiding kunnen er emoties zijn ontstaan van verlatings- en bindingsangst. In wezen hebben deze angsten hun oorsprong gevonden in het afgescheiden worden, bij de splitsing van één ziel in twee delen; het mannelijke en vrouwelijke deel.
Deze angst kan ook bestaan tussen soulmates, maar is sterker tussen tweelingzielen.
Door deze splitsing kan men door de levens heen een sterk gevoel van eenzaamheid en “zich afgescheiden voelen” hebben ervaren. O.a. worden deze emoties uitgewerkt bij de hereniging van tweelingzielen. De angst om elkaar weer te verliezen kan groot zijn, wat het samenkomen kan bemoeilijken. Na het samenkomen van tweelingzielen, ontstaat er vaak een periode van (tijdelijke) verwijdering. De emoties, behorende bij de splitsing, kunnen zo dan gevoeld en verwerkt worden.

Soulmate, soul connection, soulful living; what some of us require to be fully authentic. www.julielichty.com:

Kenmerken van een tweelingzielrelatie:

Je kunt vanuit het universum tekens krijgen over je tweelingziel, voordat je elkaar ontmoet hebt. Zo kun je bijv. zijn of haar naam telkens tegenkomen.
Je kunt emotioneel in de war zijn. Dit komt, doordat je in een hogere trilling komt na de ontmoeting met je tweelingziel, wat emotionele blokkades los kan maken. Deze blokkades hebben vaak te maken met vorige levens, Vaak heb je veel levens samen doorgemaakt, waarin het bijv. door uiterlijke omstandigheden moeilijk was om bij elkaar te komen, zoals door standsverschil, vroegtijdig overlijden van één van twee, fysieke afstand, oorlog enz.
De verschillen in karakter worden meer in balans gebracht na de ontmoeting. Zo kan iemand die rustig is, uitbundiger worden als zijn of haar tweelingziel een uitbundig karakter heeft en degene met het uitbundige karakter juist rustiger worden.

 

I feel at peace. The "search" is over. The reason you feel at home is because the other is part of you. They are literally you.:
Fysieke gelijkenis, die sterker wordt, naarmate je langer bij elkaar bent.
Je wordt liefdevoller, gevoeliger en je kunt je kwetsbaarder voelen.
Sterke fysieke aantrekkingskracht en verliefdheid, terwijl uiterlijk, afkomst of leeftijd geen rol speelt. Het kan echter ook zijn dat de verliefdheid pas in een later stadium ontstaat.
Je kunt ook je tweelingziel al ontmoet hebben, terwijl het besef daarvan er nog niet is, maar wel alle fysieke en emotionele veranderingen ervaren.
Je kunt last hebben van hormonale veranderingen en daardoor kun je chagrijnig en prikkelbaar zijn.
Liedjes die zomaar in je hoofd komen en waarvan de tekst betrekking heeft op de relatie met je tweelingziel.
Je hebt vaak telepathisch contact met je tweelingziel.

I've never had such a strong bond before, I can't believe I actually found my soul mate. We are so compatible and it's just perfect! When I first met Clarke he was really depressed but now i've never seen him so happy. I must be doing something right :D x:
Niet meer tevreden zijn met je huidige leven en/of relatie na de ontmoeting, omdat je voelt dat het ook anders kan.
Een sterke gelijkenis van je tweelingziel met een van je ouders.
Je “omgeving” begrijpt niet altijd wat je in hem/haar ziet, door de vele verschillen en problemen die er kunnen zijn.
Je intuïtie wordt sterker en paranormale gaven worden in versnelde mate ontwikkeld.
Je kunt last krijgen van elkaars lichamelijke klachten. Als bij de een bijv. zijn of haar weerstand minder is, kan dat bij de ander ook het geval zijn.
Je “een” voelen met de ander.
Vaak kan je tweelingziel iemand zijn, die al langere tijd in je leven is. Het kan bijv. een oude jeugdliefde zijn, die je nu weer opnieuw ontmoet. Of een persoon, die je al langer kent, maar je nooit direct is opgevallen.

Tuimeltekst: Je kunt alleen missen wie je geraakt heeft.:
Vaak heb je, als voorbereiding op de ontmoeting met je tweelingziel, een voorbereidingsfase meegemaakt. Dit kan zijn een periode, waarin je intensief aan jezelf hebt gewerkt, of een periode, waarin je een of meer relaties hebt gehad met anderen.
Ook kan het zijn, dat tweelingzielen gedwongen bij elkaar komen, omdat ze door bijv. een te grote angst, er zelf niet voor kiezen de relatie aan te gaan.
Vaak hebben tweelingzielen een gemeenschappelijk doel, waar ze zich voor gaan inzetten in hun leven.

De problemen, die kunnen voorkomen tussen tweelingzielen

And in the Dark I heard your voice, an ancient primordial thrum echoed through my soul and I knew all at once I was finally...home.- Black Lotus:

Het samenkomen van tweelingzielen kan verwarrend zijn, doordat je niet altijd direct een aantrekkingskracht voelt, maar toch door “het universum” bij elkaar bent gebracht, maar eigenlijk met een ander persoon, een soulmate, een veel diepere band voelt. Het kan zijn dat je weinig of geen vorige levens met elkaar hebt doorgemaakt of maar een korte tijd bij elkaar bent geweest en daardoor geen band hebt opgebouwd. De band moet dan nog groeien.

Lees ook:   Tweelingzielen en leeftijd

I hold you so tight my friend our lips are so pure, with lust, joy and passion for our love is our cure, to build a life forever over all else that be, enjoyed everyday the Lords grace sets us free, as we dance and we prance without a care so foretold, lets stay this way and dance away until we grow old... Praise be to god....:
Ook kan het zijn, dat de een hevig verliefd wordt op de ander, terwijl de ander dit niet is. De verliefdheid komt dan later, naar mate de band sterker wordt.
Er komen teveel emoties los uit vorige levens en een van de twee of beiden zijn er nog niet aan toe om deze te gaan verwerken of hebben het gevoel het nog niet aan te kunnen.
Er zijn vaak veel onverwerkte emoties naar elkaar toe, vanuit vorige levens. Als een van de twee al verder is in het verwerken van deze emoties, kunnen er problemen ontstaan, doordat er een verschil is in bewustzijn. Het vergt dan veel geduld van de persoon die hier al verder in is.
Het kan ook zijn dat een van de twee of beiden zich moeilijk kan binden, door slechte ervaringen uit het verleden.
Een van de twee of beiden zitten nog in een relatie en zijn er nog niet aan toe deze los te laten, doordat ze met hun huidige partner nog dingen moeten uitwerken.
In het begin van het samenkomen van tweelingzielen, kan dat erg vermoeiend zijn, omdat de energie op elkaar moet worden afgestemd. Dit houdt in, dat het lichaam in een steeds hogere trilling wordt gebracht. Dit gebeurt in fases, omdat je dat lichamelijk en geestelijk het anders niet aan zou kunnen, als dit te snel zou gebeuren. Daarom zul je in de beginfase elkaar niet zoveel zien. Wanneer je helemaal niet fysiek bij elkaar kunt zijn, omdat je bijv. tijdelijk uit elkaar bent, gebeurt dit “afstemmen” ‘s nachts, tijdens de droomsfeer. Ondersteuning van extra vitamines en bepaalde soorten voeding, kan helpen bij deze vermoeidheid. Ook is het belangrijk om veel te rusten.
Verdere problemen kunnen er zijn als er grote verschillen zijn tussen tweelingzielen, zoals een groot verschil in leeftijd, cultuur, klasse en geloofsovertuiging en doordat je ver uit elkaar kunt wonen. Je hebt het gevoel, dat je niet bij elkaar past; de ander is je “type” niet.

 

I do know everything will be ok and we'll be together soon to share one life until the end of time.:

Aantrek- afstootgedrag twee

Een van de problemen, horende bij tweelingzielrelaties, is het aantrekken en afstoten van elkaar. Vaak is er een magnetische aantrekkingskracht tussen tweelingzielen en is er een diepe emotionele band, die ervoor zorgt dat tweelingzielen bij elkaar komen. Je voelt dan een diepe, onvoorwaardelijke liefde voor elkaar en je kunt hevig verliefd worden. Maar dit samenkomen zorgt ervoor, dat er onverwerkte emoties uit vorige levens naar boven kunnen komen, zoals boosheid, angst en verdriet. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Invloed van vorige levens op het nu”. Deze emoties kunnen zo hevig zijn, dat tweelingzielen elkaar dan weer willen afstoten. Hoe gebeurt dit aantrekken en afstoten nu precies?
Er kan bijv. bij een van de twee, zo’n grote angst zijn, om deze emoties te voelen, dat deze persoon wegvlucht uit de situatie. Of er is een grote angst, om elkaar (weer) te verliezen, waardoor er een te grote bindings- en/of verlatingsangst is. Boosheid, uit vorige levens, kan nog in de weg zitten en tot uiting komen of onverwerkt verdriet.
Dit vluchtgedrag kan zich uiten in o.a.. het boycotten van de relatie, door in zijn of haar bestaande relatie te blijven (iemand anders dan je tweelingziel), een relatie met een ander aan te gaan, vreemd te gaan, contact met de ander te vermijden enz.

 

"You don't love someone for their looks, or their clothes, or their fancy car...but because they sing a song only you can hear. ❤ #Quote #Oscar_Wilde #Love:
Wanneer een van de twee vlucht, doordat hij of zij veel last heeft van deze onverwerkte emoties, kan dat frustrerend zijn voor de ander, omdat die ander dan het gevoel heeft, niet verder te kunnen met de relatie of het gevoel kan hebben, hem of haar niet te kunnen bereiken op emotioneel gebied. Maar dit heeft zijn doel; bij diegene die niet vlucht, kan dat vluchtgedrag van de ander dan weer emoties losmaken van boosheid, verdriet of angst, door bijv. het gevoel in de steek gelaten te worden door de ander. Vervolgens stoot je, door deze emoties, de ander ook weer af. Je wilt de ander bijv. even niet zien, omdat je boos bent of omdat je niet geconfronteerd wilt worden met nog meer pijnlijke emoties.

 

Absolutely...love to share everything with you.. And spent all weekend thinking of you.xx:
Nadat deze emoties verwerkt zijn en je jezelf weer mild voelt naar de ander toe, voel je vaak weer de behoefte om samen te komen. Dit weer samen willen komen gebeurt vaak intuïtief bij beide tweelingzielen. Je voelt van elkaar aan, dat je niet meer boos bent op elkaar en je wilt elkaar weer zien.
Deze periodes van aantrekken en afstoten wisselen elkaar af en kan maanden tot jaren duren, totdat een groot deel van de emoties verwerkt is en er een harmonie is bereikt.
In de perioden, dat tweelingzielen elkaar afstoten, kan het zijn dat ze (tijdelijk) geen contact hebben met elkaar. Er is dan ruimte om te kunnen reflecteren, de naar boven komende emoties te verwerken of is het nodig om rust te kunnen nemen. Het is belangrijk dat het samenkomen van tweelingzielen in een rustig tempo gebeurt, zodat het lichaam de tijd krijgt zich aan te passen, aan de veranderende energie en de steeds hoger wordende trilling. Het energieveld van beiden wordt zo steeds meer hetzelfde. Dit hele proces is “het samensmelten” van tweelingzielen. En hierin heeft seksualiteit een belangrijke functie.

 

Twin Flame Awakening – Spiritual Twin And Matrix Twin

Gerelateerde berichten