21 oktober 2020

 

Tweelingzielen

Tweelingzielen…..
Tweelingzielen en normen en waarden

Het is een gegeven dat we als ziel allemaal uit dezelfde bron komen. Een tweelingziel is niets meer en niets minder als een
zielendeel dat zijn oorsprong heeft uit deze bron. Deze zielendelen horen bij elkaar maar kennen ook hun afgescheidenheid.
Het hervinden van een gelijke geeft vreugde maar soms ook veel verdriet. Tweelingzielen spiegelen vaak op vele terreinen en
dat geeft een enorme herkenning. Zij herkennen elkaar trouwens al snel door de vele gewoonten, eigenschappen en voorkeuren
die zij met elkaar in dit leven gemeen hebben. In feite vullen zij elkaar naadloos aan. Het is er dan een van vele levens
terug en van vele levens samen. Het is een verbinding uit één. Men kent een telepathische verbinding die het empatische kunnen
versterkt. Sommige zielen hebben vele levens bij elkaar verkeerd en sommige zielen kennen elkaar minder lang. In het geval
van een zeer sterke aantrekking en herkenning, overeenkomst van eigenschapen en meer kun je spreken van een zielenverbinding.
Je herkent tweelingzielen aan hun gemeenschappelijk geschiedenis die miljoenen jaar oud is en tijdperken als Lemurië, Atlantis,
het oude Egypte en Griekenland overschrijden. Wij dienen een tweelingziel niet te verwarren met een wederzijds grote affiniteit
of karmisch overeenkomstige patronen.

Tweelingzielen komen elkaar tegen incarnatie na incarnatie in allerlei intermenselijke relaties en op diverse planeten, tijdperken
en gedaanten. Dit kan zijn man – vrouw, vader – kind, moeder – kind, en vele andere combinaties zowel in als buiten de familie,
in vriendenverband of in andere landen. Een ontmoeting zal het bewustzijn activeren waardoor men zich van oude herinneringen
en talenten versneld bewust wordt. Zelfs een verschuiving naar een hogere dimensioneel bewustzijn behoort tot de mogelijkheden.
Voor zo’n ontmoeting dienen beide zielen samen klaar te zijn. Een te groot verschil in bewustzijn zal zo’n ontmoeting vertragen
wat te verklaren is met de wet van synchroniteit. Deze ontmoeting is niet bedoelt om in herhaling te vervallen, maar elkaar
te stimuleren in herkenning van elkaars mogelijkheden. Al het innerlijke werk en doorzettingsvermogen wordt tot een groot
geschenk van Liefde dat de aarde ten goede zal veranderen.

Indien zo’n herkenning plaats vindt, zien wij problemen rijzen tegen een achtergrond van oude normen en waarden die geschapen
zijn in een tijd van onvolmaaktheid en duisternis. Nu de weg vrij komt voor een nieuw tijdperk, mogen zij die het licht in
zich dragen de weg vrijmaken voor een nieuwe wereld. Leeftijdsverschil, huwelijk, rangen en standen en meer hebben allen betrekking
op deze oude normen en waarden en zijn niet meer van belang aangezien alleen de liefde telt. Het huwelijk is geen huwelijk
maar een aards instituut en is vaak een verbindtenis zonder liefde. In weze is een huwelijk ook overbodig aangezien de zielenverbindtenis
er is of niet. Geen mens kan twee zielen verbinden als deze verbinding er niet is. Een groot leeftijdsverschil is volgens
onze geldende normen en waarden onbetamelijk Maar wat is leeftijd van de ziel? De ziel is tijdloos en kent geen jaargetijden.
Het gaat om het uitwisselen van een energetisch bewustzijn dat plaats kan vinden door het aangaan van een diepe zielenverbondenheid.
Zij die durven open te staan voor het geen zij voelen, zullen het ware koninkrijk binnentreden. Zij die uit angst hun ware
ziel de rug toekeren zullen het paradijselijk gevoel nimmer kennen. Leeftijd is slechts een tred in de tijd! Echter Liefde
maakt dat twee zielen elkaar weer terugvinden en hun zielentrilling weer tijdelijk aan elkaar weten aan te passen. De ziel
is onsterfelijk en zal in dit leven verbindtenissen aangaan, waar er nog velen zullen volgen zoals er al velen geweest zijn.
Wat een eenheid is, laat zich immers niet scheiden.

Lees ook:   HOW TO RECOGNIZE SOMEONE LOVES YOU

De les die we kunnen leren uit het hervinden van je wederhelft is het vervolmaken van stukken die nog uitgewerkt dienen te
worden. Echter, het is een herkenning die niet altijd de erkenning krijgt die we zouden willen. Vaak voelen zielen wel dat
ze elkaar kennen maar kunnen de link niet helemaal leggen. In principe is deze vergetelheid maar goed ook, zouden we alles
weten dan zouden we elkaar vaak niet meer willen zien. Juist de vergetelheid brengt een zieledeel weer bij ons terug, zodat
de kennismaking weer opnieuw beleefd kan worden.

Ga op zoek naar jouw zielenverbondene en voel die diepe liefde. Ga niet voor minder ook niet voor meer. Voel je niet langer
eenzaam of onbegrepen maar weet dat zij die je waarlijk liefhebben je nimmer zullen veroordelen of tegenwerken maar enkel
begrip tonen voor jouw ziel. Een afwijzing zegt meer van hen die jou afwijzen dan van jou. Het enige dat wij bij zo’n ontmoeting
hoeven te doen is deze liefde te voelen en weten dat deze liefde puur liefde is!

Gerelateerde berichten