...
Paranormaal

Entiteiten

Positieve entiteitenPositieve entiteiten, zij die zich in het Licht bevinden, willen hun kennis en positieve energie graag met ons delen, opdat wij het weer delen met anderen. Het is een rijkdom die rente op rente geeft: zoveel temeer je ervan deelt, zoveel te rijker je wordt. Daarom komen ze ook heel graag naar de mensen op aarde om hen te vertellen hoe het aan Gene Zijde is. Maar zij vertellen ons ook dat wij hier zo veel verkeerde dingen leren, net als zij vroeger. Om ons voor veel narigheid te behoeden komen zij het ons uitleggen, en kunnen zij ons een begeleiding geven in het leren van onze lessen. Deze Gidsen communiceren met ons rechtstreeks via al onze zintuigen, via dromen of meditaties, of via ons innerlijk weten.Lichtwezens

Er zijn 7 soorten Lichtwezens:

Kinderen. (Kijk maar eens goed in de ogen van een baby…)

Lichtwerkers, hier op aarde. (Mensen die handelen en wandelen in de energie van Licht & Liefde, en die als speciale missie dit uitdragen aan een ieder die hier voor open staat. Ook JIJ kunt en Lichtwerker worden. Je hoeft alleen maar de stem van je hart te volgen.)

Lichtwerkers aan Gene Zijde. (De vele positieve entiteiten die veel algemene taken verichten ten gunste van de aarde en al haar bewoners. Deze Lichtwerkers waren al met hun taken begonnen tijdens hun laatste incarnatie. Velen van hen zullen na het vervullen van hun taak weer opnieuw incarneren om nieuwe ervaringen op te doen.)

Gidsen. (Positieve entiteiten die vele specifieke taken verichten. De belangrijkste taak is het begeleiden van mensen, heel vaak zijn dit familieleden van hun aardse familie. Ook deze Gidsen zullen na het vervullen van hun taak weer incarneren om nieuwe ervaringen op te doen.)

Verrezen Meesters. (Tot deze groep behoren de Lichtwezens die door hun vele ervaringen de hoogste staat van verlichting en kosmische wijsheid hebben bereikt tijdens hun laatste incarnatie. Ondanks dat zij geen aardse ervaring meer nodig hebben zijn sommige van hen opnieuw geïncarneerd om de aarde en haar bewoners bij te staan in hun transformatieproces.)

Engelen. (Engelen zijn Lichtwezens die nooit een incarnatie op aarde hebben ervaren. (Met uitzondering van de Aartsengel Metatron) Engelen zijn heel puur en liefdevol. Zij vormen de meest directe schakel met de Goddelijke Bron. Engelen zijn respectvolle Lichtwezens die de vrije wil van de mens nooit zullen aantasten, zij komen slechts op verzoek van de mens. Iedereen mag hen om hulp vragen, en kan op hun hulp rekenen.

De Bron. (Hoewel de Bron uit meerdere facetten bestaat vormt het toch een prachtig geheel. Één oppermachtige intelligentie van onvoorwaardelijke Liefde. De zuiverste en meest ultieme Lichtwerker!)

Voor het aanvragen van onze folder of algemene reacties: [email protected]

Ó2001 De Lichtcirkel
voor meer informatie en/of afspraken, bel: 0 6 5 3 – 6 1 7 5 0 4 (dagelijks van 18:00 uur tot 19:00 uur)

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

Negatieve entiteiten

Negatieve entiteiten, zij die zich in het Duister bevinden hebben maar èèn doel en dat is zoveel mogelijk mensen bij het Licht vandaan houden. Dit doen zij door de mens op een negatieve manier te beïnvloeden via een verbinding (een anker) die zij aanbrengen in de energetische lichamen. Niet alleen de mensen worden belaagd, ook aan Gene Zijde worden de Lichtwezens soms aangevallen. Het gebied tussen het Licht en het Duister (de schemerzone) is het strijdtoneel. Negatieve entiteiten zijn er in drie categorieën.

De verdwaalden (categorie 1)

In de schemerzone zitten veel ongelukkige zielen die nog steeds niet weten hoe alles werkelijk in elkaar zit. Zij zijn erg verward, teleurgesteld of zelfs boos. Zij willen heel graag naar het Licht maar weten niet hoe ze daar moeten komen, zij zijn de weg kwijt. Heel vaak zijn ze verankerd aan de plaats waar hun ziel het lichaam heeft verlaten. Zij zullen ieder mens die bij hen in de buurt komt aanklampen om hulp te vragen. Helaas wordt hun hulpkreet door velen van ons niet gehoord, al laten zij wel door hun aanraking een kenmerk (anker 1) achter in ons energetisch/etherisch lichaam. Dit kenmerk is een permanente verbinding tussen de entiteit en de drager van dit anker. De energetische “wond” die zo’n anker veroorzaakt kan tot gevolg hebben dat wij energie “bloeden”, wat b.v. merkbaar is door: vermoeidheid; een slechte nachtrust; en/of vreemde dromen.

Ambassadeurs (categorie 2)

In de duistere gebieden van de schemerzone bevinden zich ook de zielen die het eigenlijk wel fijn vinden om daar te zijn. Zij kunnen zich daar prima manifesteren, en willen zoveel mogelijk mensen voorzien van hun (anker 2) kenmerk. Door dit te doen kunnen zij zich verzekeren van veel bewegingsvrijheid, kunnen zij hun slachtoffers manipuleren, en stelen zij energie van hen. Zij parasiteren op mensen en willen hen zo ver mogelijk weghouden van het Licht. Zij willen zelf (nog) niet naar het Licht toe, en zijn zeer ontstemd, egoïstisch en negatief. Zij wijzen hulp af om tot het Licht te komen, zij willen (nog) niets leren.
Als je een anker 2 met je meedraagt kan je dit merken door bijvoorbeeld:
een constante vermoeidheid;
verstoorde nachtrust;
negatieve dromen;
pijnlijke plekken op het lichaam;
wisselende stemmingen en gedrag;
negatieve gedachten en daden;
zelfs stemmen in je hoofd die aansporen tot negatieve acties.

Bij mensen die een aanhechting hebben van de 2e categorie zijn sommige van de entiteiten hun vijanden geweest in vorige levens. Haat heeft namelijk een bijna net zo sterke verbinding dan liefde, en deze mensen hebben in het verleden veel mensen gevonden om te haten. Veel mensen houden zich op met haat naar andere mensen, en dus ook naar zichzelf toe. Zij zijn dan het slachtoffer van hun eigen haat. Door onvoorwaardelijk voor Liefde te kiezen kunnen zij hun vijanden en zichzelf vergeven, in plaats van de schuld te geven aan iemand anders en een slachtoffer te zijn.

Vergeef je vijand, en heb je vijand lief.

Als je jezelf leert vergeven en je vijanden, Ja, zelfs je ergste vijand leert lief te hebben, kunnen sommige entiteiten uit zichzelf weggaan. Uiteraard is het wel belangrijk om ook de verankeringen die losgelaten entiteiten achterlaten te verwijderen, zodat ook deze vrijgekomen ruimte kan worden gevuld met Licht en Liefde. Hierdoor kun je nog meer liefde en mededogen geven aan je naasten. Je grootste bescherming is Liefde. Het is het bewust worden van het feit, dat we veelal slachtoffers zijn van onze eigen houdingen en het haten van onze vijanden. Een persoon die zijn vijanden lief heeft, leeft zonder angst en zonder opoffering. Helaas vinden veel mensen het makkelijker om donkere krachten de schuld te geven van hun intense emoties, dan toe te geven dat ze hun eigen karma hebben gecreeërd. Ze zijn in eerste instantie geen slachtoffer van donkere krachten, maar creëren daar dan wel een voedingsbodem voor.

Demonen (categorie 3)

In het Duister bevinden zich de vertegenwoordigers van het pure kwaad, de handlangers van Satan. Deze demonen hebben als doel: het zaaien van angst en verwarring onder de mensen; en het bestrijden van het positieve werk van de Lichtwezens.
Iedereen die is voorzien van hun (anker 3) kenmerk wordt op een dusdanige wijze weggehouden van het Licht waardoor het heel moeilijk is om contact te houden met hun Goddelijke Kern. Demonen zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk, en hebben geen incarnaties meegemaakt. Dit stelt hen in staat om iedere gewenste vorm aan te nemen die zij willen, en geen enkele “belemmerende herinnering” te hebben aan het mens-zijn. Van een Goddelijke Kern is bij hen zelfs de kleinste vonk nauwelijks aanwezig. Destructie is hun enige doel! De aanwezigheid van een anker 3 is zeer waarneembaar, bijvoorbeeld door:
zware chronische vermoeidheid;
zeer slechte nachtrust;
heftige negatieve dromen
hevige wisselende stemmingen in gedrags- en/of gedachtepatroon;
beangstigende gedachten van een destructief of suïcidaal karakter;
commanderende stemmen;
en het niet of zeer moeilijk kunnen uitvoeren van activiteiten of plannen.
Dit zijn slechts een aantal indicaties die erop kunnen duiden dat iemand een anker 3 aanhechting in zijn/haar systeem heeft.

Bescherming

Een negatieve levensfilosofie, gedrag, houding en uiterlijke kenmerken stimuleren een aantrekkingskracht voor aanhechtingen van negatieve entiteiten. Het is dus zaak om hier heel bewust mee om te gaan!!!
Behalve het manifesteren van een positieve attitude, is het uitermate belangrijk om jezelf en je omgeving heel goed te beschermen. Wees een kind van Liefde & Licht, en straal dit uit!

Voor het aanvragen van onze folder of algemene reacties: [email protected]

Ó2001 De Lichtcirkel
voor meer informatie en/of afspraken, bel: 0 6 5 3 – 6 1 7 5 0 4 (dagelijks van 18:00 uur tot 19:00 uur)

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

Zuiveren van je huis

(Zuivering van lichaam & woning)
Zuivering van lichaam en woon/werkruimte
Tijdens de energetische therapie sporen we negatieve energie op, om deze vervolgens te neutraliseren. Daarbij maken wij gebruik van de positieve energie vanuit de Kosmos die als liefdevolle, helende en krachtgevende factor heel belangrijk is. Energie bestaat in vele vormen: als vaste materie, tv en radio golven, lucht, materie, en elektriciteit. Ook mensen bestaan uit energie, denk maar eens aan onze Aura en Chakra’s. Energie is in het universum overvloedig aanwezig in alle mogelijke vormen. (Voor meer informatie, zie het onderwerp Energie op deze website)

Dit alles is onderdeel van een heel groot geheel. Dit noemen wij de Kosmos. En daar behoren ook ‘entiteiten’ bij. Er zijn positieve entiteiten, bijvoorbeeld Gidsen, Engelen, en andere Lichtwezens. Maar helaas zijn er ook negatieve entiteiten die ons trachten te saboteren. De invloed van deze entiteiten kan een verwoestende werking hebben op ons dagelijks functioneren. Zij kunnen ons gedrag en gevoel van welzijn ernstig verstoren. De volgende indicaties kunnen duiden op de aanwezigheid van negatieve entiteiten:

Zware vermoeidheid, slaap problemen, fysieke klachten, negatieve dromen, relatie of identiteitsproblemen, negatieve gedachten, wisselend humeur en/of gedrag, leer en concentratie problemen, faalangst, fobieën, dwangneurose, beangstigende paranormale waarnemingen, of zelfs stemmen in je hoofd die je aansporen tot negatieve daden.

Een energetisch therapeut kan de negatieve invloed van entiteiten in je leven neutraliseren door hun verankeringen in je systeem te verwijderen. Ook bij het zuiveren van woning of werkruimte kan een energetisch therapeut een goede en vooral veilige begeleiding bieden. Het is echter van groot belang dat de hoofdbewoners van de ruimte zelf de zuivering uitvoeren. Immers, u bent de baas in huis, u bepaald wie er welkom zijn en wie niet. De Lichtcirkel heeft een zuiveringsprotocol ontwikkeld wat heel doeltreffend, en vooral heel veilig is. Met dit zuiveringsprotocol, en enige begeleiding, is een ieder in staat om zijn/haar woning of werkruimte te ontdoen van negatieve energie. Als vervolgens deze ruimte(n) worden gevuld met de zuivere energie van Licht & Liefde, dan is een veilige woon/werkomgeving gegarandeerd.

Belangrijke regels bij energetische therapie:

(1) Gebruik tenminste vierentwintig uur voor een behandeling gèèn varkensvlees, alcohol, drugs, of knoflook. Het gebruik van deze middelen kan de energetische zuivering negatief beïnvloeden.

(2) Aangezien de behandeling zal plaatsvinden via een massage van de armen is het raadzaam om op de dag van de sessie kleding met korte en elastische mouwen te dragen.

Voorafgaand aan de eerste behandeling zal een anamnese-gesprek plaatsvinden zodat duidelijk in beeld kan worden gebracht wat de reden van uw komst is, en wat u eventueel van de therapie kunt verwachten.

Voor het aanvragen van onze folder of algemene reacties: [email protected]

Ó2001 De Lichtcirkel
voor meer informatie en/of afspraken, bel: 0 6 5 3 – 6 1 7 5 0 4 (dagelijks van 18:00 uur tot 19:00 uur)

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

De energieen in de Kosmos

De energieën in de Kosmos)
Energieën in de Kosmos
Energie bestaat in vele vormen, als tv- en radiogolven, materie, lucht, vaste materie, en ook elektriciteit. En dat laatste is energie in de meest bekende vorm. Energie is in het heelal overvloedig aanwezig in alle mogelijke vormen. Dit alles is onderdeel van een groot geheel. Dit noemen wij ‘de Kosmos’. En daar behoren ook ‘entiteiten’ bij.

Met onze ogen kunnen we maar een bepaalde golflengte waarnemen, namelijk die van de kleuren. Dit gebied loopt van intens wit tot ongeveer tegen infrarood. Buiten dat gebied kunnen onze ogen niets meer waar- nemen Onze oren eveneens, die pikken het frequentiebereik van 5 hertz t/m 18000 hertz op. Buiten het zicht en gehoor liggen b.v. de röntgenstralen, ultraviolet, een deel van het infrarood, radio golven, geluid, en niet te vergeten intelligenties, zoals bijvoorbeeld entiteiten.Ondanks het feit dat iedereen een bepaalde gevoeligheid bezit om bijvoorbeeld entiteiten te kunnen zien, gebeurd dat bij velen niet. Verschillende redenen kunnen hier de oorzaak van zijn. Heel belangrijk is in ieder geval dat men de bereidheid heeft om zich er bewust van te zijn dat er meer is tussen hemel en aarde. Als men zich durft open te stellen zullen de signalen vanzelf komen.

Paranormaal

Er zijn mensen die deze extra zintuigelijke waarneming al wel hebben. Deze mensen worden paranormaal of mediamiek begaafd genoemd. Zij kunnen die zogenaamde intelligenties wel zien, horen, voelen, proeven, en zelfs ruiken. Sommige van hen hebben deze gaven om hun zielenmissie te kunnen volbrengen, en de mensheid in verband met het evolutieproces te mogen dienen. Jammer genoeg worden deze ‘paranormale’ mensen door menigeen afzijdig gehouden. Vaak door vastgeroeste overtuigingen van ‘normale’ mensen die niet openstaan voor alles wat anders is, of kan zijn. Want ook al denken velen het is werkelijk zo, het kan altijd anders zijn dan men nu denkt. Was men er immers vroeger niet heilig van overtuigd dat de aarde plat was? Wanneer men dit gegeven aanneemt, dan zal men merken, dat sommige dingen voortaan makkelijker af gaan. Hiermee wil ik zeggen, ook al gelooft men ergens in, het kan juist zijn, maar kan ook anders zijn. Doe jezelf niets te kort, blijf dus open staan voor de mening van anderen!

Geloven in iets is dus eigenlijk een vraagteken. Dat vraagteken verdwijnt wanneer men een bepaalde wijsheid, en vooral inzicht heeft verworven. In dat geval zorgt de Kosmos er wel voor dat die persoon, de gegevens toegespeeld krijgt. Deze geven die persoon zekerheid. En die zekerheid is het bestaan van de ‘Gene Zijde’. Wanneer men er rijp voor is, dan presenteert men zich van die andere kant vanzelf aan de persoon. In de regel is het zo dat een individu nooit meer krijgt, dan men aankan. Al gebied de eerlijkheid mij te zeggen dat in de huidige tijd vele processen zo snel gaan dat iemand soms het gevoel kan hebben overweldigd te worden door de signalen vanuit Gene Zijde. Het is vooral op die momenten heel belangrijk om goed in je kracht te blijven staan. Blijf jezelf omringen met de Bron van Licht & Liefde.

Bewustwording

In een bijzondere passage van het gnostische stuk onder de titel “Pistis Sophia” onderrichtte Jezus zijn discipelen in de geheimenissen. Johannes vraagt wat er gebeurt met een ziel die van gene zijde terugkeert naar de aarde. Hij antwoordt hierop: “Zij drinkt de beker met het water der vergetelheid”. Jezus zegt verder: “Indien gij datgene wat in U is tot uitdrukking brengt, zal dit U redden. Indien gij daarentegen datgene wat in U is niet tot uitdrukking brengt, dan zal dit U vernietigen”. Uitgedrukt in meer moderne termen betekent dit: Verwezelijk jezelf!

Maak gebruik van je talenten, die je hebt meegekregen in dit leven en ontwikkel ze verder. Als je ze echter laat verkommeren, heb je dit leven voor niets geleefd. Jezus zei: “U is het gegeven het geheimenis, maar tot hen die buiten staan komt alles in gelijkenissen”. (Marcus 4:11). Deze verwijzing naar een geheimenis vormt een bewijs, dat er naast de openbare leer nog een verborgen leer moet hebben bestaan. Reeds in de oudste beschavingen zoals van de Indiers, Perzen, Grieken en Hebreen was het net zo: Een openbare leer had haar tegenhanger in geheim gehouden kennis, omdat het volk het toch niet begrepen zou hebben. Zo ontwikkelde iedere religie haar openbare, dogmatische en ceremoniële vormen, naast geheime wijsheid van een selecte groep ingewijden.

Het geheimenis moet iets geweest zijn dat de mens de ogen opende voor de reden waarom de stoffelijke wereld geschapen is, voor wat haar in essentie bijeen houdt, en voor de weg die God voor onze ziel heeft uitgestippeld. Het geheimenis moet via kennis en inzicht tot verheffing van de ziel leiden, om je zo tot ingewijde te maken. Om het geheime te beschermen tegen onwetendheid, en dat het niet bespot zou worden is het omhuld met, als het ware geschiedkundige en literaire taal. In vele verhalen gaat het om het “wezen” van de mens zelf, zijn geest, ziel en lichaam. De mens moet zijn pad op aarde doorlopen. Dit levenspad is met omhulsels omgeven, opdat je de kern moeilijk kunt herkennen. Dit is er opdat je het “goede” van het “kwade” zult leren te kunnen onderscheiden, om geestelijk te kunnen groeien, om te komen tot inzicht en daardoor wijsheid. Dit is dan ook wat je als mens probeert te bereiken, of je nou paranormaal, gewoon, of gewoon paranormaal bent!

De Bron

Energie is in alle vormen aanwezig. Als materie, als water, als planeten, als lucht, als dieren, de aarde, als mens, als radiogolven. Eens was alles in de Bron, alles in èèn. Alles was èèn, het heelal, de planeten, de sterren, de aarde, de mens. De Bron zei, ik ga het maken. Een wereld waar zielen als mensen kunnen leven, en om ervaring op te doen.

Eens waren wij energie in ijle vorm. Eens worden wij weer energie in ijle vorm. Nu zijn wij energie in vaste vorm. Astraal is energie in ijlere vorm, en ook levend. Bewustzijn is ook energie, energie in opgeslagen vorm. Dat is het geheugen. Het geheugen is een gemanipuleerd, door wilskracht opgeslagen energie in bepaalde rangschikking. Wilskracht is stuurbare energie, het zet processen op gang.

Wij zijn een levend wezen, de mens met zijn vele levens en lichamen. Als de menselijke vaste energie is opgebrand, dan gaan we eruit, en over naar de ijlere vorm van energie. We laten vaste energie achter, de aardse vorm. Op is op, dat was het oude leven in de vaste stof, en dat vervalt wederom in stof. En daar gaan we, langs de vele niveaus weer op weg naar de Bron. De Bron van alle energie.

Stemmen horen

WAAR KOMEN DE STEMMEN VANDAAN

Het horen van stemmen kunnen verschillende oorzaken hebben, mijn ervaring ermee is dat het een combinatie is van zowel de persoon zelf, als stemmen vanuit de astrale wereld, maar ook van mensen die hier gewoon op aarde leven

Door het leren kennen van mijn alters, leerde ik ook welke van hun daadwerkelijk bij MEZELF hoorde, en welke stemmen van buiten af kwamen. Zo ook met de beelden die ik te zien kreeg. Daar iemand met MPS/DIS zijn herinneringen totaal verdrongen heeft, is het zeer verwarrend om al de stemmen en beelden uit elkaar te halen, en deze een plaats te gaan geven.
Verder zijn deze mensen ook heel erg gevoelig voor de energieën van mensen om zich heen, die ze naar zich toetrekken, en wat zich ook weer kan uiten in beelden, stemmen maar ook lichamelijke klachten.

Mijn alters bestonden niet alleen uit personen die ik gecreëerd had in dit leven, maar ook uit persoonlijkheden die ik ben geweest in vorige levens. Hierdoor kwam het ook dat er buiten de herinneringen aan dit leven, herinneringen uit andere levens naar boven kwamen. Door deze ervaringen kon ik ook zien waarom ik de dingen in dit leven heb ervaren. De stemmen van de alters ervaarde ik in het begin ook iets van wat buitenaf kwam, maar door het herbeleven van de trauma’s die zowel ik als hun hebben ondergaan, werd het voor mij steeds meer als iets van mezelf, waardoor ook de stemmen van deze delen verdwenen.

De entiteiten die ik ervaarde hadden voor mij ook te maken met de persoonlijkheden uit vorige levens, en het was niet dat zij zich niet los konden maken van mij, maar ook doordat ik in de persoonlijkheid die ik toen was hun niet los kon laten. Hierdoor gebeurde het dus ook dat ik andere entiteiten naar me toe trok, die afstemming hadden op hetzelfde gevoelsleven als ik.

Ook begon ik te leren onderscheiden, wat voor energieën ik oppakte van mensen uit mijn omgeving. Als iemand hoofdpijn had, had ik het ook, was er iemand in mijn omgeving overspannen, dan kreeg ik meteen dezelfde symptomen. Tot op heden is er deze gevoeligheid nog, maar door nu uit te spreken wat ik bij personen voel of zie, voorkom ik er mee dat ik met de energieën blijf zitten.
https://users.belgacombusiness.net/stemmenhoren/Zwarte_Magie/Stemmen/stemmen.html

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

Lek in je aura?

Wat word er nu bedoeld met een lek?
WAT IS EEN LEK

Lekkages tussen het lichamelijke en stoffelijke lichaam zijn vooral waar te nemen in de aura en in de chakra’s van de mens. Als een entiteit eenmaal verbonden wordt met de aura van een mens op aarde, is het voor zowel de mens als voor de entiteit niet mogelijk om zich zomaar los te maken. Het enige wat de entiteit kan doen is dus afwachten tot de aardse persoon overlijd, waardoor beide zielen weer loskomen van elkaar. Voor de persoon op aarde is het ook voelbaar doordat hij steeds last kan hebben van lichamelijke stoornissen. Door de energie van de entiteit kan er een blokkade ontstaan in de energiedoorstroming van de mens op aarde. Deze blokkades zijn te vergelijken met de blokkades die de mens zelf maakt, doordat hij in situaties komt waar hij op dat moment niet weet wat hij met zijn gevoelens aanmoet en deze wegstopt. Een voorbeeld hiervan is, verdriet wat vast komt te zitten op de borst, waardoor er problemen kunnen zijn met de longen en de luchtwegen.

Een lek kan door allerlei oorzaken ontstaan. Door een bepaalde gebeurtenis in het leven komt het vaak voor dat mensen overspoelt raken door hun emoties. Hierdoor komt het ook dat ze zich dan niet goed meer met hun lichaam verankert. zijn. Wandelen, tuinieren of aarde meditaties zorgen er dan voor dat de energie weer opnieuw verankert wordt, waardoor men ook beter in staat is om met zijn emoties om te gaan en dat verwarringen verdwijnen. Verwarring ontstaat vaak doordat teveel van de energie in het hoofd blijft zitten, met daardoor ook weer de fysieke klachten, zoals hoofdpijn, migraine, slapeloosheid
Ook alcohol en drugsgebruik veroorzaken lekken in de aura, en zorgen ervoor dat de energie niet door kan stromen. Ook worden door deze middelen het dagbewustzijn aangetast, waardoor men beelden kan krijgen vanuit de andere dimensies. Deze beelden zijn ook weer afhankelijk van het gevoelsleven van die persoon.
Maar ook door het spelletjes glaasje draaien, of andere manieren om zelf contact te zoeken met de astrale wereld. Steeds meer mensen zijn op zoek naar hun gids en op antwoorden op hun levensvragen, of willen graag antwoorden van bekende of geliefde die op aarde zijn gestorven. Hierbij proberen ze van alles om in contact te komen. Op dat moment stellen ze zich open voor de astrale wereld en kan er dus van alles binnenkomen.

Met alle gevolgen van dien

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

Wat zijn nu eigenlijk entiteiten

Wat zijn nu eigenlijk entiteiten???

Zoals vele anderen heb ik entiteiten ook lang gezien als een ziel die niet bewust was van zijn overgaan, maar de laatste maanden merk ik meer en meer dat het slechts een deel is van de ziel. Zoals ieder mens hier op aarde heeft ook deze entiteit al meerdere levens geleefd, zowel hier op aarde als in de astrale wereld. In ieder leven zijn we weer een andere persoonlijkheid en beleven we die ervaringen die nodig zijn om ons steeds meer bewust te worden van ons ZELF. Niet alleen van de persoonlijkheid die we nu zijn, maar ook van de persoonlijkheden die we zijn geweest. Al deze persoonlijkheden vormen samen onze ZIEL.

Als iemand op aarde sterft kan het zijn dat de entiteit zijn dood niet kan accepteren, gewoon om dezelfde reden zoals wij ook vaak traumatische ervaringen niet onder ogen durven of willen zien. Deze entiteit blijft daardoor nu ook met zijn energie met de aarde verbonden. Vaak verward, omdat men niet begrijpt waarom de mensen die ze liefhebben niet op ze reageren, maar ook op zoek naar liefde, warmte en licht (=kennis).

Net zoals wij dus eigenlijk hier op aarde. Andere van deze entiteiten weten hoe ze zich kunnen verbinden met de energie van de mens hier op aarde, waardoor ze op die manier hun leven via het lichaam van een ander hier op aarde kunnen doorzetten.

Door deze verbintenis krijgt de persoonlijkheid hier op aarde steeds meer problemen, niet alleen op psychisch, maar ook op lichamelijk gebied. Omdat het lichaam deze twee energieën niet aankan. De astrale persoonlijkheid zal steeds meer dwang uitoefenen om zo zijn zin te krijgen en de ander zijn wil op te leggen. Dit gebeurd vaak als de fysieke persoon probeert te gaan slapen, maar ook gewoon overdag. De entiteit kan gebruiken zijn allerlei dreigementen, heel de nacht in je oren schreeuwen zodat je niet kunt slapen, de persoon regelmatig laten schrikken.. Maar ook komt het vaak voor dat men bij het wakker worden fysieke wonden heeft. Dit kunnen snijwonden zijn, blauwe plekken, en ook bijtwonden. Door vrouwen wordt ook vaak verteld, dat ze het gevoel hebben seksueel misbruikt te zijn terwijl ze sliepen.

Vaak wordt er aan mij gevraagd of men deze entiteiten naar het licht kan brengen.

Hierop kan het antwoord JA en NEE zijn.

Als een entiteit verbonden is met de energie van een mens hier op aarde, kan deze energieën alleen losgemaakt worden door een goed medium. Maar daarbij zal zowel de persoon op aarde als zowel de entiteit zich bewust moeten zijn wat de reden is dat deze samen zijn gekomen. Een entiteit kan zich ook alleen maar verbinden als de persoon op aarde dezelfde gevoelsgraad heeft. Mijn natwoord is Nee als men beweert een entiteit even naar het licht te brengen, zonder deze bewustwording, omdat dit hetzelfde effect heeft om tegen iemand hier op aarde te vertellen dat hij naar het licht moet gaan. Ga maar af op hoe jezelf zou reageren als iemand jou zou vertellen dat je dood was en naar het licht moest gaan.

Zou jij gaan?????

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

energievreters

Ons energiesysteem

De slurper cursus:

Hoor eens, al die meditaties en en zo dat zie ik echt niet zitten. Het kost me echt te veel moeite hoor. Maar ik kan wel wat extra energie gebruiken. Is er geen cursus waar ik kan leren hoe ik energie van een ander op kan slurpen?

Ons energiesysteem zit heel eenvoudig in elkaar maar toch vertikt je verstand het om dit te aanvaarden . Simpelweg omdat we het NIET kunnen zien . Toch zijn er mensen die het wel kunnen zien en voelen en dan zie echt dat we bestaan uit een en dezelfde energie.

Onze wereld en het heelal bevatten atomen en deeltjes die zich heel merkwaardig gedragen en eigenschappen tonen waar onze wetenschappers zich geen raad mee tonen. Het komt door onze manier van MATERIE denken en dan zijn een heleboel zaken ‘paranormaal’. Als we nu eens anders zouden kunnen denken: ENERGIE denken.

Dan zou er een hele nieuwe wereld voor ons open gaan. Als je iemand voor de eerste keer ontmoet spreken we van de eerste indruk maar zou het niet beter zijn om te spreken van : ‘de eerste ontvangst’ of ‘de eerste energie uitwisseling’? We geven door het materie denken ons onbewuste steeds weer verkeerde informatie door.

Hierdoor worden we als het ware gehersenspoeld en gaan we van ons’ natuurlijke’ gevoel af. Dat wordt ons uiteraard ook aangeleerd door onze ouders , die ook niet anders weten dan zo zit het in elkaar. Je verstand zit als het ware nog vast in het materie denken en loop achter op je gevoel.

Energie denken is doodgewoon anders denken maar is wel je natuurlijke systeem. Wij zijn energie! Materie denken is moeilijk los te laten maar toch zal je natuurlijk systeem nooit verloren gaan.

Elke energievorm heeft een natuurlijk trillingsgetal. Hoe hoger dat is hoe minder je bent gebonden aan onze aardse wetten. Ons lichaam heeft een lagere trilling vergeleken met de aura lagen die om ons heen zitten.

De aura ligt NIET op je huid maar zit dwars door jouw lichaam heen. Zo ook de tweede emotionele laag en dus ook dwars door de eerste laag heen. Zo is er een eerste tot zevende laag. Elke volgende laag heeft een hoger trillingsgetal en zo kan deze dwars door alle lagen heen gaan.

Als je denkt moeilijk? Dat zit je weer met je verstand materie te denken. Probeer gewoon eens te denken dat je maar een omhulsel bent en in gedachten haal je jezelf nu uit dat omhulsel. Je denkt het weg en daar sta je dan , je bent een energie vorm zonder omhulsel.

Toch als je dit hebt gelezen zal je steeds weer dit stukje herinneren en zal je echt wel ineens gaan voelen wat dit inhoud. Laat het los en heb geduld.

Dit zijn de types hoe wij met onze energie omgaan. Kijk maar eens waar jouw overeenkomsten liggen.

De energievreters Soms voel je bij sommige mensen de energie weglopen bijvoorbeeld omdat ze zelf oververmoeid zijn of je willen domineren of zich anders voordoen dan ze zijn. Ik noem een paar types maar je kunt de lijst uitbreiden met nog veel meer karakters. Je kunt dit gedrag van mensen niet van de ene dag op de andere dag veranderen. Je kunt je er wel bewust van worden waarom je je zo uitgeput kan voelen na een ontmoeting. Een volgende keer ben je dan beter voorbereid en laat je je hopelijk niet meer aftappen of overrompelen. Hou altijd in het oog dat energievreters reageren vanuit angst en niet vanuit zelfvertrouwen al doen ze soms wel alsof.

De Melker: dit zijn de mensen die je voor alles ter verantwoording willen roepen en je ondervragen om zichzelf de meerdere te voelen. Het kan een familielid zijn, je collega een buurvrouw en het kan zelfs gebracht worden als belangstelling. Maar hoe komt het toch dat je je uitgehoord voelt en een steeds leger gevoel krijgt. Op het einde van het gesprek zie je de mondhoeken van die ander licht-triomfantelijk omhoog krullen: het spel is gelukt, je hebt je verdedigd, verantwoord en de ander voelt zich sterker.

De Vitter: deze persoon ziet vooral wat er niet goed gaat, wat er verkeerd is en niet deugt. Hij / zij weigert gewoon alle positieve kanten van een voorstel, plan, werkwijze te zien omdat het veel meer voldoening geeft om gaten te schieten in het idee van iemand anders. Bijvoorbeeld, je huis is helemaal geverfd en opnieuw ingericht en je hebt wat mensen uitgenodigd. Ook je buurman is erbij en hij onderwijst ieder over de principes van Feng Shui en woninginrichting en maakt duidelijk dat jouw indeling van het huis wel erg rammelt vanuit deze hogere principes. Sommige mensen knikken al instemmend. Jij krijgt veel zin om Rob het huis uit te knikkeren maar houdt je nog net in.

De Hakker: deze gaat een stapje verder dan de Vitter en laat geen spaan over van de ideeën van iemand anders. Een vriendin van mij is meubelontwerpster en een potentiële koper kraakte een stoelontwerp van haar genadeloos af, en maakte het belachelijk: het design zou van geen kant deugen. Een maand later bezocht zij één van zijn winkels en zag haar model in vol ornaat staan. Het was nagemaakt en -voorzien van een pittig prijskaartje- te koop aangeboden door deze ‘Hakker’.

De Betweter: dit zijn de personen die het gelijk aan hun kant hebben en in de gelukkige omstandigheid verkeren het beter te weten. Je vertelt nietsvermoedend een probleem van alledag of een kleine overwinning die je geboekt hebt en de betweter voelt een onstuitbare drang om jou te vertellen hoe je dit veel beter aan kunt pakken namelijk op zijn manier die nu eenmaal de enige juiste en allesovertreffend is. Naar jou wordt niet langer meer echt geluisterd en de betweter staat in het middelpunt van de belangstelling.

De Krab: dit zijn mensen die zich gedragen zoals krabben in de krabbenmand. Geen krab kan zich straffeloos omhoogwerken want hij wordt weer naar beneden getrokken door de andere krabben. Als een ander zich onderscheidt steekt de jaloezie de kop op. Soms wordt een sneer verpakt in een complimentje om de ander weer naar beneden te halen: “wat een mooie jurk heb je aan, een stuk beter dan dat vale spijkerpak van vorige week”. “Je gaat geweldig vooruit in je werk, dat is ook wel nodig want je bakte er eerst niets van”. “Je haar zit mooi, wat fijn voor je dat je zo opgeknapt bent”. “Je bent afgevallen, nou dat was ook hard nodig zeg!”.
Het bewijs

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

Energie

Algemeen
Paranormaal is net zo’n vaag woord als alternatief. De grens tussen normaal en paranormaal is nog nooit vastgesteld. Een mens met een ontwikkelde waarneming ziet, hoort en voelt meer dan een mens met een minder ontwikkelde waarneming. De grens tussen zien en helderzien is nog nooit getrokken. Er bestaat geen grens tussen horen en helderhoren. Er bestaat ook geen grens tussen voelen en heldervoelen. Elke nuance tussen blind en helderziend komt voor, elke nuance tussen doof en helderhorend komt voor.
Een paranormale gave is net zo iets als muzikaliteit. Er is een zekere aanleg, en vervolgens vereist het een hoop oefening en ervaring om zo’n talent verder te ontwikkelen.
Aangezien het altijd een eigen waarneming door iemand is, kan het niet anders dan dat degene die de waarneming doet zal interpreteren wat hij of zij ziet, hoort of voelt, en dat brengt bijna altijd een zekere vertroebeling met zich mee.

Energie
Een mens houdt niet op te bestaan bij zijn huid. Dat kan men zelf gemakkelijk ervaren. Als men met zijn ogen dicht, zijn handen met de palmen ontspannen een centimeter of 5 van elkaar houdt, dan kan de ene hand de warmte en aanwezigheid van de andere hand voelen. Men kan zo ook de hand van de ander voelen. (De ruimte direct om een mens heen, zijn uitstraling, wordt aura genoemd.) Op die manier kan er een energie uitwisseling tussen mensen onderling en mens en omgeving, plaatsvinden.
Die energie-uitwisseling is de basis van alle paranormale geneeswijzen.

Aura Healing
Zoals onder het kopje Algemeen hopelijk al duidelijk is geworden, houdt een mens niet op te bestaan bij zijn huid. De temperatuur van de huid is meestal warmer dan die van de omgeving. De temperatuur vlak boven de huid is meestal ook ietsje warmer. Er zit dus een soort energiehoesje om ieder mens. Op z.g. Kirlian foto’s wordt dat zichtbaar gemaakt. De traditionele naam voor dat energiehoesje is “Aura”. Aura betekent letterlijk: “uitstraling” Als de aura gesloten is, dan houd de mens zijn energie bij zich, als de aura niet gesloten is, dan lekt er energie weg, en kan de mens moe of ziek worden. De energie-poorten in de aura worden Chakra’s genoemd.
Aura Reading, wil zeggen dat iemand je uitstraling bekijkt of probeert te voelen.
De gezondheidsheidstoestand, of de energietoestand van het lichaam straalt in de aura door, en is paranormaal voel-, of waarneembaar. Aura Healing, wil zeggen dat iemand probeert om je aura weer in harmonie te brengen, en eventuele openingen erin helpt sluiten, schadelijke energieën helpt afvoeren, of nieuwe, schone, energie helpt “bijladen”.

Chakra’s
Zoals uit het bovenstaande hopelijk duidelijk is geworden houdt een mens niet op te bestaan bij zijn huid. De Chakra’s zijn de energie-poorten in de aura. Nu is het de eigenschap van een aura dat die voortdurend wisselt en verandert. Bovendien is het een eigenschap van paranormaal waarnemen dat iedere waarnemer wat er is op zijn of haar eigen manier ziet en zijn haar eigen beeld erbij vormt. Er bestaan dus nog al wat verschillende opvattingen over chakra’s. Meestal wordt er uitgegaan van 7 hoofdchakra’s, eventueel 12, waarbij de 7 hoofdchakra’s zowel aan de buik- als aan de rugzijde worden beschouwd.
De aura heeft ook poorten bij de knieën, ellebogen, voetzolen, handpalmen, tenen en vingers, en eigenlijk kan er overal een energie uitwisseling plaatsvinden en heeft de aura net zoveel chakraatjes als de huid porieën telt.
De zeven belangrijkste chakra’s hun naam en waar ze liggen (in de ruimte bij, meestal tot een centimeter of 10, 30, buiten het lichaam) Ze liggen op de middenlijn van het lichaam en zijn allen energetisch verbonden met het centrale zenuwstelsel:
Basischakra, bij het perineum (tussen de anus en de geslachtsorganen in).
Navelchakra, bij de navel,
achterkant: de derde lumbaalwervel.
Zonnevlecht, solar plexus, midden tussen de navel en de onderkant van het borstbeen,
achterkant: elfde en twaalfde borstwevel.
Hartchakra, bij het kuiltje middenin je borstbeen,
achterkant: tussen zesde en zevende borstwervel.
Keelchakra, middentussen het kuiltje van je hals tussen je jukbeenderen en je strottehofd,
achterkant: 7e nekwervel, (het knobbeltje in je nek).
Voorhoofdschakra, derde oog, iets boven de plek tussen ee wenkbrouwen,
achterkant: occiput. (Sommige stromingen onderscheiden drie chakra’s op het voorhoofd).
Kruinchakra, waar vroeger je fontanel zat. (Sommige stromingen, gaan uit van drie chakra’s op de schedel, de achterkruin, middenkruin en voorkruin).

Esoterie
De verborgen wetenschap van het onkenbare. Houdt zich bezig met het doorgronden van het het mysterie van het leven. Zie ook mystiek en religieuze beleving.
Wie er wat zinnigs over weet te zeggen is welkom hier iets te schrijven: mijn bijdrage.

Reiki
‘Rei’ betekent: Algemeen, Universeel en ‘Ki’ betekent: Kracht, Energie
Er zijn reiki-cursussen en er zijn veel mensen die aan reiki doen. Ieder mens heeft toegang tot helende krachten, en eigenlijk is dat iets heel gewoons. Een Reiki-master heeft een hele dure cursus gedaan, maar of aan die titel ook kwaliteitseisen worden verbonden, weet ik eigenlijk niet. boeken; (Erv-18). Zie ook Tera-MaiT

Gebedsgenezing
Door de eeuwen heen hebben mensen voor het herstel van hun dierbaren gebeden. Mensen die, al dan niet bewust, hun helende kracht weten te concentreren, kunnen dat zeker ook aan anderen doorgeven. Omdat sommige religies alles wat paranormaal is als zwarte magie beschouwen, noemen ze het dan meestal gebedsgenezing. Het is nog niet zo gek om de Universele Helende Kracht als God te benoemen. Zie ook verhaal.

Magnetiseren
Magnetiseren betekent letterlijk magnetisch maken. Een magneet heeft twee polen. En door een polariteit kan energie gaan stromen. De mens kan tussen zijn twee handen (of andere lichaamsdelen) een polariteit laten ontstaan. (Hoe dat werkt weet ik ook niet, ik weet alleen dát het werkt.) Zo kan men via zijn handen energie, helende kracht, laten stromen. Mensen kunnen ook met elkaar een polariteitscirkel maken en zo hun helende krachten bundelen.
Er waren Indianenstammen die zodra een lid van de stam ziek werd, dat beschouwden als een teken dat de hele stam in disbalans was. De zieke was geen ongewenst element, maar een boodschapper. Ze beschouwden dat als gedeelde verantwoordelijkheid. Meestal werd er dan op een heilige plaats een “healing-circle”, een polariteitskring, gemaakt, waarbij de zieke in het midden lag en de handen van de anderen hun helende krachten rond de zieke bundelden.
O.a. Richard Gordon heeft een boek geschreven over dit fenomeen.

Paragnost
Een paragnost is een helderziende die zich (beroepsmatig) bezighoudt met paranormale waarnemingen, maar die niet hoeft te beschikken over genezend vermogen. Een combinatie van paragnost en paranormaal genezer komt echter vaak voor.(Erv-1) en interview met Mevr. Veerman

Pranic Healing
Pranic komt van “prana” het Sanskriet woord voor de oerbron-energie. Sommige Filipijnse Healers noemen zich “Pranic Healers”. Het lijkt een soort combinatie te zijn van gebedsgenezing en magnetiseren.

Intuïtie
Intuïtie is een algemene menselijke mogelijkheid. Bijna ieder mens heeft er zelf ervaringen mee. Het woord zelf is echter nog nooit helder gedefinieerd. Over hoe intuïtieve waarnemingen gaan, waar dat zintuig zit, is nauwelijks iets bekend. Waarschijnlijk heeft het met het celbewustzijn te maken.
Omdat intuïtie zich waarschijnlijk in een ander deel van de mens afspeelt dan waar het verbaal (taal) denken zich bevindt, is het lastig om intuïtieve waarnemingen te interpreteren. Soms kan de waarneming op zichzelf goed zijn, maar klopt de uitleg ervan niet. Mensen kunnen via hun “intuïtie” (wat dat dan ook mag zijn) dingen over zichzelf en over elkaar waarnemen. In alle gevallen is er een kritisch onderscheidingsvermogen nodig bij de interpretatie ervan. Het is onverstandig om intuïtieve adviezen van anderen blind te volgen. Men kan echter ook op grond van de intuïtieve informatie van de ander, zelf op nieuw gaan kijken en interpreteren, terwijl men zijn eigen gevoel blijft volgen. Dan kan het soms tot iets zeer waardevols leiden. Blindvertrouwen is kortzichtig. Wakker, alert vertrouwen kan een mens zeker helpen om nieuwe dingen te ontdekken. Boek

Beroepsverenigingen

Hier heb ik nog geen informatie over gevonden. Alle informatie is welkom: Mijn informatie

De NFPN is een van de organisaties van paranormale genezers. Zij heeft regels opgesteld en kent een toelatingsprocedure voor haar leden.

Pas in 1995 is het patiëntenrecht bij wet, de WMBO, vastgelegd
De regels luidden in 1988, ze kunnen dus inmiddels veranderd zijn:
Leden-genezers van de NFPN dienen zich te houden aan de geldende praktijk voorschriften en erecode. Deze houden globaal het volgende in:
de genezer is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem bij de uitoefening van zijn beroep als geheim is toevertrouwd;
de genezer mag alleen patiënten behandelen die vooraf voor de klachten waarvoor hulp wordt gezocht, een bevoegd arts hebben geraadpleegt; *ad 2
de genezer mag geen garantie geven voor een goed resultaat van de behandeling; *ad 3
de genezer mag niet tegen het advies van een bevoegd arts ingaan; *ad 4
de genezer mag geen andere behandelingen tot genezing van patiënten toepassen dan de paranormale geneeswijzen. *ad 5
de genezer is verplicht patiënten met zeer ernstige, levensgevaarlijk en besmettelijke aandoeningen onmiddellijk naar een bevoegd arts te verwijzen. Behandeling mag in die gevallen alleen plaatsvinden als de patiënt onder regelmatige behandeling of observatie staat; *ad 6
patiënten moeten individueel behandeld worden; *ad 7
de genezer mag door middel van artikelen, interviews en dergelijke geen reclame voor zijn praktijk maken; *ad 8
het plaatsen van advertenties is alleen toegestaan als het gaat om vermeldingen in verband met ziekte, vakantie, verhuizing en dergelijke; *ad 9
tegenover de patiënt mag de genezer zich nooit kritisch uitlaten over de behandelende arts of kritiek uitoefenen op het werk van collega’s; *ad 10
de genezer is verplicht de patiënt bij aanmelding in te schrijven en het verloop van de klachten tijdens de periode van behandeling vast te leggen op een kaartsysteem; * ad 11
bij het tarief dat de genezer in rekening mag brengen, moet hij zich houden aan de afspraken die daarover tijdens de Algemene Vergadering zijn gemaakt.

Voor de behandeling van klachten in verband met deze voorschriften heeft de organisatie een klachtencommissie ingesteld.

Opmerkingen
* ad 2 Dit lijkt me een nogal bevoogdend standpunt. Het lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt.
* ad 3 Dat kan ook niet, ook artsen kunnen dat eigenlijk niet.
* ad 4 Dit punt, gaat ervan uit dat artsen het “beter” weten. Het lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt.
* ad 5 en ad 6 Deze restricties begrijp ik niet. Dit is een nogal bevoogdend standpunt, en is in strijd met de nieuwe wettelijke vrijheid waarbij mensen zelf medische behandelingen mogen weigeren. Het lijkt op machtsmisbruik als je door de ene behandeling of controle te weigeren automatisch van een andere uitgesloten zou moeten worden. Ook dit lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt.
* ad 7 Dit sluit de werkwijze van Jomanda en mevr. Veerman uit. Ook dit lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt en de paranormale genezer.
* ad 8 en * ad 9 Dit lijkt zinnig. Het is echter wel veel lastiger om alternatieve therapeuten te vinden, omdat er geen verwijzingsbeleid is vanuit de zorgsector.
* ad 10 Net alsof artsen geen fouten kunnen maken. Artsen laten zich regelmatig kritisch uit over alternatieve genezers. Natuurlijk is het niet aardig om kritiek op iemand te leveren die er zelf niet bij is. Maar om daar nou een verbod op te zetten???
* ad 11 Er zijn paranormale genezers die geen administratie bijhouden en daar ook absoluut geen zin in hebben. Werken met helende krachten vereist een bepaalde geconcentreerdheid, die moeilijk te combineren valt met gewone praktische zaken. Deze verplichting is voor een aantal paranormale genezers net zoiets als: tussen twee patiënten door de trappen van de dom op en af klimmen. Ook dit lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt. Als de patiënt een verslag wil hebben, dan kan hij dat toch ook zelf maken.

Een paar bekende paranomale genezers:
Jomanda
Gerard Croiset
Mevr. Veerman_Croiset

UITTREDEN

Uittreden is een ander woord voor buiten je lichaam zijn.
In vele new-age boeken wordt uittreden als iets heel speciaals gebracht, en worden soms ook als bijna- dood-ervaringen genoemd.
Eigenlijk is buiten je lichaam zijn een hele gewone alledaagse menselijke mogelijkheid. Iedereen doet het zo nu en dan of gedeeltelijk permanent.
Dat hangt er van af hoe je “waar je bent” bekijkt.
Als je lichaam rondloopt en jij bent met je gedachten bij je moeder, waar ben JIJ dan? Met andere woorden met welk deel dat je “Ik” noemt identificeer je je? Je lichaam of je gedachten of geest of ?????

Een deel van jezelf zit bij je moeder en een deel van jezelf loopt rond.
Het deel dat bij je moeder zit, noemen we het uitgetreden deel.
En als je niet volledig met je aandacht in het hier en nu bent, dan ben je dus gedeeltelijk uitgetreden. Een deel van je aandacht is dan afwezig.
Zodra je het focus van je aandacht buiten je lichaam legt, ben je gedeeltelijk uitgetreden. Als je deels uitgetreden rondloopt, ben je je minder bewust van waar je bent en wat je doet.
Als je slaapt laat je een nog groter deel van de je lichaamsbewustzijn los. Je kunt slapen dus ook uittreden noemen. De meeste mensen onthouden echter niet wat er gebeurt als ze slapen. Het dringt niet door in wat “het dag-bewustzijn” wordt genoemd. De meeste mensen identificeren zich met hun dagbewust zijn, of eigenlijk het bewustzijn dat op elk willekeurig moment “Ik” denkt. (zie verderop)

De mensen die wel kunnen onthouden wat ze beleven als ze hun lichaam achterlaten, vullen dus alleen met hun noemenswaardige (slaap)ervaringen die new-age boeken.

Die deels uitgetreden staat van zijn, is wat veel religies en filosofieën oorspronkelijk bedoelden met dat veel mensen hun leven slapend doorbrengen en met kreten als: “Wordt wakker”, “Ontwaakt”, “Ken Uzelve”, “Wie ben ik?” of “Streef naar verlichting”, “Wordt volledig aanwezig in het Hier-en-nu”, “De aandachtige aanwezigheid” of welke andere kreet er dan ook geslaakt mag worden.

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

lago dama via Angel-Wings
empty via Angel-Wings

entiteiten
Sommige huizen voelen koud aan zodra je ze betreedt. Om één of ander onverklaarbare reden voelt men er zich niet goed. De mensen die er wonen klagen dikwijls over vermoeidheid en depressies. In slechtere gevallen zelfs tot zware, ongeneeslijke ziektes. Bezoekers zullen meestal niet lang blijven, onbewust voelen ze dat die ruimte hen schade berokkend en willen zo vlug mogelijk weg. Meestal zal men ook merken dat planten er niet goed groeien: ofwel blijven ze gewoon statisch staan en zien er dof uit, ofwel gaan ze na enige tijd dood.Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze symptomen:

aardstralen: zijn knooppunten in het magnetisch veld van de aarde. Zij kunnen voor storing in het energieveld van een huis zorgen. Deze storing zet zich over op het energieveld van de mens, dier en plant. Elektrische toestellen zoals TV en PC kunnen daar eveneens last van ondervinden.

entiteiten: zijn zielen die bij hun overgang de weg naar ‘het Licht’ niet vinden door hun aardsgebondenheid. Deze zielen verbruiken dan energie uit de atmosfeer (anders verkregen uit de ademhaling en de stofwisseling) én van de mensen die er vertoeven. De mens die er woont of veel verblijft zal dan energie mee moeten opbrengen voor de ‘gastziel’ waardoor hijzelf tekort kan schieten. Zo ’n entiteit kan ook in de aura van de mens vertoeven. Dit zal de symptomen nog versterken.

Andere oorzaken: een huis waar jarenlang ruzie in gemaakt is draagt deze energie in zich. De bewoners zullen deze disharmonie voelen. Inwerking van buitenaf kan ook schadelijke gevolgen hebben. Al is het maar de gedachtekracht van mensen waar men ruzie mee heeft, concurrenten, enz.

Oplossingen:

Bij aardstralen wordt een koperen vorm aangebracht. Deze zal de energie verdelen en neutraliseren.

Entiteiten worden naar ‘het Licht’ begeleidt, waar hun plaats is.

Andere oorzaken worden energetisch geneutraliseerd of omgevormd, zodat het negatieve plaatsmaakt voor het positieve.

Voor al het opgenoemde kan je terecht bij Yves. De problemen die er zijn worden opgelost en tevens wordt een blijvende bescherming aangebracht.

Wacht niet tot er problemen zijn: Bij verhuis is een algemene zuivering altijd aangeraden voor men het pand betrekt!

Meer info of een afspraak?

[email protected] b of 0475/67 63 06

[ ~*~AngelWings~*~ | 13/11/2002 ]

drugs en energie

Paddo – Magic Mushroom – Psilocybine
——————————————————————————–

13 Housen, Hitchhiking, Sex
Uit je dak, uren doordansen, je lekker voelen in een grote, anonieme maar toch gelijksgestemde massa. De oudere generatie ziet de hele disco-scene en het housen misschien als een doelloze activiteit, maar je kunt het gerust verdedigen als de eigen manier waarop de jeugd zich nu uit. Niet alleen als amusement, maar net als in het kerkkoor of bij de dansles vroeger is dit een soort ritueel, een manier om contact te maken, met elkaar af te stemmen en je zo deel te voelen van de `tribe’. Niet veel anders dan wat al duizenden jaren in allerlei landen gebeurt, nachtenlang doordansen doen ze in Afrika al veel langer dan in Amsterdam. En ook daar gebruiken ze alcohol, kruiden of paddestoelen om in de juiste stemming te komen en te blijven. Wat dat betreft is er wel degelijk een terugkeer naar `tribal’, naar het stamverband. De mushrooms passen iets minder in de hyper-actieve house-sfeer, die groot geworden is met de speed en XTC-pilletjes, maar sommigen krijgen er juist een body-kick van; ze vinden dansen met Paddo’s op het einde. Voor anderen is een rustige trip prettiger, en in het algemeen is het gebruik temidden van een massa mensen meer iets voor de ervaren gebruiker. Je krijgt zoveel indrukken, emoties en energie van anderen naar je toe, dat je makkelijk uit balans raakt.
Ook hier speelt weer het set en setting verhaal, ben je met mensen die je kent en vertrouwt op een plek die je kent en in een goede bui dan is de trip prettiger dan wanneer je gaat avonturen.
Hitch-hiking
Elke ervaren tripper is bekend met het fenomeen hitch-hiking, het meegaan met de trip van anderen, terwijl je zelf niets gebruikt hebt. Drugs veranderen je uitstraling, sommigen praten over aura, de onzichtbare energetische lagen rondom je lichaam, en de mensen in je directe nabijheid trippen (liften) mee op jouw energie.
Terwijl je zelf als bron fungeert komen de mensen om je heen in dezelfde gemoedstoestand als jij en je krijgt terug wat je uitzendt.

Contact met de natuur
Terwijl LSD vaak heel synthetisch, hard en analytisch aanvoelt, is het karakter van een trip op Paddo’s een stuk zachter en natuurlijker. Dat merk je vooral buiten; de bomen, planten en dieren spreken meer tot je.
Vaak treedt er een synchroniciteit op met gebeurtenissen in de buitenwereld: zowel LSD als paddestoelen trekken nogal eens onweer aan. Trippen in een kring van mensen levert vaak een weersverandering op: storm en regen. Niet voor niets werden (of worden?) paddestoelen gebruikt door medicijnmannen, heksen en tovenaars.

Sex; plezier maar ook diepe wateren
Sommige inheemse stammen praten over de Paddo’s als de goddelijke penis, en er is wel een zeker verband. Paddo’s zijn zeker geen uitgesproken sex-drug, maar impotent wordt je er ook niet van en net als in het gewone leven komt erotiek, sex en liefde ook op een psychedelische reis vaak om de hoek kijken. Sex is daarom een onderwerp dat we niet mogen overslaan. Het wordt een beetje weggedrukt, maar erg veel mensen experimenteren graag met sex en drugs, in allerlei combinaties en met allerlei middelen. Dat kan heel prettig zijn, al komt en gaat de lust op een trip vaak in golven; je bent snel afgeleid. Zeker omdat we vaak heel diepe frustraties en wonden hebben op dit gebied, kan dat een trip veel diepe ravijnen en onverwachte vergezichten opleveren. Je kunt erg schrikken van wat er diep in je leeft, waar vrijwel iedereen een beetje verborgen houdt wat we in anderen vaak afkeuren. Daar kun je erg van schrikken; onvermoede homosexuele neigingen bijvoorbeeld kunnen je stevig van je stuk brengen. Wees gerust, iedereen heeft in de diepte dergelijke gevoelens, dat hoeft niet te betekenen dat je `normale’ gedrag niet klopt.

Kundalini: de slang in jezelf
Trips met paddestoelen leveren ook wel energetische spasmen op, die men wel kundalini ervaringen noemt. Kundalini is een bekend begrip in de yoga en ze wordt voorgesteld als een slangegodin die zich drie-en-een-half maal rondom het eerste chakra (Muladhara) bij het stuitbeen heeft gewikkeld. In het Oosten heeft men bepaalde lichaamsoefeningen ontwikkeld om deze slang, die symbool staat voor een latente, slapende levensenergie, op te laten stijgen naar alle hoger gelegen chakra’s om zich tenslotte bij het kruin-chakra te verenigen met het goddelijke kosmische bewustzijn. Deze ervaring is heftig en kan je verrassen.

——————————————————————————–
© Egosoft / L.Sala

[ ~*~AngelWings~*~ | 5/10/2002 ]

Energie’en [ 15/9/2002 21:20 | ~AnGeL-WinGs~ ]
Sommige huizen voelen koud aan zodra je ze betreedt. Om één of ander onverklaarbare reden voelt men er zich niet goed. De
mensen die er wonen klagen dikwijls over vermoeidheid en depressies. In slechtere gevallen zelfs tot zware, ongeneeslijke
ziektes. Bezoekers zullen meestal niet lang blijven, onbewust voelen ze dat die ruimte hen schade berokkend en willen zo vlug
mogelijk weg. Meestal zal men ook merken dat planten er niet goed groeien: ofwel blijven ze gewoon statisch staan en zien
er dof uit, ofwel gaan ze na enige tijd dood.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze symptomen:

aardstralen: zijn knooppunten in het magnetisch veld van de aarde. Zij kunnen voor storing in het energieveld van een huis
zorgen. Deze storing zet zich over op het energieveld van de mens, dier en plant. Elektrische toestellen zoals TV en PC kunnen
daar eveneens last van ondervinden.

entiteiten: zijn zielen die bij hun overgang de weg naar ‘het Licht’ niet vinden door hun aardsgebondenheid. Deze zielen verbruiken
dan energie uit de atmosfeer (anders verkregen uit de ademhaling en de stofwisseling) én van de mensen die er vertoeven. De
mens die er woont of veel verblijft zal dan energie mee moeten opbrengen voor de ‘gastziel’ waardoor hijzelf tekort kan schieten.
Zo ’n entiteit kan ook in de aura van de mens vertoeven. Dit zal de symptomen nog versterken.

Andere oorzaken: een huis waar jarenlang ruzie in gemaakt is draagt deze energie in zich. De bewoners zullen deze disharmonie
voelen. Inwerking van buitenaf kan ook schadelijke gevolgen hebben. Al is het maar de gedachtekracht van mensen waar men ruzie
mee heeft, concurrenten, enz.

Oplossingen:

Bij aardstralen wordt een koperen vorm aangebracht. Deze zal de energie verdelen en neutraliseren.

Entiteiten worden naar ‘het Licht’ begeleidt, waar hun plaats is.

Andere oorzaken worden energetisch geneutraliseerd of omgevormd, zodat het negatieve plaatsmaakt voor het positieve.

Voor al het opgenoemde kan je terecht bij Yves. De problemen die er zijn worden opgelost en tevens wordt een blijvende bescherming
aangebracht.

Wacht niet tot er problemen zijn: Bij verhuis is een algemene zuivering altijd aangeraden voor men het pand betrekt!

Meer info of een afspraak?

[email protected] of 0475/67 63 06

Gsm : +32 (0)475/67 63 06 – Tel : +32 (0)59/234 088
E-mail : [email protected] – Web : www.ariadne.start.be

ENERGY [ 7/9/2002 20:14 | ~AnGeL-WinGs~ ]
Energie

(De energieën in de Kosmos)
Energieën in de Kosmos
Energie bestaat in vele vormen, als tv- en radiogolven, materie, lucht, vaste materie, en ook elektriciteit. En dat laatste
is energie in de meest bekende vorm. Energie is in het heelal overvloedig aanwezig in alle mogelijke vormen. Dit alles is
onderdeel van een groot geheel. Dit noemen wij ‘de Kosmos’. En daar behoren ook ‘entiteiten’ bij.

Met onze ogen kunnen we maar een bepaalde golflengte waarnemen, namelijk die van de kleuren. Dit gebied loopt van intens wit
tot ongeveer tegen infrarood. Buiten dat gebied kunnen onze ogen niets meer waar- nemen Onze oren eveneens, die pikken het
frequentiebereik van 5 hertz t/m 18000 hertz op. Buiten het zicht en gehoor liggen b.v. de röntgenstralen, ultraviolet, een
deel van het infrarood, radio golven, geluid, en niet te vergeten intelligenties, zoals bijvoorbeeld entiteiten.Ondanks het
feit dat iedereen een bepaalde gevoeligheid bezit om bijvoorbeeld entiteiten te kunnen zien, gebeurd dat bij velen niet. Verschillende
redenen kunnen hier de oorzaak van zijn. Heel belangrijk is in ieder geval dat men de bereidheid heeft om zich er bewust van
te zijn dat er meer is tussen hemel en aarde. Als men zich durft open te stellen zullen de signalen vanzelf komen.

Paranormaal

Er zijn mensen die deze extra zintuigelijke waarneming al wel hebben. Deze mensen worden paranormaal of mediamiek begaafd
genoemd. Zij kunnen die zogenaamde intelligenties wel zien, horen, voelen, proeven, en zelfs ruiken. Sommige van hen hebben
deze gaven om hun zielenmissie te kunnen volbrengen, en de mensheid in verband met het evolutieproces te mogen dienen. Jammer
genoeg worden deze ‘paranormale’ mensen door menigeen afzijdig gehouden. Vaak door vastgeroeste overtuigingen van ‘normale’
mensen die niet openstaan voor alles wat anders is, of kan zijn. Want ook al denken velen het is werkelijk zo, het kan altijd
anders zijn dan men nu denkt. Was men er immers vroeger niet heilig van overtuigd dat de aarde plat was? Wanneer men dit gegeven
aanneemt, dan zal men merken, dat sommige dingen voortaan makkelijker af gaan. Hiermee wil ik zeggen, ook al gelooft men ergens
in, het kan juist zijn, maar kan ook anders zijn. Doe jezelf niets te kort, blijf dus open staan voor de mening van anderen!

Geloven in iets is dus eigenlijk een vraagteken. Dat vraagteken verdwijnt wanneer men een bepaalde wijsheid, en vooral inzicht
heeft verworven. In dat geval zorgt de Kosmos er wel voor dat die persoon, de gegevens toegespeeld krijgt. Deze geven die
persoon zekerheid. En die zekerheid is het bestaan van de ‘Gene Zijde’. Wanneer men er rijp voor is, dan presenteert men zich
van die andere kant vanzelf aan de persoon. In de regel is het zo dat een individu nooit meer krijgt, dan men aankan. Al gebied
de eerlijkheid mij te zeggen dat in de huidige tijd vele processen zo snel gaan dat iemand soms het gevoel kan hebben overweldigd
te worden door de signalen vanuit Gene Zijde. Het is vooral op die momenten heel belangrijk om goed in je kracht te blijven
staan. Blijf jezelf omringen met de Bron van Licht & Liefde.

Bewustwording

In een bijzondere passage van het gnostische stuk onder de titel “Pistis Sophia” onderrichtte Jezus zijn discipelen in de
geheimenissen. Johannes vraagt wat er gebeurt met een ziel die van gene zijde terugkeert naar de aarde. Hij antwoordt hierop:
“Zij drinkt de beker met het water der vergetelheid”. Jezus zegt verder: “Indien gij datgene wat in U is tot uitdrukking brengt,
zal dit U redden. Indien gij daarentegen datgene wat in U is niet tot uitdrukking brengt, dan zal dit U vernietigen”. Uitgedrukt
in meer moderne termen betekent dit: Verwezelijk jezelf!

Maak gebruik van je talenten, die je hebt meegekregen in dit leven en ontwikkel ze verder. Als je ze echter laat verkommeren,
heb je dit leven voor niets geleefd. Jezus zei: “U is het gegeven het geheimenis, maar tot hen die buiten staan komt alles
in gelijkenissen”. (Marcus 4:11). Deze verwijzing naar een geheimenis vormt een bewijs, dat er naast de openbare leer nog
een verborgen leer moet hebben bestaan. Reeds in de oudste beschavingen zoals van de Indiers, Perzen, Grieken en Hebreen was
het net zo: Een openbare leer had haar tegenhanger in geheim gehouden kennis, omdat het volk het toch niet begrepen zou hebben.
Zo ontwikkelde iedere religie haar openbare, dogmatische en ceremoniële vormen, naast geheime wijsheid van een selecte groep
ingewijden.

Het geheimenis moet iets geweest zijn dat de mens de ogen opende voor de reden waarom de stoffelijke wereld geschapen is,
voor wat haar in essentie bijeen houdt, en voor de weg die God voor onze ziel heeft uitgestippeld. Het geheimenis moet via
kennis en inzicht tot verheffing van de ziel leiden, om je zo tot ingewijde te maken. Om het geheime te beschermen tegen onwetendheid,
en dat het niet bespot zou worden is het omhuld met, als het ware geschiedkundige en literaire taal. In vele verhalen gaat
het om het “wezen” van de mens zelf, zijn geest, ziel en lichaam. De mens moet zijn pad op aarde doorlopen. Dit levenspad
is met omhulsels omgeven, opdat je de kern moeilijk kunt herkennen. Dit is er opdat je het “goede” van het “kwade” zult leren
te kunnen onderscheiden, om geestelijk te kunnen groeien, om te komen tot inzicht en daardoor wijsheid. Dit is dan ook wat
je als mens probeert te bereiken, of je nou paranormaal, gewoon, of gewoon paranormaal bent!

De Bron

Energie is in alle vormen aanwezig. Als materie, als water, als planeten, als lucht, als dieren, de aarde, als mens, als radiogolven.
Eens was alles in de Bron, alles in èèn. Alles was èèn, het heelal, de planeten, de sterren, de aarde, de mens. De Bron zei,
ik ga het maken. Een wereld waar zielen als mensen kunnen leven, en om ervaring op te doen.

Eens waren wij energie in ijle vorm. Eens worden wij weer energie in ijle vorm. Nu zijn wij energie in vaste vorm. Astraal
is energie in ijlere vorm, en ook levend. Bewustzijn is ook energie, energie in opgeslagen vorm. Dat is het geheugen. Het
geheugen is een gemanipuleerd, door wilskracht opgeslagen energie in bepaalde rangschikking. Wilskracht is stuurbare energie,
het zet processen op gang.

Wij zijn een levend wezen, de mens met zijn vele levens en lichamen. Als de menselijke vaste energie is opgebrand, dan gaan
we eruit, en over naar de ijlere vorm van energie. We laten vaste energie achter, de aardse vorm. Op is op, dat was het oude
leven in de vaste stof, en dat vervalt wederom in stof. En daar gaan we, langs de vele niveaus weer op weg naar de Bron. De
Bron van alle energie.

https://www.lichtcirkel.nl/energie.html

Je energie verliezen [ 30/9/2002 11:00 | ~AnGeL-WinGs~ ]
Je energie verliezen
Veel mensen die heldervoelend zijn, hebben de ervaring dat ze in contact met anderen hun ENERGIE VERLIEZEN. In contacten met
andere mensen worden ze moe, ze voelen zich ziek, ze raken uitgeput, ze hebben het gevoel leeggezogen te zijn en soms lijkt
het alsof de ander er met hun energie vandoor is gegaan. Sommigen voelen dit tijdens de ontmoeting al gebeuren, anderen worden
zich hun vermoeidheid pas gewaar als het contact voorbij is.

Energieën

Tijdens een ontmoeting worden wederzijds aansluitingen gemaakt op allerlei energieën:

De energieën waar jij zelf mee in verbinding staat.

de energieën die op dat moment jouw algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid bepalen.

de energieën van waaruit jij tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.
De energieën waar de ander mee in verbinding staat.

de energieën die op dat moment de algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid van de ander bepalen.

de energieën van waaruit de ander tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.
De energieën die binnenkomen naar aanleiding van het gespreksonderwerp.

de energieën die verbonden zijn aan de situatie of de persoon waar je over praat.

de energieën die wederzijds worden opgeroepen via het denken, voelen en praten over het onderwerp van gesprek.
Verder:

de energieën die ‘hangen’ op de plaats waar je elkaar ontmoet.

de energieën die naar aanleiding hiervan op jouw gedachten/gevoel aansluiten.

de energieën die te maken hebben met het kosmisch proces van de aarde.

de gevolgen die deze energieën hebben op jouw denken, voelen en handelen.

Aan alles op aarde zijn energieën verbonden, zo zijn ook aan elk mens energieën verbonden.
Ieder mens ontvangt energieën en zendt energieën uit. Aan alles waar je aan denkt, wat je voelt en waar je over praat zijn
energieën verbonden en worden energieën in werking gezet.
Gedachten zijn energie, gedachten trekken energieën aan en energieën sturen gedachten aan.
De spiraal

Zodra je met iemand in contact treedt, ontvang je via je gedachten en/of je gevoel de energieën waar deze persoon mee in verbinding
staat. Naar aanleiding van de energieën die via deze persoon in jouw systeem binnenkomen, worden er bij jouzelf gedachten
in werking gezet. Via deze gedachten sluiten zich bij jou nieuwe energieën aan en via jouw denken, voelen en praten zend jij
deze energieën uit.

De ander zet naar aanleiding van de energieën die hij/zij via jou ontvangt, middels zijn/haar eigen gedachten en/of gevoel
weer nieuwe energieën in werking, die jij vervolgens weer ontvangt. Daarop komen via jouw denken en voelen weer nieuwe energieën
bij jou binnen die jij vervolgens weer uitzendt naar de ander, etc, etc.

De energieën die verbonden zijn aan het gespreksonderwerp zelf, plus de energieën die door het denken en praten over dit onderwerp
wederzijds geactiveerd worden, komen ook bij je binnen.

De energieën die hangen op de plaats waar je bent, evenals de energieën die te maken hebben met het kosmisch proces van de
aarde, kunnen ook jouw denken en voelen beïnvloeden. Als er veel negatieve energieën zijn, voelt alles veel zwaarder en daardoor
sluiten zich ook weer gemakkelijker negatieve energieën op jouw denken en voelen aan.

Zo loop je vol met energieën die via jouzelf, via de ander, via het gespreksonderwerp, via de plaats waar je bent of vanuit
de sferen in jouw systeem binnenkomen. Het gevolg is dat je je ziek, moe of uitgeput gaat voelen.

Onderscheid

Het gaat er nu om, dat je in contact met andere mensen je bewust wordt van alles wat je denkt en voelt, ofwel, dat je je bewust
wordt van de energieën die je ontvangt. Dat je leert onderscheiden waar deze energieën vandaan komen (komen ze via jouzelf
binnen, via de ander, via het gespreks- onderwerp, hangen ze in de omgeving waar je bent of in de sferen). Dat je leert onderscheiden
of deze energieën positief of negatief zijn en dat je gaat begrijpen wat ze betekenen. Dan kun je alles wat negatief is via
jouw gedachten wegsturen naar het Licht.

Hoe meer je je bewust bent van wat er via jouw gedachten en gevoel aan energieën binnenkomt,
hoe meer kracht je krijgt om het negatieve weg te sturen. Ook zet je dan geen nieuwe negatieve energieën meer in werking en
doordat jij de negatieve energieën opruimt via jouw systeem, loop jij niet meer vol.

Je Hoofd

Als jij je niet bewust bent van al die energieën die tijdens een contact binnenkomen in jouw systeem en als jij deze energieën
niet wegstuurt, dan ga je in je HOOFD zitten. Je luistert, denkt en praat vanuit jouw HOOFD, je voelt alleen je Hoofd.

Door keer op keer tegen jezelf te zeggen: STOP, wat gebeurt hier nu eigenlijk?, ga je in je EIGEN gedachten zitten en kun
je neutraal naar de situatie kijken. Op het moment dat jij neutraal denkt en met je gevoel in je HART gaat zitten, kun jij
de zuivere, positieve informatie ontvangen vanuit je HART, waardoor jij gaat begrijpen wat gaande is. Vervolgens kun je via
je eigen gedachten de betreffende negatieve energieën terugsturen naar het Licht.

Je Hart

De kunst is nu om in het contact met mensen steeds weer met je gevoel in je HART te gaan zitten.
Via je Hart komt de zuivere informatie binnen die zich omzet in gedachten en gevoel.

Hoe meer jij in contact kunt blijven met je Hart, hoe minder jij volloopt met negatieve energieën. Want dan zul jij je er
steeds vaker en steeds sneller van bewust zijn wanneer negatieve energieën zich op jou aansluiten en doordat jij je hiervan
bewust bent, kun je het ook wegsturen.

De positieve, zuivere informatie vanuit het Hogere komt binnen via je Hart.
Als je alleen denkt vanuit je Hoofd, dan kun je deze informatie niet ontvangen. Daarom is het belangrijk dat je steeds weer
verbinding maakt met je Hart en dat je weet welke gedachten vanuit je Hart afkomstig zijn.

Je verliest je energie als je in relatie met anderen het contact met jezelf (je Hart) verliest.

Je eigen stuk

Ook jouw eigen gedachtenpatronen kunnen invloed hebben op het verliezen van je energie.

Zo kan het voorkomen dat je tijdens een gesprek met een ander ongemerkt het contact met jezelf totaal verliest en betreft
denken en voelen helemaal bij de ander zit. Jouw systeem loopt echter vol,
al heb je dat op dat moment misschien niet in de gaten. De oorzaak kan zijn dat je in contact met mensen je onbewust heel
erg JE BEST DOET.
Je wilt goed luisteren, de ander goed begrijpen en het juiste zeggen. Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen, je wilt
geen fouten maken, je levert een uiterste inspanning.
Het is dan belangrijk om jezelf af te vragen waarom je zo je best doet. Bijvoorbeeld, voel je je onzeker, voel je je minder
als die ander, ben je bang voor die ander, wil je heel graag dat die ander jou aardig vindt of jou begrijpt? Vraag jezelf
af wat de ander uitzendt en wat je zelf denkt en stuur de negatieve energieën weg.

Het kan zijn dat je je heel VERANTWOORDELIJK voelt voor de gang van zaken tijdens het contact. Bijvoorbeeld, je voelt je verantwoordelijk
voor hoe de ander zich voelt, of alles wel prettig en gezellig verloopt, of alles wel goed geregeld is. Dit kost heel veel
energie. Als jij dan van alles gaat voelen (energie), waarop jij gaat denken dat die ander het niet naar zijn zin heeft, bestaat
de kans dat jij nog harder je best gaat doen.

Jouw eigen intenties, motivaties, overtuigingen, etc. betreffende het contact met de ander kunnen ervoor zorgen dat je onbewust
veel energie verliest. Daarom is het belangrijk dat je ook jouw eigen gedachtenpatronen onderzoekt en neutraliseert.

Ontwikkeling en stimulatie [ 6/9/2002 22:03 | ~AnGeL-WinGs~ ]
Ontwikkeling en stimulatie
We besturen onze geest met een aantal energiecentra of chakra’s. En deze centra kun je op vele manieren stimuleren, versterken
en ontwikkelen. Door stimulatie van een chakra breng je hem in beweging en verbeter je de werking. Door verhoging van de energie
in je chakra’s krijg je meer energie. En door ontwikkeling van je chakra’s groeien je begrip, je bewustzijn, je intelligentie
en je creativiteit.
In dit artikel gaat André v.d Wal hierop in.

Wereld en wereldbeeld
We spreken vaak over `de wereld’ alsof we die kennen of zelfs maar kunnen kennen. Dit is een misvatting, die aanpassingsproblemen
en waanzin kan veroorzaken. We vormen wel een beeld van de wereld, maar moeten eigenlijk steeds duidelijk spreken over ‘mijn
wereldbeeld’ en ‘jouw wereldbeeld’. Met de nadruk op ‘beeld’. Alles wat we doen, wordt bepaald door ons wereldbeeld. Alle
beslissingen die we nemen, nemen we aan de hand van ons wereldbeeld. En als ons wereldbeeld afwijkt van de werkelijke wereld,
nemen we verkeerde beslissingen en doen we verkeerde dingen.

Lagen van de realiteit
Deze korte inleiding over de manier waarop we de wereld ervaren heeft direct te maken met de chakra’s. We bouwen ons wereldbeeld
namelijk op in een aantal lagen. Deze lagen komen overeen met de chakra’s, die zoals we later zullen zien weer samenhangen
met de energieknopen in ons lichaam. Er zijn de volgende niveau’s:

Op het fysieke niveau ontvangen we fysieke signalen van de wereld met onze zintuigen. En via onze zintuigen worden we beinvloed.
Onze ogen ontvangen lichtfotonen, onze oren registreren trillingen van de lucht, onze neus detecteert chemicaliën in de lucht,
en onze huid registreert druk. En op dit moment zie jij deze bladzijde niet. Je ogen worden geprikkeld door lichtfotonen,
die door de werkelijke bladzijde weerkaatst worden. En in je geest bouw je een mentaal tijdschrift en een mentale bladzijde
op.

Direct na ontvangst van zintuiglijke informatie volgt een reflex. Een fel licht laat ons knipperen met de ogen en veroorzaakt
een vernauwing van onze pupillen. En als je je hand op een hete kookplaat legt, trek je hem in een reflex terug, nog voordat
je je bewust wordt van pijn. Dit reflex-niveau noemen we het etherisch niveau. En je reflexen zitten in je ‘etherisch lichaam’.

Ik zie dit lichaam als een dunne laag rondom het fysieke lichaam. En je kunt dit lichaam en je reflexen programmeren. Pavlov
deed dit met honden. Telkens voordat hij ze eten gaf, luidde hij een bel. En na enige tijd bemerkte hij, dat de honden meer
maagsappen begonnen te produceren als hij de bel luidde. Dergelijke verschijnselen noemt men ‘Pavlov-reflex’. En later bleek
dat alle fysiologische processen programmeerbaar zijn.

De chakra’s in ons lichaam hebben te maken met niveaus in de realiteit.

Tot en met het etherisch niveau zijn we vrijwel gelijk aan alle dieren. Ook ongewervelde dieren hebben een etherisch lichaam
en programmeerbare reflexen.
Op het derde niveau reageren we emotioneel. Iets laat ons koud, of we komen in beweging. E-motion betekent dan ook: dat wat
ons in beweging zet. We worden bijv. kwaad of blij. Of we worden begerig of we stoten iets af. En in principe is dit niveau
verdeeld in lust en onlust. Lust proberen we te vergroten, en onlust proberen we te vermijden.
Tot en met het emotionele niveau zijn we vrijwel gelijk aan alle zoogdieren. Honden, katten, ratten, varkens, etc. hebben
emoties en kunnen emotioneel reageren. Vanaf het volgende (mentale) niveau zijn we uniek.

Op het vierde niveau reageren we mentaal. We hebben gedachten en gevoelens over dingen. (N.b. gevoelens en emoties zijn totaal
verschillend. Je kunt een schilderij mooi of lelijk vinden. Dat oordeel wordt gegeven door je ‘gevoel voor kunst’. Maar als
een schilderij je woedend maakt, raakt het je op een dieper niveau. Dan word je emotioneel.) En met onze mentale constructies
kunnen we onszelf motiveren (emotioneel betrokken maken). We kunnen bijv. tegen onszelf zeggen: ‘als je nu deze studie volgt,
krijg je later …’ Met onze mentale constructies houden we onszelf voortdurend worsten voor, waar we dan achteraan rennen
of maken we onszelf bang. Bijv.: ‘Als ik dit karwei niet goed doe, word ik misschien ontslagen!’
De meeste westerse mensen zitten volledig verstrikt in deze mentale laag. Men zegt bijv. ‘Je schept je eigen werkelijkheid
met je denken!’ En daar zit een kern van waarheid in. Maar zoals deze uitspraak door sommige mensen gehanteerd wordt, werkt
het vervreemding van de werkelijke wereld in de hand. En dan bouwt men een fantasiewereld op en weet men niet hoe in een bedreigende
situatie te handelen. De juiste reactie is vaak deze. Je dient op fysiek niveau de situatie grondig te analyse ren en een
oplossing te realiseren. Maar als je je situatie onder ogen ziet, raakt het dier in ons in paniek. En dan kunnen we niet meer
helder denken.

Verlangens kun je indelen in realen en idealen

Op het vijfde niveau vinden we de spiritualiteit. Als we iets heel erg graag willen, krijgen we de geest en worden we heel
sterk gemotiveerd. In het engels betekent spirit: kracht, moed, durf, fut. Als je iets graag doet, geeft het je energie. Doe
je iets met tegenzin, dan is je hart er niet bij. En dan heb je weinig energie.
Je kunt je verlangens indelen in realen en idealen. Een ideaal is iets wat je ideaal maar onrealistisch acht. Bijv. wonen
in een hutje op de hei. Een reaal is iets dat je probeert te realiseren, omdat je dat verstandig acht. Bijv.: Jan wil eigenlijk
kunstschilder worden, maar studeert rechten omdat dat een zekere toekomst biedt. Dit is schadelijk voor het hart en de levensenergie.
Jan’s hart gaat uit naar schilderen. Maar dit ideaal moffelt hij weg. En met tegenzin studeert hij rechten. Hierdoor verkrampt
hij innerlijk en loopt het risico te eindigen als een cynische en ontevreden bejaarde met veel geld.

Op het zesde niveau vinden we causale constructies. Dit zal ik verduidelijken met een voorbeeld. Onderzoekers plaatsten een
snoek en een voorntje in een aquarium. Zij werden gescheiden door een losse glasplaat. De snoek probeerde het voorntje te
pakken, en zwom vele malen met zijn kop tegen de glasplaat. Uiteindelijk gaf hij de moed op. Ook toen men de glasplaat verwijderde,
bleef de snoek in zijn deel van het aquarium.
Veel mensen reageren op gelijke wijze. Iets is een aantal keren misgegaan. En men heeft geconcludeerd dat het dan niet kan.
En men geeft het op. Of men maakt een causale constructie: Als ik dit doe, gebeurt er dat. Bij de snoek: ‘Als ik naar het
voorntje zwem, stoot ik mijn kop.’ Wanneer je je causaal bewustzijn ontwikkelt, ga je zoeken naar de oorzaken. In het geval
van de snoek: ‘Iets houdt mij tegen. Hoe kan ik die blokkade opruimen? Of hoe kan ik om die blokkade heen?’

Op het zevende niveau vinden we evolutionaire patronen. Het Universum is een geleidelijke ontwikkeling (evolutie) van de universele
geest. En in dit ontwikkelingsproces zijn bepaalde gewoonten ontstaan. Zo hebben stenen de gewoonte om naar beneden te vallen.
En water heeft de gewoonte om naar boven te verdampen. Dergelijke gewoonten noemt men ‘natuurwetten’.

Op het achtste niveau vinden we dogma’s. Het belangrijkste westerse dogma is: ‘Er zijn onveranderlijke natuurwetten!’ Rupert
Sheldrake probeert dit dogma omver te halen met zijn theorie over morfo-genetische velden. Tot 1492 hadden we het dogma: ‘de
aarde is plat als een pannekoek’. Toen Columbus naar Amerika zeilde haalde hij dit dogma omver. Dit was geen causale constructie,
want het was niet gebaseerd op ervaringen. Het was ook geen mentale constructie, want het werd niet beargumenteerd. In feite
worden mentale constructies gemaakt om dogma’s, evolutionaire patronen, causale patronen en geloof rationeel te verklaren.
Het mentale is dus ondergeschikt.

Op het negende niveau hebben we overtuigingen: Er is een schepping, er is een schepper, etc. Of: ‘ik denk, dus ik besta!’
Of: ‘Ik ben goed, dus ik verdien geluk!’. Of: ‘Ik ben slecht, dus verdien ik ongeluk!’

Op het tiende niveau eindigt het Universum. Tot en met het negende niveau reageren we op informatie van andere niveau’s en
creëeren we een wereldbeeld. Op het tiende niveau vinden we degene die het wereldbeeld schept. Onszelf. En als we ophouden
met scheppen, verdwijnt ons wereldbeeld en ervaren we onszelf. Dit noemt men vaak verlichting, Samadhi, Satori, etc. Je zou
het ook Zelfbewustzijn kunnen noemen.

Een chakra bevat software voor de geest
Een chakra bevat de software van een zenuwknoop. En als je een chakra ontwikkelt, ontwikkel je meer geavanceerde programma’s.
Een PC met MS-DOS 6.x werkt beter dan een PC met MS-DOS 2.x. En evenzo functioneert een mens beter, naarmate hij/zij zijn
zenuwknopen bestuurt met betere software. Zo bezien komt chakra-ontwikkeling overeen met het ontwikkelen van software voor
de zenuwknopen.
In vele boeken kun je nuttige `software’ voor je geest vinden. Maar hoe neem je deze software op? Vroeger ging dat met veel
stampwerk. Je herhaalt iets net zolang totdat je het uit het hoofd kent. Dit is een ouderwetse, inefficiënte en ineffectieve
manier van (her)-programmeren.
Veel beter is het om je biocomputer (je zenuwstelsel) in een ontvankelijke toestand te brengen. Deze toestand noemt men TRANCE.
En wanneer je in TRANCE bent, vibreren je hersenen in een lagere frequentie. Bij normaal dagbewustzijn vibreren je hersenen
in een beta-ritme: 12 – 24 Hz. Wanneer je (dag-)droomt, vibreren ze in een alfa-ritme: 6 – 12 Hz. Wanneer je onder narcose
of in diepe TRANCE bent, vibreren ze in the ta-ritme: 3 – 6 Hz. Daaronder hebben we nog hoog-delta (1.5 – 3 Hz) en laag-delta
(0 – 1.5 Hz). Wanneer je je biocomputer in alfa of theta laat vibreren, kun je software gemakkelijk opnemen. Je kunt dan gemakkelijk
en snel leren. Bovendien ben je op deze niveau’s creatiever, effectiever en meer in harmonie.
Er zijn vele manieren om jezelf in een TRANCE te brengen. Bijv. met een brainmachine, elektro-stimulatie, drumgeroffel, hypnose,
dansen, drugs, etc. Maar wat is nu geschikt voor effectieve chakra-programmering?

Hulpmiddelen met de juiste frequentie
Stimulatie en programmering van de chakra’s door trillingen werkt over het algemeen goed. Als je een signaal maakt met de
frequentie van een bepaalde chakra, of een boven toon van die frequentie, gaat de chakra resoneren (meetrillen). Dit principe
vindt je terug in lichttherapie en geluidstherapie. En bij de programmering van een bepaalde chakra krijg je betere resultaten,
als je stimuleert met de juiste frequentie.
Een geschikt apparaat hiervoor is een electrische pulser zoals de Oasis of de Endostim. Dit apparaat biedt de mogelijkheid
om een zwakke wisselstroom door het hoofd te sturen, via elektroden aan de oorlelletjes. En de frequentie kun je op 1/100
Hz nauwkeurig instellen tussen 0.03 Hz en 99.99 Hz. Ik gebruik de endostim bij inwijdingen met verbluffende resultaten.
Een ander geschikt apparaat voor audio-frequenties is de Binaural Signal Generator. De BSG geeft twee geluidssignalen tussen
de 200 Hz en 800 Hz. En het verschil tussen beide signalen bedraagt 1 tot 8 Hz. Dit verschil noemt men de Binaural Beat. Luister
je hiernaar met een koptelefoon, dan beginnen je hersenen te resoneren (mee te trillen) met de Binaural Beat, en worden je
linker en rechter hersenhelft gesynchroniseerd. (Hemisync effect)
Als je b.v. de stuitchakra wilt stimuleren, kun je de basisfrequentie afstellen op 390 Hz en de beatfrequentie op 3 Hz. Dan
zit je heel dicht bij de frequenties van de stuitchakra en van de aarde. Het geheel geeft een zeer rode klankkleur en zeer
aardse vibraties. Als je de basisfrequentie op 690 Hz en de beat op 5.4 Hz zet, krijg je een koele indigo/paarse kleur, die
het logische denken stimuleert. Dit zijn de freqeunties van het derde oog. (Helaas biedt de BSG geen nauwkeurige frequentie-afstemming.
Deze nauwkeurigheid is wel te krijgen met sommige geluidskaarten voor PC.’s.)

André van der Wal

Energie piramide [ 3/10/2002 21:21 | ~AnGeL-WinGs~ ]
Energie Piramide
Alle Piramides die aangesloten worden zijn verbonden met de nieuwe hiërarchieën: de hiërarchie van het nieuwe Jeruzalem en
de hiërarchie van GOD zelf.
Enkele jaren geleden zijn deze hiërarchieën aangesloten op de hiërarchie van de aarde.

De hiërarchie van het nieuwe Jeruzalem en de hiërarchie van GOD zelf hebben het oude systeem overgenomen, vandaar deze energie.

Hoge frequenties komen naar de aarde, de Engelen schermen alles af en alle rondhangende negatieve energieën komen niet meer
binnen of worden direct afgevoerd naar speciale sferen. Negatief wordt omgezet in positief.

Op bepaalde punten in en/of rondom de woning wordt de hogere Goddelijke energie vastgezet aan de aarde. Zodra de piramide
in werking wordt gesteld, worden de energie-punten met elkaar verbonden. Vanuit het Hart van GOD maakt de energie als een
8 een draaiende beweging naar het middelpunt van de aarde en gaat vervolgens weer omhoog. Op deze wijze wordt de woning 24
uur per dag schoongemaakt.
8 = Lemniscaat, van oudsher het symbool voor het evenwicht en het in elkaar grijpen van het geestelijke en het stoffelijke.

CHAAS 24-13/BHINNEKA TUNGGAL IKA/PANCASILA
Rotterdam, 23 februari 2000.

Psychische problemen en heldervoelendheid

PSYCHISCHE PROBLEMEN EN HELDERVOELENDHEID

Ieder mens op aarde is paranormaal. Als mensen last hebben van psychische problemen, dan zijn de negatieve energieën die bij hen binnenkomen en/of waarmee zij in verbinding staan sterker dan zijzelf. Deze negatieve energieën vertalen zich in negatieve gedachten en gevoelens en van daaruit handelen zij. Dit geldt voor alles wat men psychische ziektebeelden of psychische stoornissen noemt, zoals depressies, fobieën, verslavingen, schizofrenie, psychoses, etc. maar ook voor wat men benoemt als persoonlijkheidsstoornissen, zoals bijvoorbeeld Borderline, ADHD of MPS.

Bij mensen met psychische problemen hebben de negatieve gedachten en gevoelens de overhand waardoor zij niet meer voldoende in staat zijn om te denken vanuit zichzelf, ofwel vanuit hun neutrale GEEST. Zij denken dat de negatieve gedachten en gevoelens van henzelf zijn en zijn zich niet bewust dat deze gedachten en gevoelens vanuit de negatieve dimensies komen waarmee zij in verbinding staan.

Gespletenheid

Vaak ervaren mensen met psychische problemen in zichzelf een soort dualiteit of gespletenheid wat betreft hun voelen en denken in betere periodes ten opzichte van moeilijke periodes.
Op de momenten dat het beter gaat lijken de gevoelens en gedachten die ze in de moeilijke periodes hebben onvoorstelbaar en ver weg. Als er zich dan weer een moeilijke periode aandient kunnen ze zich niet meer voorstellen hoe het is om je beter of anders te voelen. Zij denken dat deze dualiteit of gespletenheid in henzelf zit. Niets is echter minder waar, op de rustige momenten ervaren zij meer van zichzelf, hun eigen neutrale Geest. Het negatieve laat hen op dat moment even met rust.

Positief

Psychische problemen zijn positief. Door de symptomen worden de negatieve energieën zichtbaar waaraan mensen verbonden zijn. Wij mensen zijn met ons bewustzijn op weg naar de 4e dimensie en juist door onze psychische problemen komen wij los te staan van de negatieve gedachten waar wij eerst één mee waren. Op deze wijze krijgen wij de gelegenheid om onze gedachten en gevoelens te onderzoeken en nieuwe kennis te vergaren. Dit is de reden, waarom bijvoorbeeld in deze tijd depressie volksziekte nummer 1 is geworden, maar ook waarom zoveel mensen een burn-out krijgen of overspannen raken of andere psychische klachten krijgen.

Ontstaan van gedachtenpatronen

Via de psychische ziektebeelden worden de negatieve gedachtenpatronen zichtbaar, die voorheen in de Geest ingeweven waren. De aanleiding om symptomen te ontwikkelen is vaak een traumatische gebeurtenis of gedurende een langere periode te veel druk op de persoon.

Ieder mens komt op aarde met het doel om iets te leren en heeft het systeem gekregen dat daarvoor is toegerust. Onze aansluitingen op het positieve en op het negatieve zijn ook daarop aangepast, evenals alles wat wij meemaken in de periode dat wij opgroeien als kind en het voorbeeld dat wij van onze ouders/opvoeders krijgen. Onze ouders/opvoeders zijn de eerste personen waarmee wij in relatie treden en waardoor wij gevormd worden. Zodoende creëren wij, afhankelijk van ons systeem, onbewust een aantal dezelfde gedachtenpatronen als onze ouders/opvoeders.

Familie-codes en/of familie-patronen worden dus onbewust doorgegeven en onze ouders/opvoeders functioneren als een spiegel. We worden ons daar meestal pas van bewust op het moment dat we een probleem hebben en een oplossing zoeken. Hieruit volgt dat familie-codes niet meer worden doorgegeven als wij bij onszelf de betreffende gedachtenpatronen veranderen of omzetten.

Veranderen van gedachtenpatronen

Als wij een probleem hebben slaan wij in eerste instantie de weg in van het zoeken in het verleden. Dit is nodig om tot inzicht en verwerking te komen. De sleutel tot het daadwerkelijk veranderen van onze gedachtenpatronen en het verkrijgen van innerlijke rust en neutraal denken, ligt echter in het ons bewust worden van de energieën die aansluiting op ons maken en/of waaraan wij verbonden zijn.

Naar gelang het bewustzijn worden bij ieder mens vanuit de negatieve dimensies energieën naar binnen gebracht via o.a. personen, situaties of direct, welke zich vertalen in negatieve gedachten en gevoelens. Deze energieën zijn psychisch, emotioneel en lichamelijk voelbaar/waarneembaar. Dit is het werk van het negatieve dat de mens manipuleert in zijn denken, voelen en handelen. Het doel is BEWUSTWORDING, het vergaren van kennis door ervaring.

Onze eigen gedachtenpatronen zijn de wijze waarop wij zelf op deze energieën reageren, onze denkgewoontes die naar aanleiding van het binnenkomen van de gedachten en gevoelens vanuit de negatieve dimensies in gang worden gezet.

Wij hebben deze gedachtenpatronen opgebouwd naar aanleiding van onze ervaringen en wij kunnen onze gedachtenpatronen alleen doorgronden en veranderen als we de energieën die deze patronen in gang zetten, hiervan kunnen onderscheiden en wegsturen.

Met andere woorden, als wij onze gedachtenpatronen kunnen bekijken vanuit een neutraal gevoel en met een neutraal bewustzijn (=onze Geest), dan kunnen wij andere, positieve gedachten/energieën ontvangen waardoor onze oude patronen omgezet worden en dan gaan wij ook anders handelen.

© NVHM juni 2002.

[ ~*~AngelWings~*~ | 3/10/2002 ]

Lees ook:   Schokkend, ziel verlaat lichaam

Gerelateerde artikelen

Back to top button