web analytics

Methode van zelfgenezing

Methode van zelfgenezing
Methode tot zelfgenezing/zelfbescherming
Door controle van de zintuigen en de gedachten
Ik verbind mijn hoofd met mijn hart
Mijn hart met het hart van de Schepper en
met het hart van moeder aarde
ik maak al mijn chakra’s open
al mijn negatieve energieën, gedachten stuur ik terug naar het licht
in plaats hiervan ontvang ik goddelijke energieën
ik vul elk plekje, elke porie van mij hiermee
zodat ik nergens pijn hoef te voelen en vast te houden
ik bouw een prachtige regenboogkoepel om mezelf heen
en activeer de regenboogenergie erin
mijn verbinding met de Schepper is nu compleet
ik ben ook beschermd
deze koepel vul ik aan met Liefde, Kracht, Zuiverheid, Vrede
Tolerantie, Geweldloosheid, Geloof en Vertrouwen
Ik Ben Geloof, ik Ben Vertrouwen
Al deze goddelijke kwaliteiten Ben ik
Ik ervaar wat het betekent ze te Zijn

Ik ga nu naar mijn gedachten
ik geef mijn gedachten al het goud, zilver en de regenboogenergie
ik schenk ze wat ze nodig hebben vandaag
Ik ben de Meester van mijn gedachten
zij zijn mijn dienaren, ik kan met ze doen wat ik wil
Ik schenk ze veel discipline
en al de goddelijke kwaliteiten waar ze vandaag om vragen
ook tijdens mijn slaap blijf ik hun Meester
mijn gedachten verbind ik met mijn hart
zodat ik ook weer vandaag kan Denken met mijn Hart
Ik ga nu naar mijn ogen
ik schenk mijn ogen twee prachtige diamanten
ik kleur ze met de regenboogkleuren
mijn ogen worden zo steeds schoongemaakt
zodat ik vandaag alles in de juiste perspectieven kan zien
heel helder, heel zuiver, zonder oordeel, heel zacht
alles wat ik vandaag zien moet zal ik zien
wat ik niet nodig heb glijdt van mijn blik af
mijn ogen zullen de liefde en de schoonheid van anderen zien
hun kwaliteiten, zodat ik mij daarmee kan verbinden
zo kan ik goed met hen samenwerken en Zijn
Mijn neus vul ik met gouden energie zodat ik
de geur van Liefde blijf ruiken
Mijn mond giet ik vol met de regenboogenergie, goud en zilver
ik verbind mijn mond met mijn hart
het hele kanaal naar mijn hart toe, wordt schoongemaakt
ook mijn hele mond wordt gespoeld
alle hardheid, alle liefdeloosheid
alle onzuiverheid worden eruit gespoeld
elk woord dat ik zal spreken zal afkomstig zijn uit mijn hart
mijn woorden zullen zuinig zijn
ze zullen zich aanpassen aan de situatie
wat gezegd mag worden zal het uitspreken
het overbodige zal wegblijven
mijn woorden zullen zacht, zoet en liefdevol zijn
en toch krachtig en zuiver blijven
Ik maak mijn oren ook schoon met de goddelijke energie
zodat ik vandaag goed kan horen en luisteren
wat ik nodig heb voor vandaag zal ik opnemen
het overbodige geluid laat ik niet toe
Ik stel al mijn zintuigen onder beheer van de Schepper
Ik ben goed beschermd
Daarom kies ik er heel bewust voor om mij
Niet in verbinding te stellen met negatieve energieën van anderen
als ze bij mij binnenkomen transformeer ik ze en stuur ze terug
vandaag zal ik steeds mijn energieën blijven verschonen
Ik dank de Schepper, de engelen, al mijn helpers voor hun hulp
mijn keus is om steeds in verbinding te blijven met hen
In samenwerking met hen
blijf ik waakzaam en gelukkig

Jane Haridat
Juli 1999.
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Positieve entiteiten
Positieve entiteiten, zij die zich in het Licht bevinden, willen hun kennis en positieve energie graag met ons delen, opdat
wij het weer delen met anderen. Het is een rijkdom die rente op rente geeft: zoveel temeer je ervan deelt, zoveel te rijker
je wordt. Daarom komen ze ook heel graag naar de mensen op aarde om hen te vertellen hoe het aan Gene Zijde is. Maar zij vertellen
ons ook dat wij hier zo veel verkeerde dingen leren, net als zij vroeger. Om ons voor veel narigheid te behoeden komen zij
het ons uitleggen, en kunnen zij ons een begeleiding geven in het leren van onze lessen. Deze Gidsen communiceren met ons
rechtstreeks via al onze zintuigen, via dromen of meditaties, of via ons innerlijk weten.

Lichtwezens

Er zijn 7 soorten Lichtwezens:

Kinderen. (Kijk maar eens goed in de ogen van een baby…)

Lichtwerkers, hier op aarde. (Mensen die handelen en wandelen in de energie van Licht & Liefde, en die als speciale missie
dit uitdragen aan een ieder die hier voor open staat. Ook JIJ kunt en Lichtwerker worden. Je hoeft alleen maar de stem van
je hart te volgen.)

Lichtwerkers aan Gene Zijde. (De vele positieve entiteiten die veel algemene taken verichten ten gunste van de aarde en al
haar bewoners. Deze Lichtwerkers waren al met hun taken begonnen tijdens hun laatste incarnatie. Velen van hen zullen na het
vervullen van hun taak weer opnieuw incarneren om nieuwe ervaringen op te doen.)

Gidsen. (Positieve entiteiten die vele specifieke taken verichten. De belangrijkste taak is het begeleiden van mensen, heel
vaak zijn dit familieleden van hun aardse familie. Ook deze Gidsen zullen na het vervullen van hun taak weer incarneren om
nieuwe ervaringen op te doen.)

Verrezen Meesters. (Tot deze groep behoren de Lichtwezens die door hun vele ervaringen de hoogste staat van verlichting en
kosmische wijsheid hebben bereikt tijdens hun laatste incarnatie. Ondanks dat zij geen aardse ervaring meer nodig hebben zijn
sommige van hen opnieuw geïncarneerd om de aarde en haar bewoners bij te staan in hun transformatieproces.)

Engelen. (Engelen zijn Lichtwezens die nooit een incarnatie op aarde hebben ervaren. (Met uitzondering van de Aartsengel Metatron)
Engelen zijn heel puur en liefdevol. Zij vormen de meest directe schakel met de Goddelijke Bron. Engelen zijn respectvolle
Lichtwezens die de vrije wil van de mens nooit zullen aantasten, zij komen slechts op verzoek van de mens. Iedereen mag hen
om hulp vragen, en kan op hun hulp rekenen.

De Bron. (Hoewel de Bron uit meerdere facetten bestaat vormt het toch een prachtig geheel. Één oppermachtige intelligentie
van onvoorwaardelijke Liefde. De zuiverste en meest ultieme Lichtwerker!)

Voor het aanvragen van onze folder of algemene reacties: [email protected]

Ó2001 De Lichtcirkel
voor meer informatie en/of afspraken, bel: 0 6 5 3 – 6 1 7 5 0 4 (dagelijks van 18:00 uur tot 19:00 uur)
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Zuiveren van je huis
(Zuivering van lichaam & woning)
Zuivering van lichaam en woon/werkruimte
Tijdens de energetische therapie sporen we negatieve energie op, om deze vervolgens te neutraliseren. Daarbij maken wij gebruik
van de positieve energie vanuit de Kosmos die als liefdevolle, helende en krachtgevende factor heel belangrijk is. Energie
bestaat in vele vormen: als vaste materie, tv en radio golven, lucht, materie, en elektriciteit. Ook mensen bestaan uit energie,
denk maar eens aan onze Aura en Chakra’s. Energie is in het universum overvloedig aanwezig in alle mogelijke vormen. (Voor
meer informatie, zie het onderwerp Energie op deze website)

Dit alles is onderdeel van een heel groot geheel. Dit noemen wij de Kosmos. En daar behoren ook ‘entiteiten’ bij. Er zijn
positieve entiteiten, bijvoorbeeld Gidsen, Engelen, en andere Lichtwezens. Maar helaas zijn er ook negatieve entiteiten die
ons trachten te saboteren. De invloed van deze entiteiten kan een verwoestende werking hebben op ons dagelijks functioneren.
Zij kunnen ons gedrag en gevoel van welzijn ernstig verstoren. De volgende indicaties kunnen duiden op de aanwezigheid van
negatieve entiteiten:

Zware vermoeidheid, slaap problemen, fysieke klachten, negatieve dromen, relatie of identiteitsproblemen, negatieve gedachten,
wisselend humeur en/of gedrag, leer en concentratie problemen, faalangst, fobieën, dwangneurose, beangstigende paranormale
waarnemingen, of zelfs stemmen in je hoofd die je aansporen tot negatieve daden.

Een energetisch therapeut kan de negatieve invloed van entiteiten in je leven neutraliseren door hun verankeringen in je systeem
te verwijderen. Ook bij het zuiveren van woning of werkruimte kan een energetisch therapeut een goede en vooral veilige begeleiding
bieden. Het is echter van groot belang dat de hoofdbewoners van de ruimte zelf de zuivering uitvoeren. Immers, u bent de baas
in huis, u bepaald wie er welkom zijn en wie niet. De Lichtcirkel heeft een zuiveringsprotocol ontwikkeld wat heel doeltreffend,
en vooral heel veilig is. Met dit zuiveringsprotocol, en enige begeleiding, is een ieder in staat om zijn/haar woning of werkruimte
te ontdoen van negatieve energie. Als vervolgens deze ruimte(n) worden gevuld met de zuivere energie van Licht & Liefde, dan
is een veilige woon/werkomgeving gegarandeerd.

Belangrijke regels bij energetische therapie:

(1) Gebruik tenminste vierentwintig uur voor een behandeling gèèn varkensvlees, alcohol, drugs, of knoflook. Het gebruik van
deze middelen kan de energetische zuivering negatief beïnvloeden.

(2) Aangezien de behandeling zal plaatsvinden via een massage van de armen is het raadzaam om op de dag van de sessie kleding
met korte en elastische mouwen te dragen.

Voorafgaand aan de eerste behandeling zal een anamnese-gesprek plaatsvinden zodat duidelijk in beeld kan worden gebracht wat
de reden van uw komst is, en wat u eventueel van de therapie kunt verwachten.

Voor het aanvragen van onze folder of algemene reacties: [email protected]

Ó2001 De Lichtcirkel
voor meer informatie en/of afspraken, bel: 0 6 5 3 – 6 1 7 5 0 4 (dagelijks van 18:00 uur tot 19:00 uur)
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

De energieen in de Kosmos
De energieën in de Kosmos)
Energieën in de Kosmos
Energie bestaat in vele vormen, als tv- en radiogolven, materie, lucht, vaste materie, en ook elektriciteit. En dat laatste
is energie in de meest bekende vorm. Energie is in het heelal overvloedig aanwezig in alle mogelijke vormen. Dit alles is
onderdeel van een groot geheel. Dit noemen wij ‘de Kosmos’. En daar behoren ook ‘entiteiten’ bij.

Met onze ogen kunnen we maar een bepaalde golflengte waarnemen, namelijk die van de kleuren. Dit gebied loopt van intens wit
tot ongeveer tegen infrarood. Buiten dat gebied kunnen onze ogen niets meer waar- nemen Onze oren eveneens, die pikken het
frequentiebereik van 5 hertz t/m 18000 hertz op. Buiten het zicht en gehoor liggen b.v. de röntgenstralen, ultraviolet, een
deel van het infrarood, radio golven, geluid, en niet te vergeten intelligenties, zoals bijvoorbeeld entiteiten.Ondanks het
feit dat iedereen een bepaalde gevoeligheid bezit om bijvoorbeeld entiteiten te kunnen zien, gebeurd dat bij velen niet. Verschillende
redenen kunnen hier de oorzaak van zijn. Heel belangrijk is in ieder geval dat men de bereidheid heeft om zich er bewust van
te zijn dat er meer is tussen hemel en aarde. Als men zich durft open te stellen zullen de signalen vanzelf komen.

Paranormaal

Er zijn mensen die deze extra zintuigelijke waarneming al wel hebben. Deze mensen worden paranormaal of mediamiek begaafd
genoemd. Zij kunnen die zogenaamde intelligenties wel zien, horen, voelen, proeven, en zelfs ruiken. Sommige van hen hebben
deze gaven om hun zielenmissie te kunnen volbrengen, en de mensheid in verband met het evolutieproces te mogen dienen. Jammer
genoeg worden deze ‘paranormale’ mensen door menigeen afzijdig gehouden. Vaak door vastgeroeste overtuigingen van ‘normale’
mensen die niet openstaan voor alles wat anders is, of kan zijn. Want ook al denken velen het is werkelijk zo, het kan altijd
anders zijn dan men nu denkt. Was men er immers vroeger niet heilig van overtuigd dat de aarde plat was? Wanneer men dit gegeven
aanneemt, dan zal men merken, dat sommige dingen voortaan makkelijker af gaan. Hiermee wil ik zeggen, ook al gelooft men ergens
in, het kan juist zijn, maar kan ook anders zijn. Doe jezelf niets te kort, blijf dus open staan voor de mening van anderen!

Geloven in iets is dus eigenlijk een vraagteken. Dat vraagteken verdwijnt wanneer men een bepaalde wijsheid, en vooral inzicht
heeft verworven. In dat geval zorgt de Kosmos er wel voor dat die persoon, de gegevens toegespeeld krijgt. Deze geven die
persoon zekerheid. En die zekerheid is het bestaan van de ‘Gene Zijde’. Wanneer men er rijp voor is, dan presenteert men zich
van die andere kant vanzelf aan de persoon. In de regel is het zo dat een individu nooit meer krijgt, dan men aankan. Al gebied
de eerlijkheid mij te zeggen dat in de huidige tijd vele processen zo snel gaan dat iemand soms het gevoel kan hebben overweldigd
te worden door de signalen vanuit Gene Zijde. Het is vooral op die momenten heel belangrijk om goed in je kracht te blijven
staan. Blijf jezelf omringen met de Bron van Licht & Liefde.

Bewustwording

In een bijzondere passage van het gnostische stuk onder de titel “Pistis Sophia” onderrichtte Jezus zijn discipelen in de
geheimenissen. Johannes vraagt wat er gebeurt met een ziel die van gene zijde terugkeert naar de aarde. Hij antwoordt hierop:
“Zij drinkt de beker met het water der vergetelheid”. Jezus zegt verder: “Indien gij datgene wat in U is tot uitdrukking brengt,
zal dit U redden. Indien gij daarentegen datgene wat in U is niet tot uitdrukking brengt, dan zal dit U vernietigen”. Uitgedrukt
in meer moderne termen betekent dit: Verwezelijk jezelf!

Maak gebruik van je talenten, die je hebt meegekregen in dit leven en ontwikkel ze verder. Als je ze echter laat verkommeren,
heb je dit leven voor niets geleefd. Jezus zei: “U is het gegeven het geheimenis, maar tot hen die buiten staan komt alles
in gelijkenissen”. (Marcus 4:11). Deze verwijzing naar een geheimenis vormt een bewijs, dat er naast de openbare leer nog
een verborgen leer moet hebben bestaan. Reeds in de oudste beschavingen zoals van de Indiers, Perzen, Grieken en Hebreen was
het net zo: Een openbare leer had haar tegenhanger in geheim gehouden kennis, omdat het volk het toch niet begrepen zou hebben.
Zo ontwikkelde iedere religie haar openbare, dogmatische en ceremoniële vormen, naast geheime wijsheid van een selecte groep
ingewijden.

Het geheimenis moet iets geweest zijn dat de mens de ogen opende voor de reden waarom de stoffelijke wereld geschapen is,
voor wat haar in essentie bijeen houdt, en voor de weg die God voor onze ziel heeft uitgestippeld. Het geheimenis moet via
kennis en inzicht tot verheffing van de ziel leiden, om je zo tot ingewijde te maken. Om het geheime te beschermen tegen onwetendheid,
en dat het niet bespot zou worden is het omhuld met, als het ware geschiedkundige en literaire taal. In vele verhalen gaat
het om het “wezen” van de mens zelf, zijn geest, ziel en lichaam. De mens moet zijn pad op aarde doorlopen. Dit levenspad
is met omhulsels omgeven, opdat je de kern moeilijk kunt herkennen. Dit is er opdat je het “goede” van het “kwade” zult leren
te kunnen onderscheiden, om geestelijk te kunnen groeien, om te komen tot inzicht en daardoor wijsheid. Dit is dan ook wat
je als mens probeert te bereiken, of je nou paranormaal, gewoon, of gewoon paranormaal bent!

De Bron

Energie is in alle vormen aanwezig. Als materie, als water, als planeten, als lucht, als dieren, de aarde, als mens, als radiogolven.
Eens was alles in de Bron, alles in èèn. Alles was èèn, het heelal, de planeten, de sterren, de aarde, de mens. De Bron zei,
ik ga het maken. Een wereld waar zielen als mensen kunnen leven, en om ervaring op te doen.

Eens waren wij energie in ijle vorm. Eens worden wij weer energie in ijle vorm. Nu zijn wij energie in vaste vorm. Astraal
is energie in ijlere vorm, en ook levend. Bewustzijn is ook energie, energie in opgeslagen vorm. Dat is het geheugen. Het
geheugen is een gemanipuleerd, door wilskracht opgeslagen energie in bepaalde rangschikking. Wilskracht is stuurbare energie,
het zet processen op gang.

Wij zijn een levend wezen, de mens met zijn vele levens en lichamen. Als de menselijke vaste energie is opgebrand, dan gaan
we eruit, en over naar de ijlere vorm van energie. We laten vaste energie achter, de aardse vorm. Op is op, dat was het oude
leven in de vaste stof, en dat vervalt wederom in stof. En daar gaan we, langs de vele niveaus weer op weg naar de Bron. De
Bron van alle energie.
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Lees ook:   Religie over de hele wereld

Negatieve entiteiten
Negatieve entiteiten, zij die zich in het Duister bevinden hebben maar èèn doel en dat is zoveel mogelijk mensen bij het Licht
vandaan houden. Dit doen zij door de mens op een negatieve manier te beïnvloeden via een verbinding (een anker) die zij aanbrengen
in de energetische lichamen. Niet alleen de mensen worden belaagd, ook aan Gene Zijde worden de Lichtwezens soms aangevallen.
Het gebied tussen het Licht en het Duister (de schemerzone) is het strijdtoneel. Negatieve entiteiten zijn er in drie categorieën.

De verdwaalden (categorie 1)

In de schemerzone zitten veel ongelukkige zielen die nog steeds niet weten hoe alles werkelijk in elkaar zit. Zij zijn erg
verward, teleurgesteld of zelfs boos. Zij willen heel graag naar het Licht maar weten niet hoe ze daar moeten komen, zij zijn
de weg kwijt. Heel vaak zijn ze verankerd aan de plaats waar hun ziel het lichaam heeft verlaten. Zij zullen ieder mens die
bij hen in de buurt komt aanklampen om hulp te vragen. Helaas wordt hun hulpkreet door velen van ons niet gehoord, al laten
zij wel door hun aanraking een kenmerk (anker 1) achter in ons energetisch/etherisch lichaam. Dit kenmerk is een permanente
verbinding tussen de entiteit en de drager van dit anker. De energetische “wond” die zo’n anker veroorzaakt kan tot gevolg
hebben dat wij energie “bloeden”, wat b.v. merkbaar is door: vermoeidheid; een slechte nachtrust; en/of vreemde dromen.

Ambassadeurs (categorie 2)

In de duistere gebieden van de schemerzone bevinden zich ook de zielen die het eigenlijk wel fijn vinden om daar te zijn.
Zij kunnen zich daar prima manifesteren, en willen zoveel mogelijk mensen voorzien van hun (anker 2) kenmerk. Door dit te
doen kunnen zij zich verzekeren van veel bewegingsvrijheid, kunnen zij hun slachtoffers manipuleren, en stelen zij energie
van hen. Zij parasiteren op mensen en willen hen zo ver mogelijk weghouden van het Licht. Zij willen zelf (nog) niet naar
het Licht toe, en zijn zeer ontstemd, egoïstisch en negatief. Zij wijzen hulp af om tot het Licht te komen, zij willen (nog)
niets leren.
Als je een anker 2 met je meedraagt kan je dit merken door bijvoorbeeld:
een constante vermoeidheid;
verstoorde nachtrust;
negatieve dromen;
pijnlijke plekken op het lichaam;
wisselende stemmingen en gedrag;
negatieve gedachten en daden;
zelfs stemmen in je hoofd die aansporen tot negatieve acties.

Bij mensen die een aanhechting hebben van de 2e categorie zijn sommige van de entiteiten hun vijanden geweest in vorige levens.
Haat heeft namelijk een bijna net zo sterke verbinding dan liefde, en deze mensen hebben in het verleden veel mensen gevonden
om te haten. Veel mensen houden zich op met haat naar andere mensen, en dus ook naar zichzelf toe. Zij zijn dan het slachtoffer
van hun eigen haat. Door onvoorwaardelijk voor Liefde te kiezen kunnen zij hun vijanden en zichzelf vergeven, in plaats van
de schuld te geven aan iemand anders en een slachtoffer te zijn.

Vergeef je vijand, en heb je vijand lief.

Als je jezelf leert vergeven en je vijanden, Ja, zelfs je ergste vijand leert lief te hebben, kunnen sommige entiteiten uit
zichzelf weggaan. Uiteraard is het wel belangrijk om ook de verankeringen die losgelaten entiteiten achterlaten te verwijderen,
zodat ook deze vrijgekomen ruimte kan worden gevuld met Licht en Liefde. Hierdoor kun je nog meer liefde en mededogen geven
aan je naasten. Je grootste bescherming is Liefde. Het is het bewust worden van het feit, dat we veelal slachtoffers zijn
van onze eigen houdingen en het haten van onze vijanden. Een persoon die zijn vijanden lief heeft, leeft zonder angst en zonder
opoffering. Helaas vinden veel mensen het makkelijker om donkere krachten de schuld te geven van hun intense emoties, dan
toe te geven dat ze hun eigen karma hebben gecreeërd. Ze zijn in eerste instantie geen slachtoffer van donkere krachten, maar
creëren daar dan wel een voedingsbodem voor.

Demonen (categorie 3)

In het Duister bevinden zich de vertegenwoordigers van het pure kwaad, de handlangers van Satan. Deze demonen hebben als doel:
het zaaien van angst en verwarring onder de mensen; en het bestrijden van het positieve werk van de Lichtwezens.
Iedereen die is voorzien van hun (anker 3) kenmerk wordt op een dusdanige wijze weggehouden van het Licht waardoor het heel
moeilijk is om contact te houden met hun Goddelijke Kern. Demonen zijn niet mannelijk en niet vrouwelijk, en hebben geen incarnaties
meegemaakt. Dit stelt hen in staat om iedere gewenste vorm aan te nemen die zij willen, en geen enkele “belemmerende herinnering”
te hebben aan het mens-zijn. Van een Goddelijke Kern is bij hen zelfs de kleinste vonk nauwelijks aanwezig. Destructie is
hun enige doel! De aanwezigheid van een anker 3 is zeer waarneembaar, bijvoorbeeld door:
zware chronische vermoeidheid;
zeer slechte nachtrust;
heftige negatieve dromen
hevige wisselende stemmingen in gedrags- en/of gedachtepatroon;
beangstigende gedachten van een destructief of suïcidaal karakter;
commanderende stemmen;
en het niet of zeer moeilijk kunnen uitvoeren van activiteiten of plannen.
Dit zijn slechts een aantal indicaties die erop kunnen duiden dat iemand een anker 3 aanhechting in zijn/haar systeem heeft.
Bescherming

Een negatieve levensfilosofie, gedrag, houding en uiterlijke kenmerken stimuleren een aantrekkingskracht voor aanhechtingen
van negatieve entiteiten. Het is dus zaak om hier heel bewust mee om te gaan!!!
Behalve het manifesteren van een positieve attitude, is het uitermate belangrijk om jezelf en je omgeving heel goed te beschermen.
Wees een kind van Liefde & Licht, en straal dit uit!
Voor het aanvragen van onze folder of algemene reacties: [email protected]

Ó2001 De Lichtcirkel
voor meer informatie en/of afspraken, bel: 0 6 5 3 – 6 1 7 5 0 4 (dagelijks van 18:00 uur tot 19:00 uur)
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Stemmen horen
WAAR KOMEN DE STEMMEN VANDAAN

Het horen van stemmen kunnen verschillende oorzaken hebben, mijn ervaring ermee is dat het een combinatie is van zowel de
persoon zelf, als stemmen vanuit de astrale wereld, maar ook van mensen die hier gewoon op aarde leven

Door het leren kennen van mijn alters, leerde ik ook welke van hun daadwerkelijk bij MEZELF hoorde, en welke stemmen van buiten
af kwamen. Zo ook met de beelden die ik te zien kreeg. Daar iemand met MPS/DIS zijn herinneringen totaal verdrongen heeft,
is het zeer verwarrend om al de stemmen en beelden uit elkaar te halen, en deze een plaats te gaan geven.
Verder zijn deze mensen ook heel erg gevoelig voor de energieën van mensen om zich heen, die ze naar zich toetrekken, en wat
zich ook weer kan uiten in beelden, stemmen maar ook lichamelijke klachten.

Mijn alters bestonden niet alleen uit personen die ik gecreëerd had in dit leven, maar ook uit persoonlijkheden die ik ben
geweest in vorige levens. Hierdoor kwam het ook dat er buiten de herinneringen aan dit leven, herinneringen uit andere levens
naar boven kwamen. Door deze ervaringen kon ik ook zien waarom ik de dingen in dit leven heb ervaren. De stemmen van de alters
ervaarde ik in het begin ook iets van wat buitenaf kwam, maar door het herbeleven van de trauma’s die zowel ik als hun hebben
ondergaan, werd het voor mij steeds meer als iets van mezelf, waardoor ook de stemmen van deze delen verdwenen.

De entiteiten die ik ervaarde hadden voor mij ook te maken met de persoonlijkheden uit vorige levens, en het was niet dat
zij zich niet los konden maken van mij, maar ook doordat ik in de persoonlijkheid die ik toen was hun niet los kon laten.
Hierdoor gebeurde het dus ook dat ik andere entiteiten naar me toe trok, die afstemming hadden op hetzelfde gevoelsleven als
ik.
Ook begon ik te leren onderscheiden, wat voor energieën ik oppakte van mensen uit mijn omgeving. Als iemand hoofdpijn had,
had ik het ook, was er iemand in mijn omgeving overspannen, dan kreeg ik meteen dezelfde symptomen. Tot op heden is er deze
gevoeligheid nog, maar door nu uit te spreken wat ik bij personen voel of zie, voorkom ik er mee dat ik met de energieën blijf
zitten.
https://users.belgacombusiness.net/stemmenhoren/Zwarte_Magie/Stemmen/stemmen.html
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Lek in je aura?
Wat word er nu bedoeld met een lek?
WAT IS EEN LEK

Lekkages tussen het lichamelijke en stoffelijke lichaam zijn vooral waar te nemen in de aura en in de chakra’s van de mens.
Als een entiteit eenmaal verbonden wordt met de aura van een mens op aarde, is het voor zowel de mens als voor de entiteit
niet mogelijk om zich zomaar los te maken. Het enige wat de entiteit kan doen is dus afwachten tot de aardse persoon overlijd,
waardoor beide zielen weer loskomen van elkaar. Voor de persoon op aarde is het ook voelbaar doordat hij steeds last kan hebben
van lichamelijke stoornissen. Door de energie van de entiteit kan er een blokkade ontstaan in de energiedoorstroming van de
mens op aarde. Deze blokkades zijn te vergelijken met de blokkades die de mens zelf maakt, doordat hij in situaties komt waar
hij op dat moment niet weet wat hij met zijn gevoelens aanmoet en deze wegstopt. Een voorbeeld hiervan is, verdriet wat vast
komt te zitten op de borst, waardoor er problemen kunnen zijn met de longen en de luchtwegen.

Een lek kan door allerlei oorzaken ontstaan. Door een bepaalde gebeurtenis in het leven komt het vaak voor dat mensen overspoelt
raken door hun emoties. Hierdoor komt het ook dat ze zich dan niet goed meer met hun lichaam verankert. zijn. Wandelen, tuinieren
of aarde meditaties zorgen er dan voor dat de energie weer opnieuw verankert wordt, waardoor men ook beter in staat is om
met zijn emoties om te gaan en dat verwarringen verdwijnen. Verwarring ontstaat vaak doordat teveel van de energie in het
hoofd blijft zitten, met daardoor ook weer de fysieke klachten, zoals hoofdpijn, migraine, slapeloosheid
Ook alcohol en drugsgebruik veroorzaken lekken in de aura, en zorgen ervoor dat de energie niet door kan stromen. Ook worden
door deze middelen het dagbewustzijn aangetast, waardoor men beelden kan krijgen vanuit de andere dimensies. Deze beelden
zijn ook weer afhankelijk van het gevoelsleven van die persoon.
Maar ook door het spelletjes glaasje draaien, of andere manieren om zelf contact te zoeken met de astrale wereld. Steeds meer
mensen zijn op zoek naar hun gids en op antwoorden op hun levensvragen, of willen graag antwoorden van bekende of geliefde
die op aarde zijn gestorven. Hierbij proberen ze van alles om in contact te komen. Op dat moment stellen ze zich open voor
de astrale wereld en kan er dus van alles binnenkomen.

Met alle gevolgen van dien
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Wat zijn nu eigenlijk entiteiten
Wat zijn nu eigenlijk entiteiten???
Zoals vele anderen heb ik entiteiten ook lang gezien als een ziel die niet bewust was van zijn overgaan, maar de laatste maanden
merk ik meer en meer dat het slechts een deel is van de ziel. Zoals ieder mens hier op aarde heeft ook deze entiteit al meerdere
levens geleefd, zowel hier op aarde als in de astrale wereld. In ieder leven zijn we weer een andere persoonlijkheid en beleven
we die ervaringen die nodig zijn om ons steeds meer bewust te worden van ons ZELF. Niet alleen van de persoonlijkheid die
we nu zijn, maar ook van de persoonlijkheden die we zijn geweest. Al deze persoonlijkheden vormen samen onze ZIEL.

Als iemand op aarde sterft kan het zijn dat de entiteit zijn dood niet kan accepteren, gewoon om dezelfde reden zoals wij
ook vaak traumatische ervaringen niet onder ogen durven of willen zien. Deze entiteit blijft daardoor nu ook met zijn energie
met de aarde verbonden. Vaak verward, omdat men niet begrijpt waarom de mensen die ze liefhebben niet op ze reageren, maar
ook op zoek naar liefde, warmte en licht (=kennis).

Net zoals wij dus eigenlijk hier op aarde. Andere van deze entiteiten weten hoe ze zich kunnen verbinden met de energie van
de mens hier op aarde, waardoor ze op die manier hun leven via het lichaam van een ander hier op aarde kunnen doorzetten.

Door deze verbintenis krijgt de persoonlijkheid hier op aarde steeds meer problemen, niet alleen op psychisch, maar ook op
lichamelijk gebied. Omdat het lichaam deze twee energieën niet aankan. De astrale persoonlijkheid zal steeds meer dwang uitoefenen
om zo zijn zin te krijgen en de ander zijn wil op te leggen. Dit gebeurd vaak als de fysieke persoon probeert te gaan slapen,
maar ook gewoon overdag. De entiteit kan gebruiken zijn allerlei dreigementen, heel de nacht in je oren schreeuwen zodat je
niet kunt slapen, de persoon regelmatig laten schrikken.. Maar ook komt het vaak voor dat men bij het wakker worden fysieke
wonden heeft. Dit kunnen snijwonden zijn, blauwe plekken, en ook bijtwonden. Door vrouwen wordt ook vaak verteld, dat ze het
gevoel hebben seksueel misbruikt te zijn terwijl ze sliepen.

Vaak wordt er aan mij gevraagd of men deze entiteiten naar het licht kan brengen.

Hierop kan het antwoord JA en NEE zijn.

Als een entiteit verbonden is met de energie van een mens hier op aarde, kan deze energieën alleen losgemaakt worden door
een goed medium. Maar daarbij zal zowel de persoon op aarde als zowel de entiteit zich bewust moeten zijn wat de reden is
dat deze samen zijn gekomen. Een entiteit kan zich ook alleen maar verbinden als de persoon op aarde dezelfde gevoelsgraad
heeft. Mijn natwoord is Nee als men beweert een entiteit even naar het licht te brengen, zonder deze bewustwording, omdat
dit hetzelfde effect heeft om tegen iemand hier op aarde te vertellen dat hij naar het licht moet gaan. Ga maar af op hoe
jezelf zou reageren als iemand jou zou vertellen dat je dood was en naar het licht moest gaan.

Zou jij gaan?????
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

energievreters
Ons energiesysteem

De slurper cursus:

Hoor eens, al die meditaties en en zo dat zie ik echt niet zitten. Het kost me echt te veel moeite hoor. Maar ik kan wel wat
extra energie gebruiken. Is er geen cursus waar ik kan leren hoe ik energie van een ander op kan slurpen?

Ons energiesysteem zit heel eenvoudig in elkaar maar toch vertikt je verstand het om dit te aanvaarden . Simpelweg omdat we
het NIET kunnen zien . Toch zijn er mensen die het wel kunnen zien en voelen en dan zie echt dat we bestaan uit een en dezelfde
energie.

Onze wereld en het heelal bevatten atomen en deeltjes die zich heel merkwaardig gedragen en eigenschappen tonen waar onze
wetenschappers zich geen raad mee tonen. Het komt door onze manier van MATERIE denken en dan zijn een heleboel zaken ‘paranormaal’.
Als we nu eens anders zouden kunnen denken: ENERGIE denken.

Dan zou er een hele nieuwe wereld voor ons open gaan. Als je iemand voor de eerste keer ontmoet spreken we van de eerste indruk
maar zou het niet beter zijn om te spreken van : ‘de eerste ontvangst’ of ‘de eerste energie uitwisseling’? We geven door
het materie denken ons onbewuste steeds weer verkeerde informatie door.

Hierdoor worden we als het ware gehersenspoeld en gaan we van ons’ natuurlijke’ gevoel af. Dat wordt ons uiteraard ook aangeleerd
door onze ouders , die ook niet anders weten dan zo zit het in elkaar. Je verstand zit als het ware nog vast in het materie
denken en loop achter op je gevoel.

Lees ook:   De terugkeer van het boek

Energie denken is doodgewoon anders denken maar is wel je natuurlijke systeem. Wij zijn energie! Materie denken is moeilijk
los te laten maar toch zal je natuurlijk systeem nooit verloren gaan.

Elke energievorm heeft een natuurlijk trillingsgetal. Hoe hoger dat is hoe minder je bent gebonden aan onze aardse wetten.
Ons lichaam heeft een lagere trilling vergeleken met de aura lagen die om ons heen zitten.

De aura ligt NIET op je huid maar zit dwars door jouw lichaam heen. Zo ook de tweede emotionele laag en dus ook dwars door
de eerste laag heen. Zo is er een eerste tot zevende laag. Elke volgende laag heeft een hoger trillingsgetal en zo kan deze
dwars door alle lagen heen gaan.

Als je denkt moeilijk? Dat zit je weer met je verstand materie te denken. Probeer gewoon eens te denken dat je maar een omhulsel
bent en in gedachten haal je jezelf nu uit dat omhulsel. Je denkt het weg en daar sta je dan , je bent een energie vorm zonder
omhulsel.

Toch als je dit hebt gelezen zal je steeds weer dit stukje herinneren en zal je echt wel ineens gaan voelen wat dit inhoud.
Laat het los en heb geduld.

Dit zijn de types hoe wij met onze energie omgaan. Kijk maar eens waar jouw overeenkomsten liggen.

De energievreters Soms voel je bij sommige mensen de energie weglopen bijvoorbeeld omdat ze zelf oververmoeid zijn of je willen
domineren of zich anders voordoen dan ze zijn. Ik noem een paar types maar je kunt de lijst uitbreiden met nog veel meer karakters.
Je kunt dit gedrag van mensen niet van de ene dag op de andere dag veranderen. Je kunt je er wel bewust van worden waarom
je je zo uitgeput kan voelen na een ontmoeting. Een volgende keer ben je dan beter voorbereid en laat je je hopelijk niet
meer aftappen of overrompelen. Hou altijd in het oog dat energievreters reageren vanuit angst en niet vanuit zelfvertrouwen
al doen ze soms wel alsof.

De Melker: dit zijn de mensen die je voor alles ter verantwoording willen roepen en je ondervragen om zichzelf de meerdere
te voelen. Het kan een familielid zijn, je collega een buurvrouw en het kan zelfs gebracht worden als belangstelling. Maar
hoe komt het toch dat je je uitgehoord voelt en een steeds leger gevoel krijgt. Op het einde van het gesprek zie je de mondhoeken
van die ander licht-triomfantelijk omhoog krullen: het spel is gelukt, je hebt je verdedigd, verantwoord en de ander voelt
zich sterker.

De Vitter: deze persoon ziet vooral wat er niet goed gaat, wat er verkeerd is en niet deugt. Hij / zij weigert gewoon alle
positieve kanten van een voorstel, plan, werkwijze te zien omdat het veel meer voldoening geeft om gaten te schieten in het
idee van iemand anders. Bijvoorbeeld, je huis is helemaal geverfd en opnieuw ingericht en je hebt wat mensen uitgenodigd.
Ook je buurman is erbij en hij onderwijst ieder over de principes van Feng Shui en woninginrichting en maakt duidelijk dat
jouw indeling van het huis wel erg rammelt vanuit deze hogere principes. Sommige mensen knikken al instemmend. Jij krijgt
veel zin om Rob het huis uit te knikkeren maar houdt je nog net in.

De Hakker: deze gaat een stapje verder dan de Vitter en laat geen spaan over van de ideeën van iemand anders. Een vriendin
van mij is meubelontwerpster en een potentiële koper kraakte een stoelontwerp van haar genadeloos af, en maakte het belachelijk:
het design zou van geen kant deugen. Een maand later bezocht zij één van zijn winkels en zag haar model in vol ornaat staan.
Het was nagemaakt en -voorzien van een pittig prijskaartje- te koop aangeboden door deze ‘Hakker’.

De Betweter: dit zijn de personen die het gelijk aan hun kant hebben en in de gelukkige omstandigheid verkeren het beter te
weten. Je vertelt nietsvermoedend een probleem van alledag of een kleine overwinning die je geboekt hebt en de betweter voelt
een onstuitbare drang om jou te vertellen hoe je dit veel beter aan kunt pakken namelijk op zijn manier die nu eenmaal de
enige juiste en allesovertreffend is. Naar jou wordt niet langer meer echt geluisterd en de betweter staat in het middelpunt
van de belangstelling.

De Krab: dit zijn mensen die zich gedragen zoals krabben in de krabbenmand. Geen krab kan zich straffeloos omhoogwerken want
hij wordt weer naar beneden getrokken door de andere krabben. Als een ander zich onderscheidt steekt de jaloezie de kop op.
Soms wordt een sneer verpakt in een complimentje om de ander weer naar beneden te halen: “wat een mooie jurk heb je aan, een
stuk beter dan dat vale spijkerpak van vorige week”. “Je gaat geweldig vooruit in je werk, dat is ook wel nodig want je bakte
er eerst niets van”. “Je haar zit mooi, wat fijn voor je dat je zo opgeknapt bent”. “Je bent afgevallen, nou dat was ook hard
nodig zeg!”.
Het bewijs
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

Energie
Algemeen
Paranormaal is net zo’n vaag woord als alternatief. De grens tussen normaal en paranormaal is nog nooit vastgesteld. Een mens
met een ontwikkelde waarneming ziet, hoort en voelt meer dan een mens met een minder ontwikkelde waarneming. De grens tussen
zien en helderzien is nog nooit getrokken. Er bestaat geen grens tussen horen en helderhoren. Er bestaat ook geen grens tussen
voelen en heldervoelen. Elke nuance tussen blind en helderziend komt voor, elke nuance tussen doof en helderhorend komt voor.

Een paranormale gave is net zo iets als muzikaliteit. Er is een zekere aanleg, en vervolgens vereist het een hoop oefening
en ervaring om zo’n talent verder te ontwikkelen.
Aangezien het altijd een eigen waarneming door iemand is, kan het niet anders dan dat degene die de waarneming doet zal interpreteren
wat hij of zij ziet, hoort of voelt, en dat brengt bijna altijd een zekere vertroebeling met zich mee.

Energie
Een mens houdt niet op te bestaan bij zijn huid. Dat kan men zelf gemakkelijk ervaren. Als men met zijn ogen dicht, zijn handen
met de palmen ontspannen een centimeter of 5 van elkaar houdt, dan kan de ene hand de warmte en aanwezigheid van de andere
hand voelen. Men kan zo ook de hand van de ander voelen. (De ruimte direct om een mens heen, zijn uitstraling, wordt aura
genoemd.) Op die manier kan er een energie uitwisseling tussen mensen onderling en mens en omgeving, plaatsvinden.
Die energie-uitwisseling is de basis van alle paranormale geneeswijzen.
Aura Healing
Zoals onder het kopje Algemeen hopelijk al duidelijk is geworden, houdt een mens niet op te bestaan bij zijn huid. De temperatuur
van de huid is meestal warmer dan die van de omgeving. De temperatuur vlak boven de huid is meestal ook ietsje warmer. Er
zit dus een soort energiehoesje om ieder mens. Op z.g. Kirlian foto’s wordt dat zichtbaar gemaakt. De traditionele naam voor
dat energiehoesje is “Aura”. Aura betekent letterlijk: “uitstraling” Als de aura gesloten is, dan houd de mens zijn energie
bij zich, als de aura niet gesloten is, dan lekt er energie weg, en kan de mens moe of ziek worden. De energie-poorten in
de aura worden Chakra’s genoemd.
Aura Reading, wil zeggen dat iemand je uitstraling bekijkt of probeert te voelen.
De gezondheidsheidstoestand, of de energietoestand van het lichaam straalt in de aura door, en is paranormaal voel-, of waarneembaar.
Aura Healing, wil zeggen dat iemand probeert om je aura weer in harmonie te brengen, en eventuele openingen erin helpt sluiten,
schadelijke energieën helpt afvoeren, of nieuwe, schone, energie helpt “bijladen”.

Chakra’s
Zoals uit het bovenstaande hopelijk duidelijk is geworden houdt een mens niet op te bestaan bij zijn huid. De Chakra’s zijn
de energie-poorten in de aura. Nu is het de eigenschap van een aura dat die voortdurend wisselt en verandert. Bovendien is
het een eigenschap van paranormaal waarnemen dat iedere waarnemer wat er is op zijn of haar eigen manier ziet en zijn haar
eigen beeld erbij vormt. Er bestaan dus nog al wat verschillende opvattingen over chakra’s. Meestal wordt er uitgegaan van
7 hoofdchakra’s, eventueel 12, waarbij de 7 hoofdchakra’s zowel aan de buik- als aan de rugzijde worden beschouwd.
De aura heeft ook poorten bij de knieën, ellebogen, voetzolen, handpalmen, tenen en vingers, en eigenlijk kan er overal een
energie uitwisseling plaatsvinden en heeft de aura net zoveel chakraatjes als de huid porieën telt.
De zeven belangrijkste chakra’s hun naam en waar ze liggen (in de ruimte bij, meestal tot een centimeter of 10, 30, buiten
het lichaam) Ze liggen op de middenlijn van het lichaam en zijn allen energetisch verbonden met het centrale zenuwstelsel:

Basischakra, bij het perineum (tussen de anus en de geslachtsorganen in).
Navelchakra, bij de navel,
achterkant: de derde lumbaalwervel.
Zonnevlecht, solar plexus, midden tussen de navel en de onderkant van het borstbeen,
achterkant: elfde en twaalfde borstwevel.
Hartchakra, bij het kuiltje middenin je borstbeen,
achterkant: tussen zesde en zevende borstwervel.
Keelchakra, middentussen het kuiltje van je hals tussen je jukbeenderen en je strottehofd,
achterkant: 7e nekwervel, (het knobbeltje in je nek).
Voorhoofdschakra, derde oog, iets boven de plek tussen ee wenkbrouwen,
achterkant: occiput. (Sommige stromingen onderscheiden drie chakra’s op het voorhoofd).
Kruinchakra, waar vroeger je fontanel zat. (Sommige stromingen, gaan uit van drie chakra’s op de schedel, de achterkruin,
middenkruin en voorkruin).
Esoterie
De verborgen wetenschap van het onkenbare. Houdt zich bezig met het doorgronden van het het mysterie van het leven. Zie ook
mystiek en religieuze beleving.
Wie er wat zinnigs over weet te zeggen is welkom hier iets te schrijven: mijn bijdrage.

Reiki
‘Rei’ betekent: Algemeen, Universeel en ‘Ki’ betekent: Kracht, Energie
Er zijn reiki-cursussen en er zijn veel mensen die aan reiki doen. Ieder mens heeft toegang tot helende krachten, en eigenlijk
is dat iets heel gewoons. Een Reiki-master heeft een hele dure cursus gedaan, maar of aan die titel ook kwaliteitseisen worden
verbonden, weet ik eigenlijk niet. boeken; (Erv-18). Zie ook Tera-MaiT
Gebedsgenezing
Door de eeuwen heen hebben mensen voor het herstel van hun dierbaren gebeden. Mensen die, al dan niet bewust, hun helende
kracht weten te concentreren, kunnen dat zeker ook aan anderen doorgeven. Omdat sommige religies alles wat paranormaal is
als zwarte magie beschouwen, noemen ze het dan meestal gebedsgenezing. Het is nog niet zo gek om de Universele Helende Kracht
als God te benoemen. Zie ook verhaal.
Magnetiseren
Magnetiseren betekent letterlijk magnetisch maken. Een magneet heeft twee polen. En door een polariteit kan energie gaan stromen.
De mens kan tussen zijn twee handen (of andere lichaamsdelen) een polariteit laten ontstaan. (Hoe dat werkt weet ik ook niet,
ik weet alleen dát het werkt.) Zo kan men via zijn handen energie, helende kracht, laten stromen. Mensen kunnen ook met elkaar
een polariteitscirkel maken en zo hun helende krachten bundelen.
Er waren Indianenstammen die zodra een lid van de stam ziek werd, dat beschouwden als een teken dat de hele stam in disbalans
was. De zieke was geen ongewenst element, maar een boodschapper. Ze beschouwden dat als gedeelde verantwoordelijkheid. Meestal
werd er dan op een heilige plaats een “healing-circle”, een polariteitskring, gemaakt, waarbij de zieke in het midden lag
en de handen van de anderen hun helende krachten rond de zieke bundelden.
O.a. Richard Gordon heeft een boek geschreven over dit fenomeen.

Paragnost
Een paragnost is een helderziende die zich (beroepsmatig) bezighoudt met paranormale waarnemingen, maar die niet hoeft te
beschikken over genezend vermogen. Een combinatie van paragnost en paranormaal genezer komt echter vaak voor.(Erv-1) en interview
met Mevr. Veerman
Pranic Healing
Pranic komt van “prana” het Sanskriet woord voor de oerbron-energie. Sommige Filipijnse Healers noemen zich “Pranic Healers”.
Het lijkt een soort combinatie te zijn van gebedsgenezing en magnetiseren.

Intuïtie
Intuïtie is een algemene menselijke mogelijkheid. Bijna ieder mens heeft er zelf ervaringen mee. Het woord zelf is echter
nog nooit helder gedefinieerd. Over hoe intuïtieve waarnemingen gaan, waar dat zintuig zit, is nauwelijks iets bekend. Waarschijnlijk
heeft het met het celbewustzijn te maken.
Omdat intuïtie zich waarschijnlijk in een ander deel van de mens afspeelt dan waar het verbaal (taal) denken zich bevindt,
is het lastig om intuïtieve waarnemingen te interpreteren. Soms kan de waarneming op zichzelf goed zijn, maar klopt de uitleg
ervan niet. Mensen kunnen via hun “intuïtie” (wat dat dan ook mag zijn) dingen over zichzelf en over elkaar waarnemen. In
alle gevallen is er een kritisch onderscheidingsvermogen nodig bij de interpretatie ervan. Het is onverstandig om intuïtieve
adviezen van anderen blind te volgen. Men kan echter ook op grond van de intuïtieve informatie van de ander, zelf op nieuw
gaan kijken en interpreteren, terwijl men zijn eigen gevoel blijft volgen. Dan kan het soms tot iets zeer waardevols leiden.
Blindvertrouwen is kortzichtig. Wakker, alert vertrouwen kan een mens zeker helpen om nieuwe dingen te ontdekken. Boek

Beroepsverenigingen

Hier heb ik nog geen informatie over gevonden. Alle informatie is welkom: Mijn informatie

De NFPN is een van de organisaties van paranormale genezers. Zij heeft regels opgesteld en kent een toelatingsprocedure voor
haar leden.

Pas in 1995 is het patiëntenrecht bij wet, de WMBO, vastgelegd
De regels luidden in 1988, ze kunnen dus inmiddels veranderd zijn:
Leden-genezers van de NFPN dienen zich te houden aan de geldende praktijk voorschriften en erecode. Deze houden globaal het
volgende in:
de genezer is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem bij de uitoefening van zijn beroep als geheim is toevertrouwd;

de genezer mag alleen patiënten behandelen die vooraf voor de klachten waarvoor hulp wordt gezocht, een bevoegd arts hebben
geraadpleegt; *ad 2
de genezer mag geen garantie geven voor een goed resultaat van de behandeling; *ad 3
de genezer mag niet tegen het advies van een bevoegd arts ingaan; *ad 4
de genezer mag geen andere behandelingen tot genezing van patiënten toepassen dan de paranormale geneeswijzen. *ad 5
de genezer is verplicht patiënten met zeer ernstige, levensgevaarlijk en besmettelijke aandoeningen onmiddellijk naar een
bevoegd arts te verwijzen. Behandeling mag in die gevallen alleen plaatsvinden als de patiënt onder regelmatige behandeling
of observatie staat; *ad 6
patiënten moeten individueel behandeld worden; *ad 7
de genezer mag door middel van artikelen, interviews en dergelijke geen reclame voor zijn praktijk maken; *ad 8
het plaatsen van advertenties is alleen toegestaan als het gaat om vermeldingen in verband met ziekte, vakantie, verhuizing
en dergelijke; *ad 9
tegenover de patiënt mag de genezer zich nooit kritisch uitlaten over de behandelende arts of kritiek uitoefenen op het werk
van collega’s; *ad 10
de genezer is verplicht de patiënt bij aanmelding in te schrijven en het verloop van de klachten tijdens de periode van behandeling
vast te leggen op een kaartsysteem; * ad 11
bij het tarief dat de genezer in rekening mag brengen, moet hij zich houden aan de afspraken die daarover tijdens de Algemene
Vergadering zijn gemaakt.

Voor de behandeling van klachten in verband met deze voorschriften heeft de organisatie een klachtencommissie ingesteld.

Opmerkingen
* ad 2 Dit lijkt me een nogal bevoogdend standpunt. Het lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt.
* ad 3 Dat kan ook niet, ook artsen kunnen dat eigenlijk niet.
* ad 4 Dit punt, gaat ervan uit dat artsen het “beter” weten. Het lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
van de patiënt.
* ad 5 en ad 6 Deze restricties begrijp ik niet. Dit is een nogal bevoogdend standpunt, en is in strijd met de nieuwe wettelijke
vrijheid waarbij mensen zelf medische behandelingen mogen weigeren. Het lijkt op machtsmisbruik als je door de ene behandeling
of controle te weigeren automatisch van een andere uitgesloten zou moeten worden. Ook dit lijkt mij meer de keuzevrijheid
en verantwoordelijkheid van de patiënt.
* ad 7 Dit sluit de werkwijze van Jomanda en mevr. Veerman uit. Ook dit lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
van de patiënt en de paranormale genezer.
* ad 8 en * ad 9 Dit lijkt zinnig. Het is echter wel veel lastiger om alternatieve therapeuten te vinden, omdat er geen verwijzingsbeleid
is vanuit de zorgsector.
* ad 10 Net alsof artsen geen fouten kunnen maken. Artsen laten zich regelmatig kritisch uit over alternatieve genezers. Natuurlijk
is het niet aardig om kritiek op iemand te leveren die er zelf niet bij is. Maar om daar nou een verbod op te zetten???
* ad 11 Er zijn paranormale genezers die geen administratie bijhouden en daar ook absoluut geen zin in hebben. Werken met
helende krachten vereist een bepaalde geconcentreerdheid, die moeilijk te combineren valt met gewone praktische zaken. Deze
verplichting is voor een aantal paranormale genezers net zoiets als: tussen twee patiënten door de trappen van de dom op en
af klimmen. Ook dit lijkt mij meer de keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de patiënt. Als de patiënt een verslag wil
hebben, dan kan hij dat toch ook zelf maken.
Een paar bekende paranomale genezers:
Jomanda
Gerard Croiset
Mevr. Veerman_Croiset
UITTREDEN

Lees ook:   Vragen stellen aan het Hogere Zelf door middel van spiertest

Uittreden is een ander woord voor buiten je lichaam zijn.
In vele new-age boeken wordt uittreden als iets heel speciaals gebracht, en worden soms ook als bijna- dood-ervaringen genoemd.

Eigenlijk is buiten je lichaam zijn een hele gewone alledaagse menselijke mogelijkheid. Iedereen doet het zo nu en dan of
gedeeltelijk permanent.
Dat hangt er van af hoe je “waar je bent” bekijkt.
Als je lichaam rondloopt en jij bent met je gedachten bij je moeder, waar ben JIJ dan? Met andere woorden met welk deel dat
je “Ik” noemt identificeer je je? Je lichaam of je gedachten of geest of ?????

Een deel van jezelf zit bij je moeder en een deel van jezelf loopt rond.
Het deel dat bij je moeder zit, noemen we het uitgetreden deel.
En als je niet volledig met je aandacht in het hier en nu bent, dan ben je dus gedeeltelijk uitgetreden. Een deel van je aandacht
is dan afwezig.
Zodra je het focus van je aandacht buiten je lichaam legt, ben je gedeeltelijk uitgetreden. Als je deels uitgetreden rondloopt,
ben je je minder bewust van waar je bent en wat je doet.
Als je slaapt laat je een nog groter deel van de je lichaamsbewustzijn los. Je kunt slapen dus ook uittreden noemen. De meeste
mensen onthouden echter niet wat er gebeurt als ze slapen. Het dringt niet door in wat “het dag-bewustzijn” wordt genoemd.
De meeste mensen identificeren zich met hun dagbewust zijn, of eigenlijk het bewustzijn dat op elk willekeurig moment “Ik”
denkt. (zie verderop)

De mensen die wel kunnen onthouden wat ze beleven als ze hun lichaam achterlaten, vullen dus alleen met hun noemenswaardige
(slaap)ervaringen die new-age boeken.

Die deels uitgetreden staat van zijn, is wat veel religies en filosofieën oorspronkelijk bedoelden met dat veel mensen hun
leven slapend doorbrengen en met kreten als: “Wordt wakker”, “Ontwaakt”, “Ken Uzelve”, “Wie ben ik?” of “Streef naar verlichting”,
“Wordt volledig aanwezig in het Hier-en-nu”, “De aandachtige aanwezigheid” of welke andere kreet er dan ook geslaakt mag worden.
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

entiteiten
Sommige huizen voelen koud aan zodra je ze betreedt. Om één of ander onverklaarbare reden voelt men er zich niet goed. De
mensen die er wonen klagen dikwijls over vermoeidheid en depressies. In slechtere gevallen zelfs tot zware, ongeneeslijke
ziektes. Bezoekers zullen meestal niet lang blijven, onbewust voelen ze dat die ruimte hen schade berokkend en willen zo vlug
mogelijk weg. Meestal zal men ook merken dat planten er niet goed groeien: ofwel blijven ze gewoon statisch staan en zien
er dof uit, ofwel gaan ze na enige tijd dood.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor deze symptomen:

aardstralen: zijn knooppunten in het magnetisch veld van de aarde. Zij kunnen voor storing in het energieveld van een huis
zorgen. Deze storing zet zich over op het energieveld van de mens, dier en plant. Elektrische toestellen zoals TV en PC kunnen
daar eveneens last van ondervinden.

entiteiten: zijn zielen die bij hun overgang de weg naar ‘het Licht’ niet vinden door hun aardsgebondenheid. Deze zielen verbruiken
dan energie uit de atmosfeer (anders verkregen uit de ademhaling en de stofwisseling) én van de mensen die er vertoeven. De
mens die er woont of veel verblijft zal dan energie mee moeten opbrengen voor de ‘gastziel’ waardoor hijzelf tekort kan schieten.
Zo ’n entiteit kan ook in de aura van de mens vertoeven. Dit zal de symptomen nog versterken.

Andere oorzaken: een huis waar jarenlang ruzie in gemaakt is draagt deze energie in zich. De bewoners zullen deze disharmonie
voelen. Inwerking van buitenaf kan ook schadelijke gevolgen hebben. Al is het maar de gedachtekracht van mensen waar men ruzie
mee heeft, concurrenten, enz.

Oplossingen:

Bij aardstralen wordt een koperen vorm aangebracht. Deze zal de energie verdelen en neutraliseren.

Entiteiten worden naar ‘het Licht’ begeleidt, waar hun plaats is.

Andere oorzaken worden energetisch geneutraliseerd of omgevormd, zodat het negatieve plaatsmaakt voor het positieve.

Voor al het opgenoemde kan je terecht bij Yves. De problemen die er zijn worden opgelost en tevens wordt een blijvende bescherming
aangebracht.

Wacht niet tot er problemen zijn: Bij verhuis is een algemene zuivering altijd aangeraden voor men het pand betrekt!

Meer info of een afspraak?

[email protected] of 0475/67 63 06
[ ~Angel-Wings~ | 13/11/2002 ]

drugs en energie
Paddo – Magic Mushroom – Psilocybine
——————————————————————————–

13 Housen, Hitchhiking, Sex
Uit je dak, uren doordansen, je lekker voelen in een grote, anonieme maar toch gelijksgestemde massa. De oudere generatie
ziet de hele disco-scene en het housen misschien als een doelloze activiteit, maar je kunt het gerust verdedigen als de eigen
manier waarop de jeugd zich nu uit. Niet alleen als amusement, maar net als in het kerkkoor of bij de dansles vroeger is dit
een soort ritueel, een manier om contact te maken, met elkaar af te stemmen en je zo deel te voelen van de `tribe’. Niet veel
anders dan wat al duizenden jaren in allerlei landen gebeurt, nachtenlang doordansen doen ze in Afrika al veel langer dan
in Amsterdam. En ook daar gebruiken ze alcohol, kruiden of paddestoelen om in de juiste stemming te komen en te blijven. Wat
dat betreft is er wel degelijk een terugkeer naar `tribal’, naar het stamverband. De mushrooms passen iets minder in de hyper-actieve
house-sfeer, die groot geworden is met de speed en XTC-pilletjes, maar sommigen krijgen er juist een body-kick van; ze vinden
dansen met Paddo’s op het einde. Voor anderen is een rustige trip prettiger, en in het algemeen is het gebruik temidden van
een massa mensen meer iets voor de ervaren gebruiker. Je krijgt zoveel indrukken, emoties en energie van anderen naar je toe,
dat je makkelijk uit balans raakt.
Ook hier speelt weer het set en setting verhaal, ben je met mensen die je kent en vertrouwt op een plek die je kent en in
een goede bui dan is de trip prettiger dan wanneer je gaat avonturen.
Hitch-hiking
Elke ervaren tripper is bekend met het fenomeen hitch-hiking, het meegaan met de trip van anderen, terwijl je zelf niets gebruikt
hebt. Drugs veranderen je uitstraling, sommigen praten over aura, de onzichtbare energetische lagen rondom je lichaam, en
de mensen in je directe nabijheid trippen (liften) mee op jouw energie.
Terwijl je zelf als bron fungeert komen de mensen om je heen in dezelfde gemoedstoestand als jij en je krijgt terug wat je
uitzendt.
Contact met de natuur
Terwijl LSD vaak heel synthetisch, hard en analytisch aanvoelt, is het karakter van een trip op Paddo’s een stuk zachter en
natuurlijker. Dat merk je vooral buiten; de bomen, planten en dieren spreken meer tot je.
Vaak treedt er een synchroniciteit op met gebeurtenissen in de buitenwereld: zowel LSD als paddestoelen trekken nogal eens
onweer aan. Trippen in een kring van mensen levert vaak een weersverandering op: storm en regen. Niet voor niets werden (of
worden?) paddestoelen gebruikt door medicijnmannen, heksen en tovenaars.

Sex; plezier maar ook diepe wateren
Sommige inheemse stammen praten over de Paddo’s als de goddelijke penis, en er is wel een zeker verband. Paddo’s zijn zeker
geen uitgesproken sex-drug, maar impotent wordt je er ook niet van en net als in het gewone leven komt erotiek, sex en liefde
ook op een psychedelische reis vaak om de hoek kijken. Sex is daarom een onderwerp dat we niet mogen overslaan. Het wordt
een beetje weggedrukt, maar erg veel mensen experimenteren graag met sex en drugs, in allerlei combinaties en met allerlei
middelen. Dat kan heel prettig zijn, al komt en gaat de lust op een trip vaak in golven; je bent snel afgeleid. Zeker omdat
we vaak heel diepe frustraties en wonden hebben op dit gebied, kan dat een trip veel diepe ravijnen en onverwachte vergezichten
opleveren. Je kunt erg schrikken van wat er diep in je leeft, waar vrijwel iedereen een beetje verborgen houdt wat we in anderen
vaak afkeuren. Daar kun je erg van schrikken; onvermoede homosexuele neigingen bijvoorbeeld kunnen je stevig van je stuk brengen.
Wees gerust, iedereen heeft in de diepte dergelijke gevoelens, dat hoeft niet te betekenen dat je `normale’ gedrag niet klopt.
Kundalini: de slang in jezelf
Trips met paddestoelen leveren ook wel energetische spasmen op, die men wel kundalini ervaringen noemt. Kundalini is een bekend
begrip in de yoga en ze wordt voorgesteld als een slangegodin die zich drie-en-een-half maal rondom het eerste chakra (Muladhara)
bij het stuitbeen heeft gewikkeld. In het Oosten heeft men bepaalde lichaamsoefeningen ontwikkeld om deze slang, die symbool
staat voor een latente, slapende levensenergie, op te laten stijgen naar alle hoger gelegen chakra’s om zich tenslotte bij
het kruin-chakra te verenigen met het goddelijke kosmische bewustzijn. Deze ervaring is heftig en kan je verrassen.
——————————————————————————–
© Egosoft / L.Sala
[ ~Angel-Wings~ | 5/10/2002 ]

Psychische problemen en heldervoelendheid
PSYCHISCHE PROBLEMEN EN HELDERVOELENDHEID

Ieder mens op aarde is paranormaal. Als mensen last hebben van psychische problemen, dan zijn de negatieve energieën die bij
hen binnenkomen en/of waarmee zij in verbinding staan sterker dan zijzelf. Deze negatieve energieën vertalen zich in negatieve
gedachten en gevoelens en van daaruit handelen zij. Dit geldt voor alles wat men psychische ziektebeelden of psychische stoornissen
noemt, zoals depressies, fobieën, verslavingen, schizofrenie, psychoses, etc. maar ook voor wat men benoemt als persoonlijkheidsstoornissen,
zoals bijvoorbeeld Borderline, ADHD of MPS.

Bij mensen met psychische problemen hebben de negatieve gedachten en gevoelens de overhand waardoor zij niet meer voldoende
in staat zijn om te denken vanuit zichzelf, ofwel vanuit hun neutrale GEEST. Zij denken dat de negatieve gedachten en gevoelens
van henzelf zijn en zijn zich niet bewust dat deze gedachten en gevoelens vanuit de negatieve dimensies komen waarmee zij
in verbinding staan.

Gespletenheid

Vaak ervaren mensen met psychische problemen in zichzelf een soort dualiteit of gespletenheid wat betreft hun voelen en denken
in betere periodes ten opzichte van moeilijke periodes.
Op de momenten dat het beter gaat lijken de gevoelens en gedachten die ze in de moeilijke periodes hebben onvoorstelbaar en
ver weg. Als er zich dan weer een moeilijke periode aandient kunnen ze zich niet meer voorstellen hoe het is om je beter of
anders te voelen. Zij denken dat deze dualiteit of gespletenheid in henzelf zit. Niets is echter minder waar, op de rustige
momenten ervaren zij meer van zichzelf, hun eigen neutrale Geest. Het negatieve laat hen op dat moment even met rust.

Positief

Psychische problemen zijn positief. Door de symptomen worden de negatieve energieën zichtbaar waaraan mensen verbonden zijn.
Wij mensen zijn met ons bewustzijn op weg naar de 4e dimensie en juist door onze psychische problemen komen wij los te staan
van de negatieve gedachten waar wij eerst één mee waren. Op deze wijze krijgen wij de gelegenheid om onze gedachten en gevoelens
te onderzoeken en nieuwe kennis te vergaren. Dit is de reden, waarom bijvoorbeeld in deze tijd depressie volksziekte nummer
1 is geworden, maar ook waarom zoveel mensen een burn-out krijgen of overspannen raken of andere psychische klachten krijgen.
Ontstaan van gedachtenpatronen

Via de psychische ziektebeelden worden de negatieve gedachtenpatronen zichtbaar, die voorheen in de Geest ingeweven waren.
De aanleiding om symptomen te ontwikkelen is vaak een traumatische gebeurtenis of gedurende een langere periode te veel druk
op de persoon.

Ieder mens komt op aarde met het doel om iets te leren en heeft het systeem gekregen dat daarvoor is toegerust. Onze aansluitingen
op het positieve en op het negatieve zijn ook daarop aangepast, evenals alles wat wij meemaken in de periode dat wij opgroeien
als kind en het voorbeeld dat wij van onze ouders/opvoeders krijgen. Onze ouders/opvoeders zijn de eerste personen waarmee
wij in relatie treden en waardoor wij gevormd worden. Zodoende creëren wij, afhankelijk van ons systeem, onbewust een aantal
dezelfde gedachtenpatronen als onze ouders/opvoeders.

Familie-codes en/of familie-patronen worden dus onbewust doorgegeven en onze ouders/opvoeders functioneren als een spiegel.
We worden ons daar meestal pas van bewust op het moment dat we een probleem hebben en een oplossing zoeken. Hieruit volgt
dat familie-codes niet meer worden doorgegeven als wij bij onszelf de betreffende gedachtenpatronen veranderen of omzetten.
Veranderen van gedachtenpatronen
Als wij een probleem hebben slaan wij in eerste instantie de weg in van het zoeken in het verleden. Dit is nodig om tot inzicht
en verwerking te komen. De sleutel tot het daadwerkelijk veranderen van onze gedachtenpatronen en het verkrijgen van innerlijke
rust en neutraal denken, ligt echter in het ons bewust worden van de energieën die aansluiting op ons maken en/of waaraan
wij verbonden zijn.

Naar gelang het bewustzijn worden bij ieder mens vanuit de negatieve dimensies energieën naar binnen gebracht via o.a. personen,
situaties of direct, welke zich vertalen in negatieve gedachten en gevoelens. Deze energieën zijn psychisch, emotioneel en
lichamelijk voelbaar/waarneembaar. Dit is het werk van het negatieve dat de mens manipuleert in zijn denken, voelen en handelen.
Het doel is BEWUSTWORDING, het vergaren van kennis door ervaring.

Onze eigen gedachtenpatronen zijn de wijze waarop wij zelf op deze energieën reageren, onze denkgewoontes die naar aanleiding
van het binnenkomen van de gedachten en gevoelens vanuit de negatieve dimensies in gang worden gezet.

Wij hebben deze gedachtenpatronen opgebouwd naar aanleiding van onze ervaringen en wij kunnen onze gedachtenpatronen alleen
doorgronden en veranderen als we de energieën die deze patronen in gang zetten, hiervan kunnen onderscheiden en wegsturen.
Met andere woorden, als wij onze gedachtenpatronen kunnen bekijken vanuit een neutraal gevoel en met een neutraal bewustzijn
(=onze Geest), dan kunnen wij andere, positieve gedachten/energieën ontvangen waardoor onze oude patronen omgezet worden en
dan gaan wij ook anders handelen.

© NVHM juni 2002.
[ ~Angel-Wings~ | 3/10/2002 ]

Gerelateerde artikelen

Back to top button