web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & UiterlijkSpiritueel

Affirmaties voor elke dag/ Meridianen punten en

De Leer van de meridianen en affirmaties

 

Download als PDF File

Affirmaties om bv. elke dag op te zeggen voor je bv gaat slapen/ zodat je lichaam weer in balans komt.
Door het opzeggen van deze affirmaties (3x ongeveer per affirmatie) komen je meridianen weer in balans.

Het woordje ‘Ik’ kun je beter vervangen door je ‘eigen’ naam.

Je kunt via de plaatjes kijken welke energie er weer gaat stromen…of dit door een ander laten doen en verbaas je!

~*~

Eerste regel is de affirmatie
2e is het oorzakelijke gevoel

Oorzaak / gevolg

NierMeridiaan resizer AnGel-WinGs.nl

oconflict resize AnGel-WinGs.nl Miltmeridiaan resize AnGel-WinGs.nl MaagMeridiaan resize AnGel-WinGs.nl Longmeridiaan resize AnGel-WinGs.nl lichaamshoudingherkennen resize AnGel-WinGs.nl levermeridiaan resize AnGel-WinGs.nl HartMeridiaan resize AnGel-WinGs.nl Galblaasmeridiaan resize AnGel-WinGs.nl Dunndedarmmeridiaan resize AnGel-WinGs.nl DikkedarmMeridiaan resize AnGel-WinGs.nl BloedomsloopMeridiaan resize AnGel-WinGs.nl Blaasmeridiaan resize AnGel-WinGs.nl 3voudigeverwarmer resize AnGel-WinGs.nl

opslagmeridiaan resize AnGel-WinGs.nl

Affirmatie

Ik heb lief
Ik vergeef
Er is vergeving in mijn hart

hart mer AnGel-WinGs.nl
Hartmeridiaan

Ik hou van mezelf zoals ik ben. (Heart/Hart)
Hart:
Ik geef mezelf onvoorwaardelijke liefde

Ik zorg uitstekend voor mijn hart (Circulation sex/ Hartbeschermer)
Hartbeschermer:
Ik bescherm mijn liefdevol hart.

Vb.Je komt net terug van een wandeling en betrapt een vandaal die bezig is de banden van je auto leeg te laten lopen.

lokatie:
Begint onder je oksel,loopt via de binnenkant van je arm naar het einde van de pink.

HART1 AnGel-WinGs.nl

Chakra.Heiligbeen

Conflict:
In jezelf opgaan, jezelf onder druk zetten, ongeduldigheid, intolerantie,wedijver,frustraties,houding in de trant
van handelen of sterven.
Woede/boosheid/liefde/vergiffenis

EE 13 Hart
Fysieke functie: Hart en bloedvaten.
Emotionele functies: Genieten van het ontvangen en geven van liefde.
Hoofd emotie: Gekwetst en afgewezen.
Belemmerende gedachten: o.a.: Waarom ik? Ik sta voor iedereen klaar, een ander is altijd beter en belangrijker.

hart meridiaan, hart, bloedvaten, gekwetstheid

Hart meridiaan

Hart1 AnGel-WinGs.nl

Ik heb lief
Ik vergeef
Er is vergeving in mijn hart

 

Voor de behandelaar is de energie van het hart een totaal ander begrip dan voor de Westerse geneeswijze. Voor de Westerse geneeswijze is het hart het orgaan dat het bloed rond pompt in het lichaam. Het hart vervult daarom een belangrijke functie. Zo belangrijk zelfs dat, in tegenstelling tot andere organen waar men best een deel van of zelfs het gehele orgaan kan missen, van het hart geen deel onnodig blijkt te zijn. Voor de behandelaar is het hart -de hartenergie- een veel ruimer begrip.

De meridianen lopen zowel aan de linker- als aan de rechter zijde van het lichaam, alhoewel we van bepaalde organen maar één hebben. De hart-meridiaan loopt dus beiderzijds vanaf de oksel, langs de elleboog, naar de pink. Een andere tak van deze meridiaan loopt naar het oog, terwijl een derde tak naar de longen gaat en daarna, via het middenrif, naar de dunne darm.
Voor de behandelaar verzorgt de hart-energie de armen, ogen, de bloedvaten, de dunne darm, longen, slokdarm, luchtpijp, middenrif en het hart.
Deze energie verzorgt ook de tong, de lichaamstemperatuur, de psyche, intelligentie en het karakter.
Het is daarom niet gek dat de behandelaar bij uitstralende pijn op de borst, een beklemmend gevoel in slokdarm, bemoeilijkte ademhaling, krampen in de kaak en stekende pijn in het oog, zelfs als dat aan de rechter zijde voorkomt, ook direct denkt aan een zwakte van de hartenergie.

Elk één van de twaalf organen heeft gedurende de dag (24 uur) twee uren lang haar maximale energie. Het hart heeft haar maximale energie tussen 11.00 en 13.00 uur. ‘s Nachts om 23.00 en 01.00 uur heeft de galblaas zijn hoogste energie en dan heeft het hart haar laagste energie.
Voor de behandelaar kunnen klachten van de galblaas (die vaak ‘s nachts optreden) sterke invloed op het hart hebben.
Het is ook daarom, dat een behandelaar rekening houdt met hartklachten rond middernacht.
Klachten

Zoals eerder beschreven heeft het hart relatie met de tong; mensen met een exces aan hart-energie praten daarom ook teveel. Het zijn van die mensen die altijd blijven doorpraten. Deze mensen hebben “het hart op de tong” en Je merkt duidelijk dat “waar het hart van vol is loopt de mond van over”.
We merken echter dat mensen die een zwakte hebben aan hartenergie, moeilijk, langzaam en zachtje’s praten. Er is geen kracht in de stem. Behalve het hart moet ook rekening gehouden worden met de longen, want die zorgen ook voor de kracht van het stemgeluid.

In het Nederlands woordenboek staat ook dat het hart de “zetel is van de overtuiging, gemoedsstemming, karakter enz.”. Dus ook in onze denkwijze verbinden we het hart met de psyche. De kracht van karakter, denkwijze, bewustzijn, begrip en gevoel ziet de behandelaar in de ogen (de hartenergie loopt immers naar de ogen).
Een mens met een goede hartenergie heeft dus een goed en sterk karakter (heeft een “hart van steen”, “draagt het hart hoog”, “met hart en ziel” en nog veel meer van deze gezegdes); bij zo een persoon functioneren de organen ook in harmonie met elkaar en vaak hebben deze mensen een spiritueel gericht leven.

Daar tegenover staat dat iemand met een slechte hart-energie een moeilijk (slecht) karakter heeft; dit zijn mensen met fysieke kraakacties, mensen die altijd een chaos aanrichten waar zij zijn. Aangezien het hart ook de tong verzorgt heeft het hart volgens de behandelaar te maken met spreekvaardigheid. Dat betekent weer dat een zwakke hartenergie stotteren, spreekangst en spraakgebrek tot gevolg heeft.
Diagnostiek

De kleur van het gelaat is ook belangrijk. Iemand met een teveel aan hart-energie heeft een rood en vol gezicht. Iemand met een lage hartenergie heeft een bleek gelaat.
In de gezichtsdiagnose kunnen we het hart zien op de top van de neus. De top van de neus kan rood zijn of juist bleek. Daarnaast kijken we, als behandelaars, ook naar de tong. De tong kan rood zijn, bleek, breed, teruggetrokken of trillend. Dit zijn allemaal aanwijzingen voor de conditie van de hartenergie.

Op de hartmeridiaan liggen negen acupunctuurpunten. Deze punten hebben allemaal een specifieke werking. Aan de pink ligt het stimuleringspunt, aan de pols kunnen we de energie van het hart doen afnemen en een speciaal punt aan de elleboog wordt gebruikt om weer “vreugde” in het hart te brengen.
Dit laatste punt wordt vaak gebruikt bij depressies, bij iemand die weinig praat wegens verdriet of zorgen en bij mensen “die het niet meer zien zitten”.
Na enkele keren behandelen van dit punt zijn de resultaten en veranderingen duidelijk zichtbaar.

De hartenergie en het hart kunnen we ook gezond houden met de voeding en verschillende kruiden.

In de voeding is het belangrijk om producten zoals koffie, limonade, chocolade, teveel zuur en bitter te vermijden. Roken is een groot vijand van het hart en bloedvaten…. en daar is al voldoende over bekend!Er zijn vele kruiden voor verschillende aandoeningen van het hart. Het lijkt mij echter onverstandig om enkele kruiden te noemen, met het gevaar dat de lezer voor een niet gediagnosticeerde klacht één van de genoemde kruiden zomaar gaat gebruiken. Het is altijd verstandig om een klacht goed uit te laten zoeken door Je huisarts of specialist. Geeft Je de voorkeur om de klacht met natuurlijke middelen te behandelen, dan kunt Je dat bespreken met een deskundige op dat gebied.
Dagelijks goed gedoseerde beweging is altijd aan te raden. Om de conditie te verbeteren kunt Je gaan fietsen, wandelen en (eventueel) een beetje trimmen. Bij hartklachten of aandoeningen van de bloedvaten is het af te raden om spierversterkende oefeningen te doen met gewichten. De neiging om te gaan persen is altijd aanwezig en dat willen we juist niet.

***

Hartconstrictor meridiaan

Hart AnGel-WinGs.nl

De Hartconstrictor is voor westerse begrippen geen orgaan. De behandelaaren geven het systeem, dat o.a. voor de circulatie van het hart zorgt, wel een plaats als apart orgaan. De Hartconstrictorenergie wordt vaak ook anders genoemd door verschillende auteurs. In het Chinees heet het Xin Bao, anderen noemen het Pericardium, anderen weer Kringloop-Seks energie.

De Hartconstrictor meridiaan (TschJe TsieJe Yin) begint aan de buitenkant van de borst (beiderzijds hetzelfde), loopt dan naar de oksel, vandaar uit naar de binnenkant van de bovenarm, naar de elleboog, langs de onderarm, via het midden van de pols naar de vierde vinger, alwaar de meridiaan aan de nagel eindigt.
Er liggen negen acupunctuurpunten op de hartconstrictor meridiaan. Allen hebben hun specifieke werking, die door middel van acupunctuurnaalden gestimuleerd of afgeremd worden.
Fysieke klachten

De Hartconstrictor heeft een nauwe relatie met het hart en de nieren. De Hartconstrictor werkt preventief op infecties, reguleert de bloeddruk en vormt de bloedvaten.
Het heeft een beschermende functie voor het hart. De Hartconstrictor vangt als eerste de schadelijke factoren op die het hart kunnen aantasten. Acute hartklachten worden opgevangen en behandeld via de Hartconstrictor energie. Bij chronische hartklachten wordt de hartenergie ook aangetast.
Deze energie wordt gebruikt bij verschillende hartafwijkingen. Door de relatie met de nieren heeft deze orgaanenergie ook veel te maken met de potentie. De Hartconstrictor energie is erg gevoelig voor zout.
Psychische klachten

De Hartconstrictor heeft, net als alle andere organen, ook haar psychische kant. De Hartconstrictor is voor de Chinezen het orgaan waaruit het geluksgevoel ontspringt.
“Zijn hart aan iets ophalen”, “veel hart voor iets hebben”, “uit het oog uit het hart”, “iets op het hart hebben”, ” dat is een pak van het hart”, “uit iemands hart gegrepen” “het is je van harte gegund” en zo zijn er nog veel meer spreekwoorden en gezegdes die allemaal wijzen op het gevoel dat vanuit het hart komt; en geluksgevoel.
Aan de andere kant geeft een zwakte aan Hartconstrictor-energie een verward bewustzijn of men toont tekenen van ongecoördineerd spreken (stotteren).
De Hartconstrictor beschermt samen met de leverenergie het lichaam tegen wind. De mensen die snel gevoelig zijn voor wind hebben een zwakte in deze energieën
Klachten die hun oorzaak in de Hartconstrictor energie hebben zijn: pijn en krampen op de borst, klierzwelling in de oksel, depressie, pijn in de elleboog, pijn in de pols, krampen in de hand, seksuele perversie (dus toch…..), steriliteit en impotentie, hoge bloeddruk, afwijkingen aan de bloedvaten en een reeks psychische klachten waarvan ongerustheid, agitatie (opgewondenheid), gebrek aan initiatief, gebrek aan gezelligheid, achterdocht, maar enkelen zijn.

De diagnostische kenmerken zullen je wel lachwekkend in de oren klinken. De Hartconstrictor-energie kan n.l. gezien worden in het gezicht en wel op de neusbrug. Verder heeft de Hartconstrictor-energie te maken met de grote bilspier (de Gluteus Maximus).
De Hartconstrictor meridiaan leent zich het beste voor behandelingen met kruiden.
Klachten van hart en bloedvaten zijn beter te voorkomen door gezond te eten, b.v. veel fruit en groente, rauwkost en plantaardige eiwitten te gebruiken, in plaats van dierlijke eiwitten.
Veel bewegen, sporten. Gun Je lichaam voldoende ontspanning en vooral psychische rust.


Kringloopseksmeridiaan


Ik zweer het verleden af
Ik ben ontspannen

kringloop hypofyse, reproductieve organen onderdrukte seksualiteit

 

Lokatie; Begint in de borstspier en loopt via binnenkant van de arm naar het topje van de middelvinger

Chakra.Heiligbeen

Balansverstoring;
Een van de heupen staat hoger dan de andere, de lendestreek is gedraaid of ligt verkeerd,de benen gebogen zijn en de dijen
onder verschillende hoeken van het lichaam wegdraaien.

Conflict;
Identiteitscrisis,verwarring over de sekse of culturele rol,seksuele transitieperioden(bv puberteit of menopauze(p))
Gefrustreerde zelfexpressie,faalangst.

Spijt,berouw,seksuele spanning,jaloezie,koppigheid.

EE 11 Kringloop
Fysieke functie: Hypofyse en reproductieve organen.
Emotionele functies: Genieten van intimiteit.
Hoofd emotie: Onderdrukte seksualiteit.
Belemmerende gedachten: o.a.: Laat mij maar alleen zijn, ik kan niet voelen, seks is smerig en niet van belang.

***
Ik ben licht en opgewekt
Ik ben opgelucht en hoopvol


Drievoudige verwarmer meridiaan

Gouverneurs AnGel-WinGs.nl

Je bent thuis en je hebt geen energie en je hebt niets te doen wat de moeite waard is.
Je voelt je zwaar en teneergeslagen,alles is je teveel.

Ik leef vanuit wie ik werkelijk ben (Central/ Conceptievat)
Ik aard mijzelf in dankbaarheid (Governing/ Gouverneursvat)Governeursvat:
Ik sta in mijn kracht

drievoudige verwarmer, neuro-hormonaal systeem, instabiliteit

Begint in het topje van de ringvinger en loopt via de achterzijde van de arm over het oor naar de buitenrand van het oog.

Chakra Heiligbeen

Balansverstoring;
Verdraaide of geblokkeerde knieën, de handen draaien op verschillende wijzes van het lichaam weg,lichaam helt lichtjes voorover.

Conflict; Depressiviteit,leed,rouw,wrok,verlies van vertrouwen, extreme emotionele sensitiviteit,schock,trauma,angst voor
de dood,zowel lichamelijke en/of emotionele uitputting.
zwaarmoedig,wanhoop,hopeloosheid,verdriet,vereenzaming,neerslachtigheid,
eenzaamheid.

EE 12 Drievoudige Verwarmer
Fysieke functie: Neuro-Endocrien systeem.
Emotionele functies: Genieten van alle indrukken van het leven.
Hoofd emotie: Geen vertrouwen in zichzelf.
Belemmerende gedachten: o.a.: Niemand is te vertrouwen, ik zie het niet meer zitten, ik ben niks en ik kan niks.

 

Drievoudige verwarmer

3 voudige verwarmer AnGel-WinGs.nl

Ik ben licht en opgewekt
Ik ben opgelucht en hoopvol

 

Ik vertrouw op mijn innerlijke krijger, wetende dat ik veilig ben (triple warmer/drievoudige verwarmer)
Drievoudige verwarmer:
Ik waardeer mijn innerlijke strijder …. Ik ben veilig

In de Acupunctuur kennen we een systeem die de Chinezen beschrijven als het Drievoudige-Verwarmer systeem.
Het woord zegt het al: het bestaat uit drie delen;

• de ademhalingssysteem
• het gedeelte dat de milt, maag, pancreas en galblaas bevat
• en het onderste gedeelte dat de nieren, blaas, dikke darm en dunne darm bevat.

De drievoudige-verwarmer meridiaan begint aan de nagelrand van de 4de vinger, loop dan over de handrug naar het midden van de pols, over de onderarm, naar de achterkant van de elleboog, via de bovenarm naar de achterkant van de schouder, naar de nek, dan onder de oorlel, achter langs het oor, naar de wenkbrauwen en eindigt aan de voorkant van het oor.
Op deze meridiaan liggen 22 punten.
De bovenste verwarmer

Het bovenste deel van de drievoudige verwarmer zorgt zoals eerder gezegd voor de longen en het ademhalingsysteem. De energie die daar gevormd wordt uit de lucht wordt door het hele lichaam gestuurd en moet het gehele lichaam verzorgen. Elke cel krijgt verse en gezonde zuurstof via het bloed.
De middelste verwarmer

De middelste deel van de drievoudige-verwarmer onttrekt de energie vanuit het voedsel en maakt daarmee de voedende energie, de bouwstoffen voor het lichaam.
Vaak vragen de mensen een vitamine of een drankje voor “forsa” (kracht); dit is heel vaak niet eens nodig want als deze persoon gezonder en beter zou eten, zou zijn of haar lichaam voldoende bouwstoffen uit de voeding kunnen halen om het lichaam in goede gezondheid te houden.
De onderste verwarmer

Het onderste deel van de drievoudige-verwarmer heeft de functie om de zuivere, bruikbare stoffen te scheiden van de onzuivere, onbruikbare stoffen. De onbruikbare, onzuivere producten worden uitgescheiden via de organen van het onderste deel van de drievoudige verwarmer.
Fysieke klachten

De energie van de drievoudige-verwarmer is tevens verantwoordelijk voor meerdere functies. Het reguleert de temperatuur van het lichaam, verzorgt het metabolisme (stofwisseling), heeft een belangrijke invloed op de bloedvorming, zorgt voor de eliminatie van afvalstoffen en heeft invloed op de energie verkregen uit de voeding.

De belangrijkste symptomen die met deze energie te maken hebben zijn: pijn in het verloop van de meridiaan, doofheid, oorsuizen, pijnlijke keel, onvermogen tot urineren, opgezette buik, teveel transpireren, slechte aanpassing aan weersveranderingen, epilepsie, gezwollen wangen, en pijn aan de slapen.
Behandeling van aandoening van de Drievoudige Verwarmer energie is het beste te behandelen via de voeding.
Natuurlijk bestaan er enkele kruiden die heel goed kunnen helpen bij spijsverteringsstoornissen. De acupunctuur kan ook heel goed helpen bij energiestoornissen van deze energie, door de geschikte punten te prikken.
Psychische klachten

De psychische kant van deze energie is te zien in het karakter. De drievoudige-verwarmer energie verzorgt de manier waarop iemand overkomt; de uitwendige karakterstructuur.
Deze energie is gemakkelijk te beïnvloeden bij aanpassingsmoeilijkheden of bij veranderlijke klimatologische omstandigheden. Zo is je gemoedstoestand anders op de eerste dag van je nieuwe baan; zenuwachtig, niet kunnen eten, etc.
Ook het weer heeft een sterke invloed op ons.

***
Ik ben een en al vreugde
Vreugde vervult mij helemaal


Dunne darm meridiaan

dunnedarm mer AnGel-WinGs.nl

Vb.U voelt zich alsof u op het punt staat om in tranen uit te barsten.

Lokatie;
Begint in het topje van de pink en loopt via de rand van de arm en de schouder naar de kaak en eindigt bij de bovenkant van
het oor.

Ik ben besluitvaardig en weet wat ik wil (Small Intestine/Dunne Darm)Dunne Darm:
Ik durf in mezelf te kijken en laat angst en remmingen los

dunne darm meridiaan, dunne darm, spijsvertering, kwetsbaarheid

Chakra Heiligbeen

Balansverstoring:
Moeilijkheden bij het opheffen van het lichaam vanuit zitstand of het beklimmen van trappen,overdreven kromming van de wervelkolom,
naar buiten puilend buikje(bierbuik)

Conflict; minderwaardigheid, verborgen schaamte,wrok of schuldgevoel,timiditeit,verlegenheid,misschien is de betrokkenen ooit
ergens het slachtoffer van geworden of werd hij misbruikt.
Bedroefdheid.

EE 14 Dunne Darm
Fysieke functie: Dunne darm en spijsvertering.
Emotionele functies: Genieten van je kwetsbaarheid.
Hoofd emotie: Instabiel. (geswitched)
Belemmerende gedachten: o.a.: Ik moet sterk zijn, mijn hart is gebroken, ik voel altijd met iedereen mee.

 

Dunne darm meridiaan:

Dunne darm1 AnGel-WinGs.nl

Ik ben een en al vreugde
Vreugde vervult mij helemaal

Dunne Darm AnGel-WinGs.nl

De dunne darm is voor de Chinese geneeswijze een orgaan.
De dunne darm zorgt voor de verdere afbraak van het voedsel dat uit de maag komt. De dunne darm is het belangrijkste deel van het spijsverteringsstelsel. De cellen in de wand van de dunne darm nemen de belangrijke voedingsstoffen uit het voedsel op en geven deze af aan het bloed in de poortader (resorptie) genoemd. Hierna worden de voedingsstoffen naar de lever vervoerd.

De voedselbrij in de 12-vingerige darm zet cellen in de wand aan tot productie van hormonen. In de dunne darm vindt verder de vertering plaats van eiwitten, koolhydraten en vetten.
Klachten

De dunne darm meridiaan begint op de handrug aan de nagelrand van de pink (zowel links als rechts); loopt dan langs de zijkant van de hand, langs de pols, onderarm, loopt dan aan de binnenzijde van de elleboog, naar de bovenarm, over het schouderblad, naar de nek, naar de kaak en eindigt bij het oor.
De klachten van de dunne darm energie zijn ook vaak in het verloop van de meridiaan zoals;
Pijn in de pols, golfers-elleboog, ontsteking van de onderarmzenuw, pijn in de schouder en schouderblad, stijve nek, pijn in de kaken, ontsteking van de sinus, oorsuizen, buikklachten, diarree met onverteerbare voedselresten, pijn in het scheenbeen en pijnen in de onderrug.
Behandelen

De dunne darm is uiteraard het beste te behandelen via de voeding.
Je moet dus niet vreemd kijken wanneer Je behandelaar bij nekklachten of bij oorsuizen, Je een dieet voorschrijft.

Het is altijd belangrijk dat je het lichaam met gezonde voeding voedt. Natuurlijk kun je eens een keertje iets verkeerds eten of drinken. Je lichaam moet dan zo gezond zijn, of beter gezegd, moet dan over een goede weerstand beschikken om het schadelijke gemakkelijk uit het lichaam te verwijderen.
Dit kan gebeuren door overgeven, diarree, zweten, koorts, huiduitslag, bloedingen, enz.

Bij elke afwijking of uitingsvorm van het lichaam is het belangrijk om te kijken:

• hoe is de ziekte ontstaan?
• wat doet het lichaam om de ziekte uit te drijven?
• hoe kan ik op een natuurlijke weg het lichaam helpen?
•na elk ziekteproces behoor je ook te leren van je fout.

Als je gemerkt hebt dat een bepaalde voedingsstof niet goed is voor je lichaam, laat het dan staan en kijk het nooit meer aan.
Een vervelende zaak wordt het pas als deze klachten te lang gaan duren; dan moet er deskundige hulp ingeroepen worden en dan is weer het belangrijkste: Je moet gewezen worden op de oorzaak. De ziekmakende factor! Dan pas komen de pilletje s en drankje’s, en daarna pas -als het nog nodig is- een operatie.
De dunne darm is ook heel goed te behandelen met acupunctuur. Op de onderbuik liggen hele belangrijke punten die ook gemakkelijk gemasseerd kunnen worden. Dit wordt vooral bij baby’s en kleine kinderen gedaan.

Op de meridiaan zijn er ook enkele punten die vaak gebruikt worden bij bovenstaande klachten. Natuurlijk zijn er ook heel wat kruiden verkrijgbaar die heel goed op de dunne darm en op eerdergenoemde klachten inwerken.

***Ik ben nederig
Ik ben bescheiden
Ik ben aanvaardend

Longmeridiaan:

long mer AnGel-WinGs.nl

Vb.Je ziet die andere persoon als dwaas en ontwetend.
Je ziet jezelf als veel slimmer.

Longen:
Ik adem frisse energie en inspiratie, in.
Ik adem vastgelopen energie uit.

Lokatie;
begint in de borstspier,loopt via de buitenrand van de voorkant van de arm naar de duim.

Long AnGel-WinGs.nl

Chakra navel

Balansverstoring;
De vleugels van de schouderbladen steken naar buiten, er is moeite met het boven het hoofd houden van de armen en het uitvoeren
van handelingen boven het hoofd.

Conflict;
wrok,het gevoel genegeerd te worden,vergeten,verwaarloost of niet gewaardeerd te worden, het gevoel in een relatie afgezet
te worden, omdat meer wordt gegeven dan ontvangen, minachting,minachtende afwijzing, verachting,hooghartigheid,hoogmoed,onverdraagzaamheid.

EE 9 Longen
Fysieke functie: Longen, luchtwegen en huid.
Emotionele functies: Genieten van het vergankelijke in het leven.
Hoofd Emotie: Verdriet.
Belemmerende gedachten: o.a.: Hier kom ik nooit meer overheen, dit is het einde, het zal nooit veranderen, ik zie het niet meer zitten.

long meridiaan longen, luchtwegen, Huid, verdriet

Long meridiaan

long mer AnGel-WinGs.nl

Ik ben nederig
Ik ben bescheiden
Ik ben aanvaardend

In het ademhalingsstelsel kennen we de longen als het orgaan dat het lichaam voorziet van zuurstof en ontdoet van koolzuur. Tot het ademhalingsstelsel behoren ook de neus en de luchtpijp. De neus verwarmt en bevochtigt de buitenlucht tijdens inademing. In de neus zitten kleine haartjes en een slijmvlies, dat de fijne stofdeeltjes kan opvangen zodat deze niet in de longen terecht komen. Daarna stroomt de lucht door de keelholte in de luchtpijp. De luchtpijp splitst zich in tweeën; een tak gaat naar de linker long en de andere tak gaat naar de rechter long. Deze takken heten bronchiën. De bronchiën vertakken weer in een aantal bronchialen. De ademhaling is ongeveer 14 tot 20 keer per minuut. Dit kan tijdens sport of activiteit 2 of 3 maal zo veel worden. De hoeveelheid lucht die ingeademd wordt tijdens rust is ongeveer 0,5 liter, terwijl tijdens inspanning de ingeademde lucht 1,5 tot 3,5 liter kan zijn. Dat betekent dat de ingeademde lucht tijdens rust, per minuut, 8 liter kan zijn en kan oplopen van 75 tot 175 liter per minuut.

Lees ook:   Legaal drugsgebruik

De belangrijkste oorzaken van ziekten van de longen zijn infectieziekten of klachten ontstaan door roken.
Voor de Oosterse geneeswijze hebben de longen behalve de boven beschreven functie, ook nog andere functies. De longenergie heeft zowel lichamelijk als psychisch een apart en groot verzorgingsgebied.
De longen zijn verantwoordelijk voor de aanmaak en circulatie van de lichaamsenergie. Elke cel in het hele lichaam krijgt zijn energie van de longen. Je kunt zich dus voorstellen wat er allemaal met de energie gebeurt in het lichaam wanneer Je geen verse zuurstof inademt. Een goed voorbeeld is het roken. Tijdens het roken worden niet alleen de longen voorzien van slechte of ongezonde energie, maar het gehele lichaam.
De longen hebben relatie met verschillende organen. Elke relatie is belangrijk voor het lichaam. De miltenergie en de longenergie geven samen klachten van vocht of slijm in de longen, vocht (oedeem) in de enkels en een misselijk gevoel.
De relatie met de dikke darm energie is voor de behandelaar duidelijk. Voor de westerse geneeswijze is de relatie niet zo vanzelfsprekend. Wel ziet men dat kinderen met longklachten vaak ook last hebben van obstipatie of juist diarree. De dikke darm en de longenergie zorgen voor de huid en lichaamshaar. De kracht van de longenergie is te zien in de glans van het haar. Daarom is het helemaal niet vreemd dat iemand met klachten van de longen (bijvoorbeeld astma) plotseling geen klachten meer heeft. In de westerse geneeswijze zegt men dan de patiënt over de klachten is gegroeid. Voor de behandelaar is dit onjuist. Aangezien de longen een sterke relatie hebben met de dikke darm en de huid zien we juist klachten zoals eczeem, allergische huidklachten, puisten ontstaan. Ook de dikke darm kan meedoen met pijnklachten in de buik, obstipatie of juist diaree.

De longenergie verzorgt ook de stem. De behandelaar kan aan de stem horen hoe de kracht van de longenergie is. Iemand met een zwakke longenergie heeft een zwakke stem en spreekt langzaam en zacht. Een roker heeft geen zuivere stem, omdat de longenergie aangetast is. Je kunt dus aan de stem van iemand horen of hij verdrietig of vrolijk is.

De longmeridiaan (Cheou Tai Yin) loopt beiderzijds op het lichaam en begint op de borst, vlak onder het sleutelbeen; van daaruit loopt hij over de schouder naar de elleboog, aan de buitenzijde van de onderarm, over de pols en eindigt op de duim. Er bestaan 11 punten op de longmeridiaan. Elk punt heeft haar specifieke werking, hetzij om de energie te stimuleren of te verplaatsen. Het enige dat nodig is, is een behandelaar die weet wat, waar, hoe en waarom hij een punt kiest om daarin een naald te steken.
Fysieke klachten

Als je het verloop goed gevolgd heeft, kunt je de klachten die te maken hebben met de long-energie gemakkelijk begrijpen. De klachten zijn: longproblemen, zoals eerder genoemd, astma, bronchitis, slijmproductie, bemoeilijkte ademhaling, pijn aan de voorkant van de schouder, pijn in de elleboog, zoals tenniselleboog, pijn in de onderarm, pijn in de duim. Huidproblemen, zoals acne, huidirritaties, eczeem en slechte wondgenezing.
Psychische klachten

Voor de behandelaar is de long-energie verantwoordelijk voor het vermogen om naar anderen te kunnen luisteren, het kunnen leren en het vermogen om helder te kunnen denken.
Verdriet kan de long schaden en is ook een uiting van zwakte van de long. Het is niet voor niets dat de Oosterse geneeswijze de long “De zetel der sentimenten” noemt. Verdriet, smart en tranenvloed putten de longenergie uit. In chronische fase geeft dit een verlies van interesse in het leven. Dit zijn vaak de suïcide gevallen. De longenergie is gemakkelijk te zien bij de tiener. Bij een krachtige longenergie is het een stabiel persoon met krachtige eigenschappen en zit vol liefde en levensvreugde. Op het moment dat het echter uit is met de liefde dan kan dezelfde persoon veranderen in een verdrietig persoon, die echt loopt te snikken van verdriet. Een zee van tranenvloed en ze zien het niet meer zitten; het leven heeft geen zin meer.

Belangrijk voor een goed functionerende Longmeridiaan is:

niet roken.
• een gezond milieu. Niet alleen buiten, maar ook in huis. Goed ventileren dus
• let op de juiste voeding. Indien je merkt dat je niet tegen melk kunt omdat het slijm veroorzaakt moet je de inname van alle melk- en melkproducten direct stoppen.
• suiker is ook een product dat schadelijk is voor de longenergie. Tevens is het aan te raden om mosterd, pikant voedsel (peper) en te veel koude producten te vermijden.
• doe aan sport en beweging om de longen zoveel mogelijk te ontplooien. Yoga en ademhalingsoefeningen zijn ook goed voor de longenergie.

 

***


Ik ben gelukkig
Ik ben gelaten
Ik ben opgewekt

Lever meridiaan

lever mer AnGel-WinGs.nl

vb. Je voelt je erg ongelukkig, omdat je geliefde je verlaten heeft.
Alles zou volmaakt zijn als hij maar terug zou komen.

 

Zodat ik ook lief voor mezelf kan zijn (Liver/Lever)
Lever:
Ik weet wat ik wil en laat zien wie ik ben

lever meridiaan, Lever, boosheid

Chakra Navel

Lokatie;begint in het topje van de grote teen, hij loopt over de voet en via de binnenkant van het been over de buik naar
de rand van de heup en vervolgens verder naar boven de ribben in.

Lever AnGel-WinGs.nl

Balansverstoring:
Een ronde of ingezakte borst, armen en benen wijzen onder verschillende hoeken van het lichaam af.

Conflict:
Vijandigheid of in de verdediging , gedrongen in relaties,
jaloezie,nijd,haat,bezitsdrang,zelfzuchtigheid, je ongelukkig voelen.

EE 7 Lever
Fysieke functie: Lever, detoxificatie en glucose opslag.
Emotionele functies: Genieten van het leven ondanks de tegenslagen.
Hoofd emotie: Boosheid.
Belemmerende gedachten: o.a.: Ze moeten mij altijd hebben, ik zal wraak nemen, dat vergeef ik nooit. Veranderde hij/zij maar dan zal alles anders zijn.

Lever meridiaan

Lever1 AnGel-WinGs.nl

Ik ben gelukkig
Ik ben gelaten
Ik ben opgewekt

Net als veel andere organen wordt de lever binnen de Oosterse geneeswijze anders bezien dan in de Westerse geneeswijze:

Het scheppen en behouden van een goede gezondheid is in hoge mate afhankelijk van de juiste en zorgvuldige uitvoering van de functies van de lever. De lever heeft een gewicht van 1,5 kg en bestaat uit 350 miljard cellen.
De lever ontvangt in 24 uur meer dan 600 liter bloed via het poortaderstelsel uit de spijsverteringsorganen en filtreert deze. De lever is de grote filter van ons lichaam; al het bloed in het lichaam wordt door de lever gezuiverd en ontdaan van afvalstoffen zoals bedorven voedsel, kleurstoffen, smaakstoffen, conserveringsmiddelen, reukstoffen, chemicaliën en medicamenten.

De behandelaar hecht veel waarde aan de leverenergie (de Zje Yue Yin), want die is belangrijk i.v.m. onder andere allergieën en jeuk. Voor de behandelaar is dit een logisch gevolg wanneer de lever het lichaam niet meer kan ontgiften.

De leverenergie begint aan de grote teen, loopt dan omhoog over de voet, dan aan de binnenkant van de enkel, naar de binnenkant van de knie, naar de lies, loopt dan in een klJeen over het geslachtsorgaan, dan over de buik en eindigt bij de ribbenboog.
De leverenergie verzorgt de ogen (het zicht). Bij aandoeningen van de leverenergie kunnen wij ook direct verkleuringen zien op het oog. Omgekeerd wijst de achteruitgang van de ogen ook op een achteruitgang van de leverenergie.
De leverenergie verzorgt ook de nagels; bij klachten van de leverenergie kunnen de nagels bros worden, snel afbreken of verkalken. Tevens verzorgt zij de pezen. Spierverkortingen en stijfheid in de spieren (pezen) hebben te maken met een stoornis in de leverenergie.
Fysiek klachten

Klachten die wijzen op problemen met de lever variëren van ingegroeide nagel aan de grote teen, afwijkingen in nagelgroei (dit hoeft niet alleen aan de grote teen te zijn, maar kan aan elke teen of vinger voorkomen), wreef- en enkelklachten, zweren aan de onderbenen, pijnlijke stijve spieren, artrose klachten van de knie, pijn in de uterus, jeuk in de lies, jeuk overal op het lichaam (ook jeuk die optreedt na het nemen van een bad), menstruatieklachten, onregelmatige menstruatie, diarree vaak met onverteerde voedselresten, pijn en druk op het borstbeen, pijn in de ribbenboog en sinusitis en oogklachten.
Psychische klachten

Psychisch kunt je ook aardig in de knoei zitten met klachten van de leverenergie. Plotseling, zonder reden, woede uitbarstingen. Deze mensen worden snel razend. Je ziet ze gewoon groen en geel worden van ergernis, rode ogen en de spieren zijn gespannen.
Zodra er een stoornis is in de leverenergie, kunnen er aardig wat (ongegronde) woede uitbarstingen optreden. Andersom kunnen ook de vele woede uitbarstingen de lever schaden.
We kennen de verschillende spreekwoorden die duiden dat woede iets te maken heeft met de lever: “Er loopt hem een luis over de lever” (hij maakt zich kwaad over een kleinigheid), “iets op de lever hebben” (ermee bezwaard zijn), en willen we deze problemen oplossen dan luidt een spreekwoord “de lever doen schudden” (hartelijk doen lachen). Inderdaad, willen we woede doen oplossen, moeten we gewoon iemand weer aan het lachen maken.
Bij de lever hoort ook het ‘plannen’. Bij stoornissen van de leverenergie ontstaan er problemen met de planning. Een simpele dagindeling kan niet eens gemaakt worden. Dit zijn de meest irritante mensen om mee te werken. Ze ergeren zich aan alles en kunnen, zoals al eerder gezegd, niets plannen; ze zijn star en stug (net als de pezen).
De leverzone is in het gezicht te zien als een verticale plooi tussen de ogen.
Therapie

In de natuurgeneeswijze is het belangrijk om naar de oorzaak te zoeken. Of het nu oogklachten zijn of jeuk, het is niet belangrijk voor de patiënt om te weten dat hij respectievelijk een bril krijgt of dat hij allergie heeft en hiervoor zalfjes en pilletjes krijgt, maar de grote vraag die beantwoord moet worden: ‘Hoe is dit ontstaan?’
Dit is de vraag die altijd gesteld wordt door de patiënt. Natuurlijk is het ook belangrijk ‘hoe kom ik ervan af?’. In het geval van de lever is de eerste vraag toch de belangrijkste. Want als je als behandelaar geen antwoord op deze vraag hebt, kan je door het toedienen van medicatie de lever nog meer beschadigen, ….en dat zal de patiënt alleen maar woedend maken!
Bij stoornissen van de leverenergie is er bijna altijd sprake van slechte of eenzijdige voeding. Het is belangrijk de eerder genoemde producten zoals kleurstoffen, conserveringsmiddelen, smaakstoffen, reukstoffen en chemicaliën uit de voeding te halen. Maar ook de chemicaliën in spuitbussen, verf, etc.. spelen een belangrijke rol.
Gezonde natuurlijke voeding is belangrijk; verse groente en groentesappen (wortelen). Vermijd koffie en andere cafeïnehoudende dranken. Gebruik liever verse vruchtensappen of vers fruit.
Middels de Meridianenmassage kunnen we deze bewuste klachten tegengaan en verzachten dan wel voorkomen.

***


Ik reik uit naar ….. in liefde
Ik reik uit naar ….. met vergiffenis
*vul op de stippelijntje een naam van iemand die je niet vergeven kunt*

Galblaas meridiaan

 

Vb. Iemand heeft net iets gedaan dat je woedend maakt, je gaat tegen hem tekeer en je zou hem willen slaan.

Ik laat oordeel makkelijk los en ben op een vreedzame manier assertief (Gallbladder/Galblaas)
Galblaas:
Ik beoordeel mezelf met eerbied en laat zelfkritiek los

Lokatie Begint aan de buitenste rand van het oog, draait om de slaap heen en loopt langs het hoofd en de schouder onder de
arm door naar de taille en via de buitenkant van het been naar de vierde teen.

Galblaas AnGel-WinGs.nl

Chakra navel

Balansverstoring:
De voet wijst zoals bij een eend naar buiten toe.

galblaas meridiaan galblaas, spieren en pezen, frustratie

Conflict:
Angst voor verlies, in de steek gelaten worden, armoede, honger, emotionele en materiele onzekerheid, en veroudering, woede,
razernij en wrok, zwartgalligheid.

EE 2 Galblaas
Fysieke functie: Galblaas en spieren.
Emotionele functies: Genieten van het leven zonder stress.
Hoofd emotie: Frustratie.
Belemmerende gedachten: o.a.: Daar word ik nou helemaal niet goed van, ik sta stijf van de spanning, ik ben alles en iedereen spuugzat.

 

Galblaas meridiaan

galblaas mer AnGel-WinGs.nl dikkedarm mer AnGel-WinGs.nl

Ik reik uit naar ….. in liefde
Ik reik uit naar ….. met vergiffenis
*vul op de stippelijntje een naam van iemand die je niet vergeven kunt*

De galblaas meridiaan loopt beiderzijds op het lichaam.
In de westerse geneeswijze is de galblaas een peervormig zakje , gelokaliseerd in het onderste deel van de lever. Vanuit dit zakje gaan er verbindingen, die producten van de galblaas vervoeren naar de darmen. Er zijn ook verbindingen tussen de lever en de galblaas die stoffen van de lever naar de galblaas vervoeren.

Het begint aan de buitenkant van de ooghoeken, loopt dan naar het oor, rond het oor, enkele malen over het achterhoofd naar het voorhoofd, dan via die schouder naar de zijkant van de borst, loopt vervolgens aan de zijkant van het lichaam naar de heup, zijkant bovenbeen, knie, onderbeen, enkel en eindigt op de vierde teen bij de nagelrand.
Op de galblaasmeridiaan liggen 44 acupunctuurpunten, waarvan er punten zijn die de galenergie kunnen afremmen, stimuleren en verplaatsen.
Klachten

In de Oosters geneeswijze is de galblaas een onderdeel van een heel systeem dat te maken heeft met verschillende andere lichaamsdelen en functies.

Bij obstructie in het kanaal die van de galblaas naar de dunne darm loopt, kunnen er ontstekingen ontstaan. De galblaas kan ook ontstoken raken net als elk ander orgaan. De meest voorkomende ontstekingen zijn het ontstaan van galstenen en de gevolgen daarvan.
Galstenen komen vaker voor bij vrouwen die wat stevig in het vlees zitten en boven de veertig zijn (bekend als de 3 f’s: fatty, forty, female). Vaak heeft men galstenen die geen klachten geven. De klachten ontstaan vaak wanneer de galstenen het kanaal naar de dunne darm afsluiten. Zo’n galaanval is alles behalve aangenaam. Heftige pijnen, steken in de zijde, voornamelijk rechts, met vaak een harde buik.
Heel vaak treedt de pijn op vlak voor het slapen gaan. De pijn kan ook vaak verdwijnen met als restverschijnsel een vol gevoel in de maag, pijn onder de ribben, voornamelijk na het eten van vettig voedsel. Pijnen in de rug ten gevolge van de borstwervels en veel last van gasvorming zijn ook klachten die vaak voorkomen. Ernstige klachten leiden heel vaak tot een operatie, waarbij het orgaan verwijderd wordt.
Tegenwoordig bestaan er heel wat technieken om galstenen te doen verdwijnen zonder dat een operatie noodzakelijk is.
Door nogmaals het verloop te volgen kunt je gemakkelijk de klachten behorende bij galenergie stoornissen begrijpen:

• oogklachten, problemen met het zicht, oogirritaties en pijnklachten in het oog
• oorsuizing, het horen van fluittonen in het oor, pijnklachten in het oor
• hoofdpijn, duizeligheid, migraine
• stijve nek, spierpijn in de schouder, niet kunnen bewegen van de hoofdpijn tussen de schouderbladen
• klachten van de borsten, gezwellen in de borst, pijnlijke borsten
• klachten van de galblaas, zure oprispingen, krampen in de zijde, harde buik, overgeven
• pijn in de onderrug, stijfheid in de onderrug
• klachten in de heup, heupartrose, stijfheid in de heup
• klachten in de knie, knieartrose, stijfheid in de knie
• krampen in het been
• klachten in de enkel, artrose in de enkel, pijn in de voet
• klachten van de nagels
Psychische klachten

Voor de Oosterse geneeswijze heeft elk orgaan ook haar psychische uitingsvorm. Bij de galblaasenergie kunnen er veranderingen ontstaan in de psyche die typisch zijn voor de galblaasenergie.
Bij stoornissen in de galblaasenergie kunnen er klachten ontstaan in de besluitvorming van de patiënt. De galblaasenergie geeft stoornissen in het “plannen” en het nemen van besluiten.
Het zijn mensen waarmee de bijvoorbeeld ellenlange discussies kunt voeren in het restaurant, omdat zij niet kunnen beslissen wat ze zullen bestellen. Een menukaart met de vele mogelijkheden brengt enkel nog meer verwarring. En als jij, ‘met een gezonde galblaasenergie’ hulp wil bieden dan krijg je de wind van voren. De galblaas patiënt (de mens met galblaasenergie stoornissen) is volgens de oosterse geneeswijze koppig en besluiteloos.

Het zijn de ‘ja-maar patiënten’. Deze mensen hebben bij elk advies of argument van iemand anders als antwoord: “ja maar……..” en dan volgt een goedkope smoes om te bewijzen dat zij toch gelijk hebben.
Wanneer de klachten van de galblaas lang blijven bestaan, komen verschijnselen van geweldpleging, chaos, onnodige, zinloze agressiviteit op de voorgrond.
Als de galblaasenergie gezond en sterk is zal zo’n persoon gekarakteriseerd worden door moed en vertrouwen. Het zijn dan krachtige leiders gekenmerkt door besluitvaardigheid.
In de kleurentherapie wordt de kleur paars gebruikt om de galblaasenergie te stimuleren. Gedurende de dag heeft elk orgaan een periode van twee uren waarbij het orgaan haar maximale energie heeft.

Voor de galblaas is dit de tijd tussen 11 en 1 uur ’s nachts. Twaalf uur ’s nachts is dus piektijd van de galblaasenergie. Het is dus voor de behandelaar niet vreemd dat iemand een galaanval krijgt juist rond middennacht of bij het slapen gaan.
In de oosterse geneeswijze spreekt men vaak over de galblaasenergie als de energie waar het nieuwe begint. Het begin van de nieuwe dag, begin van de lente, begin van het leven. Paars is de kleur van de galblaas energie en is ook de kleur van de rouw (en niet zwart zoals men vaak denkt).

De galblaas heeft te maken met woede. De woede wordt echter niet binnen gehouden maar geuit, zoals het gezegde luidt: ‘zijn gal moet spuwen’. Voordat je het weet is het antwoord er al uitgeflapt. Meestal is het antwoord scherp, hard en pijnlijk. Dat is de ‘galblaaspatiënt’.
In de gezichtsdiagnose herkent Je deze mensen vaak aan de paarse verkleuring aan de zijkant van de onderkaak.
Het ontstaan van galenergie stoornissen

De behandelaar heeft het altijd over de galenergie en zoals hierboven uitgelegd heeft hij het dan over een hoeveelheid van klachten die zich voor kunnen doen. Een behandelaar kan dus ruim van tevoren aangeven dat het orgaan ‘galblaas’ aangetast kan worden. Er kunnen dus galstenen ontstaan, hoge cholesterol met als gevolg een hoge bloeddruk. De behandelaar zal de diagnose stellen na het voelen van de pols, de gezichtsdiagnose, de tongdiagnose en na het tasten (indrukken) van enkele acupunctuurpunten aan de zijkant van de borsten en op de ribben. Aanvullend onderzoek in de westerse geneeswijze, zoals echo van de galblaas en bloedonderzoek is een goede aanvulling.
Vele klachten van de galblaasenergie ontstaan voornamelijk door verkeerde voeding.
Producten zoals vettig voedsel, chocolade, KOFFIE, zwarte thee, zure producten, limonades, malta en alle chemische (nep-)drankje s zijn de grote boosdoeners.
Behalve gezonde voeding is het belangrijk om oefeningen te doen met name rekkingoefeningen om de verkrampte en verkorte spieren op te rekken. Vermijd emotionele situaties, discussies en ergernis.

Galblaas1 2 AnGel-WinGs.nl

Blaas- en galblaas meridianen

Hierboven zijn al apart de blaas- en de galblaas meridiaan besproken. Binnen de massage en Reiki nemen deze 2 meridianen echter een zeer specifieke rol in, en is de uitleg ook enigszins anders. Vandaar dat ze nogmaals en gezamenlijk in dit hoofdstuk worden besproken.
Aangezien de informatie komt uit de Ayurvedische hoek kan de informatie soms niet helemaal overeen komen met de Chinese visie.

In de verdere beschrijving gaan we even uit van een eendere werking van de galblaas- en de blaasmeridiaan, namelijk het opnemen en afvoeren van afvalstoffen.
Deze afvalstoffen zijn verspreid over het gehele lichaam en komen vrij bij koorts, een kuur, vasten, saunabezoek, Reiki, sporten of een massage.
Deze afvalstoffen kunnen fysiek dan wel emotioneel bepaald zijn.
Fysieke afvalstoffen zijn voornamelijk kalkafzetting (huidlagen), verzuring (spieren) en bloed (spieren en huidlagen).
Emotionele afvalstoffen zijn de negatieve energieën welke zich in de chakra’s en meridianen ophopen bij negatieve emoties zoals verdriet of jaloezie.
De galblaas- en de blaasmeridiaan zijn dus de afvoerkanalen voor deze fysieke en emotionele afvalstoffen.
NJe heeft zowel de galblaas- en de blaasmeridiaan een primaire en een secundaire variant elk met een specifieke werking.
Primaire functie

De primaire galblaas- en de blaasmeridiaan liggen aan weerzijde van de wervelkolom en hebben een doorstroom van boven naar beneden. Voor het emotioneel lichaamswerk is voornamelijk het gebied van mastoïd tot aan de stuit van belang.
Rechts van de wervelkolom ligt de primaire galblaasmeridiaan en links van de wervelkolom ligt de primaire blaasmeridiaan.
Als je een (ontblote) rug voor je hebt liggen dan kan je de wervelkolom goed voelen. Evenwijdig aan beide kanten zie of voel je een gootje van 1 a 2 centimeter voordat de huid omhoog gaat (rugspieren). In dit gootje moet je deze primaire meridianen plaatsen.
De primaire meridianen worden ook wel eens de fysieke meridianen genoemd omdat deze verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van de fysieke afvalstoffen. De stroming gaat van boven naar beneden en de afvalstoffen worden via de nieren afgescheiden.
Nu lopen deze 2 primaire meridianen door enkele chakra’s (keel, hart, zonnevlecht, sacraal) en als één of meerdere van deze chakra’s geblokkeerd zijn heeft dat een negatieve uitwerking op de doorstroming van deze meridianen. Er kan ophoping ontstaan in de meridianen wat middels de massage voelbaar is.
Dit is ook de reden waarom de meridianenmassage en de chakramassage vaak met elkaar verweven zijn.
Secundaire functie

Als je het midden neemt van zowel de rechter- en linkerkant van de rug dan ligt daar de secundaire galblaas- en de blaasmeridiaan. In het midden van de rechterkant van de rug loopt de secundaire galblaasmeridiaan en in het midden van de linkerhelft van de rug loopt de secundaire blaasmeridiaan. Verder lopen ze vanaf de schouders tot aan het bekken. Ook deze hebben een doorstroom van boven naar beneden.
Deze secundaire meridianen worden ook wel de emotionele meridianen genoemd omdat deze verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van de emotionele afvalstoffen. Ook hier staat de doorstroom onder invloed van mogelijke blokkades in de chakra’s. de emotionele afvalstoffen worden grotendeels via de aarding afgevoerd.
Doorstroom systeem

Lees ook:   Dit zijn de symptomen van het coronavirus

De primaire (fysieke) galblaas- en de blaasmeridiaan voeren dus de fysieke afvalstoffen van het lichaam af.
De secundaire (emotionele) galblaas- en de blaasmeridiaan voeren de emotionele afvalstoffen van het lichaam af. Deze doorstroom loopt van boven naar beneden en de fysieke afvalstoffen worden via de nieren uitgescheiden en de emotionele afvalstoffen worden via de aarding (Perineum en benen/voeten) afgevoerd.
Wordt deze doorstroom nJe belemmert doordat bijvoorbeeld chakra’s, waar deze meridianen doorheen lopen) geblokkeerd zijn, dan stokt de doorstroom van fysieke- en emotionele afvalstoffen en blijven deze dus in het lichaam steken met allerlei gevolgen. Eén van de mogelijke gevolgen in opname van deze afvalstoffen door de energiestroming van het conceptievat en het gouverneursvat.

***In de grond ben ik schoon en goed
Ik ben het waard dat men van mij houdt en mij liefheeft

Vb.
Je hebt net iets gedaan waardoor je je erg schuldig voelt.

Dikke darm meridiaan

dikkedarm mer AnGel-WinGs.nl

Lokatie:
Begint in het topje van de wijsvinger, loopt via de rand van de arm en de schouder naar de lippeb en van de lippen naar de
neus.

Dikke Darm:
Ik laat angst, boosheid en schaamte los en leef volledig in het NU.

dikke darm meridiaan, dikke darm, rigiditeit

DikkeDarm AnGel-WinGs.nl

Chakra navel

Balans verstoring:(= uitputting van dit meridiaan)

De wervelkolom vertoont een dwarse zijwaartse kromming.

Conflict:
teleurstelling en terugtrekking, eenzaamheid, zelfopgelegde isolatie, angst door anderen verworpen te worden, gevoel achtervolgt
te worden.
schuldgevoelens.

EE 10 Colon (Dikke darm)
Fysieke functie: Dikke darm.
Emotionele functies: Genieten van de veranderingen in het leven.
Hoofd emotie: Rigiditeit.
Belemmerende gedachten: o.a.: Bleef alles maar zoals het is, het is nu eenmaal zo en zal altijd zo blijven, zwart is zwart en wit is wit, het is zo en daar is de kous mee af. Regels zijn er om je aan te houden.

Dikke darm meridiaan

Dikke darm1 AnGel-WinGs.nl

In de grond ben ik schoon en goed
Ik ben het waard dat men van mij houdt en mij liefheeft

Voor ons is het te begrijpen dat de afvoer van de keukenwasbak verstopt zal raken, indien er teveel grote resten afval in dit afvoerkanaal geloosd worden. Bij verstopping kunnen er grote problemen ontstaan. De enige oplossing is dan zorgen dat de verstopping weer zo snel mogelijk verholpen wordt en zorgen dat dit euvel niet meer voorkomt.
Onze darmen vormen een van de grote afvoerkanalen (colon-irrigatie) voor afvalstoffen van ons lichaam. Bij het niet kunnen uitscheiden van afvalstoffen spreken we van “constipatie”.

Constipatie is afgeleid van het Latijs woord “constipatus” wat samendrukken of opeenhopen betekent. Constipatie betekent hardlijvigheid, dat de opgeslagen hoeveelheid ontlasting (faeces) in de darmen niet of nauwelijks geëlimineerd wordt.
Klachten

Voor de therapeuten die zich bezighouden met colon-irrigatie is de dikke darm onderverdeeld in gebieden die allemaal weer te maken hebben met andere organen en delen van het lichaam. Met andere woorden elk deel van het lichaam wordt weer teruggevonden in de darmen en kan bij klachten ook via de darmen behandeld worden. Voor de Chinezen is de dikke darm energie (Tsu Yang Ming) ook heel belangrijk.
De dikke darm is voor de Chinezen een uitgebreider begrip dan hetgeen wij in Westerse termen onder dikke darm verstaan.

Het is de grote eliminator, die afvalstoffen in de eerste instantie uitscheidt via de anus en op de tweede plaats via de huid. Voor de behandelaar wordt de huid verzorgd door de dikke darm. Alle huidproblemen, zoals ontstekingen van de huid, eczeem, zweren enz. worden via de dikke darm-energie behandeld. Alle meridianen zijn als een netwerk met elkaar verbonden. Een storing in een meridiaan of het gebied van die meridiaan, geeft een verstoring die op het hele lichaam, de geest en de ziel van invloed is. De meridianen worden uitwendig opgeladen door de energie van de omgeving, de natuur. Inwendig worden ze opgeladen door het voedsel dat ze kunnen gebruiken. Natuurlijk is daarbij de toestand van de psyche van groot belang. Zo kan een teveel aan energie worden verminderd of een tekort aangevuld. Wanneer er een opstopping ontstaat kun je die opheffen door de energie weer te laten stromen.

***


Ik voel mij seksueel zeker en evenwichtig

Nieren:
Ik ga dapper en met durf vooruit

Nier meridiaan

dikkedarm mer AnGel-WinGs.nl nier mer AnGel-WinGs.nl

Vb; Je vrijt met iemand die je niet echt aantrekt doch ook niet onverschillig laat.

Lokatie:
Begint in de bal van de voet, cirkelt onder de voetboog door en loopt via de binnenant van het been over de buik en de borst
naar het borstbeen.

Nier AnGel-WinGs.nl

Chakra zonnevlecht

Balansverstoring:
Afgevlakte kromming van de wervelkolom en een licht naar voren gebogen hoofd.

nier meridiaan nieren, bijnieren, urinewegen,
botten, hersenen

Conflict:
Versnippering van krachten, veel te afhankelijk van de mening van anderen, verslaafd aan de media/informatie,besluiteloosheid,bang
om verplichtingen aan te gaan, seksuele besluiteloosheid.

EE 6 Nieren
Fysieke functie: Nieren, urinewegen en bijnieren, botten en hersenen.
Emotionele functies: Genieten van het leven, zonder angst.
Hoofd emotie: Angst.
Belemmerende gedachten: o.a.: Ik sta stijf van angst, dat kan ik nooit, daar ben ik niet goed in, ik zie geen uitweg meer, ik ben doodmoe. Het leven is zwaar en moeilijk.

Nier meridiaan

Nier1 2 AnGel-WinGs.nl

Ik voel mij seksueel zeker en evenwichtig

Ons lichaam fungeert in principe net zoals een groot hotel-restaurant waar grote hoeveelheden voedsel binnengebracht wordt, waarvan een gedeelte goed en gezond is, en deze gebruikt wordt voor verdere bereiding en opname. Er zullen afvalstoffen ontstaan die via bepaalde wegen afgevoerd worden; er zal verbranding plaatsvinden van pakketten afval; vloeistoffen zullen in afwateringskanalen afgevoerd worden. In dit groot restaurant moeten we zorgen dat vooral de afvoerwegen niet belemmerd worden, anders ontstaat er een ophoping van afvalstoffen, rotting en ongedierte op de plaatsen waar wij het juist niet mogen en willen hebben.
Westers gezien zijn de nieren organen die urine vormen. Het zijn belangrijke organen voor eliminatie van afvalstoffen die uit de voeding (zoals vlees, melk eieren, en afvalstoffen uit de spieren) gehaald worden.

Als wij het over de nieren hebben in de Oosterse geneeswijze dan refereren wij naar een totaal ander begrip.
De nier, of beter gezegd de nierenergie (Zu-Chiao-Yin), zorgt behalve voor de waterhuishouding ook nog voor vele andere processen in het lichaam. Volgens “de Chinees” wordt je geboren met een pakket levens-energie. Met dit pakket moet je je leven lang mee doen. Indien je in een bepaalde periode van je leven teveel energie “versnoept” dan zult je dit later met minder moeten doen.

De nierenergie is niet gemakkelijk weer bij te vullen. De nierenergie is de opslag plaats voor de erfelijke energie.
Dit houdt in dat, indien je voorouders een ziekte hebben meegemaakt of bijvoorbeeld
veel drugs hebben gebruikt, je een tekort krijgt aan erfelijke (sterke, krachtige, verdedigende energie) energie. De nierenergie staat dus voor de kracht van het leven.

De nieren liggen in de onderrug ongeveer ter hoogte van de elfde rib. De nieren liggen goed beschermd in vet en tussen stevige rugspieren en aan de voorkant beschermd door het peritoneum (buikvlies). De nieren liggen dus niet in de buikholte, maar er achter. De rechternier ligt normaal iets lager dan de linkernier. De vorm lijkt op een grote (bruine) boon.

De niermeridiaan begint onder de voet (beiderzijds hetzelfde), loopt dan omhoog aan de binnenkant van de enkel, via binnenkant van het onderbeen, naar de knie, bovenbeen, duikt dan in de lies naar de geslachtsorganen, loopt dan omhoog langs de navel, over de borst naar het sleutelbeen, waar hij de diepte in duikt naar de keel en dan naar de oren gaat .
Als Je het verloop aandachtig volgt, kunt Je de volgende klachten gemakkelijk begrijpen.
Klachten

De nierenergie heeft invloed op de voortplanting, de seksuele energie en de geslachtsorganen. Indien de nierenergie goed en gezond is, zal er geen probleem optreden met de potentie. De andere kant van de medaille is dat indien Je de nierenergie te veel uitput, verbruikt of misbruikt, klachten kunnen optreden van impotentie, seksuele zwakte en/of ongewenste steriliteit.
De nierenergie regelt de prenatale en postnatale groei (respectievelijk de groei voor en na de geboorte).

Bij zwakte van de nierenergie kunnen er stoornissen optreden in de groei van de botten. Tevens kunnen er klachten optreden in de groei en ontwikkeling van de tanden, hersenen en ruggenmerg.
De nierenergie heeft ook haar psychische kant: Deze energie bepaalt de karaktervastheid van een persoon. Een zwakte in nierenergie geeft angst en fobie.

De klachten die zich kunnen voordoen en die de behandelaar op de nierenergie wijzen zijn o.a.: krampen aan de voet, zweren aan het onderbeen, pijn in de botten, pijn in de knie, botontkalking, pijn in de lies, impotentie, onvruchtbaarheid, droge stoelgang, weinig urineren, opgeblazen buik, veranderingen in de kleur en reuk van de urine, ontsteking van de navel, druk op de borst, keelpijn, problemen van de schildklier, doofheid, dikke wallen onder de ogen en hoofdpijn op het achterhoofd.

Klachten van de nierenergie kunnen ontstaan door o.a het uitputten van het lichaam: je kunt deze mensen ook herkennen door de dikke wallen onder de ogen. je ziet hetzelfde verschijnsel ook bij jonge kinderen, of studenten die heel lang studeren of veel slaapverlies hebben.
Een andere oorzaak is het gebruik van drugs; drugs hoe weinig dan ook, of hoe licht dan ook, zal de nierenergie ongetwijfeld aantasten. Het is dus niet raar dat de drugsgebruikers een versneld verouderingsproces ondergaan en dat er later angsten (hallucinaties) ontstaan.

Te veel seks kan de nierenergie ook schaden. Nu is het voor mij erg moeilijk om voor je te bepalen hoeveel “te veel” is. Het enig advies die ik Je kan geven is vaker de smoes “nee-ik-heb-hoofdpijn-schat” te gebruiken.
Het gebruik van varkensvlees en zout is schadelijk voor de nierenergie; voor de natuurgeneeswijze zal de patiënt bij bovenstaande klachten direct geadviseerd worden elk product dat gemaakt is met varkensvlees of een derivaat daarvan, uit te voeding te schrappen.

De nierenergie is erg belangrijk zoals je uit het bovenstaande hebt kunnen begrijpen. Het is mogelijk om bepaalde kruiden te gebruiken om deze energie te onderhouden (o.a. Ginseng, Eulotherococcus).
Met de acupunctuur is het ook mogelijk om de nierenergie te behandelen. Door gebruik van bepaalde punten op de rug is het mogelijk de resterende nierenergie te stimuleren, en te behouden. Met veel rust, gezonde voeding en “nee-ik-heb-hoofdpijn” bent Je al een heel eind op de goede weg.

 

***


Ik heb vertrouwen en geloof in mijn toekomst.
Ik ben veilig.
Mijn toekomst is veilig

Milt:
Ik voed en verzorg mezelf met liefde

Milt meridiaan.

alvlees milt mer AnGel-WinGs.nl

 

Ik voed mezelf met liefde (Spleen/Milt )
Milt/ Pancreas:
Ik voed en verzorg mezelf met eigenliefde

milt meridiaan pancreas, milt, immuunsysteem, onzekerheid


Vb. De te betalen rekeningen voor de volgende maand, je hebt niet genoeg geld om ze te betalen en ziet ook geen manier om
ze te betalen.

Lokatie:
Begint in de grote teen,loopt over de voet en via de binnenkant van het been over de buik en de borst tot aan de schouders
en zakt dan weer omlaag tot de borstkas onder de oksel.

Milt AnGel-WinGs.nl

Balansverstoring:
Ene schouder staat lager dan de andere.

Conflict.
Bekrompenheid,vooroordeel,vertekening,geestelijke starheid, verlangen om anderen te bekeren, arrogantie, werkelijke angsten
voor de toekomst.

EE 8 Milt
Fysieke functie: Pancreas, milt, immuunsysteem, bloedvaten en spijsvertering.
Emotionele functies: Genieten van jezelf.
Hoofd emotie: Gebrek aan zelfvertrouwen.
Belemmerende gedachten: o.a.: Ik pas me wel aan, dat is voor mij te hoog gegrepen. Had ik het maar anders gedaan.

Milt meridiaan

Ik heb vertrouwen en geloof in mijn toekomst.
Ik ben veilig.
Mijn toekomst is veilig

De Westerse leerboeken betreffende het menselijk lichaam en zijn organen leren ons dat de milt een (boonvormig) orgaan is, ongeveer twee ons weegt, zo groot is als een vuist en gelegen in de linker bovenbuik, onder het middenrif, achter de maag, op de linkernier en beschut door de borstkas.
De functie van het orgaan houdt verband met het afweermechanisme van ons lichaam en wel door de vorming van antilichamen en lymfocyten (witte bloedlichaampjes), nodig in de strijd tegen lichaamsvijandige elementen. Daarnaast is de milt het orgaan, waar verouderde rode bloedlichaampjes worden afgebroken.
De milt is veeleer een totaliteit van dynamische functionele activiteiten. Hapering van een of meerdere van deze functies, manifesteren zich in direct waarneembare tekens, zal daarom tot de conclusie leiden dat de milt in zijn functie gestoord is.
Een van de belangrijkste taken van de milt is gelegen in de spijsvertering en wel op de juiste wijze transformeren en transporteren van het voedsel dat wij tot ons nemen.

In Westerse termen komt dat neer op een voldoende

maagsap productie, galafscheiding, pancreaswerking, enzym activiteiten etc.
In Chinese termen: de milt staat in voor de juiste verwerking van ons voedsel.
Uit klachten als een opgezet gevoel na het eten, gebrek aan eetlust, stoelgang-problemen, oprispingen e.d. (ook wel dyspeptische klachten genoemd) kan dus de conclusie getrokken worden dat een deelfunctie van de milt, nl. die met betrekking tot de spijsvertering, verstoord is. Behandeling is erop gericht om de milt weer in harmonie te brengen, waardoor de dyspeptische klachten vanzelf zullen verdwijnen. Het is van groot belang dat de milt zijn functies optimaal kan vervullen.
Voeding

Het voedsel, dat wij tot ons nemen, dient n.l. op een dusdanige wijze getransformeerd te worden, dat het optimaal door ons lichaam kan worden opgenomen. Westers geformuleerd komt het erop neer dat vitaminen, mineralen, koolhydraten e.a. voedingsstoffen in ons bloed terecht komen en elke lichaamscel bereiken. In de Chinese visie wordt gesproken over de transformatie van voedsel, zodat de zuivere voedings-essentie of voedingsenergie vrijgemaakt kan worden, nodig voor de vorming van energie en bloed. Deze voedingsessentie wordt vervolgens naar de longen gestuurd, alwaar ze vermengd wordt met de energie uit de lucht. Dit mengsel wordt de ware energie genoemd en vanuit de longen wordt deze energie door het hele lichaam getransporteerd. Naast de vorming van energie is de milt ook mede verantwoordelijk voor de productie van bloed en uit dit gegeven, samen met het voorgaande moge blijken dat de keuze van ons voedsel van belang is voor ons totale welzijn.

Op de eerste plaats kan uit kwalitatief bedenkelijk voedsel geen optimale voedingsessentie gehaald worden en dan circuleert er in ons lichaam energie, die niet volwaardig is.
Op de tweede plaats tast een onvolwaardige voeding uiteindelijk de miltenergie aan met alle gevolgen van dien. Ook een eenzijdige voeding moet vermeden worden. Zo kan b.v. teveel rauwkost de energie van de milt schaden. Indien er een stoornis van de miltenergie is, kunt je zich door het eten van rauwkost, kouwelijk gaan voelen. Andere producten die de miltfunctie aantasten, zijn: koude dranken, melk en melkproducten, zoetigheid (suiker).
Een andere functie van de milt is de grote rol die deze speelt bij de omvorming van vloeistoffen die ons lichaam binnenkomen. Als de milt faalt in deze functie vinden we symptomen als diarree, buikrommelingen, oedemen, zwaar gevoel, overgewicht e.d. als de vloeistoffen te lang blijven zitten kunnen ze omgevormd worden tot slijm, wat vervolgens weer specifieke klachten geeft zoals bemoeilijkte ademhaling, slijmproductie, veel speekselvloed, loopneus, astma e.d.

Voor de Chinese geneeskunde heeft de milt een sterke relatie met de pancreas. Vaak worden deze twee organen ook samen genoemd.
Fysieke klachten

Zoals eerder vermeld, heeft de milt een bloedvormende functie. Behalve dit dient de milt ook te waken dat het bloed blijft stromen via de daarvoor bestemde banen. Anders gezegd: van onze totale energie vormt de miltenergie een specifiek onderdeel dat o.a. als taak heeft het bloed op zijn plaats te houden. Bij een zwakte van de miltenergie zien we dat de kringloop van het bloed tot stilstand komt en er klachten ontstaan als bloed bij ontlasting, overvloedige menstruatie, snel blauwe plekken, spataderen e.d.
De milt heeft ook een belangrijke rol bij de energie voorziening van de spieren. Bij een energiestoornis kunnen er klachten optreden zoals slappe vermoeide spieren, zware ledematen, spierzwakte, zwelling in de onderbenen.
Bij een disfunctie zien we klachten als diabetes en hypoglycaemie optreden.
Klachten zoals veel dorst, niet kunnen vasthouden van vocht (veel en vaak urineren), licht gevoel in het hoofd doet de Chinese geneeskundige ook direct denken aan de milt-energie.
De milt is overigens een orgaan dat gevoelig is voor een vochtige omgeving. Vochtig weer of een woning die te vochtig is kan dezelfde klachten veroorzaken.
Psychische klachten

Behalve voeding en klimaat, kent de Chinese denkwijze meer factoren die in staat zijn om orgaanenergie aan te tasten. Ook emoties spelen een rol bij het optimaal functioneren van organen. Overheersen van bepaalde gemoedstoestanden zal het betreffende orgaan schaden. Teveel woede bijvoorbeeld schaadt de lever; angst schaadt de nierenenergie en teveel denken en piekeren belast de miltfunctie. Het is dus helemaal niet gek dat als je kind veel piekert, dat zij een aanval van benauwdheid kan krijgen, of plotseling merkt dat zij dikker wordt (vocht vasthouden). Dit heeft allemaal met de functie van de milt te maken.
Wie dit bij zichzelf onderkent kan de balans weer in evenwicht brengen door meer vreugde in het leven te scheppen.
Diagnostiek

In het stellen van de diagnose spelen in de traditionele Chinese geneeskunde zaken zoals bloedonderzoek, röntgenfoto’s e.d. geen rol. Indien er Westerse onderzoekingen gedaan zijn worden deze natuurlijk gebruikt om zodoende de behandeling zo nauwkeurig mogelijk in te stellen en later ook te gebruiken als vergelijkingsmateriaal. Afgegaan wordt op datgene wat de patiënt vertelt en wat daarnaast nog waargenomen wordt. Klachten zoals spijsverteringsstoornissen, bloedingen, vermoeide ledematen leiden dus al gauw in de richting van verstoorde milt energie. Het gezicht is daarbij vaak bleekgelig evenals de lippen, want er bestaat een duidelijke correlatie tussen mond en milt. Vaak zien we ook scheuringen in de mondhoeken en, of rimpeltjes rond de lippen.

In China zegt men: als de milt in harmonie is, zal de mond de vijf smaken duidelijk onderscheiden en zijn de lippen rood en vochtig. Is de milt zwak, dan wordt men minder gevoelig voor smaken en zijn de lippen bleek. Zo gesteld lijkt de diagnose een eenvoudige zaak, terwijl het tegendeel echter waar is. Zou alleen de milt verstoord zijn dan is het duidelijk. Maar over het algemeen is het zo, dat door de nauw onderlinge relatie van de diverse organen, een verstoring in het ene orgaan ook consequenties heeft voor een of meer gerelateerde organen. De verstoringen leveren vervolgens weer specifieke symptomen op, zodat er uiteindelijk een diffuus geheel van symptomen is ontstaan, op basis waarvan alleen een goed geschoolde behandelaar een diagnose kan stellen.
De therapie zal er vervolgens op gericht zijn om de verstoorde energie weer te herstellen. Acupunctuur speelt hierin een belangrijke rol, maar ook met kruiden en homeopathie is veel te bereiken.

Hoewel ons klimaat over het algemeen niet vochtig genoemd mag worden, komen er toch veel milt-energie klachten voor op ons eiland. De klachten zijn heel vaak te wijten aan een slechte voeding dat teveel suiker, melk en ijskoude dranken bevat.

Het is dus helemaal niet gek dat als Je kind veel piekert, zij juist gemakkelijk een aanval van benauwdheid kan krijgen indien ze in het verleden al longklachten had. Je kunt ook plotseling merken dat zij dikker wordt (vocht retentie). Dit heeft allemaal met de functie van de milt te maken. Wie dit bij zichzelf herkent kan de balans weer in evenwicht brengen door meer vreugde in het leven te scheppen door bijvoorbeeld over het probleem te praten, lachen en zingen.

***


Ik ben rustig
Ik ben in harmonie
Dissonanten en conflicten in mij zijn opgelost

vb. Je raakt van streek door het wachten in een rij.

Blaasmeridiaan:

Afbeeldingsresultaat voor galblaasmeridiaan

Lokatie:
Begint in ooghoek loopt over het hoofd en tweemaal over de rug naar beneden(een binnen en buitentraject) en via het midden
van het been naar het topje van de kleine teen.

Blaas AnGel-WinGs.nl

Chakra Zonnevlecht

Balans verstoring:
Geronde ruggengraat, ingezakte voetbogen en kippenvoetjes(voeten die naar binnen zijn gericht)

Ik aanvaard hoe het nu is en ben volledig aanwezig. (Bladder/Blaas)
waardoor ik moedig voorwaarts kan gaan. (Kidney, Nier)
Blaas:
Ik voel me levendig, hoopvol en vol leven

 

blaas meridiaan urinewegen, blaas, botten, hersenen,onzekerheid

Conflict:
Onzekerheid, voortdurende behoefte aan goedkeuring, gebrek aan vertrouwen, gepreoccupeerd en gebrek aan aandacht, radeloosheid,
ongeduld, frustraties.

EE 1 Blaas
Fysieke functie: Urinewegen, blaas, botten en hersenen.
Emotionele functie: Veiligheid en zekerheid voelen.
Hoofd emotie: Onzekerheid.
Belemmerende gedachten: o.a.: Als ze me maar aardig vinden, dat krijg ik nooit voor elkaar.

 

Blaasmeridiaan

Blaas1 2 AnGel-WinGs.nl

Ik ben rustig
Ik ben in harmonie
Dissonanten en conflicten in mij zijn opgelost

De blaasmeridiaan (Zu Tae Yang) is met haar 67 punten de langste meridiaan en tevens de meest oppervlakkig gelegen meridiaan. Het is een belangrijke meridiaan want via de rug maakt zij verbinding met alle organen. Met andere woorden: het is mogelijk om elk orgaan te behandelen via de blaasmeridiaan.

De Blaasmeridiaan loopt aan beide zijden over het lichaam en verbindt verschillende lichaamsdelen met elkaar. De blaasmeridiaan begint in de ooghoeken naast de neus, loopt dan omhoog naar het voorhoofd, over de schedel naar het achter hoofd, dan omlaag langs de dwarsuitsteeksels van de ruggenwervels, langs het heiligbeen, het stuitje , dan weer omhoog en beschrijft dan een baan vanaf de nek tot de stuit net naast het eerder beschreven gedeelte, dan verder omlaag over de bil, achterbeen, knieholte, kuit, de enkel, aan de buitenzijde van de voet en stopt aan de nagel van de vijfde teen.
Klachten

Als je het verloop van de blaasmeridiaan nogmaals volgt dan
worden de volgende klachten die bij de blaasenergie horen
duidelijk; Neusverkoudheid, tranende ogen, hoofdpijnklachten op het voorhoofd, pijn op de schedel, hoofdpijnklachten op het achterhoofd, doorbloedingsstoornissen van de hersenen zoals vergeetachtigheid, epilepsie, evenwichtsstoornissen, gehoorstoornissen (ziekte van Menière), stijve nek, pijnklachten van de wervelkolom zoals nek-, schouder- en lage rugklachten (ook postoperatieve herniaklachten), blaasklachten zoals het niet kunnen ophouden van de urine, blaasontsteking, uitstralende pijn in het been, pijn in de knieholte, krampen in de kuiten, enkelklachten en pijn in de voet.
De blaas heeft ook haar psychische aspecten: indien de blaasenergie zwak is, ontstaan er klachten van wilszwakte, angsten, fobieën, gebrek aan mentale weerstand (het populair woord dat te pas en te onpas gebruikt wordt …..STRESS!); een te hoge blaasenergie kan agitatie en mentale verbittering veroorzaken.

Lees ook:   Tegenwoordig en een wespenprik

De blaas-energie kan op verschillende manieren aangetast worden; het eten van te veel zout en varkensvlees zijn twee van de produkten die zeker afgeschaft moeten worden bij klachten van de blaas-energie.

De blaas-energie is erg gevoelig voor kou! Daarom kan die blaasontsteking weer opkomt na het op blote voeten lopen op een koude of natte vloer. Het “kou-vatten” gebeurt ook altijd via de blaasmeridiaan!
De blaas-energie is goed te behandelen met acupunctuur. Vanwege de eerder beschreven connectie met andere organen biedt de blaas-energie een uitgebreide mogelijkheid om klachten van andere organen en orgaan-energieën te behandelen. Vaak worden de punten op de rug gebruikt om door middel van hitte om de energie te stimuleren van de te behandelen organen.

SpiermeridiaanGalblaas-Ma-Channels-295-2.jpg (1774×2175)

De bovenzijde van de schouders zijn bij vele mensen heel pijnlijk. Zo pijnlijk zelfs dat het dragen van een handtas al pijnlijk is. De handtas wordt door deze vrouwen al snel als zwaar gezien. Ook de bovenrug, tussen de schouderbladen of over de schouderbladen zijn pijnlijk. Hoe is dat mogelijk?

Als we dit bekijken vanuit de Chinese Geneeskunde heeft dit vaak te maken met de Galblaasmeridiaan. Deze meridiaan loopt over de schouders, stukje bovenrug tussen de schouderbladen, naar de zijkant van het lichaam, buitenzijde van de benen naar de één na kleinste teen. Als we gaan masseren over deze ‘lijn’, deze meridiaan, blijkt daar allerlei obstructies, knopen, te zijn. Enkele van de meest voorkomende pijnen op deze meridiaan zijn: schouderpijn, pijn in de heup (vaak aan de rechterzijde), kniepijn en ischias.

De Galblaas staat in de Chinese Geneeskunde voor moed en dapperheid. Een onbalans als gevolg van Leegte in de Galblaas functie, Galblaasmeridiaan, geeft volgens de Chinese geneeskunde neiging tot angst en verlegenheid. Ook niet kunnen handelen, geen daadkracht, geen grenzen kunnen stellen is gekoppeld aan een Leegte van de Galblaas als Chinees Fu orgaan.

In de praktijk zie ik vaak dat de stijve pijnlijke schouders met pijnlijke bovenrug gekoppeld is aan het niet kunnen stellen van grenzen. En vaak is het niet zo zeer dat men andere over zijn/haar grenzen laat komen, maar vaker dat men over zijn/haar eigen grenzen heen gaat. Men heeft het zo druk, dat men er niet aan toe komt om hetgeen men echt leuk vindt (sport, hobby, wandelen) te doen. ‘Nog even dit of dat doen, het moet af, ik vind dit ook leuk, nog een uurtje’.

Vaak is het genoeg om goed de Galblaasmeridiaan door te masseren, of acupunctuurpunten op deze meridiaan aan te prikken en BELANGRIJK om de persoon bewust te maken van het feit dat men over zijn/haar eigen grenzen gaat of laat gaan en de pijn verdwijnt in slechts enkele behandelingen.

Dus: van uw pijnlijke schouders afkomen? Begin met uw grenzen te bewaken!

Foto: Boek “The Cannels of Acupuncture” van Giovanni Maciocia. De foto laat de spiermeridiaan van de galblaas over de borst lopen, echter deze loopt ook over de schouders, langs de schouderbladen en dan komt de meridiaan ook uit aan de zijkant van het lichaam ter hoogte van de borst.

***Ik ben tevreden
Ik ben rustig

 

Maag meridiaan

maag mer 000 AnGel-WinGs.nl

Vb. Je ziet je geliefde innig gearmd met een ander lopen-
een promotie gaat aan je neus voorbij.

Lokatie:
Begint net onder het oog, loopt langs de kaak naar de slaap, vervolgens naar beneden over de wang en nek en dan over de borst
en buik via het midden van het been naar de tweede teen.

Maag AnGel-WinGs.nl

Chakra Zonnevlecht.

Balansverstoring:
het hoofd is licht verdraait, de nek loopt s – vormig en het hoofd staat niet horizontaal.

maag meridiaan, Maag, bezorgdheid, angst

Ik adem verse chi/lucht in en laat wat ik niet meer nodig heb los
Ik vertrouw op het mysterie van het leven. (Stomach/Maag)

Conflict:
Mentale intensiteit, buitensporige grote zorgen en gepieker,
obsederende of alles doordringende gedachten en weggezogen levenskracht, afschuw, walging, teleurstelling, bitterheid,verbittering,hebzucht,vraatzucht,onvrede,honger.

EE 3 Maag
Fysieke functie: Maag, reproductieve organen.
Emotionele functies: Genieten van het leven, zonder zorgen.
Hoofd emotie: Bezorgdheid en nerveusiteit.
Belemmerende gedachten: o.a.: Iedereen is tegen mij, het is God voor ons allen en ieder voor zich, ik zie geen uitweg meer.

 

Maag meridiaan

Maag1 2 AnGel-WinGs.nl

Ik ben tevreden
Ik ben rustig

 

Maag:
Ik aard mezelf in het nu en ben tevreden

De maag is het orgaan die het voedsel ontvangt en met de scheiding begint van het voedsel in wat het lichaam kan gebruiken, de bouwstoffen (het zuivere) en de afvalstoffen (het onzuivere) worden doorgestuurd en verder afgebroken in de darmen.

De Maag-meridiaan loopt beiderzijds over het lichaam en begint onder het oog; vandaar loopt de meridiaan naar de wang, naar de kaak, weer omhoog naar het voorhoofd, dan omlaag naar de keel, over het sleutelbeen, over de borst, over
de buik, langs de navel, via de lies naar het bovenbeen, knie naar het onderbeen en eindigt op de tweede teen.

Op de maagmeridiaan liggen 45 acupunctuurpunten, die bij
verschillende aandoeningen gebruikt kunnen worden.
De maagenergie verzorgt de smaak; iemand met een gezonde maagenergie kan de vijf verschillende smaken goed van elkaar onderscheiden.
Er bestaat een direct verband met het tandvlees, de tong, de speekselklieren en de kaakholte.
Voeding

Klachten van de maag ontstaan in de meeste gevallen door ongezond, onvolwaardig voedsel. Voedsel dat chemisch behandeld is, zoetigheid (suiker, alcohol), witmeel producten (zoals witbrood), koffie, en andere chemische drankje’s.
Het voedsel moet, voordat het in de maag komt goed gekauwd worden. De vertering begint al in de mond. Snel en haastig eten is slecht voor de maag. Het is ook af te raden om tijdens het eten te drinken. Het beste is enige tijd na het eten.
Melk is voor de maagpatiënt af te raden. In tegenstelling tot wat Je maar al te vaak hoort, zal melk juist een averechtse werking creëren. Klachten zoals winderigheid, oprispingen, darmklachten, en slijmvorming zijn maar enkele gevolgen die melk kan hebben op vele mensen.
Indien je veel last heeft van maagzuur en je wilt een product gebruiken om dit tegen te gaan, dan kunt je het beste sojamelk gebruiken. Sojamelk is trouwens veel gemakkelijker te verteren. Bij maagklachten is het altijd verstandig om een diëtiste te raadplegen.
Fysieke klachten

Als we weer terug gaan naar het verloop van de maagmeridiaan, zullen de klachten waar de behandelaar op let, heel gemakkelijk te volgen zijn.
Oogpijn, vermoeide ogen, kaakholteontstekingen, pijn in de wang, pijnen in de onderkaak en tanden, hoofdpijnklachten, voornamelijk aangezichtspijnen, keelpijn, pijn in de borst, het niet op gang komen van de melkproductie na de zwangerschap, maagklachten zoals maagbranden, maagzweer, overgeven, verminderde eetlust, pijnen in de onderbuik, knieklachten en pijnen in het been.
Psychische klachten

De maag-energie heeft ook haar psychische uitingen. Dit zijn mensen die veel piekeren, zorgelijke figuren. Bij een te hoge maag-energie zien we dat iemand mensenschuw is of isoleringsdrang heeft. Er kunnen ook agressiviteit en angstdromen optreden.
Mensen met een zwakte hebben in de maag-energie kunnen echter juist behoefte hebben aan en het prettig vinden dat zij aangeraakt worden. Dit zijn de mensen die dol zijn op massage.
Diagnostiek

In de gezichtsdiagnose komt de maag tot uiting in de bovenlip. De bovenlip is dan heel erg dun en vaak zie je de patiënt op zijn bovenlip bijten. De lip kan ook droog zijn, of te rood. Soms zie je een scheurtje in de bovenlip die wijst op een maagzweer.
De tongdiagnose kan ons ook veel informatie over de maag verschaffen. De maagzone op de tong ligt in het midden van de tong. Soms is er een zweertje te zien op de tong; dit kan ook op een maagzweer wijzen.
Behandelingen

Aangezien de oorzaak van de maag-energie stoornis vaak de voeding is, wordt tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan de voeding.
Acupunctuur kan heel goed helpen bij stoornissen van energie. Hierbij worden de punten van de maag- meridiaan gebruikt (en ook van andere meridianen). Door middel van druk, massage (Shiatsu, drukpunt massage of Tsubo-massage) of acupunctuur wordt het evenwicht weer teruggebracht.

*********************************************************

1 AnGel-WinGs.nl

EE 4 Gouverneursvat
Fysieke functie: Zenuwstelsel en endocrien systeem.
Emotionele functies: Genieten van het leven, zonder stress.
Hoofd emotie: Stress.
Belemmerende gedachten: o.a.: Ik moet alles zelf doen, ik kan niet loslaten, ik kan niemand vertrouwen om hun werk goed te doen. Het groeit me over het hoofd, ik haal mijn achterstand nooit in, ik kan me niet ontspannen als er nog zoveel werk is.

EE 5 Conceptievat
Fysieke functie: Endocrien systeem en reproductie organen.
Emotionele functies: Genieten van het gevoelsleven.
Hoofd emotie: Blokkade van gevoelens. (onderdrukking)
Belemmerende gedachten: o.a.: Wat zullen anderen van mij denken, ik mag mij niet zo voelen, ik ben bang anderen te kwetsen, dit is teveel voor mij, ik kan het niet aan, er komt teveel op me af.

Mocht het zijn dat je in de war bent bv, gestresseerd of je lichamelijk niet goed voelt, of één of ander vervelend iets meegemaakt hebt.
Doe dan bv deze oefening…zeg ze bv drie keer achter elkaar op.
Ga het rijtje langs en ervaar eens de doorstroming van energie in je lijf…
Je kunt het soms goed voelen nml.
Je kunt laten uittesten via touch for health bv welke meridiaan meer nodig heeft en uit balans is bv.

Maar ze gewoon opzeggen allemaal is ook oke…
Het helpt je weer in balans te raken en je zult het echt voelen, en merken.
Vaak de volgende dag al, als je ontwaakt zul je merken dat je heel anders tegen de dingen aankijkt bv.

AngelWings

 

Wanneer nu de bevoorrading van de lichaamscellen en transport door het lichaam naar wens gaat, zie je bij de persoon een grote vitaliteit ontstaan. Bij een stagnatie in de bevoorrading of bij het transport zie je dat weefsels zich aanspannen, vitaliteit verdwijnt, er kunnen zelfs zwellingen, enz. ontstaan. Je merkt dat de persoon een verminderde levensenergie heeft en we zeggen dat hij of zij ziek is.
Ziektebeelden ontstaan wanneer wij in disharmonieleven met ons gevoelsleven. Nu dien je onderscheid te maken tussen ziek zijn en je ziek voelen. Natuurlijk bewandel je in alle gevallen van je ziektebeeld altijd eerst de reguliere medische weg.

Bij ziek zijn, moet jij je in mijn beleving altijd blijvend wenden tot de medici als eerst aangewezen behandelaars. De alternatieve mogelijkheden kunnen dan in mijn beleving daarna of daarbij tot de nodige verlichting van het ziek zijn bijdragen.
Bij je ziek voelen, heb je in mijn beleving veelal met een psychische levensverwachting te maken, in de zin van: Je weet wat jouw mogelijkheden zijn. Je kent ze nog niet allemaal. Er kunnen er ook zijn waar jij het niet mee eens bent of kunt zijn of wilt zijn.
Kortom: Herken niet alleen het lichaam dat je bewoont maar vooral het lichaam dat je hebt. Het is ook dat lichaam waarmee je een liefdevolle en goede verstandhouding dient op te bouwen. Ik besef dat dat soms een moeilijk verlopend proces is.
Bij ziek zijn of je ziek voelen wordt er in eerste instantie naar de anatomische functies van je lichaam gekeken. De organen vervullen daar o.a. een grote rol van betekenis in.
In de alternatieve sfeer bekijken we hoe de lichaamsfuncties in samenhang met de organen zich op het gevoelsniveau of spirituele niveau tot elkaar verhouden.
Als de levensenergie uit balans is zal dat op meerdere plaatsen in het lichaam, in de vorm van klachten, zichtbaar zijn. Een behandeling van de juiste meridiaan of meridianen kan in één keer een groot deel van de klachten oplossen of verminderen.
Organen en Meridiaanbanen.
Onderstaand wil ik je nu wat inzicht geven in de gevoelsstructuur van de organen en zijn meridianen zoals ik daar tegenaan kijk. De metafoor, aan het begin van het onderwerp meridianen, waarbij ik je vroeg je lichaam als een land voor te stellen, heb ik hier terug laten komen.

Karen van der Velde - cursussen workshops massages health - Meridianen

Galblaas – meridiaan
Dunne darm – meridiaan
Lever – meridiaan
Blaas – meridiaan
Long – meridiaan
Nier – meridiaan
Dikke darm – meridiaan
Circulatie – Meridiaan
Maag – meridiaan
3verwarmer – meridiaan.
Milt/Pancreas – meridiaan
Conceptie – meridiaan
Hart – meridiaan
Gouverneur – meridiaan
Galblaas. (23.00-01.00uur)
Verbonden met het hart en daardoor een voorpost voor hartaandoeningen. De galblaas staat in directe verbinding met de emoties die te maken hebben met het geven en ontvangen van liefde. Het heeft ook te maken met afwijzing en agressie in de zin van bitterheid en ergernis.
Gal is veelal de bitterheid die zijn oorsprong heeft in problemen met de hartkwaliteit. E.e.a. heeft o.a. te maken met geloof in jezelf, zoals: liefde, vrede en geluk. Eigen verantwoording willen dragen maar ook graag controle willen hebben. Weet ook dat jij jezelf vanuit denken problemen en beperkingen oplegt en mogelijk daardoor gevoelens op anderen projecteert. Stel jezelf steeds weer de vraag: Ga ik wel liefdevol met anderen om? Justitie of de rechter
Lever. (01.00-03.00uur)
Het is een heel belangrijk, veelzijdig en gevoelig orgaan. De lever zorgt voor de wederopbouw, de verversing, levenskracht maar het zuivert ook. In de lever en het bloed (via de milt) wordt duidelijk wat er in het onderbewustzijn leeft. Hulpeloosheid, wanhoop zijn slechte raadgevers voor de leverfuncties. Ze nodigen niet uit om in positieve zin opnieuw te willen beginnen en weer te gaan leven. De aspecten waar we hier mee te maken krijgen zijn: ernstige tegenslag, brand, overlijden, angst om opnieuw te beginnen. Daardoor beperkingen, ongelukkig zijn en ontberingen. De generaal of het leger.
Longen. ( 03.00-05.00uur)
Bij de longen hoort ademhaling maar ook reuk. Het heeft dus alles te maken met lucht hebben en krijgen. Zonder de werking van de longen is er geen leven. De longen staan in nauw contact met het hart. Ze hebben ook te maken met gevoelens aanvaarden en met het eigenbelang erkennen. Longen hebben ook te maken met vergeving en de daarbij behorende gevoelens te aanvaarden. De werking van de longen is bepalend voor het hebben van de stem, de gebaren, de beweging enz.. De longen geven voeding aan emotie en denken. De bijbehorende adem weerspiegelt de kwaliteit van de bloedsomloop. Wat te denken van hoogmoed of schuldgevoelens. De ministerraad
Dikke darm. (05.00-07.00uur)
De laatste fase van het verteringsproces. Alles wat niet meer gebruikt kan worden wordt hier verzameld om vervolgens het lichaam te verlaten. Het wil ook zeggen dat je zaken van grote onzekerheid dient op te ruimen zonder gezichtsverlies of verwaarlozing maar met een hoge mate aan eigenwaarde. De dikke darm heeft ook van doen met zelfaanvaarding, zelfkennis. In algemene zin heeft de dikke darm alles te maken met de ruimte of basis of eigenwaarde die iemand heeft of zich te kort doet. De aspecten zijn: diepgewortelde onzekerheden, schuldgevoel, negatief denken.Buitenlandse zaken

 

Do you wake up every night at the same time? This clock will help you identify why to help you heal. Yes....4:44 am.

Maag. (07.00-09.00 uur)
Het centrum van (spijs)vertering of verdeling. Het is een vorm van overgeven aan … of zo je wilt ervaren dat… De maag toetst de emotie, het gelijk, het ongelijk of de investering buiten of in jezelf. Hier kan de wrijving tussen hoofd en hart ( denken en emotie) zichtbaar worden.
Hier volgen dan de uitwerking van: het er niet of wel mee eens zijn, vormen van acceptatie. Zich er bij neer leggen. Opkroppen of wegduwen van emoties. Jezelf rechtvaardigen. Beseffen dat je o.a. door het ervaren van angst, zwakte, verbittering, teleurstelling en pijn groei en acceptatie in je leven kunt brengen. Financiën
Milt – alvleesklier.( 09.00-11.00 uur)
De gelijknamige meridiaan is aan de linkerzijde de miltmeridiaan en aan de rechterzijde de alvleeskliermeridiaan.
De milt is een krater van onbewust vuur. De stroming moet in positieve zin opgang komen. Maar ik moet het wel willen. M.a.w. we vinden hier nog enkele pijnen en functiestoornissen terug. Onbewuste herinneringen komen op gang. zoals zelfbeklag, piekeren, wegstoppen. Er moet of wordt hier gewerkt aan het herstel van de verstorende prikkel, dat is gunstig voor de levensenergie in milt en lever. Kraters zijn bv: opkomende begeerten, emotionele en mentale kenmerken of beperkingen van de persoonlijkheid. De milt wordt ook wel als spons gezien. Het zuigt op en geeft af op een wijze zoals wij dat willen of toestaan.
De alvleesklier zorgt o.a voor insuline en het op peil houden van de bloedsuikers. Wanneer je nu het contact met de “zoete”dingen v/h leven ( vreugde, plezier, samen iets beleven) verloren hebt, zul je mogelijk slecht functioneren. Te denken valt ook aan: mislukken van plannen, verbitterde levenshouding, angst voor de toekomst.
De administratie of het planbureau
Hart ( 11.00-13.00 uur)
Het hart vertegenwoordigt je bewustzijn. Het geeft aan wat er in je leeft. Maar doet je ook beseffen dat “gewoontes” slechte raadgevers zijn. Geeft hartpijn aan. Kortom is gericht op de emotie en de emotie verwerking. Het vertolkt ook gevoelswijsheid.
Via het hart geef je uiting aan gevoelens en gedachten die ook heel tegenstrijdig kunnen zijn. Bv. haat, verlangen naar, liefdesuitingen, scheiding, angst, woede, ergernis. Medelijden en angst zijn dan slechte raadgevers die hoe dan ook in positieve levenskracht omgezet moeten worden.
het kabinet.

The Guide To The 12 Major Meridians of the Body
Dunne darm (13.00-15.00 uur)
Heeft van doen met het verteringsproces. M.a.w. hoe gaan we met de dingen om. Zoals klachten over miskenning, boosheid, ergernis en zelfs bitterheid. De dunne darm weerspiegelt ook je Ego in de vorm van in hoeverre jij jezelf kunt maar vooral ook wilt zijn. Vastzittende aspecten zijn: drammen, ontevredenheid maar ook analyseren, zwart kijken, te moeten bewijzen. Treurig, verdrietig.
De andere weerspiegeling is die van wijsheid. Open aspecten zijn: groei, geestelijke groei, tevredenheid, accepteren van de mogelijkheden. Het parlement of de tweede kamer.

Massage Healing Chart -- The highlighted areas of the chart can be used to stimulate the muscle to eliminate pain and restore blood flow to the organ it is associated with. Book your appt today 602-218-6260
De Blaas. (15.00-17.00 uur)
De blaasmeridiaan is de langste meridiaan die we kennen. De blaas is verbonden met het onderbewuste. Met het loslaten, maar ook met positief willen zijn en daardoor geen angst willen hebben. Het kan zeer goed te maken hebben met aandacht, controle willen hebben over anderen, schuldgevoelens, schaamte. De blaas heeft zo zijn eigen regels. Wat wil zeggen dat het ook met innerlijke overtuigingen te maken heeft. Uiteindelijk geeft het uitdrukking aan vrede en harmonie met jezelf. Aspecten van toepassing: aandacht, vrije tijd, ongeduldigheid, rusteloosheid, in evenwicht willen zijn.Plaatselijke overheden.

Massage tricks
Nieren. (17.00-19.00uur)
Deze staan centraal voor de vochthuishouding en hebben van doen met emoties en mede daardoor storing in de nierfuncties. Een conflict “tussen de nieren” heeft bijna altijd van doen met de noodzaak om verouderde, giftige emoties te verwijderen. In de innerlijke (familie) sfeer heeft dat van doen met de linkernier en
bij de uiterlijke (mentale) sfeer heeft het betrekking op het maatschappelijk gebeuren (werk).
Het geeft aan wat wij in de ander positief of minder positief willen zien of zien. Te denken valt aan verdriet of teleurstelling en het daardoor niet kunnen uiten. Maar ook hoe wij in deze met ons zelf om gaan zoals: verandering durven aanbrengen, je grenzen accepteren, onveiligheid toelaten, persoonlijke groei in jezelf en je gevoel zoeken. Werkgevers.

Meridianen die niet specifiek aan één orgaan verbonden zijn:
Circulatie. (19.00-21.00 uur)
Heeft te maken met de bloedsomloop en de stofwisseling. We herkennen dat aan “het opgestoken vingertje”. We doen een beroep op ons eigen ego. We hebben hier van doen met een combinatie van Organen. T.w: dikke darm, dunne darm, nieren, galblaas, milt.
Liefdesgevoelens toelaten. Bij jezelf en /of je gevoel willen blijven. Wel of niet willen ontvangen. Maar hoe staat het dan met geven? Afstand naar jezelf en anderen scheppen of hebben (stijfkoppigheid)
De bevolking of de bewoners
3verwarmer. (21.00-23.00 uur)
Heeft te maken met de verbetering van de algemene conditie in de drie gebieden van het lichaam. t.w:
Levensenergie (prana)– Borstgebied = adem en hart.
Stimulering van energie – Buik = spijsvertering Verzorgt energie – Geslacht
De realiteit zowel innerlijk als uiterlijk onder ogen durven en willen zien en botsingen willen voorkomen. Jezelf een houding willen geven maar ook koppig en vasthoudend zijn. Risico willen vermijden maar ook graag een schouder willen hebben. Jezelf toestaan, gezien, gehoord of begrepen te worden. M.a.w. luisteren naar je lichaam en daarbij horen wat er speeltom tot handelen over te kunnen gaan. Zorgcentra zoals ziekenhuizen.
Conceptiemeridiaan en Gouverneursbaan.
Zijn bij uitstek aardings- of centreringsbanen. Deze banen worden in mijn beleving steeds als eerste geopend voordat men op welke manier dan ook met de meridianen verder gaat. Ze hebben te maken met:
evenwicht, realiteit, levenskracht, groeikracht, overgave, daadkracht, levensinstelling, de wil, kwetsbaarheid.
Eerste kamer.

Painful muscles are debilitating but now you can have products to help at home. You don't need to see a specialist every time you have muscle knots.

Affirmaties
Het woord ‘affirmatie’ betekent letterlijk: bevestiging. In relatie tot bewustwording zijn affirmaties
zelfbevestigingen oftewel positieve geloofsovertuigingen op identiteitsniveau. Je kunt deze
zelfbevestigingen in je hoofd nemen en je kunt ze hardop uitspreken. Het laatste werkt het krachtigst
indien ze ook vol overtuiging en met de juiste fysiologie worden uitgesproken. Het is belangrijk dat
deze zinnen in een positieve verwoording en in de onvoltooid tegenwoordige tijd worden gesteld.
Ons onderbewuste kent het woord ‘niet’ niet. Wat zie je voor je als ik aan je vraag: ‘Denk nu absoluut
níét aan een roze olifant?’ Als een affirmatie wordt gebruikt met een ontkennend woord erin, zal het
onderbewuste juist het tegenovergestelde oppakken. Op het moment dat je tegen jezelf zegt dat je
vooral niet moet vallen, creëert je onderbewuste het beeld hoe je valt. Je stuurt je focus en daarmee
je motoriek naar vallen. In dit geval is de juiste affirmatie: ‘Ik blijf staan.’

Ear Acupuncture @ Karreen & Co If you have specific disharmonies that you can identify, simply rub your ears in a soft, gentle manner for 1 minute. This soft gentle touch will move Qi and blood in the ear which is a micro system of our entire body, creating a healthier you.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥