web analytics
11:11 Dubbele getallen
11:11AngelWingsAtlantisBuitenaardsDubbele tijden 11:11EgypteGeschiedenisLeven na dit Leven - BDEMaatschappij & PsycheMysterieReincarnatieRH Negatief - Anunnaki - Elohim - GeloofU.F.O

Anunnaki wat als zij een technologie hadden…

N.a.v dat artikel:
https://angel-wings.nl/rh-negatief/2019/06/de-anunnaki-elohim-van-nibiru-kwam-om-mensen-op-aarde-te-creeren/

Denk ik nu dus na over wat het nu echt is…was…
Goden? Waren zij echte Goden?

V061AzulFlamePortal

Er waren ook Griekse goden, misschien betekende dat wel hetzelfde als de Anunnaki…En de bijbelteksten.
En is het gewoon verbasterd qua namen en uitleg.

Mijn idee, na alles wat ik las en zag is:

-Dat de Anunnaki bv. op Mars leefden… omdat de naam van de rode planeet nogal eens voorbij kwam.
Hoe zij hier op de aarde kwamen, waarschijnlijk en misschien wel dankzij een voorbijkomende ster?
Of konden zij  ook op die ster verblijven of het tijdelijk bewonen. Terwijl het in een baan om de aarde ging?

-Het leven op Mars, de Maan en Venus en misschien wel vele andere planeten is ooit vernietigd, of gestopt.
Het is uitgestorven, wie weet voor hoeveel eeuwen al wel niet.
Denk aan miljarden jaren bv.

-De Anunnaki waren zo geavanceerd, zelfs toen, nog veel verder dan wij nu zijn.
Wat konden zij nog meer behalve bv dna technieken gebruiken, vliegen met vliegmachines, planten en dieren met dna bewerken etc.

-Er bestaat zoiets als reïncarnatie, geloof wel dat het bestaat, maar is dit alleen op aarde of op allerlei planeten mogelijk? Meerdere universa!
Planeten die wij nog niet kennen en die ook bewoonbaar zijn.

-Er is een leven na de dood.

-Als men sterft, gaat men naar de hemel.
Welke hemel…die van de Anunnaki bv?
Gaan wij dan terug naar de bron?
Dat is een intrigerende gedachte.

Ik neem wat teksten uit de bijbel mee, om te kijken of het wat zegt over eventuele levens hierna en met de wetenschap,… dat we naar het evenbeeld van god of de goden (Elohim, Anunnaki) geschapen zijn… Eens kijken wat dat oplevert.

Waarom bestaat de dood?
De dood is niet iets dat God verlangt; de dood is het gevolg van een verdoemenis die de mensheid over zichzelf heeft afgeroepen (Romeinen 3:236:23). (De mensen hadden dus ernstig gezondigd! De Heer (Anunnaki)heeft de mensen geschapen en een vrije wil gegeven; Hij heeft dat niet gedaan om hen vervolgens te zien lijden en sterven.(Dus de mensheid misbruikte het leven en dus het goddelijke, om te doden en mensen te doen lijden en daar was het leven niet voor bestemd.)   De Heer (Anunnaki) heeft de mensen geschapen, zodat Hij een liefdevolle, gemeenschappelijke relatie met hen zou kunnen hebben, hier op aarde en tot in de eeuwigheid. (Blijkbaar was dat dus niet voor even)

-“U zegt dat sommigen van hen ontrouw zijn geworden? Dan vraag ik u: kan hun ontrouw Gods trouw tenietdoen?” (Romeinen 3:3).

-“Want het loon van de zonde is de dood(van het tijdelijke lichaam, de jas die de ziel aantrekt om te kunnen leven op aarde), maar de gave van God(gave Gods, gift van God!) is het eeuwig leven in Christus -Jezus onze Heer” (Romeinen 6:23).

(Welke gave van god… of gift eigenlijk? Wat gaven ze ons mee, voor de verzekering, dat er leven na de dood zou zijn?)

-De Bijbel verzekert ons ervan dat er een leven na de dood is en beschrijft dit leven als volgt: “Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9).

Obtain Power, wealth, love or whatever you need by n casting any of theses spells for Summer solstice.

Een oog en oor behoort aan een levend mens en dier, dus een mensenhart, dus gaat het over een levende mens, en een nog levend mens heeft de dood nog niet aanschouwt op aarde, tenzij tijdens een BDE ervaring, wat betekend dat diegene dus even echt dood was! Dan hoor en zie je niet.

-Het leven na de dood is voor alle mensen beschikbaar. Het is aan elk mens om voor zichzelf te beslissen of hij of zij de eeuwigheid(= eeuwigheid de vertaling voor de dood?) in de hemel of in de hel wil doorbrengen.

Dat kan een tekst zijn die vervormd is door ons menselijk denken.
Wil je na de dood dus  in de hemel verblijven of in de hel.

Wat zou die hel dan zijn? De hemel is duidelijk, dat is waar zij vandaan kwamen. Daarboven of daarbuiten ons.

Als iemand een persoonlijke relatie met Jezus Christus heeft, dan is zijn of haar kijk op de dood gebaseerd op de waarheid dat de geest-ziel- na de dood herenigd wordt met God.

Dus na de dood herenigt de ziel zich met God of de Goden- dus de Anunnaki!

Wat is dan die ziel… die in ons lichaam huist?
Een energie.
Wij zijn allen energetische wezens en zo ook alles dat op aarde is.
Alles bestaat uit energie, magnetisme, trillingen, zwaartekracht, en die zwaartekracht geeft ons ook het begrip tijd.
Tijd, waar de Anunnaki geen last van hadden, want ze kwamen van een andere planeet, met waarschijnlijk een andere zwaartekracht waardoor zij ook langer konden leven dan wij.

Lees ook:   Weer wat raars bedacht in NY ivm transgenders

Wat is licht, wat is stroom, hoe kan een pc bestaan bv, bijzondere dingen natuurlijk, maar vergeet niet, hoe kunnen wij bestaan, we vinden dat alles nogal normaal maar in feite is dat het dus echt niet.
Ik wil dus ergens naartoe met dit alles.

-Wat was dan onze zonde?

De dood en de hemel – De hemel begrijpen
De hemel is het einddoel voor de -onzichtbare menselijke geest die zondeloos is gemaakt, die onsterfelijk is gemaakt en die volledig is aangepast voor het hemelse leven-. Hoe anders zouden wij de dood tegemoet zien, als we wisten dat Jezus een prachtige plaats voor ons heeft klaargemaakt; ons eeuwige thuis, waar onze naasten en geliefden geduldig op onze komst wachten.

-Thuiskomst!
-Waar geliefden op ons wachten!

-De zonde zorgde voor de dood van de mensen… mensen waren slecht geworden immers, nadat zij gemaakt waren, ze werden tot wilde dierlijke wezens nadat de Anunnaki weg waren van de aarde en toen zij terug kwamen zagen zij wat er gebeurd was met die mooie mensheid, waar ze zulke mooie plannen voor hadden.

Werd de mensheid gestraft!?
Zo van oké jullie kunnen dus niet omgaan met onze vrijheden, we zorgen ervoor dat jullie leven eindig is.
Daarna kun je reïncarneren op aarde in een nieuw lichaam, opdat je zult leren van al je fouten die je maakt.
Zodat jij al je zonden zuiveren zult in al die levens, totdat je volwaardig geacht wordt om, gereinigd van al je zonden, in het hemelse leven te mogen verblijven voor altijd.

onzichtbare menselijke geest die zondeloos is gemaakt, die onsterfelijk is gemaakt en die volledig is aangepast voor het hemelse leven

Coffeenuts

  • De hemel zal spectaculair zijn.
    “Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Stralend van Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf stammen van Israël” (Openbaring 21:111-12). 12 -stammen van Israel, heeft iets te maken met afstamming van een bepaald ras, of rassen!-
  • De hemel zal relationeel zijn.
    De hemel is een relationeel bestaan waarin we in gemeenschap met God de Anunnaki leven. -> laat dat maar even achterwege:Christus wordt geprezen en verheerlijkt in de aanwezigheid van God de Vader. Maar dit dus niet: -Geliefden en naasten zullen met elkaar worden herenigd en nieuwe relaties zullen worden opgebouwd met de mensen die ons  in de dood zijn voorgegaan, zoals de patriarchen van ons geloof. (Reïncarnatieleer gaat idem over nieuwe relaties met diegene die gestorven zijn, in het ene leven ben je broer en zus en dan partners en dan ouder van en dan geliefden, minnaars, vrienden, etc)
  • De hemel zal een voortdurende leerervaring zijn.
    Een leerervaring over de verzoening die ons door God via Jezus Christus is gegeven.

De hemel op aarde?

Wat als de mensheid ooit keihard gestraft is…?
Dat reïncarneren een optie is om beter te worden dan in vorige levens waarin wij zondigden, fouten maakten…?

-Jezus (Enki) zou terugkomen immers…

Ze komen ooit terug. Zijn het misschien al eens geweest, rondom 1200 had men ook schilderijen met ufo’s erop! Misschien toen heel normaal… er is niet zoveel bekend uit die geschiedenis.

-Alleen Hij geeft eeuwig leven in de hemel en het nieuwe koninkrijk dat zal komen. (Er komt dus een nieuw koninkrijk) Het is beschikbaar voor alle mensen die in Hem geloven. Het is een bovennatuurlijke plaats (poeh het geloof dat over het bovennatuurlijke spreekt…wow dat dat mag! 🙂 ) waar wij met onbeperkte macht, genade, liefde, vrede, vreugde en veiligheid zullen leven.

Een perfect leven in de hemel zonder enige beperkingen gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Het is belangrijk dat we erover praten en ons erop voorbereiden. Dit eeuwige leven zal ons geschonken worden zonder de beperkingen of de grenzen van een materialistische en verdorven wereld.

Snap je wat ze zeggen die woorden?

-Als een mens sterft, sterft in ieder geval zijn lichaam. (Juist maar de ziel niet!)Het lichaam is dood en wordt in de aarde gelegd, waar het tot zijn oorspronkelijke materiaal terugkeert: aarde. Hierin beleeft een gelovige een bijzondere symboliek. Hij weet, dat de mens ontstaan is, omdat God bij zijn schepping materiaal van de aarde gebruikt heeft.(klopt de Anunnaki hebben aarde gebruikt bij hun dna vermenging, komt ook voor bij de oude Sumerische teksten, de vraag is alleen hoe wij aarde moeten vertalen!!!)  Nu hij na zijn dood weer aan de aarde wordt toevertrouwd, keert hij (het lichaam) terug tot het oorspronkelijke materiaal (STOF!), waarvan God hem gemaakt had.

Lees ook:   Omstreden fotograaf David Hamilton (83) overleden

Hoewel veel ongelovige mensen menen, dat bij de dood ook de ziel sterft, leert de Bijbel duidelijk, dat de ziel niet sterft. De ziel kan niet sterven. Bij de dood blijft de ziel gewoon verder leven. Niet hier op aarde, maar op een andere plaats. De gelovigen uit het Oude Testament wisten al, dat de ziel na het sterven verder leefde. Zie Prediker 12:1.

Er is verschil in plaats voor de zielen na de dood. De zielen van de ongelovigen zijn niet op dezelfde plaats als de zielen van de gelovigen. (Welke vertalingen zijn er voor de ongelovigen? Of is het zondaren!? Wat als een ziel die nog zondigt en nog niet volmaakt is, terug moet naar de aarde dan zal diegene op een tussenstation komen en daarover vertelde Rudolf Steiner met 7 hemelen bv. denk hierbij ook aan de 7 basis chakra’s) De toestand van de zielen van de ongelovigen is ook niet het zelfde als de toestand van de zielen van de gelovigen. (De toestand van de zielen, juist, het karakter is nog niet zuiver genoeg!)

Nog een mooi voorbeeld.

Why I Am No Longer a Light Worker

Het lichaam ging naar het graf om tot ontbinding over te gaan en terug te keren naar zijn oorspronkelijke materiaal: stof, aarde.De resten van het lichaam van de mens wachtten in de aarde op de dag der opstanding, die eens zal komen. Dan zullen de resten van de overledene weer bij elkaar komen en weer een lichaam met beenderen, spieren, pezen, vlees, organen en huid vormen.

Je ziet dat dit niet klopt met een vertaling.

Niet de resten van het lichaam wachten op opstanding, maar de ziel!
De dag der opstandig is de dag van reïncarnatie.
Dan zal er weer een nieuw lichaam gevormd worden met een oude ziel in zich!!!

De nieuwe jas kan aangetrokken worden in een nieuw leven!

Nog een mooi voorbeeld:

Zo lezen wij bijvoorbeeld, dat na de dood van de Here Jezus “vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt” (Matth. 27:52). (Oftewel er werden vele nieuwe lichamen opgewekt(gemaakt)!)
Bij de steniging van Stephanus lezen wij: “Met deze woorden ontsliep Stephanus” (Hand. 7:60). Dat het hier niet gaat over een slapen van de ziel, !!! maar van een slapen van het lichaam, bewijst Hand. 13:36, waar staat: “David is ontslapen en hij heeft ontbinding gezien.” Het ontslapen wordt hier gekoppeld aan de ontbinding, wat duidelijk maakt, dat het hier niet gaat over de ziel, maar over het lichaam. (Oké ontbinding wie zegt dat het woord juist is vertaald? De bijbel is zo vaak opnieuw vertaald dat we niet eens meer weten wat er nu echt gezegd werd. Laten we dat niet vergeten!) Misschien zag hij wel de binding met een nieuw lichaam ontstaan?!

-Toen de zonde nog niet zijn intrede gedaan had op de aarde, heette de Hof van Eden (Was het Hof van Eden soms Atlantis?)  ook wel “het paradijs”. Hier leefden de mensen niet na hun dood. Hier waren levende mensen, die nog niet gebukt gingen onder de gevolgen van de zonde.

Na de zondeval! horen wij over een andere plaats, die ook “het paradijs” genoemd wordt. Nu gaat het over die ene afdeling in het dodenrijk, waar de behoudenen zich bevinden. Het paradijs is dus niet het hele dodenrijk, maar alleen de afdeling waar de behoudenen zich bevinden. (Wat betekend het woord behoudenen? Diegene die zich kan beheersen, de meer volmaaktere ziel inmiddels na vele levens? Of de zielen die behouden moeten worden?)

Over deze plaats horen wij, als de Here Jezus met die ene misdadiger spreekt over hun toekomstige bestemming, de bestemming van hun ziel.

Vervolgens horen wij na de opstanding van de Here Jezus over een nieuwe plaats, die nu de naam draagt van het paradijs. In 2 Cor. 12:2-4 heeft de apostel Paulus het over iemand, die naar de “derde” hemel gevoerd was en daar “in het paradijs” was. !

Lees ook:   Ze zullen RUSLAND de schuld geven! "Het gaat IEDEREEN beïnvloeden"

Nu is het paradijs dus in de hemel. Ook in onze tijd is het paradijs nog steeds in de hemel.

Tenslotte lezen wij in Openbaring 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarbij het nieuwe Jeruzalem (planeet en Anunnaki, of noem ze Elohim) uit de hemel naar de aarde nederdaalt.

Dit lijkt ons duidelijk te maken, dat het paradijs dan weer op aarde zal zijn, als de mensen weer in reinheid en heiligheid, dus zonder zonde, op aarde wonen zullen.

-Waarschijnlijk gebeurd dat pas als de mens als ziel volmaakt is geworden.

Wat zijn wij dan hier op aarde?
Zijn wij een soort avatars?
Of een soort computer plugin in een lichaam?

Men wil een brein richting de computer gaan uploaden, dan kan iemand bwvs eeuwig bestaan… die gedachten komen ergens vandaan.
Als dat mogelijk is en omdat wij allen energie zijn,…is dat niet zo vreemd.
We zijn ontstaan uit een deeltje aarde. dus we zijn aards, lichamelijk!
Dus met een aards menselijk lichaam.
Maar in ons zit ook een deeltje God.
In ons dna schijnt nml zelfs die naam te staan.

”Hello my children. This is Yahweh, the one true Lord.
You have found creation’s secret. Now share it peacefully with the world.

https://angel-wings.nl/rh-negatief/2018/01/boodschap-van-god-in-dna/

Wat als?

Als ik al kijk naar mijn nickname en hoe ik die koos ooit… in 2000.
Gevoel… ik dacht oké ”het Goddelijke geef me mijn nickname dan maar door”… en ineens bedacht ik mij  AngelEyes…maar die bleek al bezet!
De gewone engeltjes enzo heb ik niks mee verder? Waarom ik koos voor Angel geen idee.
Dus, maar voor die website moest ik me wel aanmelden met een nickname.
Nu had ik vroeger een button op mijn jas met bling hahaha… ben ik jaren later ook goed in geworden blingen en glitteren!
The Wings mijn eerste tape.
Ik vond Mc Cartney nogal nice those days, ben je 11…
Nu dat moest hem dan worden, angel-wings…betekenis kwam ik veel later pas achter, messenger= boodschapper van de engelen!
Oké? 😛
Who me?

Xzendor7 Orb of Light on Black Wall Mural
De dubbele getallen begonnen mij op te vallen in 2002.
Daarvoor was het alleen mijn geboortedatum op de klok.
Ik ben dol op de Egyptische geschiedenis.
Maar toen ik uiteindelijk begreep dankzij iemand online uit Amerika wat rh negatieve bloedgroepen eigenlijk betekenden gingen mijn ogen pas open!
Daar door ging ik steeds dieper in op deze materie.
Ik zat bv op een christelijke school, goed voor de ontwikkeling, ik heb contact gehad met mensen van een kerk een tijdje.
Interessant, maar dat paste niet bij mijn mindset, ik vond dat te (sorry) simpel, er moest meer zijn nml.
Al die dingen als de piri reis map, atlantis, engelen, piramiden, dubbele getallen, orakels, er was geen toeval, het was er al, sprookjes, al die wezens hebben bestaan de mens verzint dat niet zomaar dat komt ergens vandaan.
Net als dat ik weet dat de grijze aliens tijdsreizigers zijn en ooit ons nageslacht zijn.
Dat zij dna nemen van ons in het nu.
Omdat zij oud dna in willen voeren in hun uiteindelijk vervormde zijnsvorm tzt.
Ze verliezen nml hun emoties en zullen enkel verstandelijk denkend zijn.
En kijk nu om je heen, hier is het begonnen allemaal dankzij die mobiel waar velen gewoonweg niet mee om kunnen gaan!
Dat brein is niet bestand tegen al die informatie.

Ik kan het bv aan, ik kan dat plaatsen op een tijd, wanneer ik dat wil!
En vele anderen ook, maar het merendeel niet meer.
Waarom lukt het sommigen wel,… omdat ze dat ooit kenden, die rust.
Ook omdat zij weten dat niets zo belangrijk is als zijn in het nu.
Dat aardse bewustzijn, en velen willen niet bewust zijn, niet echt zijn.
Toch moet dat.
Je moet dat leren nml.

Maar het zal niet voorkomen, dat de mensheid ooit een grijze emotieloze Alien wordt.

Wil men dat voorkomen zal men de mobiel aan banden moeten leggen, maar die overheid wil zo graag informatie van ons.
Ze willen graag weten waar foto’s gemaakt worden bv, dus via de mobiel is dat mogelijk gemaakt dankzij  die minicomputer op zak, tevens je chip!
Is niet erg verder alleen het zal de mens niet verder brengen. Niet ten goede!

Lees de bijbel zoals bestemd is, en lees eens over bepaalde teksten heen, vraag je af wat goed vertaald is en wat niet.
Laat je niet bedotten door wat een ander ooit zei…ontdek zelf.

Angel-Wings

 

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien