web analytics
...
Maatschappij & Psyche

“Geloofwaardigheid BPOC raakt ons allen” Gezamenlijke uitzending 3 platformen met een feitenrelaas.

27 oktober jl. kwam de Buitenparlementaire Ondertzoekscommissie, beter bekend onder de naam BPOC2020 met een opvallend persbericht. In dit bericht werden BLCKBX, Cafe Weltschmerz en De Blauwe Tijger genoemd, zo ook de personen Flavio Pasquino, Max von Kreyfelt en Tom Zwitser. In deze verklaring werden zoveel feitelijke onjuistheden en onwaarheden verkondigd dat wij (alle 3 de platformen) niet anders konden dan te reageren met een gezamenlijke uitzending die vandaag dan ook op alle 3 de kanalen is te zien.

Wat is er aan de hand?

Het tweede onderzoek van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC2020) was gericht op de misdragingen van het politiekorps tijdens de corona-demonstraties. Maar liefst 80 agenten zouden daarover verklaard hebben aan het BPOC2020. Hoewel er inmiddels maanden verstreken zijn en er een gedrukt rapport ligt, ontbreekt er na maanden van toe- en afzeggingen nog steeds het gevalideerde bronmateriaal van de verhoren met de daarbij behorende notarisverklaring. Omdat het niet om interviews gaat maar om verhoren, blijft het materiaal zonder deze validatie een ongefundeerd opstel.

Geloofwaardigheid

Wij weten dat dat BOOC2020 door de mainstream media eerder al negatief werd bejegend. Daarover nemen wij geen enkele positie in. Het is voor de betrokken mediaplatforms op dit moment slechts van belang dat de werkwijze van BPOC2020 vanaf nu verder transparant plaatsvindt. De geloofwaardigheid van BPOC2020 raakt ons allemaal.

Disclaimer:

BLCKBX wil op geen enkele manier kwaad spreken over de BPOC2002 en dus ook niet over de personen Pieter(Pedro) en Jade Kuit.

Flavio Pasquino; “Ik heb hen als zeer hardwerkende en integere mensen ervaren en niet voor niets 3 keer een uitzending aan hun dossiers gewijd. Echter de gang van zaken (toegelicht in deze uitzending) deed mij wel vermoeden dat er iets raars aan de hand was, maar dat is slechts een gedachte en geen bewering want er is vooralsnog geen bewijs. De verklaring van de BPOC2020 op 27 okt jl. heeft ons met de rug tegen de muur gezet om te reageren en daarom zijn van vandaag naar buiten getreden met een toelichting”.

https://www.blckbx.tv/

Lees ook:   Onaangepast

Persoonlijk heb ik altijd een raar gevoel bij de BPOC gehad.
De website oogt niet professioneel.
De verhalen die ze beschreven leken teveel op elkaar, alsof ze het zelf ge en be schreven hadden.
Ze vroegen om gelden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button