27 januari 2021

 

StuFi voor de studerende 30-plusser

StuFi voor de studerende 30-plusser

Ben je boven de 30 en studeer je? Dan kun je straks aanspraak maken op studiefinanciering voor college- of lesgeld. Zo wil de overheid stimuleren dat mensen een leven lang leren. Maar er is nóg een belangrijke verandering: voortaan stopt het recht op studiefinanciering niet meer op je 30ste.
Althans, als het gaat om het college- of lesgeld. In de toekomst kan iedereen tot 55 jaar daarvoor een gunstige lening afsluiten.

Studeren naast werk
De overheid stimuleert studeren naast werken om 2 redenen. Aan de ene kant moeten mensen bijblijven in het vak dat ze uitoefenen. Wie dat wil, kan voor de studiekosten vaak een beroep doen op zijn baas. Anderzijds moeten mensen ook de mogelijkheid hebben over te stappen naar heel ander werk, bijvoorbeeld omdat een ander beroep meer perspectief biedt. In dat geval kun je zelden bij je baas aankloppen. Ook een verandering op de arbeidsmarkt kan een reden zijn om te gaan studeren.

Leenstelsel
Het nieuwe leenstelsel moet studeren voor volwassenen aantrekkelijker maken. Tot nu toe lukt dat namelijk niet erg. Zelfs deeltijdopleidingen zijn vaak overdag. En ze houden er lang niet altijd rekening mee dat studenten in hun werk al kennis en ervaring hebben opgedaan. Het aantal dertigplussers dat studeert, loopt dan ook gestaag terug.

Experiment
Om deze daling een halt toe te roepen en misschien zelfs wel in een stijging om te zetten, start uiterlijk in september 2016 een experiment met vouchers in de zorg, welzijn en techniek; die sectoren kampen met grote personeelstekorten. Deeltijdstudenten zonder bachelor- of masterdiploma in die vakgebieden krijgen een voucher van 1.250 euro per 30 studiepunten waarmee ze zelf onderwijs kunnen inkopen. Bij goed presteren, krijgen ze een volgende voucher.

Lees ook:   Bijzondere kinderen

Lening
Maar ook in andere vakgebieden wordt studeren op latere leeftijd aantrekkelijker gemaakt. 1 manier om dat te doen is de hobbel wegnemen van het vaak forse college- of lesgeld. Als je daarvoor een gunstige lening kunt afsluiten, ben je immers eerder geneigd aan een studie te beginnen. College- of lesgeld financieren is nu alleen mogelijk tot je 30ste. Je kunt dan via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een zogeheten collegegeldkrediet afsluiten. Dat krediet wordt straks ook verstrekt, als je ouder bent dan 30, maar heet voortaan levenlanglerenkrediet.

15 jaar terugbetalen
Lenen tot je 55e geldt voor bijna alle studies aan hbo en universiteit en voor voltijdse opleidingen in het mbo, aldus de DUO. Het maximale leenbedrag hangt af van de hoogte van het college- of lesgeld. De terugbetaalperiode is 15 jaar aaneengesloten, ingaand op 1 januari na het afronden van de studie.

Ingang regeling
Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren, voordat de regeling ingaat. Het nieuwe leenstelsel geldt weliswaar vanaf september 2015, maar de DUO krijgt het niet voor elkaar daarin ook meteen het levenlanglerenkrediet te verwerken. De dienst zegt dat pas begin 2017 voor elkaar te hebben. De Tweede Kamer ziet dat uitstel niet zitten. Maar volgens minister Bussemaker wordt het lastig het levenlanglerenkrediet al in 2015 te gaan verstrekken. Ze probeert echter het uitstel beperkt te houden.

https://www.gelderlander.nl/extra/dgstudent-024/stufi-voor-de-studerende-30-plusser-1.4721033

Goede zaak dit!

Wat zal ik eens gaan doen?
Ienemienemutte… Kunstacademie? Mijn droom…
Maatschappelijk werk…toch nog?
Of psychiatrie?
Hmmzzzzzzz

Gerelateerde berichten