...
Spiritueel

Tweelingzielen of zielemaatjes?

Tweelingzielen zijn twee kanten van dezelfde ziel, terwijl groepszielen, ofschoon intiem verwant, afzonderlijk zijn. We hebben vele zielemaatjes maar maar één tweelingziel…”

Zielemaatjes kunnen geliefden zijn, ouders, familieleden, beste vrienden en andere personen in on sleven, die gewoonlijk heel dicht bij ons zijn. Zoals ik het versta zijn er drie verschillende soorten zielemaatjes relaties en mogelijkheden.

“Karmische’ zielemaatjes zijn twee personen die samengekomen zijn gedurende een mensenleven om iets uit het verleden te helen. Hun relatie met elkaar kan heel diepgaand en liefhebbend zijn, maar het kan ook ontaarden in dezelfde negatieve situatie die geschapen werd in een vorig leven. Een andere mogelijk resultaat is dat het karma enkel gedeeltelijk opgelost raakt, zodat beiden met meer werk overblijven gedurende dit of volgende levens samen.

Onsterfelijke liefde

 

Al het negatief karma dat we maken gedurende een of meerdere vorige levens al uiteindelijk geheeld worden door beslissingen die gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Dit zal niet gebeuren omdat we daartoe gedwongen worden als vorm van straf. Eerder nog zal onze vrijwillige keuze om heling te brengen alleen van onszelf afhangen. Dit is waar de universele wet van karma om draait. En we krijgen zo veel levens als we nodig hebben om alles in balans te brengen wat we anderen hebben doen voelen: angst, boosheid, haat, bitterheid, jaloersheid, en andere op het ego gebaseerde keuzes.

De tweede soort relatie die we kunnen kiezen om te ervaren wat een zielemaatje is een die belangrijke levenslessen bevat. Bijvoorbeeld, gedurende ons tussen twee levens in wachten kunnen we plannen gemaakt hebben voor een relatie met iemand in het leven die ons de waarde bijbrengt van geduld, vergeving, verdraagzaamheid, openheid, aanvaarding, of een ander gedrag dat onze innerlijke groei en spiritueel bewustzijn koestert. Wees je ervan bewust dat het meerdere levens kan duren voordat we het belang van deze kwaliteiten waarderen, en misschien nog meer om ze een deel van onze aard te maken.

Het derde soort zielemaatjes partnerschap tussen man en vrouw is meestal een ‘metgezel’ relatie. Dit zijn personen die samen komen in een band van diepe liefde om aan een project te werken. Dit kan draaien om het vormen van een spiritueel centrum of het creëren van een kunstgallerij. Of misschien zal het koppel samen muziek maken gedurende een bepaalde tijd.

De beslissing om een project na te komen door dit soort van vereniging werd gemaakt door de twee personen voor ze deze keer naar de aarde kwamen. En het was hun vrije keuze. Dit type van partnerschap kan een gedeelte of een heel leven in beslag nemen. Als er plannen gemaakt zijn door koppels voordat ze naar dit Aardse plan kwamen kan de bedoeling misschien geweest zijn om karma te helen, of voor het ervaren van levenslessen die door partnerschap komen of beiden. En levensplan contracten die gemaakt werden met spirituele groei in gedachten, gaan altijd gepaard met menselijk gemaakte regels of religieuze dogmas.

Lees ook:   Verhaal van de kaars en de lucifer

Het is heel belangrijk om eraan te denken dat alle zielemaatjes relaties ons helpen herinneren wie we werkelijk zijn, ons terug doen keren naar onze God-kern en ons voorbereiden voor een eventuele hereniging met onze tweelingziel. Op die manier kan het bijzonder waardevol zijn en zou het geëerd en gerespecteerd moeten worden voor deze gezegende redenen.

Een indrukwekkende andere soort relatie die beschouwd wordt als de meest diepgaande en afdwingendste van allen bestaat. Dit is de tweelingziel of tweelingvlam verbinding die alle andere andere te boven gaat. Hoewel, omdat het zo’n hoge lading energie heeft, moeten de twee personen er spiritueel klaar voor zijn om het lang te laten duren. Als ze voldoende voorbereid zijn is deze verbinidng bedoeld om voor eeuwig te duren, omdat deze relatie tot de ultieme Eenheid zal leiden met de Bron die we altijd al zoeken.

Het is belangrijk om te beseffen dat elke relatie die je nu kan hebt, of het nu een zielemaatjes of een tweelingziel relatie is, de mogelijkheid heeft om een heerlijke vervullende uiterst liefdevolle en lonende relatie te worden, aangenomen dat dit hetgene is waar beide personen naar streven.

Het samenkomen van tweelingzielen garandeert niet meer vervulling dan zielemaatjesrelaties kunnen brengen. Wat de kans vermeerdert voor tweelinghereniging is dat de twee tweelingen er spiritueel klaar zijn voor hun relatie en dat ze voortdurend manieren vinden om het te doen werken op deze basis. Het sleutelbestanddeel is onvoorwaardelijke, niet-egoïstische liefde en het verlangen om deze relatie meer op een spirituele dan op een egobasis te baseren. Alleen spiritueel volwassen koppels kunnen omgaan met de invloed van het ego in relaties. En dat is de hoofdreden voor hun succes.

Herinner jezelf er altijd aan dat relaties een hoger doel dienen. God heeft hen geschapen om ons te inspireren en te verstaan en te herinneren wie we werkelijk zijn. Tenslotte, als je niemand had om je mee in verband te brengen, hoe zou je jezelf dan kunnen leren kennen? Dat is waarom alle relaties heilig zijn.

https://fromthestars0.tripod.com/122.htm

Gerelateerde artikelen

Back to top button