...

17 september 2021

 

Liefde

Liefde

Hoeveel liefde heb jij in je relatie?
Liefde is een van de mooiste dingen die er bestaan. Toch moet je er ook niet te veel van hebben. Aan liefde kleven immers ook nadelen.
Welke dat zijn, hangt af van het soort liefde dat je voelt. Er zijn er zeven in totaal, die je in principe in elke relatie kan terugvinden.
Alle zeven dien je wel op de juiste manier te doseren. De test brengt ‘overschotten’ en ‘tekorten’ aan het licht.

1. Narcisitische liefde
Narcistische liefde staat voor zelfliefde en is genoemd naar Narcissus, de knappe jongen uit de Griekse mythologie die verliefd werd op zijn
eigen spiegelbeeld. Narcistische liefde heeft een negatieve bijklank, je denkt meteen aan egoïsme. Dat is niet helemaal terecht. Narcistische
liefde is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde relatie. Om op een gezonde manier liefde te geven en te ontvangen moet
je van jezelf houden en beseffen dat je de moeite waard bent om bemind te worden. Doe je dat niet, dan krijg je last van verlatingsangst, jaloezie
en klampgedrag. Je gelooft niet dat je partner jou leuk genoeg vindt om trouw te blijven of bent bang om gekwetst te worden. Alhoewel onmisbaar,
mag je ook weer niet te veel van jezelf houden. Vind je jezelf té interessant en belangrijk, dan stel je je eigen behoeftes boven die van je partner.
Je hebt de neiging om vreemd te gaan, vindt het moeilijk om compromissen te sluiten en wilt de macht hebben in je relatie.

 Zo doseer je het:
Hou je te weinig van jezelf, let dan vaker op je positieve eigenschappen en op wat je allemaal goed doet, en wat minder op je negatieve eigenschappen
en wat je fout doet. Heeft je partner een gebrek aan zelfliefde, toon dan regelmatig je waardering voor hem/haar en geef complimentjes. Stimuleer hem
/haar om dingen voor zichzelf te ondernemen en daar trots op te zijn. Heb je te veel narcistische liefde, erken dat dan allereerst. Zoek
oorzaken voor mislukkingen of fouten niet alleen meer bij je partner of omstandigheden, maar durf ook je eigen aandeel daarin te zien.
Het belangrijkste is dat je je vaker inleeft in je partner: hoe voelt hij/zij zich? Wat zijn de gevolgen van jouw gedrag voor je partner?

2. Altruïstische liefde
Altruïstische liefde houdt in dat je dingen doet voor je partner omdat hij/zij daar behoefte aan heeft. Oók als jij daar
geen behoefte aan hebt of het betekent dat je jezelf moet wegcijferen. Altruïstische liefde is een absolute
voorwaarde voor een gezonde relatie. Je kunt niet altijd je zin krijgen, en om je partner te steunen moet
je soms jezelf op nummer 2 zetten. Maar te veel zelfopoffering werkt averechts. Zeker als je een partner
hebt die meer weg heeft van een parasiet kun je aan altruïstische liefde ten onder gaan. Ben je helemaal
leeg en heb je niks meer te geven, dan ontspoor je niet alleen zelf, maar ontspoort ook je relatie. En al
hou je het wél vol, de beste relaties zijn toch die relaties waarin geven en nemen in balans zijn. Geef je
structureel te veel, dan is de kans groot dat je je op termijn eenzaam en wrokkig gaat voelen. Neem je
structureel te veel, dan voelt dat vaak ook niet goed: je voelt je schuldig en bezwaard.

 Zo doseer je het:
Wat je voor je partner doet en wat je ervoor terugkrijgt, hoef je niet onder een vergrootglas te leggen. Maar
hou wel de grote lijnen in het oog. Besef dat het niet erg is om iets terug te verlangen voor wat je geeft.
Cijfert een van beiden zich structureel weg of neemt een van beiden te veel, dan komt dat vaak voort uit
een gebrek aan goede afspraken. Het is dan tijd om je te bezinnen. Wat kun en wil je emotioneel en
praktisch geven? Wat wil je daar idealiter voor terug? Wat wil je dat de ander doet? Onderhandel
met je partner over wie wat doet en over de besteding van je tijd. Afspraken maken is niet alleen
verstandig als het gaat om praktische zaken zoals het huishouden, maar ook om je tijdsbesteding,
zoals bezoekjes aan je schoonfamilie en seks.

3. Derde-Liefde
80% van de vrouwen heeft de afgelopen twee maanden weleens gefantaseerd over een vrijpartij met
een ander. Fantaseren over een ander is dus heel normaal. Maar derde-liefde is als balanceren op een
dun koord. Wil je een gezonde relatie, dan kun je gevoelens voor een ander beter niet omzetten in daden.
Vreemdgaan loopt bijna altijd verkeerd af. In de meeste gevallen wordt overspel ontdekt door de partner
en loopt het uit op een scheiding. Maar ook als het je lukt om overspel geheim te houden, schiet je er weinig
mee op. Je beleeft misschien een paar spannende uurtjes, maar aan je relatie verandert weinig positiefs.
De problemen die je met je partner hebt, lossen niet op door vreemd te gaan. Sterker nog, ze worden er
alleen maar groter door. De tijd, energie en liefde die je in de ander steekt, gaan ten koste van je partner.
Bovendien leidt een geheim alleen maar tot (nog meer) emotionele verwijdering tussen jou en je partner.

 Zo doseer je het:
Veroordeel seksuele fantasieën niet en schaam je er niet voor. Het zijn maar fantasieën. Probeer liever voor jezelf na te gaan waarom je ze hebt. Vaak is aantrekkingskracht tot een ander een teken dat er iets schort aan je relatie. Je mist een stukje passie of emotionele intimiteit in je relatie of voelt je niet gewaardeerd door je partner. Praat over dat probleem met je partner en probeer het samen op te lossen. Een voordeel van seksuele fantasieën – ook al gaan ze over een ander – is dat je de seksuele opwinding die je erdoor ervaart heel goed kunt benutten om het seksleven met je partner nieuw leven in te blazen. Is het seksleven met je partner weer boeiend, dan zul je ook minder naar een ander verlangen.

4. Blinde liefde
Vooral in het begin van de relatie is liefde blind. Ben je nog maar net verliefd, dan idealiseer je je partner sterk. Hij is de meest geweldige minnaar en je ziet alleen maar zijn positieve kanten en wat hij goed doet. Gaat verliefdheid over in houden van, dan verdwijnt blinde liefde vaak. Wat je eerst zelfverzekerd vond, noem je nu bazig. En wat eerst artistiek leek, vind je nu chaotisch. Toch is het belangrijk om, ook als je langer bij elkaar bent, de positieve kanten van je partner te blijven zien. Door je roze bril zet je namelijk een positieve spiraal in gang. Let je vooral op wat je partner goed doet en op zijn positieve eigenschappen, dan heb je minder vervelende ruzies en kun je hem zijn fouten makkelijker vergeven. De kans bestaat bovendien dat je partner gaat geloven in het positieve beeld dat je van hem hebt. Het gevolg: hij krijgt meer zelfvertrouwen en gaat zich positiever gedragen.

 Zo doseer je het:
Ebt de sterkste verliefdheid weg, dan nemen oude patronen het vaak over. Negatieve gedachten die je altijd koesterde over mannen steken weer de kop op (‘Mannen gebruiken je/gaan vroeg of laat toch vreemd’) en dat moet je partner ontgelden. Je rekent je partner af op wat andere mannen in je leven (je ex, je vader) verkeerd hebben gedaan. Neem bewust je gedachten onder de loep en kijk waar ze vandaan komen. Zijn je ouders bijvoorbeeld gescheiden, besef dan dat je vader je in de steek liet, niet je partner, en dat dat verleden tijd is. Zie je alleen nog maar elkaars negatieve kanten, dan komt dat vaak ook voort uit wrok. Vraag je af wat er tussen jou en je partner gebeurd is dat je hem niet hebt vergeven. Vertel je partner wat je dwarszit en praat het uit, ook al gaat het om iets kleins of iets wat lang geleden is gebeurd.

5. Onrealistische liefde
Vooral jonge vrouwen koesteren vaak onrealistische denkbeelden over de liefde. Ze dromen van de prins op het witte paard met wie ze nog lang en gelukkig leven. En hebben ze hun prins gevonden, dan denken ze: ‘Hij blijft voor altijd bij mij’, of: ‘Als je van iemand houdt, heb je alleen maar oog voor die persoon’, of: ‘De relatie met je ware liefde kent geen problemen.’ Door zulke romantische overtuigingen stel je eisen aan je partner die hij/zij onmogelijk kan waarmaken en kun je relatieproblemen krijgen. Denk je bijvoorbeeld dat, als je echt van iemand houdt, je geen aandacht meer mag geven aan een ander, dan word je al jaloers als je partner alleen maar een praatje maakt met de buurvrouw. Kortom, gaat het om onrealistische liefde, dan kun je er maar beter niet te veel van hebben. In de ideale relatie zie je je partner weliswaar heel positief (zie ‘blinde liefde’), maar koester je realistische verwachtingen over hem en je relatie.

 Zo doseer je het:
Hou de verwachtingen die je hebt over je relatie en de liefde niet voor je, maar praat erover met je partner. Botsen je verwachtingen met die van je partner, dan zul je je moeten bezinnen. Is wat je verwacht wel realistisch? Zoek ook uit waarom je zoveel van een relatie verwacht. Waarom heb je het nodig dat een relatie jou compleet maakt? Zoek naar het gat in jezelf dat je probeert op te vullen. Wat mis je in je leven of jezelf? Spanning, erkenning, of een stukje identiteit? Besef ook dat je partner een tekort aan liefde en geborgenheid in je jeugd niet goed kan maken. Niet alle problemen zullen verdwijnen alleen maar omdat je een relatie hebt. Het is aan jou om de problemen uit het verleden te verwerken en onder ogen te komen. Pas als je dat kunt, hoef je niet langer te vluchten in een droomwereldje waarin alles koek en ei is. 

Lees ook:   De Taal van het Licht. De Engelen taal

6. Bezitterige liefde
Het woord ‘bezitterig’ heeft een negatieve bijklank. Het wordt geassocieerd met jaloezie, dominant gedrag en claimen. Vind je het moeilijk om elkaar vrij te laten, of heeft een van beiden daar moeite mee, dan is dat inderdaad niet goed voor je relatie. Ben je zelf erg bezitterig, dan voel je je voortdurend onzeker over je relatie. Heb je een bezitterige partner, dan krijg je het benauwd en voel je je gewantrouwd. Toch is bezitterige liefde niet alleen maar slecht. Het is ook een teken van liefde en betrokkenheid. Door jaloers gedrag laat je je partner merken dat je van hem houdt en hem niet wilt verliezen aan een ander. Bezitterige liefde kan zich bovendien positief uiten. Ben je bang om je partner kwijt te raken, dan doe je meer je best voor je relatie. Ben je daarentegen nooit jaloers, ook als daar wel reden toe is? Dan bestaat de kans dat je partner ervandoor gaat met een ander, terwijl je dat had kunnen voorkomen.

 Zo doseer je het:
Ervaar je weinig jaloezie terwijl dat wel terecht is – bijvoorbeeld als je partner verliefd is op een ander – dan kan dat wijzen op onverschilligheid. Kan het zijn dat je wacht tot een ander je partner wegkaapt, zodat jij het niet hoeft uit te maken? Blijf niet in een relatie hangen die niets meer voorstelt. Ben je volgens je partner juist erg bezitterig, kijk dan of je bezitterige gedrag wel terecht is. Is je partner inderdaad overspelig, of is het je eigen onzekerheid? In het eerste geval is het tijd voor een goed gesprek met je partner, in het tweede geval zul je aan je zelfvertrouwen moeten werken (zie ook ‘narcistische liefde’). Heb je een heel bezitterige partner, hou dan in de gaten wat voor jou acceptabel is en wat niet. Kun je hem niet aan zijn verstand brengen dat je niet zo gecontroleerd wilt worden, dan is er maar één formule om je zelfrespect te bewaren: wegwezen!

7. Seksuele liefde
In het begin van een relatie is er vaak veel seksuele liefde. Alles is nog spannend en nieuw en je ervaart sterke lustgevoelens. Na verloop van tijd gaat de nieuwigheid eraf en wordt de seksuele interesse minder. Dat is een natuurlijk proces. Toch blijft seks wel belangrijk in een liefdesrelatie. Het geeft niet alleen lichamelijke bevrediging, maar brengt je ook emotioneel nader tot elkaar. Ben je weinig gericht op seks, dan bestaat het risico dat je van elkaar vervreemdt en je een stuk emotionele intimiteit kwijtraakt. Maar ook een te sterke gerichtheid op seks kan tot relatieproblemen leiden. Het kan dan zijn dat je conflicten weg vrijt en problemen niet goed uitpraat, of dat je seks gebruikt als uitlaatklep voor stress. Het kan ook zijn dat je seksuele behoeftes niet voldoende worden bevredigd binnen je relatie, waardoor je ermee blijft rondlopen. In het ideale geval heb je dus niet te weinig én niet te veel seksuele liefde.

 Zo doseer je het:
Geen zin in seks hebben of er juist voortdurend mee bezig zijn, is vaak een teken van een achterliggend probleem. Probeer daar de vinger op te leggen. Heb je weinig zin in seks, dan kan het zijn dat je je niet gewaardeerd voelt door je partner. Misschien ben je ontevreden met hoe de taken in huis zijn verdeeld en ben je te wrokkig om te vrijen. Of je vindt jullie leven saai en voorspelbaar, in én buiten bed. Vraag je af wat er moet veranderen om in bed weer goed in je vel te zitten. Ben je erg bezig met seks, vraag je dan af of er iets is waar je voor vlucht. Wat probeer je te vermijden of goed te vrijen? Praat met je partner over deze problemen en zoek naar een oplossing die voor jullie beiden acceptabel is. Wees eerlijk over wat je wilt in jullie relatie, maar gebruik seks niet onnodig als chantagemiddel (‘Als ik die dure jurk mag kopen, zit ik beter in mijn vel en wil ik wél seks’).

Liefde is geen deugd maar een energie die je in jezelf toe wil laten of niet. Liefde is de hoogste energie die we kennen, het is een gevende en ontvangende energie. Willen we deze energie toelaten dan zullen we ons er voor open moeten stellen. In elk mens is deze energie van natura aanwezig. Deze energie vindt zijn vertaling in ons gevoel en uit zich in een sympathiserende en eenheidsvoelende energie, die wij liefde noemen.

 
Liefde heeft zijn invloed op alle deugden. Met liefde zijn wij op aarde gekomen en in liefde hebben onze ouders ons verwekt. Alles op aarde omringt ons met liefde, maar onze kijk naar dat alles is niet altijd met liefde, dit ligt aan onze stoffelijke verlangens. Dat wij deze energie hebben verloren legt totaal aan onszelf, daar wij zelf deze weg hebben gekozen. Liefde is de grootste kracht die ons aanwezig is. Deze kracht is de drijfveer voor alles om ons heen. Het is de kracht van alle verbindingen, die alles met elkaar verbindt. Deze altijd voort durende kracht is in elke cel aanwezig. In mens, in dier, in plant, in materie en al wat in de kosmos bestaat.

 
Deze hoge energie ALLIEFDE is doordrongen van het feit dat het verbindend is op alle niveaus. Dit betekent dat het alles heelt en herstelt zoals God het is zijn schepping plan heeft bedoeld. Dus alles komt eens op zijn plaats en elk mens zal weer de liefde ervaren zoals de vader het ons heeft geschonken. Het is nimmer in de bedoeling van de schepper geweest om de aarde te laten voortbestaan zoals het nu is. Alles is onderhevig aan groei en liefde is de drijfveer van de evolutionaire groei. De groei vinden we overal in de kosmos. Het is daarom belangrijk het gevoel van deze energie ALLIEFDE te volgen en zo te groeien tot een mens die waarlijk liefde met grote letters kan schrijven.

 
Het is ons gegeven om hier op deze aarde ons te bekwamen in liefde zoals de schepper het heeft bedoeld. Het is leren liefde te geven en te ontvangen te laten stromen zodat elke mens deel kan worden van deze stroming. Maar al te vaak wordt liefde naar beneden getrokken en onjuist vermengd met seksualiteit.. Immers liefde is de hoogste energie in de mens op aarde.

 
Liefde is het wat mensen verbind en gelukkig maakt. Seksualiteit is de bezegeling van diepe liefde die twee mensen voor elkaar hebben. Liefde van twee mensen die volmaakt op elkaar is afgestemd doet wonderen en zal een krachtige uitstraling naar anderen hebben. Angst voor de dood, is een onbegrip en een gebrek aan liefde voor Gods schepping.

 
Door de eeuwen heen is het somber geweest met de liefdesenergie maar in deze eeuw kunnen we veel veranderen als we onze verantwoording oppakken. Uit liefde voor de dieren zullen we in deze eeuw stoppen met het doden van dieren. Door vlees te blijven eten zullen we meehelpen met de commerciële uitbuiting van dieren.

Echte Liefde is mogelijk tussen niet zielsvrienden. Iedere liefdevolle relatie-zelfs die met iemand die op het moment geen zielsvriend(in) is- kan zich in de toekomst ( en incarnatie)ontwikkelen tot een ziels-vrienden relatie.

Daarom leggen wij de nadruk op het aspect liefde of het nu wel of niet met een zielspartner is.

In een liefdevolle relatie met een ander speelt het hartchakra waar we liefde ervaren als een wederzijdse betrokkenheid een belangrijke rol.

Zoals al eerder gezegd is maken de chakra’s deel uit van een groter energiesysteem en betekent stimulatie van een van de chakra’s  dat ook de andere ten minste enigszins gestimuleerd worden. Als er blokkades zitten in de lagere chakra’s(zoals een onbewuste weerstand tegen gevoelens vanwege pijn onbegrip of problemen) zal het hart dat zich opent voor een liefdesrelatie daarbij ook de andere chakra’s stimuleren

Op dezelfde wijze kan wanneer de lagere chakra’s open zijn en goed functioneren, ook het hartchakra zich gaan openen.
Dit verklaart waarom veel relaties begonnen op erotische wijze toch uitgroeien tot liefdesrelaties.

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com mersin escort akdeniz escort erdemli escort mersin forum escort silifke escort tarsus escort yenişehir escort aydın escort manisa escort muğla escort tekirdağ escort urfa escort yalova escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com