...

02 december 2021

 

De buitenaardsen die de aarde bezochten en de mensheid maakten naar hun evenbeeld…

Anunnaki, Domination mindset RELIGIONS INFECT YOU & RUIN SEX | ENKI SPEAKS

De buitenaardsen die de aarde bezochten en de mensheid maakten naar hun evenbeeld… (dna etc)
Maar die bloedlijnen komen dan ook uit op de rhesus negatieve bloedlijnen.

Veel koningshuizen en presidenten hebben dus toevallig vaak rhesus negatief bloed, (Blauw bloed, Royals) en dat is eigenlijk aards gezien onmogelijk, dus is het niet aards, zeggen wetenschappers.

Dat klopt ook wel, de Anunnaki hebben testen uitgevoerd op mensen, maar ook op diersoorten etc met dna veranderingen (lees ook Edgar Cayce over Atlantis) die zij teweeg brachten. Vandaar ook dat fabeldieren allemaal ooit vast wel bestaan hebben, die hebben ze gewoonweg gemaakt met al dat gepruts met dna. (Edgar Cayce vertelde dat deze dieren allemaal bestaan hebben dankzij het uitproberen met dna testen in Atlantis=Atlantis hof van Eden, of een groot laboratorium)
Maar goed dat is echt absurd lang geleden allemaal. Het verklaart zoveel in deze wereld dat nu nog als een mysterie wordt gezien.
Maar, de bloedlijnen zeggen nu misschien wel wat in die zin, dat de Anunnaki die ooit de aarde verlieten, met als achterlating de zuiverste bloedlijnen, die de aarde moesten leiden en dus beheren, en dat waren later dus de koningen op aarde, zij hadden een beter inzicht om te regeren nml. Het is bekend dat ze andere eigenschappen hebben nml. En zelfs lichamelijke kenmerken die overeen komen.
Beter  qua inzichten dan het standaard (sorry, niet mijn woorden!) volk dat de Anunnaki geschapen had om voor hen te werken (Denk ook aan de bijenwereld bv werkbijtjes en koninginnen). Nu mochten koningshuizen hun bloedlijnen niet bezoedelen, door met de gewone mensheid te huwen en kinderen te produceren, want dan zou men de bloedlijnen onzuiver maken, met die gedachte hebben zij dus eeuwenlang hun bloedlijn *zuiver* gehouden, maar in feite na eeuwen is dat niet zo zuiver meer. En of zij nu nog weten hoe het echt in elkaar zat ooit, lijkt mij van niet (klepel klok verhaal). En inteelt op den duur, zal ook effect hebben op het verstand van die mensen.

Nu het volgende verhaal van een website die ik zeer bewonder.

445.000 geleden, Lucifer *** (AKA Ea, Enki, Adonai, Lucifer, Ptah, Shiva, Buzur, Hephaestus, Vulcan), een buitenaards wezen van de planeet Nibiru die elke 3600 jaar de aarde naderde, schoot met vijftig mannen naar de aarde. 50 medici, 600 mijnwerkers en 300 astronauten en beheerders volgden hen. De expeditie zocht goud om te verfijnen tot zwevend monoatomisch wit goudpoeder en een supergeleidend schild te creëren voor de vervallen atmosfeer van Nibiru. Sumeriërs noemden de Nibiranen Anunnaki – degenen die uit de lucht kwamen. Israëlieten genoemd Nibirans Anakin , Igigi ,  en Nephilim; Egyptenaren noemden Nibirans Neter (watchers).

De Anunnaki vonden goud in overvloed in Afrika en Zuid-Amerika. Enki spoorde de Afrikaanse mijnwerkers aan om toe te slaan en drukte vervolgens op Enlil (ook bekend als Yahweh), het expeditiehoofd, om de stakers gratie te verlenen. Enki zou, zei hij, mijnslaven voor de korte termijn fokken om de opvallende Nibirans te vervangen.

Om de slaven te maken, voegde Enki zijn genen toe, het mitochondriale DNA van zijn zus Ninmah en genen van Homo Erectus of Neanderthalensis, de voorouder van de huidige Sasquatch. Enki dacht dat de Creator-of-All deze hominoïde had ontworpen om te evolueren naar Homo Sapiens zoals de Nibirans. Ningiszidda – Enki’s zoon, Ninmah en Enki versnelde het ontwerp van de Schepper; ze maakten hybride aardbewoners die konden broeden. We leken op Nibiranen, hoewel ze langere hoofden en grotere hersenen hadden. Enki maakte onze mannen met voorhuiden die Nibiran-mannen missen.

Enki heeft ons ook hybriden kort gemaakt. We waren kleine – minder dan 1,80 meter lange – versies van de 2,80 meter lang. Hij verkortte onze levensduur versus de levensduur van Nibiran; zijn vroegste hybriden kunnen honderden jaren meegaan, terwijl Nibirans miljoenen jaren leefden. De baan van de aarde, kleiner dan die van Nibiru, kan ook het leven van aardbewoners verkorten. [ZS, Giants : 294-347]

Nibiru draait om Nemesis, een donkere subdwergster die zwaarder is dan Jupiter. Nemesis nadert onze zon, in de Kuipergordel, 48 astronomische eenheden van de aarde, elke 10.800 aardse jaren. Nibiru omcirkelt Nemesis maar niet onze zon. In plaats daarvan passeert Nibiru elke 3600 jaar ons innerlijke zonnestelsel tussen Jupiter en Mars. Een van Nibiru’s jaren (de tijd die Nibiru nodig heeft om Nemesis te omcirkelen) is dus 3600 aardse jaren – lang genoeg voor 180 generaties Homo Sapiens aardbewoners om te leven en te sterven. [Lloyd, Dark Star : 176-181, 225 – 228]

Enki heeft onze voorouders gemaakt. Hij en de Nibiranen op aarde verwekten baby’s bij elke generatie van ons aardbewoners. Nibiranen hebben ons opgeleid om goud en koper te delven. We verzorgden hun gewassen, vee en herenhuizen. Van 300.000 jaar geleden tot aan de zondvloed hebben miljoenen van ons gezwoegd voor de ET’s in Zuid-Afrika.

Na de zondvloed, 13.000 jaar geleden, lieten Expeditiebazen ons hen  ‘goden’ noemen. Ze lieten ons tempels, paleizen, hangars en steden bouwen in Sumerië, Egypte, Meso-Amerika en Zuid-Amerika. Ze leerden ons astronomie, metallurgie, wiskunde, landbouw, hoeden, schrijven, architectuur en geologie om steden en paleizen te ondersteunen. Ze waren de eigenaar en heersten over ons.

De nakomelingen van commandant Enlil, die Sitchin Enlilites noemde, regeerden over de aardbewoners van Sumerië en India. De nakomelingen van Chief Scientist Enki, die Sitchin Enkiites noemde, regeerden over de aardbewoners van Afrika, Basara (toen Edin genoemd) aan de Perzische Golf en Bagdad (toen Babylon genoemd). Enlilites en Enkiites plaatsten aardse legers tegen elkaar. De meest opdringerige Enkiites, Babylons god Marduk (ook bekend als Ra en Nimrod) en zijn halfgodzoon Nabu, richtten vijfde colonnes op in Kanaän en stuurden aardse legers om de Sinaï-ruimtehaven van de Enlilieten te bevrijden. In 2023 voor Christus vernietigden Enlilites de ruimtehaven en de steden ten zuiden van de Dode Zee om de ruimtehaven van de Enkiieten te houden.

Fallout van de bommen verspreidde zich naar Enlil’s Sumer maar niet naar Marduk’s Babylon; Babylon nestelde zich ten noorden van de nucleaire wolk. Sumer’s Enlilite-goden vluchtten, maar hun aardbewoners in Sumerië, behalve die in Edin, die Enki redde, stierven. Marduk regeerde een tijdje over Sumerië .

De Nibirans en de bloedlijnen van hybriden die genetisch het dichtst bij hen staan ​​(ze verwekten baby’s op elke generatie hybriden) heersen nog steeds over de aarde. Ze ketenen ons in matrices van religie, oorlog en zaken. Machtshiërarchieën gewijd aan Jahweh en Allah strijden tot de dood.

Sumer’s geschiedenis waarschuwt ons om de hiërarchische godspell en denkwijze van de Nibirans-Yahweh (Enlil), de patriarchale en genocidale Nibiran-commandant die de aarde in 2024 vGT verliet, af te werpen. evenals vrouw-degraders Marduk en Nannar en massamoordenaar Inanna die op aarde bleef.

Nibirans leerden ons oorlog te voeren, te vechten, tot slaaf te maken, te slaven, te ontbladeren en te vervuilen. Elke Nibiran-god liet ons blindelings gehoorzamen. Sommige aardbewoners ontvluchtten mijnen en steden van de goden, verstopten zich in het achterland ver van buitenaardse mishandeling en oorlogen, niet langer voer voor speren, pijlen, strijdwagens, explosieven, lasers, gas en biologische middelen .

De wetenschap bevestigt wat de ET’s zagen en in kaart brachten toen ze naar de aarde schoten van buiten de delen van het zonnestelsel die de aardbewoners konden zien. De Nibiranen zagen de aarde toen ze haar naderden vanuit de ruimte buiten de baan van Neptunus. Ze zagen de aarde zich terugtrekken toen ze omhoogschoten om weer bij Nibiru te komen terwijl het voorbij Neptunus bewoog om rond Nemesis te draaien.

Nibirans gaven ons natuurkunde, astronomie en biologie beter dan we nu hebben. Tegenwoordig verifiëren onderzoekers genetische, metallurgische, geologische, wiskundige en astronomische gegevens. We valideren met harde gegevensvoorspellingen en principes die zijn gegraveerd op de oude Sumerische tabletten gedicteerd, zeggen de Sumeriërs, door ET’s.

De waarheid van onze oorsprong bevrijdt ons van de “godspell”. Filosoof Neal Freer definieert godspell als ons verlangen naar de terugkeer en heerschappij van Nibirans. Maar aardse religies in de ban van goden die geobsedeerd zijn door genealogische status, hiërarchie, mannelijke heerschappij en oorlog. Ze hebben de Nibiran in ieder van ons getraind, het deel dat vecht, doodt en grijpt.

Lees ook:   CT-scans onthullen inhoud van kleine oude Egyptische mummies

De aardse hominoïde – Erectus of Neanderthaler in ons – de kortstondige hominoïde die de Nibiranen veranderden – resoneert met Gaia, deze planeet waar ze evolueerden, misschien zelfs daar geplant, zou Pye het hebben, door oude terravormers miljoenen jaren voordat de Nibiranen kwamen het goud van de aarde. De oude hominoïde, afgestemd op deze planeet, vertoonde een natuurlijke coöperatie en het vermogen tot interspecies empathie die de Nibiranen misten.

Als we onze Nibiran- en Gaian-energie kennen en in evenwicht brengen, breken we de godspell, worden we gelijken in plaats van ” dienaren van de goden”. We omarmen zowel onze Nibiran- als onze Erectus-aard, onze capaciteiten om te streven en te concurreren, evenals capaciteiten om elk bewustzijn te ondersteunen, aan te moedigen, lief te hebben en te vieren.

Toen de Anunnaki-goden oorlog veroorzaakten, creëerden ze ook politiek fanatisme en religie om loyaliteit te verzekeren en, in het geval van Enlil-Yahweh, om allianties te sluiten met hun gebrandmerkt (besneden) volgelingen. Dit zijn systemen van mind control – psychologische manipulatie waarbij gebruik wordt gemaakt van schuld en schaamte rond eten, seks en plezier, een systeem dat werkt als een virus dat families infecteert gedurende generaties die tot op de dag van vandaag voortduren.

Religies en dogmatische overtuigingen worden verder verankerd door gewelddadige daden van terrorisme en oorlog.

Sport- en computerspellen zijn oefenterreinen voor soldaten en dwingen de overtuiging af dat er een vijand is die men moet bestrijden om te overleven. Televisie, films, liedjes en de media versterken verder paranoïde overtuigingen en geweld.

Al deze energie wordt geoogst door de verschillende instellingen die zijn opgericht om de beloningen van patriotten en ware gelovigen te oogsten. Martelaren, heiligen en helden bezegelen de deal met verhalen en mythen die door de generaties aan de massa zijn voorgedragen en dogma’s veiligstellen door middel van onophoudelijke, eindeloze propaganda. Uiteindelijk herinnert niemand zich wie de brand heeft aangestoken. De top van de piramide is in het volle zicht verborgen met symbolen op geld en elk gebouw versterkt het systeem op subliminale wijze.

Mensen worden door geld in het systeem opgenomen. Geld, de grootste valse vlag aller tijden, rekruteert voortdurend door hebzucht en illusie te versterken door alle systemen, van media tot HAARP en mind control-signalen die voortdurend door de lucht door het rooster worden geblazen, torens naar satellieten in elke buurt die in het volle zicht verborgen zijn onder de auspiciën van telecommunicatie. Elk item aangeboden door de krachten die zijn bevat een verborgen tweesnijdend zwaard. Het smaakt goed, maar het doodt je. Het stelt je in staat om te communiceren, maar het controleert je. Het vermaakt je terwijl het je hypnotiseert, en versterkt de illusie, de waanvoorstelling die allemaal echt is. Het rekruteert je als politie en rapporteert over ouders, leeftijdsgenoten en familie door paranoïde overtuigingen dat ze slecht zijn en door de slechteriken aan te geven, ben je dus goed. Uw beloning, geld, promotie,

Het God-virus besmet alles door schuld en schaamte. Het schisma dat is ontstaan ​​tussen gevoelens, emoties en programmering splitst en verdeelt ons allemaal, verdeelt ons in loyaliteitskampen, projecteert verstoten ikken en delen die we niet in onze eigen psyche kunnen opnemen op de ogenschijnlijke anderen en genereert binnen dit kader angst en scheiding, disfunctioneren, geweld en moord op individueel en familie / vriendenniveau. Voortgezet door gemeenschappen op steeds toenemende en meer sinistere en gruwelijke manieren, resulterend in conflicten en oorlogen tussen landen en groepen totdat de planeet wordt vernietigd.

Nu worden we geconfronteerd met massa-uitsterving en kunnen we de weg van de dinosaurus gaan en wie blijft er bovenop deze mesthoop? Wie is het alziende oog op de piramide die ons dollarbiljet siert? Wie heeft de controle? Kijk terug in de tijd naar de dageraad van de mensheid en het antwoord is duidelijk als modder. Maar er is nog steeds te vinden voor degenen die moedig en moedig genoeg zijn om door de modder te graven. Daar zul je de Illuminati vinden die de Anunnaki zijn en de y zijn niet weg of dood of een mythe, maar zijn hier altijd al geweest, jullie meesters. En jij, wij zijn altijd hun marionetten geweest, gemanipuleerd en tegen elkaar gebruikt, dus we voelen ons nooit verbonden, weten nooit dat we onder al het drama en geweld altijd één met elkaar zijn verbonden en BRON, de ware God als die er is zo iets.

 

Anunnaki: EVOLUTION of the GODS * door Sasha Alex Lessin, Ph.D. & Janet Kira Lessin Preview: https://wp.me/p1TVCy-5PZ

De Anunnaki, mensen zoals wij, schoten hier jaren geleden 450.000 omhoog om goud naar huis te sturen als poeder voor een hemelschild.

200.000 jaar geleden muitten hun mijnwerkers op aarde. Om ze te vervangen, hebben de Anunnaki ons gemaakt op basis van hun genoom, koper, in klei ingebedde mineralen, koper en genen van Bigfoot’s Afrikaanse voorouder.

De Anunnaki gaven ons wiskunde, architectuur, schrift, plantkunde, zoölogie, aardrijkskunde, koningen, belastingen, tempels, priesters, administratie, wetten, bibliotheken, ovens, wielvoertuigen, verharde wegen, medicijnen, festivals, bier, kunst, muziek, instrumenten, dans en textiel.

Maar ze legden ook hiërarchie, vrouwenhaat, geweld, hebzucht, slavernij, schulden en oorlog op. In 2024 vGT verwoestten ze hun mediterrane steden met atoombommen en radioactieve neerslag.

De meesten van hen keerden terug naar Nibiru, maar sommigen bleven en hebben ons, met hun hybride verwanten, tegen elkaar in het dominatorbewustzijn gehouden.

Onlangs keerde Anunnaki Royals echter terug naar de aarde, voegde zich bij Lucifer en beloofde het tijdperk van Lucifer in te luiden. Zie voorbeeld op https://wp.me/p1TVCy-5PZ

db55b64c2eb9fd477e5d5db3f58a6c4d via Angel-Wings

De Anunnaki, mensen zoals wij, (voorouders) kwamen hier 450.000 jaren geleden  om goud naar huis te sturen, naar de planeet Nibiru om daar poeder voor een hemelschild te krijgen.

200.000 jaar geleden muitten hun mijnwerkers op aarde. Om ze te vervangen, hebben de Anunnaki ons gemaakt op basis van hun genoom, koper, in klei ingebedde mineralen, koper en genen van Bigfoot’s Afrikaanse voorouder.

De Anunnaki gaven ons wiskunde, architectuur, schrift, plantkunde, zoölogie, aardrijkskunde, koningen, belastingen, tempels, priesters, administratie, wetten, bibliotheken, ovens, wielvoertuigen, verharde wegen, medicijnen, festivals, bier, kunst, muziek, instrumenten, dans en textiel.

Maar ze legden ook hiërarchie, vrouwenhaat, geweld, hebzucht, slavernij, schulden en oorlog op. In 2024 vGT verwoestten ze hun mediterrane steden met atoombommen en radioactieve neerslag.

De meesten van hen keerden terug naar Nibiru, maar sommigen bleven en hebben ons, met hun hybride verwanten, tegen elkaar in het dominatorbewustzijn gehouden.

Onlangs keerde Anunnaki Royals echter terug naar de aarde, voegde zich bij Lucifer / Enki / Aquarius en beloofde het Aquariustijdperk in te luiden.

Zie voorbeeld op https://wp.me/p1TVCy-5PZ

 

Wat wij in onze geschiedenis, folklore en literatuur beschouwen als het verschijnen, bestendigen of opnieuw verschijnen van goden, archetypen of walk-ins als innerlijke fractals of onafhankelijke wezens, denken we aan hen met de kleding en uitwerkingen die we ermee associëren. Hoewel onze afbeeldingen van de goden verschillen, vertegenwoordigen ze modellen, paradigma’s en verklaringen van hoe mensen, planeten, buitenaardsen en het universum werken. 

 Soms hadden dezelfde Anunnaki verschillende namen naarmate hij of zij ouder werd, zoals toen Ea van de planeet Nibiru Enki in Irak werd; soms krijgt hij een andere naam op een andere plaats – Enki wordt Ptah in Egypte of de vredestichter in Noord-Amerika. Hij is Shiva in India, Prometheus in Griekenland, Waterman in Rome en later Lucifer in Noord-Europa. 

Culturen en geleerden voegen godfiguren samen. Voor onderzoeker Glenn Bouge is Enki Jezus. Voor sommige Jungianen vertegenwoordigt Enki het archetype van de Messias. Wat de bijnaam ook is, Enki en de andere Anunnaki zijn MENSEN. Ze zijn niet alwetend, al goed, almachtig; geen van hen is “de Schepper van alles”, de “Grote Geest”.

We vergroten onze waardering voor de olifant van de geschiedenis vanuit de vele perceptuele perspectieven van de culturen, wetenschappers en visionairs van de aarde. Vier de rijkdom van ons vele erfgoed.

http://enkispeaks.com/anunnaki-domination-mindset-religions-infect-you-ruin-sex/

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten