web analytics
11:11 Dubbele getallen
Leven na dit Leven - BDEReincarnatie

Vorige levens, de pijn van vandaag

Vorige levens, de pijn van vandaag

0d1f159e3c60265de39ab9813f05b6aa AnGel-WinGs.nl

Psychotherapeut Roger Woolger werkt met een patiënt. Deze persoon lijdt al lange tijd aan ernstige rugpijn. “Ga met je bewustzijn naar binnen in je pijn en kijk wat je vindt”, suggereert Dr. Woolger vriendelijk.

Het kost een man vijf tot tien minuten om onder woorden te brengen wat hij voelt. Bitterheid… en wrok. Dan gebeurt er niets en Dr. Woolger oefent druk uit op de rug van de patiënt, precies daar waar de pijn geconcentreerd is.

Plotseling barst de man in woede uit: “Je vertelde me dat we vrienden waren!” Hij schreeuwt en vervalt dan in passieve droefheid: hij is een soldaat op het slagveld en hij is zojuist door zijn eigen mensen vermoord – onverwachts, achterin de rug aangevallen.

Dit is een normale situatie tijdens een sessie met Dr. Woolger. Hij stelt dat de gevolgen van onze vorige levens aan het licht komen als verborgen aspecten van onze huidige problemen.

Eerlijk gezegd zag deze deelnemer aan het door Woolger geleide seminar zichzelf niet als Napoleon of de koningin van Sheba. Zoals velen van ons was zijn vorige leven onopvallend en eindigde met de dood op het slagveld door verwondingen en honger.

Emotioneel trauma
De meeste van onze levens en sterfgevallen hebben geen betekenis, ook al herinneren we ons onszelf als Napoleon. Uit het ontelbare aantal incarnaties is het nuttig om ons te concentreren op waar precies de grondoorzaak van onze problemen vandaag de dag ligt.

Woolger zorgde bijna voor een revolutie in de psychotherapie door te ontdekken dat het emotionele trauma van een vorig leven op een of andere manier op onbegrijpelijke wijze in ons lichaam geblokkeerd is. En we kunnen er vanaf komen en de invloed ervan op ons stoppen.

“Elk psychologisch trauma bestaat doorgaans uit twee lagen”, legde Woolger uit tijdens een seminar in Duitsland, waarbij hij terugkeerde naar de situatie van een soldaat die door zijn eigen soldaat werd gedood.

‘Zoek een moment in je echte leven waarop je precies hetzelfde voelde’, stelde hij voor.

De man reageerde door het trieste verhaal van zijn jeugd te vertellen, toen hij werd gepest door zijn broer. En één bijzondere gelegenheid was toen zijn broer hem vernederde door hem met een voet op zijn rug tegen de grond te drukken.

De bevindingen van Woolger uit vorige levens weerspiegelen de benadering van therapeuten die de nadruk leggen op de relatie tussen lichaam en geest.

Ze beweren dat ze emotionele trauma’s kunnen ontdekken die vastzitten en diepgeworteld zijn in het lichaam.

Het is immers algemeen bekend dat fysieke trauma’s, zoals die welke gepaard gaan met geboorte, ongelukken, geweld, verkrachting en operaties, een psychologische afdruk achterlaten.

Rugletsel

Het werken met vorige levens laat duidelijk zien dat fysieke trauma’s, zoals rugpijn als gevolg van een steekwond in een vorig leven, op elkaar kunnen ‘stapelen’.

‘Tijdens één sessie’, zegt Woolger, ‘ging een vrouwelijke cliënte spontaan over van de ervaring van een hysterectomie in een ziekenhuis naar het slachtoffer zijn van bloedig geweld in een vorig leven met een opengesneden maag.’

Incarnaties uit het verleden voegen dus een nieuw niveau van bewustzijn van gezondheidsproblemen toe, of we het nu hebben over het lichaam of emotioneel trauma.

De traditionele geneeskunde behandelt de symptomen: u heeft spijsverteringsproblemen. Probeer deze pillen, anders verwijderen wij operatief wat u dwars zit.

Lees ook eens:  Een gouden bed

6a825c5327c5ef8b3ad8968db37d27a0 AnGel-WinGs.nl

Een holistische benadering probeert verder te gaan: verander je dieet, probeer deze natuurlijke remedies, en laten we eens kijken naar wat je stress bezorgt. Maar zelfs met deze aanpak voelen sommige mensen zich niet beter.

En de New Age psychologie vestigt je aandacht op symptomen en suggereert dat je ze ziet als indicatoren van conflicten die je in je leven moet oplossen.

Een spijsverteringsprobleem roept de vraag op: wat is er in je leven dat je niet kunt verteren?

Traditionele benaderingen gaan dieper en leiden tot ‘innerlijk’ werk dat naast verschillende vormen van psychotherapie kan worden gebruikt. In de meeste gevallen wijst het echter met de vinger naar een onaangename gebeurtenis uit je kindertijd.

Maar zoals duizenden mensen hebben ervaren, kun je precies weten welke vreselijke dingen je ouders je hebben aangedaan en toch ziek blijven of gevangen blijven door de omstandigheden van het leven.

Geef mama niet de schuld
“Als, zoals Woolger suggereert, een kind wordt geboren met alle indrukken van eerdere incarnaties en ze allemaal klaar zijn om zijn nieuwe huidige leven te beïnvloeden, dan heeft het geen zin om zijn moeder van alles de schuld te geven”, zegt hoofdtherapeut John Rowan. “Het blijkt dat deze theorie tactisch interessant en praktisch effectief is.”

Woolger legt uit: “Het lijkt erop dat we niet alleen de fysieke bouw van onze ouders erven, maar ook hun mentaliteit kopiëren.

34ccc0d9a4f7ef3e7cb60034c77b636c AnGel-WinGs.nl

Op een van de seminars werkten we met een vrouw met zeer ronde schouders. Ze stortte zich in een van haar incarnaties toen ze een slaaf was, hielp bij de bouw van de kathedraal en droeg dag in dag uit enorme stenen blokken.

Op een bepaald niveau van denken van psychotherapeuten kenmerken ronde schouders en verzonken, onuitgedrukte borstkas het type persoon dat ‘oraal-depressief’ wordt genoemd (‘oraal’ – van het Latijnse woord voor ‘mond’, dat wil zeggen lichamelijk ondervoed, maar ook met aandacht, zorg en warmte – ca. vertaler).

Met andere woorden, we hebben het over een persoon die naar liefde verlangt en deze niet ontvangt.

‘Geef je ouders niet de schuld’, zegt Woolger, ‘misschien heb je, net als miljoenen andere zielen, in een vorige incarnatie grote wanhoop en letterlijk honger geleden.’

Hij zegt ook: ‘Een zwakke maag kan restherinneringen met zich meedragen aan vergiftiging, honger en dysenterie die je in een vorig leven hebt geleden.’

Intelligente Samoerai
Woolger verontschuldigt zich bijna over wat hij onthult en beweert niet ‘de waarheid te hebben gevonden’. Hij zegt dat hij misschien een aantal dingen helemaal verkeerd heeft.

852c9f700f2c886ef396d809f5f34cd2 AnGel-WinGs.nl

Woolger kreeg in Oxford een traditionele opleiding in behaviorisme (een benadering die menselijk gedrag verklaart als een reactie op invloeden van buitenaf – Translator’s Note) en analytische filosofie, die in zijn geest een ‘goed op maat gemaakt keurslijf’ vormden.

Hij voelde zich een intellectuele samoerai en ervoer een innerlijke opgetogenheid over het feit dat hij mensen kon neerhalen met zijn verblindende logica.

Tijdens zijn studie vergelijkende godsdienstwetenschappen, ‘waar het onderwerp reïncarnatie nooit ter sprake kwam’, begon hij te mediteren.

Ontdekt Carl Jung, rijke verbeeldingskracht en veranderde toestanden. En terwijl ik oefende als psychotherapeut met onderdompeling in vorige levens, kwam ik een situatie tegen waarin er meer vragen waren dan Vulger antwoorden had.

Herinneringen aan een huurling

Woolger had moeite om wijs te worden uit de gevisualiseerde herinnering aan zichzelf als een onaantrekkelijke huursoldaat, blijkbaar gerekruteerd om niet-gelovigen te vermoorden tijdens een van de beruchte pauselijke kruistochten in Zuid-Frankrijk.

Lees ook eens:  Wetenschapsexperiment bewijst dat het hiernamaals echt is

Samen met de herinneringen kwam er een schuldgevoel en een nieuw besef van enkele gebeurtenissen uit zijn echte leven.

Bijvoorbeeld het cynisme tegenover de traditionele religie en het geval waarin een boze twaalfjarige tiener tijdens een schoolgevecht op het punt stond zijn tegenstander te vermoorden, en ze door andere jongens uit elkaar werden getrokken.

Trauma’s uit vorige levens verborgen in ons lichaam

‘Later leerde ik dat de meeste mensen, de eerste keer dat ze in vorige levens worden ondergedompeld, zelden zulke vreselijke herinneringen hebben die verband houden met geweld’, schreef hij in zijn hoofdboek, Other Lives and Other Selves.

– In de regel heeft het onderbewustzijn, dat, zoals ik nu zeker weet, de herinnering aan vorige levens met zich meedraagt, evenals vergeten gebeurtenissen en archetypen uit de kindertijd, de wijsheid om ons alleen die herinneringen aan vorige levens te sturen waar we klaar voor zijn omgaan met en kunnen omgaan met onze persoonlijke bewustzijnsstructuur.

Degenen met weinig ervaring in psychotherapie of meditatie beginnen meestal met mildere herinneringen.”

Fragmenten van herinneringen uit vorige levens komen vaak naar voren tijdens de slaap en op de meest onverwachte momenten. Bijvoorbeeld als onverklaarbare vermogens of gevoelens waarmee u bekend bent op sommige plaatsen, historische gebeurtenissen, afbeeldingen, enz.

77d6917cc5d4e1e161f5cbd22f0aa5f8 AnGel-WinGs.nl

De theorie zou ook de mysterieuze aard van kindermishandelingsrapporten kunnen verklaren: een groot deel ervan is misschien geen volledige fictie en tegelijkertijd niet helemaal waar, zei Woolger.

Kindermishandeling leidt tot shock, waarbij een veranderde psychologische toestand kan optreden, betoogt hij. En in deze toestand kunnen kinderen in contact komen met fragmenten van herinneringen uit hun vorige levens.

Hij acht het ook vanzelfsprekend dat onbekende en onopgeloste problemen uit vorige levens ons heden kunnen beïnvloeden.

De wrede en onvervulde jonge hooligans van vandaag zijn miljoenen jonge mensen uit het historische verleden die zijn omgekomen in de strijd, wier leven werd afgebroken voordat ze konden beginnen.

Maar hoeveel van ons zijn er die in verschillende perioden van de geschiedenis hun dierbaren en geliefden hebben verloren, de uitroeiing van hun families door oorlog en rampen hebben meegemaakt en niet van streek waren?

2947dec7bc3e123d2250ef0d5487e03c AnGel-WinGs.nl

Het kost veel energie om dit pijngevoel te blokkeren, vooral als we weten dat we gelukkig ‘moeten’ zijn. In dezelfde rij zijn er irrationele angsten om te verdrinken, opgegeten te worden door een haai, van een hoogte te vallen – de lijst is eindeloos.

De pijn van vandaag is een afdruk van de ervaring tijdens de dood in een vorig leven
Woolger beweert niet dat al onze problemen van vandaag verband houden met ervaringen uit vorige levens en dat de oorzaken ervan geworteld zijn in eerdere incarnaties. Het lijkt hem dat de manier waarop we onze dood ontmoeten uiterst belangrijk is.

Omdat we volgens Woolger in ons volgende leven de afdruk meenemen van de gebeurtenis waarmee ons sterven in de vorige incarnatie in verband werd gebracht.

Heeft u last van uw rug? Je werd 700 jaar geleden getroffen door een speer.
Trauma’s uit vorige levens verborgen in ons lichaam

Als het traumatisch was, zowel fysiek als emotioneel, en we hadden geen tijd om deze fysieke of emotionele pijn te overwinnen – om met de situatie om te gaan en een staat van vrede binnen te gaan – dan nemen we het allemaal mee naar de volgende incarnatie.

Lees ook eens:  Mama, je bent de beste mama die ik had

‘Focus’ gaat niet alleen over het besef dat je op het slagveld bent gestorven, maar ook over het ervaren van je dood op een ‘fysiologisch bewust niveau’.

Een soortgelijke techniek werd gebruikt bij mensen die shock na shock ervoeren, vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918.

8870b8848659c490639ca46837f8afcb AnGel-WinGs.nl

Hun ervaring geeft ons enkele aanwijzingen: het lijkt erop dat wanneer de gebeurtenissen om ons heen ondraaglijk worden, we eenvoudigweg kunnen ‘uitschakelen’ – onze geest houdt op met waar te nemen wat er gebeurt en lijkt leeg te worden.

We zijn daar nog steeds, op het slagveld, met granaten die om ons heen exploderen, maar we begrijpen dit niet meer, onze bewuste geest reset het. Het lichaam blijft reageren op letsel en pijn, maar we zijn er eigenlijk ‘niet’, het bewustzijn faalt en we kunnen niets doen.

Beleef het allemaal opnieuw
De oplossing voor degenen die dit ooit hebben meegemaakt, is wat Woolger aanbeveelt: met de hulp van een psychotherapeut moeten ze deze herinneringen uit vorige levens veilig ‘terugspoelen’ en in hun geest de schok van shock verbinden met fysieke pijn.

“Begrijpen wat er feitelijk gebeurt tijdens therapie in een vorig leven is misschien niet zo belangrijk; het is de uitkomst die er toe doet, en het maakt niet uit of de ‘verhalen’ waar zijn of door feiten kunnen worden ondersteund”, zegt Woolger.

Velen van ons maken tenslotte fouten en missen dingen, zelfs als we ons iets uit ons echte leven proberen te herinneren.

Maar onze vrienden en familieleden denken niet dat we het allemaal verzinnen, alleen maar omdat we de verkeerde data noemen en fouten maken in de namen.

‘Je hoeft niet te interpreteren’, zegt hij, ‘en je hoeft niet in reïncarnatie te geloven. Accepteer gewoon dat het onderbewustzijn altijd met een verhaal komt als genezing nodig is.

36dc4a4fbe22561e700107e126ccaa12 AnGel-WinGs.nl

Het belangrijkste hier is het vrijkomen van wat wij gevangen energieën noemen.”

“Na bijna tien jaar interactie met cliënten en collega’s met ervaringen uit vorige levens, en op basis van mijn eigen onderzoek, ben ik deze techniek gaan zien als een van de meest geconcentreerde en krachtige hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor psychotherapie, afgezien van psychedelische medicijnen”, zegt Vulger.

Bron

Interview met Dr. Roger Woolger door Simon Martin van Here’s Health.

Dr. Woolger is een vooraanstaand theoreticus en beoefenaar van psychotherapie uit vorige levens en een echte kampioen in zijn vakgebied.

Zijn wonderbaarlijke intellect synthetiseert ideeën uit talloze bronnen, waaronder de traditionele psychologie, de beoefening van het boeddhisme en yoga, en zijn eigen decennialange klinische ervaring met regressietherapie.

Hij staat in psychotherapiekringen bekend om zijn vermogen om diepe wortels in de vorige levens van zijn cliënten te vinden voor hun moeilijkste emotionele en psychologische problemen.

Het eerste boek van Dr. Woolger, Other Lives and Other Selves, is misschien wel de beste en meest uitgebreide introductie tot de psychologische diepten van duiken in vorige levens.

Hij was altijd bezig met zijn klinische praktijk en het geven van seminars en beantwoordde daarom zelden vragen voor publicatie. Dit materiaal geeft enig inzicht in zijn ideeën en perspectieven op regressieduiken.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥