web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

Trudeau verklaart de oorlog aan de vrijheid van meningsuiting

Trudeau verklaart de oorlog aan de vrijheid van meningsuiting: boetes van $70.000 voor ‘complottheorieën’, ​​levenslange gevangenisstraf voor ‘haatzaaiende uitlatingen’

 

Dus 1 halve gare aan de macht beslist dit over 38 miljoen mensen?!
Pardon!

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de oorlog verklaard aan de vrijheid van meningsuiting en heeft een nieuw wetsvoorstel onthuld dat zich richt op online ‘complottheoretici’ en materiaal dat ‘aanzet tot gewelddadig extremisme’.

In een televisie-interview deze week verklaarde Trudeau dat ‘complottheoretici’ het weefsel van de samenleving verscheuren door het bewustzijn te vergroten over de oneerlijkheid van de reguliere media.

Nu probeert Trudeau afwijkende meningen tegen het establishment te onderdrukken door boetes tot $70.000 per overtreding en levenslang in te voeren voor wat zijn regering online ‘haatzaaiende uitlatingen’ noemt.

In een poging om de verspreiding van wat zij “online haat” noemt te beteugelen, heeft de liberale regering van Trudeau haar plan onthuld – de voorgestelde Online Harms Act, waarvan de details werden onthuld tijdens een technische briefing die maandag aan verslaggevers werd vrijgegeven.

Onder de categorieën van schadelijke inhoud die in de wet worden geïdentificeerd, bevinden zich materialen die aanzetten tot gewelddadig extremisme of terrorisme, geweld bevorderen of haat aanwakkeren. Er is slechts één probleem. De regering van Trudeau heeft een geschiedenis waarin zij vreedzame demonstranten tot terroristen heeft verklaard en mensen met een afwijkende mening naar heropvoedingskampen heeft gestuurd.

TNC- rapport : Het wetsvoorstel zal wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht omvatten die erop gericht zijn haatmisdrijven effectiever aan te pakken. De Online Harms Act, ook bekend als Bill C-63, werd op dezelfde dag door de liberale minister van Justitie Arif Virani in het Lagerhuis ingediend.

Lees ook eens:  Why is USA destroying Europe through islamic immigration ?

Deze wijzigingen omvatten de introductie van een op zichzelf staand haatmisdrijf dat van toepassing is op alle strafbare feiten, met straffen die kunnen oplopen tot levenslange gevangenisstraf.

De maximumstraffen voor bestaande haatpropagandadelicten zullen ook aanzienlijk worden verhoogd.

“Nieuw, op zichzelf staand haatmisdaaddelict dat van toepassing zou zijn op elk misdrijf in het Wetboek van Strafrecht en in elke andere wet van het parlement, waardoor straffen tot levenslange gevangenisstraf mogelijk worden gemaakt om dit haatdragende gedrag aan de kaak te stellen en af ​​te schrikken als een misdaad op zichzelf”, aldus de technische briefing.

Het wetsvoorstel zou ook “de maximale straffen voor de vier haatpropaganda-misdrijven verhogen van 5 jaar tot levenslange gevangenisstraf voor het bepleiten van genocide en van 2 jaar naar 5 jaar voor de anderen wanneer ze worden vervolgd bij wijze van aanklacht.”

Ook zou het wetsvoorstel een definitie van ‘haat’ toevoegen aan het Wetboek van Strafrecht, gebaseerd op de eerdere beslissing van het Hooggerechtshof van Canada.

De tekst van het wetsvoorstel definieert “inhoud die haat aanwakkert” als elke inhoud “die afkeer of laster uitdrukt van een individu of een groep individuen op basis van een verboden grond van discriminatie, in de zin van de Canadian Human Rights Act, en dat, gegeven de context waarin het wordt gecommuniceerd, waarschijnlijk zal leiden tot afkeer of belastering van een individu of een groep individuen op basis van een dergelijke verboden grond.‍”

“Voor alle duidelijkheid en met het oog op de definitie van inhoud die haat aanwakkert: inhoud drukt geen afschuw of laster uit alleen maar omdat het minachting of afkeer uitdrukt, of omdat het in diskrediet brengt, vernedert, pijn doet of beledigt”, voegt de regering eraan toe.

Lees ook eens:  Misbruik van gemeenten bij uitkeringsgerechtigden

Bovendien zijn privéberichten en communicatie zoals WhatsApp en andere platforms uitgesloten van het toepassingsgebied van de wetgeving.

Iedereen zal ook klachten tegen anderen kunnen indienen wegens het ‘online plaatsen van haatzaaiende uitlatingen’ die discriminerend zijn voor beschermde categorieën zoals geslacht, ras, handicap en andere.

Dankzij wijzigingen in de Canadese Mensenrechtenwet kan iedereen klachten indienen tegen personen die zogenaamde haatzaaiende uitlatingen plaatsen bij de Canadese Mensenrechtencommissie. Als het Canadese Mensenrechtentribunaal schuldig wordt bevonden, kan het een bevel geven aan degenen die de overheidsdefinitie van haat schenden, met boetes tot $70.000 en verwijderingsbevelen voor inhoud.

Volgens de tekst van het wetsvoorstel heeft het Tribunaal de bevoegdheid om betalingen tot 20.000 dollar te gelasten voor slachtoffers van zogenaamde online haat, evenals een bevel om de regering 50.000 dollar te betalen ‘als het ledenpanel dit gepast acht’.

In 2014 werd een soortgelijke bepaling in de wet inzake online haatberichten ingetrokken door voormalig premier Stephen Harper nadat bleek dat deze de vrijheid van meningsuiting van Canadezen had geschonden.

De liberalen hebben beloofd Sectie 13, die handelt over de “communicatie van haatzaaiende uitlatingen” via internet, opnieuw in te voeren.

“Het is een discriminerende praktijk om haatzaaiende uitlatingen te communiceren of te laten communiceren via het internet of enig ander telecommunicatiemiddel in een context waarin de haatzaaiende uitlatingen waarschijnlijk tot afschuw of belastering van een individu of een groep individuen zullen aanzetten op basis van een verboden grond van discriminatie”, luidt de tekst van Bill C-63.

Het Tribunaal zal ook de bevoegdheid hebben om de identiteit te verbergen van degenen die klachten indienen tegen iemand van wie zij denken dat hij haatzaaiende uitlatingen online heeft gepost. Bovendien kan het degenen die met klachten worden geconfronteerd, ertoe dwingen de identiteit van de betrokkenen bij ontdekking niet bekend te maken.

Lees ook eens:  Pfizer-wetenschapper geeft toe dat het Pfizer Covid-vaccin bij sommige mensen "gewoon niet werkt"

“De Commissie kan een klacht in verband met een in artikel 13 beschreven discriminerende praktijk behandelen zonder aan de persoon tegen wie de klacht is ingediend of aan enige andere persoon de identiteit van het vermeende slachtoffer, het individu of de groep individuen die de klacht heeft ingediend, bekend te maken. de klacht heeft ingediend of enig individu dat bewijs heeft geleverd of de Commissie op enigerlei wijze heeft geholpen bij de behandeling van de klacht”, luidt Bill C-63.

Voorafgaand aan de onthulling van het wetsvoorstel zei de conservatieve leider Pierre Poilievre dat hij zich tegen de wet zou verzetten , waarbij hij de regering ervan beschuldigde de kwestie te gebruiken om censuur wettelijk vast te stellen en de vrijheid van meningsuiting van de Canadezen te schenden.

“ Wij zullen ons verzetten tegen de laatste aanval van Justin Trudeau op de vrijheid van meningsuiting”, reageerde Poilièvre vorige week op een vraag van Andrew Lawton van True North.

“Wat bedoelt Justin Trudeau als hij de ergste haatzaaiende uitlatingen zegt? Hij bedoelt spraak die hij haat.’

Bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥