...

23 juli 2021

 

Energie – zeer goed artikel

LEEGLOPEN OF LEEGGEVEN.

(Bron? Had dit nog op mijn pc staan, opgeslagen ooit! Sorry voor diegene die dit geweldige artikel schreef, te mooi
om niet te lezen…)

Het energetisch lichaam bevat vitale energie. Om je vitaal te voelen is het nodig voldoende,
vitale energie te hebben. Het kan gebeuren dat iemand vitale energie bij je wegtrekt.
Als dat chronisch gebeurt, zul je je snel moe voelen.

Als je voor het eerst ontdekt dat iemand anders energie bij je wegtrekt, zul je misschien boos,
worden. Die ander zou je kunnen beleven als een bloedzuiger, als iemand die je van je vitale,
levensenergie berooft.

Je zou naar die ander toe kunnen gaan en vertellen dat hij op moet houden je leeg te zuigen!
Dit kan een zinvolle actie zijn. Misschien realiseert die ander zich wat hij doet en stopt hij daarmee. Misschien brengt het frisheid in de relatie doordat de ander verantwoordelijkheid neemt, voor zijn aandeel en stopt met zuigen.

Maar heb je ook zelf verantwoordelijkheid genomen voor jouw deel? Heb je gekeken hoe het kan dat die ander energie bij je kan wegtrekken? En als je dat inderdaad hebt gedaan, ben je dan een veranderingsproces aangegaan? Hoever ben je daarin?

Als je niet naar jezelf hebt gekeken, gaat het mogelijk net zo als bij sommige echtscheidingen.
Je scheldt de ene partner de deur uit, om vervolgens precies eenzelfde binnen te halen.
Zo zal de ene zuiger snel vervangen worden door een ander, als je niet iets wezenlijks in,
jezelf verandert.

HOE LOOP JE LEEG?

Energie verliezen doe je vanuit je energetisch systeem: de aura, de chakra s.
Aura en chakra s zijn heel belangrijk voor de vorming en instandhouding van lichaam, geest,
en emoties. Ze vervullen ook een heel belangrijke andere functie: communicatie met andere mensen.

Vele mannen en vrouwen zullen het volgende voorbeeld herkennen. Een man loopt over straat. voor hem loopt een vrouw, die hij erg aantrekkelijk vindt. Binnen enkele tellen nadat hij heeft gevoeld dat hij haar aantrekkelijk vind, kijkt zij om…., beschuldigend? uitdagend?

Dit is typisch een voorbeeld van chakra communicatie. Op het moment dat de man haar aantrekkelijk vindt, gloeit zijn sekschakra op en legt- door, de lucht, op twintig meter afstand- een verbinding naar het sekschakra van die vrouw.

Deze vrouw heeft geleerd deze verbinding te herkennen. Ze wist dat een man naar haar keek, ze wist dat hij haar begeerde…. De rest van het verhaal zou een romance kunnen worden of een scheldpartij.

In dit voorbeeld is goed te zien, dat mensen via chakra s boodschappen aan elkaar doorgeven.

Men hanteert voor de verbinding van twee chakra s tussen twee mensen de term koord.
Je kunt koorden leggen vanuit een eigen chakra naar hetzelfde chakra bij een ander.

Een voorbeeld is van de zonnevlecht naar zonnevlecht. Men noemt dat horizontale koorden.. Je kunt ook koorden leggen naar een ander chakra dan dat van jezelf. Dat laatste noemt men een kruiselings koord.

Een voorbeeld hiervan is een verbinding vanuit je zonnevlecht naar het hartchakra van,
iemand anders.

Via koorden worden dus boodschappen doorgegeven: Ik voel me verdrietig, ik hou van je,
ik heb zin om met je te vrijen, enz.

Ook kun je via een koord energie geven of nemen. Als je via een koord energie van iemand wegzuigt, trek je energie uit zijn chakra.

Dat chakra is verbonden met de organen. Zo word via een chakra energie uit een orgaan getrokken.

Zo wordt iemand letterlijk leeggezogen, verdwijnen de energetische levenssappen.
Een vampier verhaal dat nu ook nog eens echt gebeurt: dagelijks bij miljoenen mensen.

In het voorbeeld van de man die de vrouw door de lucht via zijn koord liet weten dat hij haar,
begeerde, kunnen we nog een ander belangrijk aspect van chakracommunicatie zien.
Chakra s kunnen via koorden over een afstand met elkaar communiceren.

In het voorbeeld hierboven was de afstand tussen de man en de vrouw twintig meter.
Twintig meter is voor chakra s niets. Er kan net zo makkelijk worden gecommuniceerd over een als over duizend kilometer.

Afstand is bij energie een niet-relevante factor.
Dit bedoel ik letterlijk. Je kunt energetisch communiceren met mensen aan de andere kant van de aardbol. Zo kun je ook energie ontvangen van iemand aan de andere kant van de aarde, of worden, leeggezogen door iemand die ver weg is.

Wie voor het eerst met dit fenomeen geconfronteerd wordt, zal verbaasd, misschien zelfs,
ongelovig reageren. Mensen die bewust met energie werken, maken dit dagelijks mee.
Sterker nog, ze hanteren dit dagelijks bewust, bijvoorbeeld om op afstand iemand te healen.

Behalve via chakra s kun je energie ook verliezen uit je aura. Als twee mensen elkaar treffen, ontmoeten lichaam, geest en ziel elkaar. Chakra s en aura staan in het brandpunt van die ontmoeting. Ze vormen, zijn die ontmoeting. Aura s gaan dan gedeeltelijk in elkaar over.
Zo ruiken aura s aan elkaar. Zo tasten ze elkaar af.

Als personen, en dus aura s, voldoende stevig zijn, nemen de aura s na een ontmoeting,
weer hun eigen vorm aan. Als dat niet zo is, kun je een stuk eigenheid verliezen, blijft een stuk van je eigen aura kleven, aan dat van een ander. Hierdoor verlies je energie.

De aura is een schil, zij het een transparante. Als de schil te open is, vervliegt de aura, gaat,
haar levenskracht over in die van een ander.

OORZAKEN VAN JEZELF LEEGGEVEN.

Leeglopen betekent dat je energie weggeeft. Daarin kan een mens ver gaan.
Aura en organen kunnen worden leeggeplunderd

De eigenaar staat erbij en kijkt ernaar. Hij geeft zelfs toestemming: passief of zelfs actief.
Als je goed geïncarneerd bent, dat wil zeggen als je ziel roerganger is, kan niemand energie,
van je wegnemen, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Als je energie weggeeft, stopt dat volkomen op het moment dat je met hart, ziel en geest,
volledig besluit geen energie meer weg te geven. Blijkbaar zijn er redenen waarom mensen ervoor kiezen hun energie weg te geven. Wie energie weggeeft en daarmee wil stoppen, zal met hart, ziel en geest moeten beslissen, dat niet meer te doen.

Een oppervlakkige beslissing is niet voldoende. Je moet er echt helemaal achterstaan.
Dit betekent dat als je mentaal besluit te stoppen met leeggeven, maar dat bijvoorbeeld, in je hart helemaal niet aankunt, je door zult gaan met energie weggeven. Om te stoppen is het dan nodig in je hart te gaan kijken, voelen, weten.

Waarom kiest je hart ervoor zich leeg te geven? Het kan zijn dat je dan op een heel wezenlijk,
deel van jezelf stuit. Dat kan heel taai zijn. Het kan een intens proces zijn-ook langdurig-om daarin te veranderen.

Een aantal wezenlijke oorzaken van waaruit mensen energie weggeven. Een oorzaak heeft te maken met hoe we omgaan met pijn. Daar zijn we al heel jong in gevormd. Hadden we als baby pijn, dan werd dat bij velen of, ontkend in de zin van oren dicht dan horen we hem niet., of ontkend doordat we van onze, pijn werden afgeleid. We kregen een speen, pleister, koekje, of werden op een handige, wijze afgeleid: Wat zie je daar?

Hoe goed ook bedoeld, we hebben hierdoor niet leren omgaan met pijn.
We hebben niet geleerd dat pijn een wezenlijk deel van het leven is en dat ook mag zijn.

ENERGIE WEGGEVEN OMDAT DAT RECHTVAARDIG VOELT.

Sommigen mensen leven gelukkig, rijk, overvloedig, terwijl bij anderen het leed niet ophoudt.
Dat voelt oneerlijk. ondraaglijk. Als je het leven ziet als een eenmalige rit, waarbij externe,
factoren voor een belangrijk deel bepalen of iemand gelukkig of ellendig zal leven, is dat, natuurlijk oneerlijk.

Als je zo naar het leven kijkt, zie je inderdaad overal om je heen volkomen onverdraaglijk,
leed. Wat is dan natuurlijker dan een deel van jouw krachten weggeven?
Het brengt op het persoonlijke vlak wat meer evenwicht in de schijnbaar fundamentele,
onrechtvaardigheid van het leven.

Zelf deel ik deze visie niet. Ze was ooit wel de mijne. Ik herinner me goed dat het voor mij,
in die tijd veel moeilijker was het leed in de wereld te kunnen verdragen. Daardoor kon ik ook moeilijker mijn eigen overvloed waarderen. Integendeel, op een bepaald niveau leidde het eerder tot schuldgevoel. In die tijd zag ik de mens nog als een onbezield wezen. Dat is allang niet meer zo. Voor mij heeft de mens een ziel, die zich ontwikkeld door vele malen in een nieuw lichaam, ervaringen op te doen.

Die ziel is een stuk zijn, dat er ooit voor gekozen heeft de menselijke reincarnatie cyclus aan,
te gaan. Zij heeft daarvoor gekozen omdat ze in de stof veel intenser kan ervaren en dus,
anders kan groeien- dan in de vluchtige energetische wereld. Het is een actieve keuze van de ziel om het leed hier aan te gaan. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het leed dat ze ondergaan. Als wij dat kunnen, accepteren zullen wij niet proberen mensen hun leed af te nemen. Toch wil ik dit ook relativeren. Dat je mensen hun leed niet moet afnemen, betekent niet dat je ze dus maar moet laten verrekken.
We hebben ieder onze eigen verantwoordelijkheid om de aarde te transformeren tot een,
plaats van liefde.

ENERGIE GEVEN OM LIEFDE TE KRIJGEN.

Een heel andere reden waarom mensen hun levensenergie weggeven, is gebrek aan, eigenliefde. Sommige zielen komen hier op aarde met een groot gebrek aan eigenliefde.
Anderen komen met met eigenliefde naar de aarde en belanden vervolgens in een koude,
vijandige buik. Het kan zijn dat de moeder het kind niet wil en dat ze een mislukte,
abortuspoging heeft gedaan. Of dat haar vorig kind heel jong is gestorven, waardoor ze zich nu niet aan het kind in haar buik, durft te hechten. Of dat ze sterk gedissocieerd is van haar lichaam doordat ze in haar laatste, leven of in dit leven seksueel is misbruikt.

Er zijn talloze redenen waarom moeders niet van hun kinderen houden. Wat de reden ook is,
het heeft een sterk negatieve invloed op de eigenliefde van het kind. Dit leidt soms tot een patroon waarbij het kind eindeloos gaat proberen toch nog liefde van de
moeder te krijgen. Soms blijven bij deze kinderen de heldere vermogens ook open. Ze gebruiken deze om steeds te weten wat hun vader of moeder graag wil. Ze bedienen hun ouders op hun wenken, nog voordat deze maar iets hebben gevraagd, in de hoop toch wat liefde te krijgen.

Als deze kinderen volwassen zijn, kunnen ze zich soms niet voorstellen dat hun aanwezigheid,
op zich voldoende is om geliefd te worden. Pas als ze alles geven hebben ze recht op wat liefde,, vinden ze. Onder dat alles valt dan soms ook hun eigen vitale energie. Ze zijn tankstations voor de mensen om hen heen.

ENERGIE WEGGEVEN VANUIT GELOOFSOVERTUIGING.

Vanuit de kerkelijke tradities hebben geestelijken en opvoeders er bij hun pupillen soms,
ingehamerd dat ze pas waarde krijgen in de ogen van God als ze geven. Voor jezelf opkomen heeft zo de wat vieze bijsmaak gekregen van egocentrisch zijn.

Vanuit dit erfgoed is het voor mensen soms moeilijk een goede balans te vinden in,
zorgen voor zichzelf en voor anderen. De balans kan zover doorslaan dat ze zichzelf pas als goed ervaren als ze ook hun eigen, levenskrachten weggeven.

HET PASSIEF WEGGEVEN VAN ENERGIE.

Eerder zagen we dat weggeven van energie altijd een keuze is: actief dan wel passief.
Van passief weggeven van energie is sprake als je anderen alle ruimte geeft om je energie te,
nemen, omdat je zelf niet thuis bent.

Dat laatste is het geval als je slecht bent geïncarneerd, In het kader van het beheren van je,
energie is het belangrijk goed inzicht te hebben in het incarnatieproces. ik leg het daarom,
uitgebreid uit. Laten we eerst uitgaan van een positieve situatie. Een mens sterft, de ziel gaat,
over en komt boven. Ze krijgt daar van astrale wezens begeleiding. Wonden worden gelikt, nieuwe plannen worden gemaakt. Hierbij is vaak ook de keuze voor een, of beide ouders een bewuste keuze. In dat geval is de ziel vaak al bij de conceptie aanwezig, sterker nog, ze heeft de ouders daar misschien zelfs toe aangespoord.

Zeggen moeders niet soms dat ze een kind om hen heen voelen voordat ze zwanger zijn?
Tijdens de zwangerschap glipt de ziel steeds vaker in de buik. Meteen na de geboorte vindt een diepere aanhechting tussen kind en ziel plaats. Als de baby de moeder aankijkt, ervaart hij in haar ogen een liefdevolle bevestiging, afwezigheid of afwijzing. Aan de borst stroomt door de tepels niet alleen moedermelk, maar ook, hartenenergie. Er is misschien geen sterkere kracht om de ziel naar de aarde te verleiden dan de, liefde van de moeder. In een liefdevolle omgeving voelt een ziel zich prettig.

Daar wil zij wel aanwezig zijn. Liefde nodigt haar uit om te incarneren, dat wil zeggen om, terwijl het
kind ouder wordt, geleidelijk de voordelen van de multidimensionale energetische wereld los,
te laten en de grote beperkingen van het stoffelijk lichaam te accepteren als haar werkterrein.
Ouders die diep naar hun kind luisteren, verstaan welke kwaliteiten en verlangens hun kind heeft.
Zij helpen hun kind zich daarin te ontplooien.

Karmisch opvoeden wordt dat genoemd op Malva Meditatie een spiritueel centrum dat wordt,
geleid door het medium Lex Persoon) dat wil zeggen, een kind zo opvoeden dat de ziel,
uitgenodigd wordt, ruimte krijgt om te doen waarvoor ze op aarde wilde komen.
Zo zal de ziel zich vanuit een positieve keuze steeds meer aan het aardse leven binden,
wordt zij baas over lichaam en geest.

Zij heeft het roer in handen en stuurt het leven. Als de ziel zo n controle over lichaam en geest heeft, is ze ook de baas over het energetisch, systeem. Dat is immers het medium waarlangs ze haar invloed uitoefent. Zij beheerst de energie. Niemand kan dan zomaar energie wegzuigen.
Als dat gebeurt, is de ziel erbij en laat dat om de een of andere reden toe.

Het incarnatieproces loopt lang niet altijd zo mooi. Allereerst kan de ziel heel veel tegenzin, hebben in weer te moeten incarneren. Dat is bijvoorbeeld zo als ze nog forse verse wonden heeft. Oorlog, verlies van kinderen, lichamelijk lijden, seksueel geweld, honger, kou en liefdeloosheid, zijn voorbeelden van waaraan een ziel gewond kan zijn geraakt. Komt zo n ziel op aarde dan is er een flinke kans dat ze met een zekere tegenzin aan het leven begint.
Maar ook als ze in redelijk goede conditie begint kan het prille leven haar al stevig ontmoedigen:

Conceptie in liefdeloosheid, een kille vijandige buik, een couveuse, een pedagogiek die,
moeders aanraadt kinderen door te laten huilen en volgens strak schema de borst te geven of een moeder wiens hart op slot zit. Zo zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen geven.

Soms komen zielen na het overlijden helemaal niet boven. Om de een of andere reden,
herkennen ze de hulp niet die ze van boven aangeboden krijgen. Ze verblijven in een schimmige tussenwereld: ze verblijven vaak wel bij mensen, maar horen, er niet echt bij.

De geestelijke bovenwereld wijzen ze af. Soms zwerven ze zo eeuwen rond alvorens weer,
echt te incarneren. Hun kille tussenleven, hun nergens echt mee verbonden zijn, laat soms,
diepe sporen na in de ziel. Hechten in en aan het aardse leven is dan moeilijk. Als de ziel zich niet goed hecht aan het aardse lichaam, incarneert zij niet goed. Zij geeft haar schip dan uit handen. Andere zielen grijpen dan vaak gretig toe. De vervuiling, slaat dan toe. Als je niet aanwezig bent, kan de winkel worden leeggegraaid.

Energie kan worden weggezogen. ik noem dat een passieve keuze omdat ik wil benadrukken dat de ziel hiervoor uiteindelijk zelf verantwoordelijk is en ook zelf de prijs zal moeten betalen,
Zij kiest ervoor haar winkel niet te beheren. Het gevolg kan zijn dat ze wordt kaalgeplukt.

HOE WEET JE OF JE ENERGIE WEGGEEFT?

Je loopt in een winkelstraat. Je voelt je een beetje duizelig. Je voelt je slap. Je hebt honger.
Je hebt geen plezier meer in het winkelen. Je besluit naar huis te gaan. Tien minuten geleden voelde je je nog fris en vitaal.

Je werkt in een kapsalon. je knipt een meisje van zes jaar. Het meisje verteld over hoe,
moeilijk zij het thuis heeft. Als ze weg is, merk je dat je moe bent geworden.
Het kwartier daarna wordt je steeds meer moe. Daarna kom je geleidelijk weer een beetje bij.
Je voelt je vanuit je hart betrokken bij het meisje. Dat maakte een oud patroon in je los:
Op energetisch niveau ging je het meisje redden. De energie stroomde uit jouw energielichaam naar haar toe.

Anneke van vier zit bij je op schoot. Ze heeft een beetje buikpijn. Tien minuten later stapt,
Anneke blij van je schoot af: de buikpijn is over. Je voelt je een beetje misselijk en hebt een,
beetje maagpijn. Je hebt energie uit je maag en darmgebied aan Anneke gegeven. Anneke is daardoor beter in balans, maar zelf ben je nu (tijdelijk) uit balans.

Marleen is eenzaam. Ze hunkert naar contact. Diep van binnen, onbewust, herken je dit gevoel,
uit je kindertijd. Dit mag niet gebeuren. Uit je aura stroomt je energie naar Marleen.

Dit zijn enkele voorbeelden van het weggeven van energie uit je eigen energielichaam.
Energie weggeven kan leiden tot uitputting, irritatie, verlies van levensvreugde en vitaliteit,
ontvankelijk voor ziekten en moeizaam kunnen herstellen van ziekte.

Al deze symptomen kunnen echter ook het gevolg zijn van heel andere oorzaken.
Wil je meer zekerheid hebben of de oorzaak werkelijk in het energetische vlak ligt, dan zul je,
op energetisch niveau moeten diagnosticeren. Dat betekent in contact komen met je eigen energie, je energetische relaties.

Energie kun je niet waarnemen met je normale zintuigen. In contact komen met je energie is daarom per definitie paranormaal. Aan het woord paranormaal kleven veel vooroordelen.
Ik gebruik daarom liever de uitdrukking helder waarnemen.

Helder waarnemen doen we allemaal in meerdere of mindere mate. iedereen kan het in in principe leren, zij het dat de een van nature begaafder is dan de ander. In contact komen met je energie is een proces, iets waar je steeds verder in kunt groeien. In het begin lijkt het allemaal onwerkelijk: is het wel echt wat ik helder waarneem?

Een onderscheid leren maken in wat je helder waarneemt en wat je fantaseert is belangrijk,
om je zelfvertrouwen een basis te geven Als je pas begint op je energetische ontdekkingsreis, kan begeleiding heel behulpzaam zijn. Een begeleider kan een ijkpunt zijn. Door helder mee te kijken, kan hij je feedback geven over je heldere waarnemingen.

BEGELEIDERS.

Met verschillende werkvormen kan goed en betrouwbaar worden gediagnosticeerd,
of je energie weggeeft en zo ja, aan wie, in welke mate en waarom.

KINESIOLOGIE

allereerst wil ik de kinesiologie noemen. De kinesiologie is gebaseerd op een eenvoudig,
principe: iedere prikkel beïnvloedt iedere cel in het lichaam. Alles is met elkaar verbonden.
De consequentie daarvan is dat ieder prikkel iedere spier beïnvloedt.

Deze invloed is voelbaar: de spier wordt erdoor sterker of zwakker. Met ieder prikkel bedoel ik, alles wat je zintuigelijk dan wel helder waarneemt, elk contact met, iedere stof in je omgeving, zelfs iedere gedachte.

Als Paul zich voorstelt dat hij een liter koffie met veel suiker achter elkaar opdrinkt. (,Misschien lekker, maar voor zijn lichaam verzwakkend), kun je zijn gestrekte arm makkelijker,
naar beneden drukken dan wanneer hij zich iets heel fijns voorstelt.

Gebruikmakend van dit principe kun je het lichaam ook vragen of je energie weggeeft, in welke,
mate, aan wie en waarom. Als de betrokken kinesioloog zijn vak verstaat, zal hij betrouwbare antwoorden krijgen.

READERS.

Voor diagnostiek kun je ook terecht bij zogenaamde readers. Readen betekent kijken naar,
iemands energie.

Deze techniek is ontwikkeld in Californië. De Amerikaanse Linda Keen heeft als een van de ,
eersten in Nederland hier voor een school opgezet. Vele andere hebben later ook scholen voor readen en healen opgezet.

HELDERWETEN- VOELEN-HOREN- ZIEN.

Daarnaast zijn er natuurlijk veel mensen die helder kunnen waarnemen zonder dat ze in de,
traditie van Linda Keen zijn opgeleid, paranormaal begaafde mensen. Mensen kunnen helder weten- zien, – voelen,-horen, etcetera.

Sommige paranormaal begaafden communiceren rechtstreeks met je,, anderen doen dat,
indirect via geleidegeesten en / of Lichtwezens. Dit zijn moeilijk te definiëren begrippen. Er bestaat nu eenmaal heel veel tussen hemel en, aarde, wij mensen hebben daar slechts heel beperkt kennis van.

Ik geef hier daarom slechts globale omschrijvingen. Geleidegeesten zijn zielen die zich nog in,
de menselijke incarnatiecyclus bevinden. Zij begeleiden andere zielen. Geleidegeesten zijn in de periode dat ze hun geleide taak, uitvoeren doorgaans niet geïncarneerd.

Onder Lichtwezens versta ik zielen die de menselijke reincarnatiecyclus al ontstegen zijn.
Daartoe behoren ook grote wezens als Jezus en Boeddha. Engelen reken ik eveneens tot deze categorie.

Het is belangrijk je te realiseren dat niet alles wat van Boven komt per definitie kwaliteit heeft.
Zo kan degene Boven die informatie doorgeeft, weinig verstand van zaken hebben.
Daarnaast is het zo dat je, als paranormaal begaafde, informatie aantrekt op het niveau waar je,
zelf zit. Je krijgt kennis door binnen je eigen referentiekader.

Wie bijvoorbeeld sterk verbonden is met een kerkelijke traditie, zal mogelijk eerder binnen dit,
kader informatie krijgen dan iemand die daar niet mee verbonden is. Bovendien is het van belang onderscheid te maken tussen wat iemand doorkrijgt en de, adviezen die hij eventueel daaraan koppelt.

Wie goed informatie doorkrijgt, is beslist niet automatisch een goede hulpverlener.
Het is mijns inziens goed en zelfs noodzakelijk kritisch te zijn ten aanzien van wie je op dit,
gebied om hulp vraagt.

Als je in het dagelijks leven last hebt van leeglopen, kun je terecht bij deskundige Kinesiologen,
readers en paranormaal begaafden voor diagnostiek en advies.

Werk je professioneel met mensen, bijvoorbeeld als therapeut, kapper, verpleegkundige,
of gezinsverzorgster, dan kan het heel zinvol zijn bij een supervisor consulten te nemen over,
dit aspect van je werk. Soms is een enkel consult voldoende, soms is over een langere periode
supervisie gewenst. Dat laatste zal eerder het geval zijn als het leeglopen stevig verankerd is,
in de persoonlijkheid. Het is natuurlijk van belang dat de supervisor kennis heeft van zaken,
en hierbij gericht kan helpen.

ZELF MEER IN CONTACT KOMEN MET JE ENERGIE

Er zijn vele wegen waarlangs je zelf informatie over je energie kunt krijgen.
Ik bespreek hier, intuïtief waarnemen, in contact komen met geleidegeesten en lichtwezens,
Autokinesiologisch testen en pendelen.

INTUÏTIEF WAARNEMEN

Het is in principe mogelijk goed waar te nemen of je energie weggeeft.
Echt zuiver waarnemen is echter niet altijd gemakkelijk.
Oefening 1 leert je een basishouding van waaruit je zo zuiver mogelijk kunt waarnemen.
Dit is daarom een belangrijke oefening.
Daarna beschrijf ik een aantal technieken om je intuïtie te richten: zo wordt het makkelijker,
waar te nemen of je jezelf leeggeeft.

Lees ook:   Je Afsluiten

OEFENING 1 DE BASISHOUDING.

Ga goed zitten (niet hangen) met beide voeten op de grond.
2.Ontspan je, laat je adem in je buik zakken.

3. Richt je aandacht op je voetchakra s. Kijk naar je voetchakra s: zijn ze dicht, een beetje open,
of ver open? Als ze (te dicht zijn, laat ze dan wat verder opengaan.

Dit kun je doen door je voor te stellen dat je voetchakra s bloemknoppen zijn die zich openen,
of gesloten deuren zijn die een stukje verder opengaan.

Laat je voetchakra s een beetje verder opengaan dan zoals je ze nu ervaart.
Als je ze te ver ineens opent, aard je mogelijk dieper dan je aankunt.

Je kunt dan een tegenreactie krijgen, ze gaan nog verder dicht dan ze waren voordat je met de,
oefening begon. Als je bij dit openen van je voetchakra s niets kunt voelen, je voorstellen of,
ervaren, denk dan dat je ze opent, en doe dat enkele malen achter elkaar.

Denk bijvoorbeeld, ik open mijn voetchakra s zover als nu goed voor mij is.
Het werkt eigenlijk bij iedereen zowel bij kinderen als bij volwassenen.
Dat komt doordat gedachten een kracht in zich dragen die effectief inwerkt op het energetisch,
lichaam.

4. kijk naar je basischakra. Dit chakra straalt energie vanuit je stuit, tussen je benen door, naar de,
aarde. Laat deze verbinding van jou met de aarde, dit verbindingskoord, diep en breed wortelen
in de aarde.

Als je het moeilijk vindt een koord naar de aarde te laten gaan, kun je aan Moeder Aarde,
vragen een koord naar je toe te laten komen.

5. Richt nu je aandacht naar het centrum van je hoofd. Als je op die plek bent, kun je links en rechts
door je oren kijken, naar voren tussen je wenkbrauwen, naar beneden door je ruggengraat.

6. Stel je voor dat op die plek alle energie die niet van jou is donkerblauw opkleurt.
Laat voor je een transformerend wit vuur ontstaan.
Laat alle blauw daarin lopen.

Als dit niet lukt, houd dan de Californische bloesem remedie Garlic vast.
Stel je voor dat de energetische kracht van deze bloesem door je arm naar het centrum van je,
hoofd gaat. Als je nu het blauw weg laat lopen, zul je waarschijnlijk merken dat dat veel, gemakkelijker gaat. Laat dan het donkerblauw in het transformerend vuur lopen.

7. Schrijf dan je naam en de datum van vandaag op de plek in het centrum van je hoofd.
Je maakt zo die plek helemaal van jezelf, zodat je straks van daaruit jouw informatie kunt,
opvragen. Door de datum van vandaag op die plek te schrijven, actualiseer je de informatie:
Je vraagt naar de stand van zaken nu.

8. Vervolgens ga je je verbinding met je ziel sterker maken. Je kunt je daartoe je ziel,
voorstellen als een zon, die buiten je is. Zoek je zon schrijf je naam erin.
Laat het licht van je zon het centrum van je hoofd vullen.
Als je je zon niet kunt vinden, houd dan de Californische bloesem remedie Arnica vast,
Stel je voor hoe de energetische trilling van deze bloem als een lichtstraal door je kruin naar je,
zon gaat. De zon komt dichterbij. Arnica ( als bloesem remedie- niet als homeopathisch middel,
of als zalf) kan namelijk helpen je met je ziel te verbinden. Schrijf dan je naam in de zon die je,
ziet. Als je naam eraf valt, is dat een teken dat je je nu niet met je eigen zon verbindt, of dat,
er te veel invloeden van anderen op je zon zitten.
Sommige mensen zien dat laatste ook als een verduisterde zon. Neem dan de,
bloesem remedie Garlic in je hand. Laat de energetische kracht naar je zon gaan.
Hoogstwaarschijnlijk zul je je alsnog met je eigen zon verbinden, of zal je zon Helderder,
schijnen.

9. Nu ben je in het centrum van je hoofd verbonden met je ziel. Invloeden van anderen heb je,
zoveel als je nu kunt, weg laten gaan. Je voeten zijn goed geaard. Je persoon en je ziel zijn,
verbonden, voor zover als je dat nu kunt. Zo sta je optimaal in je eigen kracht.
Dit is de basishouding van waaruit je zo zuiver mogelijk vragen kunt gaan stellen.

ENERGIEVERLIES WAARNEMEN IN DE SPIEGEL.

1. Stel je voor dat je naar jezelf kijkt, bijvoorbeeld in enkele spiegels die zo zijn geplaatst dat je,
jezelf aan alle kanten kunt zien.

2. LAAT DE PLEKKEN WAAR JE ENERGIE VERLIEST, DONKERBLAUW OPLICHTEN.

Als je het moeilijk vindt naar jezelf te kijken, kijk dan naar een pop of een tekening voor en,
achterzijde van het lichaam! Je kunt met jezelf afspreken dat de grootte van de vlek of de,
donkerte van de kleur symboliseert hoeveel energie je weggeeft.
Energie weggeven is een interactie: de een geeft, de ander neemt. Het speelt zich af tussen,
twee mensen. Deze interactie kun je met de volgende oefening in beeld brengen.

KOORDEN ONDERZOEKEN.

1. Stel je voor dat je naar twee mensen kijkt die op enige afstand tegen over elkaar staan.
De ene ben jij, de ander is degene die energie van je ontvangt.
Als je het moeilijk vindt jezelf letterlijk te zien, kun je je ook hier tekeningen of poppen,
voorstellen.

2. Laat nu de koorden in beeld komen waarlangs het energieverlies tussen jullie plaatsvindt.
Zo kun je zien waar je die ander voedt.
Wat zegt dat over jou. dat jij iemand anders daar voedt? En vanuit waar bij jezelf vertrekken de,
koorden?

3. KIJK VAN WIE JE ZELF ENERGIE ONTVANGT.

Wil je een completer beeld krijgen, dan kun je onderzoeken of je ook energie van iemand,
ontvangt. Spreek daarom met je zelf af dat je beide energiestromen wilt zien.
Kijk dan naar de koorden volgens de hiervoor beschreven techniek.
Onderzoek de koorden verder. Zitten er meerdere aders in? In welke richting stroomt de,
energie in die aders? Van welke aard is de energie die door de aders stroomt?
Hoe hard stroomt ze? Hoe breed is de stroom?Wat zegt dit alles over jou zelf?

GELEIDEGEESTEN EN LICHTWEZENS.

Ieder mens heeft een of meer geleidegeesten. Dat zijn zielen die zich weliswaar ontwikkelen,
via de menselijke reïncarnatie cyclus, maar die nu boven zijn-dat wil zeggen: in de onstoffelijke,
wereld.

Je kunt heel je leven met dezelfde geleidegeest verbonden zijn, maar er kunnen ook,
wisselingen plaatsvinden. Ook kun je voor specifieke taken aparte geleidegeesten krijgen.
Zo kreeg ik een nieuwe geleidegeest toen ik zelf bloesem remedies begon te maken.
Toen later mijn healer zijn zich begon te openen, kreeg ik daarvoor enkele geleidegeesten.
Het contact met je geleidegeest verloopt via je ziel.

Je geleidegeest helpt je karma te ontwikkelen. Je kunt van alles vragen, ook over energetische,
zaken. Je kunt bijvoorbeeld vragen of je je energetisch leeggeeft, aan wie, in welke mate,
etcetera. Het antwoord kun je op verschillende wijze krijgen.

Als je helderhorend bent, zul je het antwoord horen, ben je helderwetend, dan weet je meteen,
het antwoord op je vraag, werk je met beelden, dan kun je antwoord krijgen in beeldtaal.
Je ziet bijvoorbeeld aan wie je je leeggeeft. Als je heldervoelend bent, zul je op de een of,
andere manier in je lichaam antwoord krijgen op je vraag.

Als je bijvoorbeeld denkt aan degene aan wie je jezelf leeggeeft, zul je je moe en leeg,
voelen worden.

Onder lichtwezens versta ik onder anderen engelen en leden van de Witte-Broederschap.
Deze maken allen geen deel uit van de menselijke reïncarnatie cyclus.

Veel mensen blijken contact te hebben met engelen, maar durven daar niet echt op te, vertrouwen. Velen hebben contact zonder het zelf in de gaten te hebben.
Anderen hebben geen contact, maar hebben slechts een kleine aanwijzing nodig om in contact,
te komen. Even feedback geven of bijvoorbeeld een korte healing doen, is vaak voldoende,
om deze mensen verder in contact te brengen met de wereld van de engelen.
Mists je zelf goed geaard bent, kun je van engelen ook informatie krijgen over energetisch,
leeglopen.

Zielen incarneren om op aarde te leren. In ieder leven zijn er stukjes die je aangaat, maar niet.
afmaakt. Met die stukjes (of soms: grote stukken) ben je nog verbonden.
Al deze stukjes samen vormen je karma. In dit of in een volgend leven zul je daarmee,
geconfronteerd worden.

AUTOKINESIOLOGISCH TESTEN.

Hiervoor is besproken hoe je zelf met je energie in contact kunt komen door middel van,
intuïtief waarnemen of door helder contact met geleidegeesten en lichtwezens.
Autokinesiologisch testen is de werkvorm die nu besproken wordt.
Autokinesiologisch testen biedt enorme mogelijkheden, maar is niet gemakkelijk.
Het wordt daarom zeer uitgebreid behandeld. De structuur binnen dit deel wordt onder andere aangegeven met behulp van Romeinse,
cijfers.

Iedere prikkel die je ondergaat- of deze nu fysiek, energetisch, emotioneel of mentaal is,
heeft invloed op de kracht van alle spieren in je lichaam. Iedere prikkel versterkt of verzwakt elke spier. Je kunt iemand een prikkel geven (bijvoorbeeld, zich laten voorstellen dat ze een liter koffie drinkt) en dan testen of een spier zwakker of sterker, is geworden. Dit is het werkingsprincipe van het vak dat toegepaste kinesiologie heet.

In het algemeen worden mensen getest. Er is dus een tester en iemand die getest wordt.
Het is echter ook mogelijk jezelf te testen. Ik noem dat autokinesiologisch testen.
Autokinesiologisch testen biedt enorme mogelijkheden om informatie te krijgen.
Er zitten echter ook veel haken en ogen aan. Alvorens daarop in te gaan, zal ik eerst de spiertest,
beschrijven.

Je kunt jezelf in principe testen op iedere spier die je zelf kunt manipuleren.
Je kunt bijvoorbeeld terwijl je zit een been wat van de grond af houden en dan met een hand,
op je knie je been omlaag duwen. Of je houdt een arm gestrekt en duwt er met een andere hand,
op. Beide methoden zijn niet erg praktisch.

Ze zijn heel vermoeiend en als je het in de trein doet, zullen je medepassagiers je toch wat,
bijzondere aandacht gaan geven. Roy Martina heeft in Nederland de O-ring-test geïntroduceerd.
Deze is oorspronkelijk bedoeld om iemand anders te testen, maar je kunt hem ook gebruiken,
om jezelf te testen, dan is hij al heel wat praktischer dan testen op je been.
Bij de O-ring-test vormen de wijsvinger en duim van je linkerhand een O.

De duim en wijsvinger van de rechterhand maken ook een cirkel, en wel zo dat de twee cirkels,
in elkaar grijpen. Trek nu beide handen uit elkaar. Als je de druk langzaam opvoert zullen je,
vingers op een gegeven moment de cirkels niet meer gesloten kunnen houden.
Dit noemen we de O-ring-test.
Zelf werk ik het liefst met de een-hand-vingertest. Deze test kan zowel met de linker- als met,
de rechterhand worden uitgevoerd. Getest wordt op de spieren van de wijsvinger.
Door met de middelvinger druk uit te oefenen op de wijsvinger, kun je testen of de spieren,
van de wijsvinger sterk of zwak zijn. Begin met een ontspannen gestrekte (dus niet overstrekte,
wijsvinger. Plaats de top van de middelvinger op de nagel van de wijsvinger.
Druk dan zachtjes met je middel vinger op de wijsvinger.
Naarmate deze makkelijker en meer doorbuigt, is de spier zwakker. Naarmate deze steviger is,
is de spier sterker. Als je dit gaat leren, is het in het begin heel moeilijk het verschil te voelen,
tussen een sterke en een zwakke spier. Spreek met jezelf af dat een sterke spier een ja is,
en een zwakke spier een nee. Oefen door steeds weer tegen jezelf te zeggen: Geef me een,
ja, en: Geef me een nee. Als je een ja vraagt, moet de spier sterk zijn. De wijsvinger zal dan,
niet buigen. Hij zal eerder de neiging hebben iets te overstrekken. Als je een nee vraagt, is de,
spier zwak en buigt de wijsvinger. Door dit vaak te oefenen kun je een goed gevoel hiervoor,
ontwikkelen.

Als je veel gaat testen, kunnen de spieren van wijs- en middelvinger overbelast,
raken. Dit zou in principe zelfs tot repetitieve strain injury kunnen leiden. Dit zijn klachten in gewrichten en spieren die ontstaan door te vaak, te doen. Dit zijn klachten in gewrichten en spieren die ontstaan door te vaak, te lang en te veel dezelfde,
bewegingen te maken. Je kunt dit op enkele wijzen voorkomen: Test allereerst licht.

Sommigen mensen testen met een fluwelen druk, anderen alsof ze een olifant om moeten,
duwen. Wissel beide handen af in gebruik. Ga geleidelijk meer testen, spieren worden sterker,
door ze te gebruiken.

ENERGETISCH VERVUILEN EN MEETRILLEN.

Onder energetisch vervuilen versta ik het aankleven van energie van anderen aan je eigen,
energiesysteem. Die omschrijving bakent het probleem van vervuilen echter niet voldoende af.
Het lukt mij ook niet het begrip vervuilen in een sluitende definitie te vangen.
In de loop zal ik dit begrip daarom steeds meer aankleden.

Ik begin met enkele voorbeelden, want die zeggen misschien meer dan een definitie.
Als je een amoureuze avond hebt gehad, blijft de energie van je geliefde nog om je heen hangen.
Je koestert je in die energie, snuift haar op. Je ervaart dit niet als een vervuiling, maar als een,
verrijking.

Ben je daarentegen een tijd lang in contact met mensen die helemaal niets willen,
heel negatief zijn, zware wolken om zich heen hebben hangen, dan zul je de energie die je van,
hen overneemt niet als prettig ervaren. Frisse lucht, een douche en schone kleren kunnen dan,
een verademing zijn.

Aura s en chakra s communiceren met elkaar. Soms blijft energie van de ander in je eigen,
energetisch systeem hangen. Deze energie kan blijven hangen in je aura en je daar een vies,
vuil gevoel geven.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je iemands haar knipt. Haren bevatten heel veel energetisch vuil. Als je de hele dag contact maakt met energetisch, vuile haren, loop je meer risico je aan het einde van die dag vol en vuil te voelen. Dat geldt ook voor al die mensen die werken in emotioneel beladen omgevingen. Je kunt daarbij denken aan verpleegsters lichaams gerichte psychotherapeuten, gezinsverzorgsters, etcetera.

Er zijn ook plekken die niet zozeer vervuild zijn met emotionele energie, maar waar heel veel,
zware dode energie hangt. Het is de energie van mensen die geen toekomstperspectief,
ervaren, hun dag invulling niet als zinvol of prettig ervaren, mensen die weinig stromen.
Iedereen zal dit herkennen. Een bejaardenhuis is zo n plek.

Wilhelm Reich schreef al in 1952 (sharaf 1983) over dit fenomeen.
Hij noemde deze energie DOR, hetgeen een afkorting is van Deadly Orgone.
Oorgoon is Reichs term voor energie, die overal aanwezig is.
Deze energie wordt dode energie als ze niet meer kan stromen doordat ze opgesloten zit.
Reich dacht daarbij vooral aan het vastzitten van energie in spierpantsers, verkrampingen in het,
lichaam, waarmee het lichaam voorkomt dat emoties vrij stromen.

Ook de zesduizendjaar oude, maar nog steeds springlevende tao kent dit begrip van,
stagnerende energie. Stromende energie is vitaliserend en genezend, vastzittende energie is,
ziekmakend ( Mantak Chia tijdens een workshop). Je kunt dus vuile, dode energie van anderen in je aura opnemen en daar vasthouden. Ook met je chakra s kun je vuile energie van anderen opnemen. Die energie kan in het chakra blijven hangen, maar kan ook verder het lichaam in worden, getransporteerd.

Mijn gevoelige zoon klaagde nogal eens over hoofdpijn. Als ik dan helder onderzocht wat er,
aan de hand was, zag ik dat hij meestal in zijn derde of zesde chakra energie van iemand opnam.
Dat kon zijn van iemand die we op de fiets voorbijreden, van een vriend, maar ook van,
bijvoorbeeld een rondzwervende entiteit. Kwam de energie op de zonnevlecht binnen, dan,
ging deze naar de maag en veroorzaakte van daaruit hoofdpijn.
Kwam ze op het zesde chakra binnen, dan resulteerde dat rechtstreeks vanuit aura en zesde,
chakra in hoofdpijn.

ENERGETISCH MEETRILLEN.

Als tien mensen samen mediteren gebeurt er iets wezenlijk anders dan wanneer deze tien,
mensen elk op zich mediteren. Als tien randjongeren naar een voetbalwedstrijd gaan kijken,
vernielen ze meer of zijn ze agressiever naar mensen dan wanneer ze afzonderlijk naar die,
wedstrijd gaan kijken. Groepen van gelijkgerichte mensen versterken elkaars trilling.
Als je een stralend iemand ontmoet, word je eerder blij dan wanneer je een wanhopig mens,
ontmoet- ook als je niets van die ander af weet. Dit zijn allemaal situaties die iedereen kent uit het,
dagelijks leven. Energetisch gezien gaan mensen in deze situatie met elkaar in trilling,.
Dit gebeurt echter ook vaak zonder dat je dat als zodanig herkent. Je gaat dan in trilling met iemand anders, waar door je je voelt als iemand anders.
Ook dit is een vorm van energetisch vervuilen. Hier volgt een voorbeeld.

Een ander, zegt, Kees denkt aan je. Hij voelt zich heel verdrietig. Hij hoopt dat jij zijn verdriet,
oplost. Terwijl hij aan je denkt reikt zijn energie- elke afstand is in delen van seconden te,
overbruggen- naar jouw energetisch systeem uit. Jouw energetisch systeem gaat trillen als dat van Kees. Je gaat je dan ook voelen zoals Kees, zich voelt.

Als je met iemand in trilling gaat wiens energie heel slecht stroomt, bijvoorbeeld doordat hij,
depressief is, of op dat moment niet wil leven, kun je je ineens doodmoe voelen.
Die moeheid is van een heel andere aard dan wanneer je stevig in de tuin hebt gewerkt.
Deze moeheid voelt verlammend. Als mij mij dit gebeurt, komt het intense verlangen naar,
boven om op de bank te gaan liggen, al het andere is veel te veel gevraagd.
Mijn moeheid is dan dwingend, verlammend. Ik kan dan echt niets anders meer.

Maar je kan ook ineens hoofdpijn krijgen: een druk op je kruin- of voorhoofd – chakra of in je nek,
bij je schedelrand. Je kunt je misselijk voelen, leeg, slap in je benen. Je voelt je dan steeds zoals iemand anders voelt, doordat deze zich op je verbindt en jij, daarmee in trilling gaat. Dit kan gebeuren terwijl de ander bij je is, maar ook terwijl die persoon, heel ergens anders is. Afstand is hierbij een niet-relevante factor
.
Meetrillen met iemand anders is een interactie, waarbij beide partijen volledig voor hun eigen,
deel verantwoordelijk zijn. De een is verantwoordelijk voor zijn energetisch uitreiken,
de ander voor zijn meetrillen. Het al dan niet meetrillen heeft veel te maken met de mate,
waarin je jezelf bent en blijft onder invloed van anderen. Gezonde egokracht is hier heel wezenlijk.
iemand vertelde mij dat zij hierover veel geleerd had tijdens een workshop Afrikaanse percussie.
De cursisten trommelden daarbij allen hun eigen ritme. Zij merkte dat ze steeds haar eigen,
ritme verloor, ze nam het ritme van iemand anders over. In deze cursus oefende ze steeds weer,
om haar eigen ritme te blijven slaan. Je kunt dit ook goed ervaren als je een canon zingt,
kun je je eigen partij vasthouden, of ga je steeds met anderen meezingen?

WAAROM VERVUILT DE ENE PERSOON ENERGETISCH WEL EN DE ANDERE NIET?

De ene persoon loopt door een winkelcentrum en gaat na een uur doodmoe naar huis.
Een ander wordt er juist energieker van. De een kan in een bejaardenhuis een stralende bloem zijn en blijven, een ander verwelkt binnen een dag, of in de loop van de maanden.
De ene lichaams – gerichte of energetisch gerichte therapeut kan vijfentwintig sessies per week,
geven een ander hooguit twee sessies per dag. Blijkbaar vervuilt de een, waar de ander,
nergens last van heeft. Het enigszins ontsluieren van dit geheim is het doel van deze paragraaf.

DE AURA ALS BESCHERMENDE HUID.

We beginnen onze ontdekkingstocht bij de aura. Wat de huid voor het lichaam is, is de aura,
voor het energiesysteem. Zij heeft dus een beschermende, afschermende functie.
Zij zorgt er aan de ene kant voor dat de energie binnen het systeem blijft voorzover dat nodig,
is, aan de andere kant houdt zij ongewenste invloeden buiten. Haar taak is te zorgen dat het,
energetisch systeem zijn eigen identiteit kan bewaren, door een te vergaande versmelting met,
andere energetische systemen te voorkomen. Wil de aura die functie goed kunnen uitoefenen,
dan moet zij het hele lichaam kunnen omsluiten. De aura dient overal voldoende stevig en dik te, zijn. Dat is echter lang niet altijd het geval. Een veel voorkomende oorzaak is het niet voldoende,
geïncarneerd zijn. Naarmate een ziel/persoon meer ja tegen het leven zegt, zal de aura zakken,
naar de aarde toe gaan- zelfs in de aarde gaan. Wie helemaal niet hier wil zijn, heeft alleen bij,
zijn hoofd een dichte aura. De energie blijft meer hangen in de astrale wereld en weigert af te,
dalen naar de aarde. Invloeden van buitenaf hebben dan vrij spel.

WAAR JE NIET AANWEZIG BENT VERVUIL JE.

Iedereen houdt eeuwenoude emotionele conflicten in het lichaam vast. Om dit goed te begrijpen,
moeten we even een uitstapje maken naar de orgaan-psychologie van de tao.
In het Westen denken veel mensen dat emoties in het hoofd plaatsvinden.
Taoisten ontdekten al heel lang geleden dat de energie voor de emoties uit de organen komt.
Zo leveren lever en gal energie om boos te zijn. Ben je heel vaak boos, dan vraagt dat heel,
veel van de lever. De afvoerkanalen zijn vaak onderontwikkeld. Dit is een gevolg van hun functie:
ze zijn een verbinding met de aarde. Ze zijn een omhelzing van Moeder Aarde.
Wie niet op aarde wil zijn, zal haar niet omhelzen. De vuile energie blijft dan in het lichaam,
hangen. We zien ook hier dat het al of niet goed incarneren van grote invloed is op het,
energetisch systeem. Het is ook een moeilijk te doorbreken cirkel. Wie flink vervuilt, voelt zich,
veel minder vitaal, zit minder lekker in zijn vel. Logisch, want het is niet meer alleen zijn vel.
Veel invloeden nestelen zich eronder. Wie voelt zich prettig als er veel anderen in het eigen,
huis wonen die zich ook nog overal mee bemoeien en je van alles onder de neus wrijven,
waar je eigenlijk niets mee te maken wilt hebben?

Ik bespreek hier twee wijzen waarop donkere krachten de mens negatief kunnen beïnvloeden
De eerste is het verleiden en misleiden van paranormale mensen en de tweede is het,
aftappen van het Licht van mensen die veel Licht stromen.

Kees komt in de praktijk. Hij verteld dat hij sinds kort een enorme sprong in zijn paranormale,
ontwikkeling heeft gemaakt. Hij wordt nu begeleid door de Hoogste Lichtwezens.
Hij krijgt kennis door die nog niemand op aarde heeft mogen ontvangen.
Hij hoort dat hij op weg is een van de krachtigste helers van de wereld te worden.
Soms denkt hij dat hij al bijna verlicht is. Kees dwingt mensen nadrukkelijk tegen hun wil.
healingen op: want dat wordt hem door de Hoge Lichtwezens bevolen.
Kees was een heel onzeker iemand, Hij straalt nu een schijnbare rust uit.
Zijn uitverkoren positie geeft hem een stuk zekerheid.

 

Gerelateerde berichten


fethiye escort adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.escortperl.com

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com