...

08 december 2021

 

“Blue Beam Project” – het definitieve plan om de Nieuwe Wereldorde te implementeren?

“Blue Beam Project” – het definitieve plan om de Nieuwe Wereldorde te implementeren?

 

Project Blue Beam

Geplaatst door Marcus Corvan op Vrijdag 17 juli 2020

Sinds enkele jaren is er een hardnekkig gerucht over het bestaan ​​van een geheim overheidsplan om mensen te misleiden met holografische technologieën. Wat is de waarheid hierin?

Onderzoeksjournalist Serge Monast uit Canada was de eerste die zo openlijk over dit project sprak. In 1994 schreef hij een boek Project Blue Beam. Het klooster zou geheime informatie krijgen van politici, militairen of inlichtingendiensten. Hij werd vervolgd wegens vermoedens van “het online plaatsen van geheime informatie”. Hij stierf aan een hartaanval in zijn huis. Zijn aanhangers zijn ervan overtuigd dat hij het slachtoffer is geworden van ‘psychotronische wapens’, net als de journalist die met hem samenwerkte en die om dezelfde reden stierf, hoewel ze nooit zouden klagen over hartproblemen. Vóór de dood van Monast werd zijn dochter ontvoerd om hem te dwingen de zaak niet meer te onderzoeken. Het meisje is nog niet gevonden. Monast en zijn vrouw kregen ook niet het recht om voor hun zoon te zorgen. Dus wat is precies het “Blue Beam-project”?

Het moet een geheim programma zijn dat religieuze afbeeldingen gebruikt om holografische presentaties op wereldwijde schaal te maken. De ‘schaduwregering’ heeft mogelijk wapens die de menselijke geest bedreigen. Volgens complottheoretici heeft HAARP-technologie de mogelijkheid om beelden op grote schaal in de lucht te projecteren en stelt het je in staat signalen te creëren die een directe impact hebben op de menselijke geest, zodat zelfs blinden het gegenereerde hologram kunnen “zien”. Het moet mogelijk zijn om geluid rechtstreeks naar het menselijk hoofd te sturen, in een proces waarbij onze oren niet betrokken zijn – het geluid moet de hersenen rechtstreeks bereiken in de vorm van elektrische impulsen. Al in 1998, in het Europees Parlement, tijdens zijn toespraak,

Het “Blue Beam Project” bestaat uit vier hoofdonderdelen, waarvan de implementatie uiteindelijk zal leiden tot de introductie van een nieuwe wereldreligie met één wereldleider. Eén wereld, één religie, één God en één wereldregering.

FASE 1 – Valse ontdekkingen en omverwerping van religie

De eerste van de vier fasen van het “Blue Beam-project” betreft een revolutie in de huidige archeologische kennis. Door kunstmatige aardbevingen op specifieke plaatsen op de planeet te veroorzaken, moeten gefabriceerde archeologische ontdekkingen worden gedaan. Het doel is simpel: alle mensen laten zien dat de grootste religies gebaseerd zijn op volledig valse stellingen. De voorbereide informatie is om de mensheid ervan te overtuigen dat religies verkeerd worden begrepen en eeuwenlang verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarom is vals ‘bewijs uit het verleden’ het domineren van dominante religies, met name het christendom en de islam. Dergelijke artefacten kunnen bijvoorbeeld de Ark van het Verbond zijn en wat erin te vinden is, of de sensationele aantekeningen van Jezus zelf die over geheel andere waarheden vertelt dan die we kennen.

STAP 2 – The Great Performance

Stap twee is het creëren van een gigantisch ruimtespektakel met hologrammen en geluiden. Laserprojectie van specifieke afbeeldingen moet alle plaatsen ter wereld tegelijkertijd bestrijken. Iedereen krijgt een iets ander beeld, passend bij de dominante regionale of nationale cultuur. Het gaat erom dat iedereen accepteert wat ze zien, en de gemakkelijkste manier is om iets te herkennen waar we diep in geloven en wat we bevestiging verwachten. Iedereen moet een op maat gemaakte versie van de “stem van God” horen, die in alle talen rechtstreeks naar de menselijke hersenen reikt. De beelden worden via satellieten verzonden en de projectie vindt plaats in de zogenaamde de natriumlaag van de mesosfeer van de aarde, d.w.z. ongeveer 90 km boven de grond.

Het resultaat van deze “show” zal zijn om de wereld een nieuwe Messias te laten zien voor de onmiddellijke introductie van een nieuwe wereldreligie. De schokkende vorm van de boodschap is om de onverwachte samenlevingen de leugen als waarheid te laten herkennen. Deze truc is echt bedoeld om de mensheid te overtuigen om de profetieën van oude culturen of overtuigingen over de ‘komst van de Heiland’ of de ‘apocalyps’ te vervullen.

Lees ook:   9-11 gerechtigheid FBI aangeklaagd en over de tram aanslag

STAP 3 – Elektronische telepathie en kunstmatige gedachten

De derde fase is “elektronische telepathie” waarbij gebruik wordt gemaakt van de ELF-, VLF- en LF-golven, die de geest van mensen moeten doordringen en met elkaar moeten interageren, en die de natuurlijke menselijke gedachten moeten verstoren. Studies uitgevoerd op de 6-10 Hz-golfband hebben aangetoond dat dergelijke golven de natuurlijke frequentie van het menselijk brein kunnen veranderen.

Hersengolven zijn cycli van bio-elektrische hersenactiviteit. Bewustzijnstoestanden komen grotendeels overeen met specifieke hersengolffrequenties. We kunnen hier vermelden: gammagolven (van 40 tot 100 Hz), betagolven (van 12 tot 28 Hz), alfagolven (van 8 tot 13 Hz), thetagolven (van 4 tot 7 Hz) en deltagolven ( 0,5 tot 3 Hz). Het type golven en het bereik van hun frequenties die door onze hersenen worden geproduceerd, hangt nauw samen met de activiteiten die we uitvoeren. En dus begeleiden gammagolven hoge menselijke activiteit, bèta treedt op tijdens normale dagelijkse activiteit, alfagolven tijdens een staat van ontspanning, thetagolven tijdens ondiepe slaap en in meditatie- of hypnosefasen, terwijl deltagolven tijdens de diepste slaapfase. Dus de impact op de menselijke geest met extreem laagfrequente golven,

Het is de bedoeling dat iedereen zich in het bereik van extreem laagfrequente golven bevindt die natuurlijke gedachten zullen overstemmen en volledig nieuwe zullen creëren – kunstmatige die het menselijk gedrag en menselijk handelen zullen beïnvloeden. “Voice of God” kan religieuze fanatici verschillende opdrachten geven.

STAP 4 – ongebruikelijke manifestaties

De laatste fase betreft “wonderbaarlijke” manifestaties die met elektronische middelen zullen ontstaan. Het plan gaat uit van het gebruik van algemeen bekende afbeeldingen van buitenaardse wezens (grijzen) en hun “vliegende schotels”. Het idee is om naties te dwingen zich te verenigen en te demilitariseren onder auspiciën van de VN. Het klassieke motief van de krachten van goed tegen kwaad zal worden gebruikt, met de uiteindelijke tussenkomst van een buitenaardse beschaving die zal worden gezien als een goddelijke tussenkomst om de mensheid te “redden”. Door televisies, computers, smartphones en tablets te gebruiken, worden paranormale verschijnselen zoals energieprojecties, geesten, poltergeisten, etc. veroorzaakt, dit om mensen gek te maken en massahysterie te veroorzaken. Geesten in een staat van hysterie zijn veel gemakkelijker te beheersen dan degenen die ‘gekoeld’ zijn.

De invasie van buitenaardse wezens als ‘zondebokken’ is bedoeld om de mensheid een kunstmatige vijand te geven die iedereen bedreigt en daarom moet iedereen zich verenigen. Dit kan de interpretatie zijn van de Nieuwe Wereldorde.

Interessant is dat de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan verrassend genoeg verheldert hoe men wereldwijde interpersoonlijke divisies kan begraven. Op 21 september 1987 zei hij op een VN-Vergadering:

In onze obsessie met de antagonismen van het moment vergeten we vaak hoeveel de hele mensheid verenigt. Misschien hebben we een externe, universele bedreiging nodig, zodat we deze gemeenschappelijke band kunnen herkennen. Van tijd tot tijd denk ik hoe snel onze wereldwijde verschillen zouden verdwijnen als we alleen maar van buitenaf met een buitenlandse dreiging te maken zouden krijgen.
Op 5 mei 1988, bijna een jaar later, sprak hij op zijn beurt in het Witte Huis met verslaggevers:

Ik vroeg me vaak af wat er zou gebeuren als iedereen ter wereld zou ontdekken dat we van buitenaf in gevaar waren … kracht van een andere planeet. Zouden we, ondanks deze plotselinge ontdekking, niet concluderen dat er geen verschillen tussen ons zijn, dat we allemaal mensen zijn, wereldburgers, of zouden we ons verenigen in de strijd tegen deze specifieke bedreiging?
Het is niet bekend hoeveel waarheid er is, maar af en toe waarnemingen in ongebruikelijke delen van de wereld van ongewone vormen, zelfs verwijzend naar religieuze symbolen, stellen de vraag of dit niet het geval is bij de voorbereiding op de uitvoering van het “Blue Beam-project”?

 

Bron

Laat je dus niet misleiden,…!

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten