web analytics
11:11 Dubbele getallen
Energetica, entiteiten, geesten

Over de aura

          
Aura:
De Aura en haar betekenis:
Wat is een Aura? Een vraag die ons allen bezig houdt. Dit wordt mede ingegeven door het feit dat er onder ons maar weinigen zijn die een Aura echt zuiver kunnen waarnemen. Een Aura is een stralingsveld rond het menselijk, dierlijk en plantaardig lichaam. Ook zogenaamde dode voorwerpen hebben een dergelijke uitstraling. De uitstraling van de Aura wordt altijd waargenomen in kleuren. De kleuren en de schakering daarvan zijn bepalend voor de opbouw en de betekenis van de Aura. We spreken in Paranormale kringen over verschillende soorten Aura’s. Zo kunnen we onderscheiden de Vitaliteitsaura of gezondheidsaura, de indicatie of gemoedsaura en de etherische Aura.
 
Vitaliteits-Aura:
Aan de hand van de vitaliteitsaura kan worden waargenomen hoe gezond de persoon of dier is en waar er ziektes of “gaten” zijn. Bij personen die recentelijk zijn geopereerd is een dergelijk gat waarneembaar of in ieder geval de beschadiging van de Aura. De kleuren van deze Aura zijn een aanwijzing of iemand vermoeid, ziek of niet in orde is. Bij Aura-Healing kan dan energie of herstelling worden gegeven.
 
Emotionele of gemoedstoestanden-Aura:
Bij de gemoedsaura kunnen we waarnemen in wat voor levens-of emotionele toestand de persoon is. De etherische Aura is een witte krans om ons lichaam heen en geeft vaak de geestelijke gesteldheid van de persoon weer waar bij de intensie van het wit bepalend is voor de graad van geestelijke gesteldheid van de persoon in kwestie. Er wordt vanuit gegaan dat de Aura wordt gevoed vanuit de Ckakra’s. Vanwege dit feit wordt de kleursamenstelling van de Aura bepaald door onze Chakra’s die ieder een eigen kleur hebben. Door de kleur vermenging vanuit de Chakra’s ontstaat  dan het kleuren-spectrum van de Aura. Hierbij is ook van betekenis dat de mens zevenvoudig van aard is en derhalve zeven geesteslichamen heeft die ieder weer een eigen uitstraling en kleur hebben.
 
De zeven geesteslichamen met hun betekenis zijn de volgende:
1)  RUPA                                        =  Levenskracht of Pranisch lichaam
2)  JIVA                                          =  Ons stoflichaam of fysisch lichaam
3)  LINGA  SHARIRA                    =  Etherisch dubbel of Astraal lichaam (het buitenste lichaam, hiet sluit de aura direct omheen)
4)  KAMA  RUPA                          =  De dierlijke ziel of Karmische lichaam (zetel van hartstochten en instincten)
5)  MANAS                                    =  De menselijke ziel of Devachanis lichaam (psyche en zetel der persoonlijkheid)
6)  BUHDDI                                   =  De geestelijke kracht ofwel het buddhis lichaam
7)  ATMAN                                    =  De geestelijke essence of het goddelijk principe
 
Over de grootte of omvang van de Aura lopen de meningen nog al uiteen. Er wordt zelfs beweerd dat er mensen zijn met een Aura van tientallen meters breed. Ik wil dit niet bestrijden, maar serieus nemen wil ik het ook niet. Doorgaans is onze Aura  ca. 50cm tot een meter breed. De omvang van je Aura wordt vaak bepaald door je geestelijke en fysieke gemoedstoestand. De uitstraling van een Aura wordt door iedereen waargenomen, wij spreken dan ook vaak over “hij of zij heeft een prima uitstraling”. Gezien het feit dat er maar weinigen onder ons zijn die een Aura kunnen waarnemen is dit opmerkelijk te noemen. Als je over de Aura praat is eigenlijk ook het verschijnsel van de zgn. HAILO makkelijk te verklaren. Er wordt door Aura-waarnemers vaak en te makkelijk gesproken dat iemand een gat in zijn of haar Aura heeft. Boven is al omschreven hoe een gat kan ontstaan, daar kan aan toe worden gevoegd dat een Aura ook kan worden aan getast door bewustzijnsverruimende middelen en alcohol. De Aura wordt dan zwakker en uiteindelijk ontstaan er gaten waardoor ongewenste zaken als benaderingen en weerstandsvermindering kunnen ontstaan.
 
Healing:
Aura-healing is een vorm van genezen waarbij zwakke plekken en gaten in de Aura worden genezen en of gedicht. Er wordt steeds vaker geadverteerd dat dit healen kan worden geleerd in cursussen. Te vaak wordt daarbij voorbijgegaan aan het feit dat je in staat moet zijn om een Aura waar te kunnen nemen en dat je ook over geneeskrachtige gaven moet beschikken. Wees dus goed van jezelf overtuigd voordat je met zo’n ( vaak dure ) cursus begint.
 
Geesten of Entiteiten in de Aura:
Voor zalen of in prive-consulten geven Paragnosten of Healers vaak aan dat men een geest of entiteit in de Aura meedraagt die je kan beinvloeden. Ik wil graag opmerken dat dit alleen maar mogelijk is als je te maken hebt met een uiterst zwakke Aura of als je gaten in die Aura hebt. Ben je normaal en in je goede doen, kan van “ongewenste gasten” geen sprake zijn.
 
Hoe kan je een Aura leren zien?:
Er zijn hier diverse methoden voor. Als je niet als natuurlijke gave dit zien hebt meegekregen moet je jezelf in eerste instantie gaan afvragen waarom je het zien wilt leren en wat je er mee wilt gaan doen. De moeilijkste en meest natuurlijke weg is om jezelf dieper en steeds geestelijker te gaan ontwikkelen op je levenspad, je zult dan gaan ontdekken dat je in staat zult zijn om naast het etherisch Aura (die nemen wij allemaal waar) ook de normale uitstraling van de mens waar te gaan nemen. Je kunt ook een Aura bril aanschaffen, hierbij is nog niet echt vast komen te staan dat het met een dergelijke bril (in oorsprong het idee van dr.Kilner) zal lukken. Een andere methode is om met een partner tegenover elkaar te gaan zitten, elkaar zonder met de ogen te knipperen ca. 2 minuten intens in de pupillen goed aan te kijken. Na deze periode ongeveer 10 seconden de ogen sluiten en daarna elkaar weer aan kijken. Met een beetje oefening ga je dan kleuren om iemand heen zien.
 
Kirlian foto’s:
De meest wetenschappelijke manier van Aura’s waarnemen is ontwikkeld door het Russische echtpaar Semjon en Valentina Kirlian. In de jaren dertig zijn zij erin geslaagd om Aura’s te fotograferen zonder dat daar een camera bij te pas komt. Zij ontwikkelden een methode waarbij de Aura kon worden overgebracht op fotografisch papier doormiddel van een vonkgenerator. Dit apparaat zendt met een zeer hoge frequentie trillingen uit. Gemiddeld worden er 150.000 trillingen per seconden op een voorwerp of lichaamsdeel ingetrild, waarbij ook de Aura door deze methode op fotografisch papier waarneembaar wordt. (er zijn vele boeken over dit onderwerp)
Met de Kirlian fotografie is de uitstraling van de Aura onomstotelijk bewezen (ook afgestorven bladeren of de stomp van een amputatie hebben dit bewezen). Nu is het wachten nog op een methode waarbij wij in staat zullen zijn d.m.v. een camera o.i.d. de Aura wat meer te gaan waarnemen.
 
De kleuren van de Aura en hun betekenis:
ROOD                       (  krachtig  ) >  kracht, ambitie, liefde, vitaliteit, vriendelijkheid, warmte 
                                  (  vaag  )      >  spanning, onderdrukte gevoelens, woede, angst, irritatie
HEL ROOD                                  >  aards, hartstochtelijk, wellust
DONKER ROOD                         >  egoisme
SCHARLAKEN ROOD               >  bevrediging van begeerten, dierlijk, beslistheid, voortvarend, wispelturig, materieel en
                                                          fysiek ingesteld
BRUIN ROOD                             >  haat, wreedheid
BRUIN                                         >  nuchterheid, conventie, eerzucht, aanleg voor depressiviteit
ORANJE                  (  krachtig  ) >  creativiteit, plezier, constructieve ideeen, liefde gevend, sensueel, dynamiek, genotzucht
                                  (  vaag  )     >  irritatie, behoefte om anderen te imponeren, begeertes, lagere emoties
GEEL                       (  krachtig  ) >  intellectueel, helder denken, sociaal, verantwoordelijk, warmte, standvastigheid, staat voor
                                                        kracht in de persoon, optimisme, filosofie
                                  (  vaag  )    >  manipulatief, kritisch, honger naar macht
LICHT GEEL                             >  mystiek dichterlijkheid, dromer, ziener
DONKER GEEL                        >  wantrouwen, nijd, haatgevoelens (kleur gaat vaak over naar rood)
GOUD                                        >  vrede, de hailo of aureool van heiligen of geestelijk zuivere personen is uit deze kleur 
                                                       opgebouwd
ZILVER                                      >  levendigheid, veelzijdigheid
GROEN                (  krachtig  )   >  groei, vernieuwing, vitaliteit, liefdevol, vreedzaam, energie, creativiteit, intellect, kennis
                                                       leergierigheid, rustbrenger
                                (  vaag  )     >  eenzaamheid, kil, afgunst, oneerlijkheid
DONKER GROEN                   >  jaloezie
OLIJF GROEN                         >  verradelijkheid
BLAUW                (  krachtig  )  >  loyaal, verbeeldingskracht, dromen, inzicht, goed geheugen, denker, geestelijke ontwikkeling, 
                                                       waarheid, waarheidsliefde, kalmte, genezing, meditatie hoger bewustzijn, verbale talenten
                                (  vaag  )     >  vermoeidheid, obsessies, dogma
INDIGO                                     >  wijsheid en spiritueel inzicht en begrip, abstract denken en kosmisch overzicht
PURPER                                    >  welwillenheid, sympathie
PAARS                                      >  magnetisme, aantrekkingskracht, eergevoel, waardigheid, succes
VIOLET               (  krachtig  )   >  bewust, onbevoordeeld, wijsheid en meesterschap, artistiek, creatief, nederig, oprecht
                               (  vaag  )      >  starre overtuigingen, verwarring, spirituele verslaving, lichaamsonbewust
ROZE                  (  krachtig  )    >  medeleven, genegenheid, liefde, vreugde, enthousiasme, bescheidenheid
                              (  vaag  )       >  te hard je best doen, vermijdingsdrang, verstoppen in aardigheid
WIT                     (  krachtig  )    >  zuiverheid, bescherming, nieuw begin, rustgevend, spiritueel bewustzijn, 
                              (  vaag  )       >  perfectieplaatjes, starheid, onechtheid, wankele gronding
ZWART               (  krachtig  )    >  (transparant blauw-zwart) kennis uit vorige levens, wijsheid
                               (  vaag  )      >  angst, ziekte, negativiteit, haat
GRIJS                                        >  bekrompenheid
DONKER GRIJS                      >  domheid, onwelwillendheid
 
Uit de zeven hoofd-vibrerende kleuren van de Aura ontspringen de basistypen van de menselijke mentaliteit en temperament met de navolgende aspecten:
Wijsheid, denkvermogen, emoties, persoonlijkheid, geestelijke gesteldheid, intuitie, inspiratie, energie, helderheid, intellect, gezondheid en de intensiteit van de mens.
 
Primaire kleuren zijn:                                                                     Corresponderende Ckakra’s:
1) voilet     =  spirituele kracht                                                                Kruin  chakra
2) indigo    =  intuitie                                                                              Voorhoofds  chakra
3) blauw    =  inspiratie                                                                           Keel  chakra
4) groen    =  energie, kosmische liefde                                                   Hart  chakra
5) geel      =  wijsheid                                                                             Zonnevlecht
6) oranje  =  gezondheid                                                                         Heiligbeen  chakra
7) rood    =  leven                                                                                   Stuit  chakra
 
Bij ziekte of tengevolge van hevige angsten of schokken, krimpt de Aura tot vlak bij het lichaam, als het ware om dit te beschermen, terwijl bij harmonieuze levensomstandigheden de Aura zich aanzienlijk uitbreidt. 
De laatste jaren wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de zgn. kleuren-therapie. De essentie hiervan is dat je moet bepalen of laten bepalen welke kleur het beste bij je past. Als dit eenmaal is vastgesteld kun je hier mee actief gaan werken. Trek die kleding aan die qua kleur en gemoedsgesteldheid het beste bij je past. Ben je depressief of zit je niet goed in je vel, of ben je onzeker, trek dan die kleding aan waarmee je dit kan opheffen. Heb je te weinig energie, ga dan bijvoorbeeld onder een groene lamp zitten of eet veel groen voedsel. Je kunt kleuren op heel veel manieren in je leven toepassen en functioneel op jezelf laten inwerken.
Als je aura opzoekt in het woordenboek krijg je zoiets als “astrale stof rond het lichaam”.
Nou ja ik kan beter proberen het in mijn eigen woorden uit te leggen Alle bewoners van de vier natuurrijken (mineralen, planten, dieren en mensenrijk) bezitten een aura.
Sommige mensen kunnen deze ook zien.Op de vele schilderijen van Christus en andere heiligen wordt de aura weergeven als een stralenkrans, soms wordt het hele lichaam in een lichtbundel afgebeeld. Of de schilders deze ook hebben kunnen zien zullen we wel nooit achter komen.
In rusland heeft een zekere heer genaamd Kirlian een methode ontwikkeld om de aura te fotograferen. (Kirlianfotografie)
Aurafoto’s kun je ook hier in Nederland b.v. op een beurs laten maken.De kleuren van de aura kunnen sterk varieren.
Van heldere fluorescerende kleuren tot pasteltinten. Van lichte naar donkere kleuren en van diepe naar transparante tinten.
De basiskleuren die ons karakter weerspiegelen blijven hetzelfde, maar onze aura is steeds in beweging.

Emoties en gedachten veroorzaken vlammende bewegingen in onze aura. Zieke of pijnlijke lichaamsdelen zijn weer anders gekleurd b.v. donkerder. De vorm van de aura lijkt op een ei dat het hele lichaam omvat.
De grootte kan varieren van ongeveer een meter tot meters of zelfs kilometers.

Hoe hoger de graad van ontwikkeling hoe verder dat de aura zich uitstrekt. Van de Boeddha Gautama zou de aura zich tot drie honderd kilometer hebben uitgestrekt.
De verschillende lagen (ook wel voertuigen genoemd) van de aura hebben ieder hun werkingsgebied.

We kunnen onderscheiden: het fysiek lichaam/het grofstoffelijk lichaam het etherisch lichaam/het etherlichaam/etherisch dubbel het geestelijke-emotionele lichaam/astraal lichaam /zielelichaam (gewaarwordingsziel) spirituele aura/geestelijke huid/geestelijk omhulsel/verstandsziel Het is nogal verwarrend dat bij iedere occulte of mysterieschool andere benamingen of andere uitleg over de verschillende voertuigen gehanteerd worden. In grote lijnen komen de leringen vaak wel overeen. Ikzelf voel mij goed thuis bij de antroposofie van Rudolf Steiner.
Deze aangevuld met mijn eigen ideeën kom ik op bovenstaand schema uit.

Het fysiek lichaam: Dit is het tastbare lichaam, opgebouwd uit “stof” (mineralen) na onze dood zal dit weer tot stof wederkeren.

Het etherisch lichaam: Volgens de occulte leringen vindt in dit lichaam de besturing van al onze levensprocessen plaats.
Het ontstaan van ziekten zou al in onze etherische aura te zien zijn, voordat deze zich in ons fysiek lichaam manifesteren. (Mogelijkheden tot behandelen hiervan met Reiki of magnetiseren.)
Een andere functie van het etherisch lichaam is opname van energie uit diverse bronnen.
Deze zijn: de kosmos, de zon, de aarde
Nadat het fysiek lichaam is voorzien wordt de overtollige energie ook weer afgegeven.
Het astraal lichaam: Sleutelwoorden hiervoor zijn: denken, voelen, communiceren Dit lichaam strekt zich verder uit dan het etherisch lichaam.

Emotionele gedachten kunnen flinke stralen in de aura veroorzaken.
In “De Celestijnse Belofte” van James Redfield is hiervan een mooi voorbeeld te vinden. (Ik ga niet precies vertellen hoe en wat, maar ik kan wel iedereen aanraden dit boek te lezen)
De spirituele aura: Dit is de aura van het verstand en de spirituele ontwikkeling. Deze laag kan zich nog verder uitstrekken dan eerder genoemde lagen. (Zie boven)

bron onbekend

WAT IS EEN LEK

Lekkages tussen het lichamelijke en stoffelijke lichaam zijn vooral waar te nemen in de aura en in de chakra’s van de mens.
Als een entiteit eenmaal verbonden wordt met de aura van een mens op aarde, is het voor zowel de mens als voor de entiteit niet mogelijk om zich zomaar los te maken.
Het enige wat de entiteit kan doen is dus afwachten tot de aardse persoon overlijd, waardoor beide zielen weer loskomen van elkaar.
Voor de persoon op aarde is het ook voelbaar doordat hij steeds last kan hebben van lichamelijke stoornissen.
Door de energie van de entiteit kan er een blokkade ontstaan in de energiedoorstroming van de mens op aarde.

Deze blokkades zijn te vergelijken met de blokkades die de mens zelf maakt, doordat hij in situaties komt waar hij op dat moment niet weet wat hij met zijn gevoelens aanmoet en deze wegstopt.

Een voorbeeld hiervan is, verdriet wat vast komt te zitten op de borst, waardoor er problemen kunnen zijn met de longen en de luchtwegen. Een lek kan door allerlei oorzaken ontstaan.
Door een bepaalde gebeurtenis in het leven komt het vaak voor dat mensen overspoelt raken door hun emoties.

Hierdoor komt het ook dat ze zich dan niet goed meer met hun lichaam verankert. zijn.
Wandelen, tuinieren of aarde meditaties zorgen er dan voor dat de energie weer opnieuw verankert wordt, waardoor men ook beter in staat is om met zijn emoties om te gaan en dat verwarringen verdwijnen.

Verwarring ontstaat vaak doordat teveel van de energie in het hoofd blijft zitten, met daardoor ook weer de fysieke klachten, zoals hoofdpijn, migraine, slapeloosheid
Ook alcohol en drugsgebruik veroorzaken lekken in de aura, en zorgen ervoor dat de energie niet door kan stromen.
Ook worden door deze middelen het dagbewustzijn aangetast, waardoor men beelden kan krijgen vanuit de andere dimensies.
Deze beelden zijn ook weer afhankelijk van het gevoelsleven van die persoon. Maar ook door het spelletjes glaasje draaien, of andere manieren om zelf contact te zoeken met de astrale wereld.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar hun gids en op antwoorden op hun levensvragen, of willen graag antwoorden van bekende of geliefde die op aarde zijn gestorven.
Hierbij proberen ze van alles om in contact te komen.
Op dat moment stellen ze zich open voor de astrale wereld en kan er dus van alles binnenkomen. Met alle gevolgen van dien

Bron: https://users.belgacombusiness.net

Er kunnen zielen in je aura meereizen.
Zielen die je kent van vorige levens, kunnen je niet loslaten, om dat ze nog wat goed te maken hebben, ze hebben nog een schuldgevoel.

Voorbeeld: en gebeurtenis van je vorige leven, dat je personen onverwacht verliest, en je wilt ze redden, en het lukt je niet, jij blijft als enige over, dan draag je een schuldgevoel bij je.

En blijft je ziel bij die mensen die je toen niet kon redden.

Tot het ze allemaal doordringt dat het niet te redden was, dan pas kan je het loslaten en vergeven , naar het licht gaan..

Als je zielen bij je draagt voel je ook die schuldgevoelens, verdriet, alsof het je eigen energie is, het wordt nog meer aangewakkerd.

Met die schuldgevoelens en verdriet trek je ook weer in je huidige leven, zielen aan met hetzelfde trillingsgetal.

Dat versterkt het schuldgevoel nog meer.

Ook kunnen delen van je ziel, nog steeds op aarde vastzitten, door rituelen bij je overlijden, als ze zeggen je blijft hier eeuwig wachten, dan zit je er nu nog, of plaatsen die je niet kan loslaten, omdat je er zo gelukkig was.

Door die delen van de ziel, bijeen te brengen is het bloempje weer heel..

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥