web analytics

Bescherm je aura

De signalen van de Geest omgeven ons altijd. Er staan veel geesten gereed, bereid om te helpen ons te herinneren wie en wat we werkelijk zijn.

Geesten communiceren met ons via telepatische gedachten, boodschappen, dromen en automatisch schrift. De goddelijke kracht-energie, in een bewustzijn van Liefde, vibreert hoger dan onze frekwentie. Als we juist afgestemd zijn op de vibrerende energie-golven, voelen we een spiritueel veld rondom ons, kippenvel, temperatuur veranderingen, een bries, elektrische onderbrekingen of elektronische stemmen. De geest zoekt voortdurend zich uit te drukken door onze activiteiten, gedachten en bijdragen.

Geesten geven boodschappen door via onze dromen. Dromen trachten boodschappen over te maken aan ons verstand. Het interpreteren van droombeelden is bevorderlijk om ons derde oog-center te openen. De ontmoeting met onze spirituele gidsen herinnert ons de ingeboren kracht die we allen bezitten. We moeten de symbolen van helderziend en profetische dromen leren verstaan. Door ons psychisch bewustzijn te intensifieren, om geinspireerd te worden voor de gepaste actie.

De boodschappen die we ontvangen helpen ons ware Zelf te herkennen. Boodschappen kunnen ons toekomen door het gebruik van materiele voorwerpen en door de omgeving. Door de vibraties voelen we of de gids positief is en geschikt is voor ons.

Genezende gidsen zullen helende kosmische energie in ons krachtveld brengen. Hoe meer we ervan bewust zijn, destemeer kunnen we gebruik maken van hun steun. We trekken naar ons toe wat we in ons verstand hebben opgeslagen

Een geest is tot iemand aangetrokken wanneer het hiermee een verwantschap heeft. Manifesteer uw intentie zonder angst of beperking. Wees nauwkeurig over wat u wenst. Geloof dat het echt is. Leef alsof het reeds gebeurd is. Uw aura past zijn frekwenties aan volgens uw gedachten. Blijf zeggen ” Ik ben een volledig, gezond, gelukkig en zalig wezen” Buitengewone voorvallen gebeuren op natuurlijke wijze. We zijn allen energie die vibraties uitzendt die de specifieke energie polariseert. Toeval berust in de goddelijke intelligentie die werkt volgens onze gedachten.

Wees bewust van de kracht en de magie van het universum. De geest kan de levenswonderen verschaffen, maar we moeten in de gepaste ruimte zijn om ze te ontvangen. Mirakels zijn stappen in de kosmische dans, die alleen mogelijk zijn als we onze gedachten gebruiken, op een positieve en heilzame manier. Hoe sterker de intentie, hoe zuiverder het verlangen, des te sneller zal zich de energie bewegen. Alle materie in het fysieke universum is een manifestatie van de geest. Zet de energie in beweging met een creatieve gedachte, het zal zich manifesteren op het moment dat gepast is voor onze groei. Hou een dagboek bij om uw inzichten te noteren Schrijf alles op in uw droom-dagboek; iedere gedachte, zelfs slechts een gevoel of een woord, waardoor ge uw geest bevrijdt om zichzelf uit te drukken en uw kanalen te zuiveren voor ontvangst. Hoe meer je de finesses in het leven kan ontdekken, des te bekwamer je wordt om de geesteswereld te bereiken. Iedere dag wordt dan een nieuwe zegening.

Ons zesde zintuig is onze intuitie, de innerlijke stem van de Waarheid. Gebruik uw zesde zintuig om uw leven en dat van anderen te verbeteren. Intuitie gebeurt in het NU, niet door te leven in het verleden, of zorgen te maken over te toekomst. “Liefde en Waarheid kunnen in geen boek, kerk of tempel gevonden worden. Het komt u toe zodra u jezelf kent” (J.Krishnamurti) Richt u naar de hogere levenskrachten. Uw aura helpt de activiteiten van de ziel in het fysieke leven te coordineren en af te stemmen.

Lees ook:   Heldervoelend zijn en verliefd?

Meditatie is de sleutel om ons zesde zintuig te ontwikkelen. Ontwikkel eerst een relatie met het rythme van uw ademhaling. Een teken van de geest zal u leiden naar de oplossing van uw problemen. Luister naar uw intuitie, wanneer uw geest ontspannen is, en geef aandacht aan de signalen van uw emotioneel en fysiek lichaam.

Uw Aura bevat al de nodige levensinformatie Iedere atomische structuur met electronen en protonen heeft een aurisch energieveld. De aura is de brug naar het onzichtbare; die onze genetische en ancestrale afkomst omvat, de opname van vorige levens, en het karma in deze levensloop af te werken. De etherische laag dient als een schakelbord tussen de ziel en het fysiek lichaam, die onze DNA beinvloedt via de zeven chakras. Het astraal lichaam is de emotionele laag, die in overeenstemming werkt met de karmische lessen, door gepaste mensen aan te trekken. Het mentale lichaam is gefocust op het psychisch gebied, door informatie te ontvangen van de spirituele wereld. De ketherische laag, de zielsbinding, bevat gedachten en gevoelens. Hoe levendiger uw aurisch veld, des te gezonder bent u, fysisch en spiritueel. Onze spirituele ontwikkeling komt op de eerste plaats. We bevinden ons op onze zoektocht naar evenwicht tussen de illusies van de materiële wereld en de Waarheid van de Geest.

Alledaagse ervaringen, zelfs pijnlijk en vreselijk, hebben een betekenis voor de ontwikkeling van onze ziel. De boodschappen die we ontvangen, helpen ons het ware Zelf te herkennen. Een ziekte of verlies maakt deel uit van onze ziele-groei. Om nederigheid te leren, geef je u over aan het vertrouwen en de onvoorwaardelijke Liefde.
De geesten tonen ons de weg, zij begeleiden, helpen, beschermen, inspireren onze spirituele evolutie.
Niemand is per vergissing op onze weg gekomen. Als je wilt afstemmen op de spirituele wereld, moet je ontwaken in het leven rond en binnen in jezelf. Laat uw gevoeligheid u de weg wijzen. Met de hulp van gelijkgezinde mensen en boeken, ervaar de kennis om te tappen in de grote verbondenheid van het Universum. Benader een probleem van een holistisch standpunt, wordt bewust van uw omgeving.

 Met bewustzijn en innerlijke sterkte wordt uw tocht een mirakel. “Inteligente mensen kennen anderen. Verlichte mensen kennen zichzelf. Je kunt anderen overwinnen met macht. Maar het vraagt ware Kracht om uzelf te overwinnen” (Lao Tzu) Uw intuitie-Zelf neemt vibraties op van de omgeving. Ieder levend wezen is onderling verbonden als een uitzender van kosmische frekwenties.
De energie van planten, bomen, bloemen en dieren wordt geabsorbeerd en getransformeerd door ons lichaam. De lage frekwenties rond onze planeet worden gemaakt door onze eigen negatieve emotionele ontboezemingen van hebzucht, woede, haat en pijn.

We kunnen de aura van onze planeet verhogen door uitstraling van vriendelijkheid, vrede en Liefde.
Het contact met zon, lucht, water en aarde kan ons evenwicht herstellen. Versterk uw Aura Als u zich in de omgeving van negatief psychische vampieren bevindt, kunnen ze uw energie wegzuigen. Een persoon gevuld met pessimisme ontlaadt lage vibraties in de atmosfeer. Laat in uw ruimte alleen die emoties toe die uw spirituele ontwikkeling voeden.

Lees ook:   Overleden geliefden in de buurt?

Andermans energie kan ons beinvloeden, als we verwaarlozen onze aura te beschermen. We trekken meestal mensen aan, die een spiegel zijn van onze eigen zwakke punten en negatieve gevoelens. We kunnen ons niet beschermen tegen onze eigen negatieve energie. Verhinder te worden leeggezogen, door uw energiestroom te sluiten – kruis uw enkels – breng duimen en wijsvingers samen. De geestenwereld is altijd beschikbaar en gereed om ons te helpen. Vraag bescherming van uw spirituele gidsen om uw energie-vibratie te verhogen. Dierlijk voedsel, een arm niet evenwichtig dieet, te weinig oefening, negatieve emoties kunnen de staat van onze Aura verzwakken. De vibraties van levende wezens worden dan deel van ons systeem. Om een evenwichtig en gezonde aura te ondersteunen, moet men gedachten van Liefde, vriendelijkheid en vergeving aankweken, in een bewuste en alerte toestand.

Uw Aura versterken door uzelf te aanvaarden als een spiritueel Wezen, door meditatie, dankbaarheid, respect voor uzelf, het Universum en alle levende wezens. Gregoriaanse gezangen, de vibraties van gezongen mantras, kruidendampen, quartzkristallen, zonlicht, frisse lucht, beweging, versterken ons auraveld.

Ieder van ons bezit de mogelijkheid een bron te worden van positieve versterking van onze planeet.
Uw aura wordt een krachtveld met de bekwaamheid gelijkwiens energie te transformeren voor heling. Heb vertrouwen in uw bekwaamheden en uw verbondheid met de Waarheid. De energie die nodig is om uw wensen te materialiseren, kan niet vrij vloeien als je angstvol bent omtrent het resultaat.

Andere dimensies en levensuitdrukkingen bestaan buiten het fysische, in de gedachtenwereld, waar de ratio van tijd-ruimte en de fysica-wetten niet van toepassing zijn. Heb vertrouwen in het universum die u de antwoorden geeft, in bewustwording van zowel de uitwendige stimuli als van je eigen inwendige stem. Uw eigen psychische energie kan zich verplaatsen door ruimte en tijd om te helen, als een kanaal van de Goddelijke Energie.

Door het ware spiritueel inzicht weet je dat je Liefde bent. Je kunt zulke uitstraling opbouwen, zodat mensen op natuurlijke wijze tot u zijn aangetrokken. Alleen uw aanwezigheid kan iemand anders helen. Electromagnetische energievelden worden herschikt door onze eigen bewuste of onbewuste inspanningen en door de controle van de geestenwereld.

Alles wat je wenst te weten, is reeds inwendig bij u aanwezig De alles omvattende goddelijke Liefdeskracht bevindt zich in ieder van ons. We moeten ons alleen openstellen om ze te ontvangen, door de muren van zelfkritiek en zelfoordeel neer te halen. Als we leven in een liefhebbend bewustzijn, zijn alle zaken inbegrepen mirakels mogelijk. Verander uw perspectieven. De aarde is slechts een klein deel van een oneindig multidimensioneel universum. Het vraagt moed om te kijken buiten onze driedimensionele wereld.

Wees geemancipeerd van de illusies van de materiele wereld. Slechts de inwendige geest is de echte Waarheid. Oefen geduld opdat alle zaken gebeuren op de gepaste tijd, verspil geen energie door u te bekommeren omtrent het eindresultaat. Geef aan anderen de kwaliteiten die u zelf wenst te ontvangen. Hoemeer we onszelf beminnen en respecteren, hoe gezonder en gelukkiger we worden, en des te hogere vibraties we aantrekken. Vreugde is het beste teken om te weten dat je de juiste beslissing hebt genomen. Zodra we de ingesteldheid van een vrijgevig en open hart verkrijgen, wordt het eenvoudiger om af te stemmen op de frekwenties van de spirituele wereld. Voor een open spiritueel contact, moet u zich zowel mentaal, emotioneel als fysiek, gepast instellen, lichaam en geest in harmonie houden, evenwichtig en verlicht.

Lees ook:   Telepathie en de liefde

We hebben de keuze onze gedachten en overtuiging te wijzigen, onze geest te bevrijden van voorbije ingesteldheid, door ons ware Zelf te ontdekken. Dat onze ziel mag leren en groeien in de bescherming van Liefde en Waarheid

Trek in je voorstelling uit de kosmos gouden licht aan en laat dat een laag vormen om je aura
Je kunt de aura beschermen met rozen en met energetische beschermlagen.
De eerste techniek gaat als volgt.
Zet enkele rozen om je aura heen: voor, achter, boven, onder, links en rechts.
Stel je voor dat deze rozen via stelen en wortels geaard zijn. Terwijl ze om je aura staan vangen ze voortdurend energie op van buiten die je aura wil penetreren en voeren die in liefde af naar de aarde.
Hoelang zo’n symbool werkt, is sterk afhankelijk van je gedachtekracht en van je verbinding met het symbool.
Kijk regelmatig hoe je rozen erbij staan.
Zijn ze vaag of verlept, ververs ze dan.
Het is natuurlijk extra zinvol dit te doen voordat je een activiteit aangaat waarvan je weet dat ze je aura energetisch zwaar zal belasten.

Goudkleurig licht biedt een uitstekende beschermlaag om de aura.
T rek in je voorstelling uit de kosmos gouden licht aan en laat dat een laag vormen om je aura.

Je kunt ook kiezen voor een violette laag.
Dit transformeert lagere energieën als ze je aura bereiken.
Net zoals bij de beschermrozen geldt ook hier dat het belangrijk is de beschermlagen regelmatig te controleren en bij te werken.

Fragment uit: Energetische Bescherming Auteur: Fons Delnooz Uitgever: Ankh-Hermes.nl

Je kunt de aura beschermen met rozen en met energetische beschermlagen. De eerste techniek gaat als volgt. Zet enkele rozen om je aura heen: voor, achter, boven, onder, links en rechts.

Stel je voor dat deze rozen via stelen en wortels geaard zijn. Terwijl ze om je aura staan vangen ze voortdurend energie op van buiten die je aura wil penetreren en voeren die in liefde af naar de aarde. Hoelang zo’n symbool werkt, is sterk afhankelijk van je gedachtekracht en van je verbinding met het symbool.

Kijk regelmatig hoe je rozen erbij staan. Zijn ze vaag of verlept, ververs ze dan. Het is natuurlijk extra zinvol dit te doen voordat je een activiteit aangaat waarvan je weet dat ze je aura energetisch zwaar zal belasten. Goudkleurig licht biedt een uitstekende beschermlaag om de aura.

Trek in je voorstelling uit de kosmos gouden licht aan en laat dat een laag vormen om je aura. Je kunt ook kiezen voor een violette laag. Dit transformeert lagere energieën als ze je aura bereiken. Net zoals bij de beschermrozen geldt ook hier dat het belangrijk is de beschermlagen regelmatig te controleren en bij te werken.

Fragment uit: Energetische Bescherming

Auteur: Fons Delnooz

Getypt door AngelWings

Gerelateerde artikelen

Back to top button