21 april 2021

 

9 lichamen

 

Een beknopte uitleg van de Negen lichamen zoals meester Kuthumi ze beschrijft in het boek: Het licht zal je bevrijden,

Het eerste lichaam is het fysieke lichaam en verblijft in de derde-dimensionale frequentie van het aardse vlak. Is het voertuig dat de Ziel en alle acht hogere lichamen vervoert. Het wordt gevormd door gedachten, gevoelens, woorden en handelingen van de persoon die over het lichaam reageert. Dit lichaam moet onderscheidingsvermogen leren voordat het verbinding kan maken met de hogere elektron-frequenties in het Auraveld.

Het tweede lichaam is het emotionele lichaam, het produceert trillingsfrequenties die zowel het fysieke als het mentale lichaam beïnvloeden. Het is de krachtbron die de elektronkracht beweegt als men is afgestemd op het Hoger Zelf. Dit lichaam moet discipline en onafhankelijkheid leren en zich losmaken van alles wat geen deel uitmaakt van het Hoger Plan, voordat het zich verenigt met de hogere frequenties die het omringen.

Het derde lichaam is het mentale lichaam, Dit lichaam ontvangt de denkprocessen van de Universele Geest ( dus niet het verstandelijk denken) en verwerkt de informatie door een filtersysteem dat zich in de Epifyse bevindt. De hoogste vorm van communicatie die aan het mentale lichaam kan worden doorgegeven komt in de vorm van symbolen. Symbolen die het mentale lichaam in zijn essentie moet integreren voordat het zich met de omringende hogere frequenties kan verenigen zijn: de waarheid en de dienstbaarheid naar anderen.

Het vierde lichaam wordt het causale lichaam genoemd. Een elektron kracht-bron die zichzelf om de drie lagere lichamen wikkelt, met als doel de lagere lichamen af te schermen voor schadelijke krachten die op het aardse vlak bestaan. En een soort filter voor hogere gedachtevormen die doorkomen om de persoon in te lichten op hun spirituele pad. Het heeft de macht om de trillingsfrequentie van de lagere lichamen samen te smelten tot een hogere vibratie voor een succesvolle versmelting van de innerlijke TweelingVlam die verenigd moet zijn voordat de ascensie kan worden gerealiseerd. Dit houdt in dat men moet weten welke grotere missie in het leven men heeft en deze heeft verbonden met het zijn, voordat men vooruitgang kan boeken op het spirituele pad.

Het vijfde lichaam is het hoger mentale lichaam. Dit lichaam leidt de symboliek en macht van het Hoger Zelf en door de lagere lichamen en bewustzijnsstaten. Dit lichaam is verbonden aan het Hart van Christus ( incarnatie van Sananda), en datgene wat het leven ertoe aanzet te evolueren naar het Hoger bewustzijn. Hier worden de boodschappen ontvangen vanuit het Hoger Zelf door een reeks impulsen die vanuit de zevende dimensie omlaag worden gezonden. Iemands vermogen om heldere boodschappen te ontvangen via dit hoger mentaal lichaam wordt bepaald door de mate waarin het causaal lichaam de lagere lichamen heeft geabsorbeerd. Gehoorzaamheid en moed met betrekking tot een hoger doel in het leven zijn de sleutels die in dit lichaam meester moeten worden gemaakt voordat iemand verder kan gaan.

Het zesde lichaam wordt het richting gevende-macht lichaam genoemd.
Dit lichaam dirigeert of leidt iemands levenstaak hier op aarde. Dit lichaam ontvangt en transformeert de elektronstroom die het Hoger Zelf doorgeeft zodanig dat de lagere lichamen deze kunnen interpreteren. Dit lichaam is verbonden met de hogere gedachtevormen van het heelal en is nauwer afgestemd op de personen die zich op hogere niveaus van spiritueel meesterschap bevinden. Dit is ook het lichaam waardoor verrezen of ook geasendeerde meesters communiceren. Stilte en devotie moeten worden geleerd voordat dit lichaam zich afstemt op de onderste lichamen.

Het zevende lichaam is dat van het Hoger Zelf. Dit is het lichaam dat bezig is te verwezenlijken dat alle lichamen zich afstemmen, dat alle lichamen, zelf het fysieke volledig zijn. Voordat iemand het Hoger Zelf in de onderste lichamen kan integreren moet de dienst aan de mensheid, de levenstaak, een erfgoed op aarde nalaten.

Het achtste lichaam wordt het energie-vortex lichaam genoemd. (vortex: vertrekpunt in een magnetisch rasterstelsel, waar magnetische en spirituele energieën heen en weer stromen op trillingsniveaus die zich buiten het bereik van de normale aarde operaties en de fysieke tijd bevinden. Als je tijdens meditatie of ontvangen van hogere informatie je licht in het hoofd voelt of concentratieverlies gewaar wordt ga je zo’n gebied binnen). Dit lichaam houdt de persoon verbonden met de lagen van bewustzijn die hogere leiding bieden. Het vormt de doorgang voor ascensie, aangezien het de schakel is tussen het Hoger Zelf en de Grote Centrale Zon ( deze ligt bij de Pleiaden). Voordat dit lichaam zich met de onderste kan samenvloeien, moet het bewustzijn zodanig doordrongen zijn van licht dat het derde oog ieder moment volledig verlicht blijft.

Het negende lichaam wordt het elektron- lichaam genoemd. Dit lichaam heeft de macht om de onderste lichamen volledig tot licht te transformeren en het ascension proces uit te voeren. Het elektron-lichaam biedt de ultieme ervaring voor de ziel, die zoveel levens heeft gezwoegd om Shamballa te bereiken, ( Shamballa: de etherische stad waarvan wordt gezegd dat deze zich in de Gobi-woestijn bevindt en het thuis is van de verrezen meesters). Dit lichaam bevat de gebeden van de gelovigen en is de reden waarom je naar aarde gekomen bent.
Het is het ultieme, het AL.

bron onbekend

Het concept van de negen lichamen verwijst naar eeuwen terug, o.a. oude leringen van Abraham en vanuit het Egyptische tijdperk, toen de hogepriesters en priesteressen de wegen naar het Goddelijke kenden via de etherische centra die verbonden zijn met de God-kracht, het Hoger Zelf. Tijdens het bespreken van de chakra’s worden jullie ook met deze 12 innerlijke centrums en hun kracht bekent gemaakt (onderdeel workshops). De mensheid moet leren om hun frequenties te versnellen en licht te worden. Spoedig zal men zich dan herinneren dat de enige manier om dit te doen is door een begrip van de chakra’s te verkrijgen.

De negen lichamen hebben betrekking op het fysieke lichaam en acht elektronische energievelden die de menselijke vorm omringen. Deze acht lichamen bestaan in hogere dimensies van tijd en ruimte en worden het Auraschild genoemd. Dit Auraschild reikt tot een aantal meters boven de kruinchakra en ondersteunt de spirituele verbinding met het Hoger Zelf.

Het vormen van een perfecte afstemming van deze lichamen vergt een vorm van discipline waarover de meeste mensen op aarde nog niet beschikken. Als de acht lichamen verbonden zijn binnen de elektronische cirkel van het Hoger Zelf, stollen de ringen en heeft men de mogelijkheid om in zich te verbinden met de Aartsengelen en geascendeerde meesters (opgevaren of verrezen meesters) die de macht hebben om aan personen te leren hoe ze hulp van de engelenwereld kunnen verankeren in de onderbewuste diepten van de menselijke geest. En kan men verder een structuur, de Merkaba genoemd die o.a. ook gebruikt wordt als communicatiemiddel tussen de geascendeerde meesters en de leden van de orde van Melchizedek.

Lees ook:   Hooggevoelig zijn

Men kan pas meesterschap hebben over deze elektron- lichamen als men macht heeft over ALLE sleutels en die kan beheersen. Iemand verkrijgt die sleutels door de negen lichamen onder de loep te nemen en ze te leren kennen en de aard van elk ervan te begrijpen. Door dit begrip neemt men het meesterschap en leert men deze te beheersen. Als eenmaal het meesterschap is bereikt, ontvangt de Ziel de sleutel voor het beheersen van de elektronen die door de negen lichamen stromen.

Een beknopte uitleg van de Negen lichamen zoals meester Kuthumi ze beschrijft in het boek: Het licht zal je bevrijden,

Het eerste lichaam is het fysieke lichaam en verblijft in de derde-dimensionale frequentie van het aardse vlak. Is het voertuig dat de Ziel en alle acht hogere lichamen vervoert. Het wordt gevormd door gedachten, gevoelens, woorden en handelingen van de persoon die over het lichaam reageert. Dit lichaam moet onderscheidingsvermogen leren voordat het verbinding kan maken met de hogere elektron-frequenties in het Auraveld.

Het tweede lichaam is het emotionele lichaam, het produceert trillingsfrequenties die zowel het fysieke als het mentale lichaam beïnvloeden. Het is de krachtbron die de elektronkracht beweegt als men is afgestemd op het Hoger Zelf.Dit lichaam moet discipline en onafhankelijkheid leren en zich losmaken van alles wat geen deel uitmaakt van het Hoger Plan, voordat het zich verenigt met de hogere frequenties die het omringen.

Het derde lichaam is het mentale lichaam, Dit lichaam ontvangt de denkprocessen van de Universele Geest ( dus niet het verstandelijk denken) en verwerkt de informatie door een filtersysteem dat zich in de Epifyse bevindt. De hoogste vorm van communicatie die aan het mentale lichaam kan worden doorgegeven komt in de vorm van symbolen. Symbolen die het mentale lichaam in zijn essentie moet integreren voordat het zich met de omringende hogere frequenties kan verenigen zijn: de waarheid en de dienstbaarheid naar anderen.

Het vierde lichaam wordt het causale lichaam genoemd. Een elektron kracht-bron die zichzelf om de drie lagere lichamen wikkelt, met als doel de lagere lichamen af te schermen voor schadelijke krachten die op het aardse vlak bestaan. En een soort filter voor hogere gedachtevormen die doorkomen om de persoon in te lichten op hun spirituele pad. Het heeft de macht om de trillingsfrequentie van de lagere lichamen samen te smelten tot een hogere vibratie voor een succesvolle versmelting van de innerlijke TweelingVlam die verenigd moet zijn voordat de ascensie kan worden gerealiseerd. Dit houdt in dat men moet weten welke grotere missie in het leven men heeft en deze heeft verbonden met het zijn, voordat men vooruitgang kan boeken op het spirituele pad.

Het vijfde lichaam is het hoger mentale lichaam. Dit lichaam leidt de symboliek en macht van het Hoger Zelf en door de lagere lichamen en bewustzijnsstaten. Dit lichaam is verbonden aan het Hart van Christus ( incarnatie van Sananda), en datgene wat het leven ertoe aanzet te evolueren naar het Hoger bewustzijn. Hier worden de boodschappen ontvangen vanuit het Hoger Zelf door een reeks impulsen die vanuit de zevende dimensie omlaag worden gezonden. Iemands vermogen om heldere boodschappen te ontvangen via dit hoger mentaal lichaam wordt bepaald door de mate waarin het causaal lichaam de lagere lichamen heeft geabsorbeerd. Gehoorzaamheid en moed met betrekking tot een hoger doel in het leven zijn de sleutels die in dit lichaam meester moeten worden gemaakt voordat iemand verder kan gaan.

Het zesde lichaam wordt het richting gevende-macht lichaam genoemd. Dit lichaam dirigeert of leidt iemands levenstaak hier op aarde. Dit lichaam ontvangt en transformeert de elektronstroom die het Hoger Zelf doorgeeft zodanig dat de lagere lichamen deze kunnen interpreteren. Dit lichaam is verbonden met de hogere gedachtevormen van het heelal en is nauwer afgestemd op de personen die zich op hogere niveaus van spiritueel meesterschap bevinden. Dit is ook het lichaam waardoor verrezen of ook geasendeerde meesters communiceren. Stilte en devotie moeten worden geleerd voordat dit lichaam zich afstemt op de onderste lichamen.

Het zevende lichaam is dat van het Hoger Zelf. Dit is het lichaam dat bezig is te verwezenlijken dat alle lichamen zich afstemmen, dat alle lichamen, zelf het fysieke volledig zijn. Voordat iemand het Hoger Zelf in de onderste lichamen kan integreren moet de dienst aan de mensheid, de levenstaak, een erfgoed op aarde nalaten.

Het achtste lichaam wordt het energie-vortex lichaam genoemd. (vortex: vertrekpunt in een magnetisch rasterstelsel, waar magnetische en spirituele energieën heen en weer stromen op trillingsniveaus die zich buiten het bereik van de normale aarde operaties en de fysieke tijd bevinden. Als je tijdens meditatie of ontvangen van hogere informatie je licht in het hoofd voelt of concentratieverlies gewaar wordt ga je zo’n gebied binnen). Dit lichaam houdt de persoon verbonden met de lagen van bewustzijn die hogere leiding bieden. Het vormt de doorgang voor ascensie, aangezien het de schakel is tussen het Hoger Zelf en de Grote Centrale Zon ( deze ligt bij de Pleiaden). Voordat dit lichaam zich met de onderste kan samenvloeien, moet het bewustzijn zodanig doordrongen zijn van licht dat het derde oog ieder moment volledig verlicht blijft.

Het negende lichaam wordt het elektron- lichaam genoemd. Dit lichaam heeft de macht om de onderste lichamen volledig tot licht te transformeren en het ascension proces uit te voeren. Het elektron-lichaam biedt de ultieme ervaring voor de ziel, die zoveel levens heeft gezwoegd om Shamballa te bereiken, ( Shamballa: de etherische stad waarvan wordt gezegd dat deze zich in de Gobi-woestijn bevindt en het thuis is van de verrezen meesters). Dit lichaam bevat de gebeden van de gelovigen en is de reden waarom je naar aarde gekomen bent. Het is het ultieme, het AL.

Gerelateerde berichten