27 november 2020

 

Beroemde Laatste Woorden

Beroemde Laatste Woorden
De Graftombe van Koning Cyrus van Perzie.

Aldous Huxley schreef in het voorwoord van zijn boek “Brave New World”, dat men alle dingen zo moet beoordelen alsof men ze zag van zijn of haar doodsbed. De volgende citaten zijn vanuit dit perspektief! De laatste woorden van onbelangrijke en belangrijke mensen reflecteren hoe zij zichzelf, het leven, en de wereld zagen en wat er echt toe deed toen puntje bij paaltje kwam!
De Profeet Amos zei: “Daarom bereid jezelf er op voor om je God te ontmoeten!” En Koning David zei in het Boek Psalmen (Ps 90:12):
“Zo leer ons om onze dagen te tellen, dat we onze harten naar wijsheid kunnen richten.”

NOTICE: This independent webproducer does not gloat over poor souls that died in such terror and torment, but is sincerely sorry for the ignorant who were never enabled by those who possessed it, to see and know the truth in love firsthand! An exception of course are the few who willfuly and spitefully went against love for their fellowmen and murdered millions of them!
Alexander de Grote,
die gebieden had veroverd van Macedonië tot en met Pakistan, stierf op 33-jarige leeftijd, met zijn laarzen aan, wenende dat:
“Er zijn geen werelden meer over om te veroveren!”

Sir Thomas More:
Engels Katholiek Staatsman die onthoofd was in 1535 op bevel van Henry de Achtste, voor zijn overtuigingen, omdat hij Henry’s echtscheiding niet wilde ondersteunen:
“Help me aub veilig omhoog (de scaffold op); voor het omlaag gaan zal ik zelf zorgen”

Anne Boleyn, Protestantse Echtgenote van Henry de Achtste.
Voordat ze onthoofd werd op bevel van haar echtgenoot Henry de Achtste, merkte ze op:
“De beul is, geloof ik, heel deskundig; en mijn nek heel slank”

Henry de Achtste:
Toen het zijn beurt was
“Zo, nu gaat alles eraan—Rijk, Lichaam en Ziel!”

Hannibal,
Carthaagse Leider en vijand van Rome die per olifant over de Alpen heentrok.
“Laat ons nu de Romeinen van hun angsten ontslaan door de dood van een zwakke oude man.”

Keizer Augustus:
“Heb ik mijn rol goed gespeelt? Zo ja, applaudiseer dan, want de komedie is voorbij!”

Dr. William Hunter
“Als ik de kracht had om een pen vast te houden, zou ik schrijven hoe makkelijk en heerlijk het is om te sterven.”

Stonewall Jackson
“Laten we over de rivier heen gaan, en onder de schaduw van de bomen rusten.”

Keats, Engelse dichter
“Severn, Ik – help me omhoog – Ik ga sterven- Ik zal makkelijk sterven; wees niet bang- wees sterk, en dank God dat het gekomen is.”
Isaac Newton, beroemd Christelijk Wetenschapsman,
“Ik weet niet wat de wereld van mij denkt. Maar voor mijzelf, schijn ik alleen maar als een jongen die aan het strand speelde te zijn geweest om mezelf af en toe af te leiden, door een nog gladdere kiezelsteen of mooiere schelp te vinden dan de gewone, terwijl de grote oceaan van waarheid geheel onontdekt vóór me lag.

Palmeston
“Sterven, mijn beste dokter? Dat is het laatste wat ik zal doen.”

Duke of Monmouth (tot zijn beul)
“Er zijn zes guineas voor je, en hak me niet zoals je met mijn Heer Russell gedaan hebt.”

Malesherbes, tegen zijn priester die de laatste sacramenten uitsprak
“Hou je mond! Je ellendige gekwetter maakt me misselijk.”

Leonardo da Vinci:
Italiaanse uitvinder en kunstenaar, stierf in 1519
“Ik heb God en de mensheid beledigd omdat mijn werk niet de kwaliteit bereikt heeft die het gehad zou moeten hebben”
Niccolo Machiavelli:
Florentijns diplomaat en politiek Filosoof, die stierf in 1527, vermoedde zijn verkozen lot, en rechtvaardigde zich door te zeggen:
“Ik wens naar de Hel te gaan en niet naar de Hemel. In de eerste zal ik het gezelschap van pausen, koningen en prinsen genieten, terwijl in de laatste alleen maar bedelaars, monniken en apostelen zijn.”

William Somerset Maugham:
Britse auteur, stierf in 1965
“Sterven is een ontzettend saaie en grijze affaire. En mijn advies aan je is, dat je er dan ook niets mee te doen hebt.”

Gen. John Sedgewick:
Union bevelhebber in de Amerikaanse Burger Oorlog, werd doodgeschoten tijdens de Slag van Spotsylvania Court House in 1864 terwijl hij over een parapet naar de vijandelijk linie keek:
“Ze zouden zelfs geen olifant kunnen raken op deze afst…”
Churchill: Mede-samenzweerder van het uitleveren van Oost Europa in Yalta aan het Communisme, samen met co-vrijmetselaars Roosevelt en Stalin, schreef in zijn auto-biografie: “Ik had de oorlog kunnen voorkomen!” (W.W.2!) Hij zei op zijn doodsbed, waarschijnlijk gepijnigd door de dood van de millioenen oorlog-slachtoffers op zijn geweten:
“Wat een dwaas ben ik geweest!”

Pancho Villa, Mexikaans revolutionair leider:
“Laat het nou zo niet eindigen. Vertel ze dat ik iets zei…”

Georges Danton,
Tegen zijn beul, tijidens de Franse Revolutie:
“Laat mijn hoofd aan het volk zien, het is ’t waard om gezien te worden.”

James Rodges,
Een moordenaar voor het vuurpeleton, die gevraagd werd of hij een laatst verzoek had:
“Ja, nou je het er over hebt—een kogelvrij vest.”
Friedrich Nietzsche, verderfelijk filosoof die “God is dood” predikte:
Nietzsche stierf in geestelijke duisternis, als een babbelende dwaas. Op een muur in Oostenrijk stond een graffiti geschreven zeggende:
“God is dood, —Nietzsche!”
Iemand anders schreef er onder,
“Nietzsche is dood!—God.”
(Zie foto voor ’t bewijs!)

Oscar Wilde,
Terwijl hij champagne zat te drinken op zijn doodsbed:
“En nu, ben ik boven mijn inkomen aan het sterven.”

H. G. Wells:
“Ga alsjeblieft weg…Alles is in orde.”

Ludwig von Beethoven:
“Vrienden, applaus, de komedie is voorbij.”

Dominique Bouhours, Franse grammaticus:
“I sta op het punt te–of ik ben aan het sterven; beide uitdrukkingen worden gebruikt.”

Thomas Jefferson:
“Dit is de vierde…”

John Adams:
“Thomas Jefferson?–Overleeft nog st…. ”
Jean Paul Sartre
“I heb gefaald!”

Emily Dickinson:
“De mist komt op…”

De profeet Mohammed:
“Oh Allah! Vergeef mijn zonden. Ja, ik kom.”

De verpleegster Cavell voordat ze voor een Duits vuurpeleton geleid werd in 1915,
“Patriotisme is niet genoeg. Ik moet jegens niemand haat of bitterheid hebben.”

Henry Ward Beecher:
“Nu komt het mysterie.”
Karl Marx, geboren in een Christelijke Joodse familie, schepper van het Communisme.
Op zijn doodsbed omringd door kaarsen die hij ter ere van Lucifer brandde, schreeuwde tegen zijn verpleegster die hem vroeg of hij nog laatste woorden had:
“Ga weg, ga d’r uit! Laatste woorden zijn voor dwazen die niet genoeg gezegd hebben.”

Lees ook:   Wie was Jezus

Lawrence Oates:
Britse onderzoeker, die zichzelf opofferde in 1912 in een poging om zijn uitgehongerde metgezellen te redden tijdens Scott’s expeditie naar de Pool:
“Ik ga een beetje naar buiten, en misschien duurt het wel even”

Crowfoot (Amerikaanse Blackfoot Indiaanse redenaar):
“Wat is het leven? Het is de flits van een vuurvliegje in de nacht. Het is de adem van een buffel in de winter. Het is de kleine schaduw die over het gras glijdt en zichzelf in de zonsondergang verliest.”

Cesare Borgia, staatsman:
“Ik heb overal voor gezorgd in de loop van mijn leven, behalve voor de dood, en nu moet ik volledig onvoorbereid sterven.”

Kardinaal Mazarin:
“Oh mijn arme oude ziel, wat gaat er met je gebeuren? — Waar ga je heen?”

Thomas Hobbes, Engelse Filosoof:
“Nu is het mijn beurt, om een sprong in het duister te doen!

David Hume, de Atheist:
Hij schreeuwde uit: “Ik ben in vlammen!” Zijn wanhoop was een verschrikkelijke scene.
Voltaire, the beroemde scepticus:
Voltaire stierf een afschuwelijke dood. Zijn verpleegster zei: “Voor al het geld in Europa zou ik geen enkele andere ongelovige willen zien sterven! De hele nacht door riep hij om vergiffenis.”

Napoleon Bonaparte:
Over Napoleon schreef Graaf Montholon: “De Keizer stierf door iedereen verlaten, op deze verschrikkelijke rots. (Elba) Zijn doodsstrijd was afschuwelijk!”
Thomas Edison
“Het is ontzettend mooi daar.”

Goethe:
“Meer licht!”

Willem van Oranje, eerste Vorst van de Nederlandse 7 provinciën, nadat hij door een moordenaar geschoten was,
“Mijn God, mijn God, heb genade op me, en op mijn arme volk!”
John Newton b. 1725. d. 1807.
Oorspronkelijk een slaven handelaar, had een dramatische mid-oceaan verandering van hart die hem er toe bracht om zijn slaven schip om te draaien de mensen terug naar hun thuisland te brengen. Hij werd een Presbyteriaanse predikant en predikte tegen de slaven handel, hetgeen William Wilberforce inspireerde die de afschaffing van de slavernij teweeg bracht in Engeland en haar koloniën. Hij is het meest beroemd voor het schrijven van de woorden van de hymne “Amazing Grace”.
Toen hij zijn einde naderde, riep hij uit, “Ik ben nog steeds in het land van de stervenden; Ik zal spoedig in het land van de levenden zijn.”

Heinrich Heine,
Heine, the beroemde Scepticus, veranderde later zijn houding. In het voorwoord aan zijn gedichten bundel “Romancero” (30.9.1851) schreef hij: “Als je op je doodsbed bent, wordt je meer gevoelig en wil je graag vrede sluiten met God en de wereld… Gedichten, die alleen maar halve verwijten bevatten tegen God, heb ik in een angstige ijver aan de vlammen overgeleverd. Het is beter dat de verzen branden dan de vers-maker… Ik keerde terug naar God als een verloren zoon, nadat ik voor een lange tijd de zwijnen voederde met de Hegelianen… In de theology moet ik mezelf beschuldigen van terugtrekken, omdat ik tot een ‘persoonlijke God’ ben teruggekeerd.”
Toen hij stierf, zei hij: “God zal me vergeven. T’is nou eenmaal zijn baan.”

Sir Thomas Scott,
Scott, ooit president van het Engelse Lager Huis zei: “Tot op dit moment, dacht ik dat er geen God noch Hel was. Nu weet ik en voel ik dat ze alle twee bestaan, en ik ben aan de verdoemenis overgeleverd door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige.”
Stalin gezeten aan de tuintafel in zijn Dacha! Swetlana zit op de schoot van massa-moordenaar Beria!

 

Stalin (hier opgebaard samen met Lenin in het Kremlin)
Stalin was verantwoordelijk voor de moord op tenminste 80 miljoen Russen en Oekrainers, als het niet vele miljoenen meer waren, de meesten van hen Christenen.—Het is de grootste door de Media systematisch verzwegen volkerenmoord en holocaust der menselijke geschiedenis, die nooit of nauwelijks in onze “persvrije” westerse Media vermeld wordt, daar het niet “politiek correct” is!
Over Stalin’s doodsstrijd, zei zijn dochter Swetlana Allilujewa, die in Maart 1953 tot de stervende dictator geroepen werd in zijn dacha in Kunzewo: “Vader stierf op een verschrikkelijke en zeer moeilijke wijze. God geeft de rechtvaardigen een gemakkelijke dood.”

Een Chinese Communist, die vele Christenen naar hun executie leidde, kwam naar een pastor en zei: “Ik heb velen van jullie zien sterven. De Christenen sterven op andere wijze. Wat is hun geheim?”

Stephanus de eerste Martelaar:
“Heer Jezus, ontvang mijn geest!”
Jezus van Nazareth:
Jezus, na een lange morgen van martelingen en daarna een 3 uur durende uitputtende kruisiging, vergaf eerst zijn (Romeinse!) vijanden van het kruis, zeggende: “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen!” Daarna beloofde hij Eeuwig Leven aan de berouw-hebbende dief die naast hem gekruisigd was, zeggende, “Vandaag zul je met mij zijn in het Paradijs!” Na de Vader’s Geest Hem verliet, daar Hij stierf voor de zonden van de wereld, zei hij, “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten!” Toen zei Hij “Het is volbracht!” en nadat Hij met een luide stem geroepen had, “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!”—gaf hij de geest op!

* * *

“IK WIL GEEN VLIEGTUIGEN MEER NEMEN!”
Schreef een Vliegramp Slachtoffer in een memootje aan zijn familie voordat zijn Jet neerstortte.

TOKYO — Hirotsugu Kawaguchi, een 52 jaar oude Japanse vader van drie kinderen, schreef verscheidene briefjes aan zijn kinderen, aan boord van Japan Air Lines vlucht 123, enkele ogenblikken voordat zijn Boeing 747 neerstortte, waarmee 520 mensen om het leven kwamen in Augustus 1995. De briefjes waren gericht aan zijn 21 jaar oude zoon, Tsuyoshi, en zijn twee dochters Chiyoko, 17 en Mariko, 24 jaar.

“..Wees goed voor elkaar en werk hard, Help je moeder.
…Ik ben erg verdrietig, maar ik ben er zeker van dat ik het niet zal halen.
…Het is al 5 minuten nu.
…Ik wil nooit meer een vliegtuig nemen.
…En dan te bedenken dat gisteravond ons laatste dinée samen was.
…Er was rook, die van een of andere explosie in de cabine kwam en we begonnen omlaag te gaan.
…Tsuyoshi Ik reken op jou.
…Moeder– te bedenken dat zoiets zou gebeuren.
…Wat een afschuw. Vaarwel.
…Het is nu 6:30
…Het vliegtuig rolt heen en weer en we gaan snel omlaag.
…Ik ben dankbaar voor het waarlijk gelukkige leven dat ik tot nog toe genoten heb.”
… HEER HELP ME ALSTUBLIEFT!”

https://users.belgacom.net/gc674645/nl/grave/lastword.htm

Gerelateerde berichten